Categorieën
Begrippen Narcisme Communicatie met de narcist

Online haatopmerkingen door mensen met hoge niveaus van psychopathie

Een nieuwe studie gepubliceerd in Frontiers in Psychology onderzocht het psychologische profiel van mensen die online haatopmerkingen plaatsten tijdens de Olympische Winterspelen van 2018. 

De onderzoekers ontdekten dat haatcommentaren hoge niveaus van één specifieke Dark Triad-eigenschap vertoonden: psychopathie.

Sociale media bieden gewone mensen de mogelijkheid om ideeën te delen en meningen te uiten met de kracht om een ​​enorm publiek te bereiken. Helaas gaat de groei van deze platforms gepaard met een toename van online haatgedrag.

Piotr Sorokowski en zijn team merken op dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen verschillende vormen van online denigrerend gedrag. 

Publieke figuren of andere online gebruikers belachelijk maken

Terwijl wetenschappers eerder haatzaaiende uitlatingen, trollen en cyberpesten hebben onderzocht, zeggen Sorokowski en zijn collega’s dat er een andere vorm van online haat is die verschilt van dit gedrag. 

De onderzoekers waren geïnteresseerd in het onderzoeken van haatgedrag dat niet noodzakelijkerwijs de band van een persoon met een bepaalde sociale groep belachelijk maakt. De haatopmerkingen richten zich vaak op publieke figuren of andere online-gebruikers.

Haatreacties afkomstig van fans

De onderzoekers zeggen dat een voorbeeld van dit soort online haat de enorme hoeveelheid denigrerende opmerkingen was tegen Poolse atleten tijdens de Olympische Winterspelen van 2018. Deze haatreacties, afkomstig van fans die vonden dat de atleten ondermaats hadden gepresteerd, waren zo indrukwekkend dat ze zelfs reactie van de atleten kregen.

Op het gebied van de psychologie is het persoonlijkheidsprofiel van de mensen die zulke haatopmerkingen achterlaten nog niet vastgesteld. Sorokowski en zijn team waren gemotiveerd om hun eigen onderzoek uit te voeren.

Hoe het onderzoek verliep naar de personen die haatreacties plaatsten zonder opbouwende kritiek?

Ten eerste identificeerden de onderzoekers haatreacties onder Facebook-gebruikers die reageerden op nieuwsberichten over de Olympische Winterspelen van 2018. Men selecteert de haatreactie als men “uitspraken doet waarin een negatieve, beledigende houding tegenover sportspelers uit drukt; evaluatief maar zonder opbouwende kritiek. ” Een voorbeeld van een haatreactie was: “Ons land vertegenwoordigen terwijl het zo lelijk is, moet worden verboden.”

Het team van onderzoekers identificeerde ook neutrale opmerkingen. Vervolgens namen ze contact op met zowel de neutrale als de hatelijke commentatoren. Ze nodigden hen uit om een ​​enquête in te vullen waar men bepaalde psychologische eigenschappen meet. De uiteindelijke steekproef omvatte 94 Poolse Facebook-gebruikers in de leeftijd tussen 15 en 71. 46 van hen hadden een haatreactie geschreven. 48 van hen hadden een neutraal commentaar geschreven.

De vragenlijsten beoordeelden de tevredenheid met het leven. Men beoordeelt ook de neiging om frustratie te ervaren wanneer iemands doelen en verlangens niet worden vervuld. Ook de neiging om jaloers te zijn op anderen, en de duistere eigenschappen van psychopathie, narcisme en machiavellisme.

Voorspeller van online haat psychopathie


Met behulp van regressieanalyse ontdekten de onderzoekers wat de sterkste voorspeller van online haat psychopathie was. Het is een persoonlijkheidskenmerk dat wordt bepaald door egocentrisme, immoreel gedrag en een gebrek aan empathie. 

Een grotere afgunst was ook positief gerelateerd aan online haat, maar het effect was niet opvallend. Noch leeftijd noch geslacht was significant gerelateerd aan online haatgedrag.

Online trollen & cyberpesten gecorreleerd met narcisme en machiavellisme

De auteurs zeggen dat het verrassend was dat narcisme en machiavellisme geen verband hielden met online haatgedrag. Deze eigenschappen brengt men in verband met zowel online trollen als cyberpesten.

Het is ook opmerkelijk dat frustratie en een gebrek aan tevredenheid met het leven niet verband hielden met online haat. Eerder onderzoek koppelt deze eigenschappen aan agressief gedrag. 

Samen suggereren deze resultaten dat online haat inderdaad verschilt van trollen en cyberpesten en daarom wordt geassocieerd met zijn eigen psychologische profiel.

“Ons onderzoek is een van de eerste om een ​​psychologische achtergrond van online haters vast te stellen”, merken Sorokowski en collega’s op. Zij trekken een duidelijke lijn tussen online haat en ander denigrerend online gedrag (bijv. Trollen, cyberpesten of haatdragende taal). ” 

Verder onderzoek

Met dit in gedachten, zeggen de onderzoekers dat het voor toekomstige studies inzichtelijk zou zijn om diegenen die zich bezighouden met trollen, cyberpesten en online haat rechtstreeks te vergelijken om de verschillen in eigenschappen te onderzoeken tussen degenen die deze drie soorten online gedrag vertonen.

De studie,” Zijn online haters psychopaten? Psychologische voorspellers van online haatgedrag ”, is geschreven door Piotr Sorokowski, Marta Kowal, Przemysław Zdybek en Anna Oleszkiewicz.

vertaling: https://www.psypost.org/2021/03/people-who-post-hateful-comments-online-are-characterized-by-high-levels-of-psychopathy-60220

Sociale netwerken en de psychologische problemen die ze veroorzaken

Referenties: Telehealth en Teletherapie

Gratis bronnen

3 anti-sociale persoonlijkheid constructie om te vermijden.

Wat met narcisme en psychopathie op het werk?

Hoe menselijk te zijn in een narcistische wereld?

De beledigde narcist zelfs als je opmerking onschuldig is.

Voeg hieronder een reactie toe! Reactie annuleren