Hypnose gebruikt door de narcist(e) zonder liefde. Deel 1

In essentie kunnen hypnotische stimuli gesprekspatronen die de trance-toestand verdiepen, flikkerend kaarslicht, muziek of erotische aanraking omvatten. Hypnose gebruikt door de narcist zal al deze aspecten omvatten in de lovebombing fase.

We glijden de hele dag door in trance-toestanden.

Een boek lezen, oefenen, naar muziek luisteren of goed kijken hoe de wereld ons voorbij komt door het raam van een rijdende auto. Er is echter een groot verschil tussen zelfgeïnduceerde trance-toestanden, zelfs als deze onbewust zijn, of die door manipulators, zoals de hypnotiserende narcist(e) of een psychopaat, op ons worden toegepast.

De hypnose gebruikt door een narcist(e)is om hem te idealiseren in de love-bombing fase en je te vernietigen in de devaluatie fase. Kortom, om je ziek te maken.

hypnose gebruikt door de narcist
Zou hypnose kunnen helpen?

Wat een slachtoffer zeker niet wil!

Ervaringen van slachtoffers van een hypnotiserende narcist(e) met Stockholm syndroom. Nadat ze kon ontsnappen uit de hel en alle gevaarlijke ervaringen met de narcist(e) heeft doorstaan, gelooft het slachtoffer soms dat er werkelijk boze geesten werken in de hypnotiserende narcist(e).

Ze bidt voor hem tegenwoordig, maar ze was ook boos op hem vanaf het moment dat ze van zijn plannen op de hoogte was. Het was een spel van hem om haar met een enorme schuldenberg op te zadelen.

Volgens haar, om de duivel te kunnen verslaan kwam Jezus in haar leven. Ze hoopt dat de narcist(e) zich zal bekeren en spijt hebben en zo zich vrij zal maken van zijn demonen. Maar nu gaat ze niet teruggaan naar de hel, het maakt niet uit hoeveel ze nog van hem houdt, want het is te gevaarlijk.

hypnose gebruikt door de narcist
Hypnotische technieken voor weerstand en transformatie na misbruik

Het gebroken worden door de narcist, verplicht ons er toe om naar binnen te gaan om daar herstelling te bevorderen.

Dikwijls wordt daarbij gebruikt gemaakt van een hogere macht. In alle geval is het door onvoorwaardelijke liefde te geven dat dit deel van je innerlijke kind terug kan bloeien en zich veilig voelen.

Een onreine geest – Jezebel.

Wanneer haar narcistische man in een narcistische razernij ontsteekt dan kleurt zijn oog donker zwart. Hij heeft echter bruine ogen. Hij ruikt zelfs verschillend. Zijn gezicht ziet eruit als pure haat. Er is absoluut geen manier om hem over te halen om hem te kalmeren, want dat kan uren tijd in beslag nemen.

Vroeger was hij een grote dronkaard. Wanneer hij haar ontmoette, nam een onreine geest van hem bezit. Zij werd verlost van de geest van Jezebel, zegt ze.

Jezebel is ook de geest van woede en angst, depressie en nog veel meer.

Ze had die al met zich mee, sinds haar kindertijd. Zij is dankbaar voor Jezus. Zij kreeg die openbaring van Jezus, omdat ze mentale problemen had, zonder dat ze wist wat de oorzaak daarvan was. Ze is nu 43, en ze is geheeld en verzegeld door God. Wanneer God haar genade schonk dan kwam de breuk met de demon snel. Je kunt je bekeren, je tot God richten en laten dopen door de Heilige Geest.

Loof God voor de bevrijding die hij je schenkt. Zij en haar man zijn nu gescheiden als gevolg van het bedrog dat hij pleegde.

Hij heeft zich verontschuldigd. Echter, er was daarna geen wroeging.

Hij blijft haar de schuld geven voor het verlaten van hun woning zonder hem een kans te geven om het uit te leggen. Ze gaf hem wel alle gelegenheid om met haar te praten. Daarom weigerde ze om naar huis te gaan want dat was het waar het is gebeurd. Ze verloor haar hoop op een verzoening.

Bovendien ontdekte ze dat zijn gedrag tijdens haar huwelijk erg manipulatief was en vindt dat de Heer haar heeft beschermd. Hij zal ook haar kind beschermen dat binnenkort op de wereld komt.Zou ze willen dat haar narcistische echtgenoot hem overgeeft aan de Heer? Maar ze heeft nog niet gehoord van enig hypnotiserende narcist(e) die zich zou hebben bekeerd.

Toch heeft ze nog hoop. Laat me weten als je enkele specifieke spirituele adviezen vanuit een christelijk perspectief hebt dat u kunt geven voor deze dame. Ik denk dat sommige lezers daarvoor zeer erkentelijk zouden zijn.

hypnose gebruikt door de narcist
Heb jij een geweten? Heb jij empathie? Ben je een co-dependent of een narcist?

De onderbrekingspatronen in een narcistische communicatie is hypnose gebruikt door een narcist(e).

De communicatie stroom breken is een methode die zeer frequent voorkomt in veel communicatie met de hypnotiserende narcist(e). Tegen de tijd dat alles is gezegd en gedaan proberen ze om u volledig te domineren.

Als je de verleiding niet weerstaat,je niet laat manipuleren zullen ze proberen om je te vernietigen als persoon mentaal en fysiek.

Het is met hypnotiserende boodschappen dat het begint. Dus mensen wees op uw hoede. Ons brein gaat ongewild op zoek naar betekenis als we met irrationele woorden, dubbelzinnige lichaamstaal te maken krijgen. Met deze tegenstrijdige boodschappen houdt de narcist ons in zijn of haar tang.

Meestal als je je verzet zal de familie beweren dat jij de narcist(e) of een psychopaat bent.

De narcistische familie zullen dat soort shit op jou proberen. Ze moeten weten dat hun truc om te beginnen met langzaam te spreken iets is dat niet zal werken, omdat je nu weet dat dit een van de werktuigen is dat een narcist(e) op je zal loslaten.

Heel wat mensen in de maatschappij proberen hun gedacht op te dringen met een hypnotisch gesprek met je zoals verkoopmensen, politici, managers en werkgevers. Als personen liegen spreken meestal trager dan normaal.

Bekijk eens een speech van Trump of een interview met Ben Weyts, en je zult herhaalde woordpatronen vinden. Ondertussen kunnen die mannen die akeligste zinnen loslaten met een brede smile. Wanneer je baas zegt: ‘Ik weet niet waarover je het hebt, je bent de enige die daar iets over zegt. Waarom heb jij alleen problemen daar mee?”

Of “Waarom hij, de baas, alleen een probleem met jou heeft”, dan wordt het tijd dat je zoekt naar een andere baas.

De Satanist die praktijken van hekserij doet.

Ik heb het hier niet over die brave vrouwen die kruiden gebruiken. Maar de vrouw waarover ik het nu zal hebben had een narcistische man die behoorde tot een satanistische groep en praktijken uit de hekserij toepaste. Soms voelde ze pijnen alsof ze met een naald in haar voeten of hart prikten.

Ze kan zich zelfs herinneren dat op een bepaald moment dat haar man een vraag stelde zonder enige aanleiding.  Heb je soms ooit een scherpe pijn in je voet gevoeld? vroeg hij.

Het is grappig en superdom dat de narcist(e) niet kon zwijgen om te vertellen over zijn daden.

Ze gelooft echt dat hij zwarte magie gebruikt om hem te helpen om haar gek te maken en dat ze haar geest zou verliezen. Ze gelooft echt dat ze kwade zwarte magie gebruiken om hen te helpen met hun “Gas-verlichting”, om ervoor te zorgen dat hun vrouw of man (of wie dan ook) hun geest verliest en gek wordt!

Wellicht hoopte hij ook dat hij op die manier zijn vrouw sneller tot zelfmoord kon aanzetten. Dat is wat zij doen: een spel spelen zoals Satan en zijn demonen om te doden, te stelen en te vernietigen.

Op een nacht, nu 15 jaar geleden kwam ik thuis van mijn werk.

Er branden wel 50 kaarsen met overal afbeeldingen van heiligen. Mijn ex-vrouw zei dat ik bezeten was en dat ze had gebeden om mij te redden. Stel je dit tafereel eens voor. Je wordt woedend wellicht. Je denkt dat je vrouw gek geworden is. Het is ook in zekere zin angstaanjagend. En dat was de bedoeling.

Als je het mij vraagt het is weerzinwekkend hoe ze taferelen van zwarte magie gebruiken om ons te beïnvloeden. Wat het uiteraard ook doet. Dat is gewoon puur kwaad verpakt in een boodschap.

Er zijn ook sommige Christen die denken dat ze een duivelse Jezebel in zich hebben en dit als uitleg gebruiken dat ze er niet kunnen aan doen wat ze doen.

Voor anderen is de enige manier om te genezen van een sociopathisch narcisme een verlossing door een goede goddelijke christelijke praktijk en door Jezus Christus. Anderen geloven dan in exorcisme.

Het is zo raar dat enkele moderne kerken diegene die ziek zijn niet meer willen helpen met gebed om te genezen.

Charismatische kerken zullen dan weer de Heilige Geest aanroepen. Evangelische kerken doen aan handoplegging. Jezus deed veel wonderen in zijn tijd en nu nog is een voorwaarde om heiligverklaring te ontvangen dat er dankzij de potentiële heilige een genezing heeft plaatsgehad. Maar er zullen zeker Jezebel geesten aanwezig zijn geweest in de kerken. Kijk naar de pedofilie schandalen.

Ik hoop dat metafysica zal helpen.

Wanneer je agnostisch bent, maar gelooft in metafysica, dan kan je negatieve energie terug sturen naar diegene die ze je gestuurd heeft door je fantastisch te voelen. Probeer je supergelukkig en vol vertrouwen te voelen wanneer je in hun aanwezigheid bent of als je aan hen denkt. Dit zal hun inspanningen vernietigen en hun energie naar hen terugsturen en hen een klap geven op hun rug.

Nog een bedenking: In kerken waar het een echte hoererij is, is het normaal dat je God niet ontvangt. Volgens sommige onderzoeken zouden 30% van de priesters spirituele narcisten zijn. Voor diegenen die hebben moeten uittreden zou meer dan 60% NPD hebben.

God gebeurt door mensen en dus niet daar waar hypnose door een narcist(e) wordt gebruikt.

Immers dat is misbruik van een techniek die bestemd was om te genezen. Over jouw Godsbegrip kan je leren natuurlijk. Wie de echte hogepriester is en wie je moet volgen, ook dat staat in de Bijbel. Misschien kun je het eens proberen om te geloven in de Heer Jezus met het proberen van een klein gebed zoals: Ik hou van jou, ik ben je dankbaar, a.u.b vergeef me, het spijt me.

En je vraagt dan dat God jouw leven zou veranderen in liefde, geluk en vrede. Doe dit een 30 tallen dagen en wees gedisciplineerd. En neem dan zelf de beslissing uit de gevolgen van dit experiment als dit jouw leven te goede komt en of je dit wel of niet verderzet.

hypnose gebruikt door de narcist
Het beste van liefde validatie en eigenwaarde vind je niet bij een narcist.

De stem van de Baby.

Ze spreekt met mij met een kinderachtige stem alsof ze een kind is van 3 jaar oud. Ze vertelt me dat haar eigen kinderen haar niet graag zien. Dat haar leven geen zin meer geeft. Ik probeer haar te kalmeren wat me na een paar uur lukt. ’s Anderdaags stuurt ze me een sms om mij te bedanken.

Tezelfdertijd stuur ik een bericht naar haar zoon om te zeggen dat zij suïcidaal is. Daarna krijg ik een email dat ze er nooit aan gedacht had om zelfmoord te plegen. Ook dat ik haar kinderen daar niet mocht voor storen.

Op een kinderachtige manier (babystem) spreken is hypnose gebruikt door een narcist(e).

Een andere mevrouw spreekt tegen een kennis van mij op eenzelfde kinderachtige manier alsof mijn kennis ook een kind is. De andere persoon acteert zo vol zelfvertrouwen en vertelt haar dat al haar professionele contacten luisteren naar haar, uitgezonderd mijn kennis. Het is duidelijk voor mij dat die andere mevrouw probeert controle uit te oefenen over mijn kennis.

Het kan gebeuren op deze manier. Een volwassene spreek je aan in een stijl alsof ze met een baby praat. Uiteraard ben je daarover verwonderd en vraag je deze volwassene waarom hij of zij zo op deze manier tot je spreekt. En dan reageert de volwassen met een babystem dat hij niet weet waarover je praat.

Het is mogelijk dat dit soort gesprek jou agressief maakt als je niet een enorme hoeveelheid zelfbeheersing hebt.

Je zult willen het masker van de hypnotiserende narcist(e) afrukken want het is niet alleen vervelend, maar ook vernederend zo behandeld te worden. Als je dit meemaakt, zul je als je hier goed opgelet hebt, jou herinneren dat het de bedoeling was om jou in verwarring te brengen en in een gedomineerde positie te brengen (slachtoffer). Je zou het ook een vorm van gaslighting kunnen noemen.

hypnose gebruikt door de narcist
Wat je mist is waarschijnlijk het masker van de narcist.

Het selecteren van het gesprek.

Eén van de voornaamste redenen waarom zij de relatie stopte met haar beste vriend was, omdat hij de methode van ‘het selecteren van het gesprek’ op haar toepaste. Nu was die man al een lul geweest bij verschillende gelegenheden daarvoor.

Maar op een bepaald moment ontdekte ze dat hij deze techniek op haar toepaste en zij heeft het hem nooit vergeven.

Ze begon zich af te vragen hoe het kwam dat als ze een gesprek met hem begon, ze voordat ze het wist, het over iets heel anders hadden. Dat ze zelf vergeten was waarover ze eerst was begonnen te praten.

Steeds weer opnieuw verpeste de bastaard haar gedachtegang doelbewust en doelmatig. Ook dat is hypnose gebruikt door een narcist(e).

Het was absoluut duidelijk toen ze besloot om zo’n gesprek op te nemen en her te beluisteren. De truc bestond er in naar iets heel willekeurig in de omgeving te schreeuwen en dan snel van onderwerp te veranderen. Hij deed dat een paar keer in het gesprek.

Zo begon ze inzicht te krijgen in de situatie die er gaande was.

Na een tijdje realiseerde ze dat er heel wat meer anomalieën zaten in de manier hoe hij met haar een gesprek voerde. Ze was tijdens een gesprek in een situatie waar ze heel wat dingen zei. Aan het oppervlak leek het dat het gesprek eerlijk verliep. En dat er werd geluisterd naar haar.  Ze werd namelijk niet onderbroken, geen enkele keer zelfs.

Na het herzien van veel van hun gesprekken besefte ze dat dit patroon eindigde na het doodstil zijn.  Net zoals iemand die zo’n gesprek koppig negeert. Tenslotte eindigde hij het gesprek met dat te zeggen wat hij wilde zeggen.

Dit gedrag bestaat er in dat de hypnotiserende narcist(e) het slachtoffer de onderwerpen laat zeggen, zonder dat hij er iets opzegt, maar waarnaar hij luistert en uitsluitend toelaat dat er wordt gesproken wanneer hij het wil.

Het effect is dat het slachtoffer denkt dat het een eerlijk gesprek was.

Ze zou zo 100 dingen suggereren. Hij zal geen commentaar daarop geven, net doen alsof hij toegespitst is op zijn werk op de computer. Ze wist toen nog niet dat dat vals werk was. Het moment dat ze iets suggereerde wat hij wilde begon hij te praten alsof het beslist was. Dat zij hem naar een onderwerp had geleid of daarover was begonnen.  Het was dat wat moet gebeuren en dat ze er maar ‘zelf’ moest voor betalen, want zij had het gekozen.

Dit is lange termijn hypnose gebruikt door een narcist(e).

Het is zo verraderlijk want het lijkt op het fokken van dieren of planten, behalve dat de freak je gedachten aan het fokken is in je hoofd. Na een tijdje heeft de narcist(e) zijn gedachten in je hoofd. Hij wordt helemaal woedend als hij vindt dat er een gedachte in je geest is die van hem ontbreekt.

Maar natuurlijk zal hij zeggen dat het over een ander onderwerp is om je in het ongewisse te laten. Het sterkste wapen die ze hebben is dat iedereen denkt dat die truc die hij gebruikt ‘ongelooflijk’ – niet te geloven – is als je er iemand over vertelt.

Niemand gelooft je als je zegt dat hij zo’n methodes gebruikt en een hypnotiserende narcist(e) is.

Het gevolg is echter wel groot: gewoon soms alleen naar het gezicht kijken van de narcist(e). Het brengt je herinneringen naar boven. Dan voel je je terug abnormaal. Zoiets is niet wat je verwacht. Geheel dat hypnotische ding van de hypnotiserende narcist(e) lijkt ongelooflijk, om waar te zijn. Dat is echter precies de reden waarom het werkt in de eerste plaats. Een soort duivels charisma.

Zij beëindigde alleen een 25-jarige vriendschap omwille van dergelijk gedrag.

Haar zogenaamde vriend zou haar enkele privévragen stellen. Toen ze in het midden van een eerlijk antwoord was, zou hij net plotseling van onderwerp veranderen.

Of hij kwam af met een zeer vette en oppervlakkige oplossing, alleen om zijn superioriteit te tonen. Ondertussen suggereert hij dat hij haar “hielp”. Dit gaf haar de kriebels.

Deze narcistische klootzakken hebben een “pornografisch” kijk op de wereld.

Ze willen altijd dat de dingen gebeuren op een bepaalde manier, zodat zij er plezier, profijt of een eergevoel kunnen uithalen. Dat is ook zo met hun intieme relatie.

hypnose gebruikt door de narcist
Hoe het innerlijk proces van loslaten van codependentie doen? deel 2

Hoe hun pornografische fantasie je pijn doet, is niet een punt van zorg voor hen.

Je zou kunnen weten dat als je vertelt over het hebben van jouw persoonlijke behoeften dat dat hun fantasie volledig verpest.

Het is als een bepaald scenario van hen die moet gevolgd worden. Meer een kijk scenario dan een dialoog. Net alsof zij de positie in nemen van de voyeur.

Zijn dit niet echte klootzakken die het totaal niet verdienen om een vriend of om het even wat te hebben? Is het goed als je uit de buurt blijft van zo’n reptiel? Er zijn methodes die werken met narcisten.

Hij verloor één van zijn grote minnaressen, dus hij wilde haar dubbel “consumeren” om zo het gemis bij hem te compenseren.

Hij was met die verandering iets te snel.

Daardoor al te duidelijk dat het slecht afliep.  Hij had dit niet goed genoeg gepland. Noch wist hij dat hij al verdacht was door nog andere gedrag.

Daardoor ging hij ook veel te snel met deze verandering. Dat op zich was al verdacht. Maar niet alleen dat, hij liet daardoor ook veel vervelende sporen na. Zijn gehele kaartenhuisje stortte voor haar ogen in elkaar.

Wat ze deed was dat ze vals deed en dat ze bleef vallen voor zijn shit.

Ze startte met het maken van een zeer pragmatische analyse van zijn bewegingen. Toen hij zich volledig comfortabel voelde en dacht dat ze geen aandacht besteedde aan zijn handel en wandel dan stond hij toe dat zij hem ondervroeg, denkend dat hij aan de touwtjes trok. Ze was als een stille toeschouwer en de dader speelde een nep karakter.

Ze ziet alles vanuit dit oogpunt. Het duurde nog steeds vele maanden om te herstellen. Het kostte haar een hoop tijd aan opleiding in de psychologie van narcisme om te accepteren hoe ze verschillende jaren in dergelijke misbruik situatie had gezeten.

Het is echter een van de zwakheden van de narcist(e): de intelligentie van andere mensen te onderschatten.

Je kunt ‘gemakkelijker’ uit hun trucs stappen als je meer informatie over narcistische gedrag bestudeert.

100 % zijn/haar geld kwijt door een narcist(e).

Vier jaar na zijn echtscheiding en 14 jaar samen, kan hij duidelijk zien hoe ze met hem speelde. Zij gebruikte hem door enkele van de bovenstaande technieken en schuld inductie toe te passen.

Zij nam 100 % van zijn geld over, opende geheime creditkaarten.  Beloog hem voortdurend, maakte bergen schulden. Zij startte met problemen maken tegenover de familie, had verschillende buien, ruïneerde vriendschappen. Zo manipuleerde ze haar omgeving en nog zoveel meer.

Uiteindelijk bedroog ze hem en verliet ze hem voor een andere man namelijk een vriend.

Wanneer hij probeerde haar daarmee te confronteren, schreeuwde ze en gaf hem de schuld. De woede hield niet op, urenlang. Zij werd bedot zei ze. Ook wilde ze haar leugens niet bekennen. Tevens kon ze de waarheid niet accepteren totdat de deur dichtklapte en ze weg reed.

Het was een koude werkelijkheid, om te realiseren hoe dom hij was geweest.

Maar een serene opluchting toen ze hem verliet gezien het rustig werd. Het leven is goed nu voor hem, al is hij alles kwijt. Zijn leven, zijn doelen. Hij bepaalt zijn lot. Zijn familie aanvaardt hem terug. Hij zal nooit meer worden verblind of gemanipuleerd en vergeten wie hij is.

Toch vind hij het veel gelukkiger om als single te leven. Het leven is te kort om te leven met een narcistische partner. En het is een hel voor de kinderen ook. Zodra je jezelf terug hebt, hebben de narcisten verloren.

Onderbreken en projecteren is hypnose gebruikt door een narcist(e).

Dit is een eigenschap die ik echt haat bij narcisten. De narcisten hebben demonische geesten die verleiden. Ze hebben een geheime en subtiele dynamiek. Kortom, het zijn slechte mensen.

De narcist(e) was het gewoon om haar te vertellen dat hij niet beschikte over de vaardigheid om logisch te denken wanneer zij het over een bepaald iets of  een conflict hadden. Sommige zeggen intellectuelen te haten.

Hij zou haar vertellen dat hij dat meer als een kunstenaar aanpakte. Hij zag het als een creatief proces.

Ze konden een telefonisch, chat of life gesprek hebben. Dan kon ze dan iets met hem delen. Waar hij inpikte in het gesprek zou hij beginnen te praten over hem. Daardoor gaf hij te kennen dat hij het niet waard vond om iets te antwoorden wat zij had gezegd.

Het ziet er naar uit dat de enige manier om de narcist(e) te bestrijden het verhogen is van jouw zelfvertrouwen.

Wanneer je gezonde zelfliefde, zelfrespect en zelfwaardering ontwikkelt hebben ze niet meer de kans om je beste vriend te worden, want dan heb je al aan jezelf.

Wanneer je niemand meer hoeft, is het voor hen veel moeilijker om je gevangen te houden wanneer ze je mishandelen of stofzuigen.

Zet jouw mentale hygiëne, lichamelijke hygiëne, voeding hygiëne en slaaphygiëne als eerste belangrijk onderwerp in je leven. Maak er een routine van, een goede gewoonte heeft het structuur en het zal betekenen dat je kracht hebt.

Patroon interruptie als hypnose gebruikt door de narcist.

Patroon interrupties zijn als een shock behandeling. Het is alsof de narcist(e) je moet schokken om je gedachten patronen te onderbreken, die ze willen overnemen.

Het lezen van deze blogs hier, kan je verder helpen. Zij leren je om meer en meer bewust te worden van de technieken die de narcist(e) gebruikt! Neem a.u.b. de eerste stap en onderschrijf dan deze blog.

De wonderen en vreugde van de bloeien-manier van herstel is dat we ons geëngageerd hebben aan ons innerlijk werk.

Het loslaten en up-leveling van onze eerdere trauma’s en onbewuste pijnlijke programma’s in gezonde en bekrachtigende programma’s wordt onze belangrijkste opdracht. Dit wordt een prachtige, zelf toegewijde levensstijl.

Met deze manier van leven willen we ontwikkeling, expansie en vrijheid. We zijn gestopt om te proberen de miljarden andere mensen in de wereld te leren kennen, voor te lichten en voor te schrijven, te repareren of te veranderen.

In plaats daarvan werken we aan de enige persoon die we zelf kunnen zijn om uit co-afhankelijke patronen te komen die de perfecte match zijn voor narcisten in giftige relaties met hen.

Ik hou ervan dat we als bloeiers een andere manier van zijn creëren, voelen, denken en leven voor onszelf, onze kinderen en onze toekomstige generaties.

Echt, dit creëert een realiteit vrij van misbruik.

Ik hoop dat je deze artikelreeks gaat genieten en dat je nog meer het verschil tussen de oude en nieuwe genezingsmethodes voor jou wilt ophelderen.

Misschien ben je al een tijdje op onze website en heb je toegang tot mijn informatiebronnen, maar je weet dat het tijd is om het echte innerlijke werk te beginnen om te transformeren op het enige niveau dat het echt kan plaatsvinden en vasthouden, in je Innerlijk Zijn.

Als jij klaar bent, dan is mijn hoogste aanbeveling om een ​​kijkje te nemen bij het Engelstalige Narcissistic Abuse Recovery Program dat tot op vandaag meer dan 20.000 mensen van over de hele wereld heeft geholpen om niet alleen misbruik te overleven, maar ook te gedijen in hun nieuwe leven zonder mishandeling.

Zoals altijd kijk ik ernaar uit om jouw opmerkingen en vragen over dit artikel te beantwoorden.

Heb je vragen of suggesties? We antwoorden graag!


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.581 andere abonnees