Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Daag je de status quo uit? Deel 1

Echte Christenen zijn een politiek probleem voor de elite.

Jezus was een politiek probleem voor de Farizeeën. Volgens hen maakte hij dat ze er slecht uitkwamen bij het publiek. Dit artikel gaat over Jezus en de status quo die Hij doorbrak. Onder andere de vele wonderen die Jezus deed zorgde voor een grote aanhang.

Farizeeën waren de elite van de religieuze wereld in die tijd. Jezus durfde hun gezag toe te eigenen en te vervangen door Zijn eigen gezag.

De elite beslist over het leven en de dood van anderen.

De elite beslist wie er bij hoort en wie niet. Wie moet er gestenigd worden? Wie is er fout en crimineel? Hij, Jezus heeft niet alleen geweigerd te spelen volgens hun regels. Bovendien beweerde hij dat hij God zelf was. Hij was niet een profeet die God kwam vertegenwoordigen, maar als een Zoon, de eerstgeborene, een gelijke dus.

Is Jezus niet bij uitstek de spirituele leider die de status quo kan doorbreken als we ons door Hem en zijn boodschap laten inspireren? Ook over het narcisme in ons leven?

Hoe kun je blijven beweren dat je de zoon van God bent? Dit bovendien staven met inzichten in het Oud-Testament, met tientallen wonderen. Jezus krijgt zelfs de onschuld bevestigd door de Romeinen. Toch moet hij de verschrikkelijke kruisdood sterven?

Als je een scherpe analyse maakt van de bijbel dan kun je daar zoals René Girard uit concluderen dat dit geen mythe is.

Integendeel de bijbel is een langzame deconstructie van mythes.

Voor mij betekent dit wel dat als je 2000 jaar geleden geleefd hebt om ‘de mythe’ te deconstrueren zoals Jezus deed, een versterking van mijn geloof is dat Jezus de zoon van God is. En dus bepalend voor de richting in mijn leven. Dus ook voor mijn visie over narcisme en hoe het te bestrijden. Dit is een niet te evenaren doorbreking van de status quo.

Iedereen zal om zijn beweringen te staven, feiten, statistieken, logische argumenten, wetenschap enz. gebruiken. Jezus doorbreekt dat totaal met alle feiten van zijn eigen leven te duiden, te voorspellen en te voltrekken.

De Farizeeën waren zo ontevreden over die rustverstoorder dat ze Hem uit de weg wilden ruimen.

Uit de weg ruimen dat is het middel bij uitstek dat de elite gebruikt om haar macht te behouden. Maar het gevolg was de verrijzenis die een wereldwijde beweging deed ontstaan die tot op vandaag nog altijd groeiende is op wereldvlak.

Jezus vertegenwoordigde een heiligheid die de farizeeën niet bereid waren om te zoeken. Nog liever speelden ze hun dubieuze rol in het Romeinse Rijk. Ze negeerden de punten die Jezus aanbracht zoals de sabbat is er voor de mensen, niet de mensen voor de sabbat.

Echter, hadden ze geluisterd, dan zouden ze geleerd hebben dat ze niet de religieuze politie moesten zijn. God is een bevrijder, niet iemand die offers vraagt en een levensstijl die zich niets van de naaste aantrekt.

Als ze zichzelf konden vergeten dan zouden ze geweldig geweest zijn voor God. Maar al hun pogingen waren waardeloos, omdat ze niet waren afgestemd op Gods stem en zijn programma. Als ze een klare visie hadden gehad zoals de profeten en Mozes al zo dikwijls hadden duidelijk gemaakt dan zouden ze grote dingen hebben gedaan.

Mensen zijn bang, bang voor hen die zichzelf kennen en de mechanismen kennen in de maatschappij.

Ze hebben een bepaalde macht, een bepaalde uitstraling, een zeker magnetisme en een charisma. Ze zijn samenhangend, vol energie en hoop in alle omstandigheden.

En schrik is bij de massa de grootste trigger voor geweld, uitstoten van een zondebok. Schrik had echter weinig vat op Jezus en de meeste spirituele leiders. Iemand die die schrik aanwakkert en leidt met het doel macht te krijgen, is net het tegenovergestelde van de boodschap die Jezus brengt. Daarom de blijde boodschap. Zo iemand noem ik geen leider, maar een manipulator.

De verlichte mens kan niet worden geknecht. Dat is het probleem. Hij of zij kan niet worden opgesloten, omdat hij of zij buiten zijn eigen ego is getreden. Zo is het ook niet mogelijk om Jezus het zwijgen op te leggen, want hij of zij komt niet voor zichzelf.

Hij of zij is niet verslaafd aan bepaalde gedragingen of gunsten. Een persoon heeft zijn waarden niet te danken aan de media, de massa of één of andere organisatie. Hij of zij heeft op een bepaald moment beslist over de waarden die hij of zij wil aannemen. Bovendien heeft hij of zij zijn gedrag en gevoelens veranderd volgens het model dat hij of zij voor ogen had.

Iedere genie die iets van het binnenste van de mens heeft gekend kan moeilijker worden geabsorbeerd. Er kan een schokkende kracht van uit gaan zoals bij Mandela en Martin Luther King.

Het leven in een aards koninkrijk is niet de werkelijkheid.

Jezus vertelde hen wat hij aan het doen was. Hij zei dat hij zichzelf niet vertegenwoordigde, maar de Vader. Jezus leefde voor de wil van de Vader. Hij was niet geïnteresseerd in het maken van een naam voor zichzelf op deze wereld, want het leven is volgens hem in een aards koninkrijk niet de werkelijkheid.

Er was een ander Koninkrijk, vlak voor hun ogen waarvan ze zich niet bewust waren. Als ze luisterden naar Jezus, in plaats van te proberen om hem op te eisen in hun eigen wetten, zouden ze iets geleerd hebben; maar dat deden ze niet.

De massa’s wil niet gestoord worden. Ook al zijn sommigen misschien in de ellende; ze zijn in de ellende, maar ze zijn gewend aan de ellende. En iedereen die er niet ellendig uitziet, is als een vreemde.

Een bepaald deel van de massa wordt zelfs gewelddadig tegen onschuldigen als ze opgeruid worden en bang gemaakt. Een bepaald en behoorlijk deel van de massa ontmenselijkt en wordt volgeling van een duivelse leider.

De verlichte vrouw en man zijn de grootste onbekenden in de wereld. Hij of zij lijkt niet te horen bij de massa. Jezus was zo’n persoon.

Jezus is de geheel andere, de vreemde. En het is de vreemde die ons bevrijdt uit de status quo. Een model tegen narcisme.

Dezelfde ideeën produceren dezelfde resultaten en trekken dezelfde ideeën aan. Alleen de confrontatie met andere ideeën kunnen andere resultaten teweeg brengen. Het idee van het offeren en het aanduiden van zondebokken was zo ingeburgerd dat het leek alsof dat de wil van God was. Ondanks dat profeten er zo dikwijls al op hadden gewezen dat God geen offers nodig had. Waar iets de status van ‘God’ krijgt, daar vindt men het gewoon dat er slachtoffers vallen.

De illusie dat dergelijke politici de problemen oplossen, terwijl ze die verergeren.

Als de belangrijkste waarde voor de socialist Landuyt de economie van Brugge geworden was, dan vindt hij het, maar normaal dat de vluchtelingen criminelen genoemd werden en opgesloten, zelfs preventief.

Een gedrag van Landuyt dat volledig tegen internationale en Europese verdragen ingaat. Uiteraard bewijst alleen zijn angst, maar geen enkel feit dat een goede opvang van vluchtelingen de economie zou schade berokkenen.

Het was de socialist Landuyt zelfs niet meer te doen om het aanbieden van goede opvang.

Net zoals de socialist Hollande, die dan nog laat weten dat als Engeland uit de unie zou treden ze wel de vreemdelingen zouden doorlaten.

Dankzij de christendemocratische gouverneur zijn we dan ook de eerste die het Schengen-akkoord tijdelijk opzeggen, waarna verschillenden hun grenzen hebben gesloten, met het stranden van gekwetste vluchtelingen in de erbarmelijkste omstandigheden.

Maar goed, ze weten niet wat ze doen?

De Apostelen doorbraken door het model Jezus te volgen de status quo.

Handelingen 2: 43-47

“De apostelen deden veel wonderen en tekenen, en iedereen voelde geweldig respect voor God. Alle gelovigen hielpen elkaar en deelden alles. Ze zouden hun land verkopen en het geld verdelen en het aan iedereen geven die het nodig had. De gelovigen ontmoetten elkaar in de tempel elke dag. Ze aten samen in hun huizen … ” 

Handelingen 4: 32-35

43 Iedereen was vol ontzag voor de wonderen en tekenen die de apostelen deden.

De gelovigen deelden ook alles met elkaar.

45 Ze verkochten hun huizen en andere eigendommen en het geld gaven ze aan mensen die het nodig hadden.

46 Elke dag kwamen ze in de tempel bijeen. Ze waren één van hart en ziel; ze aten bij elkaar thuis, blij en onbezorgd.

47 Ze prezen God en het hele volk was hun goedgezind. En God zorgde dat er elke dag weer nieuwe mensen bijkwamen, die gered werden.

Mijn eigen status quo doorbreken met Jezus als model.

Ik herinner me hoe mijn leven was 13 jaar geleden. Toen ik leefde in een soort container in de buurt van een bowlingcentrum en een fitnesscentrum. Ik werkte ongeveer 90 uur per week. Ik had moeite om gezond te blijven na een zes tallen jaren ondanks dat ik een paracommando, een marathonloper en zelfs een 100 km loper was geweest gedurende jaren.

Verschillende personeelsleden waren in die functie voor mij al bezweken. Ik herinner me hoe het was op dat moment om te staren naar mijn computerscherm in totale frustratie ‘s nachts om een ​​oplossing voor dit soort leven dat ik leidde te vinden.

Ik voelde perfect aan dat ik na 12 jaar dienst en 54 jaar wordend voor de baas opgebrand was en dat ik volgens hem moest plaats ruimen.

De tactiek om me aan de kant te zetten bestond er in om dit met pesterijen, beschuldigingen en het constant onder druk zetten te bereiken. Personeelsleden werden constant tegen elkaar opgezet. Daar een team van maken was haast onmogelijk.

Ziek en moe van de strijd? Ziek en moe van dat geduw de gehele tijd van de baas? Van de bazen? Ziek en moe van het niet kunnen mijn kinderen te zien? En ik vond leringen en trainingen die mijn status quo veranderden. Maar toch gezonde ontspanning en sport aanbieden aan een brede bevolkingsgroep was voor mij een bevredigende ambitie, was dat niet het einde.

Fast forward 1 jaar later vond ik de liefde van mijn leven.

Ik kon beginnen met het bouwen van een warme familie. In de verwachting ook dat dit eindelijk een nieuw vaderschap zou kunnen betekenen, ook voor mijn eigen kinderen. Wie weet was die tijd voorbij?

Ik kreeg contact met de invloedrijkste persoonlijke ontwikkelingspartners in de wereld die het leven spraken in een publiek boordevol met duizenden mensen. Personen zoals Ron Ball, Les Brown, Paul Martinelli, John Maxwell.

Ik leerde René Girard kennen. De mimetische theorie kennen dankzij enkele filosofen, filologen en theologen zoals Paul Thoen, Geert Van Coillie en Patrick Perquy.

Ik leerde over de mirorneuronen en het zondebokmechanisme in groepen, organisaties en de maatschappij.

Ik heb geleerd hoe Jezus al deze verborgen kennis al 2000 jaar geleden openbaarde.

Dat in het Oude Testament daar al een aanzet werd gegeven. En ik leerde hoe je je gedrag en je overtuigingen met NLP kan veranderen. Ik leerde hoe je door christelijke meditatie, meer en meer die rust en daadkracht kan krijgen, die me de energie heeft om mijn ziekte onder controle te houden, het huishouden te doen en ook nog een online marketing thuisbedrijf te ontwikkelen.

Ik leerde over de toespraak patronen en hoe je mensen kunt beïnvloeden op het internet en ze een brandend verlangen kunt geven om deze wereld te transformeren en te maken tot een betere plek waar ieder zijn waarde heeft.

Bereid zijn om te dromen.

Ik deel deze oude worsteling met u van 12 jaar geleden, omdat Annemie en ik altijd zullen herinneren waar we vandaan kwamen. We zijn het levende bewijs dat het niet uitmaakt waar u zich op een bepaald moment in je leven bevindt. Dat betekent niet dat dat de plaats is waar je uiteindelijk moet blijven.

Ze woonde al jaren met een narcistische psychopaat en met een zondebok familie, die een taboe maakte over de scheiding van dat soort persoon met het uiteindelijk doel de wandaden van die vader te verzwijgen voor de kinderen.

Alles werd duidelijk toen ze uiteindelijk de vernietiging kreeg van dat huwelijk van de katholieke kerk in het bisdom Brugge en Hasselt dat haar familie haar als zondebok gebruikte voor hun laffe handelwijze van geen hulp te bieden aan slachtoffers.

De gekende mentaliteit in West-Vlaanderen waar huiselijk geweld, pedofilie, verkrachting in de doofpot wordt gestopt.

Je moet bereid zijn om te dromen, zelfs als het leven je tijdelijk verslaan heeft.

Het maakt niet uit welke uw omstandigheden zijn. Het is best mogelijk als je nadenkt, uittest, oefent, op je voeding let, je eigen gevoelens monitort, je gedachten in christelijke meditatie houdt om veel pijn te verdragen. Dat recept verschilt van persoon tot persoon.

Maar de juiste muziek, het lezen in de bijbel, de psalmen, maar ook het innemen van vitamine D 3 en Vitamine C, kan helpen om ontstekingen te vermijden en de energie te vinden om in beweging te blijven. Ik gebruik ook nog een spierontspanner om te kunnen slapen. Op vakantie gaan waar het lekker warm en niet vochtig is, helpt bij mij ook om het beste te kunnen geven van mezelf.

Je moet bereid zijn om te dromen, zelfs wanneer anderen zeggen dat je gek bent en proberen om je droom te stelen.

Praktisch betekent dit dat je investeert in je eigen fysieke, spirituele, emotionele, intellectuele ontwikkeling en dat je bereid bent om tijd te stoppen in de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden.

Je moet bereid zijn om te dromen tegen alle verwachtingen in en een onwil ontwikkelen om nooit op te geven en te stoppen. En daar moet je natuurlijk voor tijd en ruimte maken, door te stoppen met die zaken die niets aan je leven bijbrengen.

Soms in het leven, is een droom alles wat je hebt. Ik kreeg enkele kansen in mijn leven om echt ‘een verschil te maken.’

Nu is de tijd om te beginnen te dromen en die droom tot werkelijkheid in te spreken in uw huidige bestaan.

Jezus de goddelijke bron van inspiratie en groei.

Voor degenen die denken dat Jezus een conservatieveling was die zich hield aan de wetten, regels en onuitgesproken handelswijzen is het echt nodig om uw bijbel eens (opnieuw) door te lezen.

Ik stel gewoon vast dat er op 100 volwassen geen 2 zijn die in de bijbel gelezen hebben. Toch beweren ze dat ze weten wat erin staat. Jezus was een rebel en een revolutionair tegen de status quo. Hij ging compleet in tegen de status quo en daagde alle instellingen van zijn tijd uit. Hij was een non-conformist. Dat zijn geen kenmerken van een conservatieveling.

Waarom wordt Jezus tegenwoordig afgeschilderd als een conservatieveling?

Hij zette echte verandering in, in mijn leven voor meer vrijheid en verantwoordelijkheid in mijn gemeenschap. Als je vrede wilt, als je wilt stoppen met haat en oplossingen wilt vinden voor de problemen in de wereld, als je een deel van de oplossing wilt zijn, dan begint er iets te ontwaken bij je.

Wanneer u zoekt om dichter met Jezus te wandelen zul je ontdekken dat Jezus de plaats in nam van de armen, de zieken, de vreemdeling, de zwakken, de blinde etc. Hij nam het voor hen op.

Als je het welbevinden van de rijkste als norm beschouwd dan lijkt me dat toch niet dat je zoekt om steeds te verbeteren. Niet willen verbeteren als maatschappij is dat dan niet conservatief?

Als de kwaliteit van diegene die het moeilijkst hebben als maatstaf genomen wordt is dan het objectief niet veel groter. Is dat niet juist vooruitstrevend?

De praktijk van de afgelopen 30 jaar leert dat het niet waar is dat de rijkdom afdruppelt op de armen. Integendeel de kloof is groter geworden dan ooit.

Christendom onder Jezus was een beweging geen religie.

Het was niet een politieke beweging of een ideologie. Sterker nog, Jezus ‘Christendom was een beweging binnen het jodendom. Het was een revolutionaire en opstandige beweging waar de religieuze leiders en de macht werden uitgedaagd.

Het Christendom maakte nooit propaganda voor de vrije markt als de plaats waar met reden de zwakke wordt onderdrukt door de sterke.

Een partij van mensen wordt beïnvloed door het Sociaal Darwinisme en Charles Darwin “survival of the fittest.” En ze denken dan dat het soort kapitalisme de enige mogelijke is.

Maar de wetten die veranderden voor de liberalisering van de banken hadden niets met de wet van de sterkste te maken, maar alles met “to big to fail”. Het is een pure vrijgeleide gebleken om superwinsten te maken behalve dan in IJsland om zich door de belastingbetaler te laten redden.

De geldzucht van de grootste banken.

In feite, Jezus leerde dat het gemakkelijker was om een ​​rijke man aan te passen door het oog van een naald te gaan dan voor hem om in de hemel te gaan!

Wie hem als Apostel wenste te volgen moest eerst alles verkopen en het aan de armen geven. Nu moet niet iedereen apostel willen worden, maar het betekent toch dat Jezus, Gods zoon aan materiële goederen geen zo’n grote waarde hecht als persoonlijk bezit. Maar dat betekent niet dat je geen sociaal ondernemer kunt zijn.

In feite, bracht Jezus veel tijd door met spreken over de armen.

Jezus bracht veel tijd door met de armen. Hij veroordeelde de rijken om hun hebzucht en egoïsme. Maar erger nog waren de farizeeërs die wel wisten wat er in de Thora stond rond het helpen van armen, weduwen, zieken en veinsden dat ze God liefhadden terwijl hun hart van steen was.

De Bijbel waarschuwt dat liefde voor geld de wortel is van alle kwaad en in een rijke decadente samenleving als de onze vandaag blijkt dat hoe meer geld men heeft, des te minder geloof men heeft.

Maar toch hebben er ook steenrijke christenen, moslims, hindoes en boeddhisten bestaan. Maar het blijkt dat; hoe meer geld, hoe meer men gaat geloven dat alles met geld kan geregeld worden.

En dat was niet minder zo bij de Joden in het Oude Testament.

Hoewel mijn vrienden en ik een online netwerk hebben opgebouwd dat elkaar moet versterken en werkt aan een betere toekomst, is veel van de cultuur in die online gemeenschap en de trouw aan een visie afhankelijk van onszelf. Met de nieuwe technieken is het mogelijk om elkaar te helpen in een netwerk.

Daardoor kunnen we een familie worden. Maar online technieken kunnen evengoed gebruikt worden om geruchten te verspreiden en te roddelen.

Een diepgaand feit van de leer van Jezus was dat de rijken niet meer toegang hebben tot de hemel dan de armen of iemand anders voor die kwestie. De omvang van iemands bankrekening is geen automatische ticket in het Paradijs zoals sommige mensen vandaag de dag lijken te denken dat het is. Verder heeft Jezus niet specifiek een nieuwe geld doctrine verkondigd omdat dat bij de Joden al bestond.

Jezus en sociale rechtvaardigheid.

Wat in de bijbel over geld gezegd wordt en hoe er mee om te gaan kunt u in deze blog lezen met als titel “De liefde voor Geld en de attitude die werkt.“ Wat hij predikte was meestal over sociale rechtvaardigheid.

Hij was voortdurend de mensen aan het aansporen om de armen, de paria, de gemarginaliseerden, en de gevangene te helpen. Let op dat hij predikte om hen te helpen, niet om ze te veroordelen!

En dat is wat er gebeurt in ons netwerk: We helpen mensen om een bestaan te kunnen opbouwen, zelfs al hebben ze het moeilijk als alleenstaande moeder of vader, of als blinde en zelfs al kunnen ze geen beroep doen op een grote investering.

Mensen die worstelen om het geld en de steun te vinden om hun kinderen een goede opleiding te kunnen geven leren nu met weinig investeringen en de steun van een netwerk hoe persoonlijk vrij te worden.

U krijgt toegang tot alle kennis, terwijl je werkt aan de opbouw van uw leven. In mijn netwerk is een cultuur om alle nieuwe mensen te helpen en te dienen als ze ernstig zijn om hun leven te veranderen en een duidelijk “waarom?” hebben. Zult u goed zorgen voor uw kinderen? Wil je kunnen voorzien voor je gezin? Zult u helpen in uw gemeenschap?

Er staat toch nergens in de bijbel dat je steenrijk moet worden.

Als je sociale rechtvaardigheid en de gemeenschap wil helpen mixed met alles doen voor het persoonlijk gewin, dan weet ik dat je de Bijbel niet hebt gelezen, maar ook dat je geen mededogen hebt. Misschien wordt het tijd om uit te vinden voor jezelf wat Jezus werkelijk onderwees en niet onderwees.

Degenen die willen leiders worden moeten het meeste dienen!

Ik wil niet de goedkeuring van God voor ons online systeem in de bijbel vinden. Ik weet alleen dat het echt helpt veel mensen uit hun ellende en afhankelijkheid te halen. Wat we doen en deden de afgelopen jaren is niet direct gerelateerd aan de bijbel. Ik wil niet dat je denkt dat je in God moet geloven om bij ons netwerk te horen.

Hoewel sommige van mijn vrienden een licht hebben gezien (beweren ze), en een grote liefde voor Jezus hebben en dagelijks lezen in de Bijbel.

Wat ik aan Je vraag is om niet selectief de Bijbelse passages te gebruiken zoals vele christenen vandaag doen.

Je kunt geselecteerde passages vinden waardoor het erop lijkt dat wat je doet precies dat is wat God wil dat je doet. Je kunt Bijbelse passages gebruiken om zo ongeveer alles te rechtvaardigen, zolang je ze uit hun context verwijdert. Maar, als je ze leest in hun volledige context is het een heel ander verhaal!

Je kunt kiezen wat je wilt van de Bijbel en de rest negeren. Op die manier zul je je niet de status quo, zoals Jezus deed doorbreken, noch zul je geestelijk groeien.

Je denkt dat je naar buiten komt uit je comfortzone door iets nieuws te doen. Zeker kan iets nieuws een verschil maken. Het is stap voor stap dat je verandert en zeker als het een dagelijkse handeling wordt kan het uw omgeving veranderen.

Christenen lezen de bijbel niet.

Sommige kerkleiders zijn zeer selectief vandaag de dag in wat ze verkondigen. En velen in hun gemeenten weten het niet. Het is een feit dat de meeste christenen de Bijbel niet hebben gelezen.

Ze wachten op hun voorgangers om hen te vertellen wat erin staat. Als de voorganger zegt dat de Bijbel dat zegt dan moet het zo zijn. Maar het is niet altijd helemaal zo, in feite.

Misschien is zelfs hun pastoor zijn geestelijke ontwikkeling gestopt.

Hij heeft geen nieuwe inzichten om dieper in te gaan op de waarheid van de Bijbel en hoe de huidige maatschappij daartegenover staat. Geloof niet dat de armoede een zeker teken is dat men op zijn of haar weg naar de poorten van de hel is gegaan en dat rijkdom een teken is dat je naar de hemel gaat. Het is niet de schuld van het slachtoffer, maar we kunnen wel helpen om het slachtofferschap te stoppen. Ik denk niet dat God wil dat je steenrijk wordt.

We gaan in tegen de onderdrukking in alle vormen samen!

Ga naar Daag je de status quo uit? Deel 2 

Ik kijk uit naar het lezen van uw commentaar beneden.

Als u wist dat je zeker zal slagen met uw droom, en echt geloofde zonder een schaduw van twijfel dat je dus niet kan mislukken, wat zou u doen en waarom? Plaats uw antwoorden en vragen beneden.

Gebruik misschien de commentaren om elkaar te steunen!

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

knop meer info

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.587 andere abonnees