moederwonde

Wat is de moederwonde in generaties als basis voor misbruik?

De vrouw voelt pijn als ze probeert te begrijpen waarom in een samenleving ook geen plaats gemaakt wordt voor haar. De maatschappij probeert daar een status quo te houden. Bovendien zal narcistisch misbruik dienen om de moederwonde in generaties verder te laten woekeren.

Op macroniveau is de moederwonde in generaties een matrilineaire wond.

Volgens dr. Oscar Serrallach  is dat een last die zich manifesteert in moeders en die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het is de pijn en verdriet die in een vrouw groeit als ze probeert haar kracht en potentieel te ontdekken. De vrouw voelt pijn als ze probeert te begrijpen waarom in een samenleving ook geen plaats maakt voor haar.

Daardoor denkt ze de disfunctionele copingmechanismen die door eerdere generaties vrouwen zijn geleerd, moet internaliseren.

Matrilineaire kennis en structuren ontzegt!

De moederwond weerspiegelt de uitdagingen waarmee een vrouw wordt geconfronteerd wanneer zij door transformaties in haar leven gaat in een samenleving waarin het patriarchaat ons voortdurende matrilineaire kennis en structuren heeft ontzegd.
“Deze agenda laat vrouwen weten niet te schijnen, klein te blijven, en dat als je gaat proberen succesvol te zijn dat je er mannelijk over moet zijn.” zegt dr. Oscar Serrallach.

de moederwonde in generaties

In de westerse samenleving loopt al honderden jaren een anti-vrouwen-agenda.

Die agenda is inclusief alles van kwesties van sociale en morele ongelijkheid, tot onrechtvaardige landrechten, stemming discriminatie en ongelijkheden in machtsposities.

Deze agenda vertelt vrouwen niet te schijnen, klein te blijven.

Als vrouwen gaan proberen succesvol te zijn dat je er mannelijk over moet zijn. Op subtiele en soms niet zo subtiele manieren vertellen we aan meisjes dat krachtig worden hun relaties verwart.

Vrouwen leren dat relaties meer dan wat dan ook moeten worden gewaardeerd. De maatlat voor vrouwen in onze samenleving is heel anders dan degene die we gebruiken om mannen te meten.

Vrouwen leren dat er schaamte is rond hun successen.

Deze status quo wordt levend gehouden door een bureaucratische structuur, de media, aangeleerd gedrag. Dat beschouwt dr. Oscar Serrallach als sociale programmering.

Wat gebeurt er met een zich ontwikkelende vrouw wanneer ze zich door de maatschappij wordt gedwarsboomd en ontkend, genegeerd en neergezet?

Haar energie wordt onderdrukt en geïnternaliseerd: ik moet fout zijn denkt de vrouw. Deze negatieve zelfpraat is cyclisch. Op maatschappelijk niveau vertegenwoordigt de moederwond ook de rol van vrouwen in het bestendigen van deze programmering, tegen vrouwen, over generaties heen.

Op persoonlijk niveau gaat het om de onderbewuste betrokkenheid van onze eigen moeder bij de voortzetting ervan.

Heeft de moederwonde in generaties wortels buiten de moderne westerse samenleving?

De moederwond bestaat al duizenden jaren. Dr. Oscar Serrallach ziet in oude verhalen door de processen van figuren als Persephone en Inanna. In de loop van de tijd zijn er enorme veranderingen in die verhalen geweest. De vier diepgaande functies van het moederschap zijn: opvoeden, beschermen, bekrachtigen en beginnen.

Het fnuiken van de kracht van vrouwen in de oude legendes.

In de oude legendes laten archetypische verhalen dochters zien die gevoed, beschermd en bekrachtigd zijn, maar hun initiatie of definitieve transformatie tot vrouwelijkheid ontkenden – door hun moeder of een persoon die de moederfiguur vertegenwoordigde.

Denk aan de stiefmoeder in Assepoester, of de koningin in Sneeuwwitje.

In deze archetypische verhalen manifesteert de moederwond zich als een moederfiguur die de pogingen van een dochter dwarsboomt om een ​​vol majestueuze vrouw te worden.

De juiste groeitaken voor stimulering van uw zelfgenezendvermogen bij trauma!

Het fnuiken van de kracht van vrouwen in de Moderne samenleving.

In de moderne samenleving worden de pogingen van de dochter gedwarsboomd door iedereen en elk aspect van de maatschappij. De dochters krijgen niet de weg om vol majestueuze vrouwen te worden.

We hebben generaties onbeschermde, machteloze, niet-ingewijde vrouwen gehad.
“In de moderne samenleving worden de pogingen van de dochter door iedereen en elk aspect van de samenleving verijdeld. De dochters krijgen niet de weg om vol majestueuze vrouwen te worden.”

Hierin ligt de uitdaging om problemen rond de moederwond aan te pakken, wat in feite een her-verwonding is. Dat is een multigenerationele kwestie van “gewonde moeders” die onbewust hun dochters verwonden en gevangen gehouden door het patriarchaat.

Hoe kunnen we genezen van de moederwond?

De oplossing ligt in een evolutie die het matrilineaire systeem herstelt volgens dr. Oscar Serrallach. Het huidige patriarchale systeem dient onthuld te worden voor het echt gevaarlijke en schadelijke ding dat het generaties lang is geweest.

Om te beginnen: een belangrijk onderdeel van het helen van de moederwond is ook opnieuw verbinden met je zusterschap, met andere vrouwen, met het vrouwelijke. Het zijn vrouwen die zich bewust zijn van de innerlijke zelfpraat die ze doorgeven aan hun dochters, en ons allemaal bewust zijn van de sociale programmering van onze kinderen.

Ook kunnen vrouwen manieren vinden om onze dochters te ondersteunen terwijl ze hun kracht en potentieel ontwikkelen en begrijpen.

“Transformeren” betekent niet dat we de trauma’s en littekens uit onze kindertijd die we allemaal dragen, verwijderen of repareren.

Op persoonlijk niveau: de moederkwetsuur is een kans voor genezing en transformatie. “Transformeren” betekent niet dat we de trauma’s en littekens uit onze kindertijd die we allemaal dragen, verwijderen of repareren volgens dr. Oscar Serrallach.

Transformatie gaat over het langzaam ontwikkelen van een nieuwe relatie met wat moeilijk is in je leven, zo dat het niet langer een controlerende factor is.

Wat is een manier om meisjes te bekrachtigen?

Laten we ons bewust zijn van de manier waarop we met onze dochters en meisjes praten en omgaan zegt  dr. Oscar Serrallach.

Zoveel energie in onze samenleving is gewijd aan hoe een vrouw eruit ziet.

Als een volwassene tegen een kind praat, is het standaardantwoord met een jongen een opmerking of vraag over wat ze DOEN. Voor een meisje is de eerste opmerking of vraag vaker rond hoe ze KIJKEN, of wat ze dragen. Het is een interessant voorbeeld van onze sociale programmering.

Het eindresultaat zoals ik het zie, is dat jongens denken wat ze doen het belangrijkste is, en meisjes denken dat hoe ze eruit zien het belangrijkste is.

Bestaat er zoiets als de vaderkwetsuur?

Minder is geschreven over de vaderkwetsuur. Om als samenleving evenwicht en gezond te groeien is het net zo belangrijk om de generatielast die vaders doorgeven te onderzoeken.

In termen van de vaderwond en zonen!

De vader vertegenwoordigt de blauwdruk van wat het betekent om een ​​man te zijn. Dr. Oscar Serrallach is opgegroeid in het tijdperk van mannelijkheid dat een man grotendeels definieert door wat hij niet is: wees geen huilebalk, wees geen viooltje, wees geen last.

Hoewel deze mantra enigszins is verschoven, als een samenleving, geven we jongens nog steeds geen toegang tot het volledige emotionele tapijt van het leven, of leiden ze niet goed naar wat belangrijk is over de mannelijke en vrouwelijke principes en het samenspel dat ze hebben in hun eigen lichamen en in hun relaties.

Hoe is de relatie tussen de geslachten?

Moeders en zonen of vaders en dochters.

Ouders van het andere geslacht spelen natuurlijk een belangrijke rol bij het vaststellen van de sociale en emotionele kompaspunten.

Terwijl de ouder van hetzelfde geslacht onze connectie begint met onze eigen genderkracht, is een moeder de eerste verbinding van een zoon met het vrouwelijke, en een vader is de eerste verbinding van een dochter met het mannelijke.

Voor zonen kan de moederwonde in generaties jongens vatbaar maken voor donkere aspecten van het vrouwelijke!

Veel mannen worden ook cultureel geconditioneerd om als jongens te vertrouwen op de vrouwen met wie ze intiem zijn. Veel mannen proberen om te voldoen aan alle of minstens de meeste van hun diepe emotionele behoeften. Die culturele conditie legt een onrealistische last op hun toekomstige partners voor een totale emotionele steun.

Van hun vaders beginnen dochters de mannelijke taal van expressie, verwachting en interactie te leren. Die mannelijke taal van expressie dient als basis voor alle verdere intieme relaties met mannen.

De dynamiek tussen vader en dochter geeft vorm aan de soorten partners die een dochter later in het leven zoekt. Ze is ook medebepalend voor de sociale dynamiek van die relaties

Hoe verhoudt de moederwond zich tot de postnatale uitputting?

De geschiedenis van vrouwen in de geneeskunde en de medische zorg voor de vrouw doorheen de geschiedenis is het meest ontkrachtte verhaal.

Idealiter is de geboorte van een kind een tijd waarin gemeenschappen samenkomen. Ze bieden verschillende niveaus van ondersteuning bieden. De al gevestigde intieme banden binnen de gemeenschap versterken zich.

In dit scenario kan een moeder volledig, fysiek en emotioneel, herstellen. Als moeder krijgt ze de eer en de ondersteuning. In werkelijkheid zijn gezinnen afstandelijk, zowel op locatie als in hun vermogen en verlangen om ondersteuning te bieden.

moederwonde in generaties
De juiste groeitaken om zelfgenezing te stimuleren bij trauma!

Onze gemeenschappen zijn niet erg verbonden.

Vandaag zijn onze verbindingen meer van voorbijgaande aard dan ooit tevoren. Interacties tussen buren zijn meestal oppervlakkig en beleefd, terwijl veel mensen hun buren niet eens kennen.

Post-bewustzijn kan een tijd van isolatie, verwarring, onvoldoende steun en lijden voor moeders en gezinnen zijn. Wanneer je de stressoren van het moderne leven combineert met de fysieke, emotionele en sociale eisen van zwangerschap, borstvoeding en opvoeding van een kind, plus slaap ontbering dan kan dat bij de moeder voor isolatie, verwarring en lijden zorgen.

Dit is een vruchtbare voedingsbodem voor postnatale uitputting. Postnatale uitputting is een vruchtbare voedingsbodem voor het voortbestaan ​​van de moederwond.

Een moeder die nauwelijks de fysieke energie of de mentale helderheid heeft om voor zichzelf en haar kinderen te zorgen, krijgt nauwelijks de energie en tijd om zich te wijden aan het ondersteunen van andere moeders en zussen in haar gemeenschap.

Volgens dr. Oscar SerrallachIk is dit als een bestendige intergenerationele cyclus.

Het is zeer belangrijk dat de gezondheid van de moeder op punt blijft, daarom foliumzuur, vit B12 en vit D3

5 EENVOUDIGE OEFENINGEN OM DE MOEDERWOND TE GENEZEN!

De lichaamsveiligheidsoefening:

Sta 30 dagen lang elke ochtend voor een spiegel en zeg: “Ik accepteer mijn lichaam en voel me er veilig in.”

Innerlijke Kind brief:

Schrijf een brief van je innerlijke kind aan je moeder om haar te laten weten wat je zou willen dat ze voor je had kunnen doen, of hoe je zou willen dat ze van je gehouden zou hebben. Dit zal emotioneel zijn, laat alle emoties stromen.

Oordeel vrijgeven:

Merk elke keer op dat je negatief over jezelf of andere vrouwen gaat praten, en volg het dan met één ding dat je waardeert over jezelf of de andere persoon.

Toekomstige Zelf brief:

Schrijf een brief aan je toekomstige zelf met daarin alle dingen waar je trots op bent dat je hebt overwonnen. Bewaar deze brief onder je kussen en lees hem elke ochtend als eerste.

Wees getuige van je moeder vandaag:

Als kinderen hebben we de neiging om onze moeders helden te aanbidden, zonder hun eigen onopgeloste trauma’s en menselijke gebreken te begrijpen. Maak als volwassene een neutrale observatie van de emotionele gezondheid van jouw moeder, haar relaties en de manier waarop zij met de wereld omgaat voor waardevolle feedback over waar je genezing van nodig heeft.

Nu we onze moederwonden collectief genezen, zijn er gevolgen voor de samenleving als geheel?

de moederwonde in generaties

Onze maatschappij is ontspoord en volgens dr. Oscar Serrallach ziet hij de moederwond als een collectieve verwonding die onze gemeenschappen verhindert te genezen. dr. Oscar Serrallach ziet geen verre oorlogen en anti-milieukapitalisme in staat zijn om te overleven in een wereld vol geïnitieerde vrouwen.

Dr Oscar Serrallach denkt vaak aan het bekende citaat van de Dalai Lama van de Vancouver Peace Summit in 2009: de westerse vrouw zal de wereld redden. “Ik zie geen oorlogen en anti-milieu kapitalisme in staat zijn om te overleven in een wereld vol met ingewijde vrouwen.”

Dr. Oscar Serrallach ziet hier veel waarheid in. Vooral in de rol die de westerse moeder kan spelen. Als moeders zich verenigen en het zusterschap herstellen kunnen gezinnen dichter bij komen. Als moeders terug samenkomen krijgen gemeenschappen hun identiteit terug. Onze samenleving kan haar kracht en betekenis terugkrijgen!

Oscar Serrallach studeerde in 1996 af aan de Auckland School of Medicine in Auckland!

Hij specialiseerde zich in de huisartspraktijk, familiegeneeskunde en volgde verdere opleiding in functionele geneeskunde, werkzaam in enkele ziekenhuis- en gemeenschapsbanen, en in een alternatieve gemeenschap.

Dr Oscar Serrallach volgde voedingsgeneeskunde, kruidengeneeskunde en thuisbevalling. Hij werkt sinds 2001 in het Byron Bay-gebied van NSW, Australië. Daar leeft dokter Oscar samen met zijn partner, Caroline, en hun drie kinderen.

Serrallach is werkzaam bij het integrale geneeskundecentrum The Health Lodge en zijn eerste boek, The Postnatal Depletion Cure, is nu verkrijgbaar bij Bol.com.

The Postnatal Depletion Cure. Paperback  Ebook.

A Complete Guide to Rebuilding Your Health and Reclaiming Your Energy for Mothers of Newborns, Toddlers and Young Children

Disclaimer.

De opvattingen in dit artikel zijn bedoeld om alternatieve onderzoeken te benadrukken en een gesprek op gang te brengen.

Ze zijn de opvattingen van Oscar Serrallach en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van Goop, en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zelfs als en voor zover dit artikel het advies van artsen bevat.

Zoals bij alle artikelen en teksten, video’s en audio’s is dit artikel ook niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Vertrouw niet op een artikel of andere materiaal op deze website voor specifiek medisch advies.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer


Reacties

3 reacties op “Wat is de moederwonde in generaties als basis voor misbruik?”

  1. t.huisman (@tjoenbisgroen) avatar

    Niemand heeft er bewust voor gekozen van zo nu ga ik me in een destructieve relatie begeven. De buitenwereld gaat er van uit dat je dat bewust hebt gedaan in een relatie gaan met een destructief persoon. In het begin kwamen ze zo niet over en deden ze zich mooi voor en spiegelen ze zich aan anderen waardoor het er op lijkt dat je bij hun past. Om je binnen te halen gaan ze zich aan je spiegelen of spiegelen datgene waar je naar verlangt. In het begin spelen ze die rol want echt is het niet want het was alleen om je binnen te halen om je vervolgens als je binnen bent gehaald als voorraad te gebruiken voor zijn levering. Breng je niets meer op dan werpen ze je weg en tonen ze zich emotioneel niet meer beschikbaar Ze gaan weer naar een volgende en vervolgens weer. Ze komen als redder in nood.

  2. t.huisman (@tjoenbisgroen) avatar

    Je kunt ook verslaafd zijn aan de narcist en dat is traumabonding. Traumabonding voelt eenzaam en je bent verslaafd geraakt aan de aandacht van de narcist. Traumabonding is net zo verslavend als heroine. Ze laten niets meer van zich horen en tonen zich niet beschikbaar. Kan me niet voorstellen dat iemand bewust een ziek persoon uitzoekt om een relatie mee te hebben. Sommigen denken je hebt het zo gewild of deed het zelf of je hebt je laten overrijden maar het leek heel anders. Het is een onzichtbaar fenomeen. . Als je het zo kon zien dan zouden er geen slachtoffers te betreuren zijn. kan me moeilijk voorstellen dat je zieke mensen met opzet opzoekt. Je moet die dynamiek en de pitfalls herkennen. Net zoals headhunters en talentscouts een neus hebben voor talent zo zijn er ook mensen die een neus hebben voor zwakheden weak spots die je moet zien te verbergen om te voorkomen dat iemand ze ziet en weet en misbruikt. het is een cognitieve empathie van weten maar voelen affectieve empathie en met een ander begaan zijn is een tweede en dat kunnen ze zich wel voordoen maar dan gespeeld.

  3. t.huisman (@tjoenbisgroen) avatar

    Kan me niet voorstellen dat iemand hier bewust voor heeft gekozen terwijl sommigen beweren van wel van dat je je zelf hebt laten overrijden en dat je overdrijft en egocentrisch bent. Het is heel onvoorspelbaar en onzichtbaar. Het lijken net headhunters en talentscouts maar dan mensen ze het niet en gaat het om misbruik en weten dat gene te spiegelen waar je naar verlangt. Als je het zo kon zien dat ze ziek waren dan waren er niet zo veel slachtoffers te betreuren geweest en doen alsof je het zelf hebt gewild of over je zelf hebt uitgeroepen van nu ga of wil ik in een destructieve relatie. Deze gedachtegang vind ik absurd en kan me het bijna niet voorstellen dat iemand dat wil en weet zeker dat niet een dit heeft geweten voordat ze in die relatie stapten.

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees