Zelfbeschadiging begrijpen en overwinnen. Paperback.

Een op de twintig jongeren heeft ervaring met automutilatie of zelfbeschading. Dat automutilatie veel voorkomt werd al duidelijk nadat prinses Diana haar eigen ervaringen publiek maakte.

In dit indringende boek verheldert Steven Levenkron het fenomeen zelfbeschadiging voor lotgenoten, ouders, vrienden en therapeuten. Stap voor stap laat Levenkron zien welke gedachtewereld achter automutilatie gedrag schuilgaat. In essentie geeft hij een duidelijke richting voor de oplossing van dit probleem.

Door uitvoerige gevalsstudies en de weergave van therapeutische gesprekken ontstaat een profiel van de zelfbeschadiger.

De persoon die aan automutilatie doet is iemand die in feite bang is voor mensen. Bovendien heeft hij/zij angst om verlaten te worden. Eigenlijk is het iemand die moeilijk vertrouwen kan geven. In het algemeen heeft hij/zij vaak problemen om relaties in stand te houden.

Op een betrokken en geruststellende wijze wijst dit boek de weg naar hulp. Daarnaast biedt het vaardigheden om dit probleem te lijf te kunnen gaan.

Van A tot ggZ. – Omgaan met zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag. EBOOK. Paperback.

Zelfbeschadiging of automutilatie is een thema waarop lang een taboe heeft gerust. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor. Daarbij wordt er beter naar cliënten geluisterd. Bovendien wordt er meer onderzoek gedaan naar behandelmethodes en richtlijnen.

Het doel van dit boek is het thema nadrukkelijk aandacht te geven in plaats van het te negeren of te bagatelliseren. Het zelfbeschadigende en suïcidale gedrag wordt als uitgangspunt genomen, niet de onderliggende problematiek.

De auteurs laten onder andere zien in welke vormen het zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag voorkomt. Ook de oorzaken of functies die zelfbeschading heeft.

Daarenboven kijkt de auteur welke problemen samenhangen met het gedrag. Verder kijken de auteurs wat het betekent voor anderen en welke vormen van therapie er zijn.

Ook besteden ze aandacht aan wat cliënten zelf kunnen doen en hoe ze met lotgenoten in contact kunnen komen.

Johan Persyn

 

Over Johan en Bruikbare Suggesties narcisme.blog
Print Friendly, PDF & Email
Advertisements

Wat betekent deze tekst voor U?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.