Door oneindige liefde je waarde terugkrijgen na narcistisch misbruik.

Gaat het hier om een religieus product of service? Het besef van oneindige liefde.

In deze tijd van marketing en reclame, hebben we geleerd om mooie beloften te wantrouwen. Ik schrijf enkele artikels over narcisme dat ik bestudeer en plaats daarbij ook boeken cd en Dvd’s die belangrijk zijn in die context. Daarnaast kun je me bevrienden op Facebook Messenger en kunnen we naar elkaar luisteren.

Meer is het niet. Maar toch blijkbaar zeer relevant voor mijn doelgroep volwassen kinderen en slachtoffers van narcisten, VKoN. Ieder wil immers een besef van oneindige liefde waardoor ze hun waarde kunnen herkennen ondanks alle kwetsuren.

https://videos.files.wordpress.com/f58LnTTJ/wachten_op_waardering_van_de_narcist_houdt_jou_vast_aan_hem.mp4

Jouw waarde als mens is mijn evangelie.

Maar ik steek het niet onder stoelen of banken dat ik geloof in jouw waarde als mens, wat je ook zelf mag denken op dit moment over jezelf en je situatie.  Als jij dat religieus noemt, mij goed.  Dat ik christelijk geïnspireerd ben dat is zeker.

Ergens denk ik wel dat er veel waarheid zit en blijvende wetenschap in inzichten van René Girard. In die zin denk ik dat zijn antropologie evangelie is.

Maar dat er mogelijkheid is om via veilige gesprekken tot herstel te komen van trauma’s meestal in een therapeutische context en dat we daar beter zouden van worden met zijn allen ook dat verkondig ik als evangelie.

Als je echter de herkomst van evangelie niet kent kan in de context in het Nieuwe Testament evangeliseren bedenkingen oproepen.

Wij hebben schroom om ons geloof aan anderen aan te prijzen, alsof het om een product zou gaan.

En we willen de ander zo graag respecteren dat we hem of haar niet het idee willen geven dat we onze ideeën opleggen of proberen te overtuigen.

Zeker niet als het gaat om zo’n gevoelig onderwerp als het geloof in God.

Maar zwijgen als het niet nodig is, is een gebrek aan zelfliefde.

Immers angst voor verlating, angst voor waardeloosheid en schaamte bezorgt ons tunnelvisie.

Maar wat bedoelt het Nieuwe Testament werkelijk met ‘evangeliseren’?

Het Griekse woord dat wij vertalen met ‘evangeliseren’, betekent letterlijk ‘een goede boodschap verkondigen’.

Iets wat ‘geëvangeliseerd’ is, is dus iets wat ‘bekend is gemaakt’.

Dit woord werd bijvoorbeeld gebruikt om de geboorte van een kind bekend te maken, of een wapenstilstand, of de aanstelling van een nieuwe machthebber.

Van oorsprong is het dus helemaal geen religieus woord.

Toch hebben de christenen juist dit heel gewone woord gebruikt om er het meest waardevolle van hun geloof mee uit te drukken: de boodschap van de opstanding van Christus.

Het is interessant dat dit woord in de loop van de tijd zijn bepaling verloor.

Men zegt niet meer: ‘iemand de goede boodschap brengen van de opstanding van Christus’, maar eenvoudigweg: ‘iemand evangeliseren’.

Dat gebeurde natuurlijk vooral om woorden te besparen, maar er schuilt ook een diepere zin achter.

Getuigen van een transformatie! Het besef van oneindige liefde.

Het verkondigen van de goede boodschap van de opstanding, betekent voor christenen niet het overdragen van een leer of begrip dat je van buiten moet leren of overwegen.

Evangeliseren is allereerst getuigen van een transformatie in het hart van ons menselijk bestaan: door de opstanding van Christus, is onze eigen opstanding al begonnen.

Christus Jezus gaf elk mens zijn waardigheid terug door zijn oneindige liefde voor allen die Hij ontmoette waarvan de genezingsverhalen in het evangelie getuigen en door zelf zover af te dalen dat niemand verder hoeft te gaan dan Hij dat is de betekenis van zijn doop.

Sterker nog: Jezus is met ons de dood ingegaan, opdat wij zouden kunnen delen in zijn gemeenschap met de Vader.

Wat je daar ook mag bij veronderstellen, betekent dat voor mij dat we diepgaand waardevol zijn, wat er een andere mens ook mag van denken.  Zelfs de moordenaars vergaf Jezus.

Door deze ‘wonderbaarlijke uitwisseling, woorden uit de paasliturgie, mogen wij beseffen dat we volledig geaccepteerd worden door God dat Hij ons aanneemt, gewoon zoals we zijn dat is het besef van oneindige liefde.

De eerste christenen vatten dit alles samen in de uitdrukking: “God is mens geworden, zodat de mens God kan worden!”

De waarde die je hebt in de ogen van God.

Evangeliseren betekent dus niet in de eerste plaats dat je iemand over Jezus vertelt, maar het gaat veel dieper. Evangeliseren is iemand bewust maken van de waarde die hij of zij heeft in de ogen van God.

Wat ook je Godsbesef mag zijn.  ikzelf heb het meer voor een machteloze God, dan een almachtige God.  Meer over liefde tussen mensen die God zichtbaar maakt, dan een menselijke God die regeert en tussenkomt als wij er om vragen. Maar soit!

Alles wat ik wil is wat ik hoop te doen dat is dat je terug na al wat je hebt meegemaakt je waarde weer gaat beseffen en creatief gaat worden.

We kunnen de schepping niet over laten aan de narcist als we oneindige liefde zijn.

Evangeliseren dat is het overbrengen van Gods woord dat al vijf eeuwen voor Christus klonk: “Jij bent kostbaar in mijn ogen en Ik houd van je” zie Jesaja 43:4.

Sinds paasmorgen weten we dat God er, zonder voorbehoud, alles voor over heeft, opdat wij nooit zouden vergeten wat we waard zijn.

Kun je ‘evangeliseren’ terwijl je de vrijheid van je gesprekspartner respecteert?

Mensen bewust maken van de waarde die zij hebben in de ogen van God, is zeker niet vrijblijvend. Vooreerst wil ik je bewust maken wat de waarde is die je hebt voor mij.

Paulus gaat zelfs zover dat hij zegt: “Het zou me slecht vergaan als ik het evangelie niet verkondig!”  zie 1 Korintiërs 9:16.

Voor hem is evangelisatie de consequentie van zijn verbondenheid met Christus.

Door zijn opstanding heeft Christus ons op onverbrekelijke manier met God verenigd.

Niemand wordt uitgesloten van deze eenheid. Dus ook jij niet als je denkt dat dit alles niets voor jou is.

En tegelijkertijd is de mensheid niet langer verdeeld: sinds de opstanding horen wij toe aan elkaar.

Maar de vraag blijft: hoe kun je deze boodschap overbrengen aan mensen die niets van God weten en die ook niets van Hem lijken te verwachten?

Wat wil zeggen dat ik met mijn aandacht voor jou en empathie een transformerende rol kan zijn, zodat jij je oneindige liefde dat je bent terug gaat beseffen.

Beginnen bij onszelf!

In de eerste plaats: vanuit onze eigen, persoonlijke verbondenheid met Christus. Paulus zegt: “U hebt u met Christus omkleed” zie Galaten 3:27. Evangelisatie moet beginnen bij onszelf.

Wij kunnen eerst en vooral door ons leven, en niet door onze woorden, getuigen van de realiteit van de opstanding. Het is niet omdat ik plots een aha-moment heb door het lezen over narcisme dat ik er bevrijd van ben.

De mate dat je een match hebt gevormd met narcisme, in die mate was je niet vrij en minimaliseerde je de oneindige liefde die je bent.  Het trauma van niet goed genoeg te zijn kan er al vroeg van bij de geboorte ingebracht zijn.
Het lezen van het evangelie en het volgen van enkele therapieën kunnen de diepgaande kwetsuur niet zomaar in het niets zal doen oplossen.

“Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan Hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop ook zelf uit de dood op te staan” zie Filippenzen 3:10-11.

Dat we misschien ook zelf gaan kunnen opstaan uit de dood.

In ons vaste vertrouwen en in de vreugde die wij uitstralen omdat wij ons in alle eeuwigheid bemind weten, kan Christus zichtbaar worden voor hen die Hem niet kennen.

Wanneer iemand het vraagt!

In sommige gevallen zijn er wel woorden nodig.

Petrus zegt duidelijk: “Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden” zie 1 Petrus 3:15.

Natuurlijk vraagt het spreken over een intieme relatie fijngevoeligheid.

En soms is het moeilijk om de juiste woorden te vinden, zeker in situaties waar het geloof ruw in twijfel wordt getrokken. Jezus wist dat heel goed.

Hij zei tegen zijn leerlingen: “Wanneer ze jullie voor de autoriteiten slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, want de Heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen” Lucas 12:11-12.

Belangeloosheid van oneindige liefde die anderen raakt.

Omdat Christus zich met onze menselijkheid heeft bekleed en wij met Hem bekleed zijn, hoeven we nooit meer bang te zijn dat we niet weten wat we moeten zeggen of wat we moeten doen.  Als je hem volgt in zijn daden, kun je ook voor anderen genezing betekenen.

Als christenen worden wij geroepen om niet alleen diegenen uit te kiezen waar we van houden, maar om iedereen zonder onderscheid welkom te heten.

Daaruit spreekt een belangeloosheid die anderen raakt en, meer nog, die hen opneemt in het leven van Christus.

Als wij anderen dienen, delen wij met hen waarmee wij zelf zijn bekleed.

Net als Jezus die, toen Hij zijn leerlingen de voeten waste, “zijn bovenkleed aflegde” zie Johannes 13:4.

Juist door de belangeloosheid en onbaatzuchtigheid van ons handelen, kunnen wij geloofwaardig spreken.

Ik schrijf over narcisme, veerkracht, persoonlijke groei, verbinding online en offline, creativiteit en solidariteit als tegengif.

Ik hoop dat dit bericht, video en audio je behulpzaam zijn. Bovendien kijk ik ernaar uit je te ontmoeten in de reacties. Je commentaren zijn de raketbrandstof die me inspireert om dit werk voort te zetten.

Voel je vrij om dit artikel en video te delen en de liefde te verspreiden.

Je lijdt onder de pijn als gevolg van blootstelling aan narcistische mishandeling. Bekijk dan alle mogelijkheden die je vindt op mijn website om je leven te veranderen.

Hoe reageer je op genade?

4 stappen om narcistisch immuun te worden.

Nu is het moment om je realiteit te weven!

Rouwen na misbruik in een relatie met een psychopaat. Deel 2

over bijbelse visie

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees