Van waar komt de verwarring als je omgaat met narcisten?

Narcisten veroorzaken met opzet verwarring door twee polaire ervaringen of realiteiten te creëren.

Ze houden van je te liefdesbombarderen, door charmant, complementair en liefdevol te zijn.
En dan devalueren ze je door je met opzet je ontoereikend en niet goed genoeg te laten voelen.

Dit veroorzaakt dat slachtoffers lijden aan cognitieve dissonantie, wat buitengewoon mentaal ongemakkelijk en verwarrend is, veroorzaakt door de twee polaire ervaringen, en maakt het voor slachtoffers moeilijk om te onderscheiden welke ervaring indicatief is voor de realiteit van de relatie.

Cognitieve dissonantie met als gevolg verwarring door de narcist.

Dit is de reden waarom mensen overstuur raken wanneer een ander hun overtuigingen aangevecht.
Een mentaal conflict ontstaat wanneer bestaande overtuigingen in tegenspraak zijn door nieuwe informatie.

Dit conflict activeert hersengebieden die betrokken zijn bij persoonlijke identiteit en emotionele reactie op bedreigingen.

De alarmen van de hersenen gaan af wanneer een persoon zich op een diep persoonlijk en emotioneel niveau bedreigd voelt waardoor ze worden afgesloten. We negeren elk verstandig bewijs dat in tegenspraak is met wat ze eerder als “waarheid” beschouwden.

Cognitieve dissonantie is een theorie in de sociale psychologie. 

Het verwijst naar het mentale conflict dat optreedt wanneer iemands gedrag en overtuigingen niet op één lijn liggen.

Het kan ook gebeuren wanneer een persoon twee overtuigingen heeft die elkaar tegenspreken.

Cognitieve dissonantie veroorzaakt gevoelens van onbehagen en spanning. Mensen proberen dit ongemak op verschillende manieren te verlichten. Het zorgt voor veel verwarring als je omgaat met narcisten. En verwarring kost energie en zorgt voor obsessief denken.

Voorbeelden hiervan zijn “dingen weg verklaren” of nieuwe informatie afwijzen die in strijd is met hun bestaande overtuigingen

De psycholoog Leon Festinger publiceerde zijn theorie van cognitieve dissonantie in zijn boek uit 1957, A Theory of Cognitive Dissonance.

Festinger stelde voor dat mensen ongemak ervaren wanneer ze tegenstrijdige overtuigingen hebben of wanneer hun acties hun overtuigingen tegenspreken.

Sindsdien is cognitieve dissonantie een van de meest invloedrijke en onderzochte theorieën in de sociale psychologie geworden.

Mensen zullen proberen deze dissonantie te verminderen om het ongemak te verlichten. De drang om dissonantie op te lossen noemen we het ‘uitgangspunt van cognitieve consistentie’.

Het is belangrijk op te merken dat cognitieve dissonantie niet automatisch is wanneer een persoon tegengestelde overtuigingen heeft. Ze moeten zich bewust zijn van de inconsistentie om ongemak te voelen.

Niet iedereen ervaart cognitieve dissonantie in dezelfde mate.

Sommige mensen hebben een hogere tolerantie voor onzekerheid en inconsistentie en ervaren mogelijk minder cognitieve dissonantie dan mensen die consistentie vereisen.

Andere factoren die de mate van cognitieve dissonantie beïnvloeden die een persoon ervaart, zijn onder meer:

 • Het soort overtuigingen: overtuigingen die persoonlijker zijn, leiden tot meer opvallende dissonantie.
 • De waarde van de overtuigingen: overtuigingen die mensen hoog in het vaandel hebben, veroorzaken meestal meer dissonantie. (zoals spirituele overtuigingen)
 • De omvang van de ongelijkheid: een belangrijke ongelijkheid tussen botsende en harmonieuze overtuigingen zal leiden tot meer dissonantie.

Effecten Cognitieve dissonantie.

Dit heeft het onmiddellijke effect dat het gevoelens van ongemak veroorzaakt.

Omdat mensen over het algemeen een aangeboren verlangen hebben om dit ongemak te voorkomen, heeft cognitieve dissonantie een aanzienlijk effect op iemands:

 • gedragingen
 • gedachten
 • beslissingen
 • overtuigingen en attitudes
 • mentale gezondheid

Mensen die cognitieve dissonantie ervaren, merken mogelijk dat ze het volgende voelen:

Als gevolg hiervan kunnen ze:

 • proberen hun acties of overtuigingen voor anderen te verbergen
 • hun acties of keuzes continu rationaliseren
 • schuw gesprekken of debatten over specifieke onderwerpen weg
 • vermijd het leren van nieuwe informatie die indruist tegen hun bestaande overtuigingen
 • negeer onderzoek, krantenartikelen of doktersadvies dat dissonantie veroorzaakt

Het vermijden van feitelijke informatie kan mensen in staat stellen om gedragingen te blijven doen waar ze het niet helemaal mee eens zijn.

Natuurlijk kan cognitieve dissonantie sommige mensen ertoe aanzetten hun gedrag te veranderen, zodat hun acties aansluiten bij hun overtuigingen. Op deze manier biedt het mensen de mogelijkheid om hun waarden en acties te onderzoeken en cognitieve consistentie te bereiken.

Als gevolg van cognitieve dissonantie worden veel mensen geconfronteerd met problematische houdingen en acties.

Ze kunnen positieve veranderingen in hun leven aanbrengen, zoals het aanpakken van ongezonde eetgewoonten,  verslaving of woedeproblemen

Voorbeelden

Als een persoon rookt ondanks dat hij het risico kent, kan hij cognitieve dissonantie ervaren.

Situaties waarin cognitieve dissonantie kan optreden, zijn onder meer:
 • Roken ondanks het zich bewust zijn van de nadelige gezondheidseffecten van tabaksgebruik.
 • Kiezen voor het bevorderen van gedrag, zoals regelmatige lichaamsbeweging dat een persoon zelf niet oefent. Dit type cognitieve dissonantie noemt men hypocrisie.
 • Een leugen vertellen ondanks dat de persoon zichzelf als eerlijk beschouwt.
 • Een nieuwe auto kopen die niet zuinig is, ondanks het feit dat hij milieubewust is.
 • Vlees eten terwijl ze zichzelf ook beschouwen als een dierenliefhebber die niet van de gedachte houdt om dieren te doden. Sommige onderzoekers noemen dit  de vleesparadox.

Hoe cognitieve dissonantie op te lossen?

Mensen die cognitieve dissonantie ervaren, kunnen stappen ondernemen om deze te verminderen. Ze kunnen dit doen door:

Weigeren of vermijden van botsende informatie.

Vaak lossen mensen cognitieve dissonantie op door  tegenstrijdige kennis te devalueren en weg te gooien 

Ze kunnen hun blootstelling aan nieuwe informatie beperken die niet overeenkomt met hun bestaande overtuigingen. Dat is een fenomeen dat we ‘confirmatiebias’ noemen.

Een voorbeeld hiervan is het devalueren van bepaalde nieuwsbronnen door ze te beschrijven als bevooroordeeld of onwaar.

Overtuigen en rechtvaardigen

Individuen kunnen zichzelf ervan overtuigen dat er geen conflict bestaat.

Ze zoeken mogelijk steun van anderen die dezelfde overtuigingen delen of proberen anderen te overtuigen dat de nieuwe informatie onnauwkeurig is.

Als alternatief kan een persoon een manier vinden om gedragingen te rechtvaardigen die in strijd zijn met zijn overtuigingen. Iemand die bijvoorbeeld rookt ondanks dat hij weet dat het slecht is voor zijn gezondheid, kan het gedrag rationaliseren op basis van het feit dat het hem helpt om met anderen te socialiseren.

De verschillen verzoenen.

Een persoon kan verschillen verzoenen door het eten van vlees te stoppen omdat ze van dieren houden.

Deze methode om dissonantie te verminderen is het meest effectief, maar het is ook de meest uitdagende om uit te voeren.

Het gaat om een ​​persoon die zijn gedrag verandert, zodat deze samenhangend is met zijn andere overtuigingen.

Het verzoenen van de verschillen tussen tegenstrijdige overtuigingen, of tussen acties en overtuigingen, is een vorm van persoonlijke groei.

Een voorbeeld van het combineren van verschillen is wanneer iemand stopt met het eten van vlees omdat ze van dieren houden of niet van de gedachte houden om ze te doden.

Cognitieve dissonantie treft iedereen en speelt een rol in veel van de dagelijkse oordelen en beslissingen van een persoon.

Hoewel cognitieve dissonantie een negatief effect lijkt, kan het ook mensen helpen op positieve manieren te veranderen en te groeien.

Door zich bewust te zijn van tegenstrijdige overtuigingen en acties, kunnen mensen hun gewoonten aanpakken en hun gedrag in overeenstemming brengen met hun waarden.

Cognitieve dissonantie.

Soms hebben mensen een kernovertuiging die erg sterk is.
Wanneer men hen bewijsmateriaal aanbiedt dat tegen dat geloof inwerkt, aanvaarden ze het nieuwe bewijsmateriaal niet.

Het creëert een gevoel dat buitengewoon oncomfortabel is. Dat gevoel noemen we  cognitieve dissonantie.
Omdat het zo belangrijk is om het kerngeloof te beschermen, zullen ze alles rationaliseren, negeren en zelfs ontkennen dat niet binnen dat kerngeloof past.

Misbruik in de kerk door narcistische “pastoors” ontkennen.

Eén van de gevaarlijkste aspecten van een kerk die misbruikt wordt door een narcistische predikant is dat iedereen lijdt aan een zekere mate van cognitieve dissonantie.

Met andere woorden, wanneer men mensen gedurende langere tijd op een geheime / passieve agressieve / subliminale manier onderwerpt aan diametrische tegengestelde concepten en ervaringen, neigen ze ertoe bepaalde feiten (on) bewust te onderdrukken namens kernovertuigingen, om weg te komen uit de gemoedstoestand van verwarring die dergelijke tegenstrijdigheden veroorzaken.

Een dergelijke staat van cognitieve dissonantie in gevallen van misbruik in de ‘kerk’ resulteert bijna altijd in het ongeloof dat een ‘pastoor’ zo spiritueel en moreel corrupt kan zijn. Het zeurende gevoel en het feit dat er echt iets mis is vegen ze onder het tapijt. Ze zijn dan alleen gericht op het ‘goede’ dat de misbruikende voorganger doet.

Cognitieve dissonantie op grote schaal, betekent dat grote menigten zich niet bewust zijn dat ze psychologisch en emotioneel vatbaar zijn voor manipulatie.

Dat is uiterst gevaarlijk en kunnen tot betreurenswaardige gevolgen leiden:

1. De wijdverspreide van vervormde en valse “leerstellingen” van de Schrift (ketterijen).

2. Het wijdverbreide misbruik en misbruik van de naam van de heer Jezus Christus en God in volledig verontreinigde contexten. (godslastering)

3. Misbruikende voorgangers kunnen de vliegende apen (de pastoor zijn handlangers) en de menigte aanzetten tot en manipuleren om slinkse en zelfs criminele gedragingen tegen specifieke doelen uit te voeren: lasteren, dwingen, intimideren, pesten, stalken, lastigvallen, bedreigen, mogelijk leiden van slachtoffers tot suïcidale ideeën en zelfmoord plegen.

Negatieve dissonantie treedt op wanneer we tegelijkertijd tegenstrijdige overtuigingen hebben.

De resultaten van het proberen om twee concurrerende overtuigingen in iemands geest in evenwicht te brengen, zijn vaak verwarring, schaamte, schuldgevoel en je zelf vernederen.

Cognitieve dissonantie kan fysieke schade veroorzaken en is zowel mentaal als fysiek stressvol. Een verlaagd immuunsysteem, verhoogde bloeddruk en tal van andere symptomen kunnen de patiënt treffen.

Leven en omstandigheden veroorzaken vaak enige cognitieve dissonantie.

We weten bijvoorbeeld dat een bepaalde aankoop niet binnen ons budget valt. We willen deze aankoop echt en daarom maken we ruzie met onszelf en gebruiken we veel rationalisatie.

Als we toegeven, proberen we onszelf ervan te overtuigen dat het echt nodig was. Als we ons verzetten, zeggen we tegen onszelf dat we het niet echt wilden, of dat het niet zo geweldig was. Hoe dan ook, we proberen één van de twee stemmen het zwijgen op te leggen in onze gedachten.

In de handen van een sociopathische manipulator is cognitieve dissonantie een wapen van keuze.

Als je het correct gebruikt, kan het een slachtoffer voor onbepaalde tijd in een niemandsland van emotionele chaos zweven. Het doel is om een ​​slachtoffer in een constante staat van onzekerheid te houden. Dat is om macht en controle te behouden.

Ik ben vaak bedroefd over hoe vaak de slachtoffers van misbruik me vertellen dat ze nog steeds niet zeker weten of het misbruik dat ze hebben geleden echt is. Sommigen keren dan ook tot 7 à 8 maal terug door de hoovering technieken van hun dader. 

Een gevoel van onwerkelijkheid is zeker een symptoom van cognitieve dissonantie. Dat bewijst dat een misbruiker zijn of haar werk goed heeft gedaan.

Hier zijn enkele van de meest voorkomende voorbeelden van hoe een misbruiker cognitieve dissonantie tegen een slachtoffer kan gebruiken.

cognitieve dissonantie
Groeitaken voor zelfgenezing!

Blaast warm en koud!

Narcisten staan ​​erom bekend dat ze met een ongelooflijke intensiteit warm worden om zonder reden koud te worden als ijs.  Hun slachtoffers vragen zich af of alle gepassioneerde verklaringen, geschenken en genegenheid waren bedacht.

Vaak zal de misbruiker de resulterende verbijstering amusant vinden of beweren dat het allemaal een misverstand was. Niet alle narcisten zijn vastbesloten.

Sommigen houden gewoon van het spelen van het spel, waardoor kwetsbare slachtoffers verliefd worden om hun ego te versterken. Ondertussen is de persoon die ze speelden verwoest.

De cognitieve dissonantie kan een enorme hoeveelheid zelftwijfel veroorzaken, zoals het bedoeld is. Sommigen plukken uiteindelijk de bloemblaadjes van een eindeloos mentaal madeliefje. Hij houdt van me. Hij houdt niet van me.

Beide voelen waar aan wat leidt tot emotionele wanorde.

Als je merkt dat je plotseling wordt afgezet door een ooit fervente minnaar, laat ze dan gaan. De enige uitweg uit de mentale draaimolen is om de bittere waarheid onder ogen te zien.

De grote omkering

Ik heb een lieve vriend wiens wederhelft vaak dingen zou zeggen zoals  ik dacht dat andere mensen zo zouden handelen, maar niet jij … Dit schamen kwam meestal nadat ze het niet met hem eens was of probeerde hem onwelkom gedrag aan te doen.

Ironisch genoeg kan een narcist geen enkel niveau van cognitieve dissonantie verdragen. Het gevolg is als iemand hem een ​​onflatteus beeld van zichzelf presenteert, keert hij dit om naar zijn slachtoffer. Alle weerstand verplettert hij of zij.

Sommige narcisten zijn zo bedreven in het creëren van cognitieve dissonantie dat ze hun slachtoffers overtuigen dat het misbruik de schuld van het slachtoffer is.  

Ik heb gewerkt met een aantal jonge mensen die, hoewel seksueel misbruikt door hun misbruiker, worstelen met geloven dat het misbruik plaatsvond.

Enerzijds weten ze dat het is gebeurd. Ze herinneren zich de kneuzingen. Aan de andere kant kunnen ze ook niet geloven dat zoiets hen is overkomen. Hun misbruiker ontkent het heftig. Innerlijke onrust ontstaat.

Het grote compromis!

Een van de strategieën van een emotioneel beledigende partner is de geleidelijke vernietiging van het waardesysteem van het slachtoffer.

Ze mocht ik niet meer naar de kerk gaan waar ik al mijn vrienden had, en waar ik zoveel bekrachtiging had ondervonden. Ik behield wel nog de inspirerende teksten van toen.

In een christelijk huwelijk kan dit eruit zien als een dogmatische aandrang op onderwerping. Een man kan bijvoorbeeld in alle zaken op blinde gehoorzaamheid aandringen.

Dit komt vaker voor dan veel vrouwen willen toegeven. Die blinde gehoorzaamheid begint met kleine problemen, maar gaat geleidelijk over in gebieden met een groter moreel compromis.

Controle is altijd het doel van de dader.

Dus zorgt de langzame scheiding van wat een slachtoffer gelooft voor een constante morele warboel die moeilijk kan worden opgelost.

Het slachtoffer weet dat hij of zij is afgedreven van zijn of haar kernwaarden, maar het overleven van een narcist wordt van het grootste belang.

Ik herinner me hoe opgelucht ik was toen ik wist dat ik niets hoefde te verbergen nadat ik mijn ex had verlaten.

Het kostte me een lange tijd om mezelf te vergeven dat ik mijn eigen morele grenzen had overschreden, hoewel het begrijpen van het effect van twaalf jaar narcistisch hersenspoelen hielp.

Geschiedenis herschrijven.

Narcistische misbruikers ‘herinneren’ de gedeelde geschiedenis heel anders dan hun slachtoffers.

In feite lijkt hun versie van de geschiedenis altijd te herinneren hoe ze op de een of andere manier zijn bedrogen. Narcisten herschikken ook familierelaties.  Er is geen echt bewijs om dit te bewijzen. Maar zelfs als hij twijfel kan scheppen, heeft de narcist gewonnen.

Het gouden kind verwees naar mij als dood, (hij had me uit de familie gebannen) wat een andere eigenschap van narcisten is. Ze ‘doden’ familieleden vaak. Voor het slachtoffer creëert deze constante revisie echter cognitieve dissonantie.

Normale mensen zijn geneigd hun echtgenoten te geloven. In feite kunnen normale hoeveelheden cognitieve dissonantie een huwelijk verbeteren. We zien fouten in onze partners over het hoofd en blijven de hele tijd stilstaan ​​bij hun kwaliteiten.

Maar wanneer wat we regelmatig horen aanzienlijk verschilt van onze herinneringen, lijden onze geest en ons lichaam onder de spanning.

Concurrerende zelf.

Een van de moeilijkste percepties van narcistisch misbruik om mee om te gaan is de misvatting over wie het slachtoffer wordt van misbruik. Vaak geloven mensen me niet meteen.

Zelfs familieleden zijn ongelovig geweest. Het schrijven van deze blog heeft bij mijn familie voor enige opschudding gezorgd. Ik ben opgeleid, duidelijk en emotioneel gezond. 

Maar cognitieve dissonantie kan een normaal persoon nemen en ze in tweeën scheuren. Ik heb nooit geloofd dat ik het slachtoffer zou worden van huiselijk geweld.

Om te zien wie ik was toen ik met mijn ex was getrouwd en wie ik geloofde dat ik was, was de ultieme cognitieve dissonantie. Ik kon de twee niet verzoenen. De pijn van het onder ogen zien van de waarheid was intens.

Maar veel kwaden zijn in stand gehouden omdat mensen zijn toegewijd aan het idee dat ze ‘niet dat soort persoon’ zijn. Dit kan niet gebeuren is een overtuiging die veel mensen in een constante staat van mentale onrust houdt.

Als ik denk aan Jezus die bidt dat wij één zouden zijn, zoals Hij en zijn Vader één waren, hoor ik het antwoord op cognitieve dissonantie. Eén zijn met jezelf en met God betekent geconfronteerd worden met die concurrerende overtuigingen.

De geest van Christus hebben, geloof ik, is Hem toelaten in onze geloofssystemen om ons verlichting te geven.

Zijn waarheid regelt onze leugens. Ze geneest de gebroken gebieden in onze identiteit en emoties. Ik had niet kunnen genezen zonder te weten dat hij mijn verhaal hoort en me helpt een beter verhaal te schrijven.

Deel zoveel mogelijk details over jouw ervaring met narcisme en vooral over jouw inspanningen voor herstel als je kunt in de commentaren.

Per dag komen hier meer dan 1000 mooie zielen langs voor inzicht en inspiratie om oa. aan hun kinderen de opvoeding te geven die ze nodig hebben ondanks de narcist.

Je verhaal is precies wat iemand nodig heeft om dingen vanuit een nieuw perspectief te bekijken.

Belangrijk: deel uw gedachten en ideeën rechtstreeks in de reacties. Links naar andere berichten, video’s, enz. verwijderen we.

Heel erg bedankt voor het luisteren, lezen en kijken, delen en aanmoedigen van deze gemeenschap met je eigen unieke stem.

Meer info over de Nederlandse editie!

Blijf je droom najagen, want de wereld heeft echt dat speciale geschenk nodig dat alleen jij hebt.

Als deze status bij je resoneert en je weet dat het tijd is om de chaos te stoppen, de mentale marteling te beëindigen en je leven te helen, dan zou ik graag willen dat je je naar onze gesloten Facebook groep VKoN gaat waar je met gelijkgezinden elkaar kunt ondersteunen door de werkwijze te volgen die je op onze website vindt om te herstellen van narcistisch misbruik.

Als je klaar bent om dieper te gaan en je leven nu te veranderen, bied NARP (Engelstalig) een breed scala aan effectieve  middelen en technieken  om te beschermen tegen giftige mensen.

Je hebt ook de mogelijkheid voor online therapie (Engelstalig)

Ik ben enthousiast om met je de psychologische hulpmiddelen te delen die ik en anderen hebben gebruikt om te genezen van narcistisch misbruik. Deze vind je door de zoekfunctie te gebruiken op onze site.

Het genezen van je leven gebeurt stap per stap.

Respectvol van mening verschillen

Terwijl ik dit artikel schrijf weet ik dat niet iedereen die dit leest het met mij eens is. Ik respecteer dat. Maar de laatste paar jaar van mijn leven is zeer gericht om ervoor te zorgen dat mensen die kwetsbaar zijn daadwerkelijk de informatie die ze nodig hebben krijgen om hen te helpen een deel van hun macht terug te nemen en om kwetsbare mensen te beschermen.

Dus nogmaals ik respecteer dat velen van jullie een verschil van mening hebben en dat is absoluut prima. Zij kunnen hun ideeën daarover uitwisselen als dat met respect wordt gedaan want dat is de enige manier waarop we gaan samenleven in dit land, in deze wereld.

Ik zie een gemeenschappelijke menselijkheid. Bovendien zie ik in ieder mens gedeelde strijd en gedeelde pijn, maar we moeten de systemen ontmantelen die mensen systemisch onderdrukken en mensen bevoorrechten ten opzichte van anderen.

Ik ben bereid om dit uit te houden want ik denk dat iedereen en overal, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen een beter uitzicht op een meer vreedzame en rechtvaardige wereld verdienen.

Op wat is de identiteit van de narcist gebaseerd? VKoN

Het was een illusie dat begin met de narcist.

Gratis bronnen narcisme – traumaherstel

Hoe doe je het werk voor zelfgenezing: boek Dr Nicole Lepera video

Cognitieve vooroordelen in het geluk van de beginner

Wat wel werkt met narcisten?

Zielverlies: wat is de oorzaak?

Hoe cognitieve dissonantie (h)erkennen & verminderen?

Een andere, holistische visie is niet zo vreemd – over lichaamsgerichte therapie!


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees