Bruikbare suggesties voor mensen die een einde wensen te maken aan afhankelijkheid.

Boeken voor inzicht rond emotionele afhankelijkheid en stoornissen. 

Er is gezegd dat leiders altijd lezers zijn. Leiders lezen o.a. boeken voor inzicht rond emotionele afhankelijkheid en stoornissen.

Als er een activiteit is die de meeste mensen niet veel doen, is het boeken lezen. Maar boeken bevatten veel waardevolle informatie, dus het is zonde om niet te putten uit de bron van kennis die in boeken te vinden is.

Er is een groot belang van het lezen van boeken in verband met persoonlijke ontwikkeling als je terug leiding wil geven aan je eigen leven.

boeken voor inzicht rond emotionele afhankelijkheid en stoornissen
Werk aan jezelf om je emotionele afhankelijkheid te doen verdwijnen (taak).
Het lezen van boeken is een andere manier om doorlopende persoonlijke groei te stimuleren.

Maar volgens een studie uitgevoerd door The Jenkins Group in 2003:

42% van de afgestudeerden van een hogeschool leest na de universiteit nooit meer een ander boek.

80% van de Amerikaanse gezinnen heeft vorig jaar geen boek gekocht of gelezen.

57% van de nieuwe boeken wordt niet gelezen voor voltooiing.  Dat zijn enkele behoorlijk angstaanjagende statistieken want in België zal het nu ondertussen niet veel beter zijn.

Maar zou dit ook kunnen suggereren dat degenen die van lezen een prioriteit maken, een duidelijk voordeel hebben?

Als je een muziekondernemer bent, dan is lezen waarschijnlijk al onderdeel van je normale routine.

Maar je vraagt je misschien af of je boeken of mijn teksten moet lezen of ernaar naar luisteren.

Als het mogelijk is, zou ik u willen aanmoedigen om beide te doen. Maar ik begrijp hoe druk het kan zijn, en als je constant op weg bent en je hebt niemand om je drijvende taken mee te delen, is het lezen van een boek misschien niet eens een logistieke mogelijkheid.

Als u het moeilijk vindt om de tijd of ruimte te vinden om te lezen, dan is het misschien de moeite waard om te investeren in audioboeken.

Maar u moet weten dat luisteren een heel andere activiteit is dan lezen.  Zelfs als je iemand bent die moeite heeft met lezen, vanwege dyslexie of gebrek aan oefening, zou ik je toch willen aanmoedigen om te lezen.

Het gaat niet om de snelheid of hoeveelheid van lezen. Het is de kwaliteit van lezen en absorberen van informatie die je leven en carrière echt gaat veranderen.

Wat is het voordeel van lezen?

Door elke dag een half uur over een bepaald onderwerp te lezen zou je een expert kunnen worden over dat onderwerp. Dat zal wel nodig zijn als je de narcist uit je leven wilt brengen. Maar niet als je 10.000 km afstand gaat nemen.

boeken voor inzicht rond emotionele afhankelijkheid en stoornissen
Wat begrijp je van narcisme?

Ik weet dat er een beetje controverse rond dit idee is:

1 Lezen kan je opvoeden om je persoonlijke groei terug in handen te nemen.

Natuurlijk is een van de belangrijkste voordelen van lezen dat je over een verscheidenheid aan onderwerpen kunt leren.

Persoonlijk probeer ik een boek per week te lezen, maar afhankelijk van het boek kan het me langer duren om er door te komen. Het kan zijn omdat ik echt mijn tijd wil nemen en de informatie wil opnemen. Misschien omdat het boek erg lang is.

Het gaat niet om de hoeveelheid die je leest. Het gaat om de kwaliteit van lezen. Doorlopend leren over narcisme is belangrijk om enkele redenen die ik ga bespreken.

2 Lezen kan je energie geven als je het even moeilijk hebt, of als je een belangrijke opdracht moet vervullen.

Een goed boek kan je enthousiasmeren. Ik heb dit jaar minstens vijf boeken gelezen die een enorme invloed op mij hebben gehad. En jij?

Niet elk boek dat ik lees, is inspirerend of motiverend. Niet elk boek dat ik lees, is spannend of inspirerend voor mijn website. Maar het is de moeite waard om door de stapel te gaan om de edelstenen te ontdekken.

Goede boeken kunnen je op de een of andere manier uitdagen. Dat is gewoon een stimulans om beter te zijn. Daar gaat het bij persoonlijke ontwikkeling om. Als je aan je zwaktes wilt werken dien je niet het wiel uit te vinden.

Je kunt een overdracht aan kennis, attitude en gevoel ontvangen als je goed een boek leest over een onderwerp in een gelijkaardige context.

3 Lezen kan je inspireren.

Of je nu componist, songwriter of bedrijfseigenaar bent, je hebt nieuwe input nodig om geïnspireerd te blijven. Vooral nu je focus durft af te dwalen naar het verleden.

Als je te veel afhankelijk bent van de creatieve bronnen waar je al jaren of zelfs decennia van put, zullen ze uiteindelijk opdrogen. Om jezelf terug te vinden is creativiteit belangrijk.

En dan begin je weer oude ideeën te herhalen, wat je waarschijnlijk bent. Als je creatieve stilstand wilt vermijden, moet je materiaal lezen dat je standpunt uitdaagt en het niet alleen maar bevestigen.

boeken voor inzicht rond emotionele afhankelijkheid en stoornissen
Wat ga je doen na het lezen van een artikel van narcisme.blog?

4 Lezen kan je helpen scherp te blijven.

Veel mensen hebben het idee geaccepteerd dat je mentale vermogens verslechteren met de leeftijd. Maar ik geloof niet dat dit het geval moet zijn.

Ik denk zelfs dat het een tragedie is als onze ouderlingen niet de kans hebben om hun wijsheid door te geven aan een goed leven. Ik zou graag hun gedachten horen – hun spijt, hun overwinningen, hun levenslessen, enzovoort.

Hoe dan ook, lezen is een van de vele activiteiten die u kunnen helpen scherp te blijven. En scherp worden zal wel nodig zijn wil je een balans zijn in de opvoeding van je kinderen, of een nieuw leven opbouwen.

Energievreters. Omgaan met mensen waar je moe van wordt. Paperback.  E-boek. 

Laat je niet moe maken! Ken jij iemand die nooit naar je luistert? Iemand die je kleineert, bij wie je je ongemakkelijk voelt of van wie je steeds ontzettend moe wordt? Dat zou best eens een energievreter kunnen zijn.

Ingalill Roos beschrijft in dit boek het gedrag van deze ‘vampiers’ en hoe hun acties anderen beïnvloeden.

Ze leert je energievreters in je eigen omgeving te herkennen. Mevr Roos laat zien op welke manier je paal en perk kunt stellen aan hun gedrag. Zodat je energie overhoudt voor leuke mensen!

Bescherm jezelf. Positieve energie voor meer zelfvertrouwen en succes. Paperback.

Ben je gevoelig voor energieën en sferen? Ontmoet je mensen die je vermoeid maken? Wil je een betere sfeer in je huis en op je werk? Door simpele oefeningen toont William Bloom in dit boek hoe je jezelf energetisch kunt beschermen.

Hierdoor krijg je meer zelfvertrouwen en kun je makkelijker omgaan met dominante persoonlijkheden en moeilijke situaties. Je leert niet alleen hoe je de atmosfeer in huis en op de werkvloer kunt zuiveren.

Bovendien leer je hoe je positieve energie kunt creëren die je gelukkiger en succesvoller maakt.

Bescherm jezelf is een leidraad voor iedereen die moeite heeft zijn grenzen te stellen. Grenzen bewaken zal helpen om vanuit de eigen kracht te handelen. William Bloom is een gerespecteerd spiritueel leraar en auteur.

Hij is opgeleid in de psychologie en meditatie en werkt vanuit een holistische benadering. Hij maakte meer dan dertig jaar deel uit van het bestuur van de Findhorn-gemeenschap. Bloom woont en werkt in Engeland.

Beter omgaan met moeilijke mensen. De verschillende toxische types die ons het leven zuur kunnen maken en hoe je jezelf tegen hen kunt beschermen. Paperback.

Ieder van ons komt weleens in aanraking met moeilijke mensen. Wie is er nog nooit de confrontatie moeten aangaan met een autoritaire baas?

Of een confrontatie met een roddelende buur, een jaloerse vriend of een familielid die de schuld altijd van zich afschuift?

Wie heeft er nog nooit het pad gekruist van liegende, zelfingenomen, opvliegende of pessimistische typen? Al deze ‘toxische’ mensen geven ons een slecht gevoel.

Sommigen kunnen zelfs ons hele leven verpesten als we dat toelaten. Deze types kunnen onze dromen kapotmaken als we naar hen luisteren. In hun omgeving blijven maakt dat we van onze doelen afwijken.

Hoe herken je al die ‘toxische’ mensen? Waarom gedragen zij zich zo en hebben ze altijd een oordeel klaar over wat anderen doen of zeggen? Hoe kunnen we ons tegen hen wapenen en onze grenzen stellen?

In dit boek geeft Bernardo Stamateas een duidelijk en overtuigend antwoord op al deze vragen. Zijn adviezen zullen u helpen om uw persoonlijke relaties gezonder en positiever te maken.

Dat helpt u uiteindelijk naar een bevrijding en gelukkiger zijn.

Omgaan met moeilijke mensen. Naar een professionele aanpak. Paperback. Boeken voor inzicht rond emotionele afhankelijkheid en stoornissen.

Mensen gedragen zich in het algemeen aangepast. Er zijn echter nogal wat mensen die hun persoonlijke opvattingen van groter belang vinden dan de algemeen geldende regels.

Daardoor botsen ze keer op keer met anderen in bijvoorbeeld het gezin, op het werk en tijdens de vrijetijdsbesteding.

Ze veroorzaken niet alleen veel moeilijkheden, maar komen vaak ook zelf in grote problemen. Over deze mensen gaat dit boek. Wie zijn zij en hoe kunnen we ze helpen een harmonieuzer bestaan te krijgen?

De aandacht richt zich daarbij niet zozeer op genezingsprocessen. Vooral gaat er veel aandacht naar het helpen ontwikkelen van strategieën die hen de mogelijkheid bieden uit de problemen te blijven.

Het resultaat is dat de mensen uit hun omgeving een minder conflictueus bestaan krijgen.

In dit boek probeert om ‘moeilijke mensen‘ te classificeren.

Uitgaande van de diverse persoonlijkheidsstoornissen worden enkele strategieën beschreven om met deze mensen om te gaan.

Verder krijgt de lezer strategieën aangeboden in de vorm van conflictoplossing. Maar ook hoe je ‘socratisch motiveren’. Ook de toepassing van zelfcontrole – werkwijzen bij agressief gedrag  krijgt aandacht. Verder vind je een cognitieve strategie voor mensen met een lage frustratie – tolerantie.

Ook wordt de problematiek van de borderline – patiënt, eigenlijk het prototype van een ‘moeilijk mens’, uitvoerig besproken.

Tot slot volgen enige algemene richtlijnen over hoe we als hulpverlener lastige, agressieve cliënten kunnen bejegenen. Deze richtlijnen gelden eigenlijk voor de omgang met iedere cliënt, hoe ‘moeilijk’ die ook is: wees hoffelijk en vriendelijk.

Lastige lieden een inleiding over persoonlijkheidsstoornissen Paperback. Boeken voor inzicht rond emotionele afhankelijkheid en stoornissen.

Lastige lieden: een inleiding, voor eenieder die in zijn werk (GGZ)te maken krijgt met mensen met persoonlijkheidsstoornissen.

Gerben Hellinga legt uit wat onder persoonlijkheidsstoornissen wordt verstaan en hoe men als hulpverlener daarmee kan omgaan. Hij zet problemen over de diagnostiek uiteen. Daarbij vind je enkele alternatieven voor het meest gangbare diagnostische systeem: DSM IV.

De auteur bespreekt de biologische, maatschappelijke en de psychologische factoren die kunnen leiden tot een persoonlijkheidsstoornis. Ook stelt hij verschillende behandelwijze aan de orde: medicatie. Educatie en psychotherapie.

Ten slotte wordt uiteengezet waarom het voor hulpverleners bijzonder moeilijk kan zijn zich professioneel op te blijven stellen in het contact met mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis.

Hij reikt een denkkader aan waarmee de hulpverlener afstand kan nemen van moeilijk hanteerbare emoties. Zo is de hulpverlener in staat om alternatieve reacties te bedenken.

Handboek persoonlijkheidsstoornissen diagnostiek en behandeling van de DSM-IV en ICD-10 persoonlijkheidsstoornissen Hardcover

Sinds 1980 is de aandacht voor deze stoornissen sterk toegenomen. Dit was toen de American Psychiatric Association in de derde versie van haar Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM III) een tweede as opnam voor persoonlijkheidsstoornissen.

De DSM IV verscheen in 1994 als de vierde versie van dit classificatiesysteem Dat weerspiegelt inmiddels de vele ondervinden ondertussen in empirisch onderzoek.

Daarnaast bevat het ook de ervaring met de diagnose van de persoonlijkheidsstoornis in de klinische praktijk.

Het Handboek persoonlijkheidsstoornissen geeft een overzicht en een kritische beoordeling van de actuele bevindingen ter zake. Daarbij dienen de meest recente classificatiesystemen, DSM IV en ICD-10, als uitgangspunt. Met gevalsbeschrijvingen worden de daar omschreven persoonlijkheidsstoornissen toegelicht.

Voorts behandelt het boek de verschillende theoretische benaderingen die bij deze classificatie een rol spelen:

de psychoanalytische, de leertheoretische, de cognitieve, de interpersoonlijke, de biologische, de testpsychologisch, de persoonlijkheidspsychologische en Millons benadering.

Het grootste gedeelte van dit handboek wordt echter in beslag genomen door het management van persoonlijkheidsstoornissen in de klinische praktijk.

Op de psychodiagnostiek wordt uitgebreid ingegaan. De behandeling komt in algemene zin aan de orde en per persoonlijkheidsstoornis worden tips voor de therapie gegeven.

Aan persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen wordt afzonderlijk aandacht besteed. In een apart deel worden de persoonlijkheidsstoornissen in verband gebracht met sociaal-culturele thema’s, zoals geweldsdelicten, middelenmisbruik, suïcide en relatiestoornissen.

Het boek sluit af met een kritisch integrerende beschouwing en een vooruitblik naar de DSM-V en de ICD-11. Van dit oorspronkelijk Nederlandse boek is simultaan een Engelstalige editie verschenen bij uitgeverij John Wiley, New York.

Dr. J.J.L. Derksen werkt als klinisch psycholoog  in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hij is ook verbonden aan de vakgroep Klinische Psychologie en Persoonlijkheidsleer van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij doet onderzoek naar en publiceert over persoonlijkheidsstoornissen sinds 1984.

Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5) handboek voor de classificatie van psychische stoornissen Paperback

De nieuwe editie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, de DSM-5, is het resultaat van een wereldwijd debat tussen honderden psychiaters en experts.

Meer dan tien jaar lang werkten zij aan deze toonaangevende publicatie, en opvolger van de DSM-IV(-TR).  De complete vertaling van dit handboek in het Nederlands is uit.

Systematisch en volledig handboek.

De DSM-5 is een standaardwerk dat psychische stoornissen definieert en classificeert.

Het biedt een systematische onderverdeling van psychische stoornissen, van de meest voorkomende tot de zeldzaamste, met alle bijbehorende normen.

Auteurs.

De DSM-5 is een publicatie van de American Psychiatric Association (APA). De Engelstalige editie verscheen in mei 2013. De Nederlandse vertaling zal verschijnen in april 2014. Prof. dr. Michiel W. Hengeveld, psychiater, auteur van het standaardwerk Het psychiatrisch onderzoek. superviseert dat onderzoek.

Voor wie?

De Nederlandse vertaling van de DSM-5 bedient een zeer ruime doelgroep. Deze doelgroep bestaat uit psychiaters, psychologen, (ortho)pedagogen, professionals in de ggz.

Maar ook (huis)artsen, verpleegkundigen, psychosociaal werkenden en studenten in opleiding voor deze beroepen gebruiken het. Voor hen is de DSM-5 een onmisbaar handboek.

Nadat je hebt gekeken, hoor ik graag van je.

Welke tekst zou u het meeste helpen en waarom?

Als je enkele gedachten niet akkoord gaat of andere suggesties hebt en aanvullingen – laat het me weten! Een getuigenis is altijd zeer welkom, omdat ze ook de ogen opent van anderen.

Deel zoveel mogelijk details in de onderstaande opmerkingen. Vergeet niet dat honderden ongelooflijke zielen hier elke week komen voor inzicht en inspiratie. Uw verhaal is misschien precies wat iemand anders nodig heeft om een grote doorbraak te krijgen.

Belangrijk: deel uw ideeën rechtstreeks in de opmerkingen. Links naar andere berichten, video’s, etc. verwijderen we als ze niet passen bij de inhoud.

Bedankt voor het lezen, bekijken en delen van uw gedachten want actie te ondernemen na misbruik door een narcist is heel belangrijk. Immers alles blijft hetzelfde is alleen maar een kleine waarheid, het zal slechter worden als je niets onderneemt.

Ik hoop dat de aflevering van vandaag jou inspireert om je gaven te blijven delen, ondanks de kritiek.

Als je nog meer wilt weten over een bepaalde onderwerp gebruik dan de zoek functie.

Door eventueel verschillende  kernwoorden in te vullen  met een + teken verbonden, zie  je belangrijke, nieuwe of oudere posten wenst.

Ook heb ik enkele artikels waar de verschillende begrippen die het mogelijk maken om narcisme te begrijpen uitgelegd staan.

Zoeken op verschillende lange artikels kunt u bijvoorbeeld in Chrome door naar de werkbalk van Chrome te gaan. Daar zoekt u met Find.

Op die manier kun je actie ondernemen na misbruik door een narcist. Zo vind je specifieke termen  die alleen maar op dat moment voor jou van belang zijn.

In kleine stappen help je je immers vooruit. Dan verschijnt er een vak waar je uw zoekwoord voor die pagina kunt in tikken.

Je bent bijvoorbeeld op zoek naar “EMDR” in de boekenlijst dan typ je daar “EMDR” in. Emdr is een soort therapie die bedoeld is om trauma’s te verwerken.

Begrippen van A tot G.

 

Begrippenlijst narcisme van S.

 
 

Begrippen van T – Z.

 

Begrippen van O – R

Zoals altijd wil ik deze aflevering graag beëindigen met een paar vragen:

Wat ben je aan het lezen? Heb je boeken gelezen die je echt hebben geïnspireerd? Zo ja, wat waren zij? Voel je je geïnspireerd om opnieuw te gaan lezen? Zo ja, welke inzet heeft u gemaakt om meer te lezen? Wat voor soort leesschema zul je jezelf aandoen? Laat het me weten in de commentaren hieronder.

Vergeet niet dit artikel wat liefde te geven, mijn website te volgen en mijn video-kanaal te onderschrijven.

geef me de informatie button

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees