Politicologen ontdekken wat het mechanisme is waardoor Donald Trump zo’n aanhang heeft in Amerika.

Wat ze gevonden hebben heeft gevolgen die veel verder gaan dan 2016 en Amerika.

Trump vinger johan persyn content marketing Is Trump Wilders De Wever een symptoom of media fenomeen?

Waarom ondersteunt de Republikeinse kiezers een extreem-rechtse, oranje getinte populistische politici zonder echte politieke ervaring, die streven naar extreme en vaak bizarre standpunten?

Gelijkaardig kunt u zich de vraag stellen waarom vormde C.D&V en dan vooral Leterme destijds een kartel met N-VA en maakte daardoor N-VA groot ondanks waarschuwingen van sommige politieke kanonnen.

Wellicht omdat Leterme als leider niet op kon tegen een groter communicatie talent.Trump vinger johan persyn content marketing Is Trump Wilders De Wever een symptoom of media fenomeen?

Maar ook omdat C.D&V een ander kiespubliek aansprak dan N-VA.

Wat blijkt dat het doelpubliek dat politicologen hebben ontdekt uit miljoenen data dat dit kiespubliek ooit werd aangesproken door Hitler en Mussolini.

Er werd al meer dan 60 jaar onderzoek verricht hoe het mogelijk was dat de Duitse bevolking massaal deelnam aan de plannen van Hitler.

Nu blijkt dit nieuwe onderzoek daar een bijkomend inzicht op te geven. 

Velen vergelijken de stijl van Trump met Hitler, en zien daarin een Amerikaanse variant van het fascisme. Natuurlijk doordat Trump zelf beschikt over miljarden kan hij zich onafhankelijker opstellen, of die indruk wekken. Maar dergelijke figuren kunnen pas succes hebben als ze handig in spelen en gebruik weten te maken van de nieuwe technologieën.

De Amerikaanse media heeft in het afgelopen jaar geprobeerd dit mysterie te achterhalen.

Hoe is Donald Trump, schijnbaar uit het niets, ineens zo populair geworden?

Hoe werd Filip De Winter, Bart De Wever op eens zo populair? Blijkbaar ligt dat niet alleen aan de situatie in België.

Maar België is steeds een land geweest dat voor marketing specialisten een belangrijke test is.

Wat in België kan, kan in andere landen ook lukken, is steeds een gezegde geweest onder marketing specialisten.

Wellicht heeft Trump die boodschap opgepikt, want hij lijkt danig geïnteresseerd in België, om het als voorbeeld te gebruiken hoe het niet moet.

Wat Trump’s opkomst nog meer als een vraagstuk stelt, is dat zijn steun lijkt te komen uit alle demografische lijnen – opleiding, inkomen, leeftijd, zelfs religiositeit – die meestal kandidaten afbakenen.Trump vinger johan persyn content marketing Is Trump Wilders De Wever een symptoom of media fenomeen?

Ditzelfde fenomeen van steun uit alle demografische lijnen deed zich voor bij de partij van Bart De Wever toen ook zij in 2011 in alle programma’s aanwezig was en quasi uit het niets een overwinning behaalde.

Inspelen op onzekerheid, angst, geweld, de commerciële media en een autoritair kiespubliek.

Negatieve boodschappen verkopen steeds goed in het Belgisch media landschap. Dus als je succesvol wilt worden dien je je boodschap op die manier te verkopen.

En de stijl van De Wever is toch ook ietwat Trumped.

Ook een andere overeenkomst is dat De Wever graag vertoeft in de ondernemingskringen, het nationalisme aanwakkert, maar gelukkig zijn er gradatie verschillen. Als mei ’68 een beweging was tegen het autoritarisme dan blijkt De Wever echter daar zeer sterk anti- mei ’68.

Er zijn daar wat gelijkenissen en verschillen, maar de voornaamste reden dat De Wever zo snel naar voor kan komen zal wel liggen bij het autoritaire kiespubliek.

Hij stelde zichzelf immers voor als een tegenstander van Filip De Winter.

En hij wist een groot deel van het kiespubliek van Vlaams Belang af te snoepen door o.a. sterk aan te leunen op de economische politiek van Voka. Hitler vinger Is Trump Wilders De Wever een symptoom of media fenomeen?

Natuurlijk als er een politieker een campagne voert en tevens  een zeer goede communicator is zoals ook Stevaert was, maar ook Tindemans heb je zo’n effect.

Net zoals je dankzij een Zuckerberg die een groot marketing talent is een Facebook krijgt.

Zo is De Wever meer dan Bourgeois het media talent.

Zo ook slagen er een klein aantal talentrijke recruiters er in om terroristen aan te trekken in Brussel.

Zo heb je ook in Nederland het Wilders effect.

Communicatie talent en weten gebruik maken van de nieuwe technologieën  is een vaardigheid die je zowel ten goede als ten kwade kunt gebruiken.

Maar desalniettemin kan dat maar als dat autoritair doelpubliek aanwezig is om het ten kwade te gebruiken.

De stijl van Obama is ook heel anders en niet gericht op dat autoritair kiespubliek.

Vandaar dat er een aantal lange-termijn fenomenen bestaan die telkens tot bloei komen als nieuwe marketing technologieën zich aanbieden in een periode van sociale onzekerheid, samenleven met andere culturen en terroristische aanslagen.

Andere culturen, vreemdelingen en vluchtelingen zijn bij uitstek het slachtoffer van het zondebok mechanisme.

En terroristische aanslagen doen de solidariteit verminderen met gemarginaliseerden, en de vluchtelingen zijn een zeerkwetsbare groep.

Er is een soort emotionele solidariteit die zich richt tegen de vijand. Zullen we instaat worden om onze vijanden te vergeven?

Medeleven met de slachtoffers, verdriet en van slag zijn enz helpt bij de genezing van de wonden, maar kunnen de bron van de spanningen in de wereld niet wegnemen.

Een houding van liefde, een positieve attitude in plaats van haat is een absolute voorwaarde om oplossingen te vinden en de angst bij het autoritair kiespubliek te verminderen zodat autoritaire leiders geen kans krijgen.trump vinger hoofd content marketing Is Trump Wilders De Wever een symptoom of media fenomeen?

En de oplossingen zijn een mix van maatregelen op alle domeinen van de maatschappij. Vooreerst is de erkenning van het zondebokmechanisme volgens de universele antropologie van René Girard en de gevolgen van een louter commercieel landschap die een gemakkelijk forum is voor populisten, en verdere data-analyse van dit autoritair kiespubliek van groot belang.

Als je echter meer wenst te weten over “doel-publiek” dan is dit artikel voor jou.

Terwijl de meeste Republikeinse kandidaten sterke steun zouden kunnen putten uit slechts één segment van de partij basis, zoals Zuid- Evangelicals of de gematigde kustgebieden, deed Trump het echter  heel verrassend goed ook aan de Golf kust van Florida maar ook in de staat New York, en hij had een doorslaand overwinning in de voorverkiezingen van Nevada.

Muren in plaats van bruggen.

Dat de boodschap van Trump een alles behalve christelijke boodschap is mag blijken uit wat Paus Franciscus daarover zegt, Paus Franciscus die nochtans steeds een verzoenende toon heeft en een boodschap van barmhartigheid.

Maar Trump wil helaas alleen om muren bouwen in plaats van bruggen, dat heeft nog nooit oplossingen geboden op lange termijn, kijk maar naar de Berlijnse Muur. Maar er zijn zeker in Amerika veel christenen met dergelijke meningen, maar ook bij andere godsdiensten.

Het lijkt een symbolische oplossing voor een probleem, hoe een land te beschermen?

Precies zo’n eenvoudige boodschap zoals “we zullen een muur bouwen” en dit steeds herhalen komt sterk over en doet een autoritair kiespubliek zich ontspannen van haar angst en klinkt voor hen aangenaam.

Een autoritair kiespubliek dat uit het niets komt?johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program Is Trump Wilders De Wever een symptoom of media fenomeen?

Het heeft me sterk verwonderd dat een burgemeester van Brugge en een gouverneur straffe uitspraken doen over vluchtelingen en dat ze zo gemakkelijk zo veel politie agenten kunnen klaarzetten terwijl ondertussen er te weinig politieagenten blijken aanwezig te zijn in Brussel, waar de aanslagen worden voorbereid.

Dat ook socialist Hollande op dergelijke manier het probleem in Calais laat verzieken en dan drastisch ingrijpt en humanitaire hulp bemoeilijkt heeft me ook wakker geschud.

Vooreerst met nog meer vluchtelingen neemt de onzekerheid toe, tenzij je in gaat tegen de boodschappen van haat, en solidariteit bemoedigd.

Deze regering blijkt het woord solidariteit echter niet in haar regeerprogramma te hebben. Maar ook de burgemeester van Brugge stelt de commerciële belangen boven de humanitaire solidariteit als miljoenen op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.

We zijn blijkbaar vergeten dat we WOI en WOII overleefd hebben dankzij de humanitaire hulp van onze buurlanden.

Toch kan ik me niet ontdoen van de indruk dat ze gebruik maken van dit autoritair kiespubliek. De roep naar weerwraak van Hollande is daar een goed voorbeeld van.

Of het inderdaad zo is dat Pediga steun krijgt van Putin om Europa te destabiliseren weet ik niet, maar wel van de anti-Europa partij Vlaams Belang.

Pediga is duidelijk een organisatie die inspeelt op een autoritair kiespubliek, waar ook Trump van gebruik maakt.

Misschien is het vreemdste van alles dat het niet alleen Trump was, maar tevens zijn aanhangers die leken uit het niets te zijn gekomen, plotseling in grote aantallen, met ideeën veel extremer dan alles wat tot nu toe is gestegen tot een dergelijke populariteit in de recente geschiedenis komt.

In South Carolina, een CBS News exit poll blijkt dat 75 procent van de Republikeinse kiezers het idee ondersteund om moslims te verbieden in de Verenigde Staten.

Een autoritair kiespubliek voor de status-quo en tegen alles wat afwijkt van de norm en tegen diversiteit.

Een PPP opiniepeiling bleek dat een derde van de Trump kiezers het verbod steunen op homo’s en lesbiennes in Amerika.

Twintig procent zei dat  Lincoln de slaven niet had mogen bevrijden.

Is Trump Wilders De Wever een symptoom of media fenomeen? christelijke geloof bloggers spiritualiteit sociale communicatie Johan Persyn Amazing Star Marketing ways christian communicate on social media

Afgelopen jaren besefte een promovendus aan de Universiteit van Massachusetts Amherst genaamd Mattheus MacWilliams dat zijn promotieonderzoek het antwoord was op niet één, maar op alle drie van deze mysteries.

Een verlangen naar orde en een angst voor buitenstaanders.

MacWilliams bestudeert autoritarisme – niet de werkelijke dictators, maar eerder een psychologisch profiel van de individuele kiezers die gekenmerkt wordt door een verlangen naar orde en een angst voor buitenstaanders.

Mensen die hoog scoren in autoritarisme, als ze zich bedreigd voelen, zijn op zoek naar sterke leiders die beloven om harde maatregelen te nemen om hen te beschermen tegen buitenstaanders en de veranderingen die ze vrezen zullen voorkomen.

Dus MacWilliams vroeg zich natuurlijk af of autoritarisme zou kunnen correleren met de ondersteuning voor Trump.

Hij ondervraagde een grote steekproef van kiezers, op zoek naar correlaties tussen de steun voor Trump en de standpunten die aansluiten bij autoritarisme. Wat hij ontdekte was verbazingwekkend: Niet alleen correleert autoritarisme, maar het leek te ondersteunen dat deze correlatie voor Trump betrouwbaarder is dan vrijwel elke andere voorspellende indicator.

Later werd dezelfde herhaald poll in South Carolina, kort voor de primair daar, en vond de dezelfde resultaten, die zijn  gepubliceerd in Vox :

 autoritaire steun voor Donald Trump Is Trump Wilders De Wever een symptoom of media fenomeen?

Zoals blijkt, MacWilliams was niet de enige die dit besef had.

De  voorspelling van Trump’s resultaten.

Op een mijl afstand, in een kantoor aan de Vanderbilt University, een professor met de naam Marc Hetherington had zijn eigen aha ogenblik.

Hij besefte dat hij en een collega politicoloog, op de Universiteit van North Carolina Jonathan Weiler, in wezen een stijging van Trump’s resultaten in 2009, hadden voorspeld toen ze iets dat zou blijken veel belangrijker te zijn hadden ontdekt.

Dat jaar, publiceerden Hetherington en Weiler een boek over de effecten van autoritarisme op de Amerikaanse politiek.

Door middel van een reeks van experimenten en zorgvuldige analyse van gegevens, hadden ze tot een verrassende conclusie gekomen:

Een groot deel van de polarisatie in de Amerikaanse politiek was niet alleen gevoed door geld in de politiek of de andere vaak genoemde variabelen, maar door een onopgemerkte, maar verrassend groot kiesgroep – autoritairen.

Hun boek concludeerde dat de GOP, door zich te positioneren als de partij van de traditionele waarden en de openbare orde,

had onbewust een kiespubliek aangetrokken wat zou blijken een grote en eerder bipartisan bevolking (zowel bij de democraten als de republikeinen) van de Amerikanen met autoritaire tendensen zou zijn.

Deze trend werd versneld in de afgelopen jaren door de demografische en economische veranderingen, zoals immigratie, die autoritaire neigingen activeert, waardoor veel Amerikanen zoeken naar een sterke leider die zorgt voor het behoud van een status quo, want ze voelen zich bedreigd en willen dat er orde wordt opgelegd op een wereld die zij zien als meer en meer vreemd.Hitler mond Is Trump Wilders De Wever een symptoom of media fenomeen?

Door de terroristische aanslagen wordt een trigger geactiveerd die een roep voor harde maatregelen tegen alles dat de status-quo doorbreekt.

Trump belichaamt de klassieke autoritaire leiderschapsstijl: eenvoudige, krachtig, en bestraffend.

Deze Amerikanen met autoritaire visie, vonden ze, was in de GOP naar voor aan het komen en zorgde voor polarisatie.

Maar ze waren ook een tweedeling binnen de partij aan het creëren, op de oude latente, tussen de traditionele Republikeinse kiezers en deze groep waarvan hun standpunten tegelijkertijd minder orthodox en vaak extremer waren.

Na verloop van tijd hadden Hetherington en Weiler voorspeld, dat de sortering meer en meer uitgesproken zou worden.

En zo was het alles behalve onvermijdelijk dat, uiteindelijk, de autoritairen voldoende macht zouden krijgen binnen de GOP om van zich te laten horen.

Op een bepaald  moment, leken zelfs Hetherington en Weiler  zich niet de explosieve implicaties te realiseren:

dat hun theorie, wanneer gevolgd om zijn natuurlijke consequenties, een dreigende en dramatische transformatie van de Amerikaanse politiek voorspelde.

Maar als je nu terug kijkt, lijken de gevolgen van hun onderzoek verontrustend duidelijk.

Een dramatische transformatie van de politiek: problemen aanpakken met geweld.

Autoritairen hebben veel dieper angsten dan de rest van het electoraat, waar gevaarlijke verandering wordt waargenomen zijn ze voor het opleggen van orde, en willen ze een sterke leider die die angsten met geweld zal verslaan.

Zij zouden dus streven naar een kandidaat die deze dingen beloofd.

En de extreme aard van de angsten van autoritairen en hun verlangen om bedreigingen met geweld te bevechten, zou hen leiden in de richting van een kandidaat wiens temperament totaal anders was dan alles wat we meestal zien in de Amerikaanse politiek – en waarvan het beleid veel verder ging dan de aanvaardbare normen.

Een kandidaat als Donald Trump.

Donald Trump Is Trump Wilders De Wever een symptoom of media fenomeen?Scott Olson / Getty Images

Zelfs Hetherington was geschokt om te ontdekken hoe helemaal juist hun theorie was geweest.

In het begin van de herfst van 2015, als ze zien hoe Trump stijgt zijn de meeste Amerikaanse journalisten en politicologen verbijsterd en komen ze aanroepen bij Weiler. Journalisten vragen zich keer op keer af  “Kun je dit geloven? Kunt u dit geloven?”

Ook Hetherington en MacWilliams, en een aantal andere politieke wetenschappers bestuderen het fenomeen van het autoritarisme.

Dit artikel en de daarop volgende over dit onderwerp is voor diegenen die een beter inzicht in de theorie dat ze leken te hebben voorspeld, met zo’n angstaanjagende nauwkeurigheid. En die  ook de stijging van Trump wil begrijpen.

Als je de opkomst van autoritaire politiek betekent voor de Amerikaanse politiek en welke gevolgen dat heeft hier in Europa dan dien je zeker deze artikelen reeks te volgen.

Is Trump nog maar het begin van iets groters?

Deze politieke wetenschappers waren op dat moment, begonnen met te worstelen met dezelfde vraag.

Het is duidelijk dat er iets belangrijks gebeurt in deze Amerikaanse verkiezingen die zijn gevolgen zal hebben voor Europa en voor de politieke marketing in het algemeen, en fenomeen dus dat zichzelf kan versterken – iet dat we net beginnen met te begrijpen.

Donald Trump zou  slechts de eerste kunnen zijn van vele autoritairen in de Amerikaanse politiek

En Donald Trump zal zeker ook de politieke agenda met meer geweld aantasten in Europa.Hitler tanden Is Trump Wilders De Wever een symptoom of media fenomeen?

Kort na de Iowa Republikeinse caucus, waarbij Trump als een goede tweede uitkwam beslisten Vox samen met de Washington gevestigde media en polling bedrijf  Morning Consult om de Amerikaanse autoritairen te testen langs een reeks politieke en maatschappelijke opvattingen – en met zekere hypothesen die ze hadden ontwikkeld na een gesprek met de leidende politieke wetenschappers van het veld.

Wat ze hebben gevonden is een fenomeen dat verklaart, met opmerkelijk helderheid, de opkomst van Donald Trump – maar dat is ook veel groter dan hem, het brengt nieuw licht op een aantal van de grootste politieke verhalen van het afgelopen decennium.

Trump, zo blijkt, is slechts het symptoom.

De opkomst van de Amerikaanse autoritarisme is het transformeren van de Republikeinse Partij en de dynamiek van de nationale politiek, met ernstige gevolgen die  waarschijnlijk goed zijn om veel verder te gaan dan deze verkiezing.

Ik ben benieuwd naar uw suggesties, commentaren en vragen onderaan deze pagina.

Johan Persyn

Je kan anders Zelf werken aan je depressieve klachten

DE SCHULD VAN ABIGAÏL. NABAL’S PARTNERGEWELD.

De 5 sleutels om jezelf te verwijderen van lichamelijke mishandeling.

Er is werk aan de winkel als je onafhankelijk van de narcist wil worden.

 

Print Friendly, PDF & Email
Advertisements

Wat betekent deze tekst voor U?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.