1 op de drie Nederlandsers vindt huiselijk geweld in sommige gevallen toegestaan.

 

De titel is om te huilen. Hoe kan iemand dit toestaan?

Vooreerst dienen we er op te wijzen dat huiselijk geweld in alle opzichten niet te tolereren is. Dit is een onderwerp dat moet aangepakt worden. Net zoals in een relatie verkrachting voorkomt en dat het slachtoffer denkt dat het normaal is.

Nee het is allemaal niet normaal die slag die stoot die vernedering een bepaalde seksuele handeling. Nee is nee. Bovendien moet “neen” gerespecteerd worden ook in een relatie. En komt het voor durf dan aangifte te doen.

huiselijk geweld en partnergeweld
Ze geven je een gevoel van eigenwaarde alsof je achterlijk bent Dl 1

Bron: EEN OP DRIE NEDERLANDERS VIND HUISELIJK GEWELD IN SOMMIGE GEVALLEN TOEGESTAAN ‹ SPIRITUEEL Boeddha ‹ Reader — WordPress.com

Lees Meer — Kijk Meer

Basisboek huiselijk geweld signaleren, melden en aanpakken Paperback

Dit Basisboek is de 3e druk van een boek van Hans Janssen uitgegeven bij Coutinho. ISBN 9789046904770

Huiselijk geweld staat sinds enkele jaren volop in de belangstelling van de media en de politiek.

Bij de aanpak ervan zijn diverse disciplines betrokken. Ook professionals in de sociale sector verdiepen zich steeds meer in deze problematiek. Hoe signaleer je huiselijk geweld? hoe maak je het bespreekbaar en hoe pak je het aan?

Vanzelfsprekend biedt het Basisboek (toekomstige) professionals kennis en vaardigheden die bij de aanpak van huiselijk geweld van elementair belang zijn. Kort geschetst bestaat het boek uit drie delen.

In het eerste deel leert de lezer de feiten kennen:

de aard, omvang, oorzaken en gevolgen van partnergeweld.

Deel twee gaat in op de aanpak van huiselijk geweld.

In het algemeen beschrijven de auteurs de sluitende aanpak en de ketenaanpak. Daarnaast gaan ze ook in op de instrumenten en methodieken die professionals kunnen inzetten.

Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de systeemgerichte benadering.

Partnergeweld & misbruik in een Noodsituatie ?  huiselijk geweld, partnergeweld
In deel drie komen de vaardigheden aan bod waarover professionals moeten beschikken.

Deze worden besproken met de stappen uit de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De stappen bestaan uit signaleren en consulteren, bespreekbaar maken, risico’s taxeren en een besluit nemen ten aanzien van de aanpak.

Bovendien vind je op de website bij het boek aanvullend materiaal. Je vindt een overzicht van de vestigingsplaatsen van steun-, advies- en meldpunten, een signalenkaart en links naar belangrijke websites.

Door de vele voorbeelden en opdrachten is het Basisboek huiselijk geweld zeer toegankelijk voor studenten van diverse sociale opleidingen. Maar het is ook gezicht voor professionals in sociale beroepen.

Hans Janssen was landelijk projectleider Huiselijk geweld bij het ministerie van Justitie. Tegenwoordig werkt hij als trainer en adviseur op dit terrein binnen zijn bedrijf Domestic Violence Approach – training en consultancy.

Wendela Wentzel is adviseur Aanpak huiselijk en seksueel geweld bij MOVISIE , het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling.

Bert Vissers werkt bij de Blijf Groep. Dat is een organisatie voor opvang en hulpverlening aan slachtoffers en plegers van huiselijk geweld.

VkoN volwassen kind/slachtoffer van narcist narcisme.blog, huiselijk geweld
Wat doe je met de kinderen als je huiselijk geweld meemaakt?

Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld van signalering tot besluit Paperback

Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld 2e druk is een boek van Linda Douma uitgegeven bij Boom uitgevers Amsterdam. ISBN 9789462365360

In het algemeen is deze uitgave bedoeld voor beroepskrachten en studenten. Dat zijn diegenen die in hun (beoogde) werkveld te maken kunnen krijgen met kinderen, volwassenen en gezinnen.

Daarbij is vermoedelijk sprake van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Ook biedt dit boek achtergronden en praktische handvatten en informatie. Zo kunnen beroepskrachten dit tijdig signaleren. Ze leren ook hoe er passend op kunnen reageren.

De vele casussen in “Handelen bij kindermishandeling enhuiselijk geweld” maken de theorie inzichtelijk.

In het boek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Wat verstaan we onder kindermishandeling en huiselijk geweld?

Wat zijn de oorzaken en wat zijn de gevolgen ervan?

Welke signalen kunnen duiden op kindermishandeling en huiselijk geweld en hoe ga je daarmee om?

De beroepshouding die nodig is om deze signalen te herkennen. Tevens, hoe ga je het gesprek aan met het slachtoffer en de dader?

Welke stappen kan of moet je nemen?

Expressief te onthouden is dat de Verplichte Meldcode hier ruim aan bod komt.

huiselijk geweld
Razernij en de razernij cyclus van de narcist

Loverboy & eergerelateerd geweld.

Bovendien heeft men het over de Loverboyproblematiek en eergerelateerd geweld. Net zo wordt de hulpverlening bij kindermishandeling en partnergeweld in Nederland grondig besproken.

Vanzelfsprekend heb je in deze tweede druk de meest recente cijfers. Bovendien krijg je inzichten rondom de aanpak van kindermishandeling, partnergeweld, loverboy-problematiek en eergerelateerd geweld opgenomen.

Daarnaast zijn de veranderingen in de aanpak en hulpverlening verwerkt. Deze wijzingen zijn het gevolg van de hervormingen in de (jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning.

Op unieke manier is de sectie over seksueel misbruik is verder uitgebreid. Ook zijn nieuwe werkcasussen opgenomen.

Op www.handelenbijkindermishandelingenhuiselijkgeweld.nl, de website bij dit boek, zijn meer werkcasussen te vinden en extra materiaal.

Teksten over partnergeweld op narcisme.blog

De schuld van Abigaïl. Nabals partnergeweld.

 

Partnergeweld, huiselijk geweld en misbruik in een Noodsituatie?

 

Hoe zit dat met Partnergeweld en huiselijk geweld in België?

 

Huilen met slachtoffers van narcisme die huilen.

 

NARP Herstelprogramma voor narcistisch misbruik.

 

Woorden als wapens: verbale mishandeling.

 

Hulpverlening en hulpverleningsmogelijkheden Deel 2

 

Het Bedriegen door een narcist.

 

Van Kwetsuur naar litteken: hulpverlening aan kinderen met complex trauma

Annemie Persyn Declercq
Orthopedagoge

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en u wenst uw narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze Privé Support Group VKoN. Lees eerst de info voordat uw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Op 26 en 27 september organiseert Melanie Tonia Evans het “You Can Thrive After Narcissistic Abuse evenement”. Dit is een live online Première Global Healing workshop voor iedereen die lijdt aan misbruik van een echtgenoot, partner, familielid, vriend, baas, collega of ander individu.

Deze gebeurtenis is belangrijk voor u, ongeacht uw geslacht of leeftijd. Hoe lang geleden u gescheiden bent van deze persoon speelt geen rol. Zelfs als ze nog steeds in je leven zijn ben je welkom.

Klik voor meer info

Hier is een samenvatting van wat Melanie behandelt tijdens de komende workshop:

🔮 Hoe word je glashelder en krijg je klaarheid als de persoon waarmee je te maken hebt je narcistisch misbruikt.

✅ De #1 factor die bepaalt of ze in staat zijn om te veranderen.

!?️ Hoe herken je de meest voorkomende persoonlijkheidskenmerken in JOU die je een doelwit maken voor narcisten. Hoe je in de toekomst kunt stoppen met het aantrekken van misbruikers.

💻 De 6 redenen waarom de meeste mensen niet herstellen van misbruik.

Dit zal u niet meer gebeuren na deze workshop!

⚖ Hoe kun je omgaan met een narcist in moeilijke situaties zoals co-ouderschap, voogdij gevechten, echtscheiding en andere juridische / zakelijke deals.

⚕ Hoe te genezen van trauma symptomen zoals C-PTSS, angst, depressie en fibromyalgie en leven vrij van hen eens en voor altijd.

Deze gebeurtenis is niet alleen bedoeld om u te helpen los te komen en te genezen van elke misbruiksituatie. Dit healing event leert u ook hoe u een nieuw en bloeiend leven kunt creëren die giftige mensen niet langer kunnen beïnvloeden.

Als je dit soort relaties hebt meegemaakt, kan ik je sterk aanbevelen om deel te nemen aan een hele dag “healing event”.

Laat Melanie je leren hoe je kunt verschuiven van een slachtoffer van misbruik naar een bloeier na misbruik op een manier die gemakkelijk te begrijpen en onmiddellijk van toepassing is op je leven.

Ik ken Melanie’s werk en wat ze zal delen is de meest geavanceerde en impactvolle informatie over genezing van giftige en beledigende relaties.

Het is Melanie’s diepe begrip van het trauma toegebracht door narcisten die haar passie om zo veel mogelijk mensen te helpen om te genezen aanwakkert. En Melanie’s wijsheid en genezingsprocessen hebben zoveel mensen geholpen hun leven te herstellen en voorbij het overleven naar een echt bloeiend leven te gaan.

Dit is een zeldzame kans voor u om rechtstreeks te leren van een vertrouwde collega die een bekende misbruik herstel expert is.

Klik hier om uw ticket voor deze baanbrekende misbruikherstel gebeurtenis veilig te stellen.

PLUS zo veel meer …

PS Ik heb gezien dat Melanie ook een aantal spannende bonussen heeft voor u ook! Na aankoop van uw ticket krijgt u direct toegang tot het volgende:

De 50 Traits of a Narcissist Checklist zodat u kunt achterhalen of u te maken hebt met een narcist.

Plus een exclusieve 35 minuten durende videotraining genaamd “The 6 Mistakes That People Make When Recovering From Abuse”. Dit biedt een uitstekend startpunt voor je genezingsreis.

Klik hier om je ticket te reserveren en om alle speciale bonussen te ontvangen.

Annemie Persyn Declercq

Geef een reactie, vraag of antwoord.