foto bij artikel van narcisme.blog VKoN Trump Wilders De Wever

Voor veel professionals in de geestelijke gezondheidszorg en fauteuilpsychologen is de diagnose “Donald Trump lijdt aan pathologisch narcisme” een leerboek. Maar of de narcisten neigen naar autoritair rechts dus dat narcisten sympathie hebben voor een pathologische narcist zoals Trump is tevens een belangrijke vraag.

Geschatte leestijd: 4 minuten

Narcisten hebben de grootsheid, het gebrek aan empathie en de wreedheid jegens degenen die men als mindere wezens beschouwt. Dat wijst allemaal op deze toestand dat narcisten neigen naar Trump.

Maar hoe zit het met zijn aanhangers?

Politieke wetenschappers hebben eindeloos zijn onwaarschijnlijke overwinning voor het presidentschap in 2016 ontleed.

Daarin is een dominant verhaal ontwikkeld dat zich richt op twee factoren om de populariteit van Trump te verklaren:

1.een historisch gepolariseerd politiek klimaat en

2. zijn oproep aan lager opgeleide blanke kiezers met een lager inkomen die zich achtergelaten voelden door een samenleving die evolueert naar meer diversiteit, religieus pluralisme en economisch globalisme.

Nu biedt een nieuwe studie door onderzoekers van Union College een persoonlijkheidsgestuurde theorie voor de populariteit van Trump: hij krijgt de steun van collega-narcisten.

Wet en orde en oog om oog.

“We vonden steun voor het idee dat een narcistische persoonlijkheid, die is gebaseerd op onzekerheid en een fascinatie voor zelfverheerlijking en macht, ervoor zorgt dat mensen zich eerder aangetrokken voelen tot traditionele wereldbeschouwingen van de wet en orde en een honden-eet-hond houding. Ze voeln zich dus niet zo aangetrokken ten opzichte van het besturen van verschillende sociale groepen voor middelen en macht, ”zei Joshua Hart, hoogleraar psychologie. Hij was co-auteur van de studie, samen met zijn leerling, Nathaniel Steckler.

Conservatisme

“Deze mentaliteit komt overeen met de twee pijlers van conservatisme, sociaal en economisch, samen met anti-immigratieattitudes en, uiteindelijk, steun voor Trump”, zei Hart.

De auteurs van het onderzoek ondervroegen meer dan 300 volwassenen in de VS (191 mannen en 111 vrouwen)

  1. om hun economische en sociale opvattingen, narcisme, politieke overtuiging, rechts autoritarisme (traditioneel, recht en orde),
  2. oriëntatie op sociale dominantie (geloof in en goedkeuring van inherente verschillen tussen sociale groepen) en
  3. steun van Trump.

Houding tegenover immigratie

In het onderzoek werd ook gevraagd naar de houding van respondenten ten opzichte van immigratie, omdat deze centraal staan in de politieke boodschap en het succes van Trump.

Dit omvat zijn beleid over het scheiden van migrantenkinderen van hun families aan de grens en zijn oproep om 800.000 “Dromers” die als kinderen naar de VS zijn gebracht, te deporteren.

Studieonderzoek naar correlatie tussen narcisme en ideologie

Onder de respondenten waren 157 democraten, 93 republikeinen en 52 onafhankelijken. Voortbouwend op eerder onderzoek naar de correlatie tussen narcisme en ideologie, ontdekte de studie dat personen die hoger scoorden op narcisme, eerder een rechtse autoritaire en op sociale dominantie gerichte houding aannemen, waardoor ze sociaal en economisch conservatieve beleidsstandpunten omarmen.

Deze eigenschappen worden vaak geassocieerd met anti-immigratie-attitudes, een sterke voorspeller van de steun van Trump.

“Gecombineerd helpen al deze factoren om de steun voor Trump te verklaren”, aldus Hart.

Hart erkent dat het onderzoek is gebaseerd op zelfrapportages van persoonlijkheid en attitudes.Hij zegt ook dat mensen niet altijd in staat of bereid zijn om eerlijk te zijn in hun antwoorden. Het onderzoek, dat momenteel door vakgenoten wordt beoordeeld en nog niet is gepubliceerd, is ook gebaseerd op correlaties, niet op een experiment.

“Je kunt mensen niet willekeurig toewijzen om narcistisch te zijn of niet. Dus je weet niet zeker of het narcisme per se de steun van Trump is, vice versa, of een andere niet-gemeten variabele daarvoor verantwoordelijk is,” zei hij. Maar persoonlijkheid ontwikkelt zich vóór ideologie.

Narcisme neigt naar consonante wereldbeelden

Hart denkt dat het waarschijnlijk is dat narcisme een combinatie van onzekerheid en grootsheid predisponeert die mensen ertoe neigt consonante wereldbeelden over te nemen.

Dit omvat ook een vijandige houding ten opzichte van immigranten. (zoals narcisten neigen naar autoritair rechts)

Die negatieve attitudes, samen met sociaal conservatisme, maken Trump een zeer aantrekkelijke figuur voor personen met die eigenschappen.

Als Trump de overweldigende overwinning die hij in 2016 behaalde zou herhalen, zou hij dan nog meer steun nodig hebben van narcisten zoals hijzelf? “Kortom, de steun van Trump is grotendeels een partij fenomeen, en partijdigheid wordt (althans gedeeltelijk) verklaard door persoonlijkheid, zodat conservatieven de neiging hebben iets meer narcistisch te zijn,” zei Hart.

bewerking van Follow the leader: Narcissists tend to gravitate toward Trump

You may also like...

Geef een reactie, vraag of antwoord. Dank je wel!