Nederig vasten en vitamines kan onze zelfgenezing bevorderen.

Nederig vasten en vitamines kan onze zelfgenezing bevorderen.

Mensen kunnen vastlopen ook al streven ze regelmatig ernaar om veranderingen te brengen in hun levensstijl zodat ze meer geluk ondervinden. Soms is er verschillende malen nodig om te proberen te slagen om het goed te doen. Vasten helpt om na te denken over uw doelen van uit een groot perspectief.

Het is belangrijk een lijst te hebben met de voordelen als je je doel bereikt hebt. Weten wat je wilt bereiken is onmisbaar. Het is niet nodig je uiterste best te doen om je doelen te bereiken; het is vooral belangrijk je omgeving, gewoonten en omstandigheden zo in te richten dat je niet steeds je wilskracht hoeft aan te spreken. Als je wilt stoppen met een slechte gewoonte, verander dan je omgeving. Door te vasten verander je je “interne” omgeving.

Vitaminen en vasten!

Vitaminen en mineralen zijn erg belangrijk voor je lichaam, en ze hebben veel verschillende functies in je lijf. Sommige van die functies zijn ook algemeen bekend. Zo weet bijna iedereen dat bepaalde vitaminen en mineralen kunnen bijdragen aan het behoud van je weerstand, en dat vitamine D de opname van kalk in de botten verhoogt. Maar wist je dat er ook specifieke vitaminen en mineralen zijn die belangrijk zijn voor je brein? Als je dus wilt vasten is het belangrijk om je lichaam te ontgiften, maar toch de nodige vitamines te geven, zeker als je herstellende bent.

vasten
Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Vitaminen voor je brein!

Voor de goede werking van je hersenfuncties heb je enkele B-vitamines nodig. Vitamine B1 bijvoorbeeld. Die B-vitamine is gunstig voor een goede geestelijke balans. Vitamine B6 helpt je net weer wat anders. B6 draagt bij aan de hersen- en zenuwfuncties die betrokken zijn bij je leervermogen. Foliumzuur, of vitamine B11 draagt dan weer bij aan de weerstand tegen stress, en vitamine B12 is goed voor je concentratievermogen. En mocht je denken dat vitamine C ook zorgt voor / bijdraagt aan / of een positieve invloed heeft op een goede weerstand, dan heb je het mis. Vitamine C vitamine draagt namelijk ook bij aan een heldere geest.

Mineralen voor je brein

Wat wel duidelijk is, is dat er naast vitaminen ook mineralen zijn die van belang zijn voor je brein. Zoals magnesium dat bijdraagt aan de hersen- en zenuwfuncties die betrokken zijn bij de concentratie. IJzer draagt bij aan een normaal probleemoplossend vermogen. Maar ook jodium en zink spelen een rol. Jodium is belangrijk bij geestelijke inspanning en activiteit, en zink helpt je bij geestelijke druk en spanning.

Ahornsiroop voorziet ons lichaam van een veelvoud aan vitamines en mineralen!

Ahornsiroop bevat aanzienlijke hoeveelheden van verschillende voedingsstoffen. Een portie van 60 ml ahornsiroop dekt 100% van onze dagelijkse behoefte aan mangaan, 37% voor riboflavine, 18% voor zink, 7% voor magnesium en 5% voor calcium en kalium.

Vasten onder medisch toezicht kan verbazingwekkende resultaten hebben.

Patiënten met diabetes type twee die bloedsuikerverlagende medicijnen innemen moeten extra voorzichtig zijn tijdens het vasten. Als de insulinedosering onvoldoende afgestemd wordt op het dieet, bestaat het risico op een te lage bloedsuikerspiegel en dus een verhoogde kans op een hypo. Bespreek dit dus vooraf met je behandelende arts.

Er moet op worden gewezen dat een hele vasten niet voor iedereen is weggelegd.  Het is niet aan te raden dat kleine kinderen, bejaarden, zwangere of zogende moeders en mensen met belangrijke gezondheidsproblemen een hele snelle poging tot vasten doen. Als je je zorgen maakt over vasten, praat er dan over met een medische professional voordat je het probeert. Voor mensen met een zwaar beroep is het niet aan te raden om tijdens de werkperiode te vasten. Niet iedereen kan 5-7 dagen vasten; op een vergelijkbare manier kan niet iedereen zich volledig onthouden van voedsel en water. Een persoon moet wijsheid betrachten en zijn arts raadplegen als hij medische zorgen heeft voordat hij gaat vasten, anders kan het zelfs schadelijk zijn voor je gezondheid.

Het concept van therapeutisch vasten is niet nieuw.

Hippocrates, Plato, Socrates, Aristoteles en Galenus prezen allemaal de voordelen van vasten. Paracelsus, een van de drie vaders van de westerse geneeskunde, zei: “Vasten is het beste medicijn voor je eigen innerlijke arts.” Helaas, naarmate de tijd verstreek, is vasten als een methode om te genezen achterhaald geworden, omdat pillen nemen de modaliteit van de behandeling werd.

Enkele beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en sportwereld zijn het gebruik van vasten blijven volgen, en vandaag leren we over de enorme voordelen en, in het bijzonder, hoe het werkt op cellulair niveau. Vasten werkt omdat het lichaam het vermogen heeft om zichzelf te genezen. Wanneer het verteringsproces stopt, wordt het algemene herstel van het lichaam versneld. Door een voedzaam dieet te volgen, kan het lichaam in een sneller tempo genezen.

Johan heeft vasten gebruikt als een strategie gedurende zijn sportcarrière om zijn uithoudingsproces te versnellen.

Door 3 weken een dieet te gebruiken kon hij zijn maximale hartslag verhogen tot 205 op zijn 35 jaar. En had hij een hartslag in rust van 33. Zijn overslagpols was 156. Daardoor was hij in staat om 100 km te lopen binnen de 10 uur.

Het dieet bestond uit water met citroen en toevoeging van zout, stevia, veel ahornsiroop en paprika. Je zoekt een mengsel dat je aangenaam van smaak vindt. Het is zo wat de bedoeling dat je daar 3 liter van drinkt per dag, wanneer je er zin in hebt. Ondertussen is het ook de bedoeling dat je veel beweegt, oefeningen voorziet voor alle spiergroepen, en de sport doet die je normaal doet. Hij koos er dus voor om geen vast voedsel te eten.

Het is goed als je daarmee begint het niet langer dan 5 dagen te doen. En dit 2 keer per jaar. Misschien het jaar daarna kun je al naar gelang dat je het je beviel meer dagen vasten. Hou in gedachten dat dit een behoorlijk streng dieet is. Veel rusten is ook nodig. Het is mogelijk dat je wat hoofdpijn krijgt door de ontgifting op de tweede en derde dag. Het is een uitstekend middel om te ontgiften en een natuurlijke ontstekingsremmer.

Vasten voor christenen

De vastentijd is een seizoen van 40 dagen van berouw en voorbereiding op de vreugden van Pasen. De vastentijd begint op Aswoensdag (rond 17 februari) en duurt tot Paaszondag (rond 4 april).

Een van de traditionele praktijken van de vastentijd is vasten. In Mattheüs 4:1-11 wordt ons verteld dat Jezus veertig dagen vastte in de woestijn en daarna “hij verhongerde”.

Veel van ons hebben wel eens eerder gevast, mogelijk voor een operatie, of omdat het hoorde bij de religie waarin we opgroeiden (bijvoorbeeld geen vlees op vrijdag), of misschien heb je af en toe vasten beoefend om gewicht te verliezen of om een andere reden.

Vasten is een krachtige christelijke praktijk, maar het wordt ook verkeerd begrepen en kan cultuurproblemen opleveren, dus het wordt vaak slecht beoefend of helemaal niet uitgeoefend.

Vasten is een goede uitdaging tijdens de vastentijd, maar weet wel waar je aan begint! We hebben dus verscheidene aanbevelingen geformuleerd over hoe je kunt vasten tijdens de vastentijd (of op een andere gelegenheid)

Christelijk vasten is volgens sommigen niet:

 • Een manier om voor God te lijden. Het is niet om dat je vast dat God in ruil daarvoor iets gaat doen voor jou.
 • Een spirituele oefening die laat zien hoe vroom je bent.
 • Gerechtigheid (d.w.z. het staat niet gelijk aan heiligheid of heiliging).
 • Een manier om geestelijk heel hard te proberen dat God op je zal reageren.
 • Hetzelfde als bekering van zonde (we “vasten” niet van zonde, we belijden het, ontvangen vergeving en keren ons ervan af). D.w.z. we doen die zonden niet meer.
 • Als je je machteloos voelt kan het succes van enkele dagen vasten er toe leiden dat je je ​​afhankelijkheid kan doorbreken. Maar wees voorzichtig, wordt niet verslaafd aan het vasten. Als het ingewikkeld is voor jou, zoek dan hulp.

We leven in een cultuur van fastfood, instant bevrediging en egocentrisme. 

Als we willen dat onze aandacht weer op de Heilige Geest gericht is in plaats van op onszelf, en zo ons egocentrisme wat verminderen, is vasten een van de beste manieren. Helaas is vasten praktisch genegeerd en vergeten in het comfort van de moderne kerk. We weten vaak niet hoe we moeten vasten voor de vastentijd!

De Bijbel vermeldt talloze verslagen waarin mensen, steden en naties zich tot God hebben gewend door te vasten en te bidden:

Hanna treurde over onvruchtbaarheid “weende en at niet” (1 Samuël 1:7); 

Anna, een bejaarde weduwe, zag Jezus in de tempel en ‘diende God met vasten en gebed’ (Lucas 2:37). 

Saulus ontmoette Jezus op de weg naar Damascus, “was drie dagen niet te zien, at of dronk niet.” (Handelingen 9:9). 

Cornelius zei tegen Petrus: “Vier dagen geleden vastte ik tot dit uur…” (Handelingen 10:30). 

De meeste mensen vasten om religieuze en spirituele redenen, terwijl anderen ervoor kiezen om te vasten om gezondheidsredenen. 

Er zijn verschillende specifieke redenen die de Bijbel ons vertelt om te vasten.

 1. Om als Christus te zijn. (Mattheüs 4:1-17; Lukas 4:1-13).
 2. Om spirituele zuiverheid te verkrijgen. (Jesaja 58:5-7).
 3. Om zich te bekeren van zonden. (Zie Jona 3:8 ; Nehemia 1:4,  9:1-3;  1 Samuël 14:24).
 4. Om God te beïnvloeden. (2 Samuël 12:16-23).
 5. Om te rouwen om de doden. (1 Samuël 31:13;  2 Samuël 1:12).
 6. Om Gods hulp te vragen in tijden van crisis en rampspoed. (Ezra 8:21-23; Nehemia 1:4-11).
 7. Om het gebed te versterken. (Matteüs 17:21 ; Marcus 9:17-29; handelingen 10:30 ;  1 Korinthiërs 7:5).

In de Bergrede leerde Jezus een les over hoe te vasten en hoe niet te vasten:

Bovendien, wanneer je vast, wees dan niet als de huichelaars, met een droevig gelaat. Want zij verminken hun gezicht, zodat het voor mannen lijkt alsof ze vasten. Voorwaar, zeg ik u, zij hebben hun beloning. Maar u, wanneer je vast, zalf uw hoofd en was uw gezicht, zodat je niet voor mannen lijkt te vasten, maar voor uw vader die in de geheime plaats is; en je vader die in het geheim ziet, zal je openlijk belonen.’ (Matteüs 6:16-28)

We zien dat het belangrijk is om niet tegen anderen op te scheppen of op te scheppen over vasten. De Joden in de dagen van Jezus gebruikten vasten en geven om iedereen te laten denken dat ze spiritueler waren dan anderen. 

Jezus leert ons dat we moeten bidden en vasten in het geheim, zodat we onszelf niet kunnen verheerlijken. Vasten zou ons nederig moeten maken in plaats van trots. Uiteindelijk zijn het niet onze werken, maar onze harten die ertoe doen voor God. God belooft degenen die in het geheim vasten en bidden openlijk te belonen.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig advertentievrij en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media.

Lees meer