van kwetsuur naar litteken

Van kwetsuur naar litteken hulpverlening aan kinderen met complex trauma Paperback

auteurs: Eileen Tang, Nicole Vliegen, Patrick Meurs

Kinderen met complex trauma (ook gehechtheidstrauma of vroeg ontwikkelingstrauma genoemd) worden in de hulpverlening aangemeld omdat ze moeilijk in de omgang zijn. Dit belemmert de vooruitgang van kwetsuur naar litteken, het genezingsproces.

Hun opvoeders, begeleiders en ouders kunnen een gespecialiseerde handleiding gebruiken om deze kinderen zonder kleerscheuren te helpen opgroeien

Ontwikkelingstaken worden struikelblokken

Ontwikkelingstaken die bij andere kinderen iets meer ‘vanzelf’ verlopen, of met alleen kleinere hobbels in de weg, zijn voor deze kinderen soms onoverkomelijke struikelblokken of doen de ontwikkeling helemaal vastlopen.

Ze krijgen wel eens etiketten als ‘ontwikkelingsgestoord’, ‘gedragsgestoord’, of ‘gehechtheidsgestoord’ opgeplakt. Deze kinderen en hun ouders verdienen een trauma-sensitieve context met veel begrip én professionele kennis. Dit boek wil daartoe bijdragen.

In het boek bekijken de auteurs hoe moeilijke ervaringen tijdens de eerste levensfase de ontwikkeling van een kind kunnen beïnvloeden. De auteurs gaan ook heel diep in op de ontwikkeling die deze kinderen (vaak adoptie- en pleegkinderen) vervolgens kunnen doormaken

De speltherapieruimte

Daarna nemen de auteurs de lezer mee in de therapieruimte. Daar staan ze stil bij de processen van verandering en groei die meer opbouwende ontwikkelingssporen mogelijk kunnen maken. Bovendien kan speltherapie leiden tot een vooruitgang in het groeiproces van kwetsuur naar litteken

Vragen, suggesties of commentaar?  Ik antwoord graag.

Sharing is caring.

You may also like...

Geef een reactie, vraag of antwoord. Dank je wel!