Kun jij grote werken doen in Jezus Naam?

Jezus beloofde dat tekenen gelovigen zouden volgen en dat ze nog grotere werken zouden doen dan Hij.

 

Johannes 14: 12-14;

 

Handelingen 2: 17-18;

 

Luke 9: 1-2;

 

Mark 16: 15-18;

 

Handelingen 5: 12-16.

 

We zijn de wereld een gelegenheid verschuldigd om de kracht van God te ervaren

 

en een uitnodiging tot redding omdat Jezus ons de wereld in stuurde, net zoals de Vader hem zond, in de kracht van de Heilige Geest.

 

 Johannes 20: 21-23;

 

1 Korinthiërs 2: 4-5;

 

Johannes 17:18;

 

1 Tessalonicenzen 1: 5;

 

Mattheüs 28: 18-19;

 

Mattheüs 5: 14-16;

 

Luke 10: 1-9.

 

Niets is onmogelijk met God.

Daarom gaat geen enkele persoon of situatie zijn vermogen te boven om volledig herstel te brengen.

 

Mattheüs 17:20;

 

Mark 10: 25-27;

 

Johannes 15: 7;

 

1 Korinthiërs 6: 9-11;

 

Psalmen 103: 1-7;

 

Luke 1: 34-37.

 

Wij geloven dat alles kan worden genezen

 

omdat Jezus de wil van de Vader demonstreerde in het genezen van alle zieken en gedemoniseerden die hij tegenkwam.

 

Mattheüs 4:23;

 

Mattheüs 12:15;

 

Mattheüs 14:14;

 

Lucas 9:11;

 

Handelingen 10:38;

 

Psalm 103: 3-4;

 

Mattheüs 14: 24-33;

 

Handelingen 3: 1-10;

 

Jakobus 2: 14-18;

 

Marcus 10: 46-52;

 

Mattheüs 9: 27-38.

 

Wat ga je daarmee doen?

Wonderen hielden niet op bij Jezus en de apostelen.

 

Hebreeën 13: 8;

 

1 Johannes 4:17;

 

Markus 16: 17-18;

 

Handelingen 2: 38-39;

 

1 Korinthiërs 14: 1;

 

1 Korinthiërs 14:39;

 

1 Petrus 4: 7;

 

1 Petrus 4:10;

 

2 Timotheüs 1: 6-8.

 

Het kruis van Jezus maakt ons niet gewoon tot goede mensen.

 

Het creëert een nieuw soort mensen die in Zijn kracht wandelen en van nature bovennatuurlijk zijn.

 

2 Korinthiërs 5:17;

 

1 Petrus 2: 9-12;

 

2 Petrus 1: 3-4;

 

Markus 16: 17-18.

 

De Heilige Geest geeft elke gelovige de bovennatuurlijke kracht om getuige te zijn

 

van wonderen, tekenen en wonderen.

 

Johannes 14:12;

 

Handelingen 1: 8;

 

Handelingen 2: 16-18;

 

1 Korinthiërs 12: 7-11;

 

1 Korinthiërs 2: 4-5;

 

1 Korinthiërs 4:20;

 

Mattheüs 10: 8;

 

Johannes 20: 21-23.

 

Liefde moet onze primaire motivatie zijn

wanneer we risico’s nemen om de kracht van Gods koninkrijk in het leven van anderen vrij te geven.

 

1 Korinthiërs 16:14;

 

1 Korinthiërs 13: 1-3;

 

Galaten 5:13;

 

Johannes 13: 34-35;

 

Mattheüs 20: 26-28.

 

We wandelen als zonen en dochters van God,

 

onthullen de goedheid van onze Vader en roepen anderen op tot bekering.

 

1 Petrus 2: 9-12;

 

2 Korinthiërs 5: 17-20;

 

Mattheüs 11: 25-30.

 

Ons nieuwe normaal is een door de Geest geleid leven te leiden

 

en te helpen bij het vestigen van Gods koninkrijk op aarde.

 

Handelingen 1: 6-8;

 

Handelingen 13: 1-5;

 

Johannes 5:19.

 

Onrecht en werken van duisternis zijn een kans voor Gods bovennatuurlijke liefde

 

en kracht om door ons heen te bewegen.

 

Romeinen 5:20;

 

1 Johannes 3: 8;

 

1 Johannes 4:18;

 

Psalm 23: 4-5;

 

1 Johannes 4: 4;

 

Mattheüs 10:16 -20;

 

Mattheüs 16:19.

 

De Vader wil dat we in de volheid van het Koninkrijk leven,

wat betekent dat we volhardend in gebed moeten zijn, in geloof wachten tot het Koninkrijk in elke situatie zal doorbreken.

 

Johannes 10:10;

 

Lucus 18: 1-8;

 

Lucas 11: 1-13;

 

Lucas 12: 31-32;

 

Handelingen 1: 4, 2:1-4;

 

Handelingen 4: 23-31.

We vieren elke overwinning, groot en klein,

 

in de overtuiging dat elk getuigenis van wat Jezus heeft gedaan geloof schept en hoop loslaat dat Hij het opnieuw zal doen.

Op deze manier is een getuigenis een profetie over wat Jezus nu wil en kan doen.

 

Openbaring 19:10;

 

Romeinen 10: 15-17;

 

Hebreeën 13: 7-8;

 

Handelingen 10: 34-48; 

 

Psalm 44: 1-5;

 

Marcus 5: 18-21;

 

Psalm 119: 111;

 

Deuteronomium 6: 17-24;

 

Deuteronomium 7: 17-19;

 

Openbaring 12: 10-11.

 

Begrijp het niet verkeerd…

Wij zijn niet Jezus.

 

Kolossenzen 1: 15-20, 27;

 

Filippenzen 2: 6-11;

 

Handelingen 3:12.

 

We streven niet naar een relatie met God, alleen maar om tekenen en wonderen te verrichten.

Lucas 10: 17-20;

 

Mattheüs 7: 21-23.

 

Wonderen zijn een uitdrukking van de liefde en kracht van God,

 

geen indicatie dat we belangrijker zijn in het Koninkrijk.

 

1 Korinthiërs 13: 1-3;

 

Mattheüs 7: 21-23.

Excuses

 

Als we, in onze passie en ons enthousiasme om te dienen, per ongeluk iemand pijn doen of onteren, zijn we snel verantwoordelijk en nemen we onze excuses aan.

 

Filippenzen 2: 3-4;

 

Kolossenzen 3: 12-14;

 

Efeziërs 4: 2-3;

 

1 Korinthiërs 13: 4-8.

 

We hoeven niet te streven naar de genade die nodig is om te werken in tekenen en wonderen.

 

Galaten 3: 2-5;

 

1 Korinthiërs 15:10;

 

Efeziërs 3: 7-9.

 

De risico’s die we nemen tijdens de bediening leiden niet altijd tot de verwachte uitkomst.

 

Handelingen 16: 16-24;

We zullen weerstand tegen het evangelie en vervolging ervaren als we proberen Christus te volgen.

 

Handelingen 4: 3-22;

 

Handelingen 5:12 – 42;

 

Openbaring 12: 10-11;

 

2 Korinthiërs 11: 24-25;

 

Mattheüs 5:10;

 

2 Korinthiërs 4: 7-12.

 

Heb je vragen over deze spirituele coaching, en waarom dit zo belangrijk is om de krachten van het kwaad uit je leven te laten… Hoe ga jij je identiteit heropbouwen? Laat het me weten in de commentaren. Ik zie er naar uit.

Liefs,

Annemie Persyn Declercq
Orthopedagoge

Onze vrijheid gebruiken om lief te hebben.

De vrijheid om te Spreken en Schrijven vanuit je Hart.

Vrijgevigheid geeft vreugde, zegen en gunst in ons leven vrij.

Elkaar wederzijds respecteren.

Deel uw gedachten met ons om waarde toe te voegen.