Definitie van seksuele objectivering:

Het bekijken van een ander individu in termen van seksuele bruikbaarheid of aantrekkelijkheid in plaats van het nastreven of onderhouden van een kwalitatief goede interpersoonlijke relatie met hen is seksuele objectivering en past in het kader van de-humanisatie.

Beschrijving van seksuele objectivering:

In essentie is seksuele objectivering  een specifiek type objectivering dat zich manifesteert over seksuele relaties. De de-humanisatie van Amy Winehouse is een ander type objectivering.

Het komt voor wanneer een persoon – inclusief mensen met persoonlijkheidsstoornissen – de gevoelens, persoonlijke behoeften of waardigheid van een ander negeren.

In plaats daarvan gaan ze zich exclusief, ongepast of overdreven concentreren op hoe het doelwit kan worden gebruikt in termen van hun eigen seksuele verlangen of bevrediging.

Het is een van de belangrijkste elementen van veel vormen van huiselijk geweld. Daarbij is het ook een van de belangrijkste oorzaken van misdrijven zoals verkrachting, kindermishandeling, kinderpornografie en seksuele intimidatie.

Hoe seksuele objectivering eruit ziet?

Een man doet fysiek pijn aan zijn vrouw en berispt haar vervolgens, zonder zich te verzoenen, maar verwacht wel geslachtsgemeenschap voor het slapen gaan.

Een individu dreigt zijn partner pijn te doen of te straffen als hij geen seks met hem heeft of seksuele diensten verleent.

Een baas intimideert seksueel een ondergeschikte of verzoekt seksuele gunsten van hen.

Een persoon heeft seks met een vriend voor wie ze geen zorg of respect heeft.

Een familielid houdt zich bezig met verkrachting of incest.

Een ouder besteedt overdreven aandacht aan de seksualiteit van hun kind.

Hoe het voelt seksuele objectivering?

De slachtoffers van seksuele objectivering kunnen zich vernederd, verwoest, verward voelen. In ernstige gevallen voelen ze zich getraumatiseerd. Slachtoffers van verkrachting en incest kunnen last hebben van een reeks psychische problemen. Een van de gevolgen kan een posttraumatische stressstoornisdepressieangst en eetstoornissen zijn.

In mildere gevallen treedt verwarring en innerlijke onrust op.  Als onderdeel van jouw seksuele objectivering  zul je je misschien dankbaar zijn dat de persoon zich tot je aangetrokken voelt.

Je komt misschien in de verleiding om te denken dat je ongeschikte aandacht kunt behandelen, of dat je net zo goed kunt geven als je krijgt.  De klassieke ‘geen touwtjes’ of geen binding relatie.

Maar op basis van objectivering bezig zijn is geen recept voor een happy-ever-after-einde. De bevrediging en het zelfvertrouwen zijn vaak van korte duur. In het algemeen is er het gebrek aan toewijding, respect en zorg voor jou.

Uiteindelijk zal blijken, en dat is het moment waarop je je gebruikt, goedkoop, afgedankt en misbruikt zal voelen, word je gedumpt voor iemand anders.

Vanzelfsprekend word je vertrouwen rond potentieel echt liefhebbende partners daarbij geschokt. Het bevestigt je gebrek aan zelfliefde als je jezelf neerlegt bij het idee dat “dit misschien het beste is dat ik kan verwachten”.

Hoe om te gaan met seksuele objectivering?

Seksuele objectivering is een vorm van aanranding en kan ook verkrachting omvatten. Dit is een ernstig misdrijf. De overgrote meerderheid van dergelijke verkrachtingen en seksuele aanvallen vindt plaats in de handen van naaste familieleden, partners en vrienden.

Als dit je overkomt, kan het moeilijk voor je zijn om helder na te denken. Daarom is het belangrijk om hulp te zoeken. Meestal kun je hulp  krijgen van een zorgzame persoon van buiten de situatie die je kan helpen om dingen objectiever in te zien.

Als het een geval is van seksueel geweld is het belangrijk om je aan te melden aan een crisiscentrum voor huiselijk geweld of bij de politie.

Wat we weten uit de ervaring  is dat elke vorm van huiselijke geweldpleging of seksueel misbruik meestal doorgaat en vaak escaleert in plaats van te stoppen na een tijdje. Het is van vitaal belang om hulp, ondersteuning en begeleiding te krijgen, en ook van vitaal belang om dit te melden.

Wat je niet moet doen in het geval van seksuele objectivering?

Zwijg niet over de situatie.

Blijf niet in de kamer met een narcist die je aanraakt op een manier waarop je je niet comfortabel voelt.

Vertel niet tegen jezelf dat het er niet toe doet of dat je het aankan.

Vergeld niet of probeer de persoon die misbruik van u maakt niet te kwetsen.

Geef jezelf niet de schuld of neem geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop een ander zich tegenover jou gedraagt.

Vergeet het niet of neem niet aan dat het voorbij is als het misbruik stopt. De meeste misbruikpatronen zijn cyclisch en de meeste misbruikers zijn vriendelijk, vrijgevig en charmant tussen daden van misbruik of agressie.

Nee: daarop zijn geen uitzonderingen. Ook logica lost het niet op.

Vertel jezelf niet dat het geen aanranding is, omdat je getrouwd bent of in een romantische relatie met de andere persoon bent. Je moet dit ook niet minimaliseren, omdat je bij een eerdere gelegenheid hebt toegestemd. Nee, nee, en daar zijn geen uitzonderingen op.

Blijf niet om het te bespreken of om te  proberen je misbruiker te beschamen. Probeer ook niet om de schuldgevoelens uit te schakelen bij de dader om je goed te behandelen. Handelingen van misbruik zijn onlogisch en zijn vaak het product van psychische stoornissen. Logica lost het niet op.

Wat moeten we doen bij seksuele objectivering?

Vooreerst dient u snel, kalm en zonder drama de kamer, het huis en het gezelschap van iedereen die u blootstelt aan ongewenst seksueel contact te verlaten.

Ga onmiddellijk op zoek naar ondersteuning van iemand die om je geeft en die verstand heeft van persoonlijkheidsstoornissen.

Breng uw kinderen, huisdieren en waardevolle spullen ook naar een veilige plek.

Praat met anderen die in uw situatie zijn geweest.

Bel wanneer nodig de hotline voor huiselijk geweldverkrachting of kindermisbruik of bel de politie.

Heb je vragen? Laat ze ons weten. We antwoorden graag.

We hopen dat deze post over onoverwinnelijk worden  je van dienst is! Als je het leuk vond, vergeet dan niet om het te delen.

Zoals altijd, heel erg bedankt voor het zijn van een mooie ziel!

Echt bruikbare suggesties.

Van kwetsuur naar litteken hulpverlening aan kinderen met complex trauma Paperback

Super interessant boek voor professionals en de hulpverlening. Maar ook voor wie inzicht in zijn eigen complex trauma wil hebben. Je krijgt een goed inzicht in het hoe en waarom van trauma. Je krijgt inzicht hoe dit het functioneren van een kind en zijn gezin beïnvloed. Dus ook hoe dit jou kan beïnvloed hebben.

Kinderen met complex trauma (ook gehechtheidstrauma of vroeg ontwikkelingstrauma genoemd) worden in de hulpverlening aangemeld, omdat ze moeilijk in de omgang zijn. Hun opvoeders, begeleiders en ouders kunnen een gespecialiseerde handleiding gebruiken om deze kinderen zonder kleerscheuren te helpen opgroeien.

Ontwikkelingstaken die bij andere kinderen iets meer ‘vanzelf’ verlopen, of met alleen maar kleinere hobbels in de weg, zijn voor deze kinderen soms onoverkomelijke struikelblokken of doen de ontwikkeling helemaal vastlopen. Ze krijgen wel eens etiketten als ‘ontwikkelingsgestoord’, ‘gedragsgestoord’, of ‘gehechtheidsgestoord’ opgeplakt.

Deze kinderen en hun ouders verdienen een trauma-sensitieve context met veel begrip én professionele kennis. Dit boek wil daartoe bijdragen. In het boek wordt bekeken hoe moeilijke ervaringen tijdens de eerste levensfase de ontwikkeling van een kind kunnen beïnvloeden, en welke ontwikkeling deze kinderen (vaak adoptie- en pleegkinderen) vervolgens kunnen doormaken.

Daarna wordt de lezer meegenomen in de therapieruimte, om er stil te staan bij de processen van verandering en groei die meer opbouwende ontwikkelingssporen mogelijk kunnen maken.

 

Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting

“Dit boek is een prachtige handleiding om inzicht te verwerven doorheen het hele proces over ‘aanranding van de eerbaarheid’ en ‘verkrachting’. ”IPA Facts

In de afgelopen twintig jaar waren in de binnen- en buitenlandse pers regelmatig berichten over ernstige seksuele feiten, vaak met jonge kinderen.

Zedenmisdrijven komen helaas nog steeds vaak voor in onze samenleving. Zij zijn bijzonder omwille van de invloed die zij hebben op de diepste menselijke gevoelens van de slachtoffers en tekenen hen vaak voor het leven.

