Gedachten woorden en daden. Christelijke Spiritualiteit. Deel 3

De groep die directe creatieve visualisatie en mentale focus gebruikte, deed het in het algemeen en in bepaalde individuele gevallen, zelfs beter dan de groep die op een normale manier oefende.

Als zij de groep hun fysieke actie niet hadden uitgebreid met het oefenen in hun geest dan had het resultaat geen zo’n schokkende ontdekking aangetoond over de verandering van gedachten woorden en daden.

Alles wat binnen het bekende universum bestaat bestaat ofwel uit materie of de frequentie (trillingen) van die materie, al naar gelang wat wij ervan onderzoeken.

Alle materie trilt met een bepaalde frequentie en gelijke materie zal altijd trillen op een soortgelijke manier.

Bovendien zal een trillend lichaam of een object bij een ander nabijgelegen lichaam of object trillingen veroorzaken op dezelfde frequentie. Dit zijn de zogenaamde resonantie- achtige dingen trillen altijd met dezelfde hoeveelheid.

Bijvoorbeeld, een stemvork zal een andere stemvork doen vibreren op dezelfde manier.

Ook het geluid dat een zanger maakt, zal objecten doen trillen op een bepaalde frequentie. Dat kan zowel een ruit of een glas zijn. Alles trilt op een bepaalde manier mee als er gesproken of gezongen wordt.

Goud trilt steeds op dezelfde manier van waar het ook komt.

Een Herkimer diamant trilt op dezelfde manier zoals een Afrikaanse diamant, etc.

Dat betekent dat goud  goud is en dat het niet uitmaakt welke de kleur is, en een diamant is een diamant ongeacht waar het wordt gewonnen.

gedachten woorden en daden
Hoe je angst doen stoppen zodat je een nieuw begin kunt maken?
Een gedachte, een keer bedacht en geloofd, zelfs in angst of twijfel aan de mogelijkheid van de gedachte of de waarschijnlijkheid wordt een patroon.

Een gedachte lijkt niet een echt en levend “ding” letterlijk gezien dan maar is net zo “levend” als vuur en bliksem.

Denk bijvoorbeeld eens bij jezelf dat je honger hebt.

Je gaat naar de kast, trekt een blik ravioli open, en ga dan verder met het op te warmen.

Je vergeet daardoor dat je geen honger had oorspronkelijk dat het een gedachte was, maar eens de warme, en dampende ravioli er is, zul je wel honger hebben.

Vergeet niet: Dezelfde brand of elektriciteit die uw diner opwarmt en u voorziet van het comfort (licht en warmte), kan net zo goed dodelijk zijn.

Vandaar dat we zeggen dat energie noch goed noch slecht is.

Zoals dat is met alle vormen van energie  blijken ook gedachten noch geschapen, noch vernietigd  te kunnen worden. Ze kunnen wel veranderen van soort staat.

Je kunt angstige gedachten veranderen in moedige gedachten bijvoorbeeld, maar je kunt geen gedachten vernietigen. Je kunt ze wel vertragen bijvoorbeeld.

Heeft u wel eens een idee voor een uitvinding of een project, en ontdekt u een dag later dat je hetzelfde idee daadwerkelijk hebt uitgevoerd?

Dikwijls is het goed om binnen de 24 u toch een stap van de uitwerking van een gedachte te doen, wil die gedachte niet volledig haar energie verliezen.

Thomas Alvin Edison had een bepaalde gedachte die zo gericht was dat het hem bijna duizend proeven kostte om de gewone huishoudelijke gloeilamp te perfectioneren.

Henry Ford had een gedachte die zo intens was dat alleen de mogelijkheid om een ​​auto te bouwen wat een waar wonder op dat moment was gewoon niet goed genoeg was.

Hij zag (wat nu vandaag) een gemeenschappelijke robotische assemblagelijn is.

Dit is de manifestatie van een visie.

Eens je gemotiveerd bent kan denken een trillende energie kanaliseren die acties teweeg brengen om een fysieke manifestatie te bevorderen.
Net zoals de Heer sprak, en het Heelal.

“In het begin was er het woord …” – Genesis; en op het einde der tijden, zullen sommige wonderen, groter zijn dan deze die Jezus Christus zelf gedaan heeft.

Wanneer het besef je volledig raakt …

Het zal zijn als een multi-Gigawatt Power Station met hartstochtelijk opgewonden bliksemschichten  door uw geest!

Zorg er voor dat uw diepste visie een steun is voor jezelf, of het nu …

Dienstbaarheid,

lichamelijke gezondheid,

emotionele genezing,

financiële vrijheid …

betreft.

Het eerste is dat we goede en getrouwe, nederige dienaren moet zijn, onderwerping aan Zijn volmaakte wil en het verlangen.

“En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, terwijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, wat behagelijk is voor Hem. En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben dat zo als wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort: en als we weten dat hij ons hoort, wat wij ook bidden, we weten dat we de verzoekschriften die wij van hem “. 1 Johannes 3: 22; 5: 14,15

Beschouw dit:

Doet u moeite om u te houden aan de geboden van de Heer?

Ben je blij met de kwaliteit van het leven dat je hebt?

Zijn uw gedachten, woorden en daden welgevallig in Zijn ogen?

Hebt u moeite met de intens zware last van de onbeleden zonde, inclusief opgehoopte vijandigheid of bitterheid binnen een relatie, in alle gebieden van je leven?

De Bijbel heeft daarover veel te zeggen:

“Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Maak je dus niet klaar voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.  dingen van zichzelf genoeg aan de dag is het kwaad.

Opmerking: het bovenstaande vers gaat hand in hand met een ander vers waar de Heer gebiedt om ons geen zorgen te maken over morgen want de dag van vandaag heeft genoeg van zijn eigen problemen.”

Of je nu een gewijde christen bent, of onlangs gedoopt, of nog niet geëngageerd … Piekeren over morgen of nog erger … het leven in het verleden is een enorme verspilling van het leven op vandaag. Omdat er geen winst, noch glorie in is om zich zorgen te maken, te piekeren of te leven in het verleden waarom zou je dat dan doen?

“Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal worden geopend voor eenieder die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt; en die klopt, die zal worden opengedaan.

“Is dat gemiddeld alles wat we moeten doen: vragen en we zullen alles wat we willen ontvangen?

Natuurlijk niet.

De Schrift gaan verder met te zeggen …

“Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem om brood vraagt, zal hij een steen geven hem? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem een ​​slang geven? Wanneer dan gij, die boos zijt, weet hoe je goede gaven geeft aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is het goede geven aan hen, die Hem bidden? Alle dingen dan die gij wilt dat de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten “Mattheüs 6: 33,34;. 7: 7-12

Hier, de Heer is de commandant en hij handelt precies tegenover anderen zoals we dat gedaan hebben.

Dat geldt uiteraard voor het goede, het slechte, en het lelijke waar we ons toe voelen aangetrokken.

Daarom het gezegde “Wees voorzichtig met wat je wenst voor een ander “.

Zet een ongelooflijk congruent hoeveelheid pure aandacht in, in de combinatie met geen enkele twijfel aan de mislukking ervan dan kan het zich manifesteren?

Vind iemand waar je je comfortabel bij voelt. Het hoeft geen minister of priester te zijn.  Maar iemand waarbij je op je gemak bent.  In het ideale geval iemand van hetzelfde geslacht die ook je controleert op de uitvoering van je doelen.

Vergeet ook niet dat niet alle zelf-belijdende “christenen” in werkelijkheid christenen zijn. Er  zijn ook “wolven in schaapskleren” en zeker ook farizeeërs. Mensen die niet doen wat ze belijden.

Handhaaf minstens een keer of twee keer per week, een verantwoording bijeenkomst met uw broer of zus in de Heer.

Sluit u aan bij een Bijbelstudie.

Beleid alle onbeleden zonden uit uw wezen – en geef het echt aan Hem.

Vergeet niet om jezelf onvoorwaardelijk te vergeven. Maar ook vrede, voor zover dat mogelijk is, met degenen die je onrecht hebben aangedaan.

Maak vrede in alle gebieden van je leven.

Zelfs als dat betekent dat ze je dient op te schrijven en ze te verbranden (als een symbolische daad) … Doe wat je moet doen om vergeving te krijgen of te geven.

Denk eraan: Energie kan alleen wijzigen naar een andere staat of frequentie van de trillingen.

We zijn dus onder bevel van de Heere Christus: “Gij hebt gehoord dat er gezegd is door hen van de oude tijd, Gij zult niet doden; en: Wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het oordeel: Maar Ik zeg jou dat ieder die boos is op zijn broer zonder oorzaak zal vervallen van het arrest: en wie zal zeggen tot zijn broeder, Raca, zal vervallen van de raad; maar wie zegt: Gij dwaas, zal vervallen aan het hellevuur.

Zo gij dan uw gave brengt naar het altaar, en daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft; Laat daar uw gave voor het altaar, en ga heen; verzoent u eerst met uw broeder, en komt dan en offert uw gave “ Mattheüs 5: 21-24.

Het is vooral belangrijk om de woede gevoelens vroeg te observeren en te herkennen en alle mogelijke woorden die worden gezegd in woede, en te beseffen dat die op lange termijn zeer schadelijk kunnen zijn.

Zo zijn er studies van kankerpatiënten geweest die beweren dat als personen hun woede, teleurstelling of onvergevingsgezindheid in hun leven erkennen en eventueel spijt tonen dat ze dan beter worden.

Merk op hoe de Heere zegt: “verzoent u eerst met uw broeder” … “en komt dan en offert uw gave”? Hetzelfde geldt voor het ontvangen van de zegeningen van de Heer.

gedachten woorden en daden
Transforming Family of Origin Wounds

Bijbels manifesteren de wensen van uw hart.

Gedachten woorden en daden kunnen veranderen.

De moeilijkheid in het manifesteren van de verlangens van ons hart ligt bijna altijd in minstens één van de drie gebieden (zo niet alle):

Ten eerste, het ontbreken van de heerlijkheid van de Vader, via de Zoon. Dit betekent dat er alleen maar één bestuurder kan zijn, net als bij een voertuig. Als je God alle glorie geeft, ontkent u uw ego “Uw wil geschiede”.

Als u op zoek bent naar de geneugten van de vlees ontkent u God en dan krijg je “Het loon van de zonde is de dood”.

John 15: 7-11 Het Boek (HTB).

Maar als u één met Mij blijft en mijn woorden niet vergeet, kunt u vragen wat u wilt en het zal gebeuren.

Door veel vrucht te dragen, bewijst u mijn discipelen te zijn. Daardoor wordt mijn Vader grootgemaakt.

Zoals de Vader van Mij houdt, houd Ik van u. Blijf u bewust van mijn liefde.

10 Zorg ervoor dat Ik van u kan blijven houden, door te doen wat Ik zeg. Want de Vader is van Mij blijven houden, doordat Ik heb gedaan wat Hij zei. Leef vanuit Zijn liefde.

11 Ik heb dit gezegd om dat mijn blijdschap in u zal zijn. U zult grote blijdschap ervaren.

Vraag jezelf …

“Zorg er voor dat jouw gedachten, woorden en daden voortdurend de Vader door de Zoon proberen te verheerlijken. “

Vaak geven we weinig aandacht om bewust onze gedachten, woorden en daden te monitoren.

Net als een niet onderhouden gazon waar een paardenbloem hier en daar opduikt wachten we op regen en een paar dagen later … Voila! De werf is overspoeld met paardenbloemen. Zo is het met onbeleden zonde. Wanneer de verlangens van je hart zich manifesteren, moet je bewust te allen tijde je hart bewaken en voorkomen dat er onbeleden zonden zich opbouwen.

Double-mindedness.

Double-mindedness is de oude term voor wat wij noemen “slap” … te weifelen tussen twijfel, besluiteloosheid, onbeleden zonde, angst, of onwaardigheid.

De burgeroorlog is een uitstekend voorbeeld van dubbel-mindedness: als “een huis tegen zichzelf verdeeld is, valt het.”

NARP

Wat denk je dat er zou zijn gebeurd als een ander land zou besluiten om Amerika aan te vallen, terwijl ze vechten onderling?!?

Hier is wat de Bijbel ons leert: “Als iemand van u wijsheid ontbreekt, dan dien je dat te vragen aan God. Hij geeft aan allen, en zonder verwijt, en Hij zal het hem gegeven.

Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelen. Voor wie twijfelt, is het als een golf van de zee door de wind aangedreven en die opgejaagd wordt. Want die mens moet niet denken dat hij iets van de Here zal ontvangen. Een dubbel-minded man is instabiel in al zijn wegen. “

Als je je instelt bepaalde dingen wilt manifesteren zoals gebeurtenissen of relaties in je leven, en je ervaart incongruentie in je leven, die twijfel kan bestaan ​​uit …

  1. zelfs een afgelegen vleugje twijfel, een onbeleden zonde met inbegrip van opgehoopte woede en vijandigheid
  2. het gevoel dat je het niet waard bent om resultaat te bereiken van je eigen manifestaties als dat diep in je hart is, om wat voor reden dan ook … dan heeft u  eigenschappen van dubbel-mindedness en dan kunt zeer zeker verwachten om uiteindelijk nog ellendiger te worden maar niet als je absoluut alle voorrang heeft om tot congruentie te komen op alle niveaus van je leven mentaal, emotioneel, spiritueel en fysiek

De Grieken uiten dit kort en bondig door “Ken uzelf”.

Want zie je, om het even wat minder dan complete congruentie  is plaats je jezelf voor mislukking, een statistische zekerheid, duidelijk geïllustreerd – in letterlijk duizenden verschillende manieren – in de gehele Schrift.

Jakobus 1: 5-8 Het Boek (HTB).

Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het Hem en Hij zal het u graag vertellen. Want Hij staat altijd klaar om ieder die Hem daarom vraagt, voldoende wijsheid te geven; Hij zal het u niet kwalijk nemen.

Maar als u Hem erom vraagt, moet u ook verwachten dat Hij het zal geven. Iemand die twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind heen en weer gejaagd wordt.

Zo iemand moet niet denken dat de Heer hem iets zal geven,

als hij twijfelachtig is en onzeker in zijn optreden.

Het is ook heel belangrijk om op te merken dat uw werk uw geloof moet weerspiegelen. De bijbel vertelt ons: “Alzo is ook het geloof, wanneer het de werken niet heeft, dood, om alleen te zijn.

Zie je dan nu dat een mens gerechtvaardigd wordt door zijn werken, en niet alleen door het geloof. Eveneens werd ook niet Rachab de hoer gerechtvaardigd door haar werken, toen zij de boden had ontvangen, en door een anderen weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is geloof zonder werken dood. ‘Jacobus. 1: 5-8

gedachten woorden en daden
Hoe ga je zelftwijfel door het leven met een NPD veranderen?

Hier worden twee elementen onthuld van dezelfde geestelijke dynamiek:

  1. het geloof zonder werken is dood,
  2. en Double-mindedness (zoals twijfel) is een sluipende saboteur.

Ook is het belangrijk om op te merken dat het eerste wat vermeld wordt over het onderwerp van het zoeken dat vermeld wordt, niets te maken heeft  met de aardse bezittingen, met meer geld, met een partner, etc. … maar met wijsheid.

Dit is wat de manifestatie van de verlangens van uw hart triggers en sterk versnelt. Want zie je, als je de wijsheid zoekt, zoekt u naar de Vader van het  hart dus God Zelf.

Dit is de enige manier waarop je zijn wil voor je leven kunt kennen, niet alleen “hoop, denk, denken, bidden en wonder”.

De volgende teksten dienen om aan te tonen hoe belangrijk ijverig op zoek gaan naar wijsheid voor u zou moeten zijn:

“Een wijs man zal horen, en zal in leren toenemen; en een man van verstand zal komen tot verstandige raad: een spreekwoord, en de interpretatie te begrijpen; de woorden van de wijzen en hun raadselen.

De vreze van de Heeren is het beginsel van de wetenschap: de dwazen verachten wijsheid en tucht. Mijn zoon! Zo je mijn redenen aanneemt, en mijn geboden bij u zijn; opdat je uw oor tot wijsheid neigt, en uw hart tot begrip, zo gij tot het verstand roept, en uw stem verheft tot de verstandigheid;

als je haar vraagt ​​als zilver, en zoekt naar haar als verborgen schatten; dan zult je de vreze van de Heeren verstaan, en zult u de kennis van God doen groeien.

Alleen maar omdat een persoon “goed geïnformeerd” is, betekent dat niet automatisch dat inzicht wordt verleend.

Waarom? Omdat iedereen kan springen op Google en meteen denken dat hij “goed geïnformeerd” wordt.

Neem elektronica, bijvoorbeeld.

Zonder enige voorafgaande kennis, kon je een zoekopdracht doen en lees je een gids over hoe je iets kunt bereiken.

Echter, totdat je daadwerkelijk een grondige inspanning hebt gedaan betekent dat niet dat je een echte inzicht in de ervaring, deskundigheid of technieken hebt van uw zoekopdracht.

Kennis zonder inzicht is gewoon een ego opgeblazen gevoel zoals geestelijk afval, zoals de dode kadavers drijven, opgeblazen op een meer of vijver.

gedachten woorden en daden
Met schaamte en vernedering omgaan kern onvermogen van de narcist.

Hier is wat de Bijbel aan ons blijft openbaren

“Voor de Heer wijsheid geeft: uit zijn mond komt kennis en verstand. Hij stelt het geluid wijsheid voor de rechtvaardigen: hij is een schild voor hen die onberispelijk wandelen.

Hij houdt de rechte paden, en bewaart de weg van zijn heiligen. Dan zult je gerechtigheid en recht, en het eigen vermogen begrijpen; ja, en alle goed pad. Als de wijsheid in uw hart, en kennis is aangenaam zij uw ziel; discretie zal u bewaren, begrip zal u bewaren.”

Een zelf-serverende religie

De manier waarop de media tot nu toe de Law of Attraction presenteerde, doet het lijken voor sommigen “als de geest in de lamp” een soort zelf-serverende religie. Het doet denken aan de Blockbuster Hit  en pop-cult “The Secret”.


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.581 andere abonnees