Open brief: Behandeling van een narcist is dat mogelijk? Deel 3

Open brief: Behandeling van een narcist is dat mogelijk? Deel 3

Dit zijn wonden die het resultaat zijn van ongewenste liefde door een narcist.

Als je dat herkent bij jezelf kun je gaan zeggen dat dit moet stoppen om zo de verwondingen te doen stoppen niet omdat ze genetisch bepaald zijn, maar op die manier overgedragen van generatie op generatie. Is een behandeling van een narcist mogelijk?

Tot op zekere hoogte zijn narcisten voor het grootste deel kinderachtig, maar niet in het gebruik van leugens, het gebruik van charme en het tonen van zelfvertrouwen. Ze worden niet gehinderd door een geweten.

Meestal hebben ze enkele vaardigheden ontwikkeld om gemakkelijk in het openbaar te kunnen optreden waaruit ze voordeel kunnen halen bij politieverhoren, rechtbank optreden, en bij therapeuten.

De vraag is natuurlijk in welke mate is dat bij jou het geval? Waar bevind je je op het narcistische spectrum?

Niet alleen ben je zeer bekrompen in het omgaan met anderen. Vooral besteed je grote zorgzaamheid aan je uiterlijk. Het kan zijn dat je al het nodige hebt om te overleven en zelfs te genieten.

Uit de brief van de narcist: Als ik al ander werk zoek dan weet ik nu al dat mijn inkomen een groot stuk zal zakken. Ik heb nu al niet veel over. Pas op.  Ik heb eigenlijk niets tekort, maar….

De vraag is in hoeverre de narcist in zijn streven naar welzijn daarin ook zijn familieleden betrekt.

Ik stel dan ook meestal vast dat het het slachtoffer is die meestal de financiële dupe is van het samenleven met de narcist.

Ofwel betaalt de narcist zijn rekening niet, koopt hij zaken met het spaargeld van anderen, steelt hij, werkt hij niet mee in het huishouden. Bovendien laat hij er de kinderen voor opdraaien, doet hij aan oplichterij en houdt bijvoorbeeld het kindergeld voor zichzelf. Hij is zeer weinig geneigd om afspraken op papier te zetten omdat hij er zich nooit aanhoudt.

De bijdrage die hij dan ook levert, is minimaal. Grote kosten worden gemaakt voor zijn hobby, zijn uitgaansleven of zijn druggebruik en drankgebruik.

Narcisten vervallen immers dikwijls in verslavingen zowel wat medicijnen of sterke drank betreft en zelfs seks.

Ze leggen er dan meestal ook een grote hoeveelheid voorraad van aan. Ze voelen wel vreugde wanneer ze hun eigen behoeften of een verlangen kunnen bevredigen, maar wanneer ze daarbij met de verwachtingen en verlangens van anderen moeten rekening houden hebben ze de pretentie dat de anderen zo goed als niet meer bestaan.

Op den duur zijn narcisten zelf niet meer gewenst.

Ze hebben gewoonlijk minder en minder metgezellen, vrienden en familie die over hen positief denken — in het licht van het feit dat anderen niet het gevoel hebben dat er met hen wederkerig rekening wordt gehouden.

Je kinderachtigheid die op je eigen verlangens geconcentreerd is, waarmee je dan paradeert en uitpakt, mondt dan ook uit in dictatoriaal gedrag in het eigen gezinnetje waar de leden er van jouw slaven zijn.

Stel dat je van je verslavingen zou willen afkomen dan heb je bijvoorbeeld bijeenkomst  van de AA nodig als groep om je te helpen. Dat vereist een investering van tijd en geld en de voortdurende monitoring van je gedrag.

Narcisme wordt nog te weinig gezien als eenzelfde fixatie. Dan zal de narcist beweren dat hij het wel alleen aankan, of met een nieuwe medicatie, maar aan de manier van leven en denken zal er weinig veranderen.

behandeling van een narcist
Groeitaken voor zelfgenezing!

Groepstherapie voor de behandeling van  een narcist.

Je zou dus een zelfhulpgroep van narcisten kunnen vervoegen waar een sterke leiding is, en waar je geconfronteerd wordt met verschillende narcistische gedragingen waarin dan de herkenning kan volgen. In zo’n groep ga je de reden en de remedie van je narcisme ontdekken.

Dit zou allicht een stap voorwaarts zijn om te genezen en je doen uit je isolement te treden waar je niet tot nederigheid komt, maar alleen geconcentreerd op jezelf bent.

Ik promoot hier geen nieuw farmaceutisch middel, dus is het ook niet nodig om na te controleren of dit middel wel van toepassing is op jou en of het bijwerkingen heeft.

Het feit is als je ervaringen zou delen met anderen dat dit wel een stap is naar minder egoïsme en je eigen betweterigheid.

Zo’n groep waar je meer bewust wordt van je narcisme zou in alle geval een goede eerste stap zijn.

Je geest werd bedraad voor bekrompenheid  gedurende decennia, daarom kun je vooruitlopen op het feit dat het een belangrijke tijdsinvestering zal zijn om je hersenen te deprogrammeren van de oude voorbeelden en de nieuwe mentaliteit en gedragingen te laten inzinken.

De transformatie van narcist naar sociaal individu zal een consequente deelname en actie vergen.

De mentale actie die je kan beginnen kan bestaan uit:

1. Aandacht besteden aan waar jouw aandacht naar toe gaat en dat bijhouden in een dagboek.

Er is niet zoiets als een meter die dat kan bijhouden waar jouw aandachtsstroom naar toegaat en waar deze stopt. Maar je kunt wel weten of je op jezelf gericht bent, of naar buiten, naar anderen toe en daarop een bepaald percentage plakken wat betreft gedachten, emoties, lichamelijke sensaties en belangen.

In het geval dat aanzienlijk meer van jouw aandacht – overwegingen  op jezelf is gericht in een bepaalde periode, (bijvoorbeeld 60 minuten of per dag), moet je wellicht wat essentiële interne werk doen.

In het geval dat 100% van jouw aandacht op anderen is gericht, ben je ook onevenwichtig — wederzijds afhankelijk geworden of kan je dit worden.

Jouw aandacht moet worden aangepast tussen concentratie op jezelf en concentratie op anderen.

Een fatsoenlijk doel is 1/3 op jezelf, en 2/3 op anderen. Sommigen kiezen voor een 51% op zichzelf en 49% op anderen.

Er is de kans dat je denkt dat ik vind dat je je volledig op de andere persoon moet richten, terwijl je dat geheel je leven voor het grootste deel op jezelf hebt gedaan. Je kunt dat niet zomaar afbreken, zelfs al zou je dat narcisme nu sterk veroordelen. Maar het belangrijkste is dat je in staat, wordt om je in te leven in een andere stap voor stap.

Je kunt je leren concentreren hoe ze iets zeggen. Concentratie is ook nodig op wat ze zeggen zowel verbaal als non-verbaal en ook welke mening ze uiten als ze iets zeggen.

En daarbij 100 % concentratie hebben op de andere en niet op wat jij denkt ondertussen.

In het begin kan dat lukken gedurende een paar minuten voor een narcist, maar als je dat meer en meer oefent, is het net als een spier die gaat groeien.

Dat is niet gemakkelijk. Het vraagt discipline en uithoudingsvermogen. Maar het gaat werken na een tijdje. Zo ga je empathie leren en kan het een automatische vaardigheid worden zoals de narcistische vaardigheid van liegen en bedriegen dit al doende werd.

behandeling van een narcist
Groeitaken voor zelfgenezing!

2. Zorg over jouw zorg.

Emotioneel bewust worden van de andere is als een behandeling van een narcist, maar het is afkomstig uit het hart, in tegenstelling tot de hersenen.

Voel je hart voor een minuut. Onderzoek je hart en vraag, ”Aan wie denk ik als ik mijn hand op mijn hart leg?”

Als jouw aandacht alleen maar individu bevat (IK!), dan ben je nog steeds een narcist. Je zult waarschijnlijk geen echte metgezellen hebben maar niet als jouw metgezellen bovendien ook narcisten zijn waar je mag naar opkijken of neerkijken dat maakt voor hen toch weinig uit.

Het tegenovergestelde voor de niet-narcist kan je hier ook vinden.

Hij of zij richt zijn aandacht vooral naar zijn partner, kinderen, familie, metgezellen en collega’s. Daar zal de niet-narcist hoog scoren wat het zorgen betreft. Als je zo te hoog zou scoren dat als je wilt dat je persoonlijk groeit dan zou het goed zijn dat je je zorgcirkel wat uitbreidt, zodat de narcisten onder hen wat minder aandacht krijgen.

Behandeling van een narcist bevat de activiteit van je hart in je lichaam en de sensaties rond jouw hart voelen.

Voel je die golven, die vibraties die uitzendt naar een ander zijn hart dat je in gedachten houdt? Stel je voor dat je een sensor hebt bij de ander. Voel wat de ander voelt in hun lichaam wanneer je in gedachten die vibratie vanuit je hart verstuurt.

Alle mensen hebben deze perceptuele capaciteit, (om de aandacht te verleggen). Deze capaciteit is verloren gegaan door het weinig gebruik ervan. Het kan eigenaardig voelen wanneer je daarmee voor het eerst begint. Maar naarmate je dat oefent, zal het beginnen te bloeien.

Uiteindelijk ga je die capaciteit voor langere tijd kunnen aanhouden zonder veel inspanning.

Dus krijg je een gevoel van hoe iedereen om je heen voelt. De meeste vrouwen zien trouwens de wereld op die manier. Ze zien wat de uitstraling van een ander is.

Merk op dat je andermans pijn ook gaat voelen evenals ze in gelukzaligheid vertoeven. Dat is de reden waarom veel mensen dat hartapparaat die anderen kan zien niet gebruiken.

Of ze worden meelijwekkend of ze worden jaloers.

Wanneer je liefde en sympathie toevoegt aan de stroom van je hart en daar aandacht voor hebt, dan zul je je in staat zijn om iemands ‘uitstraling’ te voelen zonder er door overweldigd te worden.

Gebruik deze werkwijze in al uw onmisbare relaties, in het bijzonder met jouw kinderen en de medewerkers van jouw werk. Zij zullen er door openbloeien en gewaardeerd voelen en het zal je relatie met hen uitbreiden.

3. Behandeling van een narcist bestaat er ook in om er voor te zorgen dat niemand je kan uitlokken. Beheersing als behandeling van een narcist.

Eenieder van ons wordt af en toe negatief  geactiveerd. We hebben elk een standaard gedrag ontworpen dat vanzelf  gebeurt. We reageren alsof iemand op  een kat haar staart trapt.

Mensen die nogal temperamentvol van karakter zijn, of hypersensitief hebben de neiging om een gebeurtenis uit te vergroten, om die situatie dan te willen controleren of de schuld te gaan zoeken.

Vermijdende persoonlijkheden willen zich niet bemoeien, zullen zich terugtrekken .

Als echter iemand je gemakkelijk en moeiteloos beledigt of irriteert. Als je dan met verontwaardiging of angstig reageert, dan heb je echte intern werk te doen.

Herken wat voor triggertype je bent, en leer ontspannende praktijken voor het gebruik in die minuten waar u nog de kans hebt dat u terug gaat naar een serene, bewust en bijbehorende zelf voor het te laat is.

Bewustwordingsoefeningen zullen als gevolg hebben dat je veel rustiger relaties zal ontwikkelen na een aanzienlijke hoeveelheid tijd.

Bekijken van YouTube video’s, het lezen van boeken met oefeningen over mindfulness, meditatie, gebedspraktijken en spiritualiteit. Persoonlijk heb ik veel baat gehad bij het lezen van de bijbel in de antropologische zin van René Girard.

4. Behandeling van een narcist bestaat ook in het naar buiten treden en velen aanraken dus niet alleen online contacten.

De meeste individuen die uitgebreide cirkels van vrienden en kennissen hebben onderhouden daar intens contact mee. Ze denken aan hen, zijn vol blijdschap en dankbaarheid. Steevast bedoel ik geen oppervlakkige contacten.

Maar het is best mogelijk ook diepgaande contacten te ontwikkelen met mensen die je online ontmoet, in de veronderstelling dat het eerlijk verloopt dat is natuurlijk uitzonderlijk. Dan mis je wel de knuffels, de lichaamstaal, de directe vibraties.

Boven als je regelmatig nagaat of je wel goed begrepen hebt en de woorden van jouw gesprekspartner herhaalt, is het best wel mogelijk. Maar ook dan zijn er afspraken nodig dat je nooit elkaar zult beliegen. Er is steeds wederkerigheid nodig en de keuze van vriendschappen online is ook zeer belangrijk.

Ontwikkeling van een vriendschap wanneer die persoon ook een vriendschap heeft met een persoon waar je niet meer op vriendschappelijk voet kunt mee handelen. Het verleden kan dan in de weg zitten.

Als je een kleine kring ontwikkeld hebt met mensen die je kunt vertrouwen en daarmee een intense band onderhoudt, is dat bewezen door verschillende onderzoeken dat dit de geestelijke gezondheid bevordert. Het is een genade en een geluk.

Breid het aantal en de aard van jouw banden met anderen uit.

door diegene te contacteren die je kent, en investeer energie in hen.

Duik diep in jouw contacten door hen onmisbare vragen te stellen.

Bijvoorbeeld “wat is onmisbaar voor jou?” Wat zijn jouw dromen voor de toekomst? Welke zijn jouw belangrijkste prioriteiten in het leven? Welke normen heb je voor geluk?

Onthul een grotere hoeveelheid van jouw identiteit.

Wees doorzichtig. Verspreid geen valse positiviteit als die er niet is. Verspreid geen negativiteit om aandacht te trekken.

Een online profiel met voornamelijk foto’s, boodschappen van jezelf duidt op weinig interactie met anderen. Het niet kenbaar maken van je vrienden en je interesses duidt ook op het stroomlijnen van een imago.

Wees jezelf. Je komt veel verder als je ook je kwetsbaarheid en fouten toegeeft. Meestal is een narcistisch online profiel gemakkelijk te herkennen.

Voor ouders met kinderen spelen sowieso kinderen een belangrijke rol en hun partner. Als in je gesprekken zowel de kinderen als de partner ontbreekt of één van beiden dat is dat een signaal.

Maar ook als de narcist gesprekken er met samenwonenden online gesprekken voert schort er iets aan de wil tot diepgang.  Ook als de narcist met vrienden nooit geen persoonlijke face-to-facecontact  legt dan schort er iets aan de wil tot diepgang.

De narcist voorbij.

Wanneer je jouw relaties met de juiste zorg en aandacht ondersteunt, zal je meer liefde hebben in je leven.

Geleidelijk aan als je je relaties uitbreidt, kun je afstand nemen van de obsessie van alleen maar met jezelf bezig te zijn, en er zal meer herstellingen van je narcistische kenmerken zijn dan je voor mogelijk acht. Je zult echte vreugde hebben in het leven en geluk zijn.

Om jezelf te kunnen zijn met een sociaal leven kan op zich al een grote strijd zijn, vooral als je enkele handicaps hebt. Mensen sluiten anderen tegenwoordig heel gemakkelijk uit.

We hebben elkaar nodig om te overleven en te bloeien. Wij zijn sociale dieren. Wij moeten ons geassocieerd voelen met anderen.

Op het punt dat de behoeften van de andere persoon zo nodig zijn als jouw eigen behoeften zijn, kun je al doende herstellen van jouw narcisme.

In het geval dat jouw aandacht uitsluitend op jezelf is gericht, loopt je een grote kans het beste deel van het leven te missen. Dit is een diepgeworteld inzicht. Neem het van me aan want ook ikzelf ben een herstellende narcist. De prijs die je ontvangt voor je inspanning is oneindig. Ze omvatten meer belangrijke liefde, geluk en gemeenschap.

Voorbij het narcisme.

Het is wat de narcist in ons echt nodig heeft. Jouw constante inspanning in bewust worden. Jezelf monitoren is de beste manier om echt tevreden te zijn. Deze informatie delen met ons op sociale media betekent ondersteuning voor slachtoffers van narcisme.

Vergeet nooit, de veiligste stap die je kunt zetten, is investeren in jezelf. Zet in op je eindeloos overvloedige vermogen om te leren en te groeien.  Maar zet ook in met je speciale gaven om bij te dragen aan de wereld ze echt nodig heeft.

Je kunt een beter begrip van narcisme krijgen.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

Narp herstel-programma of narcissistic abuse recovery programma