Het redder syndroom maakt je ongeschikt om een conflict op te lossen.

Minder bekend is hoe het redder syndroom ontstaat.

Wanneer een niet-NPD – een persoon met een narcistische stoornis – zich baseert op zijn of haar eigen kracht, kennis en vaardigheden en denkt dat hij/zij dit afdoende hebben om de gedragsproblemen van een NPD goed te maken dan ontwikkelt zich het redder syndroom.

Anders gezegd, niet NPD-redders en goed intenderende mensen proberen om hun eigen vermogen te gebruiken om verandering in anderen te bereiken. Het redder syndroom gebruikt de hulp van kracht, invloed, overtuiging, dwang of charme.

Voorbeelden van redder syndroom.

Een verloofde wiens toekomstige echtgenoot ontploft in een vlaag van woede, maar die ervoor kiest om de bruiloft verder te zetten denkt “Ik kan hem veranderen na de bruiloft”

Een ouder met een kind met een persoonlijkheidsstoornis dat oplossingen zoekt door een betere ouder te zijn.

Een man in een agressieve relatie die beslist om “van haar te houden ondanks de pijn.”

Een mishandelde vrouw die besluit om niet te zoeken naar professionele hulp en verkiest om harder te werken aan zichzelf.

Een partner in een relatie die probeert om de vrede te bereiken bij zijn partner thuis door alles zo “perfect” mogelijk te maken.

Een kind van een persoonlijkheidsgestoorde ouder die probeert om zijn liefde te winnen door academische prestaties.

De aantrekkelijke rol van een persoon met een redder syndroom.

Meestal engageren oplossers en redders zich in uiterst nobele activiteiten. Precies als martelaren, offeren zij hun eigen doelen en verwachtingen voor het belang van de andere persoon op. Natuurlijk zijn er redenen waarom veel van ons, als niet NPD onszelf in die rol vastzetten.

Is de rol van de persoon met een redder syndroom nobel?

Dit soort zelfopoffering wordt aangemoedigd door de populaire culturele en religieuze overtuigingen.

Voor eerst is er een sterk cultureel verhaal dat ons leert dat het edeler is te geven dan te ontvangen.

Namelijk ook dat degenen die deze filosofie toepast, zal zegevieren op het einde.

Aan de andere kant zijn onze culturele helden mensen die zichzelf gemarteld of opgeofferd hebben voor een doel. Sommigen van ons, terwijl we lijden in stilte, hopen dat we winnen door de bewondering van vrienden en familie om dit te doen.

Dienen we altijd actie te ondernemen in een relatie met een NPD?

Soms, als de wereld om ons heen implodeert van gekke vernietiging, kan het dom en naïef zijn om niets te doen. Tenminste als we onze weg door een jungle moeten boren hebben we iets te doen.

Ook daardoor hebben we een taak om onze energie op te richten.

Onze energie richten op het herstel van de narcist om de realiteit van geen liefde te kennen te kunnen aanvaarden. Maar heb je controle over het herstel van de narcist?

Het kan therapeutisch zijn om onze frustratie en verwarring weg te werken door te werken aan een project zoals het herstel van een narcist. Want wees gerust het is eindeloos.

Soms kan de extra adrenaline die we krijgen door de conflicten met onze NPD-gezinsleden kunnen worden doorgesluisd naar een “super-menselijke kracht” die ons tot verbazingwekkende resultaten kan brengen.

Is er sprake van immanente rechtvaardigheid omwille van onze slachtofferrol tegenover een NPD?

Sommigen van ons, religieus of niet, bekijken het universum als een ruimte waar we allemaal gelijk worden op het einde. Als een soort van emotionele bankrekening, betalen we met onze inspanningen en offers.

We hopen en geloven dat op een dag we in aanmerking komen voor een grote prijs in deze wereld of in de volgende. Gesteld dat dat klopt dan zullen we alles wat we hebben gezaaid oogsten, met rente.

Schuld en Fierheid bij het slachtoffer met een redder syndroom.

Sommigen van ons, terwijl we hard werken aan onszelf of aan “de relatie”, hebben een verborgen wraak.

In het geheim plannen we voor de dag waarop onze geliefde “Het licht zal zien”, “tot bezinning komt” dat hij zal terugbetalen wat verschuldigd is”.  Dat zal een mooie revanche zijn. We kunnen in het geheim verwachten dat onze geliefde naar ons toe komt.

Vervolgens zal hij erkennen alles wat hij jou heeft aangedaan. Daarna zal hij zijn waardering tonen voor wat jij voor hem hebt gedaan. Om vervolgens onze vergeving te vragen. Fout toch?

Dus, wat is er mis met een persoon met een redder syndroom?

Het probleem met de “fix-it” of “redder” houding van een persoon met een redder syndroom over het omgaan met een NPD is dat persoonlijkheidsstoornissen echte psychische aandoeningen zijn.

Dat betekent dat de stoornis diepe wortels heeft in de neurologie van deze mensen.

Maar ze brengen ook schade aan de neurologie van de mensen die dat verdragen. Net zoals je niet kan genezen van iemand anders infectie door het nemen van een antibioticum voor hen.

Ook kun je niet genezen van iemand anders persoonlijkheidsstoornis door het veranderen van je eigen gedrag, of door te compenseren voor hen.

Kortom je kunt ze niet redden.

De hoeveelheid energie, tijd dat je er in stopt, de mate van je motivatie en zorgen dat je zou willen dat je het kon, dat allemaal kan er niet voor zorgen dat je ze kunt redden.

De overtuiging dat we beter dan iemand anders weten hoe ze hun conflict moeten oplossen, of op de één of andere manier beter toegerust zijn om dit te doen, leidt ons tot ingrijpen of proberen ze te ‘redden’ op een manier die hen ontkracht en hun vermogen om het zelf op te lossen remt. Tenslotte worden we een deurmat.

Helaas, mensen die lijden aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn niet in staat om zichzelf te repareren.

Er zijn weinig bekende behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen. Wel bestaan er behandelprogramma’s om de symptomen te verminderen. Rekening houdend dat de NPD goed meewerkt kan therapie leiden tot een drastische verbetering van de kwaliteit van het leven voor mensen met NPD, en voor degenen die bij hen inwonen.

De inspanning voor herstel is nooit niet gedaan.

Echter, juist zoals een herstelde alcoholist een alcoholist blijft, kan zijn inspanning en inzet voor soberheid niet verminderen. Daarom dat een herstellende persoon die lijdt aan een NPD nog altijd een persoon is die lijdt aan NPD. Daarom zal hij altijd in herstel blijven. De inspanning voor herstel is nooit niet klaar.

Dit, is op geen enkele manier, een uiting van subjectieve of kleingeestige neerbuigendheid op mensen die lijden aan NPD of op degenen die hebben gewerkt aan het herstellen.

Er zijn mensen die veel hebben opgeofferd om te herstellen van persoonlijkheidsstoornissen. Velen hebben in dat herstel een grote kracht getoond om het herstel te laten voorgaan boven hun omstandigheden.

Je kunt niet, door aan jezelf te werken, de persoonlijkheidsstoornis in een andere persoon genezen. Het kan dat daardoor de communicatie verbetert, maar het voornaamste is dat jij je leven realiseert en niet hulpeloos en machteloos toekijkt hoe je leven wegglipt.

Wat je kunt doen is leren wat wel werkt en dat is niet het redder syndroom.

Daarom geef ik je belangrijke creatieve ideeën en werktuigen in de links van deze site, zoals instellen van betere grenzen. Leren hoe je daadwerkelijk reageert op gemeenschappelijke kenmerken en gedragingen. Of werken aan onszelf en onze eigen persoonlijkheid.

Zoals een narcist zou kunnen werken aan zijn empathisch vermogen door zich in te zetten voor mensen die het minder goed hebben dan hem. Zo heb jij geen excuus om je eigen leven niet te realiseren, onafhankelijk van de omstandigheden.

Weet ook dat de reddende engel voor een narcist spelen zeker niet leidt tot verandering van gedrag. Integendeel het bevordert zijn abnormaal gedrag.

Het begin van verandering van de NPD ligt volledig in de erkenning van zijn eigen verantwoordelijkheid.

Zo ook bij jullie die met de NPD leven is de weg tot verandering geworteld in het compleet erkennen van de niet afhankelijkheid van de NPD voor jouw geluk.

Wat als iemand anders het er niet mee eens is dat hij een probleem heeft? Het zal  blijven duren dat meer en meer mensen toegevoegd worden aan de strijd, en het conflict doen escaleren in plaats van het op te lossen.

Maar het verbannen van het redder syndroom uit onze benadering van conflictoplossing met een NPD betekent niet dat we gewoon niets doen.  Uiteindelijk willen we niet dat conflicten destructiever en gewelddadiger worden.

In alle geval brengen we de kinderen en onszelf steeds in veiligheid als het conflict escaleert.

We vermijden ook alle discussie en conflicten in het bijzijn van de kinderen.

We moeten een effectievere manier van reageren gebruiken die niet de destructieve en escalerende kenmerken van het reddersyndroom heeft.

Elk destructief conflict komt voort uit het feit dat we een klein repertoire van vaardigheden, praktijken en gevoeligheden hebben. We weten niet hoe te reageren op conflicten wanneer het destructief is geworden en de impact ervan is gaan escaleren.

Toch is niemand voorbereid op het leven met een narcist.

Immers wenst de narcist ook niet dat het conflict wordt opgelost. Integendeel het conflict en de pijn die dat veroorzaakt is zijn leven.  Daarom dat onze traditionele reacties de neiging hebben om het erger te maken dan om het op te lossen.

Om zo’n traditionele visie te behouden, betekent dit dat we onszelf als machteloos beschouwen om het conflict op te lossen, alsof de destructieve reacties onvermijdelijk zijn.

De meeste conflicten escaleren simpelweg vanwege de tussenkomst van anderen die proberen de situatie of een van de partijen in het conflict te redden.

Dit betekent echter wel dat de persoon of mensen die de interventie uitvoeren het goed bedoelen.

Wanneer de redding een pleidooi is voor één kant, en vooral wanneer het niet eens door één of alle betrokkenen wordt gevraagd, kan de interventie de situatie alleen maar escaleren.

Hoe kan het dan niet escaleren? Plotseling is het aantal mensen dat betrokken is bij de situatie toegenomen en worden de ‘sticks’ die worden gebruikt om ‘zelfs de score’ groter en groter te maken.

Het heeft dus weinig zin om als moeder te proberen je dochter te redden als ze slachtoffer is van een narcist als de dochter daar niet om vraagt. De moeder mag geen persoon met een redder syndroom worden.

Echter, is het ieders burgerplicht om als kinderen slachtoffers worden of als er vervolgbare feiten worden gepleegd om daar de nodige instanties van op de hoogte te brengen.

Wanneer ondersteuning wordt gevraagd en deze hulp is onpartijdig, escaleert het de situatie niet. Bij onpartijdigheid komt er geen nieuwe ‘inhoud’ bij aan het conflict in termen van advies, suggesties, belangenbehartiging of acties voor de ene of de andere kant, enz.

Het is daarom dat deze hulp niet probeert om de situatie of een persoon daarin te redden.

Veel mensen beweren onpartijdig te zijn als ze dat niet zijn, soms simpelweg, omdat hun rol een belangenconflict veroorzaakt.

Maar vaak handelen ze ook niet onpartijdig, ondanks dat ze beweren dat te doen. De vaardigheden die worden gebruikt om conflictoplossingen te bevorderen zijn luisterensamenvatten en vragen.

Daarom zal de manier waarop deze vaardigheden worden gebruikt, tegemoet komen aan de uitdagingen die spelen bij het handhaven van onpartijdigheid.

Als een onafhankelijke hulpverlener tussenkomt in zo’n conflict dan is het wel belangrijk dat alle feiten zijn gekend. Uiteindelijk is de narcist een meesterleugenaar. Immers het ontkennen van wat een feit is kan niet zomaar gevolgd worden door een narcist.

Het is daarom belangrijk dat een hulpverlener op de hoogte is van de technieken en het wezen van de NPD.

Maar voordat dit verkeerd geïnterpreteerd wordt als een kritiek en niet alleen als een waarneming. Aangenomen dat we onszelf dan bekijken, omdat we allemaal kwetsbaar zijn voor het reddersyndroom en alleen kritiek hebben op anderen die het redder syndroom manifesteren zou hypocriet zijn.

Het belangrijkste is om je bewust te worden van het reddersyndroom aanwezigheid in een situatie.

de schuld geven foutief concept

Daardoor kunnen we beginnen met het vinden van andere manieren om te reageren.

Dat betekent, om een effectievere aanpak van conflictoplossing te leren in plaats van het reddersyndroom. Ook met een NPD!

Hoe vaak proberen mensen de conflicten in hun gezin glad te strijken, omdat ze er niet graag conflicten hebben? Doen ze het voor zichzelf of voor de betrokkenen? Vaak zal het net zo zeer zijn, omdat ze het niet leuk vinden om te denken dat hun familie niet ‘werkt’.

Het reddersyndroom zorgt immers voor conflictvermijding, maar ook voor het deksel op de kookpot die de spanning vergroot.

Personen met een redder syndroom komen dus tussen voor hun eigen behoeften en niet voor de behoeften van mensen in het conflict. Dat is begrijpelijk, we willen allemaal aan onze behoeften voldoen.

Maar uiteindelijk escaleert het precies wat het probeert te onderdrukken, en dus wordt in plaats daarvan aan geen enkele behoefte voldaan.

Het conflict is onderdrukt, maar niet opgelost en zal later opnieuw verschijnen.

Bijvoorbeeld als een familielid voor één van de nakomelingen handelt, voelt de NPD zich daardoor gekleineerd of geïsoleerd.  De NPD kan besluiten om te stoppen met communicatie, omdat ze zich niet meer op hun gemak voelen. Dan kan een stille behandeling ontstaan.

Nogmaals, het conflict is niet opgelost, maar onderdrukt en vermeden.

Daarom dat het zo belangrijk  is dat informatie verspreid wordt over NPD en slachtoffers van misbruik, zodat het bewustzijn stijgt. Ook dat er de mogelijkheid bestaat dat slachtoffers tot inzicht kunnen komen en bekrachtigd worden. Meestal komt dat door dat er naar hen geluisterd wordt.

Als je een roeping voelt tot het helpen van anderen doe dan eerst een grondige zelfreflectie.

Als je besluit dat er geen liefde meer is in de relatie dan dien je te beslissen om een einde te maken aan de relatie en een scheiding voor te bereiken. Eens er partnergeweld gebeurd is, is er weinig kans dat die relatie zal standhouden.

Beschouw jij de persoon die zich in dienst stelt van de problematiek van een ander als iemand met grote sociale betrokkenheid? Vind je dat ze meer empathie en uitstekende communicatie vaardigheden hebben?

Denk je dat ze altijd doel en oplossingsgericht werken? Dat is zeker niet zo bij iemand die geen besef heeft van narcisme.

Het redder syndroom draagt een enorme hoeveelheid bij aan wat vaak co-dependentie in relaties wordt genoemd.

De wens om anderen te veranderen kan zelf verslavend worden. Bijvoorbeeld als ze een verslaving hebben of zelfs als ze alleen maar een probleem ervaren, of als ze een persoonlijkheidsstoornis hebben. Bovendien ontstaat er dus een ‘mede-afhankelijkheid’.

In dit geval is een relatie meer een onontwarbare knoop, die de betrokkenen niet ongedaan kunnen maken, waarbij na tijdje trauma binding ontstaat.

Als er nog sprake is van waarderen, liefhebben en accepteren van elke persoon binnen die relatie dan is er geen sprake van een narcist.

Het betekent liefde voor wie zij als individu zijn en niet een slaaf van een narcist.

Er kunnen onderliggende factoren zijn die niet zuiver zijn die aanleiding geven tot het helpen van anderen.

Jij bent zo’n speciaal persoon. Dank u om je tijd te nemen om dit te lezen en te beluisteren.

Als je terugkomt kan je de kennis gebruiken in jouw leven. Daar hou ik van. Toegepaste kennis is macht. Ik hou er ook van als ik van je hoor wat jou het meeste raakte.

Andere lezers zijn ook nieuwsgierig om te horen wat jij nog zou willen toevoegen.

Bovendien bedankt, zoals altijd om aardig en creatief te zijn in de reacties.

Als jij ook uit de narcistische mist bent gekomen, houd je vast aan je waarheid. Sta jezelf niet toe opnieuw onder de hersenspoeling te vallen van een narcist.

Het zou zo gemakkelijk zijn, want dan zouden ze ons opnieuw ‘liefhebben’. Doe het niet! Blijf vasthouden aan je waarheid met je vingernagels, teennagels en tanden wanneer nodig.

Aanverwante boeken.

Kahlil Gibran De Profeet.

Conflicthantering en onderhandelen.

Grenzeloos liefhebben. Codependentie, wat het is, waar het vandaan komt en hoe het ons leven beïnvloedt.

Relaxatie voor herstel audio

Narp programma

Ik zou van harte willen dat dit artikel je vandaag heeft geholpen om je hoop, vertrouwen en troost te geven dat er opluchting, kracht en wederopbouw is van de ervaring van narcistisch misbruik.

Ik weet al lang dat ons grootste goud uit de diepste duisternis wordt gedolven.

Als wat ik geschreven heb diep met je resoneert, zou ik graag zien dat je NARP bekijkt, het pad dat ikzelf en zoveel anderen hebben gevolgd om te evolueren en onszelf te bevrijden.

Als Bol.com-partner ontvang ik een kleine commissie op aankopen zonder dat het jou iets kost om de kosten van onze website te kunnen dragen. Steunen kun je door te klikken op de bol.com publiciteit.

Zowel vrouwen als mannen kunnen misbruikers of slachtoffers zijn, dus beschouw mijn voornaamwoordkeuze niet als een gevolg dat het ene geslacht misbruikt en het andere het slachtoffer is.

Annemie Persyn Declercq

Een gedachte over “Het redder syndroom maakt je ongeschikt om een conflict op te lossen.

  1. Helaas, het is mijzelf overkomen. Ongewenst, maar vanuit een goed hart; het beste voorhebben met. Een narcist kan ik niet redden. Ik ben wijzer geworden. Het zal mij geen tweede keer meer gebeuren. Ik heb er hulp voor gezocht in de professionele wereld van psychologie.

Geef een reactie, vraag of antwoord.