Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Basisconcept voor traumaherstel! Deel 2b +video

Vijf basisprincipes om persoonlijk te groeien voor trauma en traumaherstel

Naar wie denk je te luisteren? Het antwoord hierop is heel belangrijk voor het gevolg van je handelen, het is een basisconcept voor traumaherstel. Luister naar de verkeerde mensen dan krijg je een verkeerd resultaat.

De Leerzaamheid Index Training /

Balans Schaal  (de verhouding tussen het hoe en waarom) de mate dat je traint op de attitude en de mate dat je traint op het hoe. Het is niet wat je veronderstelt dat het 50% voor elk is.

Vier niveaus van leren

Een Meester worden in de eerste 4 basisuitgangspunten voor traumaherstel en je blijven concentreren op de fundamenten, dat is het vijfde uitgangspunt.

Altijd opnieuw de 4 basisconcepten voor traumaherstel herhalen gedurende je evolutie is het vijfde uitgangspunt.

Wanneer de student klaar is zal de leraar verschijnen. (als je dus voldoende discipline had om de oefeningen en de studie in de praktijk te brengen)

Het kan nodig zijn om een visualisatie of somatische oefening 1000 keren uit te oefenen, zelfs het ademwerk, het egowerk en innerlijk kindwerk zal een levenslange taak zijn.

Wanneer je 100 % leergierig bent op je herstel zul je je herstellen als je het stap voor stap toepast en leert uit de ervaringen van hoe je reageert.

Maar meestal is men vooral nog gefocust op de toxische persoon of familie, organisatie of personen.

Focus op je droom niet het “hoe”.

Mensen vragen zich af hoe ze kunnen stoppen met te denken aan de toxische persoon of familie, organisatie of personen.

Je kunt niet stoppen met denken aan de toxische persoon of familie, organisatie of personen!

Herstel is geen cognitief proces.

Je kunt de werkwijze toepassen als je het lastig hebt.

Maar zorg ervoor dat je denkt aan je dromen, hoop enz.

Belangrijk daarbij is dat je je omgeving volledig begint met her in te richten, en alles wat je aan het trauma doet herinneren systematisch in de garage zet.

Maar begin met de zaken die mogelijk zijn.

Je kunt wel beginnen met te denken aan je eigen dromen.

Wat je wil verwezenlijken in de volgende 5 jaar.

Hoe meer je daaraan denkt, hoe minder je aan andere zaken denkt.

De praktijk van de online trainingen, van het volledig ontspannen en van het toepassen van de werkwijze hoeft niet perfect te zijn.

Natuurlijk probeer je dat zo goed mogelijk.

Maar perfecte oefening baart kunst.

Je moet oefenen het juiste ding op de juiste manier te doen.

Het is het herhalen, de oefeningen die zorgen voor het herstel en je herstel compleet zullen maken.

basisconcept voor een bloeiend resultaat na narcisme
De juiste groeitaken om je zelfgenezendvermogen te stimuleren bij trauma!

Hoe je wensen te manifesteren voor traumaherstel?

Earl Nightingale 1960 LP genaamd De vreemdste geheim:  “Je wordt wat je denkt over de meeste van je tijd.” Andrew Carnegie (lid van de broederschap)  besloot aan de wereld enkele van de geheimen van Napoleon Hill te onthullen.

Hoe kun je je wensen volgens Napoleon Hill manifesteren (leerling van Carnegie)?

Hij heeft waargenomen over 20 jaar wat manifesteren inhoudt:  bij Henry Ford, bij Thomas Edison, bij Firestone banden, bij Dale Carnegie gewezen leerling wat Napoleon waargenomen had en wat hij leerde over succes (resultaten krijgen) door het observeren van succesvolle mensen. Daarover schreef Napeleon Hill een manuscript gericht op geld: de Wet van Succes in zestien lessen (1926).

Die uitgangspunten kun je ook toepassen op het verkrijgen van een bloeiend leven, het verwerken van trauma en het herstellen van misbruik of verwaarlozing. Dat is uiteindelijk wat we hier dus nu doen in deze video serie. Het eerste deel vind je door basisconcept voor traumaherstel in te tikken in de zoekfunctie.

