Bid om het licht van de Geest en de barmhartige God.

Opvallende keuze om christen te worden.

Leven als christen is op vandaag niet meer vanzelfsprekend. Het wordt steeds meer een opvallende keuze. Je gelooft in God. Soms bid je om het licht van de geest.

Een christen neemt aan dat het leven groter is dan wat je er met je verstand kunt van begrijpen.

Je waagt de sprong om je toe te vertrouwen aan het mensvriendelijke mysterie dat we God noemen.

Je durft dit aan binnen een christelijke gemeenschap die geboeid blijft door Jezus die ons God liet kennen als een Vader voor alle mensen.

Een christen vindt het evangelie een rijke bron van wijsheid, waarden en normen.

In gebed en liturgie heb je leren vertrouwen dat Jezus leeft, ook nu bij ons.

Evangeliewoorden klinken je bijzonder actueel in de oren. Je hebt steun en vriendschap gevonden bij medechristenen.

Zonder gemeenschap die je draagt, hou je het niet uit om als christen te leven.

Je verwelkomt ook de kracht van Jezus’ Geest in je hart en leven.

Bovendien ervaar je je leven als christen als een groot geluk, maar ook als een hele uitdaging.

Je hebt Jezus’ stem gehoord om als zijn leerling door het leven te gaan.

Soms zoek je om in zijn gezindheid te bidden en te werken.

Hij mag een aardig woordje meespreken in de uitbouw van je bestaan.

Het is een hele weg, met vallen en opstaan, met goede en kwade dagen.

Wellicht maak je het mee dat Jezus’ stem wat krachtiger klinkt: ‘kom, volg Mij, ga en verkondig, genees en vergeef, wil mijn getuige zijn, er zijn mensen zonder herder…’.

Naarmate je thuiskomt in Jezus’ vriendschap, ervaar je dat Hij je vertrouwt, je nodig heeft, je vraagt voor een grote dienst aan zijn mensen.

Je voelt dat Hij je hart met vreugde vult, je houdt sterk van zijn woorden en aanwezigheid.
Je bent veel bezig met Jezus’ blijde boodschap.

Er wordt iets wakker gemaakt in je binnenste. Je vraagt je af als je heel je leven, al je talenten in dienst wil stellen van Hem.

Hij heeft mensen nodig die ook in onze 21ste eeuw vertolkers zijn van het Goede Nieuws, in zijn naam zorg dragen voor mensen en hen voorgaan in bidden en vieren.

Sommige Christenen proberen dit waar te maken.

Laat het verlangen groeien.

Je kent christenen waar je naar op kijkt.
Hun voorbeeld spreekt je aan.
Je overweegt in hun voetstappen te treden.
Je denkt eraan zelf christen te worden.
Duw die gedachte niet te vlug weg.
Laat dit verlangen groeien.

Spreek een gelovige aan die je in vertrouwen neemt. Blijf er over spreken, denken en bidden. Ga eerlijk na wat God in je hart legt en welk levensengagement Hij in je binnenste laat rijpen.

Als je denkt aan christen te  worden… bid dan dikwijls om het licht van de Geest. ‘k Bid met je mee.

Als je bijkomende suggesties, vragen of oplossingen hebt dan hou ik er echt van om die te horen in de commentaren of als het meer persoonlijk is, contacteer me.

Geef een reactie, vraag of antwoord.