Een Christen die niet kan luisteren is wellicht een spirituele narcist.

Kan een narcist een christen zijn volgens de christelijke Bijbelse traditie? Ja dat is mogelijk dat hij of zij zich christelijk noemt in woorden, maar in daden net gevaarlijker wordt.

Onder de mantel van liefde past hij of zij een situationele ethiek toepast, zoals de Farizeeërs pleiten voor de kruisiging van een onschuldige. Dat is net typisch voor een spirituele narcist.

Spreuken 21:24 – “Trots”, “Hoogmoedig”, “Onzinnig”, zijn zijn namen, die handelt met onbeschaamde trots.

De term die de Bijbel gebruikt is “onbeschaamde trots” in plaats van narcisme. We kunnen weten dat ‘onbeschaamde trots’ het Bijbelse gelijkwaardig woord is van ‘narcisme’ omdat de kenmerken van onbeschaamde trots overeenkomen met de eigenschappen van narcisme.

Wie is de meest gevaarlijke narcist?

“Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn in de wereld gegaan.” zie 1 Johannes 4: 1.

Het is triest om te zeggen, maar niet iedereen die beweert christen te zijn is echt een volgeling van Christus.

Velen streven gewoon hun eigen agenda na, zij het geld, roem of politieke invloed.

Deze valse discipelen zijn er in vele soorten en maten. Misschien is er niemand meer gevaarlijk dan de spirituele narcist.

Een geestelijke narcist is iemand die het Evangelie gebruikt om zichzelf te verrijken en zichzelf grandioos te maken, terwijl ze anderen naar beneden duwen door vernedering, belediging en narcistische technieken.

Als er niets aan gedaan wordt, kunnen hun acties verwoestende schade toebrengen aan zowel christenen als niet-christenen.

Hieronder zijn vijf waarschuwingssignalen dat u mogelijk te maken hebt met een spirituele narcist.

Ze praten, maar ze luisteren Niet.

Luisteren kan een krachtig hulpmiddel zijn voor christenen.

Luisteren bouwt vertrouwen, creëert empathie en bevordert begrip tussen individuen. Net iets waarin de narcist heel slecht is, of alleen doet alsof.

Jakobus 1:19 dringt zelfs gelovigen om snel te zijn met luisteren, traag om te spreken, en lankmoedig te zijn.

De spirituele narcist, daarentegen, is snel met sprekensnel beledigd, en niet in staat te luisteren. Ze genieten ervan om de luidste in de kamer te zijn. Bovendien haten ze  het idee om te wachten van praten omdat iemand anders spreekt.

Een ware christen luistert naar anderen, zelfs als ze niet kunnen instemmen met hen. Luisteren vereist dat we onbaatzuchtig zijn dat is het enige wat een spirituele narcist nooit kan worden.

Vandaar als je kinderen hebt met een narcist, is het belangrijk dat jij het verschil maakt door echt te luisteren. Zodat ze leren hun emoties te vertolken.

Spirituele narcisten kennen de bijbel niet.

Susan B. Anthony zei ooit: “ Ik wantrouw die mensen die zo goed weten wat God wil dat ze doen, want ik merk altijd dat dat samenvalt met hun eigen verlangens”.

Op dezelfde manier maakt een spirituele narcist gebruik van de Schrift als een instrument voor hun doel in plaats van voor God.

Zij benaderen de Bijbel met een gesloten geest, het onthouden van alleen maar een handvol van nuttige verzen die hun gedrag rechtvaardigen. Iets wat in het bijzonder in de Schrift staat die in strijd is met hun acties, wordt genegeerd. Net als de mannen van Judas 1: 4, moeten we ze niet vertrouwen.

De beste verdediging Christenen tegen dit soort van foutieve theologie is de Bijbel gewoon te lezen. Hoe meer we vertrouwd worden met Gods werk, hoe meer vertrouwd we worden met God.

Zij belijden de liefde maar laten het nooit zien.

Misschien is de makkelijkste manier om een Spirituele narcist te identificeren om te zien of hun werken overeenkomen met hun woorden. Velen zullen beweren dat ze niets dan liefde en mededogen hebben in hun hart voor de mensen die ze bestraffen. Toch hun acties bewijzen het tegendeel.

Matthew 7 leert ons dat we een profeet kunnen beoordelen door de vrucht van zijn werk, “ Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, en een slechte boom kan geen goede vruchten dragen.”

Dus, wat voor soort oogst brengen ze mee aan de Gods tafel? Verdeeldheid? Minachting? Wreedheid?

Liefde is meer dan woorden, liefde is acties. Dat is wat de ware christen scheidt van de spirituele narcist.

Spirituele narcisten storen gesprekken.

De geestelijke narcist hunkert naar controle. De hoogste autoriteit voor hen is altijd hun eigen zelf-referentie. Als gevolg daarvan, is het niet ongewoon voor hen om de persoonlijke of privégesprekken van anderen binnen te vallen.

Ze zullen dit vaak doen onder het mom van “helpende” of “corrigeren” medechristenen, maar ze hebben geen echte interesse in wederzijdse dialoog.

U zult snel merken dat ze ook een manier hebben om hun eigen mening te injecteren in situaties. Zij zijn de eerste stem om hun klachten over recente gebeurtenissen in de Kerk te uiten.

De bijbel waarschuwt dat zulke mensen scheiding brengen tussen gelovigen en alleen hun eigen eetlust dienen. zie Rom. 16: 17-18Psalm 36: 1-4.

Er is geen goede manier om met een spiritual narcist te spreken zie Spreuken 26: 4-5. Het beste antwoord die christenen kunnen maken, is hun mannetje staan en weigeren om gepest te worden.

De spirituele narcist verwijst voortdurend naar zijn eigen prestaties.

De geestelijke narcist houdt ervan om zichzelf te promoten. Voor hen is elk gesprek een goede kans om te tonen hoe superieur ze zijn voor de gemiddelde gelovige.

Ze gaan meestal dit tonen door een opsomming van hun eigen prestaties. Je hoort ze onophoudelijk praten over hun aanstaande boek, hun laatste blog post, preken serie, missies werk, of  over die tijd waar zij iemand hebben bekeerd  tot Christus.

De Schrift zegt ons om onze eigen eer niet te zoeken en zodat ons werk voor zichzelf spreekt (Spreuken 27: 2), maar de Spirituele narcist zal met alles wat ze geloven pronken om er lof voor te krijgen.

De beste manier voor christenen om daar tegen in te gaan is om het voorbeeld van Micha 6: 8 te volgen: rechtvaardig leven, genadig, en ootmoedig te wandelen met de HEERE, uw God.

De reden dat we zelfs de term ‘narcisme’ gebruiken, is dat veel mensen die op zoek zijn naar antwoorden over hoe om te gaan met deze lastige mensen  zullen waarschijnlijk zoeken met de term ‘narcisme’, omdat dat de term is waarmee ze het meest vertrouwd zijn.

Maar de meest precieze en echte antwoorden zullen komen uit het bijbels begrip van “onbeschaamde trots”. Dat is de reden waarom we de termen synoniem gebruiken, ook al is er geen exact verband tussen deze termen.

Hoewel ze in “spirituele taal” worden geplaatst, zijn de wapenuitrusting van God echte, serieuze hulpmiddelen om gebruikt te worden in onze strijd tegen Satan en zijn agenten. Er staat: “neem de VOLLEDIGE wapenrusting van God op”.

Spiritueel geestelijk narcisme johanpersyn.com

Hij bad tot God als wapenuitrusting tegen de narcist.

Daniel bad tot God om leiding en prees Hem toen Hij hem de interpretatie van de droom gaf. Daniel ging voor de koning staan en vertelde hem wat de dromen betekenden.

Hij was grondig gegrond in zijn leven als een Israëliet die God gehoorzaamde.

Op dezelfde manier moeten we in staat van gehoorzaamheid en onderwerping aan God zijn als we de uitdaging aangaan om met narcisten om te gaan.

Het is gemakkelijk om naar een telefoon te bellen om een vriend te bellen of een zelfhulpboek te raadplegen, maar wat we echt nodig hebben is om wat tijd op onze knieën te spenderen om Gods leiding te zoeken.

Narcisten kunnen erg gevaarlijk zijn als ze worden gekruist.

We moeten een goed begrip hebben van hoe narcisten denken en opereren en veel tijd besteden aan bidden voor de wijsheid om te weten hoe ze moeten worden behandeld.

Spiritueel geestelijk narcisme johanpersyn.com

Hij sprak en handelde verstandig:

toen de wachten voor Daniël kwamen, sprak hij tot hen met ‘wijsheid en tact’.

Net als Daniel, moeten we wijs zijn met onze woorden en daden rond narcisten.

Veel narcisten zijn zeer boze mensen die in impuls dwangmatig vergelden zonder de consequenties na te gaan.

Ze geloven dat ze het recht hebben om te handelen op elke manier die ze kiezen, hoe schandelijk het ook is.

Onze manier van spreken zouden hun schadelijk gedrag kunnen heroverwegen.

Spiritueel geestelijk narcisme johanpersyn.com

Hij nam geen wraak:

het is gemakkelijk om te reageren op narcisten door defensief te worden en terug te slaan, maar dat zou de situatie alleen maar verergeren.

Als Daniel zijn vrijbuiters had toegesproken en kritiek had geuit op de koning, zou hij zijn gedood en het boek Daniel niet zijn geschreven.

In plaats daarvan richtte Daniel zich op op het oplossen van het probleem door Gods leiding en aanbod te zoeken om de droom van de koning te interpreteren.

Elke situatie zoals deze met een narcist is anders en moet nauwkeurig worden overwogen.

Hij liet God omgaan met hun trots:

veel narcisten zijn blind voor hun persoonlijkheidsstoornis.

Het zal waarschijnlijk een buitengewone interventie vereisen, zoals een berisping van een autoriteitsfiguur die veel hoger is dan zijzelf of een wettelijke actie om hen hun megalomane gedrag te laten veranderen.

Uiteindelijk laat God de trots neerhalen. Van de zeven dingen die God verafschuwt, somt Spreuken 6: 16-17 eerst hooghartige ogen op.

God haat hoogmoed en arrogantie zie Spreuken 8:13.

Bekijk nogmaals de volledige lijst hierboven. Als het ontbreekt aan één van de attitudes, zullen we kwetsbaar zijn voor verlammende aanvallen van Satan en zijn agenten, inclusief de narcisten in ons leven.

PS: Johannes 9: 39-41 39 En Jezus zei: “Ik ben tot het oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien en dat zij die zien, blind worden.” 40

Die van de Farizeeën die bij hem waren, hoorden  deze dingen en zegden tegen Hem: “Wij zijn ook niet blind, of wel?” 41 Jezus zei tegen hen: “Als u blind was, zou u geen zonde hebben; maar omdat je zegt: ‘We zien het,’ blijft je zonde over.

Wat zegt de Bijbel over narcistische kenmerken?

Verse
Whoever slanders his neighbor in secret, him will I put to silence; whoever has haughty eyes and a proud heart, him will I not.
Wie zijn naaste in het geheim belast, zal ik ter zwijgen leggen; wie heeft hooghartige ogen en een trots hart, hem zal ik niet.
When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom.
Wanneer trots komt, dan komt schande, maar met nederigheid komt wijsheid.
Pride only breeds quarrels, but wisdom is found in those who take advice.
Hoogmoed zaait ruzie, maar wijsheid wordt gevonden bij degenen die advies vragen.
Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall.
Trots gaat voor vernietiging, een hooghartige geest vóór een val.
Before his downfall a man’s heart is proud, but humility comes before honor.
Vóór zijn val is het hart van een man trots, maar nederigheid komt voor de eer.
Haughty eyes and a proud heart, the lamp of the wicked, are sin!
Hoogmoedige ogen en een trots hart, de lamp van de goddelozen, zijn zonde!
A man’s pride brings him low, but a man of lowly spirit gains honor.
De trots van een man brengt hem laag, maar een man van nederige geest krijgt eer.
Scripture says: “God opposes the proud but gives grace to the humble.”
De Schrift zegt: “God verzet zich tegen de hoogmoedigen maar schenkt de nederigen de genade.”

 

Klaar voor de volgende stap

Onthoud: je hebt de macht om op elk gewenst moment van het onbewuste naar het bewuste leven over te schakelen en te groeien in onoverwinnelijk worden!

Als je het beu bent om je slachtoffer te voelen, dan is het vandaag een verdomd goede dag om helemaal onoverwinnelijk te worden.

Zoals altijd, heel erg bedankt voor het zijn van een mooie ziel!

Hoe krijgt de narcist(e) je niet meer klein? Onoverwinnelijk worden.

 

Liefs xx

Johan en Annemie Persyn Declercq

 

 

We zijn out-reachers die hier zijn om je te helpen onoverwinnelijk worden en je interne BS en blokkades te overwinnen, zodat je een ongelooflijk geweldig leven kunt maken!

We schrijven  over persoonlijke ontwikkeling, manifesteren & meer voor slachtoffers van narcisme.

PS: Schrijf je in op de nieuwsbrief en krijg nu het 21-daagse programma “Leren omgaan met narcisme.”

Bekijk  nu het nieuwe programma van Melanie Tonia Evans.

Echt bruikbare suggesties.

Een spiegel voor narcistenEen spiegel voor narcisten.

 

''Waarom gaat het altijd over jou?'' Omgaan met narcisme en egocentrisme bij anderenWaarom gaat het altijd over jou? Omgaan met narcisme en egocentrisme bij anderen.

 

Narcisme psychoanalytische beschouwingenNarcisme psychoanalytische beschouwingen.

 

De immateriële erfenis van een narcist.foto cover boek De immateriele erfenis van een narcist

 

zorgen voor jezelf ik ben geweldig of toch niet over gezond problematish narcismeZorgen voor jezelf – Ik ben geweldig! of toch niet? over gezond en problematisch narcisme.

 

Deel uw gedachten met ons om waarde toe te voegen.