Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Moet je naar de psycholoog na narcistisch misbruik?

Psycholoog in Nederland.

In Nederland is de titel ‘gz-psycholoog’ sinds 1998 opgenomen in het register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Hierdoor werd het beroep wettelijk erkend en kunnen consultaties worden terugbetaald door de ziektekostenverzekering. Dit kan ook als je naar de psycholoog na narcistisch misbruik gaat.

Oktober 2013 waren er 15.339 geregistreerde gz-psychologen (BIG, 2013), dus zo’n 91 per 100.000 inwoners.

Velen hebben een bijkomende registratie verworven. Zo is ongeveer de helft effectief werkzaam als gz-psycholoog, anderen werken als psychotherapeut (6.661 BIG-geregistreerd), specialiseerden zich als
klinisch psycholoog (2.100 BIG-geregistreerd) of klinisch neuropsycholoog (123 BIG-geregistreerd) of ze werken niet meer als gz-psycholoog.

Ongeveer twee derde is vrouw en 76 procent heeft een basisopleiding als psycholoog, 20 procent is pedagoog en 4 procent is geestelijke
gezondheidskundige.

Ongeveer de helft van hen werkt in de geestelijke gezondheidszorg en de
andere helft werkt in diverse andere zorgsectoren.

Psycholoog in Spanje.

4 psychologen per 100.000 inwoners (in het National Health System ) is het bewijs dat niemand in Spanje naar de psycholoog na narcistisch misbruik hoeft  althans volgens volksgezondheid.

In Spanje is het duidelijk dat alleen de ‘krankzinnigen’ naar de psychiatrie moeten gaan.

In Finland is dat  ​​47,2 psychologen per 100.000 inwoners, omdat ze zelfmoord plegen doordat  ze de zon niet zien.

Het gemiddelde Europese aantal is 9.5 psychologen per 100.000 inwoners. Alsof we ze nodig hadden!

Moet niemand naar de psycholoog na narcistisch misbruik gaan in Spanje dan?

Ik zou je niet willen vervelen met cijfers, artikelen en studies die de behoefte van Klinische Psychologen duidelijk maken om echt erkend te worden in de Spaanse Volksgezondheid. 

Ik vertel je echter liever het ware verhaal van Eloise, zodat je jezelf kunt beoordelen.

Bedenk of openbare en toegankelijke geestelijke gezondheid een noodzaak of een luxe is? Als je ziet hoe groot de wachtlijsten zijn voordat je in België bij een psycholoog na narcistisch misbruik kan komen, hoe moet dat dan in Spanje zijn.

Mocht jij verantwoordelijke van volksgezondheid zijn, zou je naar de psycholoog gaan gratis maken in Spanje?

Het verhaal van Eloise.

Eloise is 18 jaar oud, heeft de middelbare school nog niet afgemaakt zoals verwacht, is een mislukkeling en voelt zich ‘alleen, met een leegte waarvan ze niet weet wat het is’.

Eloise heeft, net als iedereen, geleerd dat gaten kunnen toegedekt worden. Ze ontdekte dat als ze eet ze dan stopt met denken. Een Napolitaanse spaghetti, een glas melk, een paar koekjes, kaas, gebakken aardappelen, enz.

Wat is er aan de hand? Moet Eloïse naar de psycholoog na narcistisch misbruik gaan?

Haar hersenen zijn een paar uur bezig als zij zich niet goed voelt, maar veel beter dan maanden geleden. Echter, als die twee uur voorbijgaan, merkt Eloise dat er iets niet klopt.

Bijna kan ze niet bewegen, maar dat komt denkt ze omdat wat zij heeft gedaan verkeerd is. “Zij heeft het gat opgevuld, maar met cement van een slechte soort. ” denkt Eloise.

Het voelt vies aan, dus wast ze haarzelf grondig, van binnen, door over te geven. Een jaar lang gaat die dynamiek goed.

Zij vult het gat, het voelt goed.

Zij wast het gat, het voelt goed.

Het probleem begint wanneer Eloise haar 19-jaar viert en merkt dat ze “haar” heeft verloren.

Ook de krachten om op te staan verliest ze. Ze merkt ook dat ze geen vrienden meer heeft omdat zij gewoon geen zin had in iemand.

Dus bewapent zij haarzelf met moed, praat zij met haar familieleden en gaat naar de huisarts. Deze verwijst haar door naar de psychiater. Die psychiater diagnosticeert Boulimia nervosa. Hij raadt  haar“controle over de maaltijden” aan en geeft haar verschillende pillen.

Is het niet leuk zo’n psychiater?

Ga naar de apotheek en zij hebben de oplossing voor de problemen in een veelkleurige pil de grootte van een pink vingernagel.

Natuurlijk heeft Eloise vanaf daar geen andere mogelijkheden. Ze zet haar leven vreedzaam voort.

met eetstoornis naar de psycholoog  na narcistisch misbruik
klik op foto voor meer info

Wat kun je dan doen?

Maar nee, Eloise is niet in staat om vreetbuien te beheersen.  Zij moet naar de psycholoog na narcistisch misbruik gaan.

Vanzelfsprekend is het centrum verzadigd en zijn er alleen maar afspraken van tijd tot tijd. 

Eloise, kon een ziekteverzekeraar niet betalen, of 60 euro per week betalen in Spanje om naar een privépraktijk te gaan. Het meisje heeft een zee van belemmeringen.

Gelukkig wordt haar probleem serieus genoeg genomen om toegelaten te worden tot een dagziekenhuis. Daarin kun je een psychologische therapie volgen met een passende timing.

En tot ieders verbazing wordt zij 21 jaar, voelt zij haar, volgens de woorden van de psycholoog “goed”, “onder controle” en zonder toevlucht te nemen tot voedsel.

Er is wel degelijk behoefte aan psychologen ook in Spanje.

Hier zijn ook autistische kinderen, borderliners, mensen met een tekort aan zelfliefde enz. Wat dacht je anders?

Hier is ook anorexia, complex trauma of posttraumatische stress net zoals in Nederland en België.  Het is alleen nog meer verdoken, want er is blijkbaar geen geld voor.

Echt bruikbare suggesties.

Van kwetsuur naar litteken hulpverlening aan kinderen met complex trauma Paperback

auteurs:

Eileen Tang, Nicole Vliegen, Patrick Meurs

Kinderen met complex trauma (ook gehechtheidstrauma of vroeg ontwikkelingstrauma genoemd) worden in de hulpverlening aangemeld omdat ze moeilijk in de omgang zijn.

Hun opvoeders, begeleiders en ouders kunnen een gespecialiseerde handleiding gebruiken om deze kinderen zonder kleerscheuren te helpen opgroeien.

Ontwikkelingstaken die bij andere kinderen iets meer ‘vanzelf’ verlopen, of met slechts kleinere hobbels in de weg, zijn voor deze kinderen soms onoverkomelijke struikelblokken of doen de ontwikkeling helemaal vastlopen.

psycholoog na narcistisch misbruik

Ze krijgen wel eens etiketten als ‘ontwikkelingsgestoord’, ‘gedragsgestoord’, of ‘gehechtheidsgestoord’ opgeplakt. Deze kinderen en hun ouders verdienen een trauma-sensitieve context met veel begrip én professionele kennis. Dit boek wil daartoe bijdragen.

In het boek wordt bekeken hoe moeilijke ervaringen tijdens de eerste levensfase de ontwikkeling van een kind kunnen beïnvloeden, en welke ontwikkeling deze kinderen (vaak adoptie- en pleegkinderen) vervolgens kunnen doormaken.

Daarna wordt de lezer meegenomen in de therapieruimte, om er stil te staan bij de processen van verandering en groei die meer opbouwende ontwikkelingssporen mogelijk kunnen maken.

Friet in de kliniek.

Positief verhaal over de strijd tegen anorexia.
Friet in de kliniek is het autobiografische boek van Marit Brugman over haar herstel van anorexia.

In tegenstelling tot de vele boeken die eerder over de ziekte zijn verschenen, wordt in Friet in de kliniek op een positieve, hoopgevende manier het proces van beter worden beschreven.

Met de nodige zelfspot geeft zij een uitvoerig en kleurrijk beeld van het leven in een eetstoorniskliniek.

leven met een eetstoornis psycholoog na narcistischmisbruik

Van A tot ggZ — Leven met een eetstoornis E-BOOK Paperback

Een eetstoornis ontwricht je leven. Je fysieke gezondheid lijdt eronder, je sociale activiteiten worden erdoor beïnvloed en je werk of studie kan in het gedrang komen.

Toch zoeken mensen met een eetprobleem zelden professionele hulp. Dat is jammer, want het is goed mogelijk om van een eetstoornis af te komen.

In Leven met een eetstoornis laten Anita Jansen en Hermien Elgersma zien wat je kunt doen om van je eetprobleem af te komen. Met het inzicht dat ze hebben opgedaan tijdens hun jarenlange ervaring als therapeut en onderzoeker beschrijven ze de realiteit van anorexia nervosa, boulimia nervosa en andere eetstoornissen, zoals de eetbuistoornis.

Ze noemen de risicofactoren voor het ontwikkelen van een eetstoornis en beschrijven mogelijke therapieën.

Erkenning van je eetstoornis is vaak de lastigste stap. De auteurs helpen je daarom eerst op weg het besluit te nemen voorgoed vaarwel tegen je problemen te zeggen en vervolgens te kiezen voor de therapie die het beste bij jou past.

Voor wie?
Een eetprobleem raakt niet alleen de patiënt zelf. Partners van patiënten weten vaak niet hoe zij met de situatie moeten omgaan. Mensen met een eetstoornis kunnen zelfs een heel gezin ontwrichten.

De auteurs geven daarom ook tips hoe je een patiënt kunt ondersteunen terwijl je voorkomt dat je er zelf als partner of betrokkene aan onderdoor gaat.

eetstoornis, psycholoog narcistisch misbruik

Een eetstoornis overwinnen, kan dat? de nieuwste antwoorden op vragen over kenmerken, achtergronden, behandeling en herstel Paperback

Een eetstoornis overwinnen, kan dat? 1e druk is een boek van Greta Doorenbos uitgegeven bij Tijdstroom. ISBN 9789058982636

Dit boek geeft antwoord op de meest gestelde vragen over de behandeling en het herstel van een eetstoornis. Wat is een eetstoornis en wat zijn de achtergronden en gevolgen daarvan?

Waar kunnen mensen behandeld worden voor een eetstoornis? Wat is het doel en de inhoud van de behandeling? Welke behandelingen zijn effectief? Kan iedereen herstellen van een eetstoornis? Hoe lang duurt het herstelproces en hoe groot is het risico op een terugval?

Inmiddels is veel onderzoek gedaan, zodat op de meeste vragen een antwoord gegeven kan worden op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Dit boek is bedoeld voor diverse behandelaars van mensen met een eetstoornis en voor mensen die zelf een eetstoornis hebben, hun families, partners en vrienden.

Dr. Greta Noordenbos.

werkt op de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Leiden en is een expert voor eetstoornissen. Ze is lid van de Nederlandse Academie van Eetstoornissen (NAE).

Ze heeft diverse artikelen en boeken geschreven over preventie en herstel van eetstoornissen. ‘Dit is het boek dat er al lang had moeten zijn, maar dat er nu gelukkig is.

Het is een absolute must voor iedereen die gevraagd en ongevraagd in aanraking komt met een eetstoornis.’zegt de voorzitter van de vereniging rond eetstoornissen.

‘In dit boek wordt de mens achter de eetstoornis centraal gesteld bij de achtergronden, de behandeling en het herstelproces. Een bijzonder leerzaam en toegankelijk boek voor betrokkenen en behandelaars.’

Anton van Amerongen, sociotherapeut, Centrum Eetstoornissen Ursula en bestuurslid van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen. ‘

Dit boekje bevat een schat aan informatie. Het is enig in zijn soort omdat het vertrekt vanuit vragen die opkomen bij klanten voordat ze hulp vinden. Het slaagt er op een bijzonder toegankelijke manier in om de weg te wijzen naar goede kwaliteitsvolle hulp bij eetstoornissen.’

An Vandeputte, vormingswerkster, licentiate in de klinische psychologie (K.U.Leuven) en psychotherapeut.

Uit de ban van emotie-eten een nieuwe oplossing voor eet- en gewichtsproblemen

Uit de ban van emotie-eten: een nieuwe oplossing bij eet en gewichtsproblemen E-book Paperback

Veel mensen kampen met kleine en grote eetproblemen, zoals lijnen en weer aankomen, eten uit stress, eetbuien, eetverslaving of boulimia.
Dit boek biedt een krachtige oplossing om de haat-liefdeverhouding met eten te doorbreken.

De lezer ontdekt persoonlijke valkuilen (saboteer ik mezelf?) en leert hoe je van binnenuit een evenwichtige relatie met eten kunt krijgen. Het programma duurt negen weken en bevat veel praktijkvoorbeelden en duidelijke stap-voor-stap richtlijnen. De aanpak is gebaseerd op de meest recente psychologische kennis en praktijkervaring van psycholoog na narcistisch misbruik.

Zonder online programma is het heel moeilijk om een snelle transformatie naar herstel en bloei te hebben, maar niet als je begrip hebt van de werkwijze. Die vind je in de gelinkte teksten als je zoekt op werkwijze en heel veel werkt aan je” zelf-liefde tekort”.

Zeker in de beginperiode om je stabiliteit te herverzekeren.
Het is een noodzaak om systematisch te werken aan je zelf-liefde tekort, zodat het negatieve in je leven stopt en kan transformeren. Links vind je in het menu of met de zoekfunctie.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw aantal sterren vast te leggen!

Waardering: 1 uit 5.

Lees meer


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.588 andere abonnees