Categorieën
Diagnose Narcisme video Werktuigen & tools voor veerkracht weerbaarheid

Behandeling van een narcist. Open brief aan een narcist. Deel 1 video

Open brief aan een narcist. Hoe de narcistische praktijken achter je laten als je een narcist bent.

Hoe de narcistische daden achter zich laten als je een narcist bent?

Er waren een paar mannen die hadden ontdekt dat ze narcisten werden genoemd. Ze vroegen zich af of een behandeling van een narcist mogelijk was. Ze zochten het op in Wikipedia die hen de volgende uitleg gaf: Narcisme is een freudiaanse term uit de psychologie. Het is een vorm van gedrag.

Het voornaamste kenmerk is een obsessie met de eigen persoonlijkheid (het uiterlijk), egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek aan inlevingsvermogen. Iemand die narcistisch gedrag vertoont, noemt men een narcist. Sigmund Freud gebruikt voor het eerst de term narcisme. Hij noemde het verschijnsel naar de figuur Narcissus uit de Griekse mythologie. Narcissus wees volgens het verhaal alle romantische avances af en werd als straf verliefd op zijn eigen spiegelbeeld.

Freud doelde echter met narcisme vooral op mensen die hun energie te veel aan zichzelf en te weinig aan anderen besteden.

Verliefd zijn op jezelf, te veel eigenliefde, anderen gebruiken om jou aan je trekken te laten komen, niet een ander beminnen. Vooral zelf liefde willen krijgen daar ging het volgens Freud over.

In de psychoanalyse wordt narcisme beschouwd als een normale fase in de ontwikkeling van kinderen.

Klinici noemen dit secundair narcisme wanneer het optreedt na de puberteit. Maar ondertussen maken sommige gewag van goed narcisme. Men gebruikt die term ook in de klinische psychopathologie als ‘narcistische persoonlijkheidsstoornis’ NPD.

Ook het woord narc, en narcopaat zijn populair. Sommige onderzoeken maken gewag van het feit dat narcistische kenmerken meer voorkomen in sommige beroepen.

Vergeet ook niet dat narcisme en autisme enkele gelijklopende kenmerken hebben.

Toch autisme is geen persoonlijkheidsstoornis maar een ontwikkelingsstoornis. Dus voordat je jezelf een narcist noemt, ga dan ook eens opzoeken of je misschien ook autistisch zou kunnen zijn. Beiden kun je wel een empathie-stoornis noemen. Beiden kunnen ook samen voorkomen, maar dat komt heel weinig voor. Daar heb je wel geluk. Mensen met autisme hebben een overactief brein, wat niet voorkomt als specifiek kenmerk van narcisten.

Er is met ander woorden een spectrum. Dus als je iemand narcist noemt, is het voor ieder twijfelachtig wat je bedoelt. Waar jij staat op dat spectrum zal onder andere bepalend zijn hoe moeilijk en hoeveel energie er nodig is om te veranderen. Als iemand jou zal willen overtuigen iets te doen aan jouw kenmerken van jouw narcistisch gedrag zal hij niet komen met die algemene term. Maar jijzelf, als narcist ook niet.

Je vindt artikelen op internet met een checklist van 20 kenmerken, 21 kenmerken, 5 subtiele tekenen, 6 wegen, 10 signalen, 15 tekenen18 wegen.

Ondanks het verschillend gebruik van het woord vereisen wij een methode van eenvoudige oefeningen om onze narcistische praktijken (die schadelijk zijn voor onze relaties) te veranderen.

Als we aandacht besteden aan anderen hoe kunnen we dat doen op een minder narcistische manier? Indien we een ander observeren en proberen te begrijpen hoe kunnen we dat doen op een minder narcistische manier? Als we ons betrokken voelen, ons zorgen maken over een ander, als we een ander gehoorzamen hoe kunnen we dat doen op een minder narcistische manier?

Wanneer we ons een ander herinneren, als we iemands perceptie proberen te veranderen, of hem of haar bewustzijn verhogen hoe kunnen we dat doen op een minder narcistische manier? Of als we goede vibes naar iemand zenden hoe kunnen we dat doen op een minder narcistische manier? Hoe kunnen we ons gedrag en denken veranderen, zodat we een minder narcistisch resultaat hebben in onze interpersoonlijke relaties?

Maar stel dat jij op intellectueel niveau tot de conclusie komt dat jij een narcistische stoornis hebt, wat moet je daarmee beginnen? Is een behandeling van een narcist mogelijk?

Ik zou je dan zeker aanraden om een therapeut op te zoeken die gespecialiseerd is in narcisme en iemand die een methode heeft om aan de essentie te werken.

Stel dat iemand in behandeling gaat voor een depressie, maar de psychiater weet hem ervan te overtuigen dat hij een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft, en die persoon wil aan een verandering werken, wat dient er onmisbaar te veranderen, zodat een verandering in intensiteit en toon ontstaat in verschillende kenmerken?

Stel dat er een crisis ontstaat in jouw leven als narcist, waar je niet meer in staat bent om de nodige slachtoffers te vinden en je beslist om te veranderen en een leven op te bouwen zonder slachtoffers, wat is het voornaamste wat jij als narcist kan doen?

Ouderdom, gevangenis, ziekenhuis, een relatiebreuk kunnen allemaal momenten zijn dat er een kans bestaat dat jij –  de narcist de verantwoordelijkheid voor jouw daden op je neemt. Of de verandering dan blijvend is, valt af te wachten zoals ook wanneer een drugsverslaafde afgekickt en terug kan hervallen.

Er is trouwens weinig kans dat een gevangene van zijn stoornis afkomt, er is meer kans dat hij er een stoornis bij krijgt. Dat kan misschien een reden zijn om nu aan uw stoornis te werken en de gevangenis te vermijden.

Maar wat zal een narcist gedaan hebben als hij veranderd is?

Het is moeilijk om te herstellen van bekrompenheid, het is moeilijk om een gedrag dat al jaren ingebed is in de persoonlijkheid te veranderen.

Het is al zeker moeilijk om een stoornis therapeutisch te behandelen. Toch is dat denkbaar.

Op het eerste gezicht heeft een narcist een zeer sterk gevoel van eigenwaarde en straalt zelfvertrouwen uit.

Vreemd genoeg is echter het tegendeel het geval.

Narcisten hebben, meestal onderbewust, juist weinig gevoel van zelfwaarde en compenseren dit door zich als beter of belangrijker dan anderen te beschouwen.

Dit wordt wel de narcistische paradox genoemd.

Aan die diepgaande houding van weinig eigenwaarde kan gewerkt worden.

Er kan ook geleerd worden om met anderen als evenwaardige persoon om te gaan.

Om zich te beschermen tegen kritiek heeft een narcist niet veel aandacht voor de mening of de gevoelens van anderen en zo vaak een onderontwikkeld inlevingsvermogen.

Er kan ook gewerkt worden aan een juiste houding tegenover kritiek.

Er kan een nood zijn aan individuele therapie, relatietherapie als gezinstherapie, zodat het gehele sociale systeem waar mensen deel van uitmaken verandert.

Of die narcist in al deze contexten gaat veranderen en op dezelfde manier verandert, zal te maken hebben in de mate dat deze relaties verstoord zijn.

https://videos.files.wordpress.com/Pe5XHu6Z/hoe_te_praten_met_kinderen_over_persoonlijkheidsstoornissen.mp4
@narcismeHelp

Mensen en contexten beïnvloeden elkaar.

Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de verschillende omgevingen. Dit is een ingewikkeld proces waarbij problemen kunnen optreden. De problemen die ontstaan kunnen bekeken worden vanwege deze wisselwerking met anderen. De symptomen die optreden bij narcisten zijn dus nooit louter iets wat we moeten bestrijden.

De narcist zal emotionele afhankelijkheid in zijn omgeving verspreiden en daar dient ook aan gewerkt. De emotioneel afhankelijke personen in jouw omgeving zetten immers ook de dans voort. Misschien kunnen we er de narcist als coach, als therapeut, of als vriend er toe brengen om te luisteren naar wat het narcistisch symptoom vertelt over zijn relaties, ook die met hem of haar zelf. Maar dit artikel als het terecht komt bij een narcist, of bij diegene die zich bewust zijn van hun narcistische kenmerken heeft mogelijkheden voor zelfhulp.

Elk narcistisch symptoom of kenmerk dat je bij jezelf waarneemt, duidt op een psychologisch patroon bij jezelf en in je interpersoonlijke relaties.

Je zit in de knoei met gevoelens bij jezelf en met wat er gaande is in jouw omgeving, en je beseft dat vaak niet zelf.

Maar als je een narcistisch symptoom ontdekt is het mogelijk dat je er met jezelf of anderen wel kunt over praten en daardoor kan er een gedragsverandering optreden.

Hoe verder je zoekt naar de betekenis van het narcistisch kenmerk hoe duidelijker de weg wordt naar de oplossing van de problematiek en meer harmonie.

Je kunt opzoek gaan naar de boodschap achter het gedrag van jezelf (als narcist) in jouw context.

Uiteraard zal veel context verdrongen zijn, vergeten zijn, of kan er geheugenverlies optreden als gevolg van het gebruik van medicatie, alcohol enz.

De context terugvinden zal dan kunnen gebeuren als er bijvoorbeeld een contact is met een familielid of vriend die voldoende op de hoogte is, of met meerdere personen die jouw hebben zien ontwikkelen.

We kunnen dus op zoek gaan naar de geschiedenis waarin het narcistisch denken is gegroeid.  Zo kunnen we proberen te begrijpen hoe de denkbeelden van de ouder tegenover het gouden kind, kunnen bijgedragen hebben aan het narcistisch gedrag zonder dat men beseft wat de gevolgen ervan zijn.

Maar goed stel je ontdekt dat je het gouden kind bent in het gezin, dan ga je misschien ook enkele narcistische gedragingen ontdekken, en als je de relatie met de andere familieleden wilt herstellen zul je je kunnen ontdekken dat er een zondebok in de familie is, en dat je je schuldig hebt gemaakt aan uitbuiting en uitstoting.

Behandeling van een narcist (English)

Hoe narcistisch misbruik snel overkomen? Doe hier de test! video

Hoe omgaan met het verlies van een pleegkind? tools

Hoe ga je om met een verborgen traumatrigger?

Ontwikkel jouw coping-werktuigdoos

Voorbeelden van narcistische moeder – gedrag. Dl 2

Hoe beschermen empathen zich tegen narcisten?

Heb jij een emotionele verslaving? video

Behandeling van een narcist – Open brief Deel 2

Bewijs van bedrog van de narcist!

3 reacties op “Behandeling van een narcist. Open brief aan een narcist. Deel 1 video”

Louter psygisch gezien zou het kunnen lijkt mij ook. Maar zulke mensen hebben geen ziel en vandaar uit ontspringt het geweten, empathie en heb je zelfreflectie en dat ontbreekt gewoon bij hun en empathie en een geweten is niet aan te leren wel zelfreflectie maar alles is alleen psygisch en van binnen zijn zulke mensen dood en door god verlaten. Het klinkt heel cru zeker als een narcist dit zou lezen en u hebt echt heel veel kennis over dit fenomeen en ervaring maar zo denk ik erover.

En vergeef mijn taalfouten want schrijf als een afrikaan wat net twee weken hier is. Want daar ben ik me heel goed van bewust.

Ik ben het volledig met Bas eens, ik denk dat niets helpt. Misschien als iemand erg narcisitisch gedrag vertoont maar niet als het werkelijk om NPS/ de stoornis gaat. Ik heb 30 jaar ervaring waarin ik eerst mezelf de schuld gaf en alles voor de narcist deed. En na al deze jaren steeds bewuster werd van wat er gaande was en nog steeds is. Ik hoef niets uit te leggen want Dhr. Persyn legt alles zeer goed uit waar ik hem heel dankbaar voor ben. Wanneer je ze verantwoord stelt voor hun daden kruipen ze gelijk in een slachtofferrol. Zo zei ik ooit tegen hem “ik kan dit echt niet meer doen, het is te zwaar” waarop hij als antwoord gaf: “waarom val je me zo aan”? Innerlijk ga je hier kapot aan. Je kunt ze niet bereiken.

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren