Communicatie technieken van Trump: Hoe Trump de kunst van het overtuigen beheerste

Communicatie technieken van Trump: Hoe Trump de kunst van het overtuigen beheerste

Hoe Trump & Wilders je overtuigen met deze 5 hypnotische NLP-trucs

Al eerder werd in het veelgelezen artikel ‘Psychologische trucs & hypnose: hoe Donald Trump de verkiezingen wint‘ verslag gedaan van de psychologische NLP-trucs en hypnotische taalpatronen die Trump systematisch inzet om zijn publiek te manipuleren.

Nu worden de speeches van Geert Wilders geanalyseerd. Het antwoord dat je wil krijgen is: gebruikt Geert Wilders dezelfde hypnotische taalpatronen als Donald Trump? En wat kun je als marketeer van beide heren leren?

Geert Wilders was kortgeleden te zien bij de Republikeinse conventie, waar Trump officieel de Republikeinse presidentskandidaat is geworden. Dat Wilders bewonderaar is van Trump liet hij eerder al duidelijk blijken in een tweet: “I hope Donald Trump will be the next US President. Good for America, good for Europe. We need brave leaders.”

De politieke parallellen tussen Wilders en Trump zijn snel gemaakt.

De immense immigratie uit moslimlanden moet worden stopgezet. De politieke elite heeft er een puinhoop van gemaakt. En de desastreuze toestand van het land is tot een historisch dieptepunt gedaald.

Als je de speeches van Wilders gaat vergelijken met die van Trump doe je een opmerkelijke ontdekking.

Net als Trump opereert ook Wilders niet volgens de wetten van het gezond verstand, logica en feiten.

Hij communiceert door middel van doelgerichte taalpatronen.

Rechtstreeks afkomstig van de wereld van hypnose, NLP en manipulatie. Gericht op het massaal hypnotiseren en manipuleren om zodoende radicale ideeën gemakkelijk en ongemerkt bij grote groepen mensen te installeren.

5 NLP-trucs die Trump én Wilders systematisch inzetten.

Suggereer oorzaak en gevolg, maar nooit expliciet

Zowel Trump als Wilders hebben vaak geen rationeel bewijs om hun standpunten hard te maken. Maar dat is te omzeilen. Voor het onderbewuste hebben logische argumenten namelijk geen enkele waarde.

Als je voor het onderbewuste een oorzakelijk verband wil vaststellen, is het slechts nodig om twee ongerelateerde gebeurtenissen achterelkaar te noemen. Trump maakt van dit gegeven volop gebruik.

Bijvoorbeeld tijdens een CNN-interview waarin Trump begon te praten over zijn toenmalige concurrent (inmiddels aangesloten bij Trump) Ben Carson. Het zou een groot probleem zijn wanneer Carson president zou worden, vertelde Trump.

Trump: “Hij heeft een pathologisch karakter. Dat is een groot probleem, omdat je dat niet geneest (…). Bijvoorbeeld, kindermisbruik. Deze mensen genees je niet. Je kunt een kindermisbruiker niet genezen. Er is geen genezing hiervoor. Pathologisch, er is hier geen genezing voor.”

Causaal verband

Voor het rationele bewustzijn lijkt het alsof Trump slechts aangeeft dat Ben Carson een pathologisch karakter heeft. Een feit dat Carson nota bene zelf heeft uitgesproken. Onbewust gebeurt er echter iets veel belangrijkers. Door de twee uitspraken “Hij heeft een pathologisch karakter.” en “Kindermisbruik. Deze mensen genees je niet.” achterelkaar te noemen lijkt het voor het onderbewuste alsof er een causaal verband of link is tussen deze twee uitspraken.

Rationeel kan Trump er nooit op worden aangesproken, aangezien hij dit causale verband nooit uitdrukkelijk heeft gelegd.

Immigratie en criminaliteit

Ook Wilders maakt van het principe oorzaak-gevolg veelvuldig gebruik. Het volgende fragment komt uit een speech waarin Wilders zijn kandidaten voorstelt:

Wilders: “Ondertussen bestaat bij velen het gevoel dat we Nederland aan het kwijtraken zijn. Wijk na wijk, straat na straat, school na school. De massa-immigratie bereikte een triest record en zal de komende jaren waarschijnlijk alleen maar verder exploderen. Criminaliteit tiert welig en wie twee minuten naar Opsporing Verzocht kijkt, weet dat die misdaad vaak het gevolg is van het beleid van sinterklaasje-kom-maar-binnen-met-je-knecht.”

Het suggereren van een oorzakelijk verband is voor een marketeer een effectieve manier om een bestaand probleem van de doelgroep te koppelen aan de oplossing van de verkoper.

Niet bewust, maar onbewust wordt de ene gebeurtenis aan de andere gekoppeld doordat je ze achterelkaar benoemt.

Creëer een ‘yes-set’

Dit is een techniek die succesvolle marketeers en slimmer verkopers – manipulators bewust of onbewust volop inzetten. Het principe is eenvoudig. Eerst doe je enkele uitspraken die absoluut waar zijn.

Het uitspreken van deze truïsmen brengt de luisteraar in een ‘acceptatie-modus’ waardoor de afweermechanismen onbewust omlaag zijn gegaan. Het kritische denkvermogen is op een laag pitje gezet waardoor het je vrij staat om te gaan ‘leiden’ en allerlei (controversiële) ideeën in het onderbewuste van de ander te installeren.

Laten we kijken hoe dit in de praktijk van de excellente verkoper Trump eruit ziet. Wat volgt is een fragment uit een interview waarin praatprogramma presentator Jimmy Kimmel kritisch is over zijn Moslim standpunt.

Trump antwoordt als volgt:

Trump: “We hebben mensen die in ons land komen die enorme schade willen aanbrengen (…) Deze mensen [verwijzend naar de aanslagen in Parijs, red.] kwamen niet uit Zweden, ok? (…) Je kunt niet een probleem oplossen zonder uit te zoeken wat de oorzaak is.”

Gebruikmaken van absolute waarheden

Trump gebruikt in zijn antwoord in eerste instantie alleen maar ‘absolute waarheden’, antwoorden waar je het niet anders dan mee eens kan zijn:

Feit 1: We hebben mensen in ons land zijn gekomen die enorme schade willen aanbrengen.
Feit 2: Deze mensen kwamen niet uit Zweden, ok?
Feit 3: Je kunt niet een probleem oplossen zonder uit te zoeken wat de oorzaak is.

Suggestie

Vervolgens, wanneer de afweermechanismen omlaag zijn gehaald, geeft Trump dé oplossing: het tegenhouden van moslims bij de grens.

Uiteraard een uitstekend idee volgens veel van Trumps moslimvrienden. De suggestie wordt relatief makkelijk geaccepteerd, doordat de ontvanger eerder al in een yes-set is geplaatst. Via herhaling van deze techniek wordt de acceptatie van de suggestie verder geconditioneerd.

Minder, minder, minder?

Ook “leerling” Wilders maakt graag gebruik van de yes-set. Het bekendste bewijs hiervan is toen hij in het Haagse café Nelson aan zijn aanhang de vraag stelde: “Willen jullie meer of minder Marokkanen?” De reden dat de groep zo extatisch reageerde op zijn vraag was dat Wilders – voorafgaand aan deze vraag – hen twee andere vragen stelde. De yes-set was hiermee compleet.

Dit is wat er gebeurde:

Vraag 1: “Willen jullie meer of minder Europese Unie?”
Vraag 2: “Willen jullie meer of minder Partij van de Arbeid?”
Tot slot vraag 3: “Willen jullie meer of minder Marokkanen?”
Het publiek joelt vervolgens: “Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder!”

Wilders kopt het – onbewust ingeplante – “verzoek” vervolgens in met een glimlach en de opmerking: “Nou. Dan gaan we dat regelen.”

Geef sociaal bewijs

Politici vandaag de dag hebben geen tijd om uitvoerig hun argumenten op tafel te leggen om zo hun ideeën aan het grote publiek te verkopen. Wil je snel succes boeken én een groot publiek bereiken, dan zul je direct voor dat deel van het brein moeten gaan dat de touwtjes in handen heeft: het limbische brein.

Dit deel van het brein neemt de daadwerkelijke beslissingen in 99 procent van wat we onbewust denken, doen en voelen.

Een manier om dit limbische brein te bereiken is via een techniek die hoogleraar Robert Cialdini in zijn boek Invloed “sociaal bewijs” noemde.

Het is een snelle manier om een mening over iets of iemand te vormen door te luisteren naar wat (belangrijke) anderen ervan vinden.

Zonder dat je eindeloos veel informatie hoeft af te wegen, kun je hierdoor snel en betrekkelijk moeiteloos een beslissing nemen. Onbewust. Het is een evolutionair overlevingsmechanisme dat ervoor zorgt dat we snel en veilig kunnen handelen.

Zo zet Trump het sociaal bewijs in

Hier zijn een aantal voorbeelden van hoe Donald Trump de techniek van “sociaal bewijs” doelbewust inzet:

Trump: “Een extreem betrouwbare bron heeft naar mijn kantoor gebeld en gezegd dat Barack Obama´s geboortebewijs vals is.” (Twitter, 6 augustus, 2012)
Trump: “Zoveel mensen hebben mij opgebeld en gezegd: ‘dank je.’” (interview met Jimmy Kimmel, december 2015)
Trump: “Larry Kudlow (topeconoom, red.), fantastische man, iedereen respecteert hem, zei onlangs dat mijn belastingplannen verreweg de beste zijn van iedereen.” (Republikeins debat, 3 maart, 2016)
Trump: “Mensen houden van me, ik ben erg succesvol geweest, iedereen houdt van mij.” (CNN interview met Anderson Cooper, maart 2016)
Trump: “Wow, Huffington Post heeft net verklaard dat ik nummer 1 ben in de peilingen van de Republikeinse kandidaten.” (Twitter, juli 2015)

Zo zet Wilders het sociaal bewijs in

Over sociaal bewijs doet Wilders het minder goed dan “meester” Trump. Wilders is geïsoleerder dan Trump. Externe deskundigen, politieke verslaggevers en publieke figuren geven geen openbare steun aan de ideeën van Wilders, daar waar Trump dit wel krijgt in de vorm van allerlei endorsements.

Toch gebruikt Wilders het principe van sociaal bewijs om potentiële kiezers mee te krijgen met zijn standpunten.

Enkele van zijn uitspraken:

Wilders: “De paus had laatst volkomen gelijk: de Islam is een gewelddadige religie.” (De Volkskrant, 7 oktober 2006)
Wilders: “Wij, u en ik, spreken namelijk niet alleen namens onszelf. Wij spreken namens miljoenen! Niet alleen in Nederland en Vlaanderen, maar wereldwijd. Overal komen mensen in verzet!” (speech bij het Vlaams Belang, Brussel, 4 maart 2016)
Wilders: “Miljoenen burgers voelen zich niet langer vertegenwoordigd in onze democratie.” (speech bij het Vlaams Belang, Brussel, 4 maart 2016)
Wilders: “Maurice de Hond heeft onze standpunten gepeild, en wat blijkt: op heel veel punten is de kiezer het met ons eens.” (speech waarin Wilders zijn kandidaten presenteert, april 2010)

Denk zwart-wit / goed-fout

Een fundamentele behoefte van de mens is het begrijpen van de wereld om zich heen. Zoals we ook in de techniek van sociaal bewijs zien, is de route van logica en feiten in een complexe wereld nogal omslachtig en tijdrovend. Politici (en marketeers) hebben die tijd vandaag de dag niet. In interviews worden er vragen gesteld die vaak binnen 30 seconden moeten worden beantwoord.

De techniek van “zwart-wit / goed-fout”denken is een effectieve manier om via het onbewuste brein de wereld snel te kunnen begrijpen en daarmee instemming te krijgen voor de ideeën.

Politici als Trump én Wilders zetten deze techniek volop in. Een greep uit hun zwart-wit / goed-fout uitspraken:

Trump: “Geen enkele moslim mag meer worden toegelaten in Amerika.” (persoonlijke verklaring, 7 december 2015)
Wilders: “We moeten de immigratie van moslims stoppen.” (De Limburger, 4 september 2004)
Trump: “Mexicanen zijn verkrachters.” (speech waarin Trump zijn kandidatuur bekend maakt, 16 juni 2015)
Wilders: “99% van die mensen (moslims) voegt niets toe. Ze brengen ons alleen maar ellende.” (Businessmagazine Zoete, juni 2006)

Creëer paniek en zet de linkerhersenhelft op non-actief

De hypnotische taalpatronen die Trump en Wilders inzetten, zijn te vergelijken met het doel wat de regisseur of scriptschrijver heeft: het bewerkstelligen van een trance.

Als je een spannende thriller of actiefilm kijkt weet je redelijk wel dat het niet “echt” is. Toch, als je de film aan het bekijken bent en er helemaal “in zit”, voelt het als echt aan. Je kritische denkvermogen – je linkerhersenhelft – is tijdelijk op non-actief gezet.

Schakel het kritisch denkvermogen uit

De meeste politici praten vanuit hun linker hersenhelft: door ratio, logische argumenten en verstandelijk denken proberen ze de kiezer te overtuigen. Trump doet precies het tegenovergestelde.

Niet door verstand of logische argumenten wil hij overtuigen, maar juist door het kritische denkvermogen uit te schakelen en het irrationele onderbewuste aan te spreken. Door het creëren van paniek activeert Trump met zijn woorden de rechterhersenhelft en zet de linkerhersenhelft op non-actief.

Wat volgt is fragment uit een speech die Wilders hield in Stockholm tijdens een bijeenkomst van de Free Speech Society. In dit fragment activeert Wilders via een onderzoek het idee dat islamieten en Turkse jongeren gewelddadig zijn en IS-acties omarmen:

“Onderzoeken in mijn land tonen aan dat 73% van de islamitische bevolking in Nederland moslims die naar Syrië gaan om te vechten in de jihad, beschouwen als helden. Ja, u hoorde het goed: helden. En 80% van de Turkse jongeren in Nederland denkt niet dat het geweld door groepen als IS tegen niet-gelovigen verkeerd is. Ja, u hoorde het goed: vier van de vijf!”

Wilders de volgende minister president?

Trump is een door de wol geverfde zakenman. Als geen ander weet Trump zichzelf en zijn ideeën te verkopen aan het Amerikaanse volk. Na enkele maanden heeft Trump een aanhang weten te scheppen van maar liefst 18 miljoen mensen. Ook Wilders schrijft geschiedenis. Als er nu verkiezingen gehouden zouden worden, zou de PVV met 42 zetels de grootste partij van Nederland zijn.

De kracht van taal is ongekend groot. Bizarre ideeën worden moeiteloos en veelal gulzig geaccepteerd door een grote groep mensen. Trump en Wilders worden door aanhangers beschouwd als visionair en moedige leiders.

Of ze dat werkelijk zijn, valt te bezien. In manipulatie en overtuigen zijn meester Trump en leerling Wilders in ieder geval met vlag en wimpel geslaagd.

Amerika kent binnenkort een nieuwe leider: Donald Trump. Althans, die kant lijken we op te gaan als we de peilingen mogen geloven. Voorlopige verkiezingsresultaten tonen in ieder geval aan dat hij populair is. Schattingen tonen aan dat maar liefst 18 miljoen mensen zijn ideeën wel zien zitten. Ideeën die – op zijn zachts gezegd – nogal controversieel zijn. Hoe kan het zijn dat een ogenschijnlijk oppervlakkige en schreeuwerige miljardair zo populair is?

Moslims moeten worden geweigerd om Amerika binnen te komen, Mexicanen zijn verkrachters en familie van vermeende IS-leden moeten we vermoorden. Het zijn controversiële ideeën van Trump en hij is erg populair. Blijkbaar is Trump in staat om in interviews en speeches miljoenen mensen te overtuigen van de juistheid van zijn ideeën.

Ik ben zijn interviews en speeches gaan analyseren en deed een schrikbarende ontdekking: het consistent en doelgericht gebruik van psychologische trucs en hypnose, rechtstreeks afkomstig van de grondlegger van moderne hypnose, dr. Milton Erickson.

Manipulatieve taalpatronen

Donald Trump gebruikt in zijn communicatie doelbewust en consistent manipulatieve taalpatronen die erop gericht zijn om grote groepen kijkers en luisteraars onbewust te beïnvloeden. Niet volgens de wetten van gezond verstand, logica en ratio, maar door het aanspreken van het onderbuikgevoel en evolutionaire angsten en driften.

Lessen in hypnose van Milton Erickson, in een notendop:

Maak veel gebruik van ‘citaten’, zodat je alles kunt zeggen wat je wilt.

Trump maakt veelvuldig gebruik van de hypnotische techniek ‘citaten’, in de hypnose ook wel bekend als de ‘My friend John-techniek’, waarmee hij heel ver kan gaan met zijn uitspraken. In deze techniek gebruik je een (verzonnen) citaat om die ‘persoon’ vervolgens alles te laten zeggen wat je wilt. De luisteraar kan je nooit aanvallen op dit citaat, aangezien jij niet de persoon bent die dit zegt.

Voorbeelden zijn:

Zo veel mensen hebben mij opgebeld en zeiden ‘dank je wel’.

Ze zeggen: ‘Nou, Trump heeft een punt. We moeten met het probleem aan de slag’.

Mensen met wie ik ben bevriend belden en zeiden: ´Donald, je hebt ons een enorme dienst bewezen, want we hebben echt een probleem´.

Het gebruik van citaten is een effectieve manier om je doelgroep te laten praten over jouw product of dienst.

Potentiële kopers vertrouwen een neutrale gebruiker nu eenmaal sneller dan degene die het product aanbiedt en baat heeft bij de verkoop ervan.

Marketinggoeroe Robert Cialdini spreekt van ‘sociaal bewijs’ waarmee je je potentiële kopers kunt beïnvloeden. Trump kan vanuit de groep die hij aanvalt (homo´s, Mexicanen, Chinezen) extreme uitspraken laten doen, waardoor zijn ideeën over deze groep moeiteloos worden geaccepteerd. De uitspraken dienen als sociaal bewijs voor zijn stellingen.

Benut alles, zelfs aanvallen van tegenstanders

Een centraal principe binnen de Ericksoniaanse hypnose is utilisatie: het benutten van hetgeen zich voordoet, en zodanig dat het in je voordeel werkt.

Trump is meester in het benutten van beledigingen, stereotypen en ontstane situaties. Fox news-commentator Rich Lowry noemde Trump in zijn column “jankerd”. Nog dezelfde dag was zijn reactie in een CNN interview:

Ik ben de beste jankerd die er bestaat. Ik jank omdat ik wil winnen(…) Ik ben een jankerd, ik blijf een jankerd en ik zal blijven janken totdat ik win. Ik wil winnen voor ons land. Ik zal ons land weer groot maken.

Trump pakt wat de ander hem toewerpt en vergroot dit uit. Vervolgens zet hij de techniek in van ‘upchunken’ door het specifieke gedrag van janken op te waarderen naar landsbelang. Het is een weloverwogen patroon dat hij bewust inzet en wat direct afkomstig is van hypnose.

Houd het simpel

Uit recent onderzoek is gebleken dat Trumps woordkeuze opvallend eenvoudig is. Speeches en interviews van de vijf belangrijkste presidentskandidaten waren onderzocht en toonden aan dat zijn taalgebruik ligt op het niveau van vijfde klas lagere school.

Je moet eens een steekproef doen en een willekeurige tekst analyseren op het gebruik van het aantal lettergrepen. In dit interview met presentator Jimmy Kimmel bestaat maar liefst 74 procent van de 237 woorden uit slechts één lettergreep. Slechts 20 procent van zijn woorden waren twee lettergrepen. Een marginale 6 procent van zijn woorden waren drie lettergrepen of meer.

Langere woorden, zoals ‘Jimmy’ en ‘Los Angeles’, moet hij veelal gebruiken omdat er geen alternatief is. Ook slikt hij regelmatig lange woorden in om ze zo kunstmatig kort te maken. Andere woorden die lang én emotioneel zijn, benut hij door ze uit te rekken en te benadrukken.

Iets wat binnen hypnose ‘analoge markering’ wordt genoemd:

het benadrukken van een emotioneel woord. Veel van zijn zinnen worden ook doorlopend herhaald: “we hebben een probleem” en “we moeten naar de oorzaak kijken”. Deze zinnen komen als een patroon terug in veel van zijn interviews en speeches.

Herkader negatieve gebeurtenissen tot iets positiefs

Toen Wouter Bos voor draaikont werd uitgemaakt, accepteerde hij dit kader en begon hij te beargumenteren waarom hij géén draaikont was. Het gevolg was dat bij iedere verdediging van dit negatieve kader door Wouter Bos zelf, het kader alsmaar sterker werd. Donald Trump doet het anders. In plaats van het opgeworpen kader te accepteren en vervolgens te verdedigen, verwerpt hij het kader en stelt er een nieuwe voor in de plaats.

Wanneer Trump voor racist wordt uitgemaakt, zegt hij dat hij vóór veiligheid is.

Wanneer je hem beschuldigt van het failliet gaan, zegt hij dat hij weet hoe het systeem werkt en hoe je dit kunt benutten. Wanneer je zegt dat Trump een seksist is, zegt hij dat hij tegen politieke correctheid is. Toen twee broers werden gearresteerd voor het mishandelen van een dakloze Latinoman, werd hen gevraagd waarom ze mishandelden. Hun reactie: “Donald Trump heeft gelijk: al die illegalen moeten gedeporteerd worden”.

Trump weet via herkadering een positieve draai te geven aan dit vreselijke voorval:

Ik wil wel zeggen dat mensen die mij steunen gepassioneerd zijn. Ze houden van dit land en ze willen dat dit land weer groot wordt. Ze zijn gepassioneerd. Trump herkadert een agressieve aanval in een passievolle actie.

Gebruik emotionele woorden

Trump kent de kracht van woorden. Zijn interviews en speeches zijn er niet op gericht het rationele brein van zijn publiek aan te spreken, maar het emotionele brein. Om dit te bereiken gebruikt Trump emotioneel krachtige woorden als ‘haat’, ‘politie’, ‘illegale immigratie’, ‘veilig’, ‘gigantische hoeveelheid misdaad’, en ‘enorm probleem’ iedere keer weer. Woorden die er niet op gericht zijn om de ratio aan te spreken en verstandelijk te overtuigen, maar om emoties van angst en paniek te activeren.

Bovendien plaatst hij deze woorden vaak aan het einde van een zin. Ook als dit grammaticaal onjuist is. Dit staat binnen de psychologie bekend als het recency effect, waarbij geldt dat de laatst gebruikte woorden blijven ‘hangen’ bij de ontvanger van de boodschap.

Woorden zijn niet slechts klanken. Als marketeer wil je niet alleen maar informatie overdragen, je wilt overtuigen en je doelgroep tot actie laten overgaan. De manier om dit te doen is het inzetten van emotioneel krachtige woorden. Zodra je ze uitspreekt worden de nodige mentale schema´s geactiveerd bij de ontvanger. Of de ander nu wil of niet.

Shockeer eerst, red vervolgens

Met de hypnosetechniek ‘shockeer eerst, red vervolgens’ maakt Trump gebruik van shock om vervolgens via suggestie te gaan leiden. De luisteraar wordt eerst geshockeerd waardoor er een disbalans ontstaat. De shock is altijd een opmerking die absoluut waar is, een zogeheten truïsme. Vervolgens wordt de balans weer teruggegeven door te gaan leiden met een oplossing.

Hierdoor wordt Trump onbewust als de redder gepercipieerd van het onrustige gevoel dat er heerst in de samenleving. Trump sluit hiermee aan op de belevingswereld, waardoor het onderbewuste van de luisteraar openstaat voor manipulatieve suggesties. In de Tonight Show vraagt Jimmy Fallon naar Trumps idee om Moslims te weigeren het land binnen te komen. Zijn antwoord is als volgt:

Trump: “Maar weet, er is iets aan de hand. En ik heb het over een tijdelijk verbod. Maar Jimmy, er is iets aan de hand daar. Er is haat. Kijk wat er aan de hand is. Kijk naar Parijs en naar dat alles. Kijk wat er gebeurde in Los Angeles, pas nog. Ik bedoel, kijk naar het World Trade Center. Mensen komen met vliegtuigen in het World Trade Center, in het Pentagon. We moeten uitzoeken wat er aan de hand is.

We weten het in dit land niet. We weten het niet. En we krijgen geen hulp omdat andere mensen weten dat deze mensen iets van plan zijn en ze worden nooit aangegeven bij de politie. Ze worden nooit aangegeven. Dus we vinden dat we moeten uitzoeken wat er aan de hand is. Of het is dat, of illegale immigratie. En ik denk dat het één van de redenen is.”

Trump shockeert eerst door emotionele woorden als ‘haat’ te gebruiken en te verwijzen naar emotionele gebeurtenissen zoals de aanslagen in Parijs en op het WTC. Gebeurtenissen die feitelijk waar zijn. Vervolgens redt hij het publiek door daarna direct de woorden ‘illegale immigratie’ in te zetten. Rationeel geeft hij geen enkele argumentatie hiervoor, maar onbewust leg je de koppeling doordat het ene direct na het andere wordt genoemd. Als een bekwame marketeer creëert Trump een probleem om vervolgens zijn oplossing te verkopen.

Trump is een door de wol geverfde zakenman. Als geen ander weet Trump via psychologische trucs en hypnose zichzelf en zijn ideeën te verkopen aan het Amerikaanse volk. Of de Amerikaanse ‘droom’ werkelijkheid wordt of een nachtmerrie blijkt te zijn, valt te bezien in de komende maanden.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

meer info

door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees