Destructieve relatie: Meer inzichten over narcisme in deze boeken.

Jan Storme Destructieve relaties op de schop Ebook

Hier leer je hoe je tegen een destructieve relatie kunt wapenen. Voorbij het narcisme is een zeer compleet boek. Je vindt erin voorbeelden, bewijzen, ervaringsverhalen, tips en technieken.

Destructieve relaties op de schop EBOOK Tooltip psychopathie herkennen en hanteren

  Paperback

psychopathie herkennen en hanteren

Destructieve mensen – psychopaten – doen zich meestal mooier voor dan ze zijn. Psychopathie is een diepe geestelijke stoornis, met als hoofdkenmerk: een ernstig verstoord geweten.

Psychopathie is wijdverbreid, wordt sterk onderschat. tegelijkertijd richt het grote maatschappelijke schade aan.

Destructieve relaties informeert u over wat psychopathie is, hoe je psychopathisch gedrag kunt herkennen, geeft technieken om je ertegen te beschermen en aanwijzingen voor herstel van schade die jij zelf, of iemand in je omgeving, hebt opgelopen.

Bijzondere aandacht is er voor kinderen die in een afhankelijkheidsrelatie tot een psychopaat verkeren. Het boek besluit met tips voor hulpverleners en aanbevelingen gericht op preventie.

Psychopathisch gedrag en destructieve relatie herkennen, je ertegen beschermen en schade herstellen daar gaat dit boek over.

Jan Storms is leraar in de Vedische kennistraditie, de wetenschappelijke en spirituele traditie uit het oude India. Hij spreekt, schrijft, dicht en begeleidt mensen.

Hij richt zich vooral op de mogelijkheden tot positieve ontwikkeling van het bewustzijn en maakt daarbij gebruik van de verworvenheden van de moderne en van de Vedische psychologie.

De aanleiding voor het schrijven van dit boek vormden de ervaringen van hemzelf en anderen met mensen voor wie elke vorm van reële positieve ontwikkeling moeilijk of uitgesloten bleek en de zeer schadelijke invloed van hun gedrag op mensen in hun omgeving.

Voorbij het narcisme in je relaties, familie en werk. Ebook.  Paperback.

Boek voorbij het narcisme van Mjon van Oers

Voorbij het narcisme in je relaties, familie en werk van Mjon van Oers laat op een heldere manier zien hoe narcisme invloed kan hebben op alle facetten van het leven. Bovendien behandelt Mjon wat je kunt doen om jezelf te beschermen.

Van een narcistische ouder tot leidinggevende, van een narcistische partner tot de CEO: narcisme komt overal voor.

Voorbij het narcisme is vanuit het hart geschreven voor iedereen die met dit complexe fenomeen te maken heeft. Bij een narcist denken veel mensen aan iemand met teveel eigenliefde.

Maar eigenliefde komt in vele gradaties. Bovendien is een gezonde dosis  goed. Daardoor kun je immers  functioneren in onze complexe maatschappij.

Bij een persoon met zelfverheerlijking gaat het echter om een diepgaand patroon van grootsheid, behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie.

Je kunt je twee vragen stellen.

1.Hoe kun je een narcist doorgronden als een persoon met een gestoorde persoonlijkheid?

2.Hoe kun je  jezelf beschermen?

Je kunt niet in iemands hoofd kijken om te zien of diegene misschien grootheidswaanzin heeft. Bovendien kun je dan niet weten of hij denkt bijzondere rechten te hebben.

Daar komt bij dat personen die aan zelfverheerlijking doen soms ook hele leuke, spannende en charmante mensen zijn. Daarom is het belangrijk om signalen van een narcistische stoornis te leren herkennen.

Een destructieve relatie kan iedereen overkomen. Een geestelijke stoornis is niet altijd aan de buitenkant te merken.

''Waarom gaat het altijd over jou?'' Omgaan met narcisme en egocentrisme bij anderen

”Waarom gaat het altijd over jou?” Omgaan met narcisme en egocentrisme bij anderen. Paperback

Een betweter van een baas, een vriendin die altijd het hoogste woord voert, een partner die ervan uitgaat dat alles altijd om hem of haar draait. Conclusie, omgaan met narcisten kan zeer frustrerend en intimiderend zijn.

Helaas is vermijden of negeren niet altijd een optie.

Soms ben je genoodzaakt met hen om te gaan, op je werk of privé. Misschien houd je er zelfs wel van een…

In ”Waarom gaat het altijd over jou?” ontdek je hoe narcisten de wereld zien en hoe eenzaam ze soms kunnen zijn. Je leert hoe je voorbij hun verdedigingsmuren kunt komen door empathisch en met compassie te communiceren.

En praktische strategieën helpen je voor je belangen op te komen, zonder in een onproductieve machtsstrijd te belanden.

Nieuw in de geheel herziene uitgebreide editie:

– Aandacht voor de narciste: drama queen, dominante moeder en flirterige femme fatale
– Hoofdstuk over omgaan met een gevaarlijke, agressieve narcist
– Empathie en compassie komen nog uitgebreider aan bod

Iedereen die veroordeeld is om met een narcist om te gaan móét dit boek lezen. Het biedt klinkende tips en glasheldere inzichten – een doorbraak […] Daniel Goleman, auteur van Emotionele intelligentie

over de auteur.

Wendy Behary ontstijgt de clichés en simpele adviezen van vele andere boeken.
Jeffrey Young, auteur van Leven in je leven

Wendy Behary is oprichter en klinisch directeur van het Cognitive Therapy Centre of New Jersey. Hij is ook verbonden aan het Cognitive Therapy Centre and Schema Therapy Institute of New York.

breken met je ouders

Breken met je ouders. Marloes Hospes.

Als het contact met de ouders voornamelijk pijn oplevert terwijl alles is geprobeerd om de destructieve relatie te verbeteren, dan kan het soms beter zijn dat beide partijen hun eigen weg gaan.

Dit boek met ervaringsverhalen is een bron van herkenning voor mensen met een ingewikkelde familie. Vooral biedt dit boek handvatten om de situatie te accepteren.

Het eerste deel van dit boek behandelt de belangrijkste redenen om het contact te verbreken, bijvoorbeeld verslaving, parentificatie of emotionele mishandeling.

In het tweede gedeelte worden de heersende gedachten over ouderschap besproken, en hoe de directe omgeving kan reageren op het verbreken van het contact.

Suggesties en adviezen.

In het laatste deel worden suggesties en adviezen gegeven. Over leren omgaan met een slechte jeugd.  Evenals krijg je raad voor het verbreken van het contact met destructieve relaties en aansluitend de situatie leren accepteren.

Het boek sluit af met een nawoord van Marinka Kamphuis, die dit onderwerp toelicht vanuit haar expertise als psycholoog.

Marloes Hospes (1971) heeft een praktijk in alternatieve geneeswijzen. Bovendien  geeft ze ook cursussen in persoonlijke ontwikkeling. Marinka Kamphuis is gespecialiseerd in gedragstherapie en psychoanalytische psychotherapie. Zij combineert lesgeven met een eigen praktijk.

de immateriële erfenis

De immateriële erfenis van een narcist.

Buitengewoon dominant, egocentrische moeder.
Ze is gestoord, zei ik altijd maar. Al wist ik niet wat haar mankeerde.

Wat is de immateriële erfenis van een narcistische ouder?

Wat doet narcisme met iemand?

Bovendien, zijn er gevolgen voor de omgeving? Waarom voelt het kind van een narcist zich altijd schuldig?

Kan het tij keren in de destructieve relatie tussen het kind en de narcistische ouder?

Naar schatting 1% van de bevolking heeft een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dat zijn ruim 160.000 Nederlanders. Een veelvoud daarvan heeft met hen te maken hebben.

Toch weten de meeste mensen nauwelijks wat narcisme betekent en herkennen ze het ook niet als zodanig. Dit verhaal geeft een gezicht aan narcisme.

Het is verplichte kost voor psychologen.  In grote lijnen is het een eye-opener voor mensen die een ernstig verstoorde destructieve relatie hebben met een familielid, collega of vriend hebben.  Meestal begrijpen ze niet waarom die relatie niet te normaliseren is. Na het lezen van dit boek kan je dat.

Anne van ‘t Duycke is een pseudoniem.
Met haar verhaal maakt ze het fenomeen narcisme beter herkenbaar.

foto cover boek een gat in mijn ziel

Het erfgoed van een liefdeloze opvoeding. Een gat in je ziel.

Niet alle moeders zorgen even goed voor hun kinderen. In tegendeel, er komen ook vrouwen voor die vooral hun dochters afwijzenMeestal behandelen ze hun kinderen liefdeloos of zelfs mishandelen ze dat kind.

In veel gevallen blijkt een tekort aan moederliefde in de vroege jeugd grote gevolgen te hebben voor het latere leven.  Als de dochter eenmaal opgegroeid is tot volwassene is dat te zien.

Ze voelt zich bijvoorbeeld onzeker. Gezien dat punt heeft ze weinig zelfvertrouwen. Daarbij kan ze vergeleken met anderen haar grenzen niet goed bepalen. De confrontatie met het eigen verleden vindt vooral plaats als de vrouw zelf een kind gaat krijgen. Eens zelf moeder dient ze de moederrol te aanvaarden of te herdefiniëren.