De wetgever heeft in het verleden al enkele aanpassingen doorgevoerd om dergelijke zaken aan te pakken. Toch was er recent nog veel commotie in de media omwille van een vrijspraak voor feiten van voyeurisme.

De minister beloofde andermaal de wetgeving aan te passen. In dit boek worden de misdrijven aanranding van de eerbaarheid en verkrachting vanuit zowel theoretisch als praktisch standpunt behandeld.

Alle aspecten van zowel straf- als strafprocesrecht worden uitgebreid toegelicht en besproken met de rechtspraak en de rechtsleer. De auteur werpt zich overtuigend op als voorstander van het strafbaar stellen van passief voyeurisme.

Procureur des Konings Ivo Delbrouck behaalde de diploma’s Vergunning in de Rechten en in de Criminologie aan de Rijksuniversiteit Gent. Hij was gedurende meer dan dertig jaar actief als parketmagistraat en als lesgever straf- en strafprocesrecht.

 

Topadvocaten schrijven misdaadgeschiedenis in twintig verhalen over verkrachting, loverboys, ontucht, GHB, (kinder)porno, seksuele intimidatie, DNA, incest, SM etc.

Zeden topadvocaten schrijven misdaadgeschiedenis

Toegankelijk. Meeslepend. Onthullend. Leerzaam.

Voor wie alles wil weten – en begrijpen – van echte criminaliteit.

Auteurs o.a.:
mr. Geert-Jan Knoops
mr. Peter Plasman
mr. Han Jahae
mr. Esther Vroegh
mr. Eline Groenendaal

Losse haren leven na verkrachting.

Paperback. E-book.

In de nacht van maandag 8 op dinsdag 9 september 2003 trekt een onbekende man de 20-jarige Sonja van haar fiets. Onder bedreiging van een steekwapen verkracht hij haar meerdere malen.

Ze leefde een leven in vrijheid, met de warmte van een liefdevol gezin in een dorp op de Veluwe. Tot die stille nacht. Een donkere gedaante sneed het elastiekje dat haar blonde haren samenbond, kapot. Alles wat overbleef, was angst.

Sonja schrijft open en eerlijk over alles wat er in de jaren daarna op haar af kwam. Een pijnlijk palet van steun en vernedering, rompslomp en triomf, angst en verlossing, wanhoop en uithoudingsvermogen.

Ontroerend zijn de mailwisselingen en ontmoetingen die Sonja met de ex-partner van de dader heeft; een vrouw, die geen slachtoffer mag zijn. Sonja wil laten zien hoe zeer een ernstig geweldsdelict ingrijpt in het leven. Maar bovenal wil ze vertellen hoe zij zichzelf weer hervond.

Black Snake Moan dvd

 

In dit verhaal over liefde, verlies en vertrouwen speelt Oscargenomineerde Samuel L. Jackson de rol van Lazarus, een eenzame, aan lager wal geraakte blueszanger wiens vrouw bij hem weg is.

Wanneer hij op een dag de in elkaar geslagen en voor dood achtergelaten Rae (Christina Ricci) op het hete asfalt vindt, neemt hij haar in huis om haar van haar ‘afwijking’ af te helpen. Met de kracht van de blues moeten ze zich uit een diep dal graven om de verlossing te vinden.

Precious dvd

Lee Daniel’s nieuwe film Precious, gebaseerd op het boek Push van Saphhire, is een eerlijke film over mensen en hun sterke wilskracht om te groeien en te overleven.

Clarence “Precious” Jones, een zestienjarig Afro-Amerikaans meisje in Harlem, groeit op in een keiharde omgeving. Het leven lacht haar niet bepaald toe: ze is voor de tweede keer in verwachting.

Thuis loopt ze op eieren om te vermijden dat haar moeder,  haar mishandelt. Haar leven verandert als ze de kans krijgt over te stappen naar een alternatieve school.

Daar komt ze onder de hoede van Ms. Rain. Een vrouw die haar begrijpt en haar laat voelen dat ze bijzonder is en talenten heeft. Hier begint Precious haar nieuwe toekomst.

The Hateful Eight dvd

The Hateful Eight vertelt het verhaal van zeven gevaarlijke premiejagers en hun gevangene op het moment van de Burgeroorlog in het winterse Wyoming.

Door een sneeuwstorm raken ze verwijderd van hun route en komen ze vast te zitten in een afgelegen plaatsje, met alle gevolgen van dien … The Hateful Eight is de spectaculaire achtste film van Hollywoodlegende Quentin Tarantino, die met onder meer Django Unchained en Inglourious Bastards grote successen boekte.

Quantum Healing Starter Pack

You may also like...

Geef een reactie, vraag of antwoord. Dank je wel!