NA INZICHT IN HET PROBLEEM ZULLEN ANGSTEN EN AFWEER MOETEN WORDEN DOORGEWERKT.

Ontstaan van uit een vroegere noodsituatie.

Een kind dat vroeger in een min of meer ernstige noodsituatie heeft verkeerd,
zal iedere impuls die echt uit zichzelf komt, als bedreigend ervaren en met schuld beladen.

De noodsituatie bestond mede daaruit, dat een impuls, een opkomend gevoel van een kind, gekleineerd werd, weggewuifd of alleen maar niet herkend en zeker niet gevalideerd of ‘gezegend’.

Omdat een kind geen ander referentiekader heeft dan de ouders,
zal het op grond van het niet of verkeerd reageren van een ouder,
de conclusie trekken dat de eigen impuls ‘slecht’ is, of ‘dom’ of ‘raar’ en
dat zij de enige is met zulk een ‘probleem’ en dat niemand dat ooit begrijpen zal.
Het eigen gevoel gaat dan ondergronds of wordt als schaamtevol ervaren .

Jezus : Engagement omdat het moet of  ben je vrij om te geven ?

In een veilige therapie kan deze ‘domheid’ ontzenuwd worden en ‘het rare’ ontkracht.

Na enige tijd zal het begaafde kind zonder al te veel schaamte meer ruimte vragen voor haar gevoelens, en schuldloos grenzen gaan stellen aan wat anderen haar vragen.

TROOST FANTASIE

Ze heeft hiermee overigens ook afstand moeten doen van een eigenaardig soort ‘uniciteit’ en ‘almacht’: ‘ik moet het toch alleen doen, ik zal de wereld wel redden’.

Deze kick die lang gediend heeft als troostfantasie zal zij af moeten leggen.

Er is tijd nodig om te rouwen om het loslaten van deze positie.

Aanvankelijk zal het loslaten van de vertrouwdheid van deze positie de angst oproepen die met een vermeende ontstane leegte gepaard gaat.

De therapeut zal zorgzaam om moeten gaan met deze kwetsbare positie; ze is als een vogeltje die uit het ei komt en de veiligheid van de schaal kapot ziet gaan.

MAAR ZE GAAT DAAR IETS VOOR TERUG KRIJGEN.

Omdat ze nu ook tot dan toe verborgen energieën van haar wezen tot ontwikkeling laat komen, zal de echte kracht van binnenuit gaan ontstaan, vanuit een innerlijke bron.

Ze ontdekt de goede vader en moeder in zichzelf, ze leert zichzelf geven wat ze nodig heeft.

Dan komt ze beter in balans, gaat zich fysiek ook prettiger voelen, krijgt meer flexibiliteit en kinderlijke zorgeloze lol.

De depressie lost zich op, ze krijgt weer zin in het leven en daarmee krijgt het leven zin.

De wereld moet het waarschijnlijk wel hebben van deze begaafde kinderen, van hun moed, en aanvoelingsvermogen.

Maar laat de wereld dan zorgen dat deze kinderen niet bezwijken onder hun last.

Wanneer ze in contact komen met hun eigen innerlijk, zal de warmte die ze verspreiden en de steun die zij kunnen bieden, echt zijn en niet uit angst voortkomen, maar uit hun hele wezen.

Als je suggesties, vragen of oplossingen hebt dan hou ik er echt van om die te horen in de commentaren of als het meer persoonlijk is contacteer me.

Johan Persyn Hooglede België

Download hier en beluister herhaaldelijk aandachtig dit deel van het artikel op johanpersyn.com met als titel “Slachtoffer van het referentiekader van de narcistische ouder.”

 

Aanverwante teksten

Children of the Self-Absorbed: A Grown-Up’s Guide to Getting Over Narcissistic Parents by Nina W. Brown (2011-09-26) MP3 CD

Narcissism: How to Break Free from a Narcissistic Partner

The Pocket Guide to Surviving The Narcissist

Een kwestie van karakter waarom doorzettingsvermogen en nieuwsgierigheid belangrijker zijn dan IQ

Hoe moet het nu verder als ouder met kinderen met een narcistische ouder?

Er is binnen in jou iets creatiefs dat zegt dat je 100% voor het leven moet gaan.

Play
Print Friendly, PDF & Email
Advertisements

Wat betekent deze tekst voor U?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.