Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Narcistische trol, flame, lafaard en afhankelijke! +video

Kwaadaardige narcisten en narcistische trollen doen meer dan egocentrische selfies posten. Een trol is zo onbeschoft en ongevoelig voor anderen dat hij niet eens beseft hoe grof hij is. Zij beschikken over cognitieve empathie, maar hebben geen enkel besef van mededogen. Eigenlijk zijn ze erg zielig.

De narcistische trollen zullen nooit iets steunen wat u doet, tenzij het hen ten goede komt, bijvoorbeeld met de bedoeling je om de tuin te leiden. Ten slotte zullen ze je eraan herinneren dat je waardeloos bent en in alles zult falen.

De tweede fase van narcistische trollen

De lafaards of de gemaskerde trollen die zich gaan ontpoppen, dat zijn diegene die zich in de tweede fase voordoen als de genuanceerden, maar eigenlijk geen positie kiezen. Ze hebben de bedoeling om twijfel te zaaien en zijn meestal betaald door de agressieve macht.

De lafaards kijken op naar de supernarcist, hun onbewust idool omdat ze de neiging tot emotionele afhankelijkheid hebben. Om een onafhankelijke denker te worden en het zware werk te doen van na te denken hebben ze het te moeilijk, dus kiezen ze voor een realiteit die minder complex is. Sommigen kiezen voor een psychopaat in de politiek om dat ze de emotionele chaos zo gewoon zijn dat ze er niet zonder kunnen.

Flamers

Flaming is het plaatsen van berichten op het internet die aanvallend of beledigend zijn, bijvoorbeeld een discussieforum of door mensen die specifiek zoeken op een bepaalde #. Dit kan met opzet worden gedaan of zonder er goed bij na te denken.

Zulke berichten worden flames genoemd. Flames worden vaak geplaatst als antwoord op een zogenaamde flamebait: een bijdrage bedoeld om een flame uit te lokken, een provocatie.

Een flame kan elementen van een normaal bericht bevatten, maar kan door zijn bedoeling onderscheiden worden van een normaal bericht.

Een bewust geplaatste flame, is nooit bedoeld om opbouwend bezig te zijn, een standpunt te verduidelijken of andere mensen te overreden.

De langere tijd over en weer posten van flame-berichten wordt een flamewar genoemd. Soms worden hele nieuwsgroepen een tijd lang geheel gevuld met dergelijke wars. Soms kan het de bedoeling zijn om propaganda te maken voor een obscure video, nadat je enkele verwijten hebt gekregen dat je onwetend bent, het spel niet begrijpt.

Het motief van flaming is niet met logica te verklaren, maar is eerder sociaal of psychologisch van aard.

Flamers kunnen proberen hun autoriteit te bewijzen of een positie van superioriteit te verkrijgen. Af en toe proberen flamers bewust beledigd te worden voor andere forumdeelnemers door het uitlokken van emotionele reacties. Indien dit structureel opzettelijk gebeurt, met als enige doel andere gebruikers boos te maken, wordt de uitlokker vaak een trol genoemd. In andere gevallen wordt de bijdrage wel een flamebait genoemd.

Verschillende sociaal wetenschappers hebben flaming onderzocht, waarbij ze met verschillende theorieën over het fenomeen kwamen.[1]

Enkele genoemde verklaringen zijn:

 • Deïndividuatie: verliezen van het identiteitsgevoel en opgaan in een groep.
 • Verminderd bewustzijn van andermans gevoelens.[2][3][4]
 • Aanpassing aan waargenomen normen.[5][6]
 • Miscommunicatie veroorzaakt door het gebrek aan non-verbale communicatie.[7][8][9].

Trollen

Een trol is een persoon die berichten plaatst in een internetomgeving om voorspelbare emotionele reacties uit te lokken als woede, irritatie, verdriet of scheldpartijen – ook wel flames genoemd in internetjargon. [10] De trol geeft opzettelijk verkeerde informatie of hij of zij doet zich doelbewust anders.[11] Dit gebruik van het woord trol is afkomstig van de vroege uitsluitend Engelstalige internetgemeenschap op Usenet, fora of chatkanalen.

Narcistische trollen zaaien onrust door op het internet mensen tegen de haren in te strijken met schokkende meningen of materiaal.

Bijvoorbeeld door op een niet-rokers-forum telkens weer te beginnen over de geneugten van roken. Een ander voorbeeld: op de fansite van een beroemdheid deze persoon zwart te maken of op een politiek forum tegengestelde, ongewenste, beledigende, domme of onzinnige meningen te verkondigen. De trol is een intrigant die vooral reacties wil uitlokken. Daarom is de beste reactie; geen enkele, en de trol dus negeren.

Het gebruik van een sokpop zorgt voor extra verwarring.

De volgende doelen, wel of niet legaal of moreel verantwoord, zijn te onderscheiden:

 • Anonimiteit.
 • Rechten krijgen die de oorspronkelijke account niet of slechts gedeeltelijk had.
 • Het omzeilen van een ban. Dit werkt verder niet als het een IP-ban betreft, maar niet als een andere internetaansluiting wordt gebruikt.
 • Meningsverschillen of conflicten beïnvloeden door zich als een zogenaamd niet rechtstreeks betrokken partij in de discussie te mengen en onder het mom van onpartijdigheid hetzelfde standpunt als de oorspronkelijke account te verdedigen.
 • Meningsverschillen of conflicten beïnvloeden door een discussie met zichzelf te voeren, waarbij het alter ego, de sokpop, bepaalde standpunten slecht representeert, zodat de oorspronkelijke account zich goed kan presenteren. Ook komt het weleens voor dat de sokpop met modder gaat gooien naar een ander, zodat de oorspronkelijke account de ander zwart kan maken zonder dat haar/zijn eigen imago hieronder lijdt.
 • Wordt er een verkiezing gehouden, dan kan men met sokpoppen meerdere stemmen uitbrengen.
 • Het verbod op promotie volgens forumgedragsregels omzeilen door als een of meerdere ‘tevreden klanten’ producten en/of diensten aan te prijzen die de oorspronkelijke account wil verkopen. Sommige ondernemers proberen ook op deze manier een discussie waarin hun handel niet goed genoeg uit de verf komt, te beïnvloeden.
 • Reacties uitlokken en mensen op de kast jagen. Dit komt doorgaans voort uit verveling of frustratie

Naast de kwestie reageren of schijnargumenten in de discussie brengen zijn strategieën om gebruikers binnen de gemeenschap doelbewust te frustreren.

Een mening als feit presenteren kan provocerend overkomen zoals blijkt uit een voorbeeld als AIDS is Gods straf voor homoseksuelen. Ingebracht als slagzin zonder verdere nuancering, is het voorspelbaar dat forumdeelnemers zich dan ergeren aan de uitgesponnen threads (conversatielijnen) die daarop volgen en de conversatie niet verrijken.

Ook worden wel eens deelnemers persoonlijk, vrijwel zonder onderbouwing, aangevallen, bijvoorbeeld door op een (vaak goed onderbouwd en legitiem ingebracht) standpunt te reageren met een tekst als Wat een ongelooflijke onzin. Het is duidelijk dat je hier helemaal niets van weet! 

De inhoud van een trolbericht is van geen belang, een trol kan herkend worden aan de negatieve bedoeling. Eventuele reacties of pogingen de reactie op redelijke toon te weerleggen worden eveneens op provocerende manier en bijna zonder argumenten weggezet door de trol, bijvoorbeeld met Klets maar lekker verder. Het enige dat je hiermee laat zien is dat je er nog steeds niets van begrepen hebt. Het gaat namelijk niet om een opbouwende discussie, de trol probeert een confrontatie uit te lokken.

Narcistische trollen kunnen verward worden met querulanten.

Vaak is een trol ook een querulant. Er is echter een belangrijk verschil. De trol gaat te werk zonder ander doel dan verstoren, treiteren; het trollen kan soms instrumenteel zijn om discussies te domineren en te beïnvloeden, maar voor de trol is dit alleen maar een bijzaak. De querulant daarentegen handelt met een doel voor ogen, terwijl trollen daarbij als middel wordt gehanteerd.[3]

Narcistische trollen maken bij voorkeur gebruik van argumenten die door anderen zijn gebruikt en effectief zijn gebleken in het zaaien van onrust en onduidelijkheid.

Hij zal daarbij niet vermelden dat een ander (min of meer) geciteerd wordt. Een trol keert zich nooit tegen een hele groep, behalve in een poging zichzelf als slachtoffer van een deel daarvan te presenteren. Door zich namelijk tegen een beperkt aantal personen te richten, tracht een trol die te isoleren en daarmee de aandacht af te leiden.

Door ook controleerbaar juiste uitspraken te doen of handelingen te verrichten, geeft een trol de indruk serieus bezig te zijn. Het werkelijke doel van zijn acties is echter gelegen in het stoken van onrust en het opzetten van mensen tegen elkaar, kortom: in het zaaien van tweedracht, door leugens en halve waarheden.

Trollen houden van discussiëren, ook over trollen zelf, zonder inhoudelijk doel. Zo is het mogelijk dat een trol (met de truc van al wat je zegt, ben je zelf!) anderen van trollen beschuldigt.

Niet iedereen met talloze foto’s en duizenden vrienden zal voldoen aan de criteria voor volwaardig narcisme en dit zouden ook niet de enige indicatoren van narcisten moeten zijn op sociale media.

Het is eerder het niveau van grootsheid, minachting en recht dat onthult wie zich in het narcistische spectrum bevindt. Ze kunnen zich echter in het begin op verschillende manieren uit.

De tactiek van de professionele trol.

Professionele trollen gaan in het begin akkoord gaan met al wat je plaatst om geloofwaardigheid te krijgen, tezelfdertijd gaat hun aantal volgers heel snel toenemen, want ze kopen volgers om op die manier aan geloofwaardigheid te winnen.

Daarna gaan ze systematisch beetje bij beetje hun boodschap veranderen om twijfel te zaaien.

En als het moet om je als persoon in diskrediet te brengen of te intimideren. Niet-professionele trollen gaan heel snel over tot de aanval. Ze zijn er op gericht om gelijkgestemden te vinden en als je het niet met hen eens bent, dus met hun aanval op je laten ze je snel vallen. Eigenlijk wilden ze geen gesprek, hun uitspraak kwam er zonder dat ze hebben blijk gegeven van je te kennen. Deze getraumatiseerden zijn niet op onderzoek geweest naar wat precies je mening is. Ze veroordelen je zonder ook maar 1 waarom vraag te stellen.

Ze moeten namelijk snel bevestigd worden. Dikwijls zijn dat mensen die niet het werk hebben gedaan om hun identiteit te vormen, en klampen ze zich krampachtig vast aan een kleine groep omdat ze het ongemak om de feiten te bestuderen niet hebben gedaan. Terwijl de leider van zo’n groep een cultfiguur is.

Superioriteit uitoefenen.

Onthoud dat een kwaadaardige narcist sociale media niet alleen als jachtgebied gebruikt, maar ook als een platform om zijn of haar grootsheid en veronderstelde superioriteit uit te oefenen.

Door vanaf hun kansel lange monologen te houden, vertoont hun voorgestelde moraal weinig tot geen gelijkenis met hun werkelijke motieven.

Anderen willen je zogenaamd helpen om je tot een betere inzicht te brengen met algemeenheden zoals dat je overneemt wat in de media gezegd wordt of dat je dezelfde mening hebt als een bepaald persoon. (waarmee zij het niet eens zijn) Anderen zullen zeggen dat je aan haat doet omdat je tegen Poetin bent. Alsof het nodig is om Poetin lief te hebben.

Grandioze narcisten bestaan ​​om zichzelf te prijzen terwijl ze anderen pesten.

Ze zijn de aanstichters van manipulatieve argumenten op forums, degenen die meerdere keren karaktermoord uitvoeren in plaats van een geldig perspectief.

Ze omvatten de ogenschijnlijk filantropische activisten. Dat zijn pacifisten, verlichting aanhangers, spirituelen tot natuurliefhebbers, zowel langs extreem rechterzijde als extreem linkerzijde. Hun leiders proberen de concurrentie aan te vallen in plaats van zich te concentreren op de waarde van hun eigen boodschap.

Het zijn de ijdele, oppervlakkige modellen en somatische bodybuilders, macho’s of pseudo-intellectuelen die vooral voor hun aanwezigheid een publiek creëren. Het zijn ook de wood-be schrijvers, wood-be priesters, wood-be leerkrachten en de scammers.

Ze kunnen in veel verschillende soorten en maten voorkomen, maar wat ze allemaal gemeen hebben, is een buitensporig gevoel van recht met weinig tot geen aandacht voor de rechten of behoeften van anderen.

Wanneer de zelfverheerlijkende trol spreekt(dat hij of zij het zo goed weet), eist hij of zij dat je luistert.

Ze eisen dat ze worden ondergebracht in uw ruimtes. Narcistische trollen voelen recht op uw tijd en uw middelen. Ze kunnen in narcistische woede ontsteken als ze niet de aandacht krijgen of de gewenste resultaten krijgen. Het beste wat je kunt doen is hen blokkeren en verder je eigen ding doen.

Personen die commentaar geven, maar zelf hun profiel privé zetten maken zich dus ongenaakbaar. Ik doe je kwaad, maar mij kun je niet treffen. Dus hoeven ze minder verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze zeggen.

Uit onderzoek blijkt dat online trollen de Dark Tetrad-kenmerken van narcisme, psychopathie en machiavellisme bezitten.

Met andere woorden, online narcisten scheppen er sadistisch genoegen in om anderen te provoceren. Het is dus geen wonder dat veel narcisten in cyberspace het type zijn dat net zo gemakkelijk doodsbedreigingen en verkrachtingsbedreigingen uitdeelt als uitnodigingen voor een feest. Vrouwonvriendelijke trollen zijn een voorbeeld van hoe kwaadaardig narcisme zich manifesteert in digitale ruimtes; ze zijn wreed, ze zijn ongevoelig en ze zijn gewelddadig in hun bedreigingen en beledigingen.

Trollen zullen liegen, overdrijven en beledigen om een ​​reactie te krijgen.

Wat voor iemand zijn de narcistische trollen?

Sommige Canadese onderzoekers besloten het uit te zoeken. De onderzoekers voerden twee online onderzoeken uit met meer dan 1.200 mensen, waarbij ze persoonlijkheidstests voor elk onderwerp deden, samen met een enquête over hun internetcommentaargedrag.

Ze waren op zoek naar bewijs dat trollen in verband bracht met de “Dark Tetrad” van persoonlijkheidskenmerken: narcisme, machiavellisme, psychopathie en sadisme. Deze onderzoekers ontdekten dat Dark Tetrad-scores het hoogst waren onder mensen die zeiden dat trollen hun favoriete internetactiviteit was. (Dr. Jennifer Golbeck, internettrollen zijn narcisten, psychopaten en sadisten)

Individuen met een gebrek aan empathie.

Of ze nu voormalige exen lastigvallen of volslagen vreemden pesten, of je ongevraagd advies komen geven ze zijn gevaarlijk voor slachtoffers. Deze slachtoffers kunnen vluchtelingen zijn of personen met een handicap en in het algemeen kwetsbare mensen.

Narcistische trollen vinden dat ze je mening moeten aanvallen zonder je te kennen, of een band op te bouwen op basis van wederzijds bewijs van goede bedoeling.

Individuen met een gebrek aan empathie zijn gevaarlijk voor de psyche van hun slachtoffers.

Gebrek aan empathie hoeft niet altijd te betekenen dat deze persoon hoog scoort op het narcistisch spectrum. Ook personen met een onverwerkt trauma kunnen in een periode een gebrek aan empathie tonen of te weinig solidariteit met bepaalde bevolkingsgroepen.

Online of offline, kwaadaardige narcisten laten een spoor van ‘lichamen’ achter, waar ze ook gaan, en laten de samenleving en hun toekomstige slachtoffers achter om de scherven op te rapen. Je moet dus absoluut niet aannemen dat iemand die je volgt goede bedoelingen heeft.

Laat ze het vertrouwen dat ze kunnen verdienen, maar eerst bewijzen, en wees daarom selectief.

Narcisten voelen zich aangetrokken tot empathische mensen die moeite hebben met het stellen van grenzen, omdat ze weten dat je hun narcistische manipulatie en misbruik zult verdragen zolang ze het kunnen uitdelen. Dit belooft veel goeds voor hun fantasieën van onbeperkt succes. Ze vinden dat ze heel snel iemand kunnen beoordelen en trekken in de aanval. Ze zijn snel verontwaardigd als je hun mening niet deelt en zijn kampioenen in het afbreken van anderen.

Maar kijk uit naar sociale media profielen waar de persoon gekleed is om indruk te maken.

De volgende keer dat je iemand ziet op Instagram die er altijd uitziet alsof hij of zij net uit een salon is gestapt of altijd de nieuwste designertas bij zich heeft, pas op! Narcisten weten wat ze doen als ze zichzelf optutten! Ze gebruiken sexy afbeelding, godslastering en agressie in hun profiel.

Beschouw het als een mogelijk waarschuwingssignaal wanneer iemand een beetje te geobsedeerd lijkt door seks – misschien proberen ze je binnen te lokken als hun volgende verovering. Narcisten lijken te denken dat anderen echt geïnteresseerd zijn in wat ze doen. Internetnarcisten deelden vaker statussen over prestaties en ‘dieet- en bewegingsroutines’. Narcisten krijgen minder likes en reacties op hun berichten te ontvangen dan niet-narcisten.

Volgens onderzoekers zouden narcisten poseren met dikkere en grotere wenkbrauwen.

Maar misschien is dit weer uit de mode. Kwaadaardige narcisten gebruiken sociale media zonder empathie en een buitensporig gevoel van recht.
Geef mensen in de eerste plaats niet veel toegang tot je sociale media. Wees selectief over wie u toelaat in uw online ruimtes en maak van uw privacy een topprioriteit.

Het is een goede regel om voor iedereen te hebben, ongeacht of ze giftig zijn of niet, omdat het ervoor zorgt dat communicatie zich op natuurlijke manier in zijn eigen tempo ontvouwt. Hiermee communiceer je een belangrijke grens naar de mensen om je heen: vertrouwen moet organisch worden opgebouwd en kan niet blindelings worden verdiend.

Corona was voor iedereen een heel moeilijke periode, maar minder voor antivaxers.

Hun narcistische neigingen zetten er hen toe aan om de regels niet te volgen, zogezegd omdat ze geen schapen zijn.

Ze hebben er wel voor gezorgd dat er meer besmettingen en meer doden waren, en dit ten koste van het ziekenhuispersoneel. Je zou er versteld van staan hoeveel getraumatiseerde mensen het bijkomend moeilijk hadden, om niet in zwart wit denken te trappen en daarom het anti-vaxer discours volgden. De leiders van de anti-vaxer beweging hebben heel wat geld verdiend aan donaties.

Professoren als MVR en Van Gucht werden door velen gehaat en dat zorgde voor een openbaring bij mij.

Net ook nu dat Poetin zich in het afgelopen jaar ontpopt heeft als een terrorist en nazi, veel erger dat wat de VS ooit gedaan heeft. Ten slotte heeft de Verenigde Staten ons gered van Hitler en heeft Stalin het communisme, de dictatuur in gesteld, de Polen en de joden helpen uitroeien, deportaties uitgevoerd.

Poetin bepaalt nu wat je mag zeggen in Rusland. Zo mag je niet spreken van een oorlog, noch mag je een verwijt plaatsen of je krijgt een grote boete.

Zo goed als geen toelating tot vrije sociale media in Rusland, alleen een staatstelevisie, tienduizenden trollen die zijn propaganda verspreiden in het buitenland. Er zijn geen manifestaties toegelaten, zelfs niet het neerleggen van bloemen. Als je dat hetzelfde vindt als wat in Verenigde Staten mag en in Europa dan leef je in een andere realiteit.

De tendens om complottheorieën, anti-vaxer, pro-poetin, pro-trump lijkt zich te integreren. Dezelfde narcistische trollen doen dit als poging om verkiezingen te beïnvloeden als om de democratie te ondermijden en de weerbaarheid van de samenleving.

De geschiedenis blijkt zich te herhalen zoals voor WOII van pacifisme en anarchisme naar nazisme.

Velen die zich eerst afzijdig hielden of uitgesproken pacifisten waren evolueerden naar nazisme. In Duitsland echter was er geen keuze. Net als pacifisten nu of mensen die een boek vasthouden als Oorlog en vrede, een boete krijgen. De pacifisten die nu pleiten voor onderhandelingen en stopzetting van levering van wapens maken het de Oekraïnse bevolking nog moeilijker. Als Poetin wint, wie is dan de volgende?

PUTIN= Hitler

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig advertentievrij en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media.

Waardering: 1 uit 5.

Lees meer

Referenties

 1.  P.J. Moor, A. Heuvelman en R. Verleur (2010). Flaming on YouTube. Computers in Human Behavior 26: 1536-1546.
 2.  S. Kiesler, J. Siegel en T.W. McGuire (1984). Social psychological aspects of computer-mediated communicationAmerican Psychologist 39: 1123-1134.
 3.  S. Kiesler, D. Zubrow, A.M. Moses en V. Geller (1985). Affect in computer-mediated communication: an experiment in synchronous terminal-to-terminal discussion. Human-Computer Interaction 1: 77-104.
 4.  S. Kiesler en L. Sproull (1992). Group decision making and communication technology. Organization Behavior and Human Decision Processes 52: 96-123.
 5.  M. Lea, T. O’Shea, P. Fung en R. Spears (1992). ‘Flaming’ in Computer-Mediated Communication: observation, explanations, implications. Contexts of Computer-Mediated Communication: 89-112.
 6.  P.J. Moor (2007). Conforming to the Flaming Norm in the Online Commenting Situation.
 7.  P.A. Thompsen (1994). An Episode of Flaming: a Creative Narrative. ETC: A Review of General Semantics 51: 51-72.
 8.  H. McKee (2002). “YOUR VIEWS SHOWED TRUE IGNORANCE!!!”: (mis)communication in an online interracial discussion forum. Computers and Composition 19: 411-434.
 9.  J. Kruger, J. Parker, Z. Ng en N. Epley (2005). Egocentrism over e-mail: can we communicate as well as we think?Journal of Personality and Social Psychology 89: 925-936.
 10.  Troll, Jargon File
 11.  ‘Wat beweegt de trol?’ 360 Magazine/Financial Times (via webarchive.org)
 12.  Typologie van de trol Mediablog 15 mei 2007
 13.  The Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Oxford University Press 1963 (197318).
 14.  http://www.militaryhistoryonline.com/vietnam/airpower/wildweasel.aspx
alle blogs over communicatie op narcisme.blog

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.587 andere abonnees