Somatisch werk om de deregulering van ons zenuwstelsel gedaan te maken.

Als we klein zijn, lenen we de regulering van ons zenuwstelsel van onze ouders.
Dit betekent dat we leren reguleren door bij hen in de buurt te zijn.
Dit is als een geheime gebarentaal. Het wordt niet gedeeld in woorden, maar eerder gedeeld via de gevoeld sensatie.

Dit is waarom je vaak ontregeld bent: je ouders hebben nooit geleerd hoe ze zichzelf moeten reguleren.
Dit is ook de reden waarom we somatisch werk nodig hebben, in plaats van mentaliteitswerk (mindset), wanneer we vastlopen in het leven.
Somatisch werk verbaast me. Elke keer helpt het me om de diepste geheimen over mezelf te ontdekken! Omdat zoveel informatie over de manier waarop we met elkaar omgaan en reguleren, wordt opgeslagen in ons lichaam en zenuwstelsel, in plaats van in onze geest.

Toen ik somatisch werk ontdekte, ontdekte ik een nieuwe manier om door vastgelopen punten te gaan. Het is zachter, liefdevoller en veel effectiever.

Het vereist geen duwen of forceren – gewoon in het lichaam komen, vertrouwen en nieuwsgierig worden.

Daarom ben ik dol op wat ik je leer, en dit is ook wat ik aanbeveel in de groeitaken!

Onze body-mind is een belangrijke bron van informatie waar we dikwijls te snel over heengaan. Enkel praten over jouw problemen blijkt niet altijd de juiste en meest duurzame ingang te zijn.

In bepaalde gevallen zijn de hersenen en het lichaam bedraad {gebaseerd op ervaringen], waardoor het lichaam met onbewuste, diepgewortelde overtuigingen achterblijft die niet toegankelijk zijn voor cognitieve benaderingen zoals “Ik ben slecht”, “Ik ben alleen”, of “Ik zal nooit genezen”, vaak is de persoon zich misschien niet eens bewust van de overtuigingen die hij met zich meebrengt totdat hij wordt geconfronteerd met een worsteling die ermee verband houdt.

In somatische therapie leren ze cliënten wat lichaamsbewustzijn is en hoe je lichaamsbewustzijn in en om je lichaam kunt cultiveren.

Dit is een voorwaarde om op cellulair niveau verandering teweeg te brengen. We beginnen met het identificeren van spannings- en beklemmingsgebieden, evenals gedachten, gevoelens en gedragingen die een gevoel van rust en veiligheid bevorderen, en brengen deze bewust bij ons. We kunnen iets kleins oefenen, zoals het verzachten van een “gebogen” rug naar een meer gestrekte houding, om te beginnen met werken aan de uitlijning van het lichaam. Door je te concentreren op en de sensaties in je lichaam te versterken, begin je je helende ervaring te verdiepen en laat je veranderingen toe die je in je huid kunt ‘voelen’.

Resourcing verwijst naar de manier waarop we ons gevoel van stabiliteit en veiligheid in de wereld versterken.

Tijdens een sessie, voordat ze met dieper werk beginnen, identificeren ze de middelen die u mogelijk heeft. Vaak kijken ze naar belangrijke mensen, relaties, ego-sterkten, ervaringen, tijden en plaatsen die een gevoel van veiligheid en keuze versterken. Soms is dit een oefening om een ​​”veilige ruimte” te bedenken – die echt of denkbeeldig kan zijn, waar we uitbreiden naar een ruimte die je een gevoel van vrede, gemak en kalmte geeft. We gebruiken ook “beschermende figuren”, “wijze figuren” en “verzorgende figuren” door mensen voor de geest te halen die je een gevoel van kracht, empowerment en vertrouwen geven – en van daaruit kunnen we je lichaam vragen; bijvoorbeeld: “hoe voelt het om in je vel te zitten als je het beeld ter sprake brengt van die mensen die beschermende figuren in je leven zijn?”

We ‘downloaden’ de sensaties, gedachten en gevoelens die verband houden met feelgood-ervaringen, zodat het lichaam van de geest later kan terugkeren naar deze bronstaten wanneer trauma- of angstwerk vermoeiend wordt. De resourcing biedt als een anker om energieën aan te vullen.

Aarding in het Hier-En-Nu

Aarding verwijst naar ons vermogen om ons volledige zelf te ervaren als verbonden en ‘belichaamd’. Het concept van aarding ligt aan de basis van lichaam-geest gerichte interventies.

Alexander Lowen, ontwikkelaar van bio-energetica, introduceerde aarding als een concept waarin we kunnen leven en onszelf volledig kunnen ervaren – verbonden met de wereld om ons heen. We gebruiken aardingshulpmiddelen om ons zenuwstelsel te kalmeren en te reguleren wanneer we ons overdreven geactiveerd of getriggerd voelen, omdat aarden helpt om te kalmeren en tot rust te komen. Vaak gebruik ik een 4 Elementen Oefening waarbij we in contact komen met de elementen om ons heen; aarde, lucht, water en vuur.

Beschrijvende taal gebruiken

Bij de somatisch gerichte therapiebenadering van tegenwoordig draait alles om nieuwsgierig worden, beschrijvend worden en dicht bij de ervaring blijven die zich in en om je lichaam afspeelt. Spannings-, angst- en traumaherinneringen worden verwerkt zolang je de ervaring kunt volgen, contacteren, beschrijven en door je heen laten stromen.

Je bent bijvoorbeeld boos om iets wat is gebeurd, maar je wilt niet boos en geïrriteerd blijven. Toch kun je beschrijvend worden om aan je lichaamservaring te voldoen, om jezelf erdoorheen te helpen. Je zou kunnen beginnen met enkele woorden zoals: “Het voelt als een razend vurig gevoel dat opwelt in mijn borst…”. Terwijl je bij de sensaties blijft en volgt wat er daarna gebeurt, zul je merken dat de woede beweegt en hoe deze langzaam verschuift als je je concentreert op de beschrijvende lichamelijke sensatie in plaats van op de details van de schokkende gebeurtenis.

Je kunt beschrijvende taal gebruiken als een methode om alles wat je ervaart te verdiepen. Enkele beschrijvende woorden zijn: warmte, kou, tintelingen, scherp gevoel, gevoelloosheid, doffe druk, gemak, draaien, tillen, wervelen of kalmeren.

Beweging

Beweging is een natuurlijke manier voor het lichaam om door moeilijke ervaringen, onzekerheden, trauma’s uit het verleden en intense emoties heen te bewegen. Het is een manier om je vaardigheden te versterken om te verschijnen, verbonden te zijn met anderen en je zelfverzekerder te voelen.

Daarbij helpt beweging ons om gebruik te maken van ons aangeboren vermogen om de verhalen die ons lichaam bevat te helen.

Als je even de tijd neemt, zul je merken hoe ieder van ons verhalen en overtuigingen met zich meedraagt ​​die van invloed zijn op hoe we omgaan met anderen en de mensen om ons heen. Onze gebaren, houdingen, stemvolume en aanwezigheid in de kamer communiceren wat we over onszelf geloven, wat we verwachten of wat we in het verleden hebben meegemaakt.

Tijdens een sessie zouden ze beweging gebruiken om je te helpen door iets heen te gaan dat eraan komt. Als je bijvoorbeeld de neiging hebt om je achter andere mensen te verschuilen, of heel zacht te spreken, zouden we die drang opmerken en erbij blijven, zodat je een fysieke beweging kunt maken om “de behoefte om je te verbergen” te vertegenwoordigen. Je zou kunnen hurken of wegkijken. Terwijl je dat doet, kun je een gedachte hebben die verband houdt met deze drang, zoals “het is niet veilig om te praten, of ik zal niet worden gehoord” of “Ik heb eigenlijk iets belangrijks te zeggen”. U kunt ook een afbeelding hebben die overeenkomt met toen u leerde dat u zich moest “verbergen”. Dit zijn allemaal gegevens die gemakkelijker toegankelijk zijn, verwerkt en vrijgegeven worden in combinatie met beweging.

Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Co-regulering en zelfregulering

Co-regulatie verwijst naar de manier waarop we onszelf kalmeren wanneer we contact maken met iemand anders. Bij op gehechtheid gerichte therapieën gebruikt de therapeut zichzelf om spiegelneuronen te gebruiken om de gestresste of losgekoppelde cliënt te helpen kalmeren. Wanneer we verbonden zijn met het gevoel van warmte, zorg en stabiliteit van een ander, zijn we in staat om onze emoties beter te reguleren.

Zelfregulering is wanneer we onze eigen hulpmiddelen ontwikkelen om onszelf te kalmeren. We hebben allemaal een combinatie van beide nodig; rustgevend die we van anderen krijgen, evenals ons eigen vermogen om zelf te reguleren wanneer dat nodig is.

Zelfregulatietools worden aangeleerd om u te helpen bij het verwerken van grote emoties, en co-regulatietechnieken worden ook gebruikt, in de therapieruimte, en leren u hoe u hechte relaties kunt gebruiken om u te helpen reguleren.

Emotionele regulatie is ook een essentieel ingrediënt in het ouderschap, omdat we onze kinderen leren reguleren door hoe we hen helpen reguleren, en op hun beurt leren ze hoe ze zichzelf kunnen reguleren op basis van de co-regulatie die ze hebben gekregen van de ouder-kindband. Een gereguleerd leven leiden is een van de grootste prestaties, want als we gereguleerd zijn, zijn we in staat om dieper te leven, vollediger lief te hebben en de zoetheid van dagelijkse genoegens te ervaren.

Onderzoeken waar belichamingsprocessen een belangrijke plaats krijgen, tonen aan dat mensen zich beter in hun vel voelen, meer (zelf)vertrouwen, en rust ervaren.

Titratie en pendulatie

Trauma, paniek, angst, verschrikking, woede, frustratie en depressie komen allemaal tot uiting via sensaties in het lichaam. We kunnen ons oververhit, gevangen, bevroren, afgesloten of volledig verloren voelen. Dat soort ervaringen en emoties zullen niet bewegen als je er met je hoofd in duikt, omdat je het risico loopt jezelf te overspoelen en je geest en lichaam opnieuw te traumatiseren. ‘

Wanneer we genezing benaderen vanuit een lichaamsgecentreerde plaats, doen we dat met de juiste pacing en tracking, zodat het lichaam het ongemak kan verdragen en de emoties die losgelaten moeten worden op de juiste manier kan loslaten. Twee veelgebruikte woorden over pacing en tracking zijn titratie en pendulatie.

Titratie is een proces waarbij we tegelijkertijd kleine niveaus van leed ervaren, waarbij de focus ligt op het loslaten en “ontladen” van de spanning uit het lichaam. Pendulatie is wat wordt gebruikt om titratie te bereiken, zoals pendulatie is wanneer u uw aandacht verschuift tussen stressvolle inhoud en iets wat volledig niet-stressgerelateerd is {kalmerende/rustgevende inhoud}.

U kunt dit doen door u te concentreren op een stressvol gevoel dat naar boven komt wanneer u iets belangrijks begint te verwerken. Je schommelt dan langzaam naar een hulpbron, zoals het vertrouwen dat je hebt in een relatie in je leven, of een overtuiging die je geruststelt. Door de twee te oscilleren, helpt het lichaam langzaam aan te boren en vervolgens los te laten, in een uitgebalanceerd tempo.

Triomfakte

Een triomftocht is een term die Pierre Janet bedacht, en later door Peter Levine en Pat Ogden als concept vaak in somatische ervaring en sensomotorisch werk werd gebruikt. Deze term wordt gebruikt om te verwijzen naar een trauma of gebeurtenis waarbij het lichaam zich moest verdedigen of zichzelf moest beschermen, maar dat niet kon.

Somatisch werk”: het lichaam helpen om opnieuw te onderhandelen over gebeurtenissen op lichamelijk niveau, zodat je verlichting kunt ervaren. Dit komt doordat gebeurtenissen uit het verleden vast komen te zitten in het lichaam en zichzelf uitspelen met opdringerige beelden, gedachten, spanning, paniek, ongezonde relaties en een gevoel van verdriet of wanhoop.

Als je bijvoorbeeld vastzat in een situatie en weg moest, maar dat niet kon, zouden ze je in somatische therapie helpen om langzaam in de sensatie van de gebeurtenis die is gebeurd te komen; zonder er al te diep in te gaan veel over praten – maar het lichaam laten terugkeren naar wat het heeft ervaren.

Ze proberen dan een experiment waarbij het lichaam doet wat het moest doen – zodat je je voeten kunt bewegen alsof je begint te lopen of naar buiten loopt, of naar iemand uitreikt die dat deel van jou uit de moeilijke of zelfs gevaarlijke situatie had kunnen halen.

Een andere triomftocht kan zijn om tegen een kussen of een muur te duwen, de kracht in je armen te voelen, in een grens stellen of ‘nee’ zeggen tegen wat het ook is dat je nodig hebt. Ik wilde op een bepaald moment in het verleden stoppen, maar dat kon niet omdat je de kracht niet had, het zou gevaarlijk zijn geweest of je wist niet hoe.

Ook al ben je niet meer in de situatie, de cellen in je lichaam zijn nog steeds verbonden met die gebeurtenis, en wanneer je deelneemt aan een triomftocht, ervaart het lichaam vaak een diep gevoel van rust en opluchting op cellulair niveau dat het niet had ervaren door simpelweg over de gebeurtenis te praten.

Volgorde aanbrengen in of sequencing

Sequencing is het proces waarbij de op het lichaam gebaseerde spanning begint los te laten, en het gebeurt meestal met een beginnende beweging, een gevoel dat een deel van het lichaam op of neer beweegt, of een emotie die intenser wordt en dan langzaam begint af te nemen.
Het is als een verbindingservaring, waarbij er een paar dominostenen zijn, en zodra het proces begint, gaat de rest van het lichaam door met de volgorde; Spanning in de buik kan omhoog gaan naar je bovenlichaam, je voelt je beklemd op je borst en voelt dan alsof je armen zwaar zijn. Als u daarbij blijft, kunt u een kloppend gevoel in uw keel of een beklemmend gevoel in uw hoofd opmerken.

Grensinstelling

Grenzen zijn een fundamenteel stuk werk als het gaat om genezing. Wanneer je vanuit een somatisch standpunt naar grenzen leunt, zul je merken wat voor soort grenzen je van nature stelt; verbaal en non-verbaal. Tijdens de sessie kunnen we oefenen met het zeggen van woorden als “JA” of “NEE” of “stop” of “oké”, voelen hoe het is om grenzen uit te drukken door middel van beweging, non-verbale signalen en verbaal. Grenzen stellen is een van de zekerste manieren om je beschermd en stabiel in je vel te voelen, en in je dagelijkse interacties.

Belichaamd bewustzijn geeft je de mogelijkheid gevoelens te hanteren, geeft toegang tot jouw levendigheid, nieuwsgierigheid en spel. Het is de grond voor het ervaren van identiteit, zelfvertrouwen en zelfwaarde.

Merk tijdens het lezen op hoe het is om te lezen over het helen van lichaam en geest. Kijk naar binnen of er emoties, situaties of zelfs een drukpunt zijn dat aan je aandacht trekt. U kunt nadenken over een aantal bronnen die u op dit moment heeft, of die u voor uzelf wilt identificeren.

Mindful leven met somatisch bewustzijn

Neem even de tijd om je bewust te zijn van wie je bent, hoe je omgeving aanvoelt en hoe deze informatie op je terechtkomt terwijl je het verteert.


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.581 andere abonnees