Om de verkeerde redenen goede dingen doen

Om de verkeerde redenen goede dingen doen

Ik ga ervan uit dat deze post zeer actueel is en zelfs vooruitziend. Sommigen zijn ervan overtuigd dat ze bewust geworden zijn en daarom precies het recht van superioriteit, leugens en geweld hebben. Ze doen verkeerde acties en denken dat ze goede redenen hebben. Als reactie kun je dan hebben om goede zaken te doen, in de hoop deze persoon te overtuigen, te redden. Maar zijn dat niet de verkeerde redenen om goede aangelegenheden te doen als deze persoon toch verder doet met wat hij of zij doet?

Er is echter een levendig onderscheid tussen donker en licht, met veel duistere schakeringen.

Er is veel wetenschap en ook zoveel meer dan wetenschap. En in deze situatie zijn er velen die onze levenskracht proberen te stelen. Letterlijk dan, wat zouden de gevolgen geweest zijn zonder de vaccins in deze wereld? Tientallen miljoenen doden, zoals tussen 1918 en 1920 met de Spaanse griep waar de schatting van het aantal doden tussen de 50 en 100 miljoen ligt. Een mortaliteitsgraad van 3 %. Toch houden velen nog fanatiek vast aan complottheorieën en spuien de grootste nonsens over virologen. Voor België zou covid zonder vaccinatie 339.000 doden betekenen.

Gelukkig zijn er voldoende politici die de kennis van de virologen gebruiken voor hun beleid. Virologen werden dagelijks met de dood bedreigd.

Maar dit artikel gaat niet alleen over de grote leugens. Dit artikel concentreert zich ook over de kleinere leugens in families, en bij toxische personen.

Daar waar een toxische ouder een andere ouder met de dood bedreigt en een gehele familie zich schaart achter de schurk, zodat de kinderen uit angst een verkeerde positie kiezen. Hoe ga je daar dan mee om?

Dat kan ook onze levenskracht stelen. Iedereen wil gezien en gehoord worden vooral dan ook door onze kinderen. Maar soms is dat niet mogelijk. We kunnen dus om de verkeerde redenen toch proberen het goede te doen en niet onze persoonlijke waarheid uitspreken.

Deze post gaat dan ook niet over verwijten en schaamte. We hoeven ook niet meer te vallen voor vleierij en schijnbare vriendelijkheid. We zijn niet langer goedgelovig. Schaamte is een verkeerde reden om goede acties te doen. Het is zeker dat angst en intimidatie een verkeerde reden is om goede dingen te doen. Dit doet alvast de intimidatie toenemen.

Te vaak heb ik geprobeerd om goede dingen te doen of de moreel juiste dingen. Of ik deed de dingen waarvan ik hoopte dat ze de moreel juiste zou zijn, d.w.z. een “iets” doen waardoor iemand anders zich beter zou kunnen voelen of gelukkig zou kunnen maken!

Eerlijk gezegd, in de meeste omstandigheden met deze inspanningen verspilde ik uiteindelijk veel van mijn goede energie en goede inspanningen terwijl ik het proces had kunnen omkeren en voor mezelf had kunnen zorgen.

In goede relaties is er geven en nemen en delen.

Ik was te vaak de gever en dat is ook emotioneel. Ik was degene die anderen tolereerde en vergaf en excuses maakte. Nu zie ik eerlijk gezegd automatisch de goede kant van mensen. Maar het heeft werk gekost om de ‘rode signalen’ te herkennen en zelfbeheersing om afstand te nemen voordat ik te betrokken was bij een relatie.

Omdat je beslist om meer voor jezelf te zorgen en toxische personen te vermijden loop je weer eens de kans dat ze je buiten sluiten.

Je kunt je daardoor laten intimideren, want je weet dat hoe dan ook, hun leugens ondergraven je reputatie verder, ook binnen de familiekring en bij de kleinkinderen. Deze onschuldigen zullen weer eens geïndoctrineerd worden en het duurt misschien jaren voordat ze dat onderogen willen zien. Het wordt dus nooit zoals je oorspronkelijk had gewild. Maar misschien wachten er nog meer andere (niet – familiale) kinderen en ouders waar de band totaal niet toxisch is.

Buitengesloten worden doet enigszins pijn, maar doet lang niet zoveel pijn als leven in angst, geen waarheden uitspreken en leven met schijnheilige vriendelijkheid. Misschien ben je een beetje bang om authentiek te leven. We kunnen in het bijzonder die patronen veranderen met het doen van de groeitaken. Een redderspatroon is waar we proberen verbinding te maken met en proberen andere mensen te helpen, die niet bereid zijn om zichzelf te helpen veranderen.

Degenen onder ons die narcistische mishandeling hebben meegemaakt, zijn vaak het soort mensen dat merkt dat ze goede acties doen om de verkeerde redenen. Bijvoorbeeld denken dat je wel verplicht bent om iemand te helpen, ook al duidt niets erop dat er enige verandering te zien is. Misschien voel je je verplicht om dat het familie is, je eigen kind, of je kleinkind.

Vroeger deden we dit om te proberen liefde te verdienen, omdat we de boot niet wilden laten schommelen om ons huwelijk te redden. Of omdat we dachten dat dit de manier was om steun, veiligheid en loyaliteit in relaties te scheppen.

verkeerde redenen goede dingen doen
Klik op de foto

Misschien waren we ons bewust van schaarste, klampten we ons vast aan mensen omdat we niet geloofden dat we iets beters konden aantrekken of krijgen.

Zelfs na een belangrijk deel genezing en bloei kunnen we deze energielekken van omwille van verkeerde redenen goede dingen doen voortzetten tot onze eigen schade.

Dat is wat veel mensen doen die veel trauma hebben verwerkt. Nadat we onze weg uit de duisternis van trauma en misbruik hebben gevonden, wensen we misschien dat anderen hebben wat we nu hebben: doorbraken, vrijheid, doel, liefde en succes.

We kunnen veel aan anderen geven, terwijl ons eigen leven wordt verstoord, gecompromitteerd en beschadigd als gevolg van het toxisch gedrag van mensen, ondanks dat we hen proberen te helpen.

De waarheid over relaties blootgelegd

Nu zie je meer dan ooit de waarheid over relaties. Ik weet dat zovelen van jullie melden dat dit fenomeen overal gebeurt! Degenen die echte vrienden zijn, zullen standhouden, en degenen die dat niet zijn, zullen dat niet doen.

Op dit moment, hoe meer duidelijkheid, afstemming en persoonlijke richting je hebt, en hoe meer je je missies volgt, hoe duidelijker je degenen zult zien die het vermogen hebben om zich bij je aan te sluiten.

En zie je ook degenen die dat niet doen en niet kunnen. Op je pad van groei activeer je de juiste mensen tot hun eigen zelfonderzoek, diep innerlijk werk, innerlijke bevrijdingen. Vervolgens komen uiterlijke expressies tot integriteit en bewustzijn.

Of mensen zullen proberen je energie te grijpen voor hun eigen voordeel, terwijl ze vast blijven zitten, weerstand bieden en niet bereid zijn om het innerlijke werk te doen om samen met je te groeien.

Op dit moment, in deze tijd waarin we leven – wanneer alles wat in duisternis is aan het licht komt – zullen ze hun masker laten vallen. Duidelijk en spectaculair. De ongelijkheid tussen donker en licht in het echte leven is verrassend. Op een alledaags niveau zal de energie die je deelt als olie en water zijn.

Leugens zullen niet langer bij je passen en je zult merken wanneer woorden en daden als universums uit elkaar liggen.

Het wordt overduidelijk: deze persoon is niet wie ik dacht dat hij of zij was.

Dit artikel doet een poging om je van deze patronen bewust te worden. Het veranderen van deze patronen doe je door stap voor stap dagelijks enkele groeitaken toe te passen en eens je die sprong hebt gemaakt dan aan andere nieuwe groeitaken werken. Groeitaken vind je in het menu.

Veel mensen melden dat langdurige relaties aan het afbrokkelen zijn. Plots besef je dat ze gewoon niet je mensen zijn, nadat ze eerder lange tijd in je leven zijn geweest.

Nooit eerder was er zo’n ‘grote kloof’. Relaties eindigen massaal. Het is chaotisch, pijnlijk en toch zo bedoeld. Verouderde relaties brokkelen af en maken plaats voor de nieuwe orde van geëvolueerde partnerschappen. Nieuwe relaties staan sterk met eerlijkheid en teamwerk.
Dit zijn vitale tijden. Het is een snelkookpan. De wonden van iedereen worden geactiveerd.

Het is tijd om naar binnen te leunen, dit op te lossen en dan een stapje verder te gaan.

Degenen die vastzitten in rechtmatig, egoïstisch, onverantwoordelijk en bedrieglijk gedrag – niet in staat om nederig genoeg te zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden – verdienen gewoon ons respect of onze energie niet meer.

Vroeger dachten we dat het ‘juist’ was om vol te houden, excuses te verzinnen en een ‘pass’ te verlenen. Nu weten we dat het niet zo is. Iets in ons weet dat het tijd is om los te laten. We kunnen onze relaties naar een hoger niveau tillen en bepaalde mensen van ver te zegenen.

We houden van ze. Bovendien geven we om ze. We wensen ze het allerbeste, maar we willen ze gewoon niet meer in ons leven.

Velen van jullie zeggen dat ze gewoon geen tijd, bandbreedte of energie meer hebben. Het is gewoon te vermoeiend om je wielen te laten draaien met mensen die niet genezen en veranderen en blijven leugens verzinnen.

Wij moeten ook veranderen. De oude gewoonten van het martelaarschap kunnen moeilijk los te laten zijn, zoals elke gewoonte.

Laten we ze onderzoeken. Bent u vatbaar voor martelaarschap?

Narcisten die zelf misbruikt zijn, hebben vaak een patroon van relaties met mensen die minder goed functioneren dan zij. Dit doen vriendelijke mensen! Je kijkt naar de beste kant van de mens. Bovendien heb je vertrouwen in hun mogelijkheden. Je wilt hen een leven van meer welstand en waardigheid bieden. De genezer in ons streeft ernaar het lijden van mensen te verminderen en hen te verlichten.

Wanneer dit zich uitbreidt tot ons persoonlijke leven, moeten we beoordelen waarom we anderen proberen te helpen ten koste van onze eigen geestelijke gezondheid en fysieke gezondheid, terwijl deze mensen gewoon niet gemotiveerd zijn om zichzelf te helpen.

Misschien heb je diepgewortelde schuld- en schaamtegevoelens waardoor je denkt dat je anderen moet dienen – zelfs als dat pijn doet – om te proberen je waarde te bewijzen.

Mensen die echt sterk en capabel zijn, kunnen de verantwoordelijkheid en kosten dragen voor anderen die minder capabel zijn, omdat je niet wilt dat ze moeten worstelen en lijden. Op de een of andere manier wordt dit je last, en ze raken hier erg op hun gemak en wennen eraan. Hoe meer je geeft, hoe meer ze van je nemen en van je verwachten.

Je bent misschien doodsbang voor de gevolgen in je leven als je je uitspreekt en “stop” zegt.

Zullen mensen zich tegen je keren, je in de steek laten, je aanvallen, je besmeuren of zelfs proberen je te vernietigen? Of je kinderen kwetsen of je kleinkinderen en familie vervreemden?

Is confrontatie moeilijk, vooral met degenen van wie je houdt en om wie je geeft? Zou je liever je mond houden, de vrede bewaren en proberen uit te leggen hoe je je geschonden, niet gesteund, ongehoord of zelfs uitgebuit voelt.

Terwijl alles naar de oppervlakte komt, is het volgende waar: je zal de waarheid van je relaties zien, of je het nu leuk vindt of niet!

De essentiële verantwoordelijkheid voor je eigen zielsmissie

We hebben een veel te grote toewijding aan ons eigen innerlijke wezen om passagiers onze levenskracht te laten stelen en ons de schuld te geven van het ontbreken van levenskracht bij henzelf.

Streven deze mensen ernaar om hun eigen innerlijke en uiterlijke leven te genezen, te groeien en te verbeteren? Willen ze bijdragen aan en de mensheid dienen? Zijn ze bereid om het zelfwerk, de moeite en de meters te steken om de roeping van hun ziel te verwezenlijken?
Of draait hun leven om zichzelf? Verwachten ze dat iemand anders het hen op een presenteerblaadje overhandigt?

Vergis je niet, als je neigingen tot martelaarschap hebt, wordt van je verwacht dat je het verstrekt aan mensen die niet van plan zijn een zelfgenererende kracht voor zichzelf te zijn.

Als je geeft wat deze persoon wil, zal er heel weinig dankbaarheid of wederkerigheid zijn – het wordt gewoon van je verwacht.

Toch hou je van ze. Je bood ze de kans om zichzelf te bekrachtigen en op te staan.

Als ze, maar nederigheid en liefde voor zichzelf, je en de relatie hadden toegepast, dan zou je dit hebben gerespecteerd en je hart en leven voor hen hebben geopend.

Maar dat deden ze niet – en vielen je in plaats daarvan aan, hielden je voor de gek of kwamen af met leugens.

De tijd van het redden van andere volwassenen is voorbij.

We worden niet langer bezwaard, verzand en uitgeput door deze relaties, omdat we nu geroepen zijn om inspiratie te delen, te bloeien en te scheppen met andere zelfverantwoordelijke mensen.

Het is tijd om contact te maken met mensen die wel bijdragen en gezond – coöperatief – met anderen deelnemen.

In deze tijd van afrekening, het uitzoeken van het kaf van het koren, zul je ontdekken wie een eenheidsbewustzijnsmens in je leven is en wie niet.

Meer dan ooit tevoren worden we energetisch beïnvloed door wat we doen. Meer dan ooit tevoren hebben we het vermogen om “Nee” te zeggen tegen relaties die onze ziel niet gezond dienen en de deuren openen voor degenen die dat wel doen.

Onze ziel staat ons niet langer toe om niet vanaf deze visie en positie te leven.

Het is niet langer mogelijk onze ziel te negeren en niet vanuit deze visie en positie te leven.

Geconfronteerd worden met onze eigen niveaus van authenticiteit en de verkeerde redenen zien om goede acties te doen.

Heb je in deze tijd van snelle evolutie gemerkt hoe je naar diepere authenticiteit wordt geduwd?
Als we goede ‘uiterlijke aangelegenheden’ doen vanuit een ‘uit integriteit’ innerlijke plaats, dan is het nu slecht. De waarheid met een hoofdletter “W” komt zo krachtig naar voren dat het niet te ontkennen valt.

Als we gegeven hebben om te krijgen, niet spreken, onze innerlijke waarschuwingsbellen negeren en geen grenzen gesteld, dan hebben we deze staaf voor onze eigen rug gemaakt om er op te slaan met de verkeerde redenen om goede aangelegenheden te doen.

Ging het te ver? Vaak wel, omdat we een energie-uitwisseling opzetten die afkomstig was uit een buiten-integriteit innerlijke ruimte (zoals angst-schaamte). Wanneer we ‘meegaan’ om onze angsten te vermijden, dan geeft wat we scheppen ons meestal precies de vreselijke resultaten die we probeerden te vermijden – niet ondersteund worden, gedolven, vervolgd, aangevallen en opnieuw aangevallen.

Manifestatie is nu bijna onmiddellijk.

Maar door je uit te spreken – liever vroeg dan laat – nodig je mensen uit om in diepere eenheid, respect en groei met je te komen.
Een zelfgenererende mens zijn, betekent dat je uit een plaats van eerlijkheid, eigenwaarde en grenzen komt, in plaats van alleen maar te hopen dat “dit goed komt”.

In deze tijd komen we ermee in aanraking hoe we onszelf, onze waarheid en onze grenzen niet respecteren als we niet voor onszelf opkomen.

De resultaten zijn ronduit desastreus. Door direct te zijn en deze moeilijke gesprekken te voeren, weet je wie er bij je is en wie niet. En als je die helderheid nog niet hebt, blijf dan het innerlijke werk doen om alle betrokkenen liefdevol vrij te laten, hen de vrijheid te geven om zich aan te trekken tot wie en wat voor hen betekenisvol is.

Tot slot

Dit is wat ik zie – relaties die overal kapot gaan en veranderen. Terwijl het stof neerdaalt, komt wat in zicht komt integriteit, kracht, verbinding en eenheidsbewustzijn.

We worden geroepen om ons genoeg aan anderen en onszelf te binden en van onszelf te houden, om niet langer ‘vals te zijn’ om met elkaar om te gaan.

Hoe meer we dit doen, hoe meer we de ruimte scheppen om onze stemmen te vinden. Het is die tijd voor mooie mensen. Het is tijd om goed te zijn voor de waarheid, om de juiste redenen.
Op die manier zullen we de kracht, het gevoel, de ondersteuning en de wederzijdse inspiratie hebben die nodig is om een echte nieuwe wereld te maken.

Resoneerde dit artikel met je?

Helpt het om uit te leggen wat je misschien doormaakt? Ik hoor graag van je met je opmerkingen en vragen hieronder.
Abonneer je gratis op deze artikels, schrijf je in op onze sociale media, like deze post en share het met wie erdoor geholpen kan worden. Wat heb je met deze tekst gedaan? Laat het ons weten in de commentaren.

Lees meer


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees