Categorieën
narcistische moeder narcistische ouder narcistische vader video zelfgenezing

Hoe te genezen van narcistische ouders?

Een video over hoe te genezen van narcistische ouders. Veel mensen vragen zich af hoe ze kunnen genezen van narcistische ouders evenals van narcistische familieleden want als je een narcistische ouder hebt, is de kans groot dat je ook een meewerkende ouder hebt, en die is medeplichtig.

Wat de realiteit ook is in jouw gezin van herkomst en hoe oud je ook bent, je moet verder met jouw eigen leven. Het is nooit te laat of te vroeg om grenzen te stellen. Noch is het te laat je gevoelens te verwerken en aan genezing te werken. Zelfs als je minderjarig bent en nog thuis woont, zijn er veel manieren waarop je jezelf kunt helpen om te genezen van narcistische ouders.

Veel mensen vragen zich af hoe ze kunnen genezen van narcistische ouders evenals van narcistische familieleden.  

De reden is dikwijls, omdat eens ze beseffen dat ze een persoonlijke ervaring hadden met een narcist ze de realiteit beseffen dat de wonden van misbruik al in hun jeugd waren begonnen.

Het kennen van de informatie over narcistisch oudermisbruik en de genezing ervan zijn twee verschillende zaken. Het gebrek aan zelfrespect, obsessief denken, minimalisering van misbruik, overmatige angst, op angst gebaseerde reacties en verhoogde overlevingsinstincten komen vaak voor bij volwassen kinderen van narcisten.

De vertekende perceptie van de werkelijkheid die een narcistische ouder een kind oplegt, heeft schadelijke gevolgen voor de volwassene op het werk en thuis.

Naarmate de impact van het narcisme beseft wordt, wordt het moeilijker om herinneringen op te schrijven die je kunnen helpen te genezen van narcistische ouders.

Er komen er op een bepaald moment zoveel. Hoe meer tijd er wordt besteed aan het uitvoeren van deze stap, hoe groter de impact van de genezing. Elk van deze herinneringen moet worden herschreven met een nieuwe dialoog van: Mijn ouder is narcistisch en daarom behandelen ze me zo. Dit is heel anders dan de oude interne dialoog van Im niet goed genoeg.

Het is zeer waarschijnlijk dat beledigend, traumatisch en nalatig gedrag van de kant van de narcistische ouder duidelijk wordt. Mishandeling van een kind kan fysiek (terughoudendheid, agressie), mentaal (gaslighting, stille behandeling).

Maar het ook ook verbaal (razernij, ondervragen) en emotioneel ( schuldgevoelens), financieel (verwaarlozing, buitensporige cadeaus krijgen). Het kan ook een spiritueel (dichotoom denken, legalisme) en seksueel aspect hebben. (molestatie, vernedering).

https://videos.files.wordpress.com/Lz8bnYkp/hoe-te-genezen-van-narcistische-ouders.mp4

Deze presentatie bevat afbeeldingen die zijn gebruikt onder een Creatieve Commons-licentie.

Als je een narcistische ouder hebt, is de kans groot dat je ook een meewerkende ouder hebt.

Wat betekent dat echt? Door mee te gaan met en/of het beledigende gedrag van de narcist te verontschuldigen, “normaliseren” ze het in wezen. Ze houden het daardoor mee in stand. Soms fungeren enablers ook als “vliegende apen” door de narcist te helpen bij haar/zijn vuile werk. Ze kunnen het misbruik door de vingers te zien en minimaliseren.

Door het misbruik niet te benoemen en hun kinderen er niet tegen te beschermen, worden enablers medeplichtig. Deze ouder is ook medeplichtig zelfs als ze er ook het slachtoffer van worden.

We hebben op een pijnlijke manier geprobeerd om te achterhalen hoe we deze pijnlijke ontbrekende delen van onze jeugd konden terug krijgen van buiten onszelf.

Dat was een grote factor bij het spelen van co-afhankelijke en pijnlijke gedragingen en relaties.

Bedankt voor het lezen van dit artikel en het bekijken van de video. Aarzel niet om eventuele opmerkingen of vragen hieronder te plaatsen. We antwoorden graag.

Kun je iemand zo ver krijgen om te willen herstellen van trauma?

Wat begrijp je van narcisme?

Genezing – De 56 gouden regels – de weg van ziekte naar genezing!

Het geweten van de narcist? Ben je een Co-dependent of een narcist?

Op elk moment kan de niet te vertrouwen narcist je laten vallen!

Ben je zeker dat dit een narcist is? Leef je het leven dat je wilt leiden?

kenmerken van de narcistische vader

Voeg hieronder een reactie toe! Reactie annuleren