Codependentie of Co-afhankelijkheid loslaten in de relatie met de narcist(e).

Een codependentie of co-afhankelijkheid is een relatie waarin een geestelijk gezond persoon wordt gecontroleerd of gemanipuleerd. Die persoon wordt gemanipuleerd door een ander die wordt beïnvloed door een verslaving of psychische aandoening.

In Codependent No More”, auteur Melody Beattie vraagt: “Is iemand anders het probleem dan uw probleem? Als je het zicht op je eigen leven hebt verloren in het drama van de neiging om iemand anders te helpen, kunt u co-dependent zijn.”

Definitie codependentie.

Codependentie is de neiging van het slachtoffer in een gewelddadige relatie om disfunctionele patronen of gewoonten te ontwikkelen. Dit gebeurt in zo’n relatie tijdens het proces om te proberen om te gaan met een familielid of partner die beledigend, nalatig of een verslaving heeft.

Deze patronen omvatten ontkenning van het probleem met als gevolg de ondersteuning van het misbruik.  Bovendien bevat zo’n patroon ook een  slecht gevoel van eigenwaarde. We vinden daar ook het opgeven van persoonlijke doelen of waarden en de ontwikkeling van het controlerend of manipulatieve gedrag.

Codependenten zijn over het algemeen tevreden met de status quo.

Codependenten zijn ook bang voor de gevolgen van het proberen om een verandering tot stand te brengen. Even belangrijk is ook dat ze bang zijn om te proberen een einde te maken aan het misbruik. Voor het eerst werd codependentie of co-afhankelijkheid beschreven als een probleem gezien bij kinderen van alcoholisten.

Bij codependentie of co-afhankelijkheid onderscheiden we patronen van ontkenning, schaamte, vermijding. Daarnaast vind je ook een gebrek aan grenzen, lage eigenwaarde en overmatige gevoeligheid voor de behoeften van anderen.

Ze hebben deze patronen ontwikkeld in een poging om te compenseren voor de aandoeningen van hun ouders.

Dikwijls wordt over het hoofd gezien dat ze deze kenmerken meedragen tot in de volwassenheid. Het zijn zogenaamd volwassen kinderen.  Als gevolg daarvan bevinden ze zich vaak in herhaaldelijk instabiele sociale relaties.

De woordtermen ‘codependent’ en ‘disfunctioneel’ verwezen oorspronkelijk naar families die specifiek getroffen werden door alcoholisme. Echter, deze termen zijn in de volksmond gegeneraliseerd tot elke huishoudelijke situatie waarin een verwaarlozend of beledigende familielid  te werk gaat.

Daarom beschrijft codependentie vaak de kenmerken van familieleden, echtgenoten en partners van mensen die lijden aan persoonlijkheidsstoornissen en andere psychische aandoeningen.

codependentie

Kenmerken van codependentie of

co-afhankelijkheid.

Ontkenningspatroon:

 • Moeite hebben met het identificeren van wat ik voel.
 • Tegelijkertijd minimaliseren, wijzigen of ontkennen hoe ik me echt voel.
 • Toch bemerken dat ik mezelf zo volledig onzelfzuchtig toewijd aan het welzijn van anderen.

Laag zelfvertrouwen patronen:

 • Hoewel zij moeite hebben met het nemen van beslissingen.
 • zij het echter dat alles beoordeeld wordt  wat ik denk, zeg vaak dat het  nooit “goed genoeg”is.
 • Toch ben ik beschaamd om erkenning en waardering of geschenken te ontvangen.
 • Aan anderen niet kunnen vragen om mijn behoeften of verlangens te voldoen.
 • Ik hecht waarde aan de goedkeuring van mijn denken, mijn gevoelens en mijn gedrag door anderen.
 • Jezelf niet zien als een lief of waardevol persoon.

Klachten patronen:

 • Mijn eigen waarden en integriteit in gevaar brengen om afstoting of woede van anderen te voorkomen.
 • Erg gevoelig zijn voor hoe anderen zich voelen en voel hetzelfde.
 • Zeer loyaal zijn aan anderen en ook in schadelijke situaties ben ik dat te lang.
 • Meer waarde hechten aan meningen en gevoelens van anderen dan aan mijn eigen gevoelens.
 • Bovendien ben ik bang om verschillende meningen en gevoelens van mijn eigen met anderen uit te drukken.
 • Ik zet mijn eigen interesses en hobby’s opzij, om te doen wat anderen willen.
 • Accepteren van seks wanneer ik liefde wil.

Controle patronen bij codependentie of co-afhankelijkheid:

 • Ik denk dat de meeste andere mensen niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.
 • Willen proberen om anderen van wat zij “moeten” denken en hoe ze “echt” voelen te overtuigen.
 • Verontwaardiging hebben als anderen hen niet laten helpen.
 • Ik bied vrijelijk en ongevraagd anderen advies.
 • Kwistig zijn met giften en gunsten voor hen waar ik om geef.
 • Seks gebruiken om goedkeuring en aanvaarding te krijgen.
 • Ik moet  “nodig” zijn om een relatie met anderen te kunnen hebben.

Het is tijd om je eigen zoete ik te voeden. Op een unieke manier kun je je wonden genezen die door de narcist(e) zijn toegebracht en door jouw codependentie houding. In dit licht hoor ik graag alle voorbeelden van iedereen als iemand genezen is. Ben je  bereid  om deze met anderen te delen in de sectie commentaren en reacties hieronder?

Hoe meer we delen, des te meer leren we elkaar nieuwe zaken. Op hetzelfde moment helpen we daarmee hen die behoefte hebben aan hun stap naar de vrijheid door onze ervaring te delen. Dank je wel.

Zelfgenezing van emotionele afhankelijkheid van een narcist! video

Heb je kenmerken van codependentie? video

Glossary in English: Diagnostic terms, narcissistic behavior terms, abuse tactics, roles of people, mindcontrol terms, effects of abuse, terms for healing

Toxische relatie en verslaving: wat kun je doen?

Echt bruikbare boeken met oplossingen loslaten

Loslaten van codependentie met het innerlijke proces? Deel 1 video

Basisconcept voor een bloeiend resultaat na trauma video

Onopgelost trauma leidt dat we op zoek gaan naar een ouder in een partner.

knop meer info

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.581 andere abonnees