De vraag is dan: treedt ze in het voetspoor van haar moeder. Geeft ze de opvoeding die ze zelf kreeg door aan haar kind? Of weet ze de cyclus van overdracht te doorbreken?

“Een gat in je ziel” gaat over de ervaringen van vrouwen die door hun moeder liefdeloos werden behandeld. Hier stellen de auteur de problemen die zij later tegenkomen uitgebreid aan de orde.

Het boek bestaat uit drie delen.

Het eerste gedeelte omvat de probleemstelling.

In jet tweede is gewijd aan de ervaringen van vrouwen die in hun jeugd een destructieve relatie behandeling ondergingen.

In het derde deel worden de theoretische achtergronden van de overdrachtscyclus aan de orde gesteld.

Het boek is bedoeld voor degenen die zelf soortgelijke ervaringen in hun jeugd hebben opgedaan. Ook is het bruikbaar voor professionals die in hun werk met in de jeugd mishandelde vrouwen te maken hebben.

Hij/zij was de liefste...maar ook de ergste...

Hij of zij was de liefste …maar.

Er staan veel adviezen en punten van herkenning in dit boek, maar ook heel belangrijk; hoe red je jezelf uit zo’n destructieve relatie.

Hoe verwerk je dit als relatieslachtoffer? Vele slachtoffers slaken een kreet uit onmacht “Hij of Zij maakt mijn leven kapot”. Ik kan niets goeds doen” of “Waarom ik?”.

Het doel van dit boek is je te laten zien hoe je een narcist, borderliner of psychopaat herkent.
Narcisten, psychopaten en mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis hebben hun eigen manier om te manipuleren en hun doelen te bereiken.

In dit boek staan vele antwoorden op uw vragen, ook wordt er uitgebreid ingegaan op alle emoties van de slachtoffers die ze ondergaan tijdens en na een relatie met iemand met een persoonlijkheidsstoornis.

Na het lezen van dit boek zul je de kracht krijgen om stappen te ondernemen naar een betere toekomst, weg van de destructieve relatie met de narcist. Doordat er vele antwoorden en tips gegeven worden zal het herstel korter duren.

Over de auteur.

Emelie van Laar is ervaringsdeskundige met een ex-partner met Borderline / Narcist en meerdere persoonlijkheidsstoornissen. Jarenlang heeft ze onderzoek gedaan naar personen met een persoonlijkheidsstoornis, hun slachtoffers en naar zichzelf.

Haar leven is erop gericht om slachtoffers te helpen en ze bij te staan in moeilijke tijden. Ze heeft een succesvolle praktijk opgezet waar ze haar cliënten begeleidt met een stappenplan om weg te komen van hun partner.

Bovendien helpt ze haar cliënten bij te staan met haar advocaten die alles begrijpen over narcisme en psychopathie.

Emelie van Laar geeft adviezen voor ex-partners en ouders met kinderen uit destructieve relaties.  Ook werkt zij met de juiste advocaten om u bij te staan voor een scheiding, alimentatie, omgangsregeling. Bovendien maakt ze voor u een strategie om u niet meer uit het veld te laten slaan.

Bovendien is zij EFT-therapeute (Emotional Freedom Technique). Net zo helpt ze haar cliënten bij de bevrijding van emotionele mishandeling tijdens de destructieve relatie met de narcist.

Sinds 2018 is het een grotere versie met groter lettertype en dus formaat boek.

brief aan een narcist

Brief aan een narcist door Karina van Dreemel.

In deze autobiografie beschrijft Karina van Dreemel de persoonlijke ervaringen tijdens haar destructieve relatie met een narcist.
Vanaf hun eerste ontmoeting tot het bizarre einde vertelt ze over de turbulente tijden die ze heeft meegemaakt.

In de brief aan haar ex-partner spreekt ze hem aan op zijn gedrag. In de brief laat ze alle gebeurtenissen nog eens de revue passeren.

Psychologie en PS 1 - Narcisme te lijf onbalans tussen denken en voelen bij het pathologisch narcisme; een neuro-psychosociale benadering

Narcisme te lijf. Onbalans tussen denken en voelen bij het pathologisch narcisme. Een neuro-psychosociale benadering.

Pathologisch narcisme (NPS) is een ernstige sociale-ontwikkelings- of hersenstoornis.

De consequenties die dit heeft voor partners, kinderen, familie en collega’s, of voor de maatschappij als geheel, zijn enorm negatief. Vind u niet dat ze ernstig worden onderschat zoals door GGZ-instanties en de overheid.

De ervaringen van partners, familie en kinderen in relaties met personen met NPS zijn ronduit verbijsterend en traumatisch te noemen.

Bij het pathologisch narcisme gaat het om een ernstige aandoening van het sociale brein.  Wanneer al op jonge leeftijd die aandoening ontstaat, is  dit niet meer te veranderen. Toch zijn er psychologen en psychiaters die denken dat NPS wel is te behandelen. Hier blijkt weinig van in de praktijk zoals na onderzoek.

Echter, partners of kinderen van personen of ouders met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zien na vele decennia nooit enige verandering in hun buitengewone psychisch gestoord gedrag ofwel hun gedrag is zeer rigide.

Bij scheiding van een partner met NPS blijkt het altijd te gaan om een buitengewone gewetenloze vechtscheiding.  Immers stelt de narcistische partner alles in het werk om zijn ex kapot te maken.

Hopelijk brengt dit boek een serieuze discussie op gang in Nederland over de consequenties van het pathologisch narcisme.  en het daarmee gepaard gaande psychisch misbruik, agressie, manipulatie, enzovoorts van partners, kinderen en familie.

foto cover should Istay

Should I Stay or Should I Go. Surviving a Relationship with a Narcissist. Hardcover. EBOOK.

Narcisme is een moderne epidemie. Bovendien verspreidt het zich snel. Maar hoe weet je of je een relatie hebt met één? Wat kun je eraan doen?

We leven in een wereld van romantiek en redding.

Velen geloven dat liefde alles zal overwinnen. Bovendien geloven velen dat hoe meer we onaanvaardbaar gedrag verdragen, hoe waarschijnlijker het is dat we onze relaties kunnen ‘repareren’.

Het werkt niet altijd zo. Het is niet om dat de sprookjes die ze ons zo vertellen dat het zo is. Er zijn een paar harde feiten over pathologisch narcisme die de meeste mensen niet kennen. Spijtig dat de meeste psychologen dat je nooit zullen vertellen.

Het boek “Moet ik blijven of moet ik gaan?” gebruikt checklists. Hier krijg je ook klinische wijsheid en echte verhalen van echte mensen om je voor te bereiden op het echte terrein van pathologisch narcisme.

In essentie maakt dit boek je attent op de rode vlaggen.

Daardoor ga je opletten. Vanzelfsprekend biedt dit boek een realistische routekaart voor moeilijke situaties om je te helpen jezelf te herstellen. Na narcisme kun je door inzicht en therapie genezing vinden. Na een tijd ga je  een authentiek en empowerend leven leiden. Of je blijft. Of je gaat.

foto cover why men love bitches

Why Men Love Bitches. EBOOK. From Doormat to Dreamgirl. A Woman’s Guide to Holding Her Own in a Relationship. Sherry Argov’s “Why Men Love Bitches” biedt een uniek perspectief. Het vraag zich af waarom mannen zich aangetrokken voelen tot een sterke vrouw die opkomt voor zichzelf. Met pittige details op elke pagina onthult deze no-nonsense gids waarom een sterke vrouw veel wenselijker is dan een “ja-vrouw”.

Een vrouw die zichzelf routinematig opoffert, is minder aantrekkelijk. De auteur biedt boeiende antwoorden op de lastige vragen die vrouwen vaak stellen: waarom zijn mannen in het begin zo romantisch?

Waarom veranderen ze? Hoe komt het dat mannen mooie meisjes nemen als vanzelfsprekend?

Waarom respecteert een man een vrouw als ze voor zichzelf opkomt?

Vol van advies, hilarische, realistische relatie scenario’s biedt dit boek unieke “Attraction Principles” van de auteur. Waarom “Men Love Bitches” geeft je goede antwoorden. Weet je dat het helpt te weten wie je bent?  Immers je leert je positie te handhaven.

Mogelijks ga je  je verhouden tot mannen op een heel nieuw niveau na het lezen van dit boek. Als je eenmaal de vurige houding hebt ontdekt die mannen zo magnetisch vinden, zul je niet alleen de romantische chemie vergroten. Je zult de liefde en het respect van je man met veel minder moeite krijgen.

foto cover book hou van jezelf

Hou van jezelf! Ontdek de kracht van eigenliefde. Ga met zelfvertrouwen door het leven. Paperback.

Narcistische moeder destructief voor haar kinderen.

Woede van het slachtoffer na misbruik door narcisme.

Toxische relatie en verslaving: wat kun je doen?

Narcistische cult leiders: Hoe doen ze het?

alle artikels met boeken ebooks en dvd's op narcisme.blog

Geplaatst

in

,

door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees