De hypnotiserende narcist(e) heeft helemaal geen liefde.

 

In essentie kunnen hypnotische stimuli zoals gesprekspatronen die de trance-toestand verdiepen, flikkerend kaarslicht, muziek of erotische aanraking omvatten.

We glijden de hele dag door in trance-toestanden. Een boek lezen, oefenen, naar muziek luisteren of aandachtig kijken hoe de wereld ons voorbij komt door het raam van een rijdende auto.

Er is echter een groot verschil tussen zelf-geïnduceerde trance-toestanden, zelfs als deze onbewust zijn, of die door manipulators, zoals de hypnotiserende narcist(e) of een psychopaat, op ons worden toegepast.

De hypnose gebruikt door een narcist(e) is om hem te idealiseren in de love-bombing fase en je te vernietigen in de devaluatie fase. Kortom om je ziek te maken.

 

Wat een slachtoffer zeker niet wil!

Ervaringen van slachtoffers van een hypnotiserende narcist(e) met Stockholm syndroom.

Nadat ze kon ontsnappen uit de hel en alle gevaarlijke ervaringen met de narcist(e) heeft doorstaan, gelooft het slachtoffer soms dat er werkelijk boze geesten werken in de hypnotiserende narcist(e).

Ze bidt voor hem tegenwoordig, maar ze was ook boos op hem vanaf het moment dat ze van zijn plannen op de hoogte was. Het was een spel van hem om haar met een enorme schuldenberg op te zadelen.

Volgens haar, om de duivel te kunnen verslaan kwam Jezus in haar leven. Ze hoopt dat de narcist(e) zich zal bekeren en berouw hebben en zo zich vrij zal maken van zijn demonen. Maar nu gaat ze niet teruggaan naar de hel, het maakt niet uit hoeveel ze nog van hem houdt, want het is te gevaarlijk.

 

Een onreine geest – Jezebel.

Wanneer haar narcistische man in een narcistische razernij ontsteekt dan kleurt zijn oog donker zwart.

Hij heeft echter bruine ogen. Hij ruikt zelfs verschillend, zijn gezicht ziet eruit als pure haat, er is absoluut geen manier om hem te overhalen om hem te kalmeren want dat kan uren duren.

Vroeger was hij een grote dronkaard. Wanneer hij haar ontmoette nam een onreine geest van hem bezit.

Zij werd verlost van de geest van Jezebel, zegt ze. Jezebel is ook de geest van woede en angst, depressie en nog veel meer. Ze had die al met zich mee, sinds haar kindertijd. Zij is dankbaar voor Jezus. Zij kreeg die openbaring van Jezus omdat ze mentale problemen had, zonder dat ze wist wat de oorzaak daarvan was.

Ze is nu 43, en ze is geheeld en verzegeld door God.

Wanneer God haar genade schonk dan kwam de breuk met de demon snel. Je kunt je bekeren, je tot God richten en laten dopen door de Heilige Geest.

Loof God voor de bevrijding die hij je schenkt. Zij en haar man zijn nu gescheiden ten gevolge van het bedrog dat hij pleegde.

Hij heeft zich verontschuldigd. Echter was er daarna geen wroeging.

Hij blijft haar de schuld geven  voor het verlaten van hun woning zonder hem een kans te geven om het uit te leggen.

Ze gaf hem wel alle gelegenheid om met haar te praten. Daarom weigerde ze om naar huis te gaan want dat was het waar het is gebeurd. Ze verloor haar hoop op een verzoening.

Bovendien ontdekte ze dat zijn gedrag tijdens haar huwelijk erg manipulatief was en vindt dat de Heer haar heeft beschermd en Hij zal ook haar kind beschermen dat binnenkort op de wereld komt.

Zou ze willen dat haar narcistische echtgenoot hem overgeeft aan de Heer.?Maar ze heeft nog niet gehoord van énig hypnotiserende narcist(e) die zich zou hebben bekeerd.

Toch heeft ze nog hoop.  Laat me weten als je een aantal specifieke spirituele adviezen vanuit een christelijk perspectief hebt dat u kunt geven voor deze dame; Ik denk dat sommige lezers daarvoor zeer erkentelijk zouden zijn.

 

 

De onderbrekingspatronen in een narcistische communicatie is hypnose gebruikt door een narcist(e).

De communicatie stroom breken is een methode die zeer frequent voorkomt in veel communicatie met de hypnotiserende narcist(e). Tegen de tijd dat alles is gezegd en gedaan proberen ze om u volledig te domineren.

Als je de verleiding niet weerstaat en je niet laat manipuleren zullen ze proberen om je te vernietigen als persoon mentaal en fysiek.

Het is met hypnotiserende boodschappen dat het begint. Dus mensen wees op uw hoede.

Meestal als je je verzet zal de familie beweren dat jij de narcist(e) of een psychopaat bent.

Ze zullen dat soort shit op jou proberen. Ze moeten weten dat hun truc om te beginnen met langzaam te spreken iets is dat niet zal werken, omdat je nu weet dat dit een van de werktuigen is dat een narcist(e) op je zal loslaten.

Heel wat mensen in de maatschappij proberen hun gedacht op te dringen met een hypnotisch gesprek met u zoals verkoopmensen, politici, managers en werkgevers.

Wanneer je baas zegt : ‘Ik weet niet waarover je het hebt’, Je bent de enige die daar iets over zegt. Waarom heb jij alleen problemen daar mee?

Of Waarom hij, de baas, alleen een probleem met jou heeft, dan wordt het tijd dat je zoekt naar een andere baas.

 

De Satanist die praktijken van hekserij doet.

Ik heb het hier niet over die brave vrouwen die kruiden gebruiken. Maar de vrouw waarover ik het nu zal hebben had een narcistische man die behoorde tot een satanistische groep en praktijken uit de hekserij toepastte. Soms voelde ze pijnen alsof ze met een naald in haar voeten of hart prikten.

Ze kan zich zelfs herinneren dat op een bepaald moment haar man een vraag stelde zonder enige aanleiding.  Heb je soms ooit een scherpe pijn in je voet gevoeld? vroeg hij.

Het is grappig en super dom dat de narcist(e) niet kon zwijgen om te vertellen over zijn daden.

Ze gelooft echt dat hij zwarte magie gebruikt om hem te helpen om haar gek te maken en dat ze haar geest zou verliezen.

Ze gelooft echt dat ze kwade zwart magie gebruiken om hen te helpen met hun “Gas-verlichting”, om er voor te zorgen dat hun vrouw of man (of wie dan ook) hun geest verliest en gek wordt!

Wellicht hoopte hij ook dat hij op die manier zijn vrouw sneller tot zelfmoord kon aanzetten.

Dat is wat zij doen een spel spelen zoals Satan en zijn demonen om te doden, te stelen en te vernietigen.

Op een nacht, nu 15 jaar geleden kwam ik thuis van mijn werk.

Er branden wel 50 kaarsen met overal afbeeldingen van heiligen.

Mijn vrouw zei dat ik bezeten was en dat ze had gebeden om mij te redden. Stel je dit tafereel eens voor. Je wordt woedend wellicht. Je denkt dat je vrouw gek geworden is. Het is ook in zekere zin angstaanjagend. En dat was de bedoeling.

Als je mij het vraagt het is weerzinwekkend hoe ze taferelen van zwarte magie gebruiken om ons te beïnvloeden. Wat het uiteraard ook doet. Dat is gewoon puur kwaad verpakt in een boodschap.  Er zijn ook sommige Christen die denken dat ze een duivelse Jezebel in hen hebben en dit als uitleg gebruiken dat ze er niet kunnen aandoen wat ze doen.

Voor anderen is de enige manier om te genezen van een socio-pathisch narcisme een verlossing door een goede goddelijke christelijke praktijk en door Jezus Christus. Anderen geloven dan in  exorcisme.

Het is zo raar dat een aantal moderne kerken diegene die ziek zijn niet meer willen helpen met gebed om te genezen.

Charismatische kerken zullen dan weer de heilige geest aanroepen.

Evangelische kerken doen aan handoplegging. Jezus deed veel wonderen in zijn tijd en nu nog is een voorwaarde om heiligverklaring te ontvangen dat er dankzij de potentiële heilige een genezing heeft plaats gehad.

Maar er zullen zeker Jezebel geesten aanwezig zijn geweest in de kerken kijk maar naar de pedofilie schandalen.

Ik hoop dat metafysica zal helpen.

Wanneer u agnostisch bent, maar gelooft in metafysica,  dan kunt u negatieve energie terug sturen naar diegene die ze u gestuurd heeft door u fantastisch te voelen.

Probeer je super gelukkig en vol vertrouwen te voelen wanneer je in hun aanwezigheid bent of als je aan hen denkt.

Dit zal hun inspanningen vernietigen en hun energie naar hen terugsturen en hen een klap geven op hun rug.

In kerken waar het een echte hoererij is, is het normaal dat je God niet ontvangt.

God gebeurt door mensen en dus niet daar waar hypnose  door een narcist(e) wordt gebruikt. Immers dat is misbruik van een techniek die bestemt was om te genezen.

Over uw Godsbegrip kunt u leren natuurlijk. Wie de echte hogepriester is en wie je dient te volgen, ook dat staat in de Bijbel.

Misschien kun je het eens proberen om te geloven in de Heer Jezus met het proberen van een klein gebed zoals Ik hou van jou, ik ben je dankbaar, a.u.b vergeef me, het spijt me.

En je vraagt dan dat God uw leven zou veranderen in liefde, geluk en vrede. Doe dit een 30 tal dagen en wees gedisciplineerd. En neem dan zelf de beslissing uit de gevolgen van dit experiment als dit uw leven te goede komt en of je dit al dan niet verderzet.

 

De stem van de Baby.

Ze spreekt met mij met een kind-achtige stem alsof ze niet een volwassene is van 3 jaar ouder. Ze vertelt me dat haar eigen kinderen haar niet graag zien, dat haar leven geen zin meer geeft.

Ik probeer haar te kalmeren wat me na een paar uur lukt.

’s Anderendaags stuurt ze me een sms om mij te bedanken. Tezelfdertijd stuur ik een bericht naar haar zoon om te zeggen dat zij suïcidaal is.  Daarna krijg ik een email dat ze er nooit aan gedacht had om zelfmoord te plegen. Ook dat ik haar kinderen daar niet mocht voor storen.

Op een kinderachtige manier spreken is hypnose gebruikt door een narcist(e).

Een andere mevrouw spreekt tegen een kennis van mij op een zelfde kinderachtige manier alsof mijn kennis ook een kind is. De andere persoon acteert zo vol zelfvertrouwen en vertelt haar dat al haar professionele contacten luisteren naar haar, uitgezonderd mijn kennis.

Het is duidelijk voor mij dat die andere mevrouw probeert controle uit te oefenen over mijn kennis.

Het kan gebeuren op deze manier. Een volwassene spreekt u aan in een stijl alsof ze met een baby praat. Uiteraard bent u daarover verwonderd en vraagt u deze volwassene waarom hij/zij zo op deze manier tot u spreekt. En dan reageert de volwassen met een baby-stem dat hij niet weet waarover u praat.

Het is mogelijk dat dit soort gesprek jou agressief maakt als je niet een enorme hoeveelheid zelfbeheersing hebt.

U zult willen het masker van de hypnotiserende narcist(e) afrukken want het is niet alleen vervelend maar ook vernederend zo behandeld te worden.

Als je dit meemaakt zul je als je hier goed opgelet hebt jou herinneren dat het de bedoeling was om jou in verwarring en in een te domineren positie te brengen (slachtoffer).

Het selecteren van het gesprek.

Een van de voornaamste redenen waarom zij de relatie stopte met haar beste vriend was omdat hij de methode van ‘het selecteren van het gesprek’ op haar toepaste. Nu was die man al een lul geweest bij verschillende gelegenheden daarvoor.

Maar op een bepaalt moment ontdekte ze dat hij deze techniek op haar toepaste en zij heeft het hem nooit vergeven.

Ze begon zich af te vragen hoe het kwam dat als ze een gesprek met hem begon, ze voordat ze het wist, het over iets heel anders hadden. Dat ze zelf vergeten was waarover ze initieel was begonnen te praten.

Steeds weer opnieuw verpeste de bastaard haar gedachtegang doelbewust en doelmatig dat is hypnose gebruikt door een narcist(e).

Het was absoluut duidelijk toen ze besloot om zo’n gesprek op te nemen en te herbeluisteren. De truc bestond er in naar iets heel willekeurig in de omgeving te schreeuwen en dan snel van onderwerp te veranderen. Hij deed dat een paar keer in het gesprek.

Zo begon ze inzicht te krijgen in de situatie die er gaande was.

Na een tijdje realiseerde ze dat er heel wat meer anomalieën zaten in de manier hoe hij met haar een gesprek voerde.

Ze was tijdens een gesprek in een situatie waar ze heel wat dingen zei, aan het oppervlak leek het dat het gesprek eerlijk verliep. En dat er werd geluisterd naar haar.  Ze werd namelijk niet onderbroken, geen enkele keer zelfs.

Na het herzien van een heleboel van hun gesprekken besefte ze dat dit patroon eindigde na het dood stil zijn.  Net zoals iemand die zo’n gesprek koppig negeert. Ten slotte eindigde hij het gesprek met dat te zeggen wat hij wilde zeggen.

Dit gedrag bestaat er in dat de hypnotiserende narcist(e) het slachtoffer de onderwerpen laat zeggen, zonder dat hij er iets op zegt, maar waarnaar hij luistert en  uitsluitend toelaat dat er wordt gesproken wanneer hij het wil .

Het effect is dat het slachtoffer denkt dat het een eerlijk gesprek was.

Ze zou zo 100 dingen suggereren. Hij zal geen commentaar daarop geven, net doen alsof hij toegespitst is op zijn werk op de computer. Ze wist toen nog niet dat dat fake werk was.

Het moment dat ze iets suggereerde wat hij wilde begon hij te praten alsof het beslist was. Dat zij hem naar een plaatst had geduwd of daarover was begonnen.  Het was dat wat moet gebeuren en dat ze er maar ‘zelf’ moest voor betalen, want zij had het gekozen.

Dit is lange termijn hypnose gebruikt door een narcist(e).

Het is zo verraderlijk want het lijkt op het fokken van dieren/planten, behalve dat de freak je gedachten aan het fokken is in je hoofd.

Na een tijdje heeft de narcist(e) zijn gedachten in je hoofd. Hij wordt helemaal woedend als hij vindt dat er een gedachte in je geest is die van hem ontbreekt.

Maar natuurlijk zal hij zeggen dat het over een ander onderwerp is om je in het ongewisse te laten.

Het sterkste wapen die ze hebben is dat iedereen denkt dat die truc die hij gebruikt ‘ongelooflijk – niet te geloven – is als je er iemand over vertelt.

Niemand gelooft je als je zegt dat hij zo’n methodes gebruikt en een hypnotiserende narcist(e) is.

Het gevolg is echter wel groot : gewoon soms alleen naar het gezicht kijken van de narcist(e), het brengt je herinneringen naar boven. Dan voel je je terug abnormaal.

Zoiets is niet wat je verwacht. Geheel dat hypnotische ding van de hypnotiserende narcist(e) lijkt ongelofelijk, om waar te zijn. Dat is echter precies de reden waarom het werkt in de eerste plaats. Een soort duivels charisma.

Zij beëindigde enkel een 25-jarige vriendschap omwille van dergelijk gedrag.

Haar zogenaamde vriend zou haar enkele privé vragen stellen. Toen ze in het midden van een eerlijk antwoord was, zou hij net plotseling van onderwerp veranderen.

Of hij kwam  af met een zeer vette en oppervlakkige oplossing, enkel om zijn superioriteit te tonen. Ondertussen suggereert hij dat hij haar “hielp”. Dit gaf haar de kriebels.

Deze narcistische klootzakken hebben een “pornografisch” kijk op de wereld.

Ze willen altijd dat de dingen gebeuren op een bepaalde manier, zodat zij er plezier, profijt of een eergevoel kunnen uithalen. Dat is ook zo met hun intieme relatie.

Hoe hun pornografische fantasie je pijn doet is niet een punt van zorg voor hen.

Je zou kunnen weten dat als je vertelt over het hebben van jouw persoonlijke behoeften dat dat hun fantasie volledig verpest.

Het is als een bepaald scenario van hen die moet gevolgd worden. Meer een kijk scenario dan een dialoog. Net alsof zij de positie in nemen van de voyeur.

Zijn dit niet echte klootzakken die het totaal niet verdienen om een vriend of om het even wat te hebben? Is het goed als je uit de buurt blijft van zo’n reptiel? Er zijn methodes die werken met narcisten.

Hij verloor een van zijn grote minnaressen, dus hij wilde haar dubbel “consumeren” om zo het gemis bij hem te compenseren.

Hij was met die verandering iets te snel.

Daardoor al te duidelijk dat het slecht afliep.  Hij had dit niet goed genoeg gepland. Noch wist hij dat hij reeds verdacht was door nog andere gedrag.

Daardoor ging hij ook veel te snel met deze verandering. Dat op zich was al verdacht. Maar niet alleen dat, hij liet daardoor ook een heleboel vervelende sporen na. Zijn gehele kaartenhuisje stortte voor haar ogen in elkaar.

Wat ze deed was, dat ze fake-te dat ze bleef vallen voor zijn shit.

Ze startte met het maken van een zeer pragmatische analyse van zijn bewegingen.

Toen hij zich volledig comfortabel voelde en dacht dat ze geen aandacht besteedde aan zijn handel en wandel dan stond hij toe dat zij hem ondervroeg, denkend dat hij aan de touwtjes trok. Ze was als een stille toeschouwer en de dader speelde een nep karakter..

Ze ziet alles vanuit dit oogpunt. Het duurde nog steeds vele maanden om te herstellen. Het kostte haar een hoop tijd aan opleiding in de psychologie van narcisme om te accepteren hoe ze verschillende jaren in dergelijke misbruik situatie had gezeten.

Het is echter een van de zwakheden van de narcist(e) : de intelligentie van andere mensen te onderschatten.

U kunt ‘gemakkelijker’ uit hun trucs stappen als u meer informatie over narcistische gedrag bestudeert.

 

100 % zijn geld kwijt door een narcist()e.

Vier jaar na zijn echtscheiding en 14 jaar samen, kan hij duidelijk zien hoe ze met hem speelde. Zij gebruikte hem door een aantal van de bovenstaande technieken en schuld inductie.

Zij nam 100 % van zijn geld over, opende geheime credit kaarten.  Beloog hem voortdurend, maakte bergen schulden. Zij startte met problemen maken tegenover de familie, had verschillende buien, ruïneerde vriendschappen, manipuleerde ze haar omgeving en nog zoveel meer.

Uiteindelijk bedroog ze hem en verliet ze hem voor een andere man namelijk een vriend.

Wanneer hij probeerde haar daarmee te confronteren, schreeuwde ze en gaf hem de schuld. De woedde hield niet op, urenlang. Ze werd bedot, wilde haar leugens niet te bekennen, kon zien de waarheid niet accepteren totdat de deur dicht klapte en ze weg reed.

Het was een koude werkelijkheid, om te realiseren hoe dom hij was geweest, maar een serene opluchting toen ze hem verliet gezien het rustig werd. Het leven is goed nu voor hem, al is hij alles kwijt. Zijn leven, zijn doelen.

Hij bepaalt zijn lot. Zijn familie aanvaardt hem terug. Hij zal nooit meer worden verblind of gemanipuleerd en vergeten wie hij is. Toch vind hij het veel gelukkiger om als single te leven. Het leven is tekort om te leven met een narcistische partner. En het is een hel voor de kinderen ook.

Zodra u uzelf terug hebt, hebben de narcisten verloren :).

 

Onderbreken en projecteren is hypnose gebruikt door een narcist(e).

Dit is een eigenschap die ik echt haat bij narcisten.

De narcisten hebben demonische geesten die verleiden. Ze hebben een geheime en subtiele dynamiek. Kortom het zijn slechte mensen.

Mister/misse) narcist( was het gewoon om haar te vertellen dat hij niet beschikte over de vaardigheid om logisch te denken wanneer zij het over een bepaald iets of  een conflict hadden. Sommige zeggen intellectuelen te haten.

Hij zou haar vertellen dat hij dat meer als een kunstenaar aanpakte. Hij zag het als een creatief proces.

Ze konden een telefonisch of chat of life gesprek hebben. Dan kon ze dan iets met hem delen. Waar hij inpikte in het gesprek zou hij beginnen praten over hem. Daardoor gaf hij te kennen dat hij het niet waard vond om iets te antwoorden wat zij had gezegd.

Het ziet er naar uit dat de enige manier om de narcist(e) te bestrijden het verhogen is van uw zelfvertrouwen.

Wanneer je gezonde zelfliefde, zelfrespect en zelfwaardering ontwikkelt hebben ze niet meer de kans om je beste vriend te worden, want dan heb je al aan jezelf.

Wanneer u niemand meer hoeft is het voor hen veel moeilijker om je gevangen te houden wanneer ze je mishandelen.

Zet uw mentale hygiëne, lichamelijke hygiëne, voeding hygiëne en slaap hygiëne als eerste belangrijk item in je leven. Maak er een routine van, een goede gewoonte heeft het structuur en het zal betekenen dat je kracht hebt.

 

Patroon interruptie in gesprekken met een narcist(e).

Patroon interrupties zijn als een shock behandeling. Het is alsof de narcist(e) je moet schokken om je gedachten patronen te onderbreken, die ze willen overnemen.

Het lezen van deze blogs hier, kan u verder helpen. Zij leren u om meer en meer bewust te worden van de technieken die de narcist(e) gebruikt! Neem aub de eerste stap en onderschrijf dan deze blog.

 

De meester manipulator zal hypnose met je proberen.

Hij kan u zelfs vertellen dat hij zich zeer bewust is van de werking van de menselijke geest. Je kunt hem vertellen dat dat een zeer gevaarlijke uitspraak is. Immers als iemand deze kennis gebruikt op een slechte manier dan zijn de resultaten uiterst schadelijk voor iemand.

Maar die persoon waarover ik nu spreek wist niet dat haar meester manipulator hypnose op haar toepaste.

Toen ze hem toonde  dat ze hem voor was door het bewijs te leveren van zijn leugens was het zoals omgaan met een demon.

Zijn persoonlijkheid werd anders.

Het was als helemaal omgaan met een andere persoon. Hij was zo vol van schaamte dat hij zijn gezicht met zijn handen moest bedekken; zodat hij zelfs haar gezicht niet kon zien.

Het was donker buiten, en de lichten waren aan in huis. Hij was zelfs niet in staat om in het licht te kijken. Hij vroeg me om de lichten uit te schakelen. Zijn woorden, “je bent een slimme vrouw! Oh mijn God, je bent een slimme vrouw. “

Einde met een hypnotiserende narcist(e).

Ze denkt dat hij had vermoed dat ze de relatie met hem ging sluiten, en dat ze klaar was om hem te negeren. Jongen, hij vond haar klaar! Ze vertelde hem zeer beleefd “vandaag is de laatste dag dat we elkaar zien. Het is niet in mijn belang u te blijven zien.” Zo fundamenteel, ze dumpte hem voordat hij haar zou weggooien.

Twee dagen later belde hij haar, en vertelde haar dat hij zijn telefoon had hersteld . Hij zei dat zij hem zijn demonen had laten zien. Hij had hallucinaties. Wat het meeste pijnlijke was voor hem was dat ze gewoon naast hem ging zitten. Ook dat ze sprak als was zij zijn zuster in plaats van zijn slaaf.

“Het zou beter zijn geweest als u me net sloeg in plaats van aardig voor me te zijn. Ik wenste dat u mij sloeg of zo iets.” zei hij.

Drie weken later was er een sociaal evenement voor haar gemeenschap. Hij vermoedde dat ze daar zou zijn. Hij belde haar terug en vroeg haar als ze naar dat evenement ging. Ze zei: “Absoluut.” krachtig met één woord, dat was alles wat ze zei.

Het feit dat ze dat zei dat ze daar naar toe zou gaan maakte dat hij besliste om niet te gaan. Ze zorgde ervoor dat hij besefte dat hij haar niet kon breken.  Ze deed het goed  ondanks de poging tot hypnose.

Hij kon een beetje haar focus verschuiven, maar ze was gelukkig te zijn ontsnapt langs een zeer smalle uitgang. Nu bewaakt ze zelfs haar grenzen sterker.

De NLP narcist(e).

Ze was alleen met hem vier maanden, en het veranderde volledig haar hersenen. Vóór hem had ze het al meegemaakt om gehypnotiseerd te zijn. Intuïtief wist ze dat iets dergelijks aan de hand was, maar ze kon niet bedenken hoe hij dat deed.

Haar narcistische partner is opgeleid in NLP als onderdeel van zijn baan als geheimofficier .

In haar zoektocht om uit te vinden als hij een narcist(e) was of alleen met behulp van NLP technieken met haar een relatie wou beginnen, vertelde ze hem dat ze een presentatie op het werk deed over tijdvervorming, een ander hulpmiddel waarvan hypnose gebruikt maakt.

Toen gaf hij als reactie daarop een uitleg over patroon verstoring en onderbreking.

Patroon verstoring is hypnose gebruikt door een narcist(e).

Hij leerde me hoe patroon verstoring te gebruiken wanneer ik bedrijfsleiders moest als onderdeel van haar werk interviewen.

Als ze ziet dat de “doelpersoon ” aan iets anders denkt kan zij wijzen op een schilderij aan de muur . Je kunt iets zeggen als: Waarom denk je dat sommige rozen een knop blijven en waarom anderen volledig openbloeien?

Hij zei dat het “doel” de rozen zou betrekken op zichzelf en dan kon ze iets meer suggestief zeggen.

Een versiertruc is NLP gebruikt door een narcist(e).

Daarna herinnert ze zich één van hun gesprekken. Gedurende de tijd dat hij haar probeerde te versieren als ze hem vertelde dat sinds ze brak met de vader van haar kind tien jaar geleden, ze nooit nog in een andere romantische relatie was geweest.

Hij deed toen eveneens een verstoring van een patroon op haar. Ze kan haar niet meer herinneren wat het was en zei: “Zodra je de juiste man ontmoet, zul je opnieuw verliefd worden, en wanneer die tijd komt, de eerste persoon  waaraan je zult denken dat zal ik zijn.” Dat was zeer glad natuurlijk.

Ze maakt nu haar excuses tegen mij om te kunnen zeggen dat ze nog steeds samen zijn.

Vermoedt ze dat haar partner een hypnotiserende narcist(e) is?

Ze is nog steeds bezig om erachter te komen of ze NLP /Hypnosis op haar gebruiken enkel om haar te winnen –of dat hij gewoon getraind is daarop en besloot om het te gebruiken voor romantische relaties.

Hij kan al dan niet een narcist(e) zijn, maar zij hadden een gesprek waarin hij nogal akkoord ging dat hij denkt dat hij een narcist(e) is, maar dat hij er zal voor zorgen dat zij zal profiteren van hem en hij van haar waar van hij verschrikkelijk houdt.

Een grote leugen zei ze. Als je een narcist(e) bent dan hou je alleen van jezelf.

Toen zei hij dat Jezus een narcist(e) was. En ze zei nee u hebt het volledig verkeerd. Eerst hield Jezus van ons en het is daarom dat hij ook liefde van ons wilt. Narcisten willen slechts één iets dat iedereen hen liefde heeft en aanbidt.

Ze kon niet vermijden dat hij een ander patroon interruptie gebruikte. Hij ging naar het toilet, stak een sigaret op en begon over iets anders te spreken, iets dat zij haar weer niet meer kan herinneren

Ik denk dat het een verschrikkelijke beslissing zal zijn als ze besluit om bij hem te blijven. Zij zal het voor de rest van haar leven betreuren.

Grooming.

Sommige mensen worden aangetrokken door NLP omdat ze graag mensen manipuleren om hen te gebruiken en te controleren voor hun macht.

Deze getuigenis die volgt is een perfect voorbeeld van grooming.

Hypnose gebruikt door de narcist(e) is de langzame consumptie van je hele wezen.

Ze trekken druppelsgewijs al uw levenskracht uit u terwijl ze een masker opzetten van een genereuze zeer sympathieke persoonlijkheid.

Hij had tien weken gratis kwelling door te leven met haar, maar de triggers zijn nu nog steeds zeer aanwezig.

Hij kan een paar dagen zich optimistisch voelen over zijn toekomst en vervolgens afdalen in een wanhopige angst voor drie dagen en dan de cyclus opnieuw herhalen.

Sommige dingen in zijn leven zijn nu al beter. Hij gaat nog een lange weg afleggen in de wederopbouw van zijn persoonlijkheid.

Het is een eenzame reis, maar hij weigert om te worden overwonnen door lagere levensvormen want zo ziet hij haar nu. Herinner je maar voor altijd dat narcisten parasieten zijn.

Zij gebruiken woorden van liefde om hun kunsten op jou te bezweren.

Ze begrijpen echter niets over echte liefde. Ze weten dat jij daar wel iets van weet en dat is waarom je een aantrekkelijk doelwit voor hen bent.

Wanneer de narcist(e) niet langer op een  gemakkelijke manier “ondersteuning” van u kan krijgen, dan zal de narcist(e) je terzijde schuiven. Dit doet hij op een manier en tijdstip dat bij jou het meeste trauma bezorgt.

Conclusie : Ze is niet gek. Ze had een sluipende verdenking dat iemand waarvan ze zielsveel houdt een narcist(e) is.

Ze heeft geleerd om niet te reageren.

Wees sterk en zoek hulp. Als u geen bondgenoten hebt kun je zich wenden tot mij op Facebook.

Ik hoop dat de stijl van uitleg hier met voorbeelden u zullen helpen.

Mompelen is hypnose gebruikt door een narcist(e).

 

Narcisten zijn als heksen die uw rationeel denkproces stoppen.

Ze kon niet meer koken of iets dat denken vereist doen.

Haar gedachtepatronen waren anders geworden als gevolg van de verschillende lagen van cognitieve dissonantie die zich hadden opgestapeld door te proberen om deze sluwe vuiligheid buiten te krijgen.

Jaren na elkaar doorstond zij het dat hij ging mompelen wanneer ze sprak.

Ze is er door geraakt. En zolang die narcist(e) uit haar buurt blijft is ze vrij. Ze reageert niet op de telefoon of op de deurbel. Maar deze ‘ashole’ liet haar niet alleen, zoals hij wel deed als ze samen waren.

Het is frustrerend. Ze hoeft niet veel, dus hij probeerde om de situatie te controleren.

Ze zal niet meer gekwetst en vernederd worden.

Zoals u weet, is ze niet alleen met deze demonen.

Je moet blijven de goede strijd vechten en uw grenzen streng bewaken.  Het kan eenzaam zijn als je niet contact maakt met goede mensen. Dat is echt iets dat je moet doen: contact maken met gelijkgestemden.

Eindelijk verlost van de narcist(e). Denk je?

Hij zette een zak aan haar deur op Kerstdagavond.  Ze had geen antwoord gegeven aan de deur toen hij belde. Tot de ochtend  wachtte ze om te kijken wat het was, zodat hij zeker weg was. Hij wilde haar bellen, maar zij had zijn telefoonnummer geblokkeerd.

Dus alles wat hij kon doen was een boodschap achterlaten. Ze wilde daarnaar niet luisteren. In plaats daarvan heeft ze die boodschap gewist. Misschien kan deze vrouw overwegen om te verhuizen.

 

De gehele tijd zitten te staren.

Liefde is een actieve kracht.

Geen jaloezie, afgunst, vreemdheid, dwang, manipulatie of geen boos oog dat staart!

Goddamn, de hele dag door!

LIEFDE is een bewuste keuze om iemand goed te behandelen, te respecteren en te aanbidden als een persoon, zolang ze hetzelfde naar u doen. Dat kan zelfs met de intentie voor eeuwig.

 

 

Hypnose is al een spel dat enigszins met uw verdraagzaamheid en persoonlijkheid speelt.

Zal je je laten doen? Zal u het toestaan?

Voor mij, het is allemaal wie, wat, wanneer, waar, waarom en hoe je met iemand een relatie/liefde opbouwt.

De eerste vraag die je rond je grote liefde stelt is de belangrijkste.  Het is de vraag die het verschil maakt. Is het de bloem of de bladeren die je lief hebt. Wie is diegenen die ik lief heb?

Dat is waarom compatibiliteit zo’n heilige woord voor mij is. Hou “het echte” binnen het script wanneer u iemand graag ziet.

Als u uw aandeel van narcisten in je leven hebt doorgemaakt, kunt u gemakkelijk met mij akkoord gaan en zal de boodschap resoneren.

Ja als je moeder een narcist(e)was en een ex obsessief is, kunnen ze veel meer schade aanbrengen dan dat ik hier onder woorden kan brengen. Dat kan een heel grote impact hebben op iemands leven.

Er zijn veel blogs over dit onderwerp van de NPD – narcistische persoonlijkheidsstoornis en hoe ze hun slachtoffers selecteren.

Hypnose kan een middel zijn dat de narcist(e) gebruikt om aan zijn slachtoffers te komen en binnen te rijven.

Ik bedoel niet de theater hypnose, maar de conversatie patronen die in hypnose gebruikt worden om het onbewuste te beïnvloeden.

 

Verkracht door een spirituele en natuurgenezer.

Ze waardeert de verwijzing naar het Stockholm syndroom dat u hier vindt. Het is waar, als het verkrachtingsslachtoffer van iemand met NPD, werd ze echt verstrikt in die nachtmerrie van het hamster-wiel  via hypnose technieken.

Hij had haar ervan overtuigd dat het geen verkrachting was, dan had hij haar gevraagd of het echt gebeurd was. Ze had geen onafhankelijke gedachten meer.

Altijd moest ze in de ‘voorste rij van zijn publiek zitten. Ze was consequent verteld wat haar ervaringen moesten zijn. Hoe ze haar moest voelen, etc. Ze was er verdomd zeker van dat dat met hypnose had te maken!

De ontrouw van de hypnotiserende narcist(e).

Maar wanneer hij zich begon te vervelen met een dergelijke goede marionet zoals zij, begon hij schuin te rijden en af te dwalennaar andere vrouwen. Dit gaf haar meer en meer de tijd om inzicht te krijgen in de feiten ten opzichte van zijn fictie die ze meemaakte.

Ze begon minder en minder deel uit te maken van zijn bewonderende publiek. Zij stapte in therapie. Hij was zeker dat de therapie zou aantonen dat zij het was die zich van alles verbeeldde. En dat ze zou ontdekken dat ze een slecht mens was met al haar ongegronde uitspraken over zijn gedrag.

EMDR, sensomotorische therapie, DBT en aan haar geestelijke schaduw werken met behoud van “geen contact” hielp haar te breken met de ban van zijn hypnose.

 

 

Hij verkoopt zichzelf in de gemeenschap als een alternatieve gezondheids- en spirituele beoefenaar.

Dingen die mensen deze dagen zoeken.

Hij heeft een fotografisch geheugen zodat hij gemakkelijk overtuigen kan dat hij alles weet.

Hij doet mee met elke beweging in haar stad. Daardoor breidt zijn lijst van referenties verder uit.

Hij charmeert zichzelf in de mooie slipjes van de vrouwen die hem dan nog betalen ook.

Misschien zal ze overwegen juridische actie te ondernemen. Is dit een soort verkrachting? Ze diende een klacht in en zijn kantoor en telefoon worden voortaan afgetapt. De Justitie officier zei dat alles wat ze nodig heeft is dat hij verklaart dat hij ‘in’ haar was.

Zelfs de gedachte van het voeren van dat soort gesprek, na jaren van geen contact, triggert haar  tot PTSS.

Hij zal gewoon blijven zeggen dat het nooit gebeurd is.

Dat hij niet eens daar was. Dat zal het einde van het gesprek zijn.

De officier die het verslag opnam nam het wel heel serieus.

De justitie officier toonde haar de vervolgingsstatistieken en zei dat het niet is dat hij er kan mee wegkomen dat het ook kan gebeuren dat hij er niet mee weg kan komen, omdat het gebeurd is.

De justitieofficier zei ook : ik geloof u en de lprocureur gelooft u ook. “

De narcist(e) weet dat ze weet dat ze met een demon was.

Je bent stom omdat je met mij bent.

Een menselijke demon. De narcist(e) was enkele jaren jonger en dat was spannend en anders, gewoon luisteren naar de stem van de narcist(e) was al bedwelmend. Hij noemde haar altijd stom.

Ze geloofde dat hij haar zo noemde omdat hij voelde dat ze dom was gezien ze met hem was omdat hij zo een nep kerel was. Hij wist dat ze dat wist.

Het is niet dat de narcisten zo intelligent zijn. Dat is allemaal ondergronds, in het geheim en bedekt!

Niemand anders ziet dat, dus het is moeilijk om het publiek er op aan te spreken.

Kunnen we het zo laten dat de narcist(e) er blijft mee wegkomen met verkrachting onder hypnotische technieken?

Ik houd er niet van om me te concentreren op de daders, waardoor ze alle aandacht en macht krijgen over de situatie, maar het punt is, laten we ze er mee wegkomen of niet?

Als ze dat kunnen blijven doen heeft hen dat nog meer macht. Dan zijn er nog meer slachtoffers. Zij moeten worden opgeroepen.

Het publiek moet worden opgevoed over de gevaren van het gebruik van hypnose door narcisten. Ze weten niet eens wanneer zij het zien of horen.

De wereld, in het algemeen, biedt de narcist(e) excuses aan in plaats van in weerstand te gaan.

Oh,  vrouwen zijn gewoon zo, ze zijn zoals ze zijn de politici, dat zijn gewoon mannen, mannen zijn zo, en dat gebeurt in gezinnen dat is nu eenmaal zo en altijd geweest.

NEE! U hebt geen excuses voor de psycho klootzakken. Stop het bestendigen van emotioneel en verbaal geweld.

Er zullen niet nog meer slachtoffers zijn als de dader gevat wordt. Gezinnen bedekken verkrachting zelfs ook kerken bedekken het.

Vrienden bedekken het. Misbruik is misbruik. Dierenmishandeling, menselijke misbruik, verbaal misbruik, lichamelijke mishandeling.

Ik sta tegen geweld zelfs in zijn meest subtiele vormen.

Is dit iets wat je hebt ervaren in je leven?

U kunt er een levenslang trauma aan overhouden, een verwoest leven.

Ben je iemand die nog steeds probeert te overleven na een leven van misbruik door een narcist(e)?

Ja zelfs op middelbare leeftijd kun je je leven heropbouwen. Je kunt de prooi geweest zijn van meerdere narcisten, dit maakt allemaal niets uit om zich te verenigen met gelijkgestemde mensen.

 

Het Stockholm syndroom.

De oorspronkelijke situatie van het Stockholm syndroom gebeurde in Stockholm, Zweden, en ja het was in een bank. Dat is hoe het zijn naam kreeg. Het is een groot deel van het inzicht van hoe een co-dependent  omgaat met een narcist(e).

Bovendien is het zeer nuttig om jezelf te onderwijzen over het Stockholm syndroom. Het is geweldig voor u om te leren over deze gedachteprocessen en concepten. Het geeft je een nieuw perspectief om om te gaan met dit soort situaties met narcisten.

Je moet uzelf ontwikkelen over de verschillende types van een narcist(e) en hoe en waarom zij hypnose gebruiken.

De onderbreking van een gesprekspatroon is een brutale methode niet om een rustig, vriendelijk, intelligent gesprek te voeren, maar om u te domineren.

Zelfs wanneer je vertelt aan je ex om te stoppen met contact te leggen, vraagt hij om een tijdje te mogen verblijven bij u.  Hij zegt niet klaar te zijn om u te laten gaan. Dit verlengt verblijf zou hem de tijd kunnen geven om u te hypnotiseren.

Och kan hij ook fluisteren : we kunnen vrienden blijven als je maar stopt met die zever.

Je moet blijven proberen om erachter te komen wat er met de narcistische communicatiestrategieën gaande is.

Ze zijn demonen volgens de meeste slachtoffers. Daarbij willen ze in je geest komen. Je gaat er voor zorgen dat ze je geest niet kunnen infiltreren.

De werkelijkheid is dat als je contact hebt ze door je gevoeligheid en de patronen van afhankelijkheid die er reeds zijn, ze via jou spiegelneuronen hoe dan ook een effect hebben op je systeem.

Ze willen macht en controle over wat je bent en hebt.

Het feit is dat ze je kunnen uitzuigen tot dat je droog bent.

Dit betekent geld. Ze hebben altijd een verborgen agenda.  De narcist(e) wil zijn programma’s in uw hoofd krijgen om te verkrijgen wat ze willen en je levend zien pijn lijden.

Hun missie is uw dood.

Je hebt niets meer te zeggen tegen hen.

Word een gelukkig mens en glimlach. Klaar.

Ik bid hen weg uit mijn leven.

Ik zeg de naam Jezus, en ze lopen weg.

Het zijn lafaards.

Ik gaf hen elke kans op geluk die ze nooit meer zullen krijgen.

We zijn zoet en zorgzaam.

We zijn daarom diegenen die kunnen bedrogen worden en bloot gesteld aan de narcist(e).

Kijk naar manieren om u te deprogrammeren van het Stockholm Syndroom.

Bestudeer de narcist(e) zoals de narcist(e) jou bestudeert.

Versterk uw kennis over de hele app op hun spelletjes en hulpmiddelen.

Kijk op Facebook en neem deel aan een steungroep om het misbruik dat ze je aandeden te keren.

De clustergroep B groeit, en inderdaad de narcisten hebben eigenlijk niets.

Helemaal geen liefde. Het is één groot spel om u te vernietigen dat tot een permanente schade kan leiden.

Kan ik een antwoord krijgen op de vraag of je ooit een relatie gehad hebt met een hypnotiserende narcist(e)?

Als je dat wenst en uzelf er door geen gevaar loopt, laat ons iets daarover weten in de commentaar sectie hieronder.

Dat is een geweldige manier om elkaar te helpen in deze gemeenschap. Maar als u verkiest dat te delen met mij persoonlijk kan je dat als je me bevriendt op Facebook en een persoonlijk bericht stuurt.

Ik ga dan in op al je vragen. Het is geen therapie of coaching sessie,  gewoon luisteren naar je verhaal en zien of we daar klaarheid kunnen in krijgen.

Ook als je genoten hebt van deze inhoud, en u wilt voorkomen dat deze narcistische personen je leven gaan domineren, dan zorgen we er voor dat je goede vrienden gaat maken. Zet dan de stap om mijn facebook pagina te liken.

We zullen jou een ton aan verbazingwekkende middelen aan reiken die u zullen helpen u door elke fase van herstel van misbruik door een narcist(e)  kunnen helpen. Iedereen wenst uiteindelijk te bouwen aan een warme gezellige thuis.

Gelieve mij niet te contacteren als je geen inlevingsvermogen hebt.

Dit artikel is niet bedoeld om te diagnosticeren of een gids te zijn voor zelf-diagnoses.

Het enige doel van dit artikel is strikt voor educatieve doeleinden. Mijn doel is om de lezer  te laten nadenken om schadelijke individuen beter te vermijden.

De standpunten zijn Johan Persyn zijn niet noodzakelijkerwijs die van wetenschappelijk America en Europa.

Als u dankzij deze post meer inzicht hebt gevonden, vergeet dan niet om te reageren, commentaar te geven en te delen.

Ik hoop dat dit artikel echt helpt en als je stevig en echt stabiel wilt worden om contact te maken met je gezonde, ware en goddelijke zelf, wil ik je graag helpen een oplossing te vinden voor je problemen met narcisme. En de eerste stap is door je aan te melden voor mijn gratis 21-daagse programma om om te gaan met narcisme.

Heb je al verbinding gemaakt met onze innerlijke hulpmiddelen? Ik beloof dat deze middelen die je vindt in onze gratis 21-daagse programma een transformatie zijn voor jou.

De eerste stap is hier .

 

Johan Persyn.

 

 

Wil je me vertellen wat je van deze boeken vindt als je dit bekijkt?

Reeks kinderopvang - Koester het kind in jezelf werken met kinderen volgens Alice Miller en Eric BerneKoester het kind in jezelf werken met kinderen volgens Alice Miller en Eric Berne.

 

 

Leerboek transactionele analyseLeerboek transactionele analyse.

 

 

 

Zelfkennis in ballingschap de verdringing van de kindertijd, tot welke prijs ?Zelfkennis in ballingschap.  De verdringing van de kindertijd, tot welke prijs ?

 

 

gij zult niet merkenTachtig jaar psychoanalyse. GIJ ZULT NIET MERKEN.

 

 

Resilience: How Your Inner Strength Can Set You Free from the Past.

 

 

Disclaimer Policy Melanie Tonia Evans products on narcisme.blog

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.