Relax

Zorg ervoor dat je je complete aandacht kunt vestigen. Maak dat je comfortabel zit om te kijken en te luisteren. Neem iets bij de hand hebt om uw eigen reacties te noteren en  natuurlijk ook iets om te drinken.

Geschatte leestijd: 1 minuut

Maak dat je de gepaste kledij aan hebt om je comfortabel te voelen. Zorg er voor dat je niet kunt gestoord worden. … En wees bij ons.

Deze audio en video is geen vervanging of behandeling voor mentale of emotionele counseling bij een gelicentieerde zorgaanbieder en ook geen diagnose. Zie de disclaimers op narcisme.blog.

De volgers moeten hun arts raadplegen voordat zij een oefenprogramma uitvoeren.

Ongeautoriseerde vermenigvuldiging of het downloaden van deze audio en video is een overtreding van de toepasselijke wetgeving.

deel 1a

deel 1b

deel 1d

deel 1e

deel 1f

deel 1g

You may also like...

Geef een reactie, vraag of antwoord. Dank je wel!