Liefdes Verhaal van Christelijke Spiritualiteit

Dit zou het liefdesverhaal van de “wet van aantrekkingskracht” kunnen zijn! Toch noem ik het van Christelijke Spiritualiteit.

Ik ontdekte de heilige graal, sommigen noemen het ook ‘Het geheim.’ voor het aantrekken van magnetische relaties met behulp van de eenvoudige Law of Attraction methode 7 jaar geleden.

Ik ben blij dat ik die met u kan delen maar die uiteindelijk een echte liefde tot stand bracht dankzij onze christelijke spiritualiteit.

Ik was op zoek naar persoonlijke groei training omdat de situatie waarin ik beland was drastisch moest veranderen.

Die Wet van aantrekking resoneerde met mij omdat ik tot aan mijn 15 jaar veel in de christelijke contreien had vertoefd en ook veel gelezen in de bijbel en veel Katholieke liederen had gezongen.

In de wet van aantrekking wordt dikwijls gebruik gemaakt van citaten uit de bijbel om een zekere autoriteit te verkrijgen maar evenzeer uit andere religies.

Ik was 7 jaar misdienaar geweest en gezien ik zowat op een afstand van minder dan 100 meter van de kerk woonde kun je zeggen dat ik wel 3000 keer naar een viering ben geweest, zowel eucharistie, huwelijksvieringen, begrafenissen, doopsels, paaswaken, kruiswegen, 1 ste communie, vormsel enz.

Als je een linguïstische structuur haalt uit hoe Jezus handelt en denkt dan kom je bij de wet van aantrekking terecht.

En als je dan zo handelt als Jezus in het wensen van “intenties” dan zou je dat na verloop van tijd verkrijgen. Dit is een metafysische zienswijze.

Alles wat naar je toekomt in je leven dat trek je aan in je leven, en het wordt door je aangetrokken op grond van de beelden die je actief houdt in je geest.

Zoals je ziet komt daar visualisatie en genoeg focussen op een verlangen aan te pas.

Liefdes Verhaal van Christelijke Spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

Dat wordt ook gezegd in NLP als je een toename van concentratie, motivatie of verlangen wilt dat je een strategie kunt volgen. Voor mensen die visueel zijn ingesteld kan dat betekenen bepaalde acties uitvoeren in je geest met het beeld van het resultaat dat je wenst te verkrijgen.

Hierin vinden we ook de meest voor de hand liggende verklaring voor de kracht van positief denken  terug namelijk motivatie. Zoals je weet moedigt men in het positieve denken positieve actie aan. Positieve actie veroorzaakt positieve resultaten.

Het geheim van de metafysische kracht.

Echter, kan voor het positieve denken ook een andere verklaring gevonden worden in The Secret, die positieve gedachte als metafysische kracht bekijkt.

Je bent een menselijke zendmast, en je bent sterker dan elke televisie toren gemaakt op aarde. U bent de meest krachtige zendmast in het heelal. Uw transmissie zorgt voor je leven en het schept de wereld.

De frequentie die u verzendt reikt verder dan steden, voorbij landen buiten de wereld. Het weerklinkt in het hele universum. En je verzendt die frequenties met je gedachten!

Let op de kapitalisatie (en vergoddelijking) van het woord “universum” bij de wet van aantrekkingskracht.

Het heeft een heel vaag godsbeeld.

Ondanks al haar gepraat over kwantumfysica en nieuwe wetenschap is The Secret een spiritueel boek met onderbouwing in de theologie en religie, waar het Universum en God hetzelfde betekenen.

Vanwege The Secret  en zijn metafysische natuur, kunnen de mensen willen weten of de wet van de aantrekkingskracht in strijd is met hun religie. In feite is beweert het boek verschillende wereldgodsdiensten parallel te betreden.

Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

 

Een christelijke vriend van mij zei onlangs: “Johan, denk je dat de wet van aantrekking gewoon een stelletje new-age mumbo jumbo of hocus pocus is? ‘

De verhouding tussen ‘Het geheim’ ‘The secret’ en het christendom.

Wat ze echt wilde weten was of een christen de wet van aantrekking kon oefenen in eer en geweten, of als het christendom en The Secret lijnrecht gekant waren tegenover elkaar. Zoals blijkt ligt het antwoord tussen deze uitersten.

Nu is mijn fundamenteel beoordeling meer naar “wat” “het resultaat” dat die concepten leiden. Leiden ze tot het helpen van de allerminste, of leidt ze tot uitstoting van de allerminste?

Voordat we verder gaan, wil ik mijn religieuze achtergrond delen, zodat je weet waar ik afkomstig uit ben.

Ik beweer niet om een ​​expert te zijn op vlak van het christendom, maar ik weet er toch wel iets over.

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

En de reden daarvan is omdat ikzelf naar het klein Seminarie in Roeselare ben geweest, mijn zussen in het katholiek onderwijs hebben gestuurd, en mijn oudste zus ook theologie had.

Zoals reeds verteld dat ik 7 jaar misdienaar was, daarna 40 jaar bewust atheïst was om me de laatste 6 jaar te hebben bekeerd tot het christendom en daarbij Patrick Perquy en Paul Thoen tot mijn mentors kan rekenen.

Mijn vader en moeder waren conservatief Katholieken, mijn vader zat in de parochieraad. Nu hebben we wel 6 jaar geleden naar enkele kerken geweest, en wisten we ons verbonden met Huub Oosterhuis.

Wij gaan ook regelmatig naar een evangelische kerk De Brug in Izegem, soms naar de Bremstruik in Roeselare en ook soms naar de abdijkerk in Zevenkerke.

Ik heb elk woord van het Nieuwe Testament wel zes keer gehoord, en ik denk dat de evangeliën enkele van de meest waardevolle levenslessen bevatten, of je christen bent of niet.

Ook ben ik in de afgelopen jaren regelmatig bijbel-lessen gaan volgen in het Yot in Brugge.

Ik volg een 6 tal jaren de bijdragen van Patrick Perquy en de laatste jaren ook verschillende christelijke blogs van verschillende nominaties van over de gehele wereld, waarvan enkele van de belangrijkste Bisshop Robert Barron en Nicolaas Sintobin is.

Dus toen gezien ik me ook een paar jaar in de wet van aantrekkingskracht verdiept hebt door het contact met Inge Rock, Joe Vitale en Paul Martinelli en nu nadenk over hoe het christendom zich tot elkaar verhouden kan ik dat ook doen van mijn ervaringen in de praktijk en in de theorie.

Bekering.

Gezien ik mijn vrouw heb leren kennen tijdens de overgang van mijn bekering, zou ik eerder zeggen dat het de wet van aantrekking was die dit prachtig resultaat heeft gegeven.

De Wet van aantrekking lijkt me ook simpeler dan de evangelische boodschap. En het vergt wel meer studie om inzicht te krijgen in de bijbelse boodschap, hoewel die simpel gezegd op de liefde voor de naaste neer komt : bemin u naaste als uzelf.

Maar ik wil duidelijk zijn: dit artikel gaat niet over wat ik geloof. Je bent slim genoeg om beslissingen te nemen over uw spiritualiteit op uw eigen. En meestal dien je ook open te staan voor ervaringen wil je kunnen groeien.

Dit artikel is een analyse van hoe de Law of Attraction samenhangt met fundamentele christelijke principes – niet meer en niet minder.

De kracht van het geloof .

Een van de belangrijkste principes van de Wet van Aantrekkingskracht, zoals beschreven in The Secret, is de mogelijkheid van het geloof om fysieke verandering in het universum beïnvloeden:

Je moet geloven dat u zult ontvangen. Je moet precies weten wat je wilt op het moment dat je het vraagt. U moet volslagen geloof hebben.

 

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Liefdes Verhaal van Christelijke Spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

Op het moment dat u vraagt en geloofd en weet dat je het al in het onzichtbare hebt ontvangen werkt het hele universum er aan mee om het in de realiteit zichtbaar te brengen.

U moet handelen, spreken en denken alsof je het nu ontvangt. Waarom? Het universum is een spiegel, en de wet van aantrekking is terug spiegelen naar jou dominante gedachten.

Over het belang van het geloof zijn de wet van de aantrekkingskracht en het Nieuwe Testament het compleet eens.

Jet christendom erkent de kracht van het geloof om positieve verandering tot stand te brengen, niet alleen als een interne motivator, maar ook als externe creatieve energie.

Als u aan de positie van de Bijbel over geloof twijfelt, kijk maar naar de volgende teksten:

Lukas 17: 6 -“Als jullie geloof maar zo groot was als een mosterdzaadje”, antwoordde Jezus, “zou het groot genoeg zijn om een boom met wortel en al uit de grond te rukken en naar de zee te sturen. Hij zou direct gehoorzamen.

Matteüs 7: 7 – Bid en u zult ontvangen wat u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt.

Mark 11:23 – Jezus zei tegen de discipelen: “Heb toch geloof! Als je gelooft en tegen deze berg zegt: ‘Ga hier vandaan en val in de zee’, gebeurt het absoluut!

De Schrift in Marcus is een van de meest krachtige in de Bijbel.

Het zegt dat je alles kunt ontvangen wat je wilt als je geloof hebt.

Zo zijn  The Secret en de Bijbel in volledige overeenstemming? Nou, niet zo snel.

De christelijke God is niet Uw Genie.

In The Secret , wordt het heelal afgeschilderd als een kosmische genie, dat wacht om uw wensen te vervullen. Maar de christelijke God is niet uw Genie. De christelijke God is soeverein, niet slechts een verlengstuk van uw verwachtingen en wensen.

Het kosmische genie zou werken volgens de kracht van uw geest, hoe krachtiger uw geest, hoe meer vibratie en uitzending , hoe meer ontvangsten. Die kracht van uw geest is afhankelijk van uw DNA, maar door studie en oefening kan die toenemen. Je ziet als duidelijk dat dit zeer specifiek is en niet te vergelijken met het onnoembare.

We mogen immers niet vervallen in de fout dat we God in een menselijk concept krijgen.

 

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

Dus wat is de implicatie van Gods soevereine natuur op de “kracht van het geloof” geschriften die ik eerder citeerde?

Eenvoudig: U kunt alle geloof in de wereld hebben, maar de christelijke God verleent niet uw wens, tenzij het Zijn wil is.

Dit betekent niet dat volledig de principes van het geloof ondermijnd worden door de wet van aantrekking, en evenzeer omgekeerd ook niet. Het betekent wel dat er beperkingen zijn aan hun toepassing.

Ik denk dat er meer kans van slagen is om te verkrijgen wat je wilt als je elke dag in de bijbel leest en grondig mediteert over de tekst, als je elke week een eucharistie viering meemaakt, en als je regelmatig bid.

Maar dan nog is dit geen kwestie dat je God kunt uitkopen hetzij met jouw geld of met jouw tijd.

Maar dit is geen kwestie van hoeveelheid, maar eerder bidden met intensiteit, volledig met hart en ziel. Want als het louter van het aantal uren bidden zou afhangen dat kon men bij wijze van spreken mensen inhuren die voor uw boodschap zouden bidden.

We weten nu echter ook dat het zien en horen bidden van andere mensen ook zijn invloed heeft op diegenen die luisteren, en we weten ook als we innerlijk bidden dat dit ook zijn invloed heeft. Patrick Perquy noemde zelfs zingen tweemaal bidden.

Maar als men gedurende een 40 tal seconden compleet gefocust is met alle intensiteit en verlangt en wenst van een bepaalde uitkomst die men innerlijk ziet dan doet dat uw motivatie stijgen en daardoor krijg je ideeën waarvan je er misschien enkele in de praktijk zult brengen.

Mensen die resultaten halen ondernemen dan massale actie en mindere gelovigen beginnen dan na een tijdje te twijfelen, maar mensen die overtuigt zijn dat hun doel past in Gods plan zullen niet opgeven, de heilige Peter Julien Eymard was zo iemand.

De bijbel heeft wel een gedragscode.

Hoewel de wet van de aantrekkingskracht en de Bijbel in principe het eens zijn over de kracht van positief denken en het belang van geloof, suggereert de Bijbel (zijnde een religieus boek) een gedragscode met betrekking tot wat je zou moeten aantrekken en doen, terwijl The Secret (een seculiere boek) dat niet doet.

 

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program 

Joe Vitale en enkele andere Goeroes beschikken over de duurste wagens, waarmee ze zelden kunnen rijden en dat lijkt niet onmiddellijk de christelijke levensstijl van het helpen van de arme die ons dichter bij de Heer brengt dan het rondtoeren in een Ferrari.

Uiteraard is dat een marketing truc, die andere mensen moet overtuigen van de mogelijkheden. Omdat voor velen de motivatie samenhangt met geld. Dikwijls hebben mensen schulden en willen ze eigenlijk daar wel van af.

Ze denken dat dit te kunnen bereiken dankzij de ‘Secret’ als hun houding tegenover geld echter niet verandert lukt dat niet, maar de ‘Secret’ heeft daar ook gelijklopende ideeën over als in de bijbel, dat resulteert in wat men de ‘prosperity bijbel’ is gaan noemen.

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Liefdes Verhaal van Christelijke Spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

The Secret zegt dat je een nieuwe BMW kunt krijgen door het manifesteren (geloven en denken). De Bijbel, aan de andere kant, suggereert de futiliteit van het leven van een “Consumerende” levensstijl.

Mijn mening  betreffende de hopeloosheid van de moderne consumptie is dat ze geen vervulling maar verslaving teweeg brengt en dat ze niet er op gericht is om onze geestelijke en fysieke kracht te vermeerderen, ondanks al haar reclame of content marketing. Maar uiteraard is niet alle consumptie zo.

Als je wilt weten wat de Bijbel zegt over, lees deze verzen:

 

Matthew 06:19  Niet bewaren voor jezelf schatten op aarde, waar mot en roest vreten, en waar dieven inbreken en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar mot en roest niet te vernietigen, en waar de dieven niet inbreken en stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Matthew 13:22 – Degene die het zaad dat viel onder de doornen ontvangen, is de man die het woord hoort, maar de zorgen van dit leven en de verleiding van de rijkdom verstikken het, waardoor het onvruchtbaar wordt.

Beide verzen wijzen op de tijdelijke en het onbevredigend karakter van het leven voor de materiële schatten van dit leven. Maar uiteraard zijn er plaatsen en momenten waar het oneindig verlangen wel in vervulling gaat.

Er is meer aan en in de Bijbel dan de Wet van Aantrekkingskracht.

Het Boek dat ik hier gebruik als referentie tijdens het schrijven van dit artikel bevat bijna 2000 pagina’s, en slechts een klein percentage heeft betrekking op het manifesteren van een verlangen.

Met andere woorden, er is meer aan de Bijbel dan de Law of Attraction.

De bijbel is in die zin het woord van God dat de betekenis van het Joods-Christelijk geloof gedurende het grondig lezen van de tekst naar voor komt.  Een tekst die de geschiedenis van het Joodse volk bevat waar dat godsbegrip met vallen en opstaan duidelijk wordt.

Het is het geheel van de tekst en de evolutie die ons inzicht doet krijgen. De bijbel bevat dan ook verschillende literaire genres die elk hun specifieke betekenis hebben.

 

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

The Secret is een verduidelijk van dat concept zonder dat ze verbonden is aan een volk, is één literair genre. En is niet neergeschreven gedurende 4.000 jaar.

Maar voor sommigen zoals ikzelf was de kennismaking met de wet van aantrekking een hefboom naar de bijbel.  Omdat ik er de juiste vrouw voor mij door aantrok die me bij de christelijk bijbelse boodschap bracht.

Nu is ook het didactische aan de wet van aantrekkingskracht literatuur waar ik mee in aanraking kwam sterk verbonden ook met methodes in het neuro-linguïstisch programmeren.

In vergelijking met de bijbel is The Secret onlangs geschreven zodat het in een formaat en taal is die gemakkelijk te begrijpen is.

Uiteraard bevat ook de Secret literaire patronen die op ons een hypnotisch effect kunnen hebben. Het herhalen van boodschappen is daar één patroon van. Maar ook ‘de analogie’ en de open vragen.

Natuurlijk komt dat overeen met hoe ook in een klooster aan bijbelstudie gedaan en gelezen wordt.

Het betreft het scheppen van goede gewoontes. Boven is dat het bewust maken van kennis en dan de toepassing zodanig organiseren zodat die kennis onbewust werkt.

Ook het bewust worden van je wil tot verandering, je coachability en teachability.

Wat ben je van plan om op te geven om ruimte te maken voor het nieuwe en naar wie ga je luisteren om je de kennis eigen te maken zonder overdonderd te worden.

Maar christendom kan zich niet enkel richten op het verkrijgen van kennis van uit de boeken en een soort programmering. Christen zijn betekent ook dat je je verbindt met de armen, de zieken, de gehandicapten, de vluchtelingen en de vreemdeling, want het is bij die mensen dat we Jezus kunnen ontdekken.

Bij mensen die de wet van aantrekking volgen zie je nog al dikwijls dat ze geen contacten willen leggen met dergelijke milieus omdat ze denken dat dat henzelf negatief zal beïnvloeden.

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

 

Dat ze karakter en persoonlijkheid kunnen leren van ouderen zullen ze wel begrijpen zolang ze positief met hun probleempjes omgaan.

Maatschappelijke problemen minimaliseren.

“Law of attraction volgers” hebben nogal de neiging om probleempjes te minimaliseren, terwijl op de vlucht zijn zoals 60 miljoen mensen tegenwoordig, als oudere of als gezin met jonge kinderen toch wel een heel zwaar probleem is.

Nog al dikwijls zie je dat andere mensen worden benaderd in functie van het versterken van het eigen netwerk, wat op zich een goed punt is, omdat je zo veel kunt bij leren maar ten dienste van wie is dat?

Natuurlijk wanneer jezelf zodanig aan de grond zit, moet je niet beginnen met raad te geven aan mensen die in miserie zitten en is uw eerste taak uw eigen problemen op te lossen.

 

Dit brengt ons bij onze laatste punt, de reële impact:

 

Als een persoon de leerstellingen van het christendom volgt en tegelijkertijd gebruik maakt van de Law of Attraction, moet hij de wet van de attractie dan erkennen als een klein onderdeel van een groter geheel van de christelijke leer?

De wet van aantrekkingskracht beschouw ik niet als wetenschap, maar eerder als pseudo-wetenschap.

Of in alle geval een fenomeen dat door de wetenschap nog niet erkent is. Over die fenomenen bestaat wel een aantal wetenschappelijk inzichten. Het betreft de relatie tussen mind & body.

Er bestaan verschillende documentaires daarover, en net zoals over de bijna dood ervaringen en ‘bovennatuurlijke fenomenen’ bestaan er studies.

Ik loop niet zo hoog op met de christelijke leerstellingen, omdat die nog al verschillen van nominatie tot nominatie . Die leerstellingen evolueren ook in de tijd, wat evident is.

Ze helpen wel om gedeeltelijk inzicht te verkrijgen  in de leerstellingen die vroeger werden uitgeschreven. We hebben nu niet altijd en iedereen zicht op de context waarin die tot stand kwamen en wat de geest daarvan is. Maar de vragen blijven dezelfde.

Daarbij konden die leerstellingen geen rekening houden met antropologische of neurologische en sociologische inzichten van nu.

Ook kon men vroeger geen gebruik maken van de wetenschappelijke archeologische methodes van nu waardoor misschien meer dan nodig aan een bepaald aspect werd belang gehecht. Er kan nu een compleet nieuwe interpretatie ontstaan nu we wel die gegevens hebben.

Het was ook niet gebruikelijk om interdisciplinair te werken op de universiteiten.

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

Een volledige verzoening van LoA met de Bijbel zou een boek vergen, en geen artikel als dit.

Maar het uitleggen van de law of attraction kan wel een begin zijn voor wie wel grote moeilijkheden door moet. Als die dan met zachtheid wordt gebracht, met mededogen, en de verantwoordelijkheid niet zo gesteld wordt dat men schuldgevoelens bezorgd of dat iemand in zijn slachtoffer rol gestigmatiseerd wordt.

Ik herinner me dat we tijdens één van onze eerste reizen samen met mijn vrouw bestolen werden in Zwitserland. Je acht dat niet voor mogelijk. Maar hadden we dat dan aangetrokken misschien? Hoewel het een pak geld was, werd ik er toch niet radeloos door.  Ten einde dat geld dat we bestolen waren terug te verdienen ben ik toen een tijd gestopt met roken.

En het is twijfelachtig of zelfs een boek zou voldoende zijn om volledig dit aspect uit te leggen.

Immers verzoening is een persoonlijke reis en het leven is toch niet volledig te vatten in een boek, concept of formule, wat de rationalisten daar ook mogen van beweren.

Ikzelf beschouw de wet van aantrekking eerder als een techniek die niet in strijd is met mijn christelijk geloof. Maar om de wet van aantrekking gelijk te stellen met de wet van de zwaartekracht, lijkt me een te uitgebreid gebruik van de definitie van wet.

Hopelijk heb ik hier toch één en ander aangebracht waardoor u begonnen bent met na te denken.

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

 

Nochtans dat je alles zou kunnen verkrijgen door er over te denken, is wel degelijk een karikatuur maken van de wet van aantrekking.

Net zoals dat ook gebeurt met het positief denken. Ik weet zeker dat Norman Vincent Peale bijvoorbeeld aanraadt om de tienden te betalen, en de zwakken te helpen.

Natuurlijk als dat in de Amerikaanse maatschappij toegepast wordt waar sociale zekerheid niet zo evident is als in Europa, is dat een andere context.

Niemand van de volgers van de Wet van aantrekking zegt dat je kunt leren vliegen als je daar genoeg in gelooft.

Maar positief denken is wel een begin attitude dat als je die niet hebt je zeker geen kans op slagen hebt. Positief denken is eerder een voorwaarde, een noodzakelijk aspect van creatie. Maar creatie begint pas echt te werken mits dat geloof, maar dat is niet voldoende. Er dient ook vanuit dit geloof massale actie te gebeuren.

Het is uiteraard dat positief geloof die er voor zorgt dat er massale actie op de juiste manier gebeurd.  Zonder dat positief geloof zullen de acties niet zo talrijk zijn, niet volgehouden worden en geen zo’n intensiteit hebben.

Het is dikwijls hetzelfde liedje onder ‘gelovigen’.

Men blijkt te discussiëren zonder dat men eigenlijk grondige kennis heeft van de religie van de ander.

Dus als je geen holbewoner bent zul je wel iets afweten van de verschillende religies.  Dat betekent niet dat u de kennis over de bijbel hebt van een René Girard bijvoorbeeld.

Wat er evenwel over religie en spiritualiteit verschijnt in de media, is dikwijls zo belachelijk. Naar religieuze of spirituele evenementen worden dikwijls beginnende journalisten gezonden.

Onder het mom van een frisse kijk te verkrijgen, maar over een traditie van meer dan 2000 jaar valt natuurlijk zeer veel te weten en te zeggen. Ook over de joodse tradities en andere tradities valt er veel te leren.

Als er dan iets nieuws is, lijkt dat een sensatie, terwijl het dikwijls oude koek in een nieuwe verpakking is.

Maar omdat de media geen grondige analyse maakt en kennis bezit, schrijft ze maar dat waarvan ze denkt dat haar leespubliek graag zal horen. Toch worden er weinig verbanden gelegd tussen de verschillende religies. Dat zou een te grondige kennis verwachten zijn.

Dus meestal zijn de nieuwe geheimen niet zo nieuw zoals belooft.

De Bijbel vertelt ons:

2 Thessalonicenzen 2:5-12Het Boek (HTB)

Herinnert u zich niet dat ik u dit verteld heb toen ik bij u was? U weet wel wat hem in de weg staat.

Maar te zijner tijd zal hij tevoorschijn komen.

Want de geheime wetteloosheid is al in werking getreden, maar heeft zich nog niet kenbaar gemaakt. Dat kan pas als hij, die dit nog verhindert, weg is.

Dan zal de ‘mens van zeer grote zonde’ in de openbaarheid treden. Maar de Here Jezus zal hem door Zijn adem vernietigen en hem, als Hij terugkomt, alleen al door Zijn stralende verschijning machteloos maken.

De ‘mens van zeer grote zonde’ zal komen en optreden als satan zelf, vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rad voor de ogen draaien, door allerlei opzienbarende, bedrieglijke wonderen te doen.

10 In elk geval de mensen die op weg zijn naar de ondergang, omdat zij niets willen weten van de waarheid waardoor zij gered hadden kunnen worden.

11 Omdat zij niet van de waarheid houden, laat God hen met hun hele hart in leugens geloven.

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

12 Zij zullen allemaal veroordeeld worden, omdat zij niet de waarheid geloven, maar met genoegen onrecht accepteren.

New Age Filosofie.

Een echt (geestelijk) wakker en alert Messiasbelijdende Jood of joods-christelijke is wijs genoeg om gewoon te voorkomen dat je gevangen geraakt in een dergelijk duidelijk “new-age” filosofie. Dat veronderstelt natuurlijk  dat je voldoende studie hebt gedaan.

Hoe komt het? Nadenkend over alles wat hij had gezien en gedaan, en alle wijsheid dat hij had gevraagd en van God had ontvangen, kwam koning Salomo tot een diepe eeuwige waarheid:

“Nee, er is niets nieuws onder de zon”.

Wat was zal altijd zijn, en dat zal worden, is altijd geweest. Hoewel de mensheid berucht knap is in het bedenken van nieuwe ‘hoeken en spins “op zo ongeveer alles …

In de kern zijn alle dingen zoals het in de dagen van koning Salomo was.

Overwegende zo hij gebruik maakte van een telraam voor complexe berekeningen; gebruiken we nu een computer.

Waar hij gebruikte een vogel of het paard om een ​​boodschap over te brengen, nu maken we gebruik van een computer (en mail, wanneer al het andere faalt, ~).

In de kern echter zijn we nog steeds op zoek naar precies dezelfde antwoorden die koning Salomo en de mensen van zijn tijd – de mensen van alle tijden blijven vragen.

Daarom is de hele “new age filosofie” overgoten met een sausje.

New Age sluit het niet aan bij de traditie, waardoor het de indruk wekt dat het een totaal nieuw antwoord is.

Natuurlijk, dit is inclusief de wet van de aantrekkingskracht, zoals gepresenteerd in de massamedia (met inbegrip van het web) … Tot nu. Alhoewel dat voor sommigen het belangrijk is een precies datum en uur te visualiseren en voor anderen juist niet.

Drie Bijbelse Vereisten.

 

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

De Bijbel geeft duidelijk de drie voorwaarden aan, die van vitaal belang zijn voor ons om te begrijpen hoe God’s zegen werkt.

In Jeruzalem, een man die al 38 jaar ziek was geweest, ging voor genezing naar de zwembaden in Bethesda.

Jezus vroeg hem een ​​nogal vreemde vraag: “Wil je gezond worden? ‘. De man zei tegen de Heer dat hij niemand had om hem te helpen. “Sta op en wandel.”

Beval de Heer, en de man werd genezen.

Merk op dat Jezus de man niet heeft gevraagd of hij “moe ” was en te zwak was waardoor hij niet in staat was om voor zichzelf te zorgen. Hij vroeg of de man ook wilde genezen.

Ook dient de zieke man echt de gewenste genezing te willen, dat hij echt klaar is in zijn eigen hart.

De genezing gebeurt op commando van de Heer zoals vergeleken met een soldaat, die de orders van hun commandant opvolgt.

Hij diende te geloven dat hij was genezen en zeer ernstig danken, wetende dat zijn genezing dan volledig wordt.

Het is hetzelfde als de “Be-Do-Have Principle ‘, maar dit geldt voor alle wensen.

Als we het afslanken als voorbeeld nemen komt het in essentie erop neer van te doen wat slanke mensen doen.  Dit wil zeggen veel oefenen. Slanke mensen focussen niet dus niet op hun gewicht. Tevens eten ze ook kleinere hoeveelheden voedsel . Dan pas krijg je wat je wilt hebben.

Het draait allemaal om waar je aandacht naar toe gaat.

Deze exact dezelfde drie voorwaarden zijn van toepassing op alles wat je diep wenst (de verlangens van je hart) en dus niet alleen voor genezing.

Financiële Overvloed, de geestelijke groei, alles …

Alles waarop u uw aandacht richt zal zich uitbreiden.

Neem bijvoorbeeld, een groot aantal studies op bepaalde fenomenen. Eén fenomeen vond ik bijzonder intrigerend:

Er waren twee groepen van basketbalspelers.

Het experiment betrof de “vrije worp” lijn (de drie punt lijn).

De ene groep oefende, zoals gewoonlijk;

terwijl de andere groep heel weinig fysieke praktijk deed, en in plaats daarvan werd de opdracht gegeven om te oefenen in hun gedachten.

De groep die acute creatieve visualisatie en mentale focus gebruikte deed het in het algemeen en in bepaalde individuele gevallen, zelfs beter dan de groep die op een normale manier oefende.

Als zij de groep hun fysieke aktie niet hadden uitgebreid met het oefenen in hun geest dan had het resultaat geen zo’n schokkende ontdekking aangetoond.

Alles wat binnen het bekende universum bestaat bestaat ofwel uit materie of de frequentie (trillingen) van die materie, al naar gelang wat wij ervan onderzoeken.

Alle materie trilt met een bepaalde frequentie en gelijke materie zal altijd trillen op een soortgelijke manier.

Bovendien zal een trillend lichaam of een object bij een ander nabijgelegen lichaam of object trillingen veroorzaken op dezelfde frequentie. Dit zijn de zogenaamde resonantie- achtige dingen trillen altijd met dezelfde hoeveelheid.

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

Bijvoorbeeld, een stemvork zal een andere stemvork doen vibreren op dezelfde manier;

Ook het geluid dat een zanger maakt zal objecten doen trillen op een bepaalde frequentie. Dat kan zowel een ruit of een glas zijn. Alles trilt op een bepaalde manier mee als er gesproken of gezongen wordt.

Goud trilt steeds op dezelfde manier van waar het ook komt.

Een Herkimer diamant trilt opzelfde manier zoals een Afrikaanse diamant, etc.

Dat betekent dat goud  goud is en dat het niet uitmaakt welke de kleur is, en een diamant is een diamant ongeacht waar het wordt gewonnen.

Een gedachte, een keer bedacht en geloofd, zelfs in angst of twijfel aan de mogelijkheid van de gedachte’s of de waarschijnlijkheid wordt een patroon.

Een gedachte lijkt niet een echt en levend “ding” letterlijk gezien dan maar is net zo “levend” als vuur en bliksem.

Denk bijvoorbeeld eens bij jezelf dat je honger hebt.

Je gaat naar de kast, trekt een blik ravioli open, en ga dan verder met het op te warmen.

Je vergeet daardoor dat je geen honger had oorspronkelijk, dat het een gedachte was, maar eens de warme, en dampende ravioli er is, zul je wel honger hebben.

Vergeet niet: Dezelfde brand of elektriciteit die uw diner opwarmt en u voorziet van het comfort (licht en warmte), kan net zo goed dodelijk zijn.

Vandaar dat we zeggen dat energie noch goed noch slecht is.

Zoals dat is met alle vormen van energie  blijken ook gedachten noch geschapen, noch vernietigd  te kunnen worden. Ze kunnen wel veranderen van soort staat.

Je kunt angstige gedachten veranderen in moedige gedachten bijvoorbeeld, maar je kunt geen gedachten vernietigen. Je kunt ze wel vertragen bijvoorbeeld.

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

Heeft u wel eens een idee voor een uitvinding of een project, en ontdekt u een dag later, dat je hetzelfde idee daadwerkelijk hebt uitgevoerd?

Dikwijls is het goed om binnen de 24 u toch een stap van de uitwerking van een gedachte te doen, wil die gedachte niet volledig haar energie verliezen.

Thomas Alvin Edison had een bepaalde gedachte die zo gericht was dat het hem bijna duizend proeven koste om de gewone huishoudelijke gloeilamp te perfectioneren.

Henry Ford had een gedachte die zo intens was, dat alleen de mogelijkheid om een ​​auto te bouwen wat een waar wonder op dat moment was gewoon niet goed genoeg was.

Hij zag (wat nu vandaag) een gemeenschappelijke robotische assemblagelijn is.

Dit is de manifestatie van een visie.

Eens je gemotiveerd bent kan denken een vibronische energie kanaliseren die akties teweeg brengen om een fysieke manifestatie te bevorderen.

Net zoals de Heer sprak, en het Heelal.

“In het begin was er het woord …” – Genesis; en op het einde der tijden, zullen sommige wonderen, groter zijn dan deze die Jezus Christus zelf gedaan heeft.

Wanneer het besef je volledig raakt …

Het zal zijn als een multi-Gigawatt Power Station met hartstochtelijk opgewonden bliksemschichten  door uw geest!

Zorg er voor dat uw diepste visie een steun is voor jezelf, of het nu …

Dienstbaarheid,

lichamelijke gezondheid,

emotionele genezing,

financiële vrijheid …

betreft.

Het eerste is dat we goede en getrouwe, nederige dienaren moet zijn, onderwerping aan Zijn volmaakte wil en het verlangen:

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

“En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, terwijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem. En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo als wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort: en als we weten dat hij ons hoort, wat wij ook bidden, we weten dat we de verzoekschriften die wij van hem “. 1 Johannes 3: 22; 5: 14,15

Beschouw dit:

Doet u moeite om u te houden aan de geboden van de Heer?

Ben je blij met de kwaliteit van het leven dat je hebt?

Zijn uw gedachten, woorden en daden welgevallig in Zijn ogen?

Hebt u moeite met de intens zware last van de onbeleden zonde, inclusief opgehoopte vijandigheid of bitterheid binnen een relatie, in alle gebieden van je leven?

De Bijbel heeft daarover veel te zeggen :

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

“Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Maak je dus niet klaar voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. . dingen van zichzelf genoeg aan de dag is het kwaad.

Opmerking: het bovenstaande vers gaat hand in hand met een ander vers waar de Heer gebiedt om ons geen zorgen te maken over morgen want de dag van vandaag heeft genoeg van zijn eigen problemen.”

Of je nu een gewijde christen bent, of onlangs gedoopt, of nog niet geëngageerd … Piekeren over morgen of nog erger … het leven in het verleden is een enorme verspilling van het heden. Aangezien er geen winst, noch glorie in is om zich zorgen te maken, te piekeren of te leven in het verleden waarom zou je dat dan doen?

“Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal worden geopend voor een ieder die bidt, ontvangt, en wie zoekt vindt; en die klopt, dien zal worden opengedaan.

“Is dat gemiddeld alles wat we moeten doen: vragen en we zullen alles wat we willen ontvangen?

Natuurlijk niet.

De Schrift gaan verder met te zeggen …

“Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem om brood vraagt, zal hij een steen geven hem? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem een ​​slang geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet hoe je goede gaven geeft aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is het goede geven aan hen, die Hem bidden? Alle dingen dan die gij wilt dat de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten “Mattheüs 6: 33,34;. 7: 7-12

Hier, de Heer is de commandant en hij handelt precies tegenover anderen zoals we dat gedaan hebben.

Dat geldt uiteraard voor het goede, het slechte, en het lelijke waar we ons toe voelen aangetrokken.

Vandaar het gezegde “Wees voorzichtig met wat je wenst voor een ander “.

Zet een ongelooflijk congruent hoeveelheid pure aandacht in, in de combinatie met geen enkele twijfel aan de mislukking ervan dan kan het zich manifesteren?

Vind iemand waar je je comfortabel bij voelt. Het hoeft geen minister of priester te zijn.  Maar iemand waarbij je op je gemak bent.  In het ideale geval iemand van hetzelfde geslacht die mede je controleert op de uitvoering van je doelen.

 

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

Vergeet ook niet dat niet alle zelf-belijdende “christenen” in werkelijkheid christenen zijn. Er  zijn ook “wolven in schaapskleren” en zeker ook farizeeërs. Mensen die niet doen wat ze belijden.

Handhaaf minstens een keer of twee keer per week, een verantwoording bijeenkomst met uw broer of zus in de Heer.

Sluit u aan bij een bijbelstudie.

Beleid alle onbeleden zonden uit uw wezen – en geef het echt aan Hem.

Vergeet niet om jezelf onvoorwaardelijk te vergeven. Maar ook vrede, voor zover dat mogelijk is, met degenen die je onrecht hebben aangedaan.

Maak vrede in alle gebieden van je leven.

Zelfs als dat betekent dat ze je dient op te schrijven en ze te verbranden (als een symbolische daad) … Doe wat je moet doen om vergeving te krijgen of te geven.

Denk eraan: Energie kan alleen wijzigen naar een andere staat of frequentie van de trillingen.

We zijn dus onder bevel van de Heere Christus: “Gij hebt gehoord dat er gezegd is door hen van de oude tijd, Gij zult niet doden; en: Wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het oordeel: Maar Ik zeg jou dat ieder die boos is op zijn broer zonder oorzaak zal vervallen van het arrest: en wie zal zeggen tot zijn broeder, Raca, zal vervallen van de raad; maar wie zegt: Gij dwaas, zal vervallen aan het hellevuur. Zo gij dan uw gave brengt naar het altaar, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft; Laat daar uw gave voor het altaar, en ga heen; verzoent u eerst met uw broeder, en komt dan en offert uw gave “Mattheüs 5: 21-24.

Het is vooral belangrijk om de woede gevoelens vroeg te observeren en te herkennen en alle mogelijke woorden die worden gezegd in woede, en te beseffen dat die op lange termijn zeer schadelijk kunnen zijn.

Zo zijn er studies van kankerpatiënten geweest die beweren dat als personen hun woede, teleurstelling of onvergevingsgezindheid in hun leven erkennen en eventueel berouw tonen dat ze dan beter worden.

Merk op hoe de Heere zegt: “verzoent u eerst met uw broeder” … “en komt dan en offert uw gave”? Hetzelfde geldt voor het ontvangen van de zegeningen van de Heer.

Bijbels manifesteren de wensen van uw hart.

De moeilijkheid in het manifesteren van de verlangens van ons hart ligt bijna altijd in ten minste één van de drie gebieden (zo niet alle):

Ten eerste, het ontbreken van de heerlijkheid van de Vader, via de Zoon. Dit betekent, dat er slechts één bestuurder kan zijn, net als bij een voertuig. Als je God alle glorie geeft- ontkent u uw ego “Uw wil geschiede”.

Als u op zoek bent naar de geneugten van de vlees ontkent u God en dan krijg je “Het loon van de zonde is de dood”.

Johannes 15:7-11Het Boek (HTB).

Maar als u één met Mij blijft en mijn woorden niet vergeet, kunt u vragen wat u wilt en het zal gebeuren.

Door veel vrucht te dragen, bewijst u mijn discipelen te zijn. Daardoor wordt mijn Vader grootgemaakt.

Zoals de Vader van Mij houdt, houd Ik van u. Blijf u bewust van mijn liefde.

10 Zorg ervoor dat Ik van u kan blijven houden, door te doen wat Ik zeg. Want de Vader is van Mij blijven houden, doordat Ik heb gedaan wat Hij zei. Leef vanuit Zijn liefde.

11 Ik heb dit gezegd met de bedoeling dat mijn blijdschap in u zal zijn. U zult grote blijdschap ervaren.

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

Vraag jezelf …

“Zorg er voor dat jouw gedachten, woorden en daden voortdurend de Vader door de Zoon proberen te verheerlijken. “

Vaak geven we weinig aandacht om bewust onze gedachten, woorden en daden te monitoren.

Net als een niet onderhouden gazon waar een paardebloem duikt hier en opduikt- wachten we op regen en een paar dagen later … Voila! De werf is overspoeld met paardebloemen. Zo is het met onbeleden zonde. Wanneer de verlangens van je hart zich manifesteren, moet je bewust ten alle tijden je hart bewaken en voorkomen dat er onbeleden zonden zich opbouwen.

Double-mindedness.

Double-mindedness is de oude term voor wat wij noemen “slap” … te weifelen tussen twijfel, besluiteloosheid, onbeleden zonde, angst, of onwaardigheid.

De burgeroorlog is een uitstekend voorbeeld van dubbel-mindedness : als “een huis tegen zichzelf verdeeld is valt het.”

Wat denk je dat er zou zijn gebeurd als een ander land zou besluiten om Amerika aan te vallen, terwijl ze vechten onderling?!?

Hier is wat de Bijbel ons leert: “Als iemand van u wijsheid ontbreekt, dan dien je dat te vragen aan God, hij geeft aan allen, en zonder verwijt, en Hij zal het hem gegeven. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelen. Voor wie twijfelt is het als een golf van de zee door de wind aangedreven en die opgejaagd wordt. Want die mens moet niet denken dat hij iets van de Here zal ontvangen. Een dubbel-minded man is instabiel in al zijn wegen. “

Als je je instelt bepaalde dingen wilt manifesteren zoals gebeurtenissen of relaties in je leven, en je ervaart incongruentie in je leven, die twijfel kan bestaan ​​uit …

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

  1. zelfs een afgelegen vleugje twijfel, een onbeleden zonde met inbegrip van opgehoopte woede en vijandigheid
  2. het gevoel dat je het niet waard bent om resultaat te bereiken van je eigen manifestaties als dat diep in je hart is, om wat voor reden dan ook … dan heeft u  eigenschappen van dubbel-mindedness en dan kunt zeer zeker verwachten om uiteindelijk nog ellendiger te worden tenzij je absoluut alle voorrang heeft om tot congruentie te komen op alle niveaus van je leven mentaal, emotioneel, spiritueel en fysiek.

 

De Grieken uiten dit kort en bondig door “Ken uzelf”.

 

Want zie je, om het even wat minder dan complete congruentie  is plaats je jezelf voor mislukking, een statistische zekerheid, duidelijk geïllustreerd – in letterlijk duizenden verschillende manieren – in de gehele Schrift.

Jakobus 1:5-8 Het Boek (HTB).

Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het Hem en Hij zal het u graag vertellen. Want Hij staat altijd klaar om ieder die Hem daarom vraagt, voldoende wijsheid te geven; Hij zal het u niet kwalijk nemen.

Maar als u Hem erom vraagt, moet u ook verwachten dat Hij het zal geven. Iemand die twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind heen en weer gejaagd wordt.

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

Zo iemand moet niet denken dat de Here hem iets zal geven,

als hij twijfelachtig is en onzeker in zijn optreden.

Het is ook heel belangrijk om op te merken dat uw werk uw geloof dient te weerspiegelen. De bijbel vertelt ons: “Alzo is ook het geloof, indien het de werken niet heeft, dood, om alleen te zijn. Ziet gij dan nu, dat een mens gerechtvaardigd wordt door zijn werken, en niet alleen door het geloof. Eveneens werd ook niet Rachab de hoer gerechtvaardigd door haar werken, toen zij de boden had ontvangen, en door een anderen weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is geloof zonder werken dood. ‘James. 1: 5-8

Hier worden twee elementen onthuld van dezelfde geestelijke dynamiek :

  1. het geloof zonder werken is dood ,
  2. en Double-mindedness (zoals twijfel) is een sluipende saboteur.

Ook is het belangrijk om op te merken dat het eerste wat vermeld wordt over het onderwerp van het zoeken dat vermeld wordt, niets te maken heeft  met de aardse bezittingen, met meer geld, met een partner, etc … maar met wijsheid.

Dit is wat de manifestatie van de verlangens van uw hart triggers en sterk versnelt. Want zie je, als je de wijsheid zoekt, zoekt u naar de Vader van het  hart dus God Zelf.

Dit is de enige manier waarop je zijn wil voor je leven kunt kennen, niet alleen “hoop, denk, denken, bidden en wonder”.

De volgende teksten dienen om aan te tonen hoe belangrijk ijverig op zoek gaan naar wijsheid voor u zou moeten zijn : “Een wijs man zal horen, en zal in lere toenemen; en een man van verstand zal komen tot verstandige raad: een spreekwoord, en de interpretatie te begrijpen; de woorden der wijzen en hun raadselen.

De vreze des Heeren is het beginsel der wetenschap: de dwazen verachten wijsheid en tucht. Mijn zoon! Zo gij mijn redenen aanneemt, en mijn geboden bij u zijn; opdat gij uw oor tot wijsheid neigt, en uw hart tot begrip, zo gij tot het verstand roept, en uw stem verheft tot de verstandigheid;

indien gij haar vraagt ​​als zilver, en zoekt naar haar als verborgen schatten; dan zult gij de vreze des Heeren verstaan, en zult u de kennis van God doen groeien.

Alleen maar omdat een persoon “goed geïnformeerd” is, betekent dat niet automatisch dat inzicht wordt verleend.

Waarom? Omdat iedereen kan springen op Google en meteen denken dat hij “goed geïnformeerd” wordt.

Neem elektronica, bijvoorbeeld.

Zonder enige voorafgaande kennis, kon je een zoekopdracht doen en lees je een gids over hoe je iets kunt bereiken.

Echter, totdat je daadwerkelijk een grondige inspanning hebt gedaan betekent dat niet dat je een echte inzicht in de ervaring, deskundigheid of technieken hebt van uw zoekopdracht.

 

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

Kennis zonder inzicht is gewoon een ego-opgeblazen gevoel zoals geestelijk afval, zoals de dode kadavers drijven, opgeblazen op een meer of vijver.

Hier is wat de Bijbel aan ons blijft openbaren …

“Voor de Heer wijsheid geeft: uit zijn mond komt kennis en verstand. Hij stelt het geluid wijsheid voor de rechtvaardigen: hij is een schild voor hen die onberispelijk wandelen.

Hij houdt de paden des rechts, en bewaart de weg van zijn heiligen. Dan zult gij gerechtigheid en recht, en het eigen vermogen begrijpen; ja, en alle goed pad. Als de wijsheid in uw hart, en kennis is aangenaam zij uw ziel; discretie zal u bewaren, begrip zal u bewaren.”

De manier waarop de media tot nu toe de Law of Attraction presenteerde, doet het lijken voor sommigen “als de geest in de lamp” een soort zelf-serverende religie. Het doet denken aan de Blockbuster Hit  en pop-cult “The Secret”.

Dit is  wat je best kunt doen dat is je hart bewaken.

De Schrift instrueert ons in de eeuwige voordelen van naarstig op zoek zijn naar wijsheid: “Om u te redden van de weg van de boze man, van den man, die verkeerdheden spreekt; die de paden der oprechtheid, om te wandelen in de wegen der duisternis te verlaten;

die zich verheugen om het kwaad, en vreugde doen in de verkeerdheden des goddelozen; wier paden verkeerd zijn, en ze sturen in hun wegen: Om u te redden van de vreemde vrouw, van de onbekende, die met haar redenen vleit; die nalaat, de gids van haar jeugd, en vergeet, het verbond van haar God.

Want haar huis helt naar den dood, en haar paden naar de overledenen. Niets dat nog eens tot haar ingaan, noch nemen zij in het bezit van de paden van het leven. Opdat gij wandelt op den weg der goeden, en houdt de paden der rechtvaardigen. Want de oprechten zullen wonen in het land, en de oprechten zullen daarin overblijven. Maar de goddelozen zullen worden afgesneden van de aarde, en de overtreders zal uitgeroeid worden uit het “Spreuken 1: 5-7;. 2:

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

 

Dus, zoals je duidelijk kunt zien … bij de vaststelling van een specifieke situatie om een object te manifesteren is de relatie met de deugd om ijverig op zoek te gaan naar wijsheid dat die ijver niet genoeg hartstochtelijk kan worden geprezen.

Alleen al in de bovengenoemde Schrift deze wijsheid:

 Beschermt u,

 Behoudt u,

 distancieert u van de mensen die u proberen te saboteren en u te gebruiken.

Uiteindelijk als u ijverig op zoek gaat naar wijsheid bespaart u van alle soorten van verdriet, en zal dit de deuren openen voor een gezegde kans waarbij uw hele essentie van het zijn zal verbeteren … Laat staan ​​het enorme eeuwige voordeel van het vermijden van de resultaten die volgen door de verheerlijking van het vlees.

Tot slot, met de vraag in de verheerlijking van uw vlees.

De Bijbel blijkt een groot deel informatie te geven met betrekking tot de verheerlijking van het vlees nl. het naarstig op zoek gaan naar de vleselijke genoegens, en instant bevrediging.

Daar tegenover staat het op zoek gaan naar echt gezegende dingen, situaties en relaties die wijsheid en inzicht in u zal openen.

Elke keer dat we zoeken naar instant bevrediging via verheerlijking van het vlees, zullen we steevast uiteindelijk aanzienlijk meer ellende bekomen dan voor we daarmee begonnen.

We oogsten nog steeds wat we zaaien, dertigvoudig, zestigvoudig en sommigen honderdvoudig.

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

Bovendien, als egoïsme je doel is dan kan God niet door je heen werken tengevolge van uw eigen keuze.

Dat is de echte vrije wil die God ons geeft – Hem of je eigen vlees bedienen. Er is geen andere “vrije wil”; het vlees dienen, is om krachtdadig Satan te dienen.

De LoA Movement zoals het is gepropageerd door de Mass Media is behendig gespecialiseerd in hoe u te misleiden in de verheerlijking van uw vlees met sluwe dapperheid, waarbij u uw ogen volledig van de Heer afwent.

Maar dat is zeker niet zo bij een belangrijk deel van de vrienden die ik ken, die wel degelijk ook God en Jezus betrekken in hun visie. Veel van mijn kennissen en vrienden doen in alle geval aan vrijwilligers werk en besteden dikwijls tienden van hun inkomsten aan sociale werken.

Erger nog-als je er eindelijk achter komt dat je bedrogen bent (en dat je gebruikt werd als een hoer ) … zult u er ernstig slechter af zijn, dan wanneer je nooit deze gehele rotzooi hebt liefgehad.

We praten over het bevorderen van een volledig vals humanistische kijk op het verkrijgen van wat je wilt …

Dat er ook veel nee-zeggers zijn tegen de wet van aantrekking is omdat er nergens God te vinden is uiteraard.

Dus, is wat de Bijbel zegt een remedie?

“Van waar komen oorlogen en gevechten onder u? Komen ze niet hieruit: uit uw hartstochten die in uw leden is? Gij begeert, en hebt niet; gij doodt, en verlangt om te hebben, en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Gij bidt, en ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij consumeren van uw lusten.

Onderwerpt u dan aan God. Weerstaat de duivel, en hij zal van u vlieden. Nader tot God, en Hij zal naderen tot u. Reinig de handen, gij zondaars; en zuiver de harten, gij dubbel-minded. “Jakobus 4: 1-3, 7, 8, 10

Door ijverig op zoek te gaan naar Zijn Wijsheid, de vijand te verslaan, en ontdek Zijn volmaakte wil voor  je leven.

Alles is mogelijk in het manifesteren van de verlangens van ons hart, we kunnen uitkijken (vol verwachting!) wat de Heer ons heeft beloofd als zijn uitverkoren: “En Jezus zei tot hen, Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, ik zeg u, indien gij gelooft als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze berg zeggen, verwijder van hier daarheen; en de berg zal zich verwijderen, en niets is onmogelijk voor u lieden.

Voorwaar, Ik zeg u: Al wat gij op de aarde zal binden zal in de hemel gebonden zijn; en al wat gij op aarde bindt, zal in de hemelen gebonden zijn. Wederom zeg Ik u: Indien er twee van u het eens zullen zijn op aarde, over enige zaak, die zij vragen, het zal geschieden door Mijn Vader, die in de hemelen is.

Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen. Jezus antwoordde en zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt, en niet twijfelt, gij zult niet alleen deze die wordt gedaan aan de vijgenboom doen, maar ook als gij zult zeggen tot deze berg, Word opgeheven en wees in de zee geworpen; het zal worden gedaan.

En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen “Mattheüs 17: 20; 18:18-20; 21: 21-22

Hoewel er veel speculatie geweest is over de vraag waarom Jezus specifiek gekozen heeft voor een mosterdzaadje, een nogal bitter zaad, is de beste verklaring die ik heb ontdekt dat het mosterdzaadje, hoewel bitter, wordt het een monsterlijk enorme boom de belangrijke factor.

Het “mosterdzaadje van het geloof” is onwrikbaar, waarbij je nooit mag twijfelen dat kan vergeleken worden met “bezit gij uw ziel in lijdzaamheid”, zoals Hij ons gebiedt de vijgenboom waarnaar Hij verwees, was gevonden zonder fruit, toen hij honger had bij de ontdekking dat zij droeg geen vruchten, Hij.. vervloekte de vijgeboom, die stierf en meteen verdorde.

Onnodig te zeggen dat zijn apostelen een klein beetje verbaasd waren.

Dus, kan een individu daadwerkelijk een berg in de oceaan werpen (en het zou gehoorzamen)

Nou, ik veronderstel dat dat afhangt van hoe dicht bij de kust de berg zal zijn?

Serieus, hoewel; als je single-minded bent in uw streven, en als je weet dat het een lust door Hem zal worden gevonden, dan ja- Alle dingen zijn mogelijk. Het is interessant om op te merken dat wat wij binden en ontbinden op aarde, eveneens gebonden en ontbonden zijn in de hemel.

Dit zijn uiteraard onder meer gedachten, woorden en daden  “wensen” van slechte reputatie in de richting van iemand anders – dat is een andere goede reden om met een spirituele partner te praten.

Ook in de bovenstaande Schrift, zien we de onmiskenbare belang voor wat ik noem een bijbelse mastermind groep dat kan – en vaak is dat zo – bestaat ​​uit slechts twee of drie gelijkgestemde individuen.

Zoals met elk type van Mastermind Groep, is het essentieel dat de personen die u uitnodigt van ganser harte hetzelfde willen manifesteren zo als jijzelf.

Het is zeker een pluspunt als hun geloof in de Heer minstens zo sterk is als uw eigen (of sterker), zij het niet noodzakelijk.

Er is veel te zeggen voor het stimuleren en ondersteunen van een andere broer of zus, naar een dieper inzicht in het geloof. Het is ook verstandig om te overwegen de niet-zo-voor de hand liggende ‘waarom ‘ van dat wat je met één of twee anderen in overeenstemming wilt bereiken.

Let op de Hij zegt: “als aanraken” – niet gewoon alleen maar eens. Er is een Schrift in Matteüs met betrekking tot een vrouw die een bloedend probleem gehad voor meerdere jaren, en geen geneeskunde kon haar helpen.

Ze wist dat als ze kon Jezus kon aanraken, al was het maar het kleed van de Messias; dat ze meteen zou zijn genezen wat ook gebeurde. Feitelijk stopte Christus het bloeden.

Het gaat over het verzamelen van niet altijd veel mensen maar eigenlijke een aantal mensen.

Hij vraagt bewust wie Hem heeft willen aanraken.

De vrouw die begrijpelijkerwijs doodsbang was biechtte eindelijk op. De Heer vertelde haar dat haar geloof haar had genezen. De Heer stuurde haar onmiddellijk en krachtig de helende energie uit. Dat is hetzelfde effect dat twee of drie vergaderd zijn in Zijn Naam samenkomen en leven van hun geloof door te werken in éénheid.

Als twee of drie verenigd zijn in geloof dat vindt er iets plaats van een andere orde op een volledig onzichtbare (geestelijke) niveau …

Vindt u dit dan spannend, op zijn zachtst gezegd?

Tot slot, bij het overwegen van het ‘waarom’ van de gewilde uitkomst is het belangrijk om de volgende Schriftgedeelten dicht bij je hart te houden:

“Leg Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest verderft, en waar dieven inbreken en stelen; Maar vergadert u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart ook zijn”Matteüs 6: 19-21

De substantie van dingen die men hoopt.

 

Een moderne definitie van” geloven “:

  1. Heb vertrouwen in de waarheid, het bestaan ​​of de betrouwbaarheid van iets, maar zonder absoluut bewijs dat men juist is: Alleen als men gelooft in iets kan men doelbewust handelen.

Bijbelse vertaling van “geloven”: om in vertrouwen, zich vast te klampen.

“Ik denk dat het gaat regenen vandaag” is niet helemaal hetzelfde als “Ik geloof in God”.

Dus vanaf dit punt spreekt men over geloven zoals bedoeld in de Schriften, betekent dit hetzelfde als de niet aflatende geloof waarover gesproken wordt in James: Om ganser harte vertrouwen te hebben in, vasthouden aan en vertrouwen te hebben op wat het ook is waarin je “geloofd “.

Volgens de Schrift, zullen velen zeggen: “Heer, Heer ‘, en Hij zal antwoorden:” Weg van mij; Ik weet dat niet “. Let wel, deze worden verondersteld ‘gelovigen’ te zijn in Christus.

Net als de Farizeeën van Zijn tijd, deze quasi-gelovigen zijn als witgekalkte grafstenen. Dit is de reden waarom het absoluut essentieel voor u is om te onderscheiden wat het verschil is tussen de hedendaagse definitie en de bijbelse vertaling van het woord “geloven”.

Dat gezegd hebbende … “Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt, het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door hetzelve hebben de ouden een goed verslag verkregen.

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

Door het geloof verstaan ​​wij, dat de wereld door het Woord van God, opdat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die verschijnen door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn, waardoor hij getuigenis is dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en door hem dat hij dood nog spreekt .

Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet gevonden, omdat God hem had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij God het behaagde.

Maar zonder geloof is het onmogelijk om hem te behagen, want hij die tot God komt moet geloven dat hij God is, en dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken “. Hebreeën 11:1-6

“En Jezus antwoordende, zeide tot hen: Hebt geloof in God. Daarom zeg Ik u, al wat gij verlangt, wanneer gij bidt, geloof dat gij ze ontvangen, en gij zult hen krijgen. En wanneer gij staat te bidden, vergeeft, indien gij iets hebt tegen iemand; opdat ook uw Vader die in de hemelen u uw misdaden vergeve.

Maar indien gij niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is uw misdaden niet vergeven. “. Markus 11: 22, 24-26

“Het is als sport om een ​​dwaas schandelijkheid te doen; maar een man van verstand, wijsheid De vreze des goddelozen, die zal hem overkomen. Maar het verlangen van de rechtvaardige wordt toegekend. Gelijk een wervelwind voorbijgaat, alzo is de goddeloze niet meer, maar de rechtvaardige is een eeuwige stichting “.

Spreuken 10: 23-25

Spreuken 10:23-25 Het Boek (HTB)

23 Zoals een boosdoener genoegen heeft in misdaden, verheugt een verstandig mens zich in wijsheid.

24 Waar de goddeloze bang voor is, gebeurt nog ook; maar God geeft de rechtvaardigen waar zij naar verlangen.

25 Verzwolgen door een wervelwind zal de goddeloze verdwijnen; de rechtvaardige staat echter op een sterk fundament.

1 Kronieken 4:9-10Het Boek (HTB).

Jabez genoot het meeste aanzien van zijn broers. Zijn moeder noemde hem Jabez omdat de bevalling zo moeilijk verliep. (A)

10 Hij was degene, die de God van Israël vroeg: “Och, zegent U mij alstublieft! Help mij met wat ik doe, opdat mijn bezittingen worden uitgebreid. Bewaar mij voor het kwaad en alle onheil.” En God voldeed aan dat verzoek.

Johannes 14:8-14 Het Boek (HTB).

Maar Filippus zei: “Here, laat ons de Vader zien; dat is genoeg.”

“Nu ben Ik al zo lang bij u, Filippus. Kent u Mij nu nog niet? Wie Mij gezien heeft, heeft immers de Vader gezien? Hoe kunt u Mij dan vragen u de Vader te laten zien?

De samenhang van de wet van aantrekking en christelijke spiritualiteit Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program

10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Wat Ik tegen u zeg, komt niet van Mijzelf, maar van mijn Vader. Hij leeft in Mij en doet in Mij Zijn werk.

11 Geloof toch dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is. De dingen die Ik doe, zijn het bewijs daarvan.

12 Luister goed, wie op Mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als Ik. Zelfs nog grotere, want Ik ga naar de Vader.

13 Wat u in mijn naam biddend vraagt, zal Ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en machtig de Vader in Mij is.

14 Als u Mij iets vraagt in mijn naam, zal Ik het doen.

Deze toont het grootste onbenutte potentieel voor twee of drie ware gelovigen in de Heer. En hoewel we zeker niet beperkt zijn tot dit aantal, is het beter om slechts twee of drie eendrachtig te zijn; dan twee of drie dozijn of honderd dubbele gelijkgestemde individuen.

De gevolgen van de bovengenoemde Schrift maakt het voor mij gewone sterveling in de geest werkelijk in alle mogelijkheden … Want zie je, Satan is geen schepper, maar eerder een imitator.

Als je goed kijkt naar de Keltische Hekserij zul je zeker veel meer Bijbelse gelijkenissen zien, dan niet. De heksen hebben hun samenkomsten om andere andere deze reden; behalve dat ze hun kracht ontlenen van een geschapen wezen, in plaats van de auteur van het Geloof, namelijk de kracht komt van zichzelf.

Desondanks is de doctrine van het samenkomen, het verenigd en eensgezind zijn dateen vierdimensionale “Super Synergy” creërt overweldigend spannend.

Geef grote aandacht aan de gedachte om deel te nemen of een eensgezinde bijbelse mastermind groep op te richten.

hoe genees je jouw vader of moederwond

Het begon allemaal 7 jaar geleden, toen ik nog verbitterd en ontgoocheld was, in de afgebroken relaties en in mijn situatie in het algemeen, zoals mijn kinderen zo weinig kunnen zien.

Ik ging evenwel niet naar clubs of dancings zoals andere alleenstaande mannen. Ik begon opnieuw te studeren en kwam terecht bij de persoonlijke groei en NLP die zei van gebruik te maken van mijn verbeelding en visualiseren om mijn zielsverwant te vinden.

Ik zocht naar enkele vroegere vrienden op het internet om opnieuw contact te leggen. En plots daar werd ik zelf gecontacteerd door een vriendin waar ik 10 jaar voordien een sterke spirituele band mee had gehad in Jonge Kerk Roeselare.

Ik stelde de intentie aan het Universum dat ik de perfecte vrouw zou aantrekken in mijn leven om verliefd op te worden en dat dat wederkerig zou zijn en dat was precies wat er gebeurde.

Saas Fee Kappelenweeg

Eerst spraken we verschillende keren af in Roeselare toen ik mijn moeder ging bezoeken. Daarna vertrok ik op reis naar Zwitserland waar ik me meer en meer toelegde op het bidden voor die intentie, ook regelmatig de kerk bezocht in Saas-Grund, de Kappelen weg volgde. 

Daarna hadden we meer en meer contact en telefoneerden we naar elkaar. Toen stierf haar vader, en was het duidelijk dat we elkaar nodig hadden, ik ging naar de begrafenis en uiteindelijk spraken we af bij haar thuis om te gaan wandelen aan zee zoals we dat 25 jaar geleden deden en als bij toverslag was het BOOM.

We  waren terug geestelijk verbonden en de teksten uit het evangelie die hierboven aangehaald stonden inspireerden ons, en ik zei ook dat we daar meer moesten naar luisteren in plaats van te geloven dat gezien we 100 km van elkaar wonen te geloven dat het mogelijk was dat we gelukkig zouden zijn met elkaar.

En het klikte echt en wij beiden vonden elkaar echt aantrekkelijk dus hebben we besloten om elkaar te ontmoeten in een weekend bij mij thuis. Om een lang verhaal kort te maken, besloten we 2 maanden later samen naar Zwitserland te gaan. Onze liefde werd mooier dan dat ik me had kunnen voorstellen of ik nu de wet van aantrekking  van liefde in mijn leven manifesteerde of als dat het gevolg was dat ik ook bidde, wellicht beiden.

Dit is de reden waarom ik er 100%  van overtuigd ben dat de wet van aantrekking echt werkt als je het combineert met bidden en een goed doet voor uw naaste. Je dient echter ook de tijd te nemen om krachtige intenties te hebben en uit te spreken gedurende een lange tijd.

Vandaag zijn we nog steeds smoorverliefd en  gelukkig getrouwd, en zorgen we samen voor ons pleegkindje en onze kinderen.

Door deze liefde heb ik  zelfs geluk en welzijn aangetrokken met behulp van deze zelfde principes en het is mijn passie om deze informatie door te geven aan jou.

 

Johan & Annemie Persyn Declercq.

 

Zelf-vergeving om de schuldgevoelens kwijt te geraken door de narcist ingeplant.

https://narcisme.blog/2018/05/26/leven-in-eigen-hand-nemen-tegenover-een-narciste/

2 Feedbacks on “Liefdes Verhaal van Christelijke Spiritualiteit”

  1. Goh wat een mooi artikel, bedankt Johan! En die wet van aantrekking werkt als je niet uitsluitend egocentrisch handelt maar voor het goede en voorspoed voor alles en iedereen. En ook dit citaat uit de bijbel slaat daar op. Matheus 13-12 Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Hier word egoïsme mee bedoelt.

  2. ‘k Ben het volledig met je eens Bas. En dank dat je er van genoten hebt. Groeten Johan.

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.