Ze geven je een gevoel van eigenwaarde alsof je achterlijk en dom bent.

Narcisten doen alsof ze alles weten.

Haar hele leven voelde ze zich ongemakkelijk wanneer ze tegen haar moeder moest praten.

Ze had nooit echt het gevoel dat haar moeder te vertrouwen was.

Ze had nooit het gevoel dat ze over haar zwakheden kon praten met haar moeder.

Zij had een lange tijd gedacht dat zij een probleem had met vertrouwen op zich tot ze vrienden ontmoette waar ze een ander gevoel bij had.

Steeds geruis op de achtergrond.

Eigenlijk had ze dat ongemakkelijk gevoel ook bij haar broer en zus, maar niet bij haar vader.

Bij haar vrienden had ze niet het gevoel dat zij iets hoger waren dan haar.

Ze deden ook niet alsof ze alles wisten.

Zelfs toen ze 40 was dacht ze niet dat ze intellectueel begaafd was.

Maar onlangs liet ze haar testen en dat was behoorlijk boven het gemiddelde.

Op school had ze nooit geen schitterende resultaten behaald. Pas toen ze 15 was had een lerares door dat ze volledig doof was aan haar linkerkant. Haar resultaten verbeterden daarna.

Het slecht horen had ze onbewust gecompenseerd door liplezen.

Dat er steeds geruis is op de achtergrond en dat ze daarom geen grotere geroezemoes in een groep kan verdragen was ze  zich niet van bewust.  Ze had er haast mee leren leven.

Maar thuis werd ze niet als een schitterende student beschouwd. Haar werd gezegd dat een meisje slechts 2 jaar mocht studeren en een jongen 3 jaar. Ze mocht haar eigen keuze niet maken van haar moeder voor welke studierichting ze wilde gaan.

Ze was echt niet gemotiveerd voor boekhouden, dus dit werd niets en dan is ze gaan werken. Het geld dat ze verdiende werd gebruikt om de studies van haar broer en haar zus te betalen.

Ergens toen ze 5 jaar was heeft een dokter tegen haar moeder over haar gehoorstoornis iets gezegd, maar toen is omwille van de kosten daar niets meegebeurd.

Op de dag van de begrafenis van haar vader was een operatie gepland om haar gehoor capaciteit te verdubbelen, dat is nu reeds meer dan 7 jaar geleden. Een proef met een nieuwe methode had goede resultaten gegeven.

En vanaf dan had ze meer zicht op de gevolgen dat dit met zich mee had gebracht voor haar studies, carrière en zelfvertrouwen.

Ze houdt er nu meer rekening mee dat zij op een bepaalde plaats dient te zitten om alles goed te kunnen horen.

En ook dat er een soort onderbreking in de communicatie kan zijn, waar je enkele seconden moet wachten, of de boodschap herhalen vooraleer ze volledig doordringt bij haar.

Om nog andere redenen dan alleen deze, heeft ze haar moeder nooit meer echt vertrouwd.

Toen ze had verteld aan haar moeder wat haar ex man had uitgespookt en wat zij al die tijd aan huiselijk geweld had moeten ondergaan had haar moeder daar niets van  verteld aan haar vader.

En er is nog zo veel meer, waarom zij haar moeder niet vertrouwt.

Haar moeder doet steeds alsof zij een hoogstaand iemand is. Beter dan haar vader.

Zonder haar moeder hadden ze (haar vader en haar zelf) niet bereikt wat ze hebben bereikt zegt haar moeder. Dit wordt evenwel gezegd op een minachtende toon voor de vader.

Inderdaad, zonder haar vader had mijn vrouw nergens gestaan, maar dankzij haar moeder had ze dat gevoel van zondebok, 2de rangs kind, ongewenst kind, een gevoel van er niet bij te horen, een gevoel van achterop te zitten.

Dat bracht haar er trouwens toe om te helpen als monitor bij verwaarloosde kinderen zowel aan zee als in Brussel bij priester Aliët.

Narcist als slechte communicator.

