Goede keuzes met een NPD maken na misbruik. Deel 1

Keuze met een NPD. Wat zijn de mogelijkheden die we hebben om dingen te veranderen?

Onze mogelijkheden om een keuze met een NPD te maken worden in hoofdzaak bepaald door twee factoren:

  1. omstandigheden die buiten onze controle liggen
  2. keuze met een NPD die onder onze controle vallen.

Bepaalde omstandigheden vallen volledig buiten onze controle. Zowel wat in het verleden is gebeurd in ieders leven als bepaalde actuele en toekomstige gebeurtenissen kunnen we niet controleren.

Bovendien allerlei wetten van fysica, wiskunde, biologie hebben we niet onder onze controle. De politiek hebben we niet onder onze controle. Verder hebben we de keuzes van andere volkeren en hun acties niet onder controle.

Sommige keuze met een NPD hebben we ook niet onder controle door de stand van de wetenschap over NPD, of precies door de eigenschappen van de NPD.

We denken een NPD  te kunnen veranderen is een keuze die we niet kunnen maken als gevolg van zijn stoornis. Misschien kan een specifieke therapie, en die juiste therapeut op het juiste moment een verbetering bewerkstelligen.

Met keuzes bedoelen we juist het tegenovergestelde – alles wat er mogelijk is voor ons om te beslissen.

Hoewel het een voor de hand liggende verklaring mag zijn, het is de taak van ons allemaal om onze beste energie te steken in het maken van goede keuzes, en minder energie te besteden en zorgen te maken over onze omstandigheden.

Grote en kleine keuzes.

Het leven bestaat uit allerlei omstandigheden en keuze. Onze keuzes kunnen groot zijn. Bijvoorbeeld,  zoals het veranderen van baan, trouwen, het kopen van een huis of een auto.

Terwijl hebben we enkele kleine keuzes te maken elke dag. Zoals beslissen wat te eten voor het diner, of je het gras zal maaien vandaag, welk boek je zult lezen en de keuze welke kledij je vandaag zal dragen, om er enkele te noemen.

Met de opmerkelijke uitzondering van enkele mensen die lijden aan obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCPD), besteden de meesten veel meer energie om na te denken over onze grote keuzes dan wij over onze kleine keuzes doen.

Er zijn echter twee belangrijke uitzonderingen die de moeite waard zijn om mee rekening te  houden:

Repetitieve kleine keuzes.

Repetitieve kleine keuzes kunnen een groot oplopend effect hebben. Dat is trouwens de manier hoe een narcist(e) ons manipuleert. Bijvoorbeeld kiezen voor gezond eten en meer bewegen per dag kan een groot effect op lange termijn voor jouw gezondheid en jouw levensduur.

Weinig repetitieve keuzes zijn daadwerkelijk er toe in staat een groter effect te hebben dan de zogenaamde grote keuzes.

Kettingreacties.

Op dezelfde manier kunnen kettingreacties een groter effect hebben dan de grote keuzes. Immers kettingreacties zijn gebeurtenissen die meer evenementen tegelijk stimuleren.

Bijvoorbeeld kan het leren van een nieuwe taal je plots veel meer opties geven. Zo ook het leren schrijven en online werken kan een belangrijk gevolg hebben op je zelfvertrouwen en nieuwe opties bieden om te ontsnappen aan de narcist(e).

Een voorbeeld van een kettingreactie is een nucleaire explosie, die begint op atomair niveau, waarbij elke kleine atomaire explosie ontsteekt en verdere atoomexplosies tot een zeer groot effect maakt.

Ook in de klassieke korte verhaal ” The Butterfly Effect ” Ray Bradbury onderzocht het effect van een man die reist terug in de tijd en per ongeluk stapt op een vlinder, die een kettingreactie veroorzaakt die eeuwen later  ingrijpende gevolgen heeft voor de wereld waar hij vandaan kwam.

Hoe maken we keuzes?

Als je in een relatie bent met een persoon die lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis kan dat zeer moeilijk zijn. Sommige zijn herhaaldelijk blootgesteld aan misbruik, teleurstelling, frustratie, crisis en onzekerheid.

De meesten van ons zijn nooit opgeleid of getraind in hoe te reageren of om een situatie met een narcist(e) te besturen.

Sommigen van ons met ouders of broers en zussen die lijden aan een persoonlijkheidsstoornis, hebben nooit aangevoeld wat liefde is, nooit een warm gezin gekend.

Daardoor hebben ze dikwijls geleden onder veel stress, maar ook vaardigheden ontwikkeld als baby en kind om met de situatie om te gaan.

Kinderen die geen eten krijgen zullen leren om te hamsteren.

Als een kind niet opgevoed wordt door een moeder(figuur) en vader(figuur) zal het kind zich niet snel hechten bij andere opvoeders om geen teleurstelling te hebben.

Het punt is niet of dat hier een man of vrouw is, of een alleenstaande moeder of alleenstaande vader, maar een intensief contact op bouwen met de baby vanaf de eerste dagen is essentieel.

Daarbij is een niet stressvolle omgeving essentieel. Hoe de zorgfiguur zich voelt  — wel of niet voldoende emotioneel ondersteunt door een partner of een netwerk is uiterst belangrijk.

Andere kinderen zullen de ouder rol overnemen of behagers worden van iedereen om conflict te vermijden. Dergelijke opvoeding zal het voor een narcist(e) gemakkelijker maken zijn ding te doen. Daarbij is er veel kans dat hij of zij precies juist daarom heeft gekozen om te misleiden.

Anderen die worden opgenomen in een relatie met een narcist(e) zonder het te weten door een romantische relatie. Weer anderen worden moeilijke keuzes opgedrongen door onze relaties met werkgevers, collega’s, lokale overheden, dienstverleners etc.

Dus velen van ons verkeren in de moeilijkste strijd van ons leven zonder de minste middelen te hebben om er me om te gaan.

keuze met een NPD
Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Dus hoe kunnen we beslissen wat te doen?

Zoals gezegd vertrouwen velen van ons op onze instincten. Dat wat goed voelt in onze darmen. Daarom kunnen we putten uit onze persoonlijke overtuigingen, geloofsbelijdenissen, kennis, opzoekingswerk of beginselen om ons te helpen beslissingen te nemen.

Zo vertrouwen we op wat werkt of heeft gewerkt in andere relaties met mensen die niet lijden aan NPD.

Daarom precies hopen dat wat werkte in die situaties hier zal werken. Dat is een keuze met een NPD die voorbij gaat aan de realiteit.

Vervolgens leunen we op ons gevoel van rechtvaardigheid. Immers we vertrouwen dat wat we als we het “juiste ding” doen beschouwen, wat een fatsoenlijk mens “moet” doen het moreel juiste is.

Omdat we dan denken dat de NPD zal worden gedwongen door een gevoel van verantwoordelijkheid of schuld terug te doen wat ze “moeten” doen. Bij normale mensen bestaat immers zoiets als reciprociteit.

Wanneer we “reactie experimenten” — proberen gebruiken we verschillende benaderingen. Dan onderzoeken we onze geliefde om te zien hoe ze zullen reageren op een bepaalde reactie. Immers we leven in de hoop dat we kunnen komen tot een formule die zal “werken” als we een keuze met een NPD moeten maken.

Verder kunnen we kopiëren wat we hebben geleerd, geadviseerd of geleerd van anderen, van boeken, tijdschriften, van tv en films, van het kijken naar vrienden, andere familieleden en buren.

Daardoor kunnen we zien wat werkt voor anderen en het uit te proberen in onze eigen situatie. Daarom is het zo belangrijk om te blijven studeren, zodat ons kritisch vermogen niet ondermijnd wordt.

Toch nemen we soms de weg van de minste weerstand in onze keuze met een NPD.

Dan geven we de NPD in ons leven precies wat ze willen in de hoop dat we conflicten kunnen vermijden, “slapende honden wakker maken”.

Maar niet als we ook worden geleid door onze eigen emoties serveren we  onze eigen directe behoeften of verlangens, ongeacht de gevolgen.

Het gevolg van onze “vecht of vlucht” instincten als ze aan de orde zijn kan betekenen dat we terugvuren op een snelle, spontane, boze of adrenaline geladen manier. Dit doen we dan zonder veel nadenken over wat we aan het doen zijn. We overzien dan niet de gevolgen van ons handelen.

Daarom dat we soms moe worden. Intussen besluiten we het gedrag te negeren wat ook lastig kan zijn.  Immers ontkennen wat we zien gebeuren maakt ons verward.

Doen alsof dat de dingen anders zijn ligt zeker in het begin niet in onze aard. Maar als onze persoonlijkheid vernietigd wordt kiezen we voor ontkenning als een redmiddel om te ontsnappen.

Al deze handelswijzen zijn typisch menselijke reacties wanneer ze geconfronteerd worden met een crisis of een moeilijke situatie.

Echter, af en toe kunnen onze instinctieve reacties onbedoelde gevolgen hebben. Hoewel we niet zelf lijden aan een persoonlijkheidsstoornis zelf, is dat nog geen garantie dat we altijd de beste keuzes maken. We zijn immers niet perfect en daar is niets mis mee.

We hebben onze zwakke kant, maar bovendien sterke punten. Dus kunnen we dingen zeggen en doen wat niet het beste is voor ons. Ook kan het niet het beste zijn voor onze kinderen. Uiteindelijk ook niet voor de persoonlijkheid-gestoorde persoon met wie wij een relatie hebben.

Echter, denken is één van de moeilijkste activiteiten.

Er zijn toch algemene patronen in een relatie met een narcist(e) waarmee je verder kunt als je ze aandachtig bestudeert.

Dus hoe ga je betere keuzes maken, of juist geen keuze maken om het beste resultaat te verkrijgen? Als gevolg van uw denkoefening kun je een  betere keuze maken groot en klein,  als je in een relatie  bent met een persoon die lijdt aan NPD.


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees