Door redderssyndroom ongeschikt voor een conflictoplossing. Deel 1 +audio

Door redderssyndroom ongeschikt voor een conflictoplossing. Deel 1 +audio

Minder bekend is hoe het redder syndroom ontstaat.

audio van deze blog op narcisme.blog

Wanneer een niet-NPD – een persoon met een narcistische stoornis – zich baseert op zijn of haar eigen kracht, kennis en vaardigheden en denkt dat hij of zij dit afdoende hebben om de gedragsproblemen van een NPD goed te maken dan ontwikkelt zich het reddersyndroom.

Anders gezegd, niet NPD-redders en goed intenderende mensen proberen om hun eigen vermogen te gebruiken om verandering in anderen te bereiken. Het reddersyndroom gebruikt de hulp van kracht, invloed, overtuiging, dwang of charme.

Voorbeelden van redder syndroom.

Een verloofde wiens toekomstige echtgenoot ontploft in een vlaag van woede, maar die ervoor kiest om de bruiloft verder te zetten denkt “Ik kan hem veranderen na de bruiloft” Een ouder met een kind met een persoonlijkheidsstoornis dat oplossingen zoekt door een betere ouder te zijn.

Een man in een agressieve relatie die beslist om “van haar te houden ondanks de pijn.” Een mishandelde vrouw die besluit om niet te zoeken naar professionele hulp en verkiest om harder te werken aan zichzelf.

Een partner in een relatie die probeert om de vrede te bereiken bij zijn partner thuis door alles zo “perfect” mogelijk te maken. Een kind van een persoonlijkheidsgestoorde ouder die probeert om zijn liefde te winnen door academische prestaties.

redder
Innerlijke vrede door gebruik van creatieve gaven na misbruik.

De aantrekkelijke rol van een persoon met een redder syndroom.

Meestal engageren oplossers en redders zich in uiterst nobele activiteiten. Precies als martelaren, offeren zij hun eigen doelen en verwachtingen voor het belang van de andere persoon op. Natuurlijk zijn er redenen waarom veel van ons, als niet NPD onszelf in die rol vastzetten.

Is de rol van de persoon met een redder syndroom nobel?

Dit soort zelfopoffering wordt aangemoedigd door de populaire culturele en religieuze overtuigingen. Voor eerst is er een sterk cultureel verhaal dat ons leert dat het edeler is te geven dan te ontvangen.

Namelijk ook dat degenen die deze filosofie toepast, zal zegevieren op het einde. Aan de andere kant zijn onze culturele helden mensen die zichzelf gemarteld of opgeofferd hebben voor een doel. Sommigen van ons, terwijl we lijden in stilte, hopen dat we winnen door de bewondering van vrienden en familie om dit te doen.

Dienen we altijd actie te ondernemen in een relatie met een NPD?

Soms, als de wereld om ons heen implodeert van gekke vernietiging, kan het dom en naïef zijn om niets te doen. Tenminste als we onze weg door een jungle moeten boren hebben we iets te doen.

Ook daardoor hebben we een taak om onze energie op te richten.

Onze energie richten op het herstel van de narcist om de realiteit van geen liefde te kennen te kunnen aanvaarden. Maar heb je controle over het herstel van de narcist? Het kan therapeutisch zijn om onze frustratie en verwarring weg te werken door te werken aan een project zoals het herstel van een narcist. Want wees gerust het is eindeloos.

Soms kan de extra adrenaline die we krijgen door de conflicten met onze NPD-gezinsleden kunnen worden doorgesluisd naar een “super-menselijke kracht” die ons tot verbazingwekkende resultaten kan brengen.

Is er sprake van immanente rechtvaardigheid omwille van onze slachtofferrol tegenover een NPD?

Sommigen van ons, religieus of niet, bekijken het universum als een ruimte waar we allemaal gelijk worden op het einde. Als een soort van emotionele bankrekening, betalen we met onze inspanningen en offers.

We hopen en geloven dat op een dag we in aanmerking komen voor een grote prijs in deze wereld of in de volgende. Gesteld dat dat klopt dan zullen we alles wat we hebben gezaaid oogsten, met rente.

Schuld en Fierheid bij het slachtoffer met een redder syndroom.

Sommigen van ons, terwijl we hard werken aan onszelf of aan “de relatie”, hebben een verborgen wraak.

In het geheim plannen we voor de dag waarop onze geliefde “Het licht zal zien”, “tot bezinning komt” dat hij zal terugbetalen wat verschuldigd is”.  Dat zal een mooie revanche zijn. We kunnen in het geheim verwachten dat onze geliefde naar ons toe komt.

Vervolgens zal hij erkennen alles wat hij jou heeft aangedaan. Daarna zal hij zijn waardering tonen waarvoor jij voor hem hebt gedaan. Om vervolgens onze vergeving te vragen. Fout toch?

Dus, wat is er mis met een persoon met een redder syndroom?

Het probleem met de “fix-it” of “redder” houding van een persoon met een redder syndroom over het omgaan met een NPD is dat persoonlijkheidsstoornissen echte psychische aandoeningen zijn.Dat betekent dat de stoornis diepe wortels heeft in de neurologie van deze mensen.

Maar ze brengen ook schade aan de neurologie van de mensen die dat verdragen. Net zoals je niet kan genezen van iemand anders infectie door het nemen van een antibioticum voor hen.Ook kun je niet genezen van iemand anders persoonlijkheidsstoornis door het veranderen van je eigen gedrag, of door te compenseren voor hen.

Kortom, je kunt ze niet redden.

De hoeveelheid energie, tijd dat je er in stopt, de mate van je motivatie en zorgen dat je zou willen dat je het kon, dat allemaal kan er niet voor zorgen dat je ze kunt redden.

De overtuiging dat we beter dan iemand anders weten hoe ze hun conflict moeten oplossen, of op de één of andere manier beter toegerust zijn om dit te doen, leidt ons tot ingrijpen of proberen ze te ‘redden’ op een manier die hen ontkracht en hun vermogen om het zelf op te lossen remt. Tenslotte worden we een deurmat.

Helaas, mensen die lijden aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn niet in staat om zichzelf te repareren.

Er zijn weinig bekende behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen. Wel bestaan er behandelprogramma’s om de symptomen te verminderen. Rekening houdend dat de NPD goed meewerkt kan therapie leiden tot een drastische verbetering van de kwaliteit van het leven voor mensen met NPD, en voor degenen die bij hen inwonen.

De inspanning voor herstel is nooit niet gedaan.

Echter, juist zoals een herstelde alcoholist een alcoholist blijft, kan zijn inspanning en inzet voor soberheid niet verminderen. Daarom dat een herstellende persoon die lijdt aan een NPD nog altijd een persoon is die lijdt aan NPD. Daarom zal hij altijd in herstel blijven. De inspanning voor herstel is nooit niet klaar.

Dit, is op geen enkele manier, een uiting van subjectieve of kleingeestige neerbuigendheid op mensen die lijden aan NPD of op degenen die hebben gewerkt aan het herstellen. Er zijn mensen die veel hebben opgeofferd om te herstellen van persoonlijkheidsstoornissen. Velen hebben in dat herstel een grote kracht getoond om het herstel te laten voorgaan boven hun omstandigheden.

Je kunt niet, door aan jezelf te werken, de persoonlijkheidsstoornis in een andere persoon genezen. Het kan dat daardoor de communicatie verbetert, maar het voornaamste is dat jij je leven realiseert en niet hulpeloos en machteloos toekijkt hoe je leven wegglipt.

Wat je kunt doen is leren wat wel werkt en dat is niet het reddersyndroom.

Daarom geef ik je belangrijke creatieve ideeën en werktuigen in de links van deze site, zoals instellen van betere grenzen. Leren hoe je daadwerkelijk reageert op gemeenschappelijke kenmerken en gedragingen. Of werken aan onszelf en onze eigen persoonlijkheid.

Zoals een narcist zou kunnen werken aan zijn empathisch vermogen door zich in te zetten voor mensen die het minder goed hebben dan hem. Zo heb jij geen excuus om je eigen leven niet te realiseren, onafhankelijk van de omstandigheden. Weet ook dat de reddende engel voor een narcist spelen zeker niet leidt tot verandering van gedrag. Integendeel het bevordert zijn abnormaal gedrag.

Het begin van verandering van de NPD ligt volledig in de erkenning van zijn eigen verantwoordelijkheid.

Zo ook bij jullie die met de NPD leven is de weg tot verandering geworteld in het compleet erkennen van de niet afhankelijkheid van de NPD voor jouw geluk. Wat als iemand anders het er niet mee eens is dat hij een probleem heeft? Het zal blijven duren dat meer en meer mensen toegevoegd worden aan de strijd, en het conflict doen escaleren in plaats van het op te lossen.

Maar het verbannen van het redder syndroom uit onze benadering van conflictoplossing met een NPD betekent niet dat we gewoon niets doen.  Uiteindelijk willen we niet dat conflicten destructiever en gewelddadiger worden.

In alle geval brengen we de kinderen en onszelf steeds in veiligheid als het conflict escaleert.

We vermijden ook alle discussie en conflicten in het bijzijn van de kinderen. We moeten een effectievere manier van reageren gebruiken die niet de destructieve en escalerende kenmerken van het reddersyndroom heeft.

Elk destructief conflict komt voort uit het feit dat we een klein repertoire van vaardigheden, praktijken en gevoeligheden hebben. We weten niet hoe te reageren op conflicten wanneer het destructief is geworden en de impact ervan is gaan escaleren.

Toch is niemand voorbereid op het leven met een narcist.

Immers wenst de narcist ook niet dat het conflict wordt opgelost. Integendeel het conflict en de pijn die dat veroorzaakt is zijn leven.  Daarom dat onze traditionele reacties de neiging hebben om het erger te maken dan om het op te lossen.

Om zo’n traditionele visie te behouden, betekent dit dat we onszelf als machteloos beschouwen om het conflict op te lossen, alsof de destructieve reacties onvermijdelijk zijn.

De meeste conflicten escaleren simpelweg vanwege de tussenkomst van anderen die proberen de situatie of een van de partijen in het conflict te redden. Dit betekent echter wel dat de persoon of mensen die de interventie uitvoeren het goed bedoelen.

Wanneer de redding een pleidooi is voor één kant, en vooral wanneer het niet eens door één of alle betrokkenen wordt gevraagd, kan de interventie de situatie alleen maar escaleren. Hoe kan het dan niet escaleren? Plotseling is het aantal mensen dat betrokken is bij de situatie toegenomen en worden de ‘sticks’ die worden gebruikt om ‘zelfs de score’ groter en groter te maken.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media.

Waardering: 1 uit 5.

Lees meer

Redderssyndroom ongeschikt voor een conflictoplossing! Deel 2 video

Vermijden om met je pijn om te gaan door anderen te redden

Manieren om je innerlijke kind te helpen

Stockholm syndroom bij misbruik! Deel 1 +audio

Licht is er overal: Valse overtuiging 5 methode voor verandering video

Destructieve relatie: Meer inzichten over narcisme.

knop voor alle groeitaken

Geplaatst

in

,

door

Reacties

Eén reactie op “Door redderssyndroom ongeschikt voor een conflictoplossing. Deel 1 +audio”

  1. Bart avatar
    Bart

    Helaas, het is mijzelf overkomen. Ongewenst, maar vanuit een goed hart; het beste voorhebben met. Een narcist kan ik niet redden. Ik ben wijzer geworden. Het zal mij geen tweede keer meer gebeuren. Ik heb er hulp voor gezocht in de professionele wereld van psychologie.

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees