Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

C-PTSS Wat is complexe posttraumatische stressstoornis Deel 3

Wat is Complexe Post Traumatische Stress Stoornis (C-PTSS)?

Complexe Post Traumatische Stress Stoornis C-PTSS is een aandoening die het gevolg is van chronische of langdurige blootstelling aan emotionele trauma’s. Bij die trauma’s had het slachtoffer weinig of geen controle.

Een ander belangrijk punt daarbij is dat er weinig of geen hoop was op ontsnapping uit dat trauma.

Als illustratie /Voorbeelden van C-PTSS:

Slavernij of gedwongen arbeid.

Langdurige opsluiting en marteling

Gezins-emotioneel, fysiek of seksueel misbruik.

Jeugd emotioneel, fysiek of seksueel misbruik.

langetermijn objectivering.

Gijzeling of ontvoering.

langdurige blootstelling, inconsistente, push-pull (trek en duw), splitsing of afwisselend woeden & hoovering gedrag.

Herhaalde schendingen van persoonlijke grenzen.

Langdurige blootstelling aan de crisis omstandigheden.

Blootstelling aan gaslighting & valse beschuldigingen.

Op lange termijn verzorgen van geesteszieken of chronisch zieke familieleden.

In het geval van C-PTSS wanneer mensen zijn gevangen in een situatie waarover ze weinig of geen controle hadden in het begin, in het midden of op het einde, kunnen ze een intens gevoel van angst ontwikkelen. Ook als de situatie al is verdwenen kan er zich angst ontwikkelen.

Dit komt, omdat ze weten hoe slechte dingen kunnen.  En ze weten dat het eventueel opnieuw kan gebeuren.

En ze weten dat mocht het ooit weer opnieuw gebeuren, het nog slechter kan zijn dan eerder.

De mate van C-PTSS kan niet louter worden gedefinieerd in termen van het trauma dat iemand heeft ervaren.

Het is belangrijk daarbij om te begrijpen dat elke persoon anders is. Ieder persoon heeft een individueel tolerantieniveau tegenover trauma.

Daarom, wat één persoon in staat is om van zich af te schudden, kan daarom een andere persoon niet. Dus min of meer blootstelling aan trauma maakt niet nodig C-PTSS  min of meer ernstig.

C-PTSS-patiënten kunnen “stuff” onderdrukken. Hun emotionele reactie op een traumatische gebeurtenissen is zonder uitzicht.  Aan de ene kant kan de reden zijn, omdat ze denken dat elke gebeurtenis op zich lijkt.

Aan de andere kant, omdat ze het niet zo erg vinden of omdat ze geen bevredigende oplossing zien die voor hen beschikbaar is.

Deze onderdrukking van de “emotionele bagage” kan voor een lange tijd blijven bestaan tot dat een “laatste strohalm” gebeurtenis plaatsvindt.

Verrassend om te onthouden is ook dat het stoppen met het onderdrukken kan plaatsvinden, omdat er een veiligere emotionele omgeving ontstaat en het slachtoffer begint te breken.

Het “Complex” in complexe posttraumatische stoornis wordt beschreven hoe de ene laag na de andere van trauma kunnen communiceren met elkaar.

Soms wordt er ten onrechte van uitgegaan dat de meest recente traumatische gebeurtenis in het leven van een persoon degene is die hen op hun knieën heeft gebracht.

Echter, alleen het aanpakken van dat ene recentste gebeurtenis kan eventueel een invaliderende ervaring voor de C-PTSS lijder zijn. Daarom is het belangrijk te erkennen dat degenen die lijden aan C-PTSS ervaren dat al hun traumatische gevoelens worden belicht.

Vaak wordt dat over het hoofd gezien, omdat het slachtoffer kan proberen om de meest recente traumatische gebeurtenis aan te pakken.

Dit is waar C-PTSS zich onderscheidt van de klassieke PTSS-diagnose – die doorgaans een emotionele reactie is op één of een discreet aantal traumatische gebeurtenissen.

Verschil tussen C-PTSS en PTSS.

Hoewel vergelijkbaar in oorzaken en symptomen, is de Complexe posttraumatische stressstoornis (c-PTSS) iets afwijkend van het meer algemeen begrepen en gediagnosticeerde aandoening posttraumatische stressstoornis (PTSS).

C-PTSS ontstaat meer door een  chronische RSI waaruit er weinig kans is om te ontsnappen.

PTSS kan het gevolg zijn van eenmalige gebeurtenissen, of kortetermijnblootstelling aan zeer ongewone stress of trauma.

Daarom kan een soldaat die terug komt van een intense strijd PTSS-symptomen vertonen, maar een ontvoerde krijgsgevangenen die voor meerdere jaren gevangen werd gehouden kan extra symptomen van C-PTSS hebben.

Op dezelfde manier kan een kind dat getuige is van  de dood van een vriend bij een ongeval enkele symptomen van PTSS vertonen, maar een kind dat opgroeit in een gewelddadige huis kan de extra C-PTSS kenmerken hieronder weergegeven vertonen:

C-PTSS — hoe het voelt:

Mensen die lijden aan C-PTSS kan zich on-gecentreerd en beverig voelen, alsof ze waarschijnlijk een pijnlijke eerkrenkend emotionele instorting verwachten of  verwachten op elk moment in tranen uit te barsten.

Ze kunnen zich onbemind voelen— of denken dat ze niets kunnen bereiken dat ooit “goed genoeg” zal zijn voor anderen.

Mensen die lijden aan C-PTSS kunnen zich gedwongen voelen om uit de buurt van anderen te blijven, zodat niemand zal zien wat kan het volgende is dat kan komen.

Ze kunnen bang zijn om hechte vriendschappen te vormen om het verlies te vermijden die een nieuwe catastrofe blokkade  moet voorkomen.

Mensen die lijden aan C-PTSS kunnen het gevoel hebben dat alles op het punt staat om door het dak te gaan en dat ze niet in staat zijn om zelfs de eenvoudigste taak af te handelen.

Ze kunnen ook worden afgeleid door wat er gaande is thuis om zich te kunnen concentreren op succesvol te zijn op school of op het werk.

C-PTSS Kenmerken.

Hoe manifesteren zich de symptomen bij het slachtoffer (s) in de tijd:

Woede naar binnen gekeerd:

Eetstoornissen.

Depressie.

Substance Abuse /

Alcoholisme.

Spijbelen.

Afhaken.

promiscuïteit

Co-afhankelijkheid.

Deurmat syndroom (het kiezen van een slechte partners, proberen om iemand blij te maken die nog nooit heeft kunnen blij zijn)

Woede naar buiten gekeerd:

Diefstal.

Vernieling van eigendommen.

Geweld.

Steeds een controle freak.

Andere:

Geleerde hyper waakzaamheid.

Betrokken waarneming of oogkleppen over anderen (vooral romantische partners)

Zoekt posities van macht en / of controle:

het kiezen van beroepen of recreatieve verkooppunten die hen in fysiek gevaar kunnen brengen.

Of kiezen om een “fixer”  te worden.

Therapeut, bemiddelaar, etc.

Vermijding.

De praktijk van het terugtrekken uit relaties met andere mensen als een defensieve maatregel om het risico op afstoting, verantwoording, kritiek of blootstelling aan kritiek te beperken.

De schuld geven.

De praktijk van het identificeren van een persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor het scheppen van een probleem, in plaats van het identificeren van manieren van omgaan met het probleem of het op te lossen.

Catastrophizing.

De gewoonte om automatisch uit te gaan van een “worst case scenario” en het ten onrechte karakteriseren van een lichte of matige probleem als catastrofistische evenementen.

“Controleer Mij” Syndroom.

Dit beschrijft een tendens die sommige mensen hebben om relaties met mensen aan te gaan die een controlerend narcistische, asociaal of “acting-out” de natuur te bevorderen.

Ontkenning.

Geloven of denken dat een aantal pijnlijke of traumatische omstandigheid, gebeurtenis niet bestaan of niet gebeurd zijn.

Afhankelijkheid.

Een ongeschikte en chronische afhankelijkheid door een volwassen persoon op een ander individu voor hun gezondheid, levensonderhoud, besluitvorming of persoonlijke en emotionele welzijn.

Depressie (Non-PD).

Depressie is wanneer u droeviger bent dan je omstandigheden dit vereisen, langer dan uw omstandigheden dat met zich meebrengen, maar het niet kan om er uit te breken.

Vluchten in een fantasie.

Het nemen van een denkbeeldige excursie naar een gelukkiger, meer hoopvolle plaats.

Verlatingsangst.

Dat is nauwelijks minder dan een irrationele overtuiging dat men gevaar loopt om persoonlijk te worden afgewezen, afgedankt of vervangen.

Relatie hyperwaakzaamheid.

Dat is in het kort het onderhouden van een ongezonde belangstelling voor het gedrag, opmerkingen, gedachten en belangen van anderen.

Identity Disturbance.

Een psychologische term die gebruikt wordt om een vertekend of inconsistente zelfbeeld te beschrijven.

Geleerde Hulpeloosheid.

In het algemeen ontstaat aangeleerde hulpeloosheid wanneer een persoon begint te geloven dat ze geen controle hebben over een situatie, zelfs wanneer ze dat doen.

Laag zelfvertrouwen.

Meestal is dit een gemeenschappelijke naam voor een negatief vertekend zelfbeeld, die niet strookt met de werkelijkheid.

Paniekaanvallen.

In essentie zijn dit korte intense episodes van angst of angst. Die paniekaanvallen gaan trouwens gepaard met fysieke symptomen, zoals hyperventilatie, trillen, zweten en koude rillingen.

Perfectionisme.

In grote lijnen is dit de mal-adaptieve praktijk van het zichzelf of anderen vast te houden aan een onrealistisch, onbereikbaar of onhoudbare niveau van de organisatie, order, of prestatie in een bepaald gebied van wonen.

Terwijl is er verwaarlozing van gemeenschappelijke normen voor de organisatie, orde of prestatie in andere gebieden van het leven.

Selectieve geheugen en selectief geheugenverlies.

In het geval van amnesie is dit het gedeeltelijk gebruik van het geheugen, of een gebrek aan geheugen. De manier waarop is selectief met als doel het versterken van een voorspanning, geloof of gewenste uitkomst.

Zelfhaat.

Zelfhaat kan gezien worden als een ongewone haat tegenover het eigen zelf, acties of iemands etnische of demografische achtergrond.

Tunnel Vision.

De gewoonte of neiging om alleen te zien of zich te richten op één enkele prioriteit die voorbij gaat. Ook kan het volledig negeren zijn van andere belangrijke prioriteiten.

Einde C-PTSS Oorzaken.

C-PTSS wordt veroorzaakt door verlengde of langdurige blootstelling aan emotionele trauma of misbruik waaraan geen kortdurende ontsnappingsmiddelen beschikbaar of zichtbaar maakt slachtoffer.

Toch is de precieze neurologische schade bekend in C-PTSS slachtoffers niet goed begrepen.

C-PTSS behandeling.

Er is weinig gedaan in klinische studies voor de behandeling van C-PTSS.

Echter, in het algemeen wordt het volgende aanbevolen:

De directe uitvoering van een verwijdering van en bescherming van de bron van het trauma en / of misbruik.

Een snelle erkenning van het “complex” karakter van de C-PTSS – die reacties op eerdere trauma’s kan hebben geleid tot beslissingen die een extra, onverdiende trauma gebracht.

Eindelijk, een bevestiging van het trauma als echt, belangrijk en onverdiend.

Bevestig dat het trauma kwam van iets wat sterker is dan het slachtoffer en dus niet konden worden vermeden.

Erkenning dat het herstel van het trauma niet triviaal is en zal veel tijd en inspanning zal vergen.

Scheiding van de resterende problemen die door het slachtoffer kan worden opgelost (zoals persoonlijke verbeteringsdoelen) en degenen die het slachtoffer niet kan oplossen (zoals het gedrag van een familielid met een persoonlijkheidsstoornis).

Daarna, een identificatie van wat verloren is gegaan en kan worden hersteld.

Onmiddellijk rouwen om wat verloren is gegaan en kan niet worden hersteld.

Programma van herstel met de nadruk op wat er kan worden verbeterd in het leven van een individu dat onder hun eigen controle valt.

Plaatsing in een ondersteunende omgeving waar het slachtoffer kan ontdekken dat ze niet alleen staan en kan validatie ontvangen voor hun successen en ondersteunen door hun strijd.

Wanneer nodig, persoonlijke therapie om zelf-ontdekking te promoten.

Zoals vereist, het voorschrijven van antidepressiva.

Wat te doen met C-PTSS als je het hebt:

Niet alleen dien je jezelf te Verwijderen van de primaire situatie of secundaire situaties die voortvloeien uit het primaire misbruik. Het belang om therapie op te zoeken kan nauwelijks genoeg onderstreept worden.

Evenals het praten over wat je is overkomen met een vertrouwvolle persoon. Of noch  Schrijf erover. Meditatie. Medicatie wanneer nodig. Lichaamsbeweging. Herschrijven van het script van je leven.

Wat je niet moet doen:

Blijven bij de dader.

Het inhouden.

Het opkroppen.

uithandelen (acting-out).

Zich isoleren.

Zelf-misbruik. Bestendigen de cyclus.

Wat te doen als je weet dat iemand anders C-PTSS heeft?

Ten eerste bied sympathie, steun, een schouder om op te huilen, een luisterend oor.

Spreek uit ervaring.

Helpen met praktische resolutie waar nodig (begeleiding naar ontsnapping, therapie, etc.)

Het kan nauwelijks genoeg benadrukt worden: Wees geduldig.

Wat je niet moet doen als je weet dat iemand anders C-PTSS heeft:

Niet duwen van uw eigen agenda noch bekeren noch moraliseren. In het bijzonder niet spreken in absoluten. Zeker niet meestappen in labeling. Onder andere vertel hen niet om “get over it”, of proberen om verzoening te dwingen met de dader.

Psych Forums PTSS Forum.

Trauma: Complexe PTSS MentalHelp.net C-PTSS Artikel door Dr. Allan Schwartz

Klinisch psycholoog Lut Schops– Traumaverwerking

Zoek een psycholoog / psychotherapeut: Traumaverwerking!

C-PTSS
Ga naar de tools voor herstel en bloei!

Dit artikel is niet bedoeld om te diagnosticeren of een gids te zijn voor zelfdiagnoses.

Met dit in gedachten is het enige doel van dit artikel strikt voor leerzame doeleinden.

Mijn doel is om de lezer te laten nadenken om schadelijke individuen beter te vermijden.

In het geval dat u dankzij deze post meer inzicht hebt gevonden, vergeet dan niet om te reageren, commentaar te geven en niet alleen te delen.

 • Wanneer we onze controle en macht van een narcistische misbruiker willen terugnemen dan betekent dat oorlog voeren met de taal die zij tegen ons gebruiken.
 • Dit betekent het zoeken van geldige, professionele hulp voor het misbruik dat we hebben geleden.
 • Net zo betekent macht terugnemen het loskoppelen van deze mensen in ons leven.
 • Van tijd tot tijd betekent dit ook meer leren over de technieken van misbruikers.
 • Om ergens te beginnen kunnen we ondersteunende netwerken vinden.
 • Het delen van ons verhaal om het bewustzijn te vergroten.
 • Het vinden van de geschikte helende modaliteiten die het mogelijk maken om ons te transcenderen en te gedijen na hun misbruik.
 • Het belangrijkste is natuurlijk om deze misbruikervaring te kanaliseren voor ons hoogste goed en voor het algemeen belang.
 • Daarom moeten we gewoon bereid zijn om in plaats daarvan te scheppen wat ik een ‘omgekeerd discours’ noem – een nieuwe taal.
 • Als gevolg kunnen we met die nieuwe taal een herschrijving van het verhaal doen dat ons in plaats daarvan optilt, motiveert, inspireert en doet herleven door de scherpe woorden van de narcist te vervangen door onze eigen woorden. Een krachtige waarheid.

Traumaverwerking: de meest gestelde vragen

Checklist voor kinderen na een tragedie

knop meer info

Reacties

Eén reactie op “C-PTSS Wat is complexe posttraumatische stressstoornis Deel 3”

 1. Annemie avatar
  Annemie

  Amai, dat is wel herkenbaar.

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.588 andere abonnees