Liefdes Verhaal van Christelijke Spiritualiteit. Deel 1

Liefdes Verhaal van Christelijke Spiritualiteit. Deel 1

Dit zou het liefdesverhaal van de “wet van aantrekkingskracht” kunnen zijn! Toch noem ik het van Christelijke Spiritualiteit.

Ik ontdekte de heilige graal, sommigen noemen het ook ‘Het geheim.’ voor het aantrekken van magnetische relaties met de eenvoudige Law of Attraction methode 10 jaar geleden.

Ik ben blij dat ik die met u kan delen, maar die uiteindelijk een echte liefde tot stand bracht dankzij onze christelijke spiritualiteit.

Ik was op zoek naar persoonlijke groei training omdat de situatie waarin ik beland was drastisch moest veranderen.

Die Wet van aantrekking resoneerde met mij, omdat ik tot aan mijn 15 jaar veel in de christelijke contreien had vertoefd en ook veel gelezen in de Bijbel en veel katholieke liederen had gezongen.

In de wet van aantrekking wordt dikwijls gebruikgemaakt van citaten uit de Bijbel om een zekere autoriteit te verkrijgen, maar ook uit andere religies.

Ik was 7 jaar misdienaar geweest en gezien ik zowat op een afstand van minder dan 100 meter van de kerk woonde. Je kunt zeggen dat ik wel 3000 keer naar een viering ben geweest, zowel eucharistie, huwelijksvieringen, begrafenissen, doopsels, paaswaken, kruiswegen, 1ste communie, vormsel enz.

Als je een linguïstische structuur haalt uit hoe Jezus handelt en denkt dan kom je bij de wet van aantrekking terecht.

En als je dan zo handelt als Jezus in het wensen van “bedoelingen” dan zou je dat na verloop van tijd verkrijgen. Dit is een metafysische zienswijze. Dat is het gebruik van de wijsheid van de bijbel om zogenaamd rijk te worden. Het is simpel om van daaruit over te stappen naar een visie dat armoede het gevolg is van een zondig leven.

Alles wat naar je toekomt in je leven dat trek je aan in je leven, en het wordt door je aangetrokken op basis van de beelden die je actief houdt in je geest.

Zoals je ziet, komt daar visualisatie en genoeg focussen op een verlangen aan te pas.

Dat wordt ook gezegd in NLP als je een toename van concentratie, motivatie of verlangen wilt dat je een strategie kunt volgen. Voor mensen die visueel zijn ingesteld kan dat betekenen bepaalde acties uitvoeren in je geest met “het beeld van het resultaat dat je wenst” te verkrijgen. Je visualiseert je toekomst.

Hierin vinden we ook de meest voor de hand liggende verklaring voor de kracht van positief denken terug namelijk motivatie. Zoals je weet moedigt men in het positieve denken positieve actie aan. Positieve actie veroorzaakt positieve resultaten. Er zit daar allemaal een beetje waarheid in.

Het geheim van de metafysische kracht.

Echter, kan voor het positieve denken ook een andere verklaring gevonden worden in The Secret, die positieve gedachte als metafysische kracht bekijkt.

Je bent een menselijke zendmast, en je bent sterker dan elke televisie toren gemaakt op aarde. U bent de krachtigste zendmast in het heelal. Uw transmissie zorgt voor je leven en het schept de wereld.

De frequentie die u verzendt, reikt verder dan steden, voorbij landen buiten de wereld. Het weerklinkt in het hele universum. En je verzendt die frequenties met je gedachten!

Let op de kapitalisatie (en vergoddelijking) van het woord “universum” bij de wet van aantrekkingskracht.

Het heeft een heel vaag godsbeeld.

Ondanks al het gepraat over kwantumfysica en nieuwe wetenschap is The Secret een spiritueel boek met onderbouwing in de theologie en religie, waar het Universum en God hetzelfde betekenen.

Vanwege The Secret en zijn metafysische natuur, kunnen de mensen willen weten of de wet van de aantrekkingskracht in strijd is met hun religie. In feite beweert het boek verschillende wereldgodsdiensten parallel te betreden.

Een christelijke vriend van mij zei kortgeleden: “Denk je dat de wet van aantrekking gewoon een stelletje new age mumbo jumbo of hocus pocus is? ‘

De verhouding tussen ‘Het geheim’ ‘The secret’ en het christendom.

Wat ze echt wilde weten was of een christen de wet van aantrekking kon oefenen in eer en geweten. Of het christendom en The Secret lijnrecht tegenover elkaar staan. Zoals blijkt, ligt het antwoord tussen deze uitersten.

Nu is mijn diepgaande beoordeling meer naar “wat” “het resultaat” dat die concepten leiden. Leiden ze tot het helpen van de allerminste, of leidt ze tot uitstoting van de allerminste?

Voordat we verder gaan, wil ik mijn religieuze achtergrond delen, zodat je weet waar ik afkomstig uit ben.

Ik beweer niet om een ​​expert te zijn op vlak van het christendom, maar ik weet er toch wel iets over.

En de reden daarvan is, omdat ikzelf naar het klein Seminarie in Roeselare ben geweest, mijn zussen in het katholiek onderwijs hebben gestuurd, en mijn oudste zus ook theologie had.

Zoals ik al verteld heb was 7 jaren misdienaar, daarna 40 jaar bewust atheïst, om me de laatste 10 jaar te hebben bekeerd tot een Bijbels joods christendom. Patrick Perquy en Paul Thoen reken ik tot mijn mentors in dat pad dat ik heb afgelegd.

Mijn vader en moeder waren conservatief Katholieken, mijn vader zat in de parochieraad. Nu hebben we wel 6 jaar geleden naar enkele kerken geweest, en wisten we ons verbonden met Huub Oosterhuis.

Wij gaan ook regelmatig naar een evangelische kerk De Brug in Izegem, soms naar de Bremstruik in Roeselare en ook soms naar de abdijkerk in Zevenkerke.

Ik heb elk woord van het Nieuwe Testament wel zes keer gehoord, en ik denk dat de evangeliën enkele van de waardevolste levenslessen bevatten, of je christen bent of niet.

Ook ben ik in de afgelopen jaren regelmatig Bijbellessen gaan volgen in het Yot in Brugge.

Ik volg een 6 tal jaren de bijdragen van Patrick Perquy en de laatste jaren ook verschillende christelijke blogs van verschillende nominaties van over de gehele wereld, waarvan enkele van de belangrijkste Bisschop Robert Barron en Nicolaas Sintobin is.

Dus toen gezien ik me ook een paar jaar in de wet van aantrekkingskracht verdiept heb door het contact met Inge Rock, Joe Vitale en Paul Martinelli en nu nadenk over hoe succes theorie en het christendom zich tot elkaar verhouden kan ik dat ook doen van uit mijn ervaringen in de praktijk en in de theorie.

Bekering.

Gezien ik mijn vrouw heb leren kennen tijdens de overgang van mijn bekering, zou ik eerder zeggen dat het de wet van aantrekking was die dit prachtig resultaat heeft gegeven.

De Wet van aantrekking lijkt me ook simpeler dan de evangelische boodschap. En het vergt wel meer studie om inzicht te krijgen in de Bijbelse boodschap, hoewel die simpel gezegd op de liefde voor de naaste neerkomt: bemin u naaste als uzelf.

Maar ik wil duidelijk zijn: dit artikel gaat niet over wat ik geloof. Je bent slim genoeg om beslissingen te nemen over uw spiritualiteit op uw eigen. En meestal dien je ook open te staan voor ervaringen wil je kunnen groeien.

Dit artikel is een analyse van hoe de Law of Attraction samenhangt met diepgaande christelijke uitgangspunten – niet meer en niet minder.

De kracht van het geloof.

Een van de belangrijkste uitgangspunten van de “Wet van Aantrekkingskracht”, zoals beschreven in The Secret, is de mogelijkheid van het geloof om fysieke verandering in het universum beïnvloeden:

Je moet geloven dat u zult ontvangen. Je moet precies weten wat je wilt op het moment dat je het vraagt. U moet volslagen geloof hebben.

Op het moment dat u vraagt en gelooft en weet dat je het al in het onzichtbare hebt ontvangen werkt het hele universum er aan mee om het in de realiteit zichtbaar te brengen.

U moet handelen, spreken en denken alsof je het nu ontvangt. Waarom? Het universum is een spiegel, en de wet van aantrekking is terug spiegelen naar jouw dominante gedachten.

Over het belang van het geloof zijn de wet van de aantrekkingskracht en het Nieuwe Testament het compleet eens. Het verschil zit hem in de inhoud van dat geloof. Enerzijds geloven dat God jou nodig heeft in de schepping voor rechtvaardigheid ook tegenover de kwetsbaarste, tegenover geloven dat jij God nodig hebt om te bereiken wat je wil. Dat laatste is dan iets op zijn best in het voordeel van de samenleving. Meestal is het in het voordeel van een deel van de samenleving bijvoorbeeld de aandeelhouders. Of dichter bij huis in het voordeel van het gezin of familie.

Het christendom erkent de kracht van het geloof om positieve verandering tot stand te brengen, niet alleen als een interne motivator, maar ook als externe creatieve energie. Er ligt een wereld van verschil tussen die 2 posities. Ik heb God nodig, God heeft mij nodig. In de laatste positie is bekering een dagelijkse bezigheid want in dat geloof ben ik nooit perfect. Het is telkens de vraag doe ik wat God van me verlangt, ongeacht het resultaat voor mij persoonlijk.

Als u aan de positie van de Bijbel over geloof twijfelt, kijk maar naar de volgende teksten:

Lukas 17: 6 -“Als jullie geloof maar zo groot was als een mosterdzaadje”, antwoordde Jezus, “zou het groot genoeg zijn om een boom met wortel en al uit de grond te rukken en naar de zee te sturen. Hij zou direct gehoorzamen.

Matteüs 7: 7 – Bid en u zult ontvangen wat u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt.

Mark 11:23 — Jezus zei tegen de discipelen: “Heb toch geloof! Als je gelooft en tegen deze berg zegt: ‘Ga hier vandaan en val in de zee’, gebeurt het absoluut!

De Schrift in Marcus is een van de krachtigste in de Bijbel.

Het zegt dat je alles kunt ontvangen wat je wilt als je geloof hebt.

Zo zijn The Secret en de Bijbel in volledige overeenstemming? Nou, niet zo snel.

De christelijke God is niet Uw Genie.

In The Secret, wordt het heelal afgeschilderd als een kosmische genie dat wacht om uw wensen te vervullen. Maar de christelijke God is niet uw Genie. De christelijke joods Bijbelse God is soeverein, niet alleen maar een verlengstuk van uw verwachtingen en wensen. Je doet wat er moet gedaan worden voor de schepping in gemeenschap en vooral met de kwetsbaren inbegrepen. En vooral omdat de kwetsbaren niet uit de boot zouden vallen. Letterlijk bij immigratie, maar

Het kosmische genie zou werken volgens de kracht van uw geest, hoe krachtiger uw geest, hoe meer vibratie en uitzending, hoe meer ontvangsten. Die kracht van uw geest is afhankelijk van uw DNA, maar door studie en oefening kan die toenemen. Je ziet al duidelijk dat dit zeer specifiek is en niet te vergelijken met het onnoembare.

We mogen immers niet vervallen in de fout dat we God in een menselijk concept krijgen.

Dus wat is het gevolg van Gods soevereine natuur op de “kracht van het geloof” geschriften die ik eerder citeerde?

Eenvoudig: u kunt alle geloof in de wereld hebben, maar de christelijke God verleent niet uw wens, maar niet als het Zijn wil is.

Dit betekent niet dat volledig de uitgangspunten van het geloof ondermijnd worden door de wet van aantrekking, en ook omgekeerd ook niet. Het betekent wel dat er beperkingen zijn aan hun toepassing.

Ik denk dat er meer kans van slagen is om te verkrijgen wat je wilt als je elke dag in de Bijbel leest en grondig mediteert over de tekst, als je elke week een eucharistieviering meemaakt, en als je regelmatig bid.

Maar dan nog is dit geen kwestie dat je God kunt uitkopen hetzij met jouw geld of met jouw tijd.

Maar dit is geen kwestie van hoeveelheid, maar eerder bidden met intensiteit, volledig met hart en ziel. Want als het louter van het aantal uren bidden zou afhangen dat kon men bij manier van spreken mensen inhuren die voor uw boodschap zouden bidden.

We weten nu echter ook dat het zien en horen bidden van andere mensen ook zijn invloed heeft op diegenen die luisteren.

We weten ook als we innerlijk bidden dat dit ook zijn invloed heeft. Patrick Perquy noemde zelfs zingen tweemaal bidden.

Maar als men gedurende een 40-tal seconden compleet gefocust is met alle intensiteit en verlangt en wenst van een bepaalde uitkomst die men innerlijk ziet dan doet dat uw motivatie stijgen en daardoor krijg je ideeën waarvan je er misschien enkele in de praktijk zult brengen.

Mensen die resultaten halen ondernemen dan massale actie en mindere gelovigen beginnen dan na een tijdje te twijfelen, maar mensen die overtuigd zijn dat hun doel past in Gods plan zullen niet opgeven, de heilige Peter Julien Eymard was zo iemand.

De Bijbel heeft wel een gedragscode.

Hoewel de wet van de aantrekkingskracht en de Bijbel in principe het eens zijn over de kracht van positief denken en het belang van geloof, suggereert de Bijbel (zijnde een religieus boek) een gedragscode over wat je zou moeten aantrekken en doen, terwijl The Secret (een seculier boek) dat niet doet.

Joe Vitale en enkele andere Goeroes beschikken over de duurste wagens, waarmee ze zelden kunnen rijden en dat lijkt niet onmiddellijk de christelijke levensstijl van het helpen van de arme die ons dichter bij de Heer brengt dan het rondtoeren in een Ferrari.

Uiteraard is dat een marketing truc, die andere mensen moet overtuigen van de mogelijkheden. Omdat voor velen de motivatie samenhangt met geld. Dikwijls hebben mensen schulden en willen ze eigenlijk daar wel van af.

Ze denken dat dit te kunnen bereiken dankzij de ‘Secret’ als hun houding tegenover geld echter niet verandert lukt dat niet, maar de ‘Secret’ heeft daar ook gelijklopende ideeën over als tot de bijbel dat leidt in wat men de ‘succes bijbel’ is gaan noemen.

The Secret zegt dat je een nieuwe BMW kunt krijgen door het manifesteren (geloven en denken).

De Bijbel, aan de andere kant, suggereert de futiliteit van het leven van een “Consumerende” levensstijl.

Mijn mening over de hopeloosheid van de moderne consumptie is dat ze geen vervulling, maar verslaving teweeg brengt en dat ze niet er op gericht is om onze geestelijke en fysieke kracht te vermeerderen, ondanks al haar reclame of contentmarketing. Maar uiteraard is niet alle consumptie zo.

Als je wilt weten wat de Bijbel zegt over, lees deze verzen:

Matthew 06:19  Niet bewaren voor jezelf schatten op aarde, waar mot en roest vreten, en waar dieven inbreken en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar mot en roest niet te vernietigen, en waar de dieven niet inbreken en stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Matthew 13:22 – Degene die het zaad dat viel onder de doornen ontvangen, is de man die het woord hoort, maar de zorgen van dit leven en de verleiding van de rijkdom verstikken het, waardoor het onvruchtbaar wordt.

Beide verzen wijzen op de tijdelijke en het onbevredigend karakter van het leven voor de materiële schatten van dit leven. Maar uiteraard zijn er plaatsen en momenten waar het oneindig verlangen wel in vervulling gaat.

Gebruik misschien de commentaren om elkaar te steunen!

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Heb je een fout gezien in dit artikel? Laat me het weten! Ik ben je dankbaar!

Waardering: 1 uit 5.

Lees meer

Liefdes Verhaal van Christelijke Spiritualiteit. Deel 2

Liefdes Verhaal van Christelijke Spiritualiteit. Deel 3

Liefdes Verhaal van Christelijke Spiritualiteit. Deel 4

knop voor alle groeitaken

Reacties

Eén reactie op “Liefdes Verhaal van Christelijke Spiritualiteit. Deel 1”

  1. Bas avatar
    Bas

    Goh wat een mooi artikel, bedankt! En die wet van aantrekking werkt als je niet uitsluitend egocentrisch handelt maar voor het goede en voorspoed voor alles en iedereen. En ook dit citaat uit de bijbel slaat daar op. Matheus 13-12 Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Hier word egoïsme mee bedoelt.

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees