1 op de drie Nederlandsers vindt huiselijk geweld in sommige gevallen toegestaan.

De titel is om te huilen. Hoe kan iemand dit toestaan?

Vooreerst dienen we er op te wijzen dat huiselijk geweld in alle opzichten niet te tolereren is. Dit is een onderwerp dat moet aangepakt worden. Net zoals in een relatie verkrachting voorkomt en dat het slachtoffer denkt dat het normaal is.

Nee het is allemaal niet normaal die slag die stoot die vernedering een bepaalde seksuele handeling. Nee is nee. Bovendien moet “neen” gerespecteerd worden ook in een relatie. En komt het voor durf dan aangifte te doen.

Bron: EEN OP DRIE NEDERLANDERS VIND HUISELIJK GEWELD IN SOMMIGE GEVALLEN TOEGESTAAN ‹ SPIRITUEEL Boeddha ‹ Reader — WordPress.com

 

Lees Meer — Kijk Meer

 

Wat doe je met de kinderen als je in een gewelddadige relatie bent?

Basisboek huiselijk geweld signaleren, melden en aanpakken Paperback

Dit Basisboek is de 3e druk van een boek van Hans Janssen uitgegeven bij Coutinho. ISBN 9789046904770

Huiselijk geweld staat sinds enkele jaren volop in de belangstelling van de media en de politiek.

Bij de aanpak ervan zijn diverse disciplines betrokken. Ook professionals in de sociale sector verdiepen zich steeds meer in vragen zoals: hoe signaleer je huiselijk geweld, hoe maak je het bespreekbaar en hoe pak je het aan?

Vanzelfsprekend biedt het Basisboek (toekomstige) professionals kennis en vaardigheden die bij de aanpak van huiselijk geweld van elementair belang zijn. Kort geschetst bestaat het boek uit drie delen.

In het eerste deel leert de lezer de feiten kennen:

de aard, omvang, oorzaken en gevolgen van partnergeweld.

Deel twee gaat in op de aanpak van huiselijk geweld.

In het algemeen beschrijven de auteurs de sluitende aanpak en de ketenaanpak. Daarnaast gaan ze ook in op de instrumenten en methodieken die professionals kunnen inzetten.

Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de systeemgerichte benadering.

In deel drie komen de vaardigheden aan bod waarover professionals moeten beschikken.

Deze worden besproken met de stappen uit de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: signaleren en consulteren, bespreekbaar maken, risico’s taxeren en een besluit nemen ten aanzien van de aanpak.

Bovendien vind je op de website bij het boek aanvullend materiaal, zoals een overzicht van de vestigingsplaatsen van steun-, advies- en meldpunten, een signalenkaart en links naar belangrijke websites.

Door de vele voorbeelden en opdrachten is het Basisboek huiselijk geweld zeer toegankelijk voor studenten van diverse sociale opleidingen en voor professionals in sociale beroepen.

Hans Janssen was landelijk projectleider Huiselijk geweld bij het ministerie van Justitie. Tegenwoordig werkt hij als trainer en adviseur op dit terrein binnen zijn bedrijf Domestic Violence Approach – training en consultancy.

Wendela Wentzel is adviseur Aanpak huiselijk en seksueel geweld bij MOVISIE , het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling.

Bert Vissers werkt bij de Blijf Groep, een organisatie voor opvang en hulpverlening aan slachtoffers en plegers van huiselijk geweld.

Deze post is nog niet voorbij, maar misschien ben je geïnteresseerd in:

 

Moet je naar de psycholoog gaan?

To think or not to think…. | Sara plukt de dag met Hamlet

Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld van signalering tot besluit Paperback

 

Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld 2e druk is een boek van Linda Douma uitgegeven bij Boom uitgevers Amsterdam. ISBN 9789462365360

In het algemeen is deze uitgave bedoeld voor beroepskrachten en studenten. Dat zijn diegenen die in hun (beoogde) werkveld te maken kunnen krijgen met kinderen, volwassenen en gezinnen waarbij (vermoedelijk) sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Het boek biedt achtergronden en praktische handvatten en informatie, zodat beroepskrachten dit tijdig kunnen signaleren en er passend op kunnen reageren.

De vele casussen in het boek maken de theorie inzichtelijk.

In het boek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Wat verstaan we onder kindermishandeling en huiselijk geweld?

Wat zijn de oorzaken en wat zijn de gevolgen ervan?

Welke signalen kunnen duiden op kindermishandeling en huiselijk geweld en hoe ga je daarmee om?

De beroepshouding die nodig is om deze signalen te herkennen en hoe ga je het gesprek aan met het slachtoffer en de dader?

Welke stappen kan of moet je nemen?

Expressief te onthouden is dat de Verplichte Meldcode hier ruim aan bod komt.

 

Loverboy & eergerelateerd geweld.

Bovendien heeft men het over de Loverboyproblematiek en eergerelateerd geweld. Net zo wordt de hulpverlening bij kindermishandeling en partnergeweld in Nederland grondig besproken.

Vanzelfsprekend heb je in deze tweede druk de meest recente cijfers en inzichten rondom de aanpak van kindermishandeling, partnergeweld, loverboy-problematiek en eergerelateerd geweld opgenomen.

Daarnaast zijn de veranderingen in de aanpak en hulpverlening als gevolg van de hervormingen in de (jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning verwerkt.

Op unieke manier is de sectie over seksueel misbruik is verder uitgebreid. Ook zijn nieuwe werkcasussen opgenomen.

Op www.handelenbijkindermishandelingenhuiselijkgeweld.nl, de website bij dit boek, zijn meer werkcasussen te vinden en extra materiaal.

 

De schuld van Abigaïl. Nabals partnergeweld.

Partnergeweld en misbruik in een Noodsituatie?

Hoe zit dat met Partnergeweld in België?

Huilen met slachtoffers van narcisme die huilen.

NARP Herstelprogramma voor narcistisch misbruik.

Woorden als wapens: verbale mishandeling.

Hulpverlening en hulpverleningsmogelijkheden Deel 2

Het Bedriegen door een narcist.

Van Kwetsuur naar litteken: hulpverlening aan kinderen met complex trauma

 

 

Geef een reactie, vraag of antwoord.