Goede keuze met een NPD maken. Transformatie na misbruik.

Keuze met een NPD. Wat zijn de mogelijkheden die we hebben om dingen te veranderen? Onze mogelijkheden om een keuze met een NPD te maken worden in hoofdzaak bepaald door twee factoren: omstandigheden die buiten onze controle liggen keuze met een NPD die onder onze controle vallen.

Keuze met een NPD. Wat zijn de mogelijkheden die we hebben om dingen te veranderen?

Onze mogelijkheden om een keuze met een NPD te maken worden in hoofdzaak bepaald door twee factoren:

 1. omstandigheden die buiten onze controle liggen
 2. keuze met een NPD die onder onze controle vallen.

Bepaalde omstandigheden vallen volledig buiten onze controle. Zowel wat in het verleden is gebeurd in ieders leven als bepaalde actuele en toekomstige gebeurtenissen kunnen we niet controleren.

Bovendien allerlei wetten van fysica, wiskunde, biologie hebben we niet onder onze controle. De politiek hebben we niet onder onze controle. Verder hebben we de keuzes van andere volkeren en hun acties niet onder controle.

Sommige keuze met een NPD hebben we ook niet onder controle door de stand van de wetenschap over NPD, of precies door de eigenschappen van de NPD.

We denken een NPD  te kunnen veranderen is een keuze die we niet kunnen maken als gevolg van zijn stoornis. Misschien kan een specifieke therapie, en die juiste therapeut op het juiste moment een verbetering bewerkstelligen.

Met keuzes bedoelen we juist het tegenovergestelde — alles wat er mogelijk is voor ons om te beslissen.

Hoewel het een voor de hand liggende verklaring mag zijn, het is de taak van ons allemaal om onze beste energie te steken in het maken van goede keuzes, en minder energie te besteden en zorgen te maken over onze omstandigheden.

Grote en kleine keuzes.

Het leven bestaat uit allerlei omstandigheden en keuze. Onze keuzes kunnen groot zijn. Bijvoorbeeld,  zoals het veranderen van baan, trouwen, het kopen van een huis of een auto.

Terwijl hebben we enkele kleine keuzes te maken elke dag. Zoals beslissen wat te eten voor het diner, of je het gras zal maaien vandaag, welk boek je zult lezen en de keuze welke kledij je vandaag zal dragen, om er enkele te noemen.

Met de opmerkelijke uitzondering van enkele mensen die lijden aan obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCPD), besteden de meesten veel meer energie om na te denken over onze grote keuzes dan wij over onze kleine keuzes doen.

Er zijn echter twee belangrijke uitzonderingen die de moeite waard zijn om mee rekening te  houden:

Repetitieve kleine keuzes.

Repetitieve kleine keuzes kunnen een groot oplopend effect hebben. Dat is trouwens de manier hoe een narcist(e) ons manipuleert. Bijvoorbeeld kiezen voor gezond eten en meer bewegen per dag kan een groot effect op lange termijn voor jouw gezondheid en jouw levensduur.

Weinig repetitieve keuzes zijn daadwerkelijk er toe in staat een groter effect te hebben dan de zogenaamde grote keuzes.

Kettingreacties.

Op dezelfde manier kunnen kettingreacties een groter effect hebben dan de grote keuzes. Immers kettingreacties zijn gebeurtenissen die meer evenementen tegelijk stimuleren.

Bijvoorbeeld kan het leren van een nieuwe taal je plots veel meer opties geven. Zo ook het leren schrijven en online werken kan een belangrijk gevolg hebben op je zelfvertrouwen en nieuwe opties bieden om te ontsnappen aan de narcist(e).

Een voorbeeld van een kettingreactie is een nucleaire explosie, die begint op atomair niveau, waarbij elke kleine atomaire explosie ontsteekt en verdere atoomexplosies tot een zeer groot effect maakt.

Ook in de klassieke korte verhaal ” The Butterfly Effect ” Ray Bradbury onderzocht het effect van een man die reist terug in de tijd en per ongeluk stapt op een vlinder, die een kettingreactie veroorzaakt die eeuwen later  ingrijpende gevolgen heeft voor de wereld waar hij vandaan kwam.