Trouwens haar broer liet duidelijk te verstaan dat zij een slechte communicator was. Volgens haar zus was ze een psychopate.

Ik ken haar als een hard werkende arbeidsconsulente, een bezielde christen voorgangster. Zij is een vrouw die in de bres springt voor diegene zonder stem of zonder gehoor.

Ze dacht dat ze achterlijk en dom was, want dat is hoe ze bij haar thuis en haar familie , haar ex , haar ex familie en een aantal kinderen nog altijd wordt behandeld.

Niets wat ze ooit zei of deed was goed genoeg.

Het eerste compliment van haar moeder moet ze nog krijgen.

Ze zeiden niet dat ze dom of achterlijk was.  Ze kreeg alleen niet de kansen. Noch kreeg ze de hulp voor slechthorende die nodig was. Maar haar moeder zei ook niet dat ze slim of begaafd was. Ze werd ook niet specifiek getest op haar mogelijkheden.

Ze behandelden haar niet alsof ze een onafhankelijk persoon was. Als ze een verhaal vertelde werd er nooit echt geluisterd. Ze was hoofdleidster van de Chiro en Gewest medewerkster dan waren er wel verhalen genoeg,

Ze deed veel goed ook in haar jeugd. Maar ze kreeg er nooit lof voor van haar moeder.

Ze kreeg alleen maar kritiek.  Als er iets goeds was was het van ‘pas maar op’. Het werd geminimaliseerd.

Bijgevolg wist ze niet wat ze wilde in het leven, wat haar dromen waren en hoe ze haar voelde. Wat ze wel wist dat ze heel graag kinderen zag.

Wanneer ze verliefd was of een beginnende relatie had was het niet goed genoeg voor haar moeder.

Tot op een bepaald moment dat het volgens haar moeder een gepaste persoon was.

Hij kon namelijk volgens haar moeder wat haar vader niet kon  ‘karweitjes’ uitvoeren.

Hij was ook bij de leiding van de Chiro, dus ze dacht dat ze dezelfde waarden deelden.

Het huwelijk dat daarna volgde is door de katholieke kerk  6 jaar geleden ontbonden.

Tijdens dat huwelijk werd ze bedrogen, belogen, bestolen. Nadrukkelijk  onderging ze alle soorten huiselijk geweld en ook verkrachting.

Toen ze de ware toedracht ontdekte van haar ex man was ze in chock.

Ze voelde haar hulpeloos en hopeloos. Niemand van haar familie kwam haar te hulp. Door het zwijgen van haar moeder wist vader niet wat er was gebeurd.

Volgens haar moeder was haar man ziek. Darom was het verkeerd volgens haar hem te verlaten.  Maar uiteindelijk kon ze hem alleen buiten zetten. Hij kwam immers uit een behoede familie waar haar moeder naar opkeek.

Dit had ze 5 jaar lang volgehouden.

Daarna heeft ze zich nog vaak machteloos gevoeld. Toch gaven inspiraties van uit haar jeugd, zoals in de periode van de hulp aan verwaarloosde kinderen en teksten van Geert Dedecker haar de kracht om uit het dal te klimmen.

Waarschijnlijk heeft ze nooit de bevestiging gekregen en aandacht van haar moeder omdat ze zo vlug na haar broer op de wereld kwam. Eigenlijk was ze het gevolg van een onderschat hormonenpreparaten dat had moeten dienen om haar moeder zwanger te maken van haar broer. Het eerst kind had heel lang op zich had laten wachten. Zij was dus niet gewenst door haar moeder.

Toch groeide ze op in meer onafhankelijkheid dan haar broer en zus en heeft ze 3 kinderen.

Ze kon haar 3 kinderen zo goed als zelf opvoeden. Daarbij had ze alleen maar tegenkanting van haar familie.

Uiteraard zei haar moeder tegen haar kinderen dat ze goed voor hun vader moesten zorgen want dat haar moeder dat ook had gedaan voor haar vader. Maar wat een verschil in vaderschap : onvoorwaardelijke liefde en narcistisch vaderschap.

En haar moeder en een deel van de familie bleef de scheiding afkeuren.

Ze werd zelfs gesugereerd dat ze moest oppassen dat haar kinderen door haar fout ook geen zelfmoord zouden plegen toen iemand in de familie van haar ex, zelfmoord had gepleegd.

Door haar werk, kreeg ze meer en meer bevestiging ondanks al die tegenkanting.

Ze begon te werken aan haarzelf. Volgde meer en meer cursussen, starte hogere studies orthopedagogie, las veel boeken en kon met anderen praten over haar kwetsbaarheid.

Ze wordt wel verweten dat ze niet veel op bezoek gaat bij haar moeder. Maar haar moeder komt bij haar ook niet op bezoek. Als er al eens een telefoon komt is het meestal omdat haar moeder van knop gemist is.

Eén van haar dochters gaat veel bij haar moeder op bezoek en dat sinds jaren. Niemand kan haar verwijten dat ze die band van haar eigen dochter met haar moeder afbreekt.

Het gebeurt al eens dat er hier een gerecht wordt klaargestoomd om dan aan haar moeder te bezorgen.

Onlangs hoorden we de kritiek van onze dochter dat we hier nooit niemand van de familie op bezoek vroegen. U kunt zich inbeelden dat je geen familie van moeders kant uitnodigt als haar eigen moeder geen familie uitnodigt aan vaders kant. Als broer en zus zelfs geen contact meer hebben met haar dan ben je de zondebok voor de gehele familie.

Een koppig ezels prinsje en prinsesje.

Waarom zou iemand van rond de 50 jaar zoals haar broer en zus de band met haar blijven verbreken toch niet omdat  ze gescheiden is van een pedofiel?

Toch niet omdat haar katholiek huwelijk werd vernietigd?

Toch niet omdat ze is hertrouwd?

Waarom maken broer en zus zich op alsof ze de moraliteit zelf zijn en van een hoger etisch niveau?

Natuurlijk was haar leven stressvol en met vervelende situaties.  Niet alleen gedurende haar huwelijk met haar ex. Maar ook daarna door het niet betalen van alimentatie of tussenkomsten bij vakanties, inschrijvingen, boeken, tandarts enz van haar ex.

Haar moeder hangt wel 5 keer per week aan de telefoon met haar broer en zus. Ze zullen dus wel goed op de hoogte geweest zijn van gebeurtenissen zoals haar zoon die bij zijn vader gaat wonen als hij 18 werd, en ook haar tweede dochter.

Ze zullen ook op de hoogte zijn van operaties om te vermageren die haar dochter onderging op 19 jaar. Ze deden geen enkele moeite om het verblijf in de psychiatrie van haar dochter te melden.

Je zou denken dat bij zo’n ontwikkelingen bij de kinderen van je zus er toch enig overleg komt om de opvoeding verder in de richting van de moeder te duwen, als de vader volledig fout zit. Nee, pure afbraak politiek van de moederrol. Op een bepaald moment plaatste haar zus, dat zij wel de moeder zou zijn voortaan.

Ja die vader zit volledig fout, dat heeft hij nu zelf aan haar/zijn dochter gemeld dat hij aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt.

Als je meer op onderzoek gaat over narcisme ga je veel van wat bij haar gebeurt begrijpen.

De meeste artikelen die je leest gaan over openlijk narcisme en je denkt dan als je een moeder een narcist noemt dat je dan overdrijft. Je denkt dat ook als je een vader een narcist noemt.

Maar pedofilie staat wel in de DSM 5 geklasseerd als persoonlijkheidsstoornis.

Nu haar ex-man toegeeft dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft vraag je je natuurlijk af welke dat zou kunnen zijn.

En je vraagt je natuurlijk ook af of die moeder enkele narcistische trekjes heeft.

Als je hebt gehoord hoe zij allen haar verwijten dat ze dom is, en dat ze idiote dingen doet en zichzelf  op morele sokkels zetten vraag je je af welk advies je hier kunt geven om met deze verschillende soorten negatieve mensen om te gaan.

In vorige teksten heb ik sterk aangeraden om uit de buurt te blijven van mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

Als je niet in een professionele context met hen omgaat gaan ze steeds je grenzen overschrijden. Daarom is het zo belangrijk om te breken.  Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis genieten ervan van  om je leeg te zuigen.

Ik heb dan ook veel bewondering voor diegenen die daar dagelijks mee omgaan in een professionele context. Maar ze moeten toch ook oppassen dat ze niet aan beroepsmisvorming gaan lijden na een groot aantal jaren dienst.

Inderdaad, je heb narcisten in alle maten en gewichten. Je moet hetzelf weten in welke mate je de last er bij willen nemen, in hoeverre je narcisten wil voeding geven.

Maar ik raad het je ten zeerste af, zeker als in een familie zo’n narcistisch kluwen ontstaat omdat ze je tot zondebok zullen maken.

Aan dergelijke familie heb je niks dan last.

En jij moet vooruit met je leven. Dus als er teveel narcistische trekjes bij iemand aanwezig zijn, hou afstand.

Wie neemt er nu geen afstand van mensen die liegen? Ik heb geen begrip voor leugenaars. Dat is moreel verwerpelijk.

Behalve openlijk liegen, zijn er natuurlijk ook subtielere vormen.

Het moet niet steeds bakken stront zijn dat ze over iemand vertellen.

Sommige narcisten kunnen ook goed het slachtoffer spelen.

Moeders die zich bijvoorbeeld ziek voordoen.  Vaders die vertellen dat ze een erfelijke ziekte kunnen hebben, terwijl dat niet waar is.  Ge hoeft niet persé te vertellen dat je op Manhattan werkt om invloed te verwerven op je kinderen, maar dat je al geheel je leven depressief bent geweest en woede aanvallen hebt kan voor kinderen en jongvolwassenen even bedreigend zijn.

Als je beschrijvingen leest van narcisten op mijn blog, heb ik het al regelmatig tegengekomen dat iemand een persoonlijke boodschap stuurt op Facebook om te zeggen dat is wat ik ook meemaak.

Ze zeggen dan dat dit de manier is hoe hun ex-man, ex-vrouw, vader of moeder reageert.

Ja, dan zeg ik neem daar maar zo veel mogelijk afstand van.

Onverschilligheid is de beste reactie op een narcist.

Doe alsof een gesprek met hen je verveelt, en dat je eigenlijk niet erg enthousiast bent, meestal gaat de narcist dan vanzelf weg. Hij denkt dat je dom bent, dat je geen gevoel hebt, dat je niets te bieden hebt, dat er weinig bij jou te rapen valt.

En maak dat je uit zijn buurt bent.

Ja, als je in discussie gaat met een narcist dan ga je hem niet overtuigen hoor.

Narcisten zijn als vampieren voor uw gevoel van eigenwaarde.

Je moet voldoende bloed hebben in je lijf. En je moet te verleiden zijn. Misschien gaat een narcist een discussie aangaan als hij/zij jou er mee kan verleiden.

Als je open bent tegen een narcist, bijvoorbeeld dat je hem door hebt, dat je zegt dat dit of dat een leugen was, een verdraaiing dan zal hij/zij wel iets uitvinden door te zeggen dat je moet stoppen met dit soort gevoelens.

Zij zullen zeggen dat je hen de schuld heeft over hoe je je voelt. Voor narcisten bestaan immers geen feiten. Enkel interpretaties, en uiteraard heb jij de verkeerde interpretatie, alleen hun interpretatie is de juiste.

Volgens de narcist ben jij immers de boosdoener.

Als je de schuld krijgt wees dan maar op je hoede. Dat is een signaal dat er narcisme in het spel is. Weliswaar de verborgen vorm.

Iemand kan veinzen dat hij/zij empathie en mededogen heeft. Het is perfect mogelijk dat je behoort tot een christelijke organisatie en een kindermisbruiker bent, zoals je weet. Het is perfect mogelijk om in het katholiek huwelijk te treden en ondertussen een kindermisbruiker en andere seksuele relaties te hebben.

Die empathie bij sommigen bestaat slechts op intellectueel vlak.

Enkel met de mond zullen ze waarden weten te promoten. Maar als ze iemand kwetsen weten ze niet wat te doen. Zien ze iemand kwetsbaar dan gaan ze daarvan profiteren.

Ze doen dit zonder geweten. Het kan hun niet schelen of die persoon zich vernederd voelt, of hoe die zich ook mag voelen, zolang het maar niet uitkomt. Gezien ze de perfecte leugen kunnen vertellen denken ze ook niet dat het gaat uitkomen.

Narcisten willen aandacht, ze willen zich groot en geweldig voelen. Sommigen zoeken het dan bij de meest kwetsbaren kinderen, mensen met een fysieke of mentale problematiek.

Ze zoeken naar een verhouding waar ze de overmacht in macht hebben.

 

Bijvoorbeeld een leiding in een jeugdbeweging maakt misbruik van zijn positie tegenover de kinderen. Terzelfdertijd denken ze dat ze lelijk en dom zijn.

Wanneer iemand anders in het middelpunt van de belangstelling staat gaan ze pruilen en haten ze de persoon in het geheim, en smeden ze plannetjes om hem of haar te discrediteren.

Telkens als de narcist niet krijgt wat hij wilt, ziet hij/zij zichzelf als een slachtoffer. De narcist neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden. De narcist gaat zich nooit verontschuldigen.

Het is dan ook zinloos te denken dat haar moeder, haar broer of haar zus hun zouden verontschuldigen.

Zij denken dat ze op moreel vlak hoger staan en dat ze het beter weten. Hun manier van doen kan enkel maar terug devaluerend worden misschien na een korte lovebombing fase.

Ikzelf heb meer vaardigheid in empathie geleerd door toe te staan dat ik verdrietig, boos, gefrustreerd en kwetsbaar ben. En ook door er te kunnen over praten met vrienden.

Mededogen valt gemakkelijk te veinzen in een vorm van nep theatrale shit.

Het valt moeilijker te doorzien door een ander.

Moet je nu echt geloven wat je voelt bij deze persoon?

Wat je hoort en wat je ziet, en je ervaart dat er iets niet klopt?

De meesten hebben wel een Trump door, die zichzelf constant verheerlijkt.

Maar een bedekte narcist daarbij ga je je afvragen of de dingen die je ziet je deze niet overdrijft.

Ik kan het niet bewijzen wat ik zojuist heb gezegd over haar familieleden.

Ze heeft nooit echte liefde gekregen, heel weinig knuffels, geen dank je wels, geen financiële steun en weinig onderwijs.

Eigenlijk hebben haar broer, zus en moeder nooit geen diep contact gezocht met haar.

Over haar broer en zus dacht ik dat ze weten wat ze doen in het leven en dat ze weten wat ze willen. Wat had ik het mis.

Het zijn gewoon mensen, ze maken fouten, grote en ze leren er weinig van.

Tot nu toe passen ze hun acties tegenover hun zus niet aan, en nemen ze niet hun verantwoordelijkheid voor wat ze doen.

Je hebt je narcistische familieleden niet nodig.

Voor een lange tijd, voelde ze haar geïsoleerd van de rest van de wereld maar toen had ze haar nieuw gezin, haar vrienden in haar kerkgemeenschap en haar werk en dat veranderde alles.

Met al het onbegrip van haar + haar ex familie voelde het alsof het “haar” was tegenover de wereld en dat er heel weinig waren die haar begrepen.

Nu begrijpt ze ook meer haarzelf. Haar studie orthopedagogie is ook confronterend.

Twijfel en verwarring was haar metgezel omdat ze zo lang gegaslighted werd.

Gezien ze zolang een echt gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen ontbeerde groeide ze pas nadat ze beslissingen nam wat ze zou denken.

Zou ze de mening van haar moeder, broer of zus valideren of zou ze zelfvertrouwen ontwikkelen? Langzaam ging ze vertrouwen op haar eigen buikgevoel.

Dat ze bestolen werd van een normale jeugd en een evidente opleiding ligt in het verleden, want ze weet dat een slachtoffer mentaliteit niet helpt.

Ze voelt zich eindelijk geliefd en dat is te zien in de relatie met haar jongste dochter.

Mensen zijn geen inherente idioten omdat ze niet na denken over wat ze doen.

Kinderen worden soms gebrainwashed of in een situatie gebracht dat ze zich minder kunnen ontwikkelen.

Sommige denkpatronen worden er zodanig in gepushed dat een deprogrammering als bij een slachtoffer van een cult organisatie nodig is.

In de video’s van Richard Grannon wordt uitgelegd hoe u het verschil kunt zien tussen emotioneel gevoelig gedrag of dat je echt wordt misbruikt.

Misbruik kan moeilijk te detecteren zijn als je met klasse manipulators hebt te maken.

Praten met haar moeder, broer of zus is nog steeds vanuit een mindere positie alsof haar moeder, broer of zus  de absolute waarheid heeft ondanks haar jaren ervaring als armoede consulent, haar drie kinderen, haar leeftijd en haar vier jaar orthopedagogie- studie.

Dit zijn de tekenen waardoor je een geheime narcist gaat herkennen.

 

 1. lage niveau van emotionele intelligentie.
 2. depressief, lege, lage energie.
 3. gebruiken van laffe tactiek.
 4. ze zijn erg kwetsbaar  – snikkende verhalen.
 5. sympathie vergaren.
 6. grandioze fantasieën over zichzelf.
 7. ze geloven dat ze meer zijn dan andere mensen, ze denken dat ze bijzonder, maar op hetzelfde moment hebben ze het gevoel dat ze geen waardering verdienen.
 8. ze zijn niet zeker natuurlijk omdat ze voordurend liegen.
 9. arrogant, waarom zou een koning zich verontschuldigen voor een lijfeigene?
 10. sterk verlangen om te worden gezien als een redder.
 11. ze proberen om zichzelf te profileren als een gouden persoon.
 12. ze doen alsof ze moreel superieur zijn.
 13. hebben een valse bescheidenheid.
 14. willen gezien worden als welwillend, liefdevolle persoonlijkheid.
 15. ze gebruiken schuldgevoelens.
 16. voelen zich ondergewaardeerd.
 17. vergelijken zich met anderen.
 18. als ze in pijn zijn dient het iedereen te weten welke moeite ze hebben.
 19. egocentrisch.
 20. eigenwijs.
 21. geen respect voor grenzen.
 22. emotionele / fysieke incest.
 23. overgevoelig voor kritiek.
 24. waakzaam voor alles wat hun zelfbeeld kunnen beïnvloeden.
 25. slachtoffermentaliteit.
 26. projecteren ze hun eigen onzekerheden en gebreken op je als je codependent bent.
 27. als moeder/vader geven ze hun kind een beeld van een perfecte kindertijd.
 28. hun empathie is erg “reactie zoekende”.
 29. hetzelfde voor nederigheid en compassie.
 30. extreme woede, wrok en bitterheid, omdat ze zien dat andere mensen krijgen wat ze willen.
 31. ze zijn algemeen disfunctioneel en daar woedend over.
 32. neiging tot depressie.
 33. hebben een grote Eeyore mentaliteit; het leven zuigt, omdat ze niet krijgen wat ze willen.
 34. Narcisten voelen zich ondergewaardeerd – Hij of zij zijn geweldig, maar niemand ziet dat helaas.
 35. ze liegen.
 36. Narcisten aanvaarden geen “nee” als een antwoord.
 37. De narcist(e) twijfelt over jouw geestelijke gezondheid.

Dit zijn de werkpunten om oninteressant te worden voor een narcist door de eigenschappen van een people pleaser te verminderen.

 1. angst voor negatieve emoties.
 2. neurotische vorm van naïviteit.
 3. de nadruk om niet de werkelijkheid te zien zoals die zich aandient.
 4. denken dat een narcistische persoon kan en zal veranderen.
 5. het overdreven verlangen om aardig gevonden te worden.
 6. rekenen op gezagsdrager.
 7. onvermogen om nee te zeggen.
 8. overmatige nauwgezetheid.
 9. je wil super rechtvaardig zijn.
 10. je laat iemand een half uur spreken geeft jezelf slecht 5 min omdat je bang bent hun tijd te verspillen.
 11. wazig gevoel van eigenwaarde.
 12. je bent zonder grenzen – je weet niet waar je stopt en de andere persoon begint wat je uiterst kwetsbaar maakt voor misbruik.
 13. emotioneel afhankelijk is – codependentie.
 14. vermijdende persoonlijkheidsstoornis – isolatie.
 15. nooit geen beroep doen op de steun van andere mensen.
 16. zich eenzaam voelen.
 17. laag zelfvertrouwen.
 18. geen gevoel van eigenwaarde / zelfvertrouwen.
 19. rationalisering van het misbruik.
 20. verslaafd aan goedkeuring.
 21. onrijpheid.
 22. Ook altruïstisch, altijd willen helpen.
 23. overmatig beïnvloedbaar.

 

Als dit artikel voor jou van nut was, is het hoogstwaarschijnlijk dat het dit ook voor je kennissen en vrienden zal zijn, daarom like, becommentarieer en share dit artikel. Dank je.

Kan ik een antwoord krijgen op de vraag of je ooit een relatie gehad hebt met een narcist? En hoe uw gevoel van eigenwaarde daardoor werd beïnvloed?

Als je dat wenst en uzelf er door geen gevaar loopt, laat ons iets daarover weten in de commentaar sectie hieronder. Dat is een geweldige manier om elkaar te helpen in deze gemeenschap.

Maar als u verkiest dat te delen met mij persoonlijk kan je dat als je me bevriendt op Facebook en een persoonlijk bericht stuurt. Ik ga dan in op al je vragen.

Het is geen therapie of coaching sessie,  gewoon luisteren naar je verhaal en zien of we daar klaarheid kunnen in krijgen.

Ook als je genoten hebt van deze inhoud, en u wilt voorkomen dat deze narcistische personen je leven gaan domineren, dan zorgen we er voor dat je goede vrienden gaat maken. Zet dan de stap om mijn facebook pagina te liken.

We zullen jou een ton aan verbazingwekkende middelen aan reiken die u zullen helpen te herstellen van misbruik door een narcist.

Iedereen wenst uiteindelijk te bouwen aan een warme gezellige thuis.

Gelieve mij niet te contacteren als je geen inlevingsvermogen hebt.

Dit artikel is niet bedoeld om te diagnosticeren of een gids te zijn voor zelf-diagnoses. Het enige doel van dit artikel is strikt voor educatieve doeleinden. Mijn doel is om de lezer  te laten nadenken om schadelijke individuen beter te vermijden.

De standpunten zijn Johan Persyn zijn niet noodzakelijkerwijs die van wetenschappelijk America en Europa.

Als u dankzij deze post meer inzicht hebt gevonden, vergeet dan niet om te reageren, commentaar te geven en te delen.

Johan Persyn

 

PS : Wil je meer weten kijk dan hier, want het is geen training, het is geen coaching, het is geen therapie.

Aanverwante teksten.

Leven met ptss het ware verhaal van een Bosnie-veteraanLeven met ptss het ware verhaal van een Bosnie-veteraan.

EMDR EBOOK Tooltip de meest effectieve traumatherapieEMDR EBOOK de meest effectieve traumatherapie.

Hoe mijn jongensdroom een nachtmerrie werd ik heb PTSSHoe mijn jongensdroom een nachtmerrie werd ik heb PTSS.

Handboek psychotherapie na seksueel misbruik Onder redactie vanHandboek psychotherapie na seksueel misbruik.

Destructieve relaties op de schop EBOOK Tooltip psychopathie herkennen en hanterenDestructieve relaties op de schop.

 

 

 

 

 

In An Abusive Relationship? Learn how to free yourself

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.