Nederig vasten en vitamines kan onze zelfgenezing bevorderen.

Mensen kunnen vastlopen ook al streven ze regelmatig ernaar om veranderingen te brengen in hun levensstijl zodat ze meer geluk ondervinden. Soms is er verschillende malen nodig om te proberen te slagen om het goed te doen. Vasten kan je helpen na te denken over uw doelen van uit een groot perspectief.

Het is belangrijk een lijst te hebben met de voordelen als je je doel bereikt hebt. Weten wat je wilt bereiken is essentieel.

Het bereiken van die doelen heeft weinig te maken met aanhoudende wilskracht; het gaat meer om het structureren van je omgeving, gewoonten en omstandigheden, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over wilskracht. Verander je omgeving als je wilt stoppen met een slechte gewoonte. Door te vasten verander je je “interne” omgeving.

Vitaminen en vasten!

Vitaminen en mineralen zijn erg belangrijk voor je lichaam, en ze hebben veel verschillende functies in je lijf. Sommige van die functies zijn ook algemeen bekend. Zo weet bijna iedereen dat bepaalde vitaminen en mineralen kunnen bijdragen aan het behoud van je weerstand, en dat vitamine D de opname van kalk in de botten verhoogt. Maar wist je dat er ook specifieke vitaminen en mineralen zijn die belangrijk zijn voor je brein? Als je dus wilt vasten is het belangrijk om je lichaam te ontgiften, maar toch de nodige vitamines te geven, zeker als je herstellende bent.

Vitaminen voor je brein!

Voor de goede werking van je hersenfuncties heb je een aantal B-vitaminen nodig. Vitamine B1 bijvoorbeeld. Die B-vitamine is gunstig voor een goede geestelijke balans. Vitamine B6 helpt je net weer wat anders. B6 draagt bij aan de hersen- en zenuwfuncties die betrokken zijn bij je leervermogen. Foliumzuur, oftewel vitamine B11 draagt dan weer bij aan de weerstand tegen stress, en vitamine B12 is goed voor je concentratievermogen. En mocht je denken dat vitamine C mede zorgt voor / bijdraagt aan / een positieve invloed heeft op een goede weerstand, dan heb je het mis. Vitamine C vitamine draagt namelijk ook bij aan een heldere geest.

Mineralen voor je brein

Wat wel duidelijk is, is dat er naast vitaminen ook mineralen zijn die van belang zijn voor je brein. Zoals magnesium dat bijdraagt aan  de hersen- en zenuwfuncties die betrokken zijn bij de concentratie. IJzer draagt zijn steentje bij aan een normaal probleemoplossend vermogen. Maar ook jodium en zink spelen een rol. Jodium is belangrijk bij geestelijke inspanning en activiteit, en zink helpt je bij geestelijke druk en spanning.

Ahornsiroop voorziet ons lichaam van een veelvoud aan vitamines en mineralen!

Ahornsiroop bevat aanzienlijke hoeveelheden van verschillende voedingsstoffen. Een portie van 60 ml ahornsiroop dekt 100% van onze dagelijkse behoefte aan mangaan, 37% voor riboflavine, 18% voor zink, 7% voor magnesium en 5% voor calcium en kalium.

Vasten onder medisch toezicht kan verbazingwekkende resultaten hebben.

Patiënten met diabetes type 2 die bloedsuikerverlagende medicijnen innemen moeten extra voorzichtig zijn tijdens het vasten. Als de insulinedosering onvoldoende afgestemd wordt op het dieet, bestaat het risico op een te lage bloedsuikerspiegel en dus een verhoogde kans op een hypo. Bespreek dit dus vooraf met je behandelende arts.

Er moet op worden gewezen dat een hele vasten niet voor iedereen is weggelegd.  Kleine kinderen, bejaarden, zwangere of zogende moeders en mensen met relevante gezondheidsproblemen zouden niet een hele snelle poging tot vasten moeten doen. Als je je zorgen maakt over vasten, praat er dan over met een medische professional voordat je het probeert. Als je een heel zwaar beroep hebt is vasten gedurende een werkperiode ook niet aan te raden.

Niet iedereen kan 5-7 dagen lang vasten; op een vergelijkbare manier kan niet iedereen zich volledig onthouden van voedsel en water. Een persoon moet wijsheid betrachten en zijn arts raadplegen als hij medische zorgen heeft voordat hij gaat vasten, anders kan het zelfs schadelijk zijn voor je gezondheid.

Het concept van therapeutisch vasten is niet nieuw.

De eerste grote filosofen, denkers en genezers gebruikten het voor hun gezondheid.

Hippocrates, Plato, Socrates, Aristoteles en Galenus prezen allemaal de voordelen van vasten . Paracelsus, een van de drie vaders van de westerse geneeskunde , zei: “Vasten is het beste medicijn voor je eigen innerlijke arts.”

Helaas, naarmate de tijd verstreek, is vasten als een methode om te genezen achterhaald geworden, omdat pillen nemen de modaliteit van de behandeling werd.

Een klein aantal beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en sportwereld is het gebruik van vasten blijven volgen, en vandaag leren we over de enorme voordelen en, in het bijzonder, hoe het werkt op cellulair niveau.

Vasten werkt omdat het lichaam het vermogen heeft om zichzelf te genezen. Wanneer het verteringsproces stopt, wordt het algemene herstel van het lichaam versneld.

Door een voedzaam dieet te volgen, kan het lichaam in een sneller tempo genezen.

Johan heeft vasten gebruikt als een strategie gedurende zijn sportcarrière om zijn uithoudingsproces te versnellen.

Door 3 weken een dieet te gebruiken kon hij zijn maximale hartslag verhogen tot 205 op zijn 35 jaar. En had hij een hartslag in rust van 33. Zijn overslagpols was 156. Daardoor was hij in staat om 100 km te lopen binnen de 10 uur.

Het dieet bestond uit water met citroen en toevoeging van zout, stevia, veel ahornsiroop en paprika. Je zoekt een mengsel dat je aangenaam van smaak vindt. Het is zo wat de bedoeling dat je daar 3 liter van drinkt per dag, wanneer je er zin in hebt. Ondertussen is het ook de bedoeling dat je veel beweegt, oefeningen voorziet voor alle spiergroepen, en de sport doet die je normaal doet. Hij koos er dus voor om geen vast voedsel te eten.

Het is goed als je daarmee begint het niet langer dan 5 dagen te doen. En dit 2 keer per jaar. Wellicht het jaar nadien kun je al naar gelang dat je het je beviel meer dagen vasten.

Hou in gedachten dat dit een behoorlijk streng dieet is. Veel rusten is ook nodig. Het is mogelijk dat je wat hoofdpijn krijgt door de ontgifting op de tweede en derde dag. Het is een uitstekend middel om te ontgiften en een natuurlijke ontstekingsremmer.

Vasten voor Christenen

De vastentijd is een seizoen van 40 dagen van berouw en voorbereiding op de vreugden van Pasen. De vastentijd begint op Aswoensdag (rond 17 februari) en duurt tot Paaszondag ( rond 4 april).

Een van de traditionele praktijken van de vastentijd is vasten. In Mattheüs 4:1-11 wordt ons verteld dat Jezus veertig dagen vastte in de woestijn en daarna “hij verhongerde”.

Velen van ons hebben eerder gevast – misschien voorafgaand aan een chirurgische medische procedure, misschien beoefende de religieuze traditie waarin we opgroeiden vasten (geen vlees op vrijdag bijvoorbeeld), of misschien heb je intermitterend vasten beoefend om af te vallen of iets anders andere reden.

Vasten kan een krachtige praktijk zijn voor een christen, maar het wordt ook aanzienlijk verkeerd begrepen en cultureel uitdagend, dus het wordt vaak slecht beoefend of helemaal niet beoefend.

De vastentijd zou een geweldige tijd zijn om te experimenteren met vasten, maar het is belangrijk om te begrijpen waar je aan begint! Daarom hebben we een paar tips opgeschreven over hoe je kunt vasten voor de vastentijd (of een andere tijd).

Christelijk vasten is volgens sommigen niet:

 • Een manier om voor God te lijden. Het is niet om dat je vast dat God in ruil daarvoor iets gaat doen voor jou.
 • Een spirituele oefening die laat zien hoe vroom of vroom je bent.
 • Gerechtigheid (d.w.z. het staat niet gelijk aan heiligheid of heiliging).
 • Een manier om geestelijk heel hard te proberen dat God op je zal reageren.
 • Hetzelfde als bekering van zonde (we “vasten” niet van zonde, we belijden het, ontvangen vergeving en keren ons ervan af).
 • Een verslavingsbehandelingsprogramma. Als je je machteloos voelt om een ​​afhankelijkheid te doorbreken, zoek dan hulp!

We leven in een cultuur van fast food, instant bevrediging en egocentrisme. 

Een van de beste manieren om onze ogen van onszelf af te houden en weer op de Geest te richten, is door te vasten. Vasten is echter praktisch genegeerd en vergeten in het comfort van de moderne kerk. Vaak vasten we niet voor de vastentijd omdat we niet weten hoe we voor de vastentijd moeten vasten!

De Bijbel vermeldt talloze verslagen waarin mensen, steden en naties zich tot God hebben gewend door te vasten en te bidden:

Hanna treurde over onvruchtbaarheid “weende en at niet” ( 1 Samuël 1:7 ); 

Anna, een bejaarde weduwe, zag Jezus in de tempel en ‘diende God met vasten en gebed’ ( Lucas 2:37 ). 

Saulus ontmoette Jezus op de weg naar Damascus, “was drie dagen niet te zien, at of dronk niet.” ( Handelingen 9:9 ). 

Cornelius zei tegen Petrus: “Vier dagen geleden vastte ik tot dit uur…” ( Handelingen 10:30 ). 

De meeste mensen vasten om religieuze en spirituele redenen, terwijl anderen ervoor kiezen om te vasten om gezondheidsredenen. 

Er zijn verschillende specifieke redenen die de Bijbel ons vertelt om te vasten.

 1. Om als Christus te zijn. (Mattheüs 4:1-17 ;  Lukas 4:1-13 ).
 2. Om spirituele zuiverheid te verkrijgen. (Jesaja 58:5-7).
 3. Om zich te bekeren van zonden. (Zie  Jona 3:8 ;  Nehemia 1:4 ,  9:1-3 ;  1 Samuël 14:24).
 4. Om God te beïnvloeden. (2 Samuël 12:16-23).
 5. Om te rouwen om de doden. (1 Samuël 31:13 ;  2 Samuël 1:12).
 6. Om Gods hulp te vragen in tijden van crisis en rampspoed. (Ezra 8:21-23 ;  Nehemia 1:4-11).
 7. Om het gebed te versterken. (Matteüs 17:21 ;  Marcus 9:17-29 ;  Handelingen 10:30 ;  1 Korintiërs 7:5).

In de Bergrede leerde Jezus een les over hoe te vasten en hoe niet te vasten:

Bovendien, wanneer je vast, wees dan niet als de huichelaars, met een droevig gelaat. Want zij verminken hun gezicht, zodat het voor mannen lijkt alsof ze vasten. Voorwaar, zeg ik u, zij hebben hun beloning. Maar u, wanneer je vast, zalf uw hoofd en was uw gezicht, zodat je niet voor mannen lijkt te vasten, maar voor uw vader die in de geheime plaats is; en je vader die in het geheim ziet, zal je openlijk belonen.’ (Matteüs 6:16-28)

We zien dat het belangrijk is om niet tegen anderen op te scheppen of op te scheppen over vasten. De Joden in de dagen van Jezus gebruikten vasten en geven om iedereen te laten denken dat ze spiritueler waren dan anderen. 

Maar Jezus zegt ons dat vasten in het geheim moet gebeuren, zodat het niet gebruikt kan worden om onszelf te verheerlijken. Vasten zou ons nederig moeten maken in plaats van trots. Uiteindelijk zijn het niet onze werken, maar onze harten die ertoe doen voor God. God belooft degenen die in het geheim vasten en bidden openlijk te belonen.

Gepubliceerd door johanpersyn

Het is niet genoeg om klinische beschrijvingen en wetenschappelijke proefschriften te vinden over aandoeningen en hun symptomen. Ook is het niet nuttig om alleen over het verdriet van de slachtoffers te schrijven. Soms hebben we voorbeelden nodig - voorbeelden van het leven - van het gedrag dat deze mensen vertonen en een vertaling van wat echt is, echt aan de hand, voordat we het kunnen internaliseren en de informatie toepassen in ons eigen leven. Maar dikwijls hebben we ook iemand nodig om te luisteren naar onze reactie op die verhalen en gebeurtenissen in ons leven. Daar wil ik mijn ervaring met u delen om samen te groeien in kwalitatievere opvoeding en beleving.

Voeg hieronder een reactie toe!