Om verder te vertellen hoe de wetten voor succes werden gevonden:

De leden van de geheime genootschappen verboden & beknotten dat dit werd uitgegeven, maar er werd een samenvatting gemaakt in “Think and Grow Rich” (1937)

” Wat ook de geest van de mens kan bedenken en brengen zichzelf te geloven dat kan hij bereiken.

” The Secret van Rhonda Byrne 1ste boek populariseerde op massale schaal de wet van de aantrekkingskracht ~ 50 Miljoen boeken over die wet werden verkocht, maar de hype is ondertussen weggeëbd; 95 % van de mensen zagen geen resultaten. Er was ook veel negatieve publiciteit over dat het een scam was. Alles verwaterde, omdat de belangrijkste ingrediënten doelbewust ontbraken.

De wet van aantrekking werkt.

Wat je kunt bedenken in je eigen geest wat je wenst, zolang je het gelooft, zal het gebeuren. Maar in je eigen geest kan ook het trauma zitten en je verlangens blokkeren. Traumaherstel is nodig om tot volledige persoonlijke bloei te komen.

Als je blijft denken zoals je altijd hebt gedacht dan blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt Als je wilt dingen in je leven hebben ga je om die te hebben dingen in je leven moeten veranderen. Voor traumaherstel is dat vanzelfsprekend, geen tot zo weinig mogelijk contact met de toxische persoon of familie, organisatie of personen.

Het tweede onmisbare punt is een einde maken aan je emotionele afhankelijkheid, anders kom je opnieuw in zo’n situatie terecht.

Er is dus een belangrijke verwerkingsperiode nodig waar je het juiste doet om je leven op te bouwen volgens je ware zelf, zonder angst en zonder emotionele afhankelijkheid.

Laat je niet fixeren op het ‘hoe’, 99,9% is gedachten (het “wat niet het “hoe”).

Het is de motivatie waarom je iets doet dat in je onderbewustzijn inzinkt. Een therapie of zelfgenezing die werkt, werkt in op het onderbewustzijn.

Het brein is een zender en ontvanger van trillingsfrequenties. Elke cel in je lichaam geeft een andere frequentie. Elk ding bestaat uit energie en zendt een andere frequentie uit (vibratie). De hersenen zenden, frequenties uit, wanneer gericht, worden ze opgepikt door andere hersenen en door de ether zorgt voor de realisatie.

De geest is buiten je schedel, maar in je hersenen en zenuwstelsel, ook dus de nervus vagus. Er is een energetisch veld dat je lichaam omgeeft. Frequenties passeren alle bekende materie.

Kleiner dan de kleinste bekende deeltje zoals radiomeldingen en beeldfrequenties reizen in een rechte lijn. Hersenen en zenuw frequenties omzeilen ruimte en de tijd en gaan onmiddellijk terug naar een ander mens. Wanneer je een frequentie uitzendt dan komt die frequentie naar je terug.

De wet van de aantrekkingskracht is namelijk: welke frequentie je uitstraalt, diezelfde frequentie wordt gevestigd op je. Er is een magnetisch aantrekken en dat is een kwantum natuurkundige wet. Karma: Wat je zaait, zul je plukken. De wet van de zwaartekracht (fysieke wet) tart alle fysische wetten.

Maar de wet van aantrekking staat bovenaan. Kortom, de wet van aantrekking is de magische geest in de lamp. Kortom, je brein en onderbewustzijn met zijn wensen is je bevel.

Er zijn 2 sleutels

Hoe de frequentie vinden van wat je wilt als doelstelling? Bijvoorbeeld geen slachtoffer meer zijn.

Hoe kun je die frequentie sterk genoeg maken om met een voldoende sterke magnetische aantrekkingskracht ervoor te zorgen dat je krijgt wat je wilt en alles doet wat je kunt om dat te manifesteren.

De vier concepten van Energie Frequentie

De aerodynamische wetten staan boven de zwaartekracht. De elite / heersende klasse en de industrie titanen geloofden dat ze waren genetisch geprogrammeerd en superieur boven de massa.

Koninklijke families en monopolies

En degenen die de monopolies controleren op de behoeften van de tijd (voedsel, zout, spoorwegen, banken, olie, etc.) handhaven hun macht door huwelijk en dus door DNA met een hogere frequentie.

” I get it” (je weet het al) je leerzaamheid index gaat naar nul als je dat zegt. Je dient langzamerhand een open geest te hebben.

Hoe meer je je open stelt voor alles, hoe meer verandering in je geest. De zielsverkrachting van bijvoorbeeld de narcist wordt ongedaan gemaakt en je gaat steeds op een hogere frequentie begeven.

“Ik krijg het zo ver en ik weet dat er zoveel meer is dat ik moet leren “

Je kreeg van de narcist altijd kritiek op het hoe, zodat je jezelf devalueerde. Daardoor verloor je het stukje identiteit dat je had, waar hij of zij op aasde. De elite klasse wil niet dat de massa’s deze geheimen weet.

Laat staan dat je je emotionele afhankelijkheid van een systeem dat dikwijls geleid wordt door narcisten, de toxische persoon of familie, organisatie of personen zou doorbreken.

The Brotherhood praten alleen onderling. Compleet verschillende gesprekken met Brotherhood leden tegenover gesprekken met iedereen.

Energieniveaus

Alles is opgebouwd uit atomen.

Wat houdt het elektron in een baan rond de kern?

Energie / frequentie / trilling

Alles bestaat uit dezelfde materialen, combinaties van verschillende elektronen enz.

Het aantal mogelijke combinaties van frequenties bijna oneindig met verschillende trillingsfrequenties die resoneren bij verschillende dingen.

Basisconcept # 1 voor traumaherstel

Alles wat je ziet, is opgebouwd uit trillingen.

Basisconcept # 2 voor traumaherstel

Je hersenen en zenuwen (in het bijzonder spiegelneuronen) zijn een zender en ontvanger van energie op verschillende trillingsfrequenties. We kunnen elke frequentie die we willen overbrengen met zo veel of zo weinig kracht als we willen. Dat alles maakt een magnetische tekening van gelijkaardige trillingen.

Basisconcept # 3 voor traumaherstel

Je hebt de kracht en het vermogen om een frequentie te maken met je hersenen en het aan andere hersenen te zenden.

Dat beïnvloedt fysieke materie langzaam, maar op Hogere frequentie niveaus van de hersenen dan andere radio- uitzendingen. Deze frequenties reizen in alle richtingen over de hele wereld bijna ogenblikkelijk zonder vermogensverlies.

Het beïnvloedt alles tegelijk.

Trillingen zijn altijd constant, maar niet als er iets beïnvloed wordt 

Basisconcept # 4 voor traumaherstel

De wet van aantrekkingskracht geformuleerd met frequenties: trillingen die hetzelfde zijn trekken hetzelfde aan.

Deze wet staat boven de fysische wetten (bv wet van de zwaartekracht), de hoogste wet, de krachtigste wet.

Homeopathische middelen bevatten niets, maar hebben verschillende frequenties / trillingen.

Je behandelt met de frequentie van het ding. Je geneest door die frequentie, van het product dat normaliter de symptomen veroorzaakt.

De gedachte van de visualisatie bevat de energie voor transformatie.

Basisconcept # 5 voor traumaherstel

Een trilling zal een soortgelijke trilling aantrekken. We hebben graag dichte trillingen die overeenkomen.

Met een sterkere magnetische aantrekkingskracht.

Welke frequentie we gebruiken zorgt ervoor dat dat tot ons wordt aangetrokken.

Je zendt frequenties met je hersenen 24/7/365. Alles trekken is er in je leven op basis van wat je met je hersenen hebt doorgegeven.

2 kanttekeningen

Welke frequentie die je verzendt, wordt tot je aangetrokken?

De snelheid waarmee het gaat in je leven hangt af van twee factoren:

Wat is de intensiteit of kracht van je frequentie die je uitzendt? Wat is de behoefte aan kracht en intensiteit om een gedachte te verzenden? Hoe vaak dien je die frequentie te verzenden? Deze moet bijna constant worden doorgegeven.

Als je deze frequentie in woord en daad uitzendt, is je wens je bevel.

Uw wens voor iets wat is het vinden van een frequentie voor dat wat je wilt en dan het commando uitvoeren= wanneer je een krachtige frequentie uitzendt met je hersenen.

Die gedachten kunnen niet in strijd zijn met elkaar, of anders geven ze elkaar op, je daden kunnen niet in strijd zijn met je gedachten, anders heb je geen manifestatie.

Verhoog de intensiteit en kracht en houdt die zo lang als mogelijk aan.

Je wordt wat je denkt over de meeste van de tijd – “Earl Nightingale”: je krijgt wat je denkt over de meeste van de tijd.

Voel je onmiddellijk zo goed mogelijk.

De wet van aantrekking werkt of je die kent of niet:  wat je wilt krijg je.

Je hebt een grote bereidheid om te leren nodig.

Ben je bereid geld uit te geven om deze info te leren? Je aansluiten bij een groep die Pilates oefeningen doet, om je creativiteit te ontwikkelen enz. om de oefeningen in de praktijk te doen. Te beginnen bijvoorbeeld met de aanschaf van een dagboek.

Ga je de nodige inspanningen doen die de consequentie van die gedachten weergeven?

Wat ga je creëren?

Heb je voldoende bereidheid om verandering te accepteren?

Voel je nu goed met Napoleon Hill ‘s sleutels tot succes voor een bloeiend leven na misbruik.

Bepaal je droom.

Weet duidelijk wat je wilt.

Krijg je een brandend verlangen naar de verwezenlijking ervan?

Wat ook de geest van de mens kan bedenken, en zichzelf brengen om te geloven, kun je bereiken.

Bepaal je droom.

Je moet altijd je goed voelen op dit moment bij je doel.

Dit is je 1ste doel: voel je zo goed als je kunt.

Voel je nu goed en zorg dat je je beter gaat voelen.

Voel je goed.

Dat kan waanzinnig blij zijn.

Het is zich emotioneel goed voelen.

Het hoeft niet absoluut ook lichamelijk te zijn, maar dat is gemakkelijker om zich emotioneel goed te voelen.

Gelukkig zijn kan verschillende inhouden hebben.

Bijvoorbeeld gevestigd, veilig, zelfverzekerd, dankbaar, gezegend, gelukzaligheid of wat het ook is.

Dit ‘zich nu goed voelen’ is je belangrijkste indicator dat je op het goede spoor zit om je droom te definiëren. Wees specifiek rond dat gevoel, maar het mag ook een algemene bedoeling zijn: Ik wil gewoon een goed gevoel.

Je hebt een brandend verlangen naar de verwezenlijking van je doel nodig.

De gedachte aan bevrijding van trauma moet bestaan met een hoog vermogen en hoge intensiteit.

Denk er eens over na gedurende een lange tijd: Ik moet een andere woning hebben.

Zorg ervoor dat je op de juiste (correcte) kant van de weegschaal van de wet van Aantrekkingskracht staat.  Uitzenden rond het waarom als voornaamste taak.

Je wilt dat nieuwe huis om een bepaalde reden: dat is het waarom.

Het “hoe” zijn de gebeurtenissen, omstandigheden en de mensen om te creëren wat je wilt en te maken wat je wilt. Dat dat gebeurt, is afhankelijk van verschillende variabelen en verschuivingen van dingen rond een situatie voor je op basis van je wensen.

Laat al je beslissingen niet baseren op wat je alleen ziet op je radarscherm De overgrote meerderheid van wat er beschikbaar is is niet te zien op je radar scherm, je kunt dat niet zien of voorstellen.

Dus stop met het kijken naar je radarscherm: als je het niet voor 100 % gelooft dat je het krijgt, blokkeer je het.

Duur van de transmissie en intensiteit en kracht van de transmissie dient zo sterk mogelijk te zijn.

Negatief zelfgesprek, zelfsabotage, wanhoop, ongeloof is allemaal contra-transmissie.

Daden die niet overeenstemmen met woorden zijn contra-transmissie.

Uit al je daden moet blijken dat je echt wilt wat je wilt. Even mediteren over je doel en dan voor de rest van de dag ‘niets’ doen, dan geloof ik niet dat je je doel zal bereiken.

Als bedoeling en contra – bedoeling transmissies tegelijk worden verzonden heffen ze elkaar op.

Hoe krijg je een intensief verlangen en sterk geloof om de basisconcepten voor traumaherstel toe te passen?

Je 1ste doel is je nu goed te voelen.

Gebruik je gevoelens als je gids of spoorbreedte om te zien als je in de sweet spot bent.

Je moet bepalen wat je wilt, maar het moet iets zijn wat je voor 100% kunt geloven dat het in wording is.

Oefening: noteer alles en nog wat je wilt. Het maakt niet uit of het geld is of een object stellend dat je niet kon falen.

Begin met doelen / dromen / wensen die je in de  “sweet spot” kan geloven ‘: (babystapjes)

een droom / doel / verlangen dat je echt, echt wil dat je gelooft dat haalbaar is.

Krijg jezelf enthousiast, zodat je absoluut gaat geloven dat je kunt krijgen.

De sweet spot moet in beide gebieden liggen:  hoge spanning en groot geloof, je voelt je goed als je nadenkt over dat doel.

Hoe goed zou je je voelen als je het kan krijgen?

Wanneer je naar onbewuste bekwaamheid gaat, dan is het “hoe” binnenkort niet van toepassing.

Bij elke droom die je hebt, is je geloof hoog, omdat uit vorige ervaring blijkt dat de dingen gebeuren voor je.

Succes met de basisconcepten voor traumaherstel bouwt vertrouwen.

Vertrouwen komt als je ziet dat iets werkt. Als iets werkt, verhoogt dat je geloof dat je het kunt hebben of bereiken.

Vraag en je zult ontvangen.

Je krijgt niet omdat je het niet gevraagd hebt en ook niet omdat je niet het nodige doet.

Proces Iedere keer als je denkt aan iets wat je wenst, schrijf het in je droom boek op. (spiraal gebonden notebook)

Welke droom doet je stralen?

https://narcisme.blog/wp-content/uploads/2019/08/basisconcept-voor-een-bloeiend-resultaat-na-narcisme-deel-2.mp4
Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Wat is je “geloof niveau” in de concrete toepassing van een basisconcept voor traumaherstel?

Is het in de sweet spot? Zal je het werk doen?

Focus op wat je wilt en geloof dat je het zult ontvangen.

Oefening: Stel je het doel voor wat je wilt in kleur, luister naar de bezienswaardigheden, geluiden, geuren, denk na over de emoties die je hebt, voeg jezelf in de foto, stel je voor dat je het al hebt wat je wilt en het ervaart.

Voel de emoties alsof je resultaat hebt.

Als je tijdens deze oefening je slecht voelde, betekent dit dat “dit doel” nog niet in jouw sweet spot is.  Zoek dus eerst naar een doel waarbij je je goed voelt.

Ik hoop zo dat deze video of artikel heeft geholpen. Nu, als je weet dat het tijd is om te groeien, sta op en word krachtig. Ik ben hier om je te helpen.

Laten we dit samen laten gebeuren.

En als je dit artikel of video goed vond, klik dan op ‘Vind ik leuk’. Deel het ook met je contacten en groepen, zodat we mensen kunnen helpen wakker te worden voor deze waarheden.

Klikt deze informatie over toxische personen met je? Ben je enthousiast over het persoonlijk groeien en deze nieuwe kracht aan te nemen om de toxische persoon of familie, organisatie of personen te bestrijden die je pest of onderuithaalt? Ben je gemotiveerd voor je traumaherstel?

Ik hoor dit graag in opmerkingen en vragen hieronder.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

knop voor alle groeitaken

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.587 andere abonnees