Hoe maken we keuzes?

Als je in een relatie bent met een persoon die lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis kan dat zeer moeilijk zijn. Sommige zijn herhaaldelijk blootgesteld aan misbruik, teleurstelling, frustratie, crisis en onzekerheid.

De meesten van ons zijn nooit opgeleid of getraind in hoe te reageren of om een situatie met een narcist(e) te besturen.

Sommigen van ons met ouders of broers en zussen die lijden aan een persoonlijkheidsstoornis, hebben nooit aangevoeld wat liefde is, nooit een warm gezin gekend.

Daardoor hebben ze dikwijls geleden onder veel stress, maar ook vaardigheden ontwikkeld als baby en kind om met de situatie om te gaan.

Kinderen die geen eten krijgen zullen leren om te hamsteren.

Als een kind niet opgevoed wordt door een moeder(figuur) en vader(figuur) zal het kind zich niet snel hechten bij andere opvoeders om geen teleurstelling te hebben.

Het punt is niet of dat hier een man of vrouw is, of een alleenstaande moeder of alleenstaande vader, maar een intensief contact op bouwen met de baby vanaf de eerste dagen is essentieel.

Daarbij is een niet stressvolle omgeving essentieel. Hoe de zorgfiguur zich voelt  — wel of niet voldoende emotioneel ondersteunt door een partner of een netwerk is uiterst belangrijk.

Andere kinderen zullen de ouder rol overnemen of behagers worden van iedereen om conflict te vermijden. Dergelijke opvoeding zal het voor een narcist(e) gemakkelijker maken zijn ding te doen. Daarbij is er veel kans dat hij of zij precies juist daarom heeft gekozen om te misleiden.

Anderen die worden opgenomen in een relatie met een narcist(e) zonder het te weten door een romantische relatie. Weer anderen worden moeilijke keuzes opgedrongen door onze relaties met werkgevers, collega’s, lokale overheden, dienstverleners etc.

Dus velen van ons verkeren in de moeilijkste strijd van ons leven zonder de minste middelen te hebben om er me om te gaan.

Dus hoe kunnen we beslissen wat te doen?

Zoals gezegd vertrouwen velen van ons op onze instincten. Dat wat goed voelt in onze darmen. Daarom kunnen we putten uit onze persoonlijke overtuigingen, geloofsbelijdenissen, kennis, opzoekingswerk of beginselen om ons te helpen beslissingen te nemen.

Zo vertrouwen we op wat werkt of heeft gewerkt in andere relaties met mensen die niet lijden aan NPD.

Daarom precies hopen dat wat werkte in die situaties hier zal werken. Dat is een keuze met een NPD die voorbij gaat aan de realiteit.

Vervolgens leunen we op ons gevoel van rechtvaardigheid. Immers we vertrouwen dat wat we als we het “juiste ding” doen beschouwen, wat een fatsoenlijk mens “moet” doen het moreel juiste is.

Omdat we dan denken dat de NPD zal worden gedwongen door een gevoel van verantwoordelijkheid of schuld terug te doen wat ze “moeten” doen. Bij normale mensen bestaat immers zo iets als reciprociteit.

Wanneer we “reactie experimenten” — proberen gebruiken we verschillende benaderingen. Dan onderzoeken we onze geliefde om te zien hoe ze zullen reageren op een bepaalde reactie. Immers we leven in de hoop dat we kunnen komen tot een formule die zal “werken” als we een keuze met een NPD moeten maken.

Verder kunnen we kopiëren wat we hebben geleerd, geadviseerd of geleerd van anderen, van boeken, tijdschriften, van tv en films, van het kijken naar vrienden, andere familieleden en buren.

Daardoor kunnen we zien wat werkt voor anderen en het uit te proberen in onze eigen situatie. Daarom is het zo belangrijk om te blijven studeren, zodat ons kritisch vermogen niet ondermijnd wordt.

Toch nemen we soms de weg van de minste weerstand in onze keuze met een NPD.

Dan geven we de NPD in ons leven precies wat ze willen in de hoop dat we conflicten kunnen vermijden, “slapende honden wakker maken”.

Maar niet als we ook worden geleid door onze eigen emoties serveren we  onze eigen directe behoeften of verlangens, ongeacht de gevolgen.

Het gevolg van onze “vecht of vlucht” instincten als ze aan de orde zijn kan betekenen dat we terugvuren op een snelle, spontane, boze of adrenaline geladen manier. Dit doen we dan zonder veel nadenken over wat we aan het doen zijn. We overzien dan niet de gevolgen van ons handelen.

Daarom dat we soms moe worden. Intussen besluiten we het gedrag te negeren wat ook lastig kan zijn.  Immers ontkennen wat we zien gebeuren maakt ons verward.

Doen alsof dat de dingen anders zijn ligt zeker in het begin niet in onze aard. Maar als onze persoonlijkheid vernietigd wordt kiezen we voor ontkenning als een redmiddel om te ontsnappen.

Al deze handelswijzen zijn typisch menselijke reacties wanneer ze geconfronteerd worden met een crisis of een moeilijke situatie.

Echter, af en toe kunnen onze instinctieve reacties onbedoelde gevolgen hebben. Hoewel we niet zelf lijden aan een persoonlijkheidsstoornis zelf, is dat nog geen garantie dat we altijd de beste keuzes maken. We zijn immers niet perfect en daar is niets mis mee.

We hebben onze zwakke kant, maar bovendien sterke punten. Dus kunnen we dingen zeggen en doen wat niet het beste is voor ons. Ook kan het niet het beste zijn voor onze kinderen. Uiteindelijk ook niet voor de persoonlijkheid-gestoorde persoon met wie wij een relatie hebben.

Echter, denken is één van de moeilijkste activiteiten.

Er zijn toch algemene patronen in een relatie met een narcist(e) waarmee je verder kunt als je ze aandachtig bestudeert.

Dus hoe ga je betere keuzes maken, of juist geen keuze maken om het beste resultaat te verkrijgen? Als gevolg van uw denkoefening kun je een  betere keuze maken groot en klein,  als je in een relatie  bent met een persoon die lijdt aan NPD.

Wat je niet moet doen als je in een relatie bent met een narcist(e)!

1. Waarschuwingssignalen negeren.

Als iemand probeert of dreigt schade aan uzelf, uw kinderen toe te brengen dan dient u onmiddellijk actie te ondernemen. Ten eerste moet je jezelf van de situatie te verwijderen. Daarna bel de politie. Vervolgens geeft u de experts de leiding. Laat waarschuwingstekens niet negeren.

2. Negeer de psychische aandoening niet.

In het bijzonder dienen we een globaal uitgangspunt in gedachten te houden als het gaat om het ondersteunen van of het omgaan met een geliefd familielid die lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. Dat uitgangspunt is dat de “normale regels” van relaties of logica daarop niet van toepassing zijn.

Persoonlijkheidsstoornissen zijn psychische aandoeningen, en degenen die lijden aan NPD zijn inconsistent, niet logisch, onvoorspelbaar, zelfvernietigend.

Dus wat “werkt” in een typische relatie kan niet per se “werken” bij de behandeling van een persoon die lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. Bovendien moeten we een ander scenario bestuderen.

Zo dien je beleefd de goedbedoelde adviezen van mensen te negeren die geen ervaring hebben met aandoeningen.

Daaruit volgt dat je moet stoppen met jouw situatie te vergelijken met die van mensen die niet worden beïnvloed door een psychische aandoening. Dikwijls zal jouw familie je daarin niet steunen.

3. Niet blijven zoeken naar een remedie.

Veel mensen zijn op zoek naar antwoorden hoe ze best de NPD behandelen. Ze willen alsnog hem overtuigen om te veranderen. Al met al kun je niemand veranderen als ze dat niet willen.

Als er al een klein therapeutisch succes is met een NPD, dan is dat na een lange consultatie dus in een klinische omgeving en niet in een familiale omgeving.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat uw narcist(e) een gematigde narcist(e) is, en nog geen stoornis heeft ontwikkeld heeft.  Echter, op dit moment is er nog geen bekende behandeling voor NPD. Er worden wel enige resultaten geboekt als therapie gegeven wordt onder dwang, opgelegd door de rechtbank.

Er zijn enkele medicijnen en regimes die aanzienlijk kan verbetering brengen in de situaties van sommige mensen.

Daar dient u uw huisarts voor te raadplegen.  Dan nog hebt u een bijzonder geval wanneer de persoon die lijdt aan de stoornis een gewillige deelnemer is wat uitzonderlijk is. Dat is meestal een keuze met een NPD die je niet hebt.

Medicatie en communicatie om uw situatie te verbeteren raad ik aan door die te verkennen met de hulp van een gekwalificeerde professionele geestelijke gezondheidszorg.

Maar laat eens en voor goed de valse hoop gaan dat je met een magische pil of strategie onmiddellijk een uitweg zal vinden uit alle problemen. Een dergelijke visie zal meestal leiden tot teleurstelling.

Dat gezegd hebbende — is het mijn oprechte hoop dat de wetenschappers onderzoeken uitvoeren naar persoonlijkheidsstoornissen om ze te begrijpen. Uiteindelijk zullen ze de oorzaken en technieken ontdekken die misschien op een dag een remedie tot gevolg zal hebben.

Aan de andere kant zou een dramatische verbetering van de symptomen van persoonlijkheidsstoornissen ook al een grote verlichting brengen.

4. Het stellen en onderhouden van persoonlijke grenzen.

Velen van ons Non-PD hebben de laatste jaren afgezien door het contact met een narcist(e). Als het te lang duurt kunnen we vergeten wat het betekent of voelt om in een gezonde relatie te zijn.

We mogen populaire ideeën, zoals “onvoorwaardelijke liefde”, “loyaliteit”, “het “tot de dood ons scheidt” vergeten als we met een narcist(e) leven. Want de narcist(e) heeft een handicap voor liefde. Het zal betekenen dat jij alles moet geven in die relatie en je er niets voor moet terug verwachten.

Dat is niet het fundament van een gezonde relatie, maar van een disfunctionele relatie. Dat is niet de liefde — het is de volwassen gelijkwaardig van een bedorven kind.  Als gevolg zal de relatie uiteindelijk leiden tot een tragedie.

Vooreerst is het tegengif waardoor mensen over je heen lopen het opzetten van persoonlijke grenzen.  Daarna dien je ze te handhaven anders heeft het geen enkele zin.

5. Doe het niet alleen / beter doe het niet : een keuze met een NPD maken.

Isolatie is een van de meest populaire controle strategieën in het misbruik scenario van een NPD.  Want isolement is de meest effectieve strategie om een gezonde persoon te breken.

Het is een variant van de klassieke “verdeel en heers” benadering. Wanneer een persoon een andere persoon mishandelt, zullen ze heel vaak proberen om die persoon te isoleren door het beheersen van hun toegang tot middelen, andere mensen, vrienden, familie, sociale groepen etc.

Emotionele mishandeling.

Als je in een situatie bent waarin je wordt geïsoleerd, of door iemand anders gecontroleerd dan is dat een vorm van emotionele mishandeling.  Wanneer je niet kunt gaan waar je wilt dan is het belangrijk dit te herkennen.

Door rationalisaties proberen we dat te ontkennen. Maar het is niet gezond om dat te tolereren. Ieder gezonde relatie laat toe dat zijn partner vriendschap sluit met wie de partner wil.

Iedereen heeft sociale integratie nodig om gezond te kunnen blijven. Je hebt recht op steun waar je die kunt krijgen met inbegrip van vrienden, familie, externe groepen.

Het is niet onredelijk voor u om dat te willen — vooral als de persoon met wie je het dichtst leeft een persoonlijkheidsstoornis heeft. Gesprekken met therapeuten kan je ook ondersteunen  en met ervaringsdeskundigen in steungroepen.

6. Niet je hoop op te staan bij de eerste tekenen van verbetering.

Het is zeer gebruikelijk voor mensen die last hebben van persoonlijkheidsstoornissen dat ze door drastische stemmingswisselingen en veranderingen in gedrag gaan.

Het komt net zo vaak voor dat de mensen die aan de ontvangende kant  staan namelijk de niet NPD het als een goed teken zien als de stemming van de NPD verbetert.

Net zoals een hond die trouw blijft aan zijn baasje zelfs al krijgt hij of zij 95 % van de tijd slagen. Hij of zij blijft op zoek gaan naar de 5% beloning ook al staat die niet in verhouding tot de pijn.

De NPD is zeer overtuigend.

Hij of zij kan echt geloven dat hij of zij  veranderd is. Hij of zij kan nog niet weten dat hij die relatie na 3 maand terug saai zal vinden. Als het een tijd duurt voor je dit patroon herkent kan dat je erg kwetsbaar maken.

Door stofzuigen en teleurstelling raak je immers meer en meer trauma gebonden.

In het algemeen is het geen goed idee om te kijken naar een paar dagen of zelfs een paar weken gedrag als bewijs van enig herstel bij de NPD. Dat is zeker een keuze met een NPD die je kunt maken.

Gemiddeld verandert iemands gedrag over één jaar of twee jaar.

Daardoor zul je je een veel nauwkeuriger beeld krijgen na een lange periode. Als uw partner niet van plan is die periode van tijd dat je nodig hebt om zekerheid te krijgen niet wenst te respecteren, dan mag je aannemen dat de liefde nooit bestaan heeft of voorbij is.

7. Vraag  niet om de goedkeuring van de narcist(e).

Als je leeft met iemand die lijdt aan NPD, zullen hun daden, woorden en stemmingen op en neer gaan afhankelijk welke gevoelens ze op dat moment hebben.  Als u op zoek bent om een goedkeuring voor je eigen acties, zult u zeer gemengde berichten van hen ontvangen.

Dezelfde actie die ze eerst goedkeurden kunnen ze korte tijd daarna afkeuren.

Hetzelfde als je vraagt wat ze willen. Dat maakt een keuze met een NPD buitengewoon moeilijk. Evenals als je wilt weten wat ze van je denken.

Maar ook als je wilt weten wat ze wel en niet leuk vinden. Net als je wilt weten wat voor soort persoon ze denken  te zijn, blijkt dat ze daar niet echt kunnen op antwoorden.  Soms zullen ze je een gloeiend verslag uitbrengen en soms zullen ze je neerschieten.

Hoewel dit uiterst moeilijk is om mee te leven betekent het dat je ergens anders gaat moeten uitkijken voor je zelf-evaluatie. Zelfs een bevestiging heeft weinig betekenis doordat ze zo instabiel zijn.

Aanvaarding en waardering kan je misschien verkrijgen bij een vertrouwde vriend, een niet-narcistisch familielid of een therapeut. Het is vooral belangrijk dat je innerlijke vrede vindt in  je eigen geest.

Omdat het zo belangrijk is om objectieve terugkoppeling te verkrijgen dien je in te zien dat je die niet moet vragen aan een NPD.

Terugkoppeling van een NPD is niet op basis van de waarheid. Immers een NPD weet niet altijd wat goed voor zichzelf is, laat staan dat hij of zij de empathie zou hebben voor jou als persoon. Daarom meet de kwaliteit van uw prestaties niet af door de goedkeuring van de NPD.

Laat uw leven niet beoordelen door een NPD. Als immers een NPD zegt dat je geen goede moeder bent dan is dat meestal een projectie over zijn eigen vaderschap. Doe daarom wat juist is. Dat is dan ook meestal ook niet wat populair is in een goede relatie.

8.Het is beter om geen baby te hebben met een narcist(e)!

Als u vermoedt dat u in een relatie bent met een NPD, moet u lang en hard nadenken voordat u een kind in de relatie brengt. Een vluchtig humeur en een inconsistente of kwaadaardige vorm van liefde is geen plaats om op te groeien tot  een gezond kind. Immers een NPD is zoals gezegd nog een kind.

Je staat er niet alleen voor, je zult alle tegenkanting hebben al was het maar door het slechte voorbeeld. Een grote meerderheid van de relaties tussen minstens één persoon met een NPD eindigen in een scheiding.

Dikwijls zal een NPD weigeren om contraceptiva te gebruiken in de relatie.

Dat is een vorm van reproductief misbruik. Een relatie met een NPD houdt niet alleen een in, door zijn ontrouw, maar het kan de bedoeling zijn jou volledig te kunnen uitbuiten en te domineren door de chantage met kinderen.

Jouw liefde voor de kinderen brengt je misschien in een complete afhankelijke rol, waar je vernedering en partnergeweld zou kunnen toelaten. Het jou willen pijn doen is immers zijn doelstelling, want daardoor voelt hij of zij zich superieur.

9.Laat niet toe dat er een pistool in huis is.

Alles wat als wapen kan gebruikt worden kan een vluchtige situatie nog erger maken. Onder andere, omdat de NPD onaangekondigd in razernij kan ontsteken.

10.Verspil geen financiële middelen en hou de verleiding van waardevolle spullen weg

In het bijzonder is het belangrijk dat jullie afzonderlijke bankrekeningen hebt, zodat je niet wordt bestolen. Dat is een keuze met een NPD die je zeker moet maken.

Om niet in een isolement te komen zijn veilige wachtwoorden zeer belangrijk. Een NPD zal niet nalaten om je identiteit te stelen. Een smaadcampagne op te zetten of jou te stalken. Exclusieve voorwerpen hou je best het het huis als je niet wilt dat ze plots verdwijnen.

Wat je moet doen als je in een relatie bent met een narcist(e)?

Zet kinderen eerst.

Of u nu inzet om te blijven bij uw narcist(e) of het krijgen van een scheiding je dient de kinderen op de eerste plaats te zetten. Of u nu te maken hebt met een ouder, grootouder, broer of zus.

Het maakt niet uit wat uw situatie is.  Allereerst is het altijd een goede visie om de behoeften van minderjarige kinderen op de eerste plaats te zetten. Ze hebben niet de middelen — of het wettelijk recht — uit een slechte situatie te komen door zichzelf.

Immers ze zijn afhankelijk van de geestelijk gezonde volwassenen in hun leven om het te doen voor hen.

Als u  een echtscheiding wil verkrijgen ga dan naar deze pagina.

Bescherm uzelf in uw keuze met een NPD.

Wees waakzaam of  jezelf bevindt in een soort van situatie waarin geweld of dreiging met geweld tegen personen en goederen kan voorkomen.  Met inbegrip van zelfbeschadiging dan moet u onmiddellijk de politie bellen.

Door professionals die  hun werk doen verkrijg je veiligheid. Zie ook de pagina noodsituatie.

Leer zelf!

Je hebt een goede start gemaakt door op deze website te komen. Leer alles wat je kunt door het lezen van mijn artikels. In het bijzonder vind ik de transformatie artikels zeer belangrijk. De woordenschat leren om je gedachten te kunnen uiten leer je in de begrippenlijst.

Immers is het zeer moeilijk om het te verteren als je het niet kunt uiten. Eerst denk je dat uw narcist(e) heel uniek gedrag ontwikkeld heeft, maar er is ook zoveel gemeenschappelijke gedrag waarover je hier lijst.

Hier lees je de echte verhalen  en ontdek je ook boeken en Links in de aanverwante artikel die een diepe bron van genezing kunnen worden.

Accepteer uw situatie is de belangrijkste keuze met een NPD.

Dit kost tijd. Hoe sneller je kunt de realiteit van de geestelijke ziekte te aanvaarden in een geliefde hoe beter. Doordat je een situatie accepteert kun je je denken verplaatsen.

Eerst dacht je hoe een situatie zou moeten zijn en later ga je denken ga de situatie echt is. Wanneer je daar bent kun je starten met betere keuze te maken voor jezelf, je kinderen. Uiteindelijk is dat ook voor de NPD in uw leven ook de beste keuze. Als jij niet nadenkt over jouw behoeften, wie anders?

Vraag om hulp voor een keuze met een NPD!

Omring jezelf met zoveel stabiele en betrouwbare ondersteuning als je kunt opbrengen. Word lid van een steungroep en Ondersteuning Forum.

Werk aan jezelf — Streef naar je dromen!

Wanneer je zoveel tijd en energie besteedt door zorg te dragen over een geliefde kan het erg eenvoudig zijn om uw eigen behoeften te verwaarlozen. Dit kan leiden tot depressie.

Daarom raad ik  je aan je eigen behoeften net zo sterk te onderhouden als het even welk familielid die een persoonlijkheidsstoornis heeft. Dat zal de beste keuze met een NPD zijn.

Door een dagboek bijhouden kun je jezelf in de gaten houden. Uiteindelijk heeft niemand er baat bij als je jezelf verwaarloost in uw keuze met een NPD.

Related Post

Neem de lange termijn visie.

Leven of omgaan met een persoon die lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis kan een vluchtige strijd vol ups en downs zijn. We raden u aan een lange termijn  standpunt in te nemen in uw keuze met een NPD, zodat je niet uit de koers door de passerende stormen worden gegooid.

Heb je vragen laat het me weten via Facebook of in de commentaren hieronder.

Aanverwante artikelen.

Handboek voor Asperger-vrouwen Over het maken van verstandige keuzes.

Gezonde keuzes, simpel gemaakt veeg 80% van de chronische ziekten van tafel.

Gun jezelf rust (luisterboek) luisterboek — stap uit de drukte en creëer ontspanning.

Overprikkeling & Alter Major kiezen en koers houden.

Mindfulness zo doe je dat.

Music For Mindfulness.

Het beslissende moment.

11 sings you are living with a narcissist.

Beter omgaan met moeilijke mensen.

Werkboek klinische schematherapie.

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en u wenst uw narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze Privé Support Group VKoN.

Lees eerst de info voordat uw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Melanie Tonia Evans is een relatie expert rond narcisme.

Ze weet alles van het fenomeen narcisme en PTSS, ze heeft zelf twee levens- en bijna-dood narcistische misbruikrelaties meegemaakt die haar achterlieten met medische aandoeningen waarvan haar werd verteld dat ze onmogelijk te genezen waren.

Deze relatie expert rond narcisme ontwikkelde een genezingsmethode die tienduizenden mensen uit meer dan 120 verschillende landen heeft geholpen.

Tegenwoordig is Melanie de # 1 expert op het gebied van herstel van narcistisch misbruik ter wereld en ze weet, na meer dan 10 jaar mensen te hebben geholpen met genezen, waarom het zo moeilijk is om over giftige relaties heen te komen. Schrijf in voor haar gratis workshop:http://bit.ly/MelanieMarch18

Share
Leave a Comment

Recent Posts

 • Begrippen Narcisme
 • Nederland België Nederlandstalig
 • Recent

Beschrijvingen van ocpd en persoonlijkheidsstoornis kenmerken.

Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCPD). Obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCPD) wordt gekenmerkt door een inflexibele naleving van regels of systemen of een affiniteit… Read More

 • afkicken van de narcist
 • complex trauma
 • narcissist
 • online training
 • Recent
 • zelfgenezing

Toxic Relationship Expert Reveals knowledge of narcissism

Do you have someone in your life, who you want to love, get along with and care about, yet …… Read More

 • communicatie
 • Nederland België Nederlandstalig
 • persoonlijke ontwikkeling
 • Recent
 • transformatie motivatie

Een dunne lijn tussen narcisme en vriendelijkheid voor jezelf.

Velen vinden het vermoeiend en uitdagend om van anderen te houden. Ze zijn bang om hun geest te openen en hun… Read More

%%footer%%