Open brief aan een narcist. Laat je behandelen.

 

 

 

Hoe de narcistische daden achter zich laten als je een narcist bent?

Er waren een paar mannen die hadden ontdekt dat ze narcisten werden genoemd.

Ze zochten het op in Wikipedia die hen de volgende uitleg gaf :

Narcisme is een freudiaanse term uit de psychologie. Het is een vorm van gedrag dat wordt gekenmerkt door een obsessie met de eigen persoonlijkheid (vaak het uiterlijk), egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek aan inlevingsvermogen. Iemand die narcistisch gedrag vertoont, noemt men een narcist.

De term narcisme werd voor het eerst gebruikt door Sigmund Freud. Hij noemde het verschijnsel naar de figuur Narcissus uit de Griekse mythologie.

Narcissus wees volgens het verhaal alle romantische avances af en werd als straf verliefd op zijn eigen spiegelbeeld.

Freud doelde echter met narcisme vooral op mensen die hun energie te veel aan zichzelf en te weinig aan anderen besteden.

Verliefd zijn op jezelf, te veel eigenliefde, anderen gebruiken om jou aan je trekken te laten komen, niet een ander beminnen maar vooral zelf bemind willen worden, daar ging het volgens Freud over.

Deze nadruk op eigenliefde is altijd blijven bestaan maar in de loop der jaren zijn er heel veel kenmerken bij gekomen.

In de psychoanalyse wordt narcisme beschouwd als een normale fase in de ontwikkeling van kinderen.

Het wordt secundair narcisme genoemd wanneer het optreedt na de puberteit.

Maar ondertussen maken sommige gewag van goed narcisme en wordt die term ook in de klinische psychopathologie gebruikt als ‘narcistische persoonlijkheidsstoornis’ NPD.

Ook het woord narc, en narcopaat zijn populair. Sommige onderzoeken maken gewag van het feit dat narcistische kenmerken meer voorkomen in sommige beroepen.

Vergeet ook niet dat narcisme en autisme een aantal gelijklopende kenmerken hebben toch autisme is geen persoonlijkheidsstoornis maar een ontwikkelingsstoornis.

Dus vooraleer je jezelf een narcist noemt, ga dan ook eens opzoeken of je misschien ook autistisch zou kunnen zijn.

Beiden kun je wel een empathie-stoornis noemen. Beiden kunnen ook samen voorkomen, maar dat komt heel weinig voor. Daar heb je wel geluk.

Mensen met autisme hebben een overactief brein, wat niet voorkomt als specifiek kenmerk van narcisten.

Er is met ander woorden een spectrum. Dus als je iemand narcist noemt is het voor ieder twijfelachtig wat je bedoelt. Waar jij staat op dat spectrum zal mede bepalend zijn hoe moeilijk en hoeveel energie er nodig is om te veranderen.

Als  iemand jou zal willen overtuigen iets te doen aan jouw kenmerken van jouw narcistisch gedrag zal hij niet komen met die algemene term. Maar jijzelf, als narcist ook niet.

Je vindt artikelen op internet met een checklist van 20 kenmerken21 kenmerken, 5 subtiele tekenen, 6 wegen, 10 signalen15 tekenen18 wegen9 tekenen enz

Ondanks het verschillend gebruik van het woord vereisen wij een methode van eenvoudige oefeningen om onze narcistische praktijken (die schadelijk zijn voor onze relaties) te veranderen.

Als we aandacht besteden aan anderen, als we een ander observeren en proberen te begrijpen, als we ons betrokken voelen, ons zorgen maken over een ander, als we een ander gehoorzamen, als we ons een ander herinneren, als we iemands perceptie proberen te veranderen, of hem/haar bewustzijn verhogen, of als we goede vibes naar iemand zenden hoe kunnen we dat doen op een minder narcistische manier?

Hoe  kunnen we ons gedrag en denken veranderen zodat we een minder narcistisch resultaat hebben in onze interpersoonlijke relaties?

Maar stel dat jij op intellectueel niveau tot de conclusie komt dat jij een narcistische stoornis hebt, wat moet je daarmee aanvangen?

Ik zou je dan zeker aanraden om een therapeut op te zoeken die gespecialiseerd is in narcisme en iemand die een methode heeft om aan de essentie te werken.

Stel dat iemand in behandeling gaat voor een depressie, maar de psychiater weet hem er van te overtuigen dat hij een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft, en die persoon wil aan een verandering werken, wat dient er essentieel te veranderen zodat een verandering in intensiteit en toon ontstaat in verschillende kenmerken?

Stel dat er een crisis ontstaat in jouw leven als narcist, waar je niet meer instaat bent om de nodige slachtoffers te vinden en je beslist om te veranderen en een leven op te bouwen zonder slachtoffers, wat is het voornaamste dat jij als narcist kan doen?

Ouderdom, gevangenis, ziekenhuis, een relatiebreuk kunnen allemaal momenten zijn dat er een kans bestaat dat jij –  de narcist de verantwoordelijkheid voor jouw daden op je neemt.

Of de verandering dan blijvend is valt af te wachten zoals ook wanneer een drugsverslaafde afgekickt en terug kan hervallen.

Er is trouwens weinig kans dat een gevangene van zijn stoornis afkomt, er is meer kans dat hij er een stoornis bij krijgt. Dat kan misschien een reden zijn om nu aan uw stoornis te werken en de gevangenis te vermijden.

Maar wat zal een narcist gedaan hebben als hij veranderd is?

Het is moeilijk om te herstellen van bekrompenheid, het is moeilijk om een gedrag dat al jaren ingebed is in de persoonlijkheid te veranderen.

Het is al zeker moeilijk om een stoornis therapeutisch te behandelen maar het is denkbaar.

Op het eerste gezicht heeft een narcist een zeer sterk gevoel van eigenwaarde en straalt zelfvertrouwen uit.

Vreemd genoeg is echter het tegendeel het geval.

Narcisten hebben, meestal onderbewust, juist weinig gevoel van zelfwaarde en compenseren dit door zich als beter of belangrijker dan anderen te beschouwen.

Dit wordt wel de narcistische paradox genoemd.

Aan die fundamentele houding van weinig eigenwaarde kan gewerkt worden.

Er kan ook geleerd worden om met anderen als evenwaardige persoon om te gaan.

Om zich te beschermen tegen kritiek heeft een narcist niet veel aandacht voor de mening of de gevoelens van anderen en zo vaak een onderontwikkeld inlevingsvermogen.

Er kan ook gewerkt worden aan een juiste houding tegenover kritiek.

Er kan een nood zijn aan individuele therapie, relatietherapie als gezinstherapie zodat het gehele sociale systeem waar mensen deel van uitmaken verandert.

Of die narcist in al deze contexten gaat veranderen en op dezelfde wijze verandert zal te maken hebben in de mate dat deze relaties verstoord zijn.

 

Mensen en contexten beïnvloeden elkaar.

Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de verschillende omgevingen. Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden.

De problemen die ontstaan kunnen bekeken worden tegen de achtergrond van deze wisselwerking met anderen.

De symptomen die optreden bij narcisten zijn dus nooit louter iets dat we moeten bestrijden.

De narcist zal emotionele afhankelijkheid in zijn omgeving verspreiden en daar dient ook aan gewerkt. De emotioneel afhankelijke personen in jouw omgeving bestendigen immers ook de dans.

Misschien kunnen we er de narcist als coach, als therapeut, of als vriend er toe brengen om te luisteren naar wat het narcistisch symptoom vertelt over zijn relaties, ook die met hem/haar zelf.

Maar dit artikel als het terecht komt bij een narcist, of bij diegene die zich bewust zijn van hun narcistische kenmerken heeft mogelijkheden voor zelfhulp.

Elk narcistisch symptoom of kenmerk dat je bij jezelf waarneemt duidt op een psychologisch patroon bij jezelf en in je interpersoonlijke relaties.

Je zit in de knoei met gevoelens bij jezelf en met wat er gaande is in jouw omgeving, en je beseft dat vaak niet zelf.

Maar als je een narcistisch symptoom ontdekt is het mogelijk dat je er met jezelf of anderen wel kunt over praten en daardoor kan er een gedragsverandering optreden.

Hoe verder je zoekt naar de betekenis van het narcistisch kenmerk hoe duidelijker de weg wordt naar de oplossing van de problematiek en meer harmonie.

Je kunt opzoek gaan naar de boodschap achter het gedrag van jezelf (als narcist) in jouw context.

Uiteraard zal veel context verdrongen zijn, vergeten zijn, of kan er geheugenverlies optreden ten gevolge van het gebruik van medicatie, alcohol enz.

De context terugvinden zal dan kunnen gebeuren als er bijvoorbeeld een contact is met een familielid of vriend die voldoende op de hoogte is, of met meerdere personen die jouw hebben zien ontwikkelen.

We kunnen dus op zoek gaan naar de geschiedenis waarin het narcistisch denken is gegroeid.  Zo kunnen we trachten te begrijpen hoe de denkbeelden van de ouder tegenover het gouden kind, kunnen bijgedragen hebben aan het narcistisch gedrag zonder dat men beseft wat de gevolgen ervan zijn.

Maar goed stel dat je ontdekt dat je het gouden kind bent in het gezin, dan ga je wellicht ook een aantal narcistische gedragingen ontdekken, en als je de relatie met de andere familieleden wilt herstellen zal je kunnen ontdekken dat er een zondebok in de familie is, en dat je je schuldig hebt gemaakt aan uitbuiting en uitstoting.

De kans is denkbaar dat de narcist zo kritisch en diep over zichzelf gaat denken, maar zeer klein.

Misschien moet de narcist zijn omgeving verwittigen, want de kans is groot dat zijn omgeving zeer weinig kritisch denkt over de narcist en in een soort hypnose verkeren.

Het idee dat een slachtoffer een narcist kan veranderen, of dat de liefde van een persoon de narcist zal veranderen is echter heel naïef, alhoewel goed bedoeld.

We denken dat als we maar genoeg van ze houden, genoeg voor ze doen, als we onszelf genoeg veranderen, als we hen de hulp bieden die ze zo hard nodig hebben, dat alles wel goed zal komen. Als een narcist denkt dat er niets mis is met hem zal er niets veranderen.

Behandeling van een narcistische persoonlijkheidsstoornis is een moeilijke zaak.

Als u een openlijke narcist bent dat is het zeer zeldzaam dat je een behandeling zou nemen.

Als jij het dan toch doet dat is dat vaak omdat een narcistische krenking heeft geleid tot een crisis bij jou en een ineenstorting van uw kaartenhuisje.

Je gaat dan ook dikwijls niet in therapie om te genezen van je narcisme maar om je narcisme terug te herstellen.

Maar er is kans dat je een verborgen narcist bent, dan lijdt je aan gevoelens van leegheid en depressie en ben je toch een klein beetje gemotiveerd voor behandeling. Maar dat wil niet zeggen dat je verborgen grootheidsfantasieën niet moeilijk te bereiken zijn en erg lastig voor verandering.

Veel van de kenmerken van de narcist zoals grandiositeit en gevoelsarmoede zijn betrekkelijk resistent.

Maar stel dat je in aanraking komt met literatuur over narcisme en je bemerkt dat je dikwijls de wereld beschrijft zoals vermeldt staat in zo’n artikel: Volgens de narcist is de rest van de wereld gek.

Dan zal de narcist in de meeste gevallen vinden dat hij niets hoeft op te lossen.

Maar als de narcist verlaten wordt dat kan het wel zijn dat hij wil veranderen. Het kan ook zijn dat hij zegt dat hij hulp gaat zoeken.  Welke reactie een narcist op een crisis zal hebben kan niet voorspeld worden.

Er is dan ook weinig gekend over de behandeling van narcisten, want er zijn weinig narcisten die tot de conclusie van noodzaak aan verandering komen. Zij vinden het immers een teken van zwakte als je in therapie gaat. Een therapeut gaan ze dan ook dikwijls gekken noemen.

Wat we wel weten is dat een behandeling langdurig is. Sommigen hebben baat met psychoanalyse maar het is niet gemakkelijk.

Maar het is best mogelijk dat narcisten zich laten onderwijzen in communicatieve vaardigheden.

Misschien zullen ze via educatieve programma’s veel vaardigheden willen leren. Dus daar door ga je beter in staat zijn om om te gaan met een probleem.

Wellicht spiegelen ze zich niet verder aan de narcistische helden zoals een David Bowie in zijn jonge jaren. Misschien gaan ze op zoek naar meer nederige figuren. Want eigenlijk kunnen ze wel tot het besef komen dat ze het werkelijke leven niet aan kunnen.

Als zij langdurig aan zichzelf werken kunnen enkele narcisten misschien ooit transformeren naar volwassen mensen die op een positieve en zelfstandige manier kunnen bijdragen aan de samenleving.

Een echte verandering bij de narcist kan alleen op een diep niveau.

Soms lukt het om iemand uit zijn cocon te lokken. Of het is denkbaar dat één enkele narcist een inzicht krijgt dat hij in een cocon leeft.

Kan dan de schaduwkant van die persoon aanvaard worden en door zichzelf vergeven en zijn handelen erop afgestemd worden? Dan is transformatie mogelijk, maar niet door een leek in narcisme en therapie.

Voorwaarden waaronder een narcist zou kunnen transformeren.

Ben jij een narcist en wil je transformeren dat zal je een sterke motivatie nodig hebben.

Dan zal je een grote reden moeten hebben om frustratie aan te kunnen, want met een lage frustratietolerantie zal je snel hervallen in oud gedrag.

Wellicht laat een narcist zich overtuigen dat hij een narcist is als die diagnose gesteld wordt door iemand die gespecialiseerd is in persoonlijkheidsstoornissen.

Niet door een slachtoffer, een vriend van een slachtoffer, een familielid, of een gewone huisarts. De diagnose wordt vaak gesteld door een psychologisch onderzoek.

Als je onvoldoende denkvaardigheden hebt om concepten te kunnen begrijpen en te onthouden dan is de kans om te veranderen ook minimaal.

Begrijp jij dat je gedrag ongepast en verkeerd is?

Wie krijgt bij jou de schuld van een mislukking? Een ander?

Hoe groot is je verlangen om te veranderen?

Doe je het slechts om uit de moeilijkheden te blijven dan heb je heel weinig inzicht in de persoon die je wilt worden.

Zie je dat je het nieuwe gedrag wil behouden of is het maar voor een moment.

Als je jezelf voor 100% kunt overtuigen dan is er wel een kans dat je gaat veranderen.

Maar verwacht niet dat een ander je zal veranderen. Ook in de therapie of coaching ga jij (als narcist) het voornaamste werk moeten doen.

Je kunt beslissen om te veranderen door dat je bewust wordt dat je in deze situatie jezelf toestaat continu anderen te gebruiken, misbruiken en mishandelen. Zo weet je dat je nooit gelukkig kunt zijn en op een respectvolle manier zal behandeld worden want je gedraagt je als een monster.

Als je bereid bent om in gezin- of groepstherapie te gaan en je medicijnen te nemen als antidepressiva en angstremmers  ben je al een eind op stap.

Misschien herken je jezelf in één van deze situaties en hechting kenmerken  :

Een onveilige basis (hechting) belemmert de ontwikkeling van een reflectief vermogen (mentaliseren) en het beleven van wederkerigheid in relaties.

1. Bij angstig-vermijdende gehechtheid (de ouder was emotioneel niet beschikbaar en de gevoelens van het kind werden niet gespiegeld) leren kinderen zich af te sluiten voor contact.

Ze gaan net als hun verzorgers de nadruk leggen op feitelijkheden en cognities en houden hun gevoelens op afstand.

2. Bij angstig-ambivalente gehechtheid (de ouder reageerde vaak overdreven emotioneel geladen op de gevoelens van het kind) raken kinderen overdreven geprikkeld en zijn zij claimend en veeleisend in het contact.

3. Wel als je onveilig gehecht was als kind dan is het gevolg dat je weinig besef hebt van de eigen mentale toestand en die toestand van een ander wat een aanleiding kan zijn om een narcistische persoonlijkheid te ontwikkelen.

Wel we hebben in het Nederlandstalig gebied een autoriteit op het gebied van narcisme: Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie en psychotherapeut. Hij heeft een boek geschreven met als titel : Het narcistisch ideaal, opvoeden in een tijd van zelfverheerlijking.

Het is vanzelfsprekend dat hoe meer de maatschappij individualistisch wordt jouw narcistische eigenschappen zeer goed gedijen. Hoeveel keer per dag zeg jij tegen iemand of tegen jezelf : Dat maak ik zelf wel uit.!

Wees er misschien nog meer van overtuigd dat je een narcist zou kunnen zijn als je een chronische vermoeidheid, een burn-out, eetstoornissen en allerlei verslavingen hebt.

Als je gevoelens van grootheid en belangrijkheid hebt en graag je eigen talenten en prestaties overdrijft, als je een gevoel hebt dat je recht hebt op een speciale behandeling, weinig belangstelling voor wat er in andere mensen leeft, en vooral bezig bent met eigen macht, succes en rijkdom dan zijn dat narcistische trekken die tegenwoordig hogelijk gewaardeerd worden.

Best mogelijk dat jij als narcist ook een vergeetachtig type bent omdat je zo weinig met een ander bezig bent dat je hem niet de moeite vindt om te onthouden. Mijd je ook mensen die je grootheidswaan zouden kunnen beschadigen?

Zoek een sterke therapeut voor een behandeling van een narcist.

Een narcist is niet gebaat als de therapeut geen leiding krijgt in de therapie. Je gaat een heel sterke therapeut nodig hebben. Iemand die niet wacht tot dat jij alle interpretaties en duidingen als vanzelf bij jou laat opkomen.

Zoals elke narcist zal je zelf pogingen ondernemen om je therapeut te idealiseren en te devalueren. En misschien loop je er ook van weg.

Snel ga je weten je therapeut of je coach te manipuleren wanneer hij/zij van in het begin geen krachtige en sterke indruk maakt op jou.

Ga je het kunnen verdragen dat je therapeut tamelijk bot en ongeïnteresseerd is zolang je tactische spelletjes speelt? En dat hij die weerstand spiegelt?

Gaat eindelijk je emotionele betrokkenheid groeien bij jouw coaching?

Je hebt een therapeut nodig die niet bang is voor wat er in jou leeft.

Een therapeut die zich goed genoeg voelt en niet afgeleid door zijn eigen vermoeidheid of zorgen.

Wat je wel mag verwachten van je therapeut als je je situatie op de kaart durft te zetten dat hij/zij daar positieve aandacht voor heeft, maar ook dat hij/zij jouw krenking duidt steunend op een grootheidsgevoelens.

Je gaat dan meer en meer een situatie creëren waarin je verleden bespreekbaar wordt, zonder te liegen.

Maar zolang je je verleden belicht vanuit een externe oorzaak gaat er nog maar weinig veranderen.

 

Er dient zowel naar de interne als naar de externe omstandigheden gekeken te worden waarin je narcisme kon ontstaan.

Is je burn-out het gevolg van de werkomstandigheden? Dat kan ook, want er kunnen pesterijen en uitbuiting aanwezig zijn.

Pesterijen moet je niet aanpakken met medicatie, toch?

De individualistische rat race in onze maatschappij heeft evenwel ook alle ruimte aan het narcisme.

Stop met de slachtofferrol te spelen als belangrijk onderdeel van behandeling van een narcist.

Soms als narcist kruip je in je slachtofferrol omdat dit je eigen falen bedekt en je zo je grootheidsfantasieën kunt behouden. Het slachtoffer-rolletje dat je speelt is dikwijls de reddingsvest die je moet behoeden voor narcistische krenkingen. Het kan toch niet aan jou liggen, maar aan de maatschappij, vind je.

Een narcist die ik ken wil precies in dat slachtoffer rolletje gebracht worden en de DSM IV helpt daar feitelijk aan mee. Ook DSM Vdoor het labellen.

Sommige narcisten willen zelfs dat het genetisch bepaald is om zo hun verantwoordelijkheid te kunnen ontwijken en in de rol van het slachtoffer te gedijen.

Ze kunnen zich dan verder in hun passieve rol blijven. Ze kunnen hun gewetenloosheid behouden, en als ze criminele feiten hebben gepleegd, de straf ontlopen.

Voorbeeld hoe een narcist in de slachtofferrol kruipt om zowel medelijden op te wekken als zijn eigen verantwoordelijkheid te minimaliseren.

Dit is een brief van de narcist aan zijn dochter van 17 jaar.

En dan nu nog efkes mijn excuses voor de voorbije week, en….

ik ben inderdaad veel bezig met mezelf op dit ogenblik, het is ook allemaal niet zo simpel,

kijk X is in Y in behandeling, en ik ben ook al enkele keren op gesprek geweest met de mensen die X daar begeleiden.

een aantal zaken, die we daar samen hebben besproken hebben me  serieus aan het denken gezet. Ik zit ook nog altijd met een hoop rare kronkels in mijn hersenen , en mocht dit enigszins een beetje erfelijk zijn, dan wil ik dat ze dat uitzoeken, en zelf doe ik nu dus ook al het nodige om daaraan mee te werken.

Met jezelf geconfronteerd zijn gaat nu eenmaal niet vanzelf, en is dikwijls pijnlijk.

Sinds enkele maanden neem ik terug geen anti depressiva meer. en doordat ik gezonder leef zijn de enige medicatie die ik nu nog neem, tegen de hoge bloeddruk, ook al gehalveerd.

Nu is er deze week een heleboel gebeurd op het werk.

maak ik regelmatig stomme fouten, maar eigenlijk deed ik dat tijdens mijn anti depressiva (periode), ook al maar toen had ik daar geen oog voor, en het slechtste van al is dat ik het gewoon vergat. ik dacht al dat ik dement aan het worden was en misschien is dat nog altijd zo maar ik denk dat het eerder aan iets anders ligt.

ik wil dit dus laten onderzoeken door iemand, maar er zijn weinig mensen die geloof hechten aan wat ik denk, maar ik wil het weten. Als jullie hier ook enigszins erfelijk mee belast zijn, dan zou ik graag hebben dat jullie niet zoals ik je hele leven overal jezelf de schuld van geven terwijl je er zelf minder kan aan doen dan je denkt.

Ik heb namelijk bijna heel mijn leven gedacht dat het aan het feit lag dat ik , laat ons zeggen, 75 procent homo ben, wat in mijn hoofd eigenlijk ook al niet kan, want je bent homo of hetero maar niet alle twee.

 

Nu, dat was dus al een hele week aan de hang op het werk terwijl de proclamatie bezig was, en ja ik was al elke avond na het werk heel emotioneel.

 

en ik weet dat ik een ander leven moet leiden, of terug antidepressiva nemen, wetende dat ik blijf rare dingen doen, maar er mij niet meer van aantrek, en dat ik ook door die medicatie met enorme gaten in mijn geheugen zit. Ik dacht dat dit kwam doordat ik wel eens eentje teveel durf drinken, maar Y drinkt bijna niets en ze heeft ook veel last van zwarte gaten, en de eerste drie weken werken deze (anti-depressiva) niet.

ofwel neem ik die angstremmers terug die tamelijk direct werken, maar daar ben ik dan de hele dag moe van. het is dus weer kiezen tussen de pest en de cholera.

Als ik al ander werk zoek dan weet ik nu al dat mijn inkomen een groot stuk zal zakken en ik heb nu al niet veel over, pas op ik heb eigenlijk niets tekort, maar….

Dus ik ben hier allemaal mee bezig, en niet alleen voor mezelf dus. Ik wil nu eindelijk eens weten in welk kotje ik zit, mochten jullie of 1 van jullie hier erfelijk mee belast zijn dan wil ik dat jullie een rustiger leven kunnen leiden dan ik.

Ik weet ook dat je niet mag in kotjes denken, maar ik vrees dat ik niet veel andere keus heb, ik ben een kotjesmens.

Ja, als je dit bovenstaand uittreksel leest zal je wel merken dat dit iets meer is dan de narcistische acties die de meesten van ons soms doen.

Van geheel dat onderzoek is namelijk nooit iets in huis gekomen.

Het was vooral de schrik voor het feit dat Y in psychische problemen kwam door zijn gedrag dat hij daardoor in het vizier zou komen. Er loopt namelijk een klacht tegen deze persoon voor misbruik van een 12 jarig familielid van hem.

Enkele maanden later na deze brief is er nu ook een klacht voor slagen en verwondingen, intimidatie tegenover Y. Hij leeft immers met de fantasie dat hij een perfecte vader is, een ideale man die ook weet hoe geld te beheren, waar veel vrouwen naar trachten.

De werkelijkheid is dat hij nooit tijdig zijn alimentatieverplichtingen kan nakomen, zijn geld verspild in seks bars en relaties aangaat met onstabiele personen en dat hij zijn perversiteiten ontplooit in het bijzijn van zijn kinderen en zijn kinderen in gevaar brengt tijdens zijn alcohol misbruik.

De meeste kinderen hebben enkele opvoedingswonden doordat we niet steeds de onvoorwaardelijke liefde hebben ontvangen door onze imperfecte ouders. Niemand is immers perfect.

Maar als ouders totaal geen benul hebben hoe hun kinderen lief te hebben, en van misbruik over gaan naar het kind een ouderrol toe bedelen en verwenning kunnen er narcistische verwondingen ontstaan.

Een ouder die herhaaldelijk om 3 uur ’s nachts de slaapkamer van zijn dochters binnenkomt in een dronken bui om hen te melden hoe graag hij hen wel niet ziet en dan ook nog een knuffel wilt, nadat ze tijdens de dag geconfronteerd werden met geweld veroorzaakt een wonde van een andere aard.

Dit zijn wonden die het resultaat zijn van ongewenste liefde door een narcist.

Misschien als je dat herkent bij jezelf kun je gaan zeggen dat dit moet stoppen om aldus de verwondingen te doen stoppen niet omdat ze genetisch bepaald zijn, maar op die manier overgedragen van generatie op generatie.

Tot op zekere hoogte zijn narcisten voor het grootste deel kinderachtig, maar niet in het gebruik van leugens, het gebruik van charme en het tonen van zelfvertrouwen, want ze worden niet gehinderd door een geweten.

Meestal hebben ze een aantal vaardigheden ontwikkeld om gemakkelijk in het openbaar te kunnen optreden waaruit ze voordeel kunnen halen bij politieverhoren, rechtbank optreden, en bij therapeuten.

De vraag is natuurlijk in welke mate is dat bij jou het geval? Waar bevind je je op het narcistische spectrum.

Niet alleen ben je zeer bekrompen in het omgaan met anderen.

Vooral besteed je grote zorgzaamheid aan je uiterlijk.

Het kan zijn dat je al het nodige hebt om te overleven en zelfs te genieten.

Uit de brief van de narcist : Als ik al ander werk zoek dan weet ik nu al dat mijn inkomen een groot stuk zal zakken en ik heb nu al niet veel over, pas op ik heb eigenlijk niets tekort, maar….

De vraag is in hoeverre de narcist in zijn streven naar welzijn daarin ook zijn familieleden betrekt.

Ik stel dan ook meestal vast dat het het slachtoffer is die meestal de financiële dupe is van het samenleven met de narcist.

Ofwel betaalt de narcist zijn rekening niet, koopt hij zaken met het spaargeld van anderen, steelt hij, levert hij geen bijdrage in het huishouden, laat hij er de kinderen voor opdraaien, doet hij aan oplichterij en houdt bijvoorbeeld het kindergeld voor zichzelf en is hij zeer weinig geneigd om afspraken op papier te zetten omdat hij er zich nooit aanhoudt.

De bijdrage die hij dan ook levert is minimaal. Grote kosten worden gemaakt voor zijn hobby, zijn uitgaansleven of zijn drug en drank gebruik.

Narcisten vervallen immers dikwijls in verslavingen zowel wat medicijnen of sterke drank betreft en zelfs seks.

Ze leggen er dan meestal ook een grote hoeveelheid voorraad van aan (

Ze voelen wel vreugde wanneer ze hun eigen behoeften of een verlangens kunnen bevredigen maar wanneer ze daarbij met de verwachtingen en verlangens van anderen moeten rekening houden hebben ze de pretentie dat de anderen zo goed als niet meer bestaan.

Op den duur zijn narcisten zelf niet meer gewenst.

Ze hebben gewoonlijk minder en minder metgezellen en vrienden en familie die over hen positief denken — in het licht van het feit dat anderen niet het gevoel hebben dat er met hen wederkerig rekening wordt gehouden.

Je kinderachtigheid die op je eigen verlangens geconcentreerd zijn,  waarmee je dan paradeert en uitgeeft mondt dan ook uit in dictatoriaal gedrag in het eigen gezinnetje waar de leden er van jouw slaven zijn.

Stel dat je van je verslavingen zou willen afkomen dan heb je bijvoorbeeld bijeenkomst  van de AA nodig als groep om je te helpen. Dat vereist een investering van tijd en geld en de voortdurende monitoring van je gedrag.

Narcisme wordt nog te weinig gezien als een zelfde fixatie, en dan zal de narcist beweren dat hij het wel alleen aankan, of met een nieuwe medicatie, maar aan de manier van leven en denken zal er weinig veranderen.

 

Groepstherapie voor de behandeling van  een narcist.

Je zou dus een zelfhulpgroep van narcisten kunnen vervoegen waar een sterke leiding is, en waar je geconfronteerd wordt met verschillende narcistische gedragingen waarin dan de herkenning kan volgen. Misschien in zo’n groep ga je de reden en de remedie van je narcisme ontdekken.

Dit zou allicht een stap voorwaarts zijn om te genezen en je doen uit je isolement te treden waar je niet tot nederigheid komt, maar enkel geconcentreerd op jezelf bent.

Ik promoot hier geen nieuw farmaceutisch middel, dus is het ook niet nodig om na te checken of dit middel wel van toepassing is op jou en of het bijwerkingen heeft.

Het feit is als je ervaringen zou delen met anderen dat dit wel een stap is naar minder egoïsme en je eigen betweterigheid.

Zo’n groep waar je meer bewust wordt van je narcisme zou in alle geval een goede eerste stap zijn.

Je geest werd bedraad voor bekrompenheid  gedurende decennia, daarom kunt u anticiperen op het feit dat het een belangrijke tijdsinvestering zal zijn om je hersenen te deprogrammeren van de oude voorbeelden en de nieuwe mentaliteit en gedragingen te laten inzinken.

De transformatie van narcist naar sociaal individu zal een consequente deelname en actie vergen.

 

De mentale actie die u kan beginnen kan bestaan uit :

1. Aandacht besteden aan waar uw aandacht naar toe gaat en dat bijhouden in een dagboek.

Er is niet zo iets als een meter die dat kan bijhouden waar uw aandachtsstroom naar toegaat en waar deze stopt. Maar je kunt wel weten of je op jezelf gericht bent, of naar buiten, naar anderen toe en daarop een bepaald percentage plakken wat betreft gedachten, emoties, lichamelijke sensaties en belangen.

In het geval dat aanzienlijk meer van uw aandacht – overwegingen  op jezelf is gericht in een bepaalde periode, (bijvoorbeeld 60 minuten of per dag), moet u wellicht wat essentiële interne werk doen.

In het geval dat 100% van uw aandacht op anderen is gericht, ben je ook onevenwichtig — wederzijds afhankelijk geworden of kan je dit worden.

Uw aandacht moet worden aangepast tussen concentratie op jezelf en concentratie op anderen.

Een fatsoenlijke doel is 1/3 op jezelf, en 2/3 op anderen. Sommigen opteren voor een 51% op zichzelf en 49% op anderen.

Er is de kans dat je denkt dat ik vind dat je je volledig op de andere persoon moet richten, terwijl je dat geheel je leven voor het grootste deel op jezelf hebt gedaan.

Je kunt dat niet zomaar afbreken, zelfs al zou je dat narcisme nu sterk veroordelen. Maar het belangrijkste is dat je instaat wordt om je in te leven in een ander stap voor stap.

Je kunt je leren concentreren hoe ze iets zeggen en wat ze zeggen zowel verbaal als non-verbaal en ook welke mening ze uiten als ze iets zeggen.

En daarbij 100 %  concentratie hebben op de andere en niet op wat jij denkt ondertussen.

In het begin kan dat lukken gedurende een paar minuten voor een narcist, maar als je dat meer en meer oefent is het net als een spier die gaat groeien.

Dat is niet gemakkelijk, en het vraagt discipline en uithoudingsvermogen. Maar het gaat werken na een tijdje. Zo ga je empathie leren en kan het een automatische vaardigheid worden zoals de narcistische vaardigheid van liegen en bedriegen dit al doende werd.

2) zorg over uw zorg.

Emotioneel bewust worden van de andere is als een behandeling, maar het is afkomstig uit het hart, in tegenstelling tot de hersenen.

Voel je hart voor een minuut, en onderzoek je hart en vraag, ” Aan wie denk ik als ik mijn hand op mijn hart leg?”

Als uw aandacht slechts een enkel individu bevat (IK!), dan ben je nog steeds een narcist, en je zult waarschijnlijk geen echte metgezellen hebben tenzij uw metgezellen bovendien ook narcisten zijn waar u mag naar opkijken of neerkijken, dat maakt voor hen toch weinig uit.

Het tegenovergestelde voor de niet-narcist kan je hier ook vinden.

hij/zij richt zijn aandacht vooral naar zijn partner, kinderen, familie, metgezellen en collega’s, en daar zal de niet-narcist hoog scoren wat het zorg betreft. Als je zo te hoog zou scoren dat als u wilt dat u persoonlijk groeit dan zou het goed zijn dat je je zorg-cirkel wat uitbreidt, zodat de narcisten onder hen wat minder aandacht krijgen.

Voel de activiteit van je hart in je lichaam en de sensaties rond jouw hart.

Die golven die je voelt, die vibraties zendt die uit naar iemand anders zijn hart dat je in gedachten houdt. Stel je voor dat je een sensor hebt bij de ander en voel wat de ander voelt in hun lichaam wanneer je in gedachten die vibratie vanuit je hart verstuurt.

Alle mensen hebben deze perceptuele capaciteit, ( om de aandacht te verleggen) maar deze capaciteit  is verloren gegaan door het weinig gebruik ervan. Het kan eigenaardig voelen wanneer je daarmee voor het eerst begint. Maar naarmate je dat oefent zal het beginnen bloeien.

Uiteindelijk ga je die capaciteit voor langere tijd kunnen aanhouden zonder veel inspanning.

Dus krijg je een gevoel van hoe iedereen om je heen voelt. De meeste vrouwen zien trouwens de wereld op die manier en zien wat de uitstraling van een ander is.

Merk op dat je andermans pijn ook gaat voelen evenals ze in gelukzaligheid vertoeven. Dat is de reden waarom veel mensen dat hart-apparaat die anderen kan zien niet gebruiken.

Of ze worden meelijwekkend of ze worden jaloers.

Wanneer je liefde en sympathie toevoegt aan de stroom van je hart en daar aandacht voor hebt, dan zal je in staat zijn om iemands ‘uitstraling’ te voelen zonder er door overweldigd te worden.

Gebruik deze procedure in al uw essentiële relaties, in het bijzonder met uw kinderen en de medewerkers van uw werk. Zij zullen er door openbloeien en gewaardeerd voelen en het zal je relatie met hen uitbreiden.

3) Zorg er voor dat niemand u kan uitlokken. Beheersing als behandeling van een narcist.

Eenieder van ons wordt af en toe negatief  geactiveerd, en we hebben elk een standaard gedrag ontworpen dat vanzelf  gebeurd. We reageren alsof iemand op  een kat haar staart trapt.

Mensen die nogal temperamentvol van karakter zijn, of hypersensitief hebben de neiging om een gebeurtenis uit te vergroten, om die situatie dan te willen controleren of de schuld te gaan zoeken.

Vermijdende persoonlijkheden willen zich niet bemoeien, zullen zich terugtrekken .

Als  echter iemand je gemakkelijk en moeiteloos beledigt of irriteert, en u met verontwaardiging of angstig reageert, dan heb je echte intern werk te doen.

Herken wat voor trigger-type je bent , en leer ontspannende praktijken voor het gebruik in die minuten waar u nog de kans hebt dat u terug gaat naar een serene, bewust en bijbehorende zelf voor het te laat is.

Bewustwordingsoefeningen zullen als gevolg hebben dat u veel rustiger relaties zal ontwikkelen na een aanzienlijke hoeveelheid tijd.

Bekijken van YouTube video’s, het lezen van boeken met oefeningen over mindfulness, meditatie, gebedspraktijken en spiritualiteit. Persoonlijk heb ik veel baat gehad bij het lezen van de bijbel in de antropologische zin van René Girard.

 

4) Treed naar buiten en raak velen aan. (dus niet alleen online)

De meeste individuen die uitgebreide cirkels van vrienden en kennissen hebben en daar mee intens contact onderhouden en aan hen denken zijn vol blijdschap en dankbaarheid. Steevast bedoel ik geen oppervlakkige contacten.

Maar het is best mogelijk ook diepgaande contacten te ontwikkelen met mensen die je online ontmoet, in de veronderstelling dat het eerlijk verloopt, dat is natuurlijk uitzonderlijk. Dan mis je wel de knuffels, de lichaamstaal, de directe vibraties.

Boven als je regelmatig nagaat of je wel goed begrepen hebt en de woorden van uw gesprekspartner herhaalt is het best wel mogelijk. Maar ook dan zijn er afspraken nodig dat je nooit elkaar zult beliegen. Er is steeds wederkerigheid nodig en de keuze van vriendschappen online is ook zeer belangrijk.

Ontwikkeling van een vriendschap wanneer die persoon ook een vriendschap heeft met een persoon waar je niet meer op vriendschappelijk voet kunt mee handelen. Het verleden kan dan in de weg zitten.

Als je een kleine kring ontwikkeld hebt met mensen die je kunt vertrouwen en daar mee een intense band onderhoudt is dat bewezen door verschillende onderzoeken dat dit de geestelijke gezondheid bevordert. Het is een genade en een geluk.

Breid het aantal en de aard van uw banden met anderen uit.

door diegene te contacteren die je kent, en investeer energie in hen.

Duik diep in uw contacten door hen essentiële vragen te stellen.

bijvoorbeeld “wat is essentieel voor u?” Wat zijn uw dromen voor de toekomst? Welke zijn uw belangrijkste prioriteiten in het leven? Welke criteria heb je voor geluk?

Onthul een grotere hoeveelheid van uw identiteit.

wees transparant en fake geen positiviteit als die er niet is en verspreid geen negativiteit om aandacht te trekken.

Een online profiel met voornamelijk foto’s, boodschappen van uzelf duidt op weinig interactie met anderen. Het niet kenbaar maken van je vrienden en je interesses duidt ook op het stroomlijnen van een imago.

Wees jezelf. Je komt veel verder als je ook je kwetsbaarheid en fouten toegeeft. Meestal is een narcistisch online profiel gemakkelijk te herkennen.

Voor ouders met kinderen spelen sowieso kinderen een belangrijke rol en hun partner. Als in je gesprekken zowel de kinderen als de partner ontbreekt of één van beiden dat is dat een signaal.

Maar ook als de narcist gesprekken er met samenwonenden online gesprekken voert schort er iets aan de wil tot diepgang.  Ook als de narcist met vrienden nooit geen persoonlijke face to face contact  legt dan schort er iets aan de wil tot diepgang.

 

De narcist voorbij.

Wanneer u uw relaties met de juiste zorg en aandacht ondersteunt zal u meer liefde hebben in je leven.

Geleidelijk aan als je je relaties uitbreidt kun je afstand nemen van de obsessie van alleen maar met jezelf bezig te zijn, en er zal meer herstellingen van je narcistische kenmerken zijn dan je voor mogelijk achtte. Je zult echte vreugde hebben in het leven en geluk zijn.

Om jezelf te kunnen zijn met een sociaal leven kan op zich al een grote strijd zijn, vooral als je enkele handicaps hebt. Mensen sluiten anderen tegenwoordig heel gemakkelijk uit.

We hebben elkaar nodig om te overleven en te bloeien. Wij zijn sociale dieren, en wij moeten ons geassocieerd voelen met anderen.

Op het punt dat de behoeften van de andere persoon zo noodzakelijk zijn als uw eigen behoeften zijn, kunt u al doende herstellen van uw narcisme.

In het geval dat uw aandacht uitsluitend op jezelf is gericht, loopt je een grote kans het beste deel van het leven te missen.

Dit is een diepgeworteld inzicht . Neem het van me aan want ook ikzelf ben een herstellende narcist.

De prijs die je ontvangt voor je inspanning is oneindig.

Ze omvatten meer prominente liefde, geluk en gemeenschap.

Het is wat de narcist in ons echt nodig heeft.

Uw constante inspanning in bewust worden en jezelf monitoren is de beste manier om echt tevreden te zijn.

Deze informatie delen met ons op sociale media betekent ondersteuning voor slachtoffers van narcisme.

Vergeet nooit, de veiligste stap die u kunt zette, is investeren in uzelf. Zet in op je eindeloos overvloedige vermogen om te leren en te groeien.  Maar zet ook in met je speciale gaven om bij te dragen aan de wereld ze echt nodig heeft.

 

Johan Persyn.

Je kunt een beter begrip van narcisme krijgen.

Conquering Mental Fatigues Ptsd & Hypervigilance DisConquering Mental Fatigues Ptsd & Hypervigilance Disorder- Post Warorder- Post War.
Boek voorbij het narcisme van Mjon van OersVoorbij het narcisme.
Hij/zij was de liefste...maar ook de ergste...Hij/zij was de liefste maar ook de ergste.

 

 

3 Feedbacks on “Open brief aan een narcist. Laat je behandelen.”

  1. Louter psygisch gezien zou het kunnen lijkt mij ook. Maar zulke mensen hebben geen ziel en vandaar uit ontspringt het geweten, empathie en heb je zelfreflectie en dat ontbreekt gewoon bij hun en empathie en een geweten is niet aan te leren wel zelfreflectie maar alles is alleen psygisch en van binnen zijn zulke mensen dood en door god verlaten. Het klinkt heel cru zeker als een narcist dit zou lezen en u hebt echt heel veel kennis over dit fenomeen en ervaring maar zo denk ik erover.

  2. En vergeef mijn taalfouten want schrijf als een afrikaan wat net twee weken hier is. Want daar ben ik me heel goed van bewust.

  3. Ik ben het volledig met Bas eens, ik denk dat niets helpt. Misschien als iemand erg narcisitisch gedrag vertoont maar niet als het werkelijk om NPS/ de stoornis gaat. Ik heb 30 jaar ervaring waarin ik eerst mezelf de schuld gaf en alles voor de narcist deed. En na al deze jaren steeds bewuster werd van wat er gaande was en nog steeds is. Ik hoef niets uit te leggen want Dhr. Persyn legt alles zeer goed uit waar ik hem heel dankbaar voor ben. Wanneer je ze verantwoord stelt voor hun daden kruipen ze gelijk in een slachtofferrol. Zo zei ik ooit tegen hem “ik kan dit echt niet meer doen, het is te zwaar” waarop hij als antwoord gaf: “waarom val je me zo aan”? Innerlijk ga je hier kapot aan. Je kunt ze niet bereiken.

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.