Er is werk aan de winkel als je onafhankelijk van de narcist wil worden.

 

 

Van Obsessie voor de narcist naar passie voor uw droom.

Vanwege het feit dat ik tientallen persoonlijke boodschappen krijg per maand, met de vraag hoe ik mijn passie gevonden heb vond ik het wel belangrijk daar een antwoord op te vinden. Immers veel slachtoffers van narcisten voelen zich leeg en weten niet meer wat ze willen.

Ze willen compleet onafhankelijk van de narcist worden.  Mijn letterlijk antwoord is dan ook dat ik het niet weet. Ik heb er wel volgens mij verschrikkelijk lang over gedaan.

Narcistisch misbruik is zo verweven met mijn leven dat alles wat met psychologie en persoonlijke ontwikkeling wel mijn ding moest worden. Ergens bleef ik wel geloven dat de punten die me aanspraken in het verleden zich zouden verbinden en een antwoord bieden.

Je doet ervaring op, je test uit wat je graag doet, je reflecteert over wat je meemaakt en je vraagt je af of dit wel uit je diepste zelf komt.

Ik zie die transformatiepatronen ook bij mijn collega’s.

Ze hebben reeds vanaf jonge leeftijd naar antwoorden gezocht op de meest onmogelijke vragen. Meestal hebben mijn collega’s ook veel gelezen. Ze waren ook sociaal geëngageerd.

Ik wist ook al vroeg dat ik een hoge sensitiviteit had en dat een douche nemen mij een andere stemming bracht, net zoals lopen. Maar om onafhankelijk van de narcist(e) te worden was het nog veel te vroeg. Je had nog niet van narcisme gehoord.

Je had wel dat duivelse kwaad gezien van bepaalde personen (zelfs jegens hun eigen kinderen), maar je bleef wensen en hopen dat het niet waar was. Dat sommigen niet veranderen was zo tegengesteld aan mijn hoop en geloof dat de nieuwe mens mogelijk is. We zongen in die tijd van maak alles nieuw.

Met mijn Geboorte een beperking door verwaarloosd rugletsel.

De eerste keer dat ik daar mee geconfronteerd werd was rond mijn  7 jaar was toen we met de klas naar de dokter op onderzoek gingen. In het medisch rapport werd daar vaag melding van gemaakt.

Daarna kreeg ik veel last in mijn benen en rug bij de sneeuwspelletjes en op een  ijs glijbaan.  Rond mijn 12 jaar had ik mijn eerste hernia, dat werd behandeld met tijgerbalsem en ontstekingsremmers dat heette toen een lumbago.

Nu had ook mijn vader regelmatig last van rugpijn, vooral na het werken in de tuin, dus vond ik het vrij normaal dat ik dat ook had. Nochtans was lopen en fietsen iets dat ik graag deed en gezien het hier in de omgeving nogal heuvelachtig is kon ik mijn hartje daar bij ophalen.

Ik liep dan ook graag mee met een oudere broer van een vriend en werd ik daar behoorlijk goed in. Tijdens mijn puberjaren was ik echter niet zo sportief, kon behoorlijk wat bier en rookgerief verzetten.

Gezond leven en fysiek sterker worden.

Toen ik uiteindelijk rond mijn 18 jaar zelfstandig ging leven en werk vond in de wegenbouw werd gezond leven weer belangrijk om het zware fysieke werk aan te kunnen. Ik denk niet dat ik gedurende die 3 jaar ooit ziek ben geweest.

Nochtans werkten we soms weken in de vrieskoude. Voordien was het vooral meisjes versieren, uitgaan en boeken lezen die me een min of meer een goed gevoel gaf. Maar ook sociaal actief zijn zoals voor het NCOS.

Immers thuis was mijn moeder nog steeds in rouw voor de vroege dood van mijn oudste broer (1946) en de dood van mijn grootmoeder toen ze 42 jaar was. Mijn moeder voelde zich superieur aan mijn vader want ze had gestudeerd.

Ze was zogezegd belezen waar volgens haar mijn vader geen interesse voor had. De ene zelfmoordpoging na de andere volgde elkaar op en er was constant conflict met mijn oudste zus. Mijn moeder had vooral bekommernis voor mijn jongste zus die ze als de kwetsbaarste beschouwde.

Ondernemen en koken.

In die gezinssituatie waarbij mijn vader weinig thuis was en niet tegen mijn moeder inging, waar we ook een kruidenierswinkel open hielden was het vooral de zaak openhouden waartoe ik me mede verplicht voelde.

Ik leerde de voedingswaren kennen en het was soms nodig om te koken.  Daardoor verrichte ik samen met mijn jongste zus het bluswerk in de ene crisis van mijn moeder naar de andere.

Dat zorgde dat ik regelmatige vluchtte voor de stress, maar ook veel antwoorden zocht in de psychologie, filosofie en wetenschap.

Reeds vanaf mijn geboorte heb ik dus ook een rugletsel dat door verwaarlozing wel een belangrijk punt moest spelen in mijn kwetsbaarheid. Op één of andere manier moest ik wel die kwetsbaarheid compenseren. Compenseren deed ik dat door buitenmatig te lezen, door buitenmatig te schrijven en door buitenmatig te sporten.

Ik was mij niet bewust dat dit buitenmatig sporten vroeg of laat een weerslag zou hebben, als ik daarmee stopte maar het hielp om de pijn te verdringen.

De bron van de pijn bleef echter.  Transcendentale meditatie, zelfhypnose en autogene training hielp me bij het verleggen van mijn pijngrens.  In voorbereiding tot mijn legerdienst liep ik nog meer kilometers, want ik had me ingeschreven bij de para-commando’s.

Alleen naar het einde toe van de 2 jaar legerdienst kreeg ik last bij het dragen van zwaar materiaal. Ook gedurende mijn studententijd had ik een soort fysieke hoogtevrees ondervonden bij turnoefeningen en hoogspringen. Ik was ook alles behalve lenig. Vooral mijn onderlijf was goed ontwikkeld.

Die fysieke onzekerheid alsof ik soms niet vast op mijn benen stond compenseerde ik met zelfhypnose. Gedurende mijn militaire periode las ik al wat toen beschikbaar was van alternatieve geneeskunde en voedingswijzen en gebruikte ik die kennis om zo gezond mogelijk te blijven.

Daarna heb ik nog veel gelopen om mijn stress kwijt te geraken.

Het is pas 10 jaar later dat ik fitness startte en mijn armspieren en rugspieren ontwikkelde. Ook op mijn werk werd ik geconfronteerd met zwaar werk. Lopen naar de fitness, veel fietsen en wandelen was vooral wat me veel gelukkige momenten bezorgde.

Ondertussen had ik een relatie die moeilijk verliep, had ik een zoon, werd de relatie met mijn familie er niet beter op. Ook zij ondervonden heel wat moeilijkheden in hun relaties. Onafhankelijk van de narcist blijven was een constante waar aan moest gewerkt worden.

Op een bepaald moment werd ik zelfs van laster en eerroof beschuldigd omdat ik schriftelijk mijn mening aan mijn zus over een relatie had gegeven.

Kortom geheel die familie maakte me het leven er niet op gemakkelijker, naast mijn zware werk, mijn moeilijke relatie, en het moeilijk tot rust kunnen komen.  Ik gebruikte opnieuw Zen, Yoga, Tantra, autogene training,

Neuro-linguïstisch programmeren waardoor ik me meer onafhankelijk van de narcist kon maken.  Dit hielp me uiteindelijk om ook toen ik marathons en 100 km lange afstand liep mijn rugpijn en sportpijnen onder controle te houden.

Vooral door mijn moeder werd mij het verwijt gemaakt dat ik niet had verder gestudeerd.

Hoewel echter de onmogelijke situatie thuis me het studeren onmogelijk had gemaakt, doordat mijn jongste zus en ikzelf steeds rondliepen met de angst voor de zelfmoordpogingen van mijn moeder, en opgroeiden in een sfeer van depressie en substantie misbruik. (medicatie en alcohol)

Het was pas na het mislukken van mijn relatie met de moeder van mijn 2 zonen, en tegelijkertijd een zware overval, en een werk dat veel stress en activiteit met zich meebracht dat de rugpijn weer hevig opstak.

Toen besefte ik dat ik harder moest werken aan mezelf en mijn moeder niet daar prioriteit over laten hebben . Toch in veel situaties bleef ik zorgen voor oplossingen waar de problemen binnen de familie opdoken.

Pijnkliniek en alle mogelijke middelen van lastertherapie, osteopathie, acupunctuur, verschillende soorten medicatie hielpen slechts zeer tijdelijk toen ik veel minder kon sporten dan de jaren voordien.

Ik voelde het komen dat ik fysiek ging crashen door de weinige slaap en het niet tot innerlijke rust kunnen komen. Mijn vader stierf, en daarmee kwamen ook weer de familieproblemen naar boven.

De stappen die ik moest zetten :

dieper graven in mezelf om de kracht te vinden om tijdelijk verder te kunnen doen in mijn werksituatie,

ontdekken wat mijn passie was om een ander leven op te bouwen.

verbinding zoeken met de persoonlijke ontwikkeling beweging, met spiritualiteit en mindfulness.

tijdvespilling tegen gaan door te luisteren  naar CD’s met informatie over leiderschap, persoonlijke groei, marketing en ondernemerschap waar dit mogelijk was (onder de douche, voor ik ging slapen, in de wagen).

technieken toepassen om me beter te voelen.

beslissingen nemen en toepassen die mijn leven terug op de rails zou krijgen.

Op die manier ontmoette ik terug een vroegere vriendin, die in een vechtscheiding zat met een narcist.

Zo leerden we het narcisme kennen, begon ik in te zien dat er minstens bij een aantal van onze familie persoonlijkheidsstoornissen aanwezig waren. Ik kreeg ook besef van hoe het bij mezelf verkeerd liep, door mijn hechtingsprobleem.

We hadden het gevoel dat we beiden opgevoed waren in een situatie waar verschillende familieleden ons liever kwijt dan rijk waren, tenzij ze van ons konden profiteren.

Mijn innerlijke onrust kwam echter niet alleen van mijn rugletsel, maar dat we met weinig onvoorwaardelijke liefde werden opgevoed en het zo moeilijk was om onafhankelijk van de narcist gelukkig te zijn.

Ook dat er een verdeel en heers cultuur was, met ieders zijn rol, en dat mijn moeder die familie situatie steeds naar haar hand zette. Onbezorgde feesten en vakanties was er niet bij. Om de haverklap nam mijn moeder overdosissen amfetamines en slaapmiddelen met bovenop nog alcohol.

Jaren van emotionele verwaarlozing hadden geleid tot een gebrek aan zelfvertrouwen, en angst hoewel ik daaraan steeds had blijven aan werken, zonder het inzicht waar het vandaan kwam.

Samen met het inzicht ook in mijn eigen narcistische vlooien en het toepassen van mindfulness en verbondenheid met andere slachtoffers kan ik zeggen dat ik me nu vrij gelukkig voel in mijn situatie.

Ik neem een belangrijk stuk van het huishouden op mij en de opvoeding van ons pleegkindje op mij, en bouw ondertussen mijn website verder uit en weet mij verbonden met honderden slachtoffers van narcisme. Het is vooral het proces om te blijven groeien in mijn relaties dat me vervult.

Dus hoe heb ik mijn passie gevonden?

Schrijven deed ik reeds lang. Bovendien was veel lezen ook altijd een belangrijke activiteit, de spirit om te ondernemen, de drang om wat krom is recht te trekken, de kennis om volwassen kinderen van narcisten te helpen, en verbondenheid met de maatschappij waar veel leiders een narcistische cultuur verspreiden.

Maar ook mijn rugletsel waardoor ik een activiteit steeds dien te onderbreken, maakt dat met digitaal outreaching ik me kan richten tot ander volwassen slachtoffers van narcisten.

Het blijkt de enige optie te zijn waar ik me toe verplicht voel, waarvoor ik een onweerstaanbare drang heb. Uiteindelijk heb ik ook geleerd om geen tijd te verspillen en te genieten, van geduld te ontwikkelen en met snelheid te produceren.  Genieten ligt bij mij dan ook meer in het produceren dan in het consumeren.

Met de verkoop van boeken, cd’s, en Dvd’s over wat met transformatie van misbruik te maken heeft kan ik uit te kosten komen en ondertussen een  bijdrage leveren aan het stoppen van narcisten door er te zijn voor de slachtoffers van narcisten. Ik denk dat mijn gesprekken zeker complementair zijn voor diegene die therapie volgen, om naar therapie te kunnen doorverwijzen en voor het helpen om het netwerk van mijn gesprekspartner her op te bouwen. Dit alles leidt tot het her-bekrachtigen van anderen.

Lange termijn visie

Op lange termijn kan dit leiden tot een coaching in groep of individueel voor mij of mijn vrouw. Eerst willen we niet alleen voldoende gestudeerd hebben maar vooral onder de slachtoffers gestaan hebben en verder aan onze eigen veerkracht gewerkt hebben. Mijn bedoeling is dat we beiden minimum 1000 gesprekken hebben gevoerd in de komende 2 jaar.

We willen dan ook de effectiviteit van onze gesprekken verhogen door tevens gebruik te maken van traditionele en innovatieve technieken.

Ongeacht of je nu zelf een therapeut, een outreach-er of coach wil worden denk ik dat schrijven, sporten, creativiteit, meditatieve technieken en inzicht in de menselijke mogelijkheden en stoornissen voor ieder van ons belangrijk is.

Natuurlijk heb ik hiermee niet geheel mijn levensverhaal verteld. Een deel daarvan vind je ook in mijn blog “narcisme uit het buitenland”.

En als je me vraagt of ik geloof in jou, dan zeg ik steevast ja, want het is mogelijk om jou leven te transformeren als hoog sensitieve persoon omringt door een narcistische familie en hun handlangers in een cultuur waar het narcisme groeiende is, zelfs al heb je een aantal kwetsbaarheden.

We leven in een ongelooflijke tijd waar veel mogelijkheden aanwezig zijn, voor diegenen die willen werken, vooral aan zichzelf en hun verantwoordelijkheid opnemen.

Mijn gezegde omtrent dat onderwerp is “ Wat zou jij doen als je het altijd kunt doen?”

Voor mij door mijn fysieke kwetsbaarheid is arbeid op een werkvloer niet meer mogelijk. Daarbij moet ik mijn activiteiten constant afwisselen, want te lang in eenzelfde houding blijven is nefast.

Dus wat ik ik altijd kan doen is een stuk lezen, een stuk schrijven, een gedeelte praten met mensen afhankelijk van wat mijn fysieke gesteldheid op dat moment toelaat. Daarom is het werk wat ik doe, perfect geschikt om altijd te doen.

Dus mij digitaal outreachen naar slachtoffers van narcisten ligt voor de hand hoe ik hen waarde kan bijbrengen. Het maakt reizen mogelijk, in principe met een smartphone en de gepaste tools kan ik 24/7 en 365/365 digitaal outreaching-en om mensen te helpen transformeren van narcistische misbruik.

Ik weet dat ik toch wel kan schrijven en ook wat ervaring heb opgedaan met narcisme. En dat kan jij ook.

Dus het onderwerp boeit mij, maar ’t is soms lastig, omdat je met je verleden geconfronteerd wordt. Herinneringen schieten weer boven en dat is dan waar ik een verklaring voor zoek.

Het stopt dus niet. Ik ben dan ook niet te stoppen want het ene inzicht brengt dan het volgende mee. Maar ook de gesprekken kunnen best confronterend zijn en vragen tijd om te verwerken.

Zeker al de perikelen die je leest over Donald Trump gaan me niet stoppen, nog de Russen. Integendeel, ik ben niet de enige die deze leiders van narcisme verdenken.

Dus al die wereldproblemen die je ziet hebben er iets mee te maken. Je kunt immers geen geluk ervaren als je geen verbondenheid voelt op diep niveau en nu en dan voldaan wordt aan een oneindig verlangen.

Dus dat stopt me ook niet, om hard te werken, wetende dat ik het laatste wereldnieuws niet kan stoppen, maar wel kan helpen om enkele slachtoffers van narcisme uit hun slachtofferrol te doen stappen.

Op één of andere manier is mijn fysieke kwetsbaarheid ook het gevolg van kinderverwaarlozing, waar ik blijvend aan herinnerd wordt.

Via sociale media slachtoffers van narcisme bereiken.

Als je een minderheid bent, een vrouw, of een transgender de mensen kunnen naar jou luisteren op sociale media als je het weet te verwoorden. U kunt uw boodschap richten naar diegenen die er kunnen bij geholpen worden. Alle informatie is te vinden als je blijft zoeken en uittesten.

Iedereen dezer dagen heeft er belang bij om geestelijk gezond te blijven, en dus ook om gezonde relaties aan te knopen, niet in het minst met zichzelf. Daarom is goed leren communiceren, spiritualiteit en meditatie zo belangrijk.

Als je geen zingeving meer vindt in je leven, als je je identiteit verliest, dan ben je erg kwetsbaar. Evenwel als je weet om te gaan met je kwetsbaarheid heb je een kans om diepgaande relaties te kunnen aanknopen als je de narcisten in je omgeving weet te spotten.

Dit is wat de meeste slachtoffers willen uitvissen of hun partner een narcist is, want dan denken ze ook dat er niets kan veranderen. Identiteit ligt niet in de valse solidariteit tegen een ander.

Identiteit ligt ook niet in een bloed en bodem. Persoonlijkheid ligt niet zozeer in wat ons verschilt met anderen maar wat we samen hebben. Eigenheid ligt in onze vrijheid die hebben niet om een ander te misbruiken maar om lief te hebben.

Trouwens de mensen geven er niet zo veel meer om als je gescheiden bent, een alleenstaande moeder met kinderen bent want er is een grote groep mensen die zich in diezelfde situatie bevindt.

Wat wel telt is of je de veerkracht teruggevonden hebt, geleerd hebt om om te gaan met al die situaties.

Dus er is een grote kans dat je opnieuw een gelukkig leven kunt opbouwen zelfs al ben je de 40, 50, 60 of zelfs 70 jaar voorbij en volledig onafhankelijk van de narcist kunt worden.

Je dient gewoon je verleden verwerkt te hebben. Je verleden loslaten is dan ook een must en je dient er ook de lessen uit getrokken te hebben. Onafhankelijk van de narcist blijven is een voorwaarde, want die probeert je er steeds opnieuw in te stofzuigen.

Als je je leven terug op de rails hebt, telkens je er aan werkt om persoonlijk te groeien, onafhankelijk van de narcist te worden, nieuwe vaardigheden leert, en uw ervaringen weet te delen en gelukkig bent, dan ga je winnen.

Er zijn er zovelen die hebben meegemaakt zoals jij hebt meegemaakt. Ze hebben het tij in hun leven doen keren, en onafhankelijk van de narcist geworden dus kun jij dat ook. Het is goed van die voorbeelden te kennen. Het kunnen onze rolmodellen zijn.

Het is veel moeilijker om online mensen te bereiken of een nieuwe relatie te beginnen dan bijvoorbeeld uit de financiële problemen te komen, dat weet ik. Waarachtige relaties onderhouden is veel moeilijker dan een activiteit uitvoeren.

Je zoekt een job, je doet je best en doet wat je gevraagd wordt. Je leeft spaarzaam en zorgt dat je gezond blijft. Dan kom je met wat geduld uit de financiële problemen.

Herstellen van narcistisch misbruik vraagt honderden keren meer aandacht en werkkracht omdat het je getroffen heeft tot in je ziel. Alle domeinen van je leven hangt er mee samen. Als je je gedachten niet goed krijgt na misbruik, ga je je verder verwijderen van jouw kern.

Heb je veel geld nodig om opnieuw te beginnen?

Sommigen zullen zeggen dat ze online geen mensen kunnen bereiken en een ‘brand’ uitbouwen omdat ze daar niet het nodige geld voor hebben. Er is echter niet zoveel geld nodig, om te kunnen beginnen en een strategie uit te bouwen op lange termijn.

Om op korte termijn uw succes op te bouwen is er niet alleen veel geld nodig, maar het zou uw reputatie ook kunnen kosten. Digitaal werken is geen hocus pocus. Dus als je digitaal wilt werken ga je wel wat geld en veel tijd moeten spenderen.

Als je terug aan het werk moet ten gevolge van een scheiding raad ik aan om niet digitaal een bedrijf op te richten, maar eerst weer zelfvertrouwen opdoen en je netwerk op te bouwen.

Er zijn immers in de online marketing wereld nogal wat narcisten aan het werk die er enkel op uit zijn om zo snel mogelijk  geld te verdienen zonder dat ze waarde leveren.

Dus kun je als je opnieuw dient te beginnen en je hebt de fysieke mogelijkheden beter een uitdagende job zoeken dan in je eentje uitvissen hoe je online kunt verkopen en geld verdienen met de investeringen die je gedaan hebt in tijd en geld.

Dat betekent echter niet dat je je online aanwezigheid niet kunt zien in het perspectief van outreach naar een doelgroep eens je de middelen hebt. Maar in de vrije uren daarover bijleren en toepassen zal je veel meer vrijheid geven dan het bekijken van soaps.

Wat er nodig is, is geduld met jezelf en met anderen. Niet denken dat er een kortere weg is dan het toepassen van de basisprincipes.

Daarom zijn er geen excuses ongeacht welke oorspronkelijke nationaliteit je hebt, welke seksuele geaardheid je hebt, welke sociale afkomst als je werkt aan jezelf en je verbindt met mensen die je ondersteunen kun je veel verder geraken dan gewoon waar uit de shit.

Je kunt je droom realiseren als je die kunt specifiëren. Je kunt je droom re-engineren, van waar je wilt zijn als eindresultaat, tot  wat je daar vandaag voor moet doen.

Afkicken van je verslaving aan de ‘narcist’, je emotionele afhankelijkheid snijden met je ex-narcistische vriendenkring is een zeer belangrijke stap om een goed fundament te leggen. Jezelf bemoederen en bevaderen om je hechtingsproblemen uit je kindertijd in stilte te herstellen is echter ook werken aan jezelf, en is nog belangrijker dan herstellen van je traumatische relatie.

Het is veel moeilijker om klanten te vinden (bijvoorbeeld om je boeken te kopen, bijvoorbeeld om je coaching op te starten over de vaardigheid die je hebt) dan om het vinden van geld om een onderneming te starten.

Dus het is niet omdat je dat geld hebt en dus programma’s kunt kopen, of een zaak kunt vernieuwen dat je dan in staat bent om klanten te kunnen vinden.

Nogmaals met heel weinig geld kun je een brand online starten en een lezerspubliek opbouwen en er een goede relatie opbouwen met je lezerspubliek.

Het is leren door het te doen dat je goede relaties aanknoopt met de juiste mensen en het is vinden van die innerlijke rust en geluk die daarvoor de basis is. Wie het anders probeert loopt een groot risico om terug misbruikt te worden door narcistische personen.

Het is geen beperking in geld die je dat onmogelijk maakt, het is het vermijden van het innerlijke werk die alles terug op de helling kan zetten. Er is dus geen excuse op de oefeningen niet te doen die het kunnen helpen bij het vinden van je kern.

Eens je die goede relatie hebt zullen ze graag van je kopen om aan uitgebreider en diepgaander informatie te komen.  Mensen zullen je graag helpen, welke ook de legitieme droom is dat je wilt verwezenlijken.

Als je iemand gevonden hebt die er voor jou wilt zijn kun je uit de armoede, de emotionele pijn en het isolement komen. In de kring van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt zijn er zeker die daartoe bereid zijn.

In een forum zoals Stop narcisten of Facebook worden nieuwe vriendschappen gesmeed. Maar het moeilijkste is dus die goede relaties opbouwen met je lezers, of voor anderen met gelijkgezinden.

Soms vind je zelfhulpgroepen lokaal waar mensen met een specifiek probleem elkaar gaan ondersteunen.

Als je al zo ver gevorderd bent in je begrip van narcisme door dat je mijn blogs leest is het zeker aan de orde dat je die stap zet naar een steungroep (online of offline) Dat vergt consistentie in engagement met hen, veel luisteren, en ook kritiek kunnen verdragen. Maar als je je richt tot mensen die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt als jij zijn deze mensen meer bereidt om zich te engageren.

Ben je een Softy?

Als dat is wat je tegenhoudt, als je nu aan het wenen bent omdat je dat zou moeten doen, dan pas ben je in de grote problemen want dat is wat mensen nu verwachten om uit de shit te komen.

Kijk, als je een blanke bent en je bent racist, dan ben je eigenlijk een softie. Iedereen zou moeten zijn leven kunnen leiden zoals hij/zij dat wilt doen. En voor diegenen die hebben geleerd om andere te aanvaarden zoals ze zijn en ze te respecteren zijn er veel meer mogelijkheden dan vroeger.

We dienen die stap te zetten niet om anderen te misbruiken maar om anderen lief te hebben en liefde te ontvangen.

Als je iets groots wil opbouwen (natuurlijk op de lange termijn) dan zal je geduld moeten hebben. En veel geduld hebben dat zeker. Als je iemand bent die altijd bediend is geweest door mama en papa op jou wenken gaat dat niet zomaar werken in het opbouwen van relaties en krediet opbouwen online.

Als je een mentaliteit hebt dat het resultaat onmiddellijk te zien moet zijn geef je snel de moed op. Soms zul je troost vinden, en wanneer niet dan ga je jezelf dienen te troosten.

Je kunt geloven dat er iets zal gebeuren, ook al kan je het niet visualiseren.

Niet dat ik van visualiseren geen voorstander ben. Maar het is niet ‘een Secret’ mentaliteit die je moet hebben om het te laten gebeuren want dat is voor een belangrijk stuk BS.

Hard werken is het eerste, het tweede en het derde dat je moet bereid zijn om te doen en daarom is het zo belangrijk om goed  voor je gezondheid te zorgen. De formule is dus hard werken en slim werken. En ja, ook geloven in wat je doet.

Wanneer je het lef hebt om online iets te plaatsen om een ‘brand’ op te richten en je eigen onderneming te stichten (met alle beloftes die daaraan verbonden zijn) dan moet je het nodige werk doen. Als je kijkt naar de 16 uur elke dag die je spendeert, dan hou je je bezig zo dikwijls bezig met nutteloze zaken.

Maar hetzelfde geld voor wie door studie of werk een nieuwe richting aan zijn leven wilt geven. Werken aan jezelf doe je niet door televisie of internet te consumeren.

Je voelt maar al te goed of een activiteit je verder opbouwt of de status quo bevordert. Er is een hele industrie die immers geld verdient aan onze illusies en ons door negativiteit te verkopen je afhoudt van het essentiële werk aan jezelf.

Niet dat je je niet mag ontspannen, maar de onnozele zaken ontspannen je niet, ze houden je bezig, meer zelfs ze leiden je af.

Het is absoluut geen onnozele zaak, als je je eigen groenten kweekt, of op welke manier je je ook creatief bent of artistiek.

Dat is niet alleen ontspannend, maar heel gezond voor je geest. Ja, het is iets anders dan voor je televisie liggen. Er is geen enkele persoon die in zijn leven iets bereikt heeft met voor zijn televisie te liggen elke avond en niet het nodige werk af te leveren.

Ook diegene die dit nu lezen, zullen niet loskomen van hun narcist als ze niet het nodige creatieve werk doen. Dat kan een boek lezen zijn, dat kan een dagboek schrijven zijn, dat kan een therapie volgen zijn, dat kan contacten leggen zijn in een forum, dat kan het uitwerken zijn van uw droom.

Verschillende mensen die ik ken vatten een nieuwe studie aan.  Ikzelf werk aan deze blog, leer nieuwe vaardigheden bij ook in het domein van zelfhulp.

Dat is een algemeen gegeven in het leven, je moet er aan werken, en starten met dat creatieve werk is wellicht een van de moeilijkste opdrachten, maar eens je daar een gewoonte van hebt gemaakt gaat het bijna als vanzelf.

Kijk, met afstandsonderwijs, studeert mijn vrouw orthopedagogie aan HoGent.

Waarschijnlijk is het haar laatste jaar, als ze slaagt voor alle vakken en dan kan ze haar scriptie maken en stage gaan doen. Ze is daar 4 jaar geleden mee begonnen.

Misschien denk je dat je niet zo slim bent, of dat je niet zoveel tijd hebt. Wel dan ga je er gewoon langer over doen. Maar je moet natuurlijk gemotiveerd zijn en weten wat je wilt.

Dus is de vraag waarom je iets doet uiterst belangrijk. Eens je hebt uitgevist wat je wilt doen dan dien je er voor te werken. En als je nog niet hebt uitgevist wat je met je leven wilt doen, begin dan aan iets om te ontdekken wat je graag doet. Misschien dien je te beginnen met meer te lezen over onderwerpen die je interesseren.

Ik zeg ook niet dat het elke dag even gemakkelijk is.

Soms kun je vastzitten dan moet je het nodige doen om weer los te komen, zodat je de spirit hebt en je strijd verder zet. Je kunt niet opgeven zodat er die dag iets gebeurt in de goede richting van waar je wilt zijn in je leven.

Dan kun je ook dankbaar zijn. Dankbaarheid is immers een grote bron van energie.

Het is best mogelijk dat je een job doet waarin je vast zit en waar je niet weg kan met je creativiteit en je energie. Als je dan thuiskomt en je gaat liggen voor de televisie om je frustratie weg te werken dan gaat er niets veranderen.

Hetzelfde natuurlijk als je in een relatie bevindt waarin je vastzit. Je gaat iets moeten ondernemen. Dat kan pijn doen als ik dat zeg, maar ik zal het opnieuw zeggen.

Je gaat je leven moeten in handen nemen met enthousiasme en geestdrift.

Je dient je motivatie om je leven te willen veranderen te maximaliseren.

Het is de afhankelijkheid van de narcist en de angst in onszelf die je vastzet.

In plaats van jezelf te redden van de narcist, red je de narcist die je de angst bezorgt en je vastzet. Je gaat er moeten van losmaken om de emotionele pijn te verminderen, en dieper graven in jezelf, precies omdat de narcist op al je kwetsbaarheden in speelt. Er is geen andere weg dan persoonlijk te groeien.

Idem dito als je met een narcistische baas of manager geconfronteerd wordt. Je dient een time-out te nemen waar je je verwijdert uit je narcistische relaties om plaats te maken voor gezonde relaties.

Als je thuis geïsoleerd bent, gaat dat niet veranderen, tenzij je gebruik maakt van de middelen die er zijn, zoals sociale media, het verenigingsleven, vrijwilligers werk wil je nieuwe vrienden maken.

Anderen beslissen dat ze voortaan iets met hun leven zullen aanvangen, en dan veranderen ze gewoon niets. Is dat beslissen?

Je kunt nu en dan iets doen, maar om een transformatie te krijgen ga je veel meer moeten doen. Je gaat er in alle geval moeten aan werken zodat de zin om iets te ondernemen toe neemt, zodat je op een bepaald moment kunt zeggen, vandaag heb ik echt mijn best gedaan, meer bereikt dan wat ik heb bereikt gisteren of verleden week.

Veel te weinig mensen denken dat ze half zwanger zijn.

Ze willen wel een nieuw leven, maar ze zijn half zwanger. Maar ofwel ben je zwanger of niet. Zo ook ga je er aan werken of niet. Er is niet iets tussen in.

Gelukkig ken ik tientallen mensen die er voor gaan en als je dan toch hun situatie vergelijkt met diegene die er niets aan doen is het niet de moeilijkheden die ze moeten overwinnen in de uiterlijke situatie. Ze zijn instaat om de moeilijkheden in zichzelf te overwinnen.

Ze beseffen dat het weinige dat hen bindt aan de narcistische omgeving ook te verkrijgen valt buiten die omgeving. De mogelijkheden buiten die omgeving voor jezelf zijn tientallen keren groter.

Het is nooit te laat om er aan te beginnen, maar elke seconde dat je nu niet eerst aan jezelf besteedt zal het in de toekomst moeilijker maken. Gedragspatronen zowel de positieve als de negatieve worden moeilijker en moeilijker om te veranderen.

Ofwel werk je dagelijks aan je progressie, of niet. Er is geen tussenin.

Zoals je weet sommige vrouwen werken 12 uur per dag, omdat ze ook nog 3 kinderen of meer opvoeden, naast het werk dat ze uitoefenen. En die kinderen vragen elke minuut dat ze thuis zijn hun aandacht. Dus elke minuut telt. Het is dus elke dag, altijd en voor altijd.

Dat is hun huiselijk onderneming dat ze leiden. En heb je geen drie kinderen, maar bijvoorbeeld 1 kind dan is er zeker ruimte om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Zeker nu er die mogelijkheden zoals afstandsonderwijs, of online cursussen zijn die als je bijvoorbeeld kijkt op de website van VDABgratis zijn.

Er is ook YouTube waar je veel mogelijkheden vindt om vaardigheden aan te leren. Zo ook zijn er cursussen te vinden op het online Soofos platform.

Misschien heb je dat nog niet ingezien dat er mogelijkheden voor groei en verbetering is in je leven.

Eens dat je dat doet en dit realiseert, dan ga je een ander spel spelen. Je gaat werken aan je tijdverspilling en je verslavingen. Wat niet wil zeggen dat je moet stoppen met eten en slapen.

Als je die droom weer hebt, dan gaat het kuisen, het opruimen dubbel zo snel. Dan wordt het weer plezant, ook al zal die eikel als die er nog rondloopt, zich verzetten. Je kunt je erop voorbereiden en zo je spel spelen totdat je als hij niet wilt veranderen (wat narcisten zelden doen) het huis is uitgewerkt.

Je hebt maar één leven, en je weet zelfs niet hoelang nog, dus waarom niet zorgen dat je er weer plezier in krijgt. Ik begrijp de pijn hé, als je je kinderen moet missen of als je op de armoede grens zit.

Je kunt een nieuw verhaal over jezelf voor generaties die komen herschrijven hoe jij de moeilijkheden overwint. Het is die overwinning op moeilijkheden die zo bevredigend werkt.

Maar als je die knop kunt omdraaien om aan je vooruitgang te werken, en je daar tevreden over kunt zijn, dan beloof ik je is het missen van veel zaken veel draaglijker. Z

elfs als je dan verliest, bijvoorbeeld als je niet geslaagd bent, dan heb je het toch geprobeerd en heb je de feedback waarmee je kunt rekening houden om het volgende keer beter te doen, of om gas terug te nemen.

Begrijp je dat je nu je situatie veel gemakkelijker kunt transformeren en op een totaal andere manier dan 10 jaar geleden?

Met een pc of een smartphone heb je toegang tot heel de wereld. Besef dat als je hier geboren bent of hier je leven heropbouwen. In deze periode heb je een enorme mogelijkheid om je dromen te realiseren. Tenzij je gelooft in magie ga je er nu aan werken.

Zeker op technologisch vlak is er veel veranderd en er wordt zelfs door kinderen veel geld verdiend ten gevolge van die mogelijkheden, als die kinderen doen wat ze graag doen. Er wordt natuurlijk ook veel geld verloren, omdat ze het niet met geduld aanpakken.

Het is niet omdat je niet de eerste bent in iets, dat je niet de beste kunt worden in iets.

Ook niet als je 35, 45, 55 of 65 bent dat je niet de beste kunt worden.

Kom nu aub  in de doe modus. Dan worden de noodzakelijke dingen gedaan. Wat denk je ervan dat je op een andere manier iets gedaan krijgt, dan door het te doen?

Ja, ik ben een christelijke gelovige, en dat helpt me bij die “attitude” om de dinges gedaan te krijgen, niet dat het door mijn geloof automatisch gebeurt. Maar mijn geloof herinnert me er ook aan dat het altijd wel verbeteren kan dan hoe het nu gedaan wordt.

Mijn geloof herinnert me er ook aan dat de mechanismen van uitsluiting niet overeenstemmen met onvoorwaardelijke liefde. Tevens dat je niet in de slachtoffer rol hoeft te blijven steken.  Dat er mogelijkheden zijn tot herstel zowel in gemeenschap als in individuele meditatie.

Als je niet gelooft in de zin van onafhankelijk van de narcist worden dan is er veel kans dat je niet eens zult beginnen.

Maar sommige dingen die je kunt doen, kun je zelfs doen terwijl je nog twijfelt want het feit dat je bepaalde zaken doet, zal je al vooruit helpen. Je mag nog zoveel bidden terwijl je in je bed blijft liggen, maar als je niet opstaat zullen de kaboutertjes of engeltjes niet gekomen zijn om ze voor jou te doen. Wat denk je daarvan?

Ik kan je zeggen wat je moet doen, maar als je niet de stap zet om ze te doen, dan helpen mijn tools niet. Een schroevendraaier roest als je hem niet gebruikt.

Veel mensen kijken naar het eindresultaat.

Ze kijken naar mensen zoals Inge RockLesBrown, Carl Van de VeldeAnke De Brucker en naar zoveel andere geslaagde coachen. Ze kijken er naar zoals ze vandaag zijn. Of ze kijken naar hun muzikale helden en voorbeelden hoe ze zijn vandaag.

Als ik in een zetel zit en kijk naar een atleet en zie hoe goed hij/zij eruit ziet, dan was ik er niet wanneer ze de laatste 21 jaar eraan hebben gewerkt en vroeg in de morgen opstonden om te trainen.

Als ik een boek lees van een fameuze schrijver, heb ik dan het aantal boeken gelezen dat die schrijver gelezen heeft?

Heb ik dan de Nederlandse taal zo goed geleerd als dat die schrijver doet?  Heb ik dan reeds zoveel geoefend als die schrijver heeft gedaan.

Hoeveel kunstwerken maakte Picasso?

  • 13,500 paintings
  • 100,000 graphic prints or engravings
  • 34,000 book illustrations
  • 300 sculptures and ceramics

Daartegenover staat  de 100.000 kunstwerken die de nazi’s hebben vernietigd.

Hugo claus schreef duizenden gedichten, dozijnen toneelstukken en 20 novellen en verschillende meesterwerken.

Annie M.G. Schmidt schreef ongeveer 100 boeken in 56 jaar, tussen 2006 en 1950.

Agatha Christie’s werk is in 108 talen verschenen. In Nederland alleen zijn er 20 miljoen boeken van haar verkocht. Haar dochter stierf met een nalatenschap van 900 miljoen euro.

We waren er natuurlijk niet bij als deze mensen om 5 uur opstonden toen ze begonnen te werken om tot dit resultaat te komen.

Je in instellen op de realiteit van de situatie waarin je je bevindt.

Rondhangen en wenen zal niets aan die situatie veranderen. Niet dat je dat niet even mag doen, voor de verlichting, maar het is het werk dat je doet, die verandering brengt.

Als je blijft wenen, zal je nog meer verliezen. En ik heb slecht nieuws over klagen en wenen. Er is zo goed als niemand die het iets kan schelen. In tegendeel de narcist verheugt zich er al op.

Er zijn er heel weinig die zullen compassie hebben met jou. In de meeste gevallen keert de familie zich tegen diegene die echt wordt misbruikt en doen ze aan victim blaming.

Wie denk je dat er begrip zal hebben voor jou?

Veel van je vrienden zullen blijken geen echte vrienden te zijn als de narcist zijn smaadcampagne voert maanden vooraf en vooraleer je wist wat er aan de hand was. Anderen zullen zeggen dat je het zelf hebt gezocht.

Alleen als je contact krijgt met mensen die het narcistisch misbruik aan de lijve hebben ondervonden zal je begrip en erkenning krijgen. Maar je zal hen niet bereiken als je te angstig bent om contact te nemen. Hoeveel keer hoor ik, Johan ik durf je niet toe te voegen want ik heb schrik voor mijn vrienden op Facebook.

Mooie vrienden vind ik dat. Wordt het niet hoogtijd dat je daarin gaat snoeien.

En ook dat jezelf stopt met een lichte vorm van stalking? Zet eens een post op je facebook die duidelijk verwijst naar narcisme? Niemand heeft er om. Bullshit denken ze. Alleen diegene die het hebben meegemaakt of meemaken krijg je een like van, en zelden een commentaar.

Wie zal er meevoelen met jou buiten diegene die het hebben meegemaakt?  Misschien een aantal hulpverleners en vrijwilligers van hulporganisaties, die zijdelings in contact geweest zijn met misbruik. Mensen die sociaal geëngageerd zijn.

Zoals ik al zei, mensen die het hebben meegemaakt. Helaas is er nog een derde categorie, mensen die er plezier in hebben dat je in de miserie zit. Boven is dat niet om omdat ze onschuldig zijn. Immers ze wentelen zich er.

Precies alsof ze snakken naar die negativiteit en zich beter voelen nu dat zo iemand met zoveel talenten, en een grote uitstraling vroeger, dreigt gebroken te worden.

En als laatste categorie heb je nog de narcisten zelf, die je helemaal willen vernietigen en je openlijk aanvallen.

Wat moet je dus doen met die klootzakken? Hun toegang uitschakelen want je zult versteld staan welke negatieve cirkel zich rondom jou heeft gevormd in al die jaren.

Of wel blijf je rondhangen met deze mensen die je neerhalen of je engageert je met mensen die je bekrachtigen.

Ik beloof je dit, doe mensen hebben geen sympathie voor jou als je blijft bij de pakken zitten. je bent als het ware verplicht om 51% voor jezelf te zorgen.

Mensen zijn bang om te verliezen wanneer andere mensen het kunnen merken.

Ik heb er totaal geen probleem mee om te mislukken.

Mislukken heb ik al meermaals gedaan. Mislukt ! Zowel financieel als in relaties. Toch veerde ik steeds weer opnieuw op. Ben ik bang om te mislukken? Neen, want ik heb er steeds meer uit geleerd.

Ja, ik heb een fysiek probleem die heel complex is om het te behandelen en die door de last dat het me bezorgd ook psychisch een last is. Gelukkig niet meer in mijn relaties omdat ik weet wat er gaande is met mij.

Zeker als ik ongeduldig word ga ik me forceren. Ik neem dus veel minder risico omdat ik mezelf veel beter ken.

Als ik me forceer ben ik gedoemd om te mislukken want dan ben ik een paar maand uit circuit.

Een paar maand niets kunnen doen is dodelijk voor elke ondernemen. Maar niet persé voor je persoonlijkheid. Het hangt er vanaf van wat je doet met die tijd dat je niet uit de voeten kunt. Tegenwoordig kun jezelf gedeeltijk ondernemen vanuit je bed met een smartphone.

In de laatste acht jaar is me dat maar 2 keer voorgevallen. Op zo’n moment heb je de neiging om met alles te stoppen. Maar sinds dat ik op lange termijn werk, zou dat geen probleem meer zijn, maar ’t is niet aan te raden natuurlijk.

Immers ik moet niet meer tot in de morgen doorwerken om succesvol te zijn.

Maar zelfs al zou ik mislukken, het kan me eigenlijk ook weinig schelen wat je ervan zou denken. Je weet immers te weinig van wat ik doormaak dus hoe zou je oordeel dan relevant kunnen zijn?

Ik heb een rotsvast oordeel over mezelf dat ik er alles aan doe om uit de bullshit situatie te komen. En dat is goed genoeg . De mening van een ander daarover kan me niet schelen.

Keer op keer stel ik immers vast dat wie me liet vallen een gebrek aan empathie had, wat hun goed recht is. Maar gelukkig ben ik daar dan van verlost.

Maar zelfs al zou ik mislukken met één of ander project, ik zal ervan geleerd hebben, omdat ik er zo hard aan gewerkt hebt. En de strijd die ik het laatste jaar voer om bewustzijn rond narcisme te brengen is niet verloren, als ik ze niet kan verder voeren dan zullen ander de fakkel overnemen.

Zelfs mijn vrouw weet ondertussen genoeg hoe online marketing werkt, om het verder te kunnen zetten.

In alle geval ik heb ten minste de strijd gevoerd en niet gezwegen. Kun je dat ook?

Ik weet dat het niet allemaal perfect is wat ik schrijf. Voor sommigen zal mijn stijl niet academisch genoeg zijn. Voor anderen zullen er nog teveel fouten in staan. Anderen zullen het dan weer over de lay-out hebben.

Maar het kan tegenstrijdig klinken, dat je moet geduld hebben en dat je moet snelheid hebben. Geduld gaat bij mij samen met heel praktisch te zijn. Kalmte is niet met je vingers draaien.

Geduld is ook snelheid. Kijk je kunt niet blijven wachten om veel te doen, tot dat je alles onder de knie hebt. Je moet niet alleen snel lezen, maar ook snel schrijven.

En ook veel van uw ideeën onmiddellijk toepassen nadat je je hebt geïnformeerd bij mensen die het kunnen weten en ervaring hebben met jouw situatie.

Het is niet zo moeilijk om pannenkoeken te bakken. Maar om vlot met vier pannen pannenkoeken te bakken, zal je snelheid nodig hebben. Je dient geconcentreerd te zijn.

Als je formule 1 piloot wil worden moet je geduld hebben, maar je moet ook niet wachten tot je 70 ste jaar vooraleer je met een sportwagen rijdt. Niemand zegt dat je eerste wagen waarmee je rijdt een sportwagen moet zijn.

Je bouwt dat op met het veel te doen, en terwijl je het veel doet wat je wilt doen, moet je geduld hebben. Maar de snelheid waarbij je leert moet hoog liggen door het veel te doen.

Je kunt echter het best leren van de besten. De enige voorwaarde is dat ze een gelijkaardige situatie hebben meegemaakt waarin jij nu staat. Dat is niet alleen een kwestie van empathie, maar van aanwezigheid en willen leren uit de situatie en uitproberen om een situatie in kleine stappen te verbeteren. Je kunt het doelgericht coachen noemen of de methode van Andries Baart – outreaching.

Kijk, als je inzicht in narcisme wilt krijgen, ga je veel moeten lezen. Je moet daarbij geduld hebben, en vooral beseffen dat je zo goed als nog niets weet als je nog maar 100 uren hebt gelezen.

Als je je aha moment krijgt moet je jezelf inhouden, om geen confrontatie aan te gaan. Geduldig bereid je je voor, er is veel te doen, dus kan het niet zo langzaam.

Maar als je een perfect plan verwacht kun je het vergeten.

Eens je voorbereiding achter de rug is dien je snel en massaal actie te ondernemen. Dat is duizenden keren belangrijker dan perfectie. Je gaat in een korte tijd, je hele leven veranderen door je te verwijderen, en de éne na de andere beslissing zal moeten genomen worden om je leven en eventueel dat van je kinderen goed te krijgen.

En gezien de narcist onvoorspelbaar is, zal je nog steeds voor verrassingen komen te staan. Hij zal proberen je in de verdediging te drukken, terwijl je je leven verandert, wat voor hem een aanval is op zijn bezit. Jij bent zijn bezit, herinner het je.

Je gaat er dus dienen op te letten dat je genoeg verandert in plaats van te denken dat het nog eens nodig is, om met die of die te praten, of om een perfecte overgang te vinden. Je emotioneel lostrekken van je misbruiker kan immers niet op een perfecte manier.

Dikwijls ga je prioritair voor je veiligheid moeten zorgen. Dat is trouwens een van de redenen waarom sommigen het niet aandurven, omdat ze hun duivel kennen en het moeilijk hebben met onverwachte omstandigheden. Het vergt voorbereiding ook mentaal.

We leven in een wereld waar er zoveel mogelijkheden zijn, en zoveel informatie. Sociale media, en internet hebben zoveel mogelijkheden voor ons gebracht dat je die ervaringen van anderen kunt vinden en gebruiken.

Complementair aan experten over narcisme.

Kijk, als je mij niet gelooft, of denkt dat iemand beter is, dan kan me dat weinig schelen. Net als het me niet kan schelen als je denkt dat ik de expert ben.

Lees wat experten schrijven, psychiaters, therapeuten, wijze coachen enz, je zult zien dat ze het ook niet allemaal met elkaar eens zijn.

Sommige psychiaters behandelen hun patiënten op gruwelijke wijze en verklaren dan dat het wetenschappelijk verantwoord is. Je kent toch de dossiers over de psychiatrische instellingen in België?

Zelfs Maggie De Block vindt dat ze een onderzoek moet instellen. Maar dat is al jaren zo.

20 jaar geleden werden autisten op gruwelijke wijze behandeld en de psychiater beschouwde een autist die een psychose doormaakt van 21 jaar als zijn bezit, hij kon hem beïnvloeden, breken, terwijl hij de toegang voor familie en ouders tot de isoleercel kon verhinderen.

Hij kon zelfs elk contact verhinderen. En het is er niet op verbeterd, zelfs electro-chock wordt terug toegepast, niet als laatste hulpmiddel bij erg depressieve personen, maar als voornaamste therapie. In alle geval dat heb ik uit de eerste hand van familie.

Dus als je zegt, Johan, je overdrijft. Wat weet jij daarvan? Noem me een stuk stront, of zo. Mij goed, bedankt voor de informatie. Ik weet wat jij niet weet. Laten we elkaar nog eens spreken binnen 10 jaar. En zien of ik gelijk had.

Narcistische politici maken de gemeenschap op lange termijn kapot.

Ken je die grap van de Soedanezen die gefolterd werden na uitwijzing uit België. Er waren bewijzen, dan waren er geen bewijzen, en nu zijn er wel weer bewijzen. Kijk ken je het regime in Sudan?

Als je geen gezond verstand hebt en enkel goed kunt liegen dan gaat de grootste idioot blijven zeggen dat er niet gemarteld wordt in Sudan. En de media, nemen dat dan over. Maar wie gezond verstand heeft weet dat er in Sudan wordt gemarteld.

We zitten echter met verschillende politieke partijen in Europa die er hun core-business van gemaakt hebben mensen uit te sluiten, haat te zaaien en de solidariteit te breken. Iedereen weet dat op die manier de democratie genekt wordt. Er vallen slachtoffers onder de kwetsbare groepen.

Hun doel is maximalisatie van de winsten voor een kleine groep, een etnische zuivering door veel propaganda voor een valse identiteit.

Kijk er verdwijnen op een jaar 628 vluchtelingen kinderen, op zijn minst. Hoeveel gezond verstand moet je hebben met zo’n kwakkel van een staatssecretaris die smeekt om jou likes en trollen gebruikt hoe groot de motivatie is bij de politionele en juridische diensten om die kinderen te helpen?

Kijk, die motivatie is er niet, want het is geen prioriteit, laat staan dat ze er electoraal zouden mee winnen door daar energie in te steken.

Wat je meemaakt in familiale relaties speelt zich af op grote schaal.

Je kunt apthisch blijven rond uw narcistische misbruiker thuis omdat er nog een paar goede momenten zijn. Maar het kan weinigen schelen wat je meemaakt tijdens een woedeaanval of welk gezondheidsrisico je loopt met een man die geen normen heeft.

Maar zijn dit niet  de soort politici die nu populair zijn? Zonder normen. Ze liegen er maar op los. Gebruiken vuile trukken.  Dit zijn dikwijls ook de volgers van dergelijke politici.

Ze streven naar een autoritaire maatschappij. Zijn dat de waarden waar jij voor staat? Elk voor zich. En het recht van de sterkste. Wie is nu en in de toekomst het grootste slachtoffer ?  de kinderen.

Net als jij als kind emotioneel, of fysiek misbruik meemaakte zo maken veel kinderen in oorlog en vlucht situaties dit mee.

Uw kwetsuur werd gebruikt en wordt gebruikt door personen met narcistische kenmerken. Als je je verzet en veerkracht ontwikkelt in jouw situatie heeft dat zijn invloed op het groter geheel. Misschien beslis je toch nog om op de barikaden te staan voor jouw vrijheid om lief te hebben.

Ik zal je binnen 10 jaar nog eens spreken, als je niets gedaan hebt aan jouw situatie, hoeveel denk je dat er vanzelf zal veranderd zijn? En hoe denk je dat het met de solidariteit in onze maatschappij zal aan toegaan als je bij de pakken blijft zitten?

Dus denk er nog eens goed over na, je moet gewoon actie ondernemen, want met alle mogelijkheden die we hebben kunnen we een nieuw leven opbouwen als we geduld hebben, snelheid en zeer praktisch zijn.

Johan Persyn.

Dit is een opiniestuk en bevat de ervaringen van één persoon met narcisten in hun leven. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van een professionele psychiatrische diagnose en dient niet te worden opgevat als medisch advies.

Het ervaren van de liefde en steun van vrienden, mensen die je zullen helpen wanneer je de moed vindt om te vertrekken, is ongeëvenaard. Ik weet dat het moeilijk is om een leven lang conditionering af te leren, maar we moeten ergens beginnen en er is nog nooit een betere tijd geweest dan nu.

Geef jezelf krediet voor hoe je omgaat met deze zeer moeilijke en soms onmogelijke narcist.

Als je in het volgende verdiept, ga je sneller vooruit gaan.

 

 

Werkboek Hooggevoeligheid & Mindfulness geluk, veerkracht & intuïtie.

Veerkracht bij kindertrauma. Handboek voor hulpverleners.

Omarm je emoties vrij van angst voor je gevoelens.

Start Here: A Crash Course in Understanding, Navigating, and Healing From Narcissistic Abuse.

POWER: Surviving and Thriving After Narcissistic Abuse: A Collection of Essays on Malignant Narcissism and Recovery from Emotional Abuse.

 

 

 

 

 

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.