Negatieve gevoelens op een niet-assertieve, passieve manier uiten.

Reading Time: 16 minutes

 

Passief-agressief gedrag: wanneer defensie een aanval wordt.

Wanneer wrok en minachting op de loer liggen onder het oppervlak van een disfunctionele relatie, is passief-agressief gedrag als een residu dat naar de top stijgt.

Het is een gedragsvorm waarbij boosheid niet openlijk wordt uitgedrukt, maar naar voren komt op soms subtiele manieren die rechtstreekse confrontatie vermijden.

Het is gebruikelijk voor iemand die zich in een positie van relatieve machteloosheid voelt om zijn woede uit te drukken tegen de krachtiger persoon door passief-agressief gedrag.

Waarom narcisten passief-agressief gedrag kunnen gebruiken?

Narcisten kunnen zich minderwaardig voelen. Ook kunnen ze bang of zijn voor de persoon tegen wie ze boos zijn. Immers,  zij kan ook een gezagsdrager zijn zoals een ouder, oudere broer of zus, werkgever of leraar.

Ook als de persoon tegen wie de narcist boos is een verwant is zoals een partner, broer of zus of vriend die de leidende positie in de relatie domineert of aanneemt, zal de narcist passief-agressief gedrag gebruiken om subtiel te beïnvloeden.

Even belangrijk is het om te vermelden dat passief-agressief gedrag een veel voorkomend kenmerk van relaties tussen mensen met persoonlijkheidsstoornissen en personen zonder persoonlijkheidsstoornis.

Mensen met persoonlijkheidsstoornissen voelen vaak veel pijn over hun eigen situatie.

Vanwege de manier waarop hun emoties hun rationele denken kunnen overweldigen, zijn ze vatbaar voor destructief gedrag. Bovendien kunnen narcisten onvoorspelbaar lijden aan emotionele uitbarstingen.  Bovendien maken ze slechte keuzes.

Je moet zeker onthouden dat ze gevoelens van zelfhaat, machteloosheid en ontevredenheid hebben. Ze hebben een heel grote behoefte aan wat zij ‘liefde’ noemen, en vinden dat zij daar recht op hebben. Op één of andere manier is de andere altijd een potentiële prooi. 

Daarmee geconfronteerd is het gebruikelijk dat ze op zoek gaan naar een persoon die bereid is hun persoonlijke last te delen, de rommel op te ruimen en hen te helpen zich beter te voelen over zichzelf.

Ze vinden trouwens dat met die drang om liefde te ontvangen niets mis méé is, ook al voelen ze weinig positieve gevoelens voor een persoon.

Narcisten trekken diegenen aan die op zoek zijn om liefde te kunnen geven.

Diegenen die zich leeg voelen als ze niets voor een ander kunnen doen, zijn uitstekende kandidaten voor de narcist. Het is een kwestie van hoe zeer ze elkaar in balans houden.

Een gever -2 past goed bij een verkrijger +2. Een gever -5 past goed bij een verkrijger +5. Maar een gever -5  past minder bij een verkrijger +2. Net als een gever -2 niet echt past bij een verkrijger +5. Alleen als ze in balans zijn heb je een match.

Naarmate de waarden sterker uit elkaar liggen hoe minder passief-agressief gedrag nodig is voor de narcist. Met minder subtiliteit kan hij ook zijn doel bereiken.

stress niet om te proberen dat iedereen je mening deelt

Gevers willen een positief verschil maken in het leven.

Helaas denken ze dat te vinden door zich voor zichzelf te schamen, zichzelf te verwaarlozen en alles te geven aan iemand die heel veel wilt ontvangen.

In principe heeft iedereen een zingeving als hij of zij een verschil kan maken in het leven van iemand anders. Maar als die persoon weinig eigen liefde heeft, dan is die een absoluut geschikte persoon voor de narcist.

Familieleden, echtgenoten, partners en vrienden zijn de voornaamste kandidaten voor deze rol – een rol die ze soms vrijwillig accepteren; in de hoop een positief verschil te maken in het leven van hun geliefde. Partners en vrienden worden precies daarom gekozen en de relatie voelt aan als zielsverwanten. 

De niet narcist kan echter te optimistische verwachtingen koesteren over de mate waarin ze ‘hen kunnen helpen veranderen‘. Velen zijn er immers van overtuigd dat liefde alles kan veranderen.  Een persoon extra liefde geven met de bedoeling het tekort dat die persoon heeft aan te vullen, zodat hij of zij weer normaal kan functioneren.

Echter, in de werkelijkheid is de persoon met het tekort aan liefde die steeds om ‘aandacht’ vraagt zich niet bewust van zijn houding.

Bovendien vindt hij of zij zijn of haar wensen vrij normaal. Vandaar dat de narcist niet verandert.

Uit die teleurstelling tegenover de narcist en het feit dat de narcist zich niet bewust is van zijn gedrag groeit ook een passief-agressief gedrag bij de niet-narcist.

De narcist denkt eerder dat hij superieur is, in plaats van te denken dat hij een stoornis heeft ontwikkeld in reactie op een tekort aan zorgzaamheid in zijn prille kinderjaren. Die superieure arrogantie komt al snel over als passief-agressief gedrag. 

passief-aggressief gedrag

Een stoornis kan echter niet verdwijnen als er niet aan gewerkt wordt op therapeutisch niveau.

Doordat er geen verandering komt en mogelijkheid tot verandering is, uit de frustratie zich daarover in passief-agressief gedrag en komen de partners of familieleden in zo’n passief-agressieve dynamieK

Dat zal zeker ook niet verminderen als de persoon met de stoornis zich er niet van bewust is. Daar uit volgt dat na een tijdje de niet-narcist wel ontgoocheld moet zijn.

Voor de persoon met de persoonlijkheidsstoornis kan het onvermijdelijke onvermogen om niet om alle problemen op te lossen en alle leegtes op te vullen gevoelens van teleurstelling en zelfs wrok creëren.

Vervuld met woede tegenover degenen die hen hebben teleurgesteld, maar toch verteerd door de angst dat ze door hen in de steek worden gelaten (verlatingsangst), kan de persoon met een narcistische persoonlijkheidsstoornis een patroon van passief-agressief gedrag naar de niet gestoorde ontwikkelen.

Van hun kant zijn niet narcisten vaak verward over de grillige gemoedstoestand van de personen met een persoonlijkheidsstoornis in hun leven.

Ze kunnen reageren op een slechte behandeling met gevoelens van woede en pijn, terwijl ze tegelijkertijd bang kunnen worden voor toekomstige uitbarstingen.

De niet narcist kan moe zijn van het discussiëren over omstreden kwesties zonder resultaat.  Ook het beheren van hun gevoelens van woede tegenover een persoon die een persoonlijkheidsstoornis lijkt te hebben vergt veel energie en maakt de niet narcist moe. Immers hij of zij ondervindt dat de narcist meer en meer profiteert.  

Niet-narcisten kunnen zelf een patroon van passief-agressief gedrag ontwikkelen als een manier om hun afkeuring te registreren zonder verdere conflicten uit te lokken.

Hoe ziet passief – agressief gedrag eruit?

Passief agressief gedrag kan in het begin moeilijk te herkennen zijn. Het is herkenbaar door de afstand tussen wat de persoon zegt en wat ze doen.

Passief-agressieve mensen neigen ertoe hun negatieve gevoelens op een indirecte manier uit te drukken, in plaats van hun afkeuring rechtstreeks aan de betrokkene te melden.

Er is een grote mate van vijandigheid geassocieerd met passief agressief gedrag en een groot deel hiervan is meestal afgeleid van miscommunicatie, falen om te communiceren of de veronderstelling dat de andere persoon weet wat ze denken of voelen.

Vanuit een relatieperspectief kan passief agressief gedrag de moeilijkste communicatiestijl zijn om mee om te gaan, omdat je niet precies weet met wie je te maken hebt.

We weten echter dat een narcist een gebrek aan persoonlijk reëel leven heeft (dat niet op leugens is gesteund en een gebrek aan empathie). Beide aspecten van de narcistische persoonlijkheid zorgen voortdurend voor miscommunicatie.

Wat is de bedoeling van passief agressief gedrag?

Passief agressief gedrag is bedoeld om de ander te beheersen, vooral zijn / haar emoties. Het is dan te hopen dat ze de ander kunnen manipuleren om te doen wat ze willen.

Als je aan de ontvangende kant bent geweest van passief agressief gedrag, zul je weten hoe gemakkelijk het is om te overdrijven. En als je overdreven reageert, is dat een duidelijk teken dat de andere persoon je begint te beheersen.

wrok tegenover de eisen van de andere:

Wanneer anderen verzoeken of eisen indienen, zien passief-agressieve mensen hen vaak als oneerlijk of onrechtvaardig. In plaats van hun gevoelens te uiten, zullen ze ze het de ander kwalijk nemen dat hij de eisen stelt.

Ze vergeten snel dat ze niet akkoord hoefden te gaan met de eis, of dat ze hun gevoelens hadden kunnen uiten op het moment dat het verzoek werd gedaan.

Een groot deel van passief agressief gedrag komt voort uit een onvermogen om effectief te communiceren.

Om nee te zeggen tegen een verzoek, om negatieve terugkoppeling te geven, om een ​​klacht in te dienen of om te zeggen dat ze iets niet leuk vinden.

In plaats van te accepteren dat ze het recht hadden om te zeggen wat ze echt dachten, maar ervoor kozen om dat niet te doen nemen ze het de andere persoon kwalijk dat ze een ongemakkelijke situatie scheppen door hun eisen te stellen.

Het onvermogen om hun gedachten te uiten wordt vaak bepaald door hun behoefte aan goedkeuring. De goedkeuring van anderen stelt hen in staat zich gewaardeerd te voelen.

Het vertelt hen dat ze oké zijn.

Wat passieve agressieve mensen niet realiseren, is dat als ze afzien van te zeggen wat ze echt denken dat alleen op de korte termijn werkt.

 

Hoe langer ze gaan zonder hun gedachten te uiten, hoe gefrustreerder en haatdragender ze worden. Uiteindelijk begint het te laten zien in hun lichaamstaal en hun toon. Hier begin je de incongruentie op te merken tussen de woorden die ze zeggen en de boodschap die ze sturen.

passieve agressie passief-agressief gedrag

Intrekking – van materiële ondersteuning,

bewuste verspilling

intrekking van een bijdrage aan gedeelde doelen,

Herprioritering van alternatieve activiteiten en doelen,

“go-slow’s”,

bewust fouten maken

uitstelgedrag

gerichte incompetentie.

Stille behandeling: 

Stilte betekent over het algemeen instemming, maar niet in dit geval. Wanneer u aan het ontvangende einde van de stille behandeling bent, beseft u dat de andere persoon verre van aangenaam is.

Ze hebben een groot probleem met je en alleen om zichzelf de overwinning toe te staan, zijn ze niet van plan je te vertellen wat dat is. Als u te maken hebt met een ervaren voorstander van de stille behandeling is het vaker zo dat ze de stress kennen waartoe de stille behandeling kan leiden.

De narcist wil die stress gebruiken om je aandacht te vragen en je te beheersen. In plaats van te worden gecontroleerd, zal de ervaren communicator echter hun zelfvertrouwen en communicatievaardigheden gebruiken om hun zaak te verdedigen. 

Ongepaste antwoorden met één woord,

Het buitensluiten van anderen.

onoplettendheid,

waardoor u over het algemeen “niet beschikbaar” bent.

Off-line kritiek 

Konfronterende vragen:

Wat bezielde je om dat te doen? Was je gek toen je dat bedacht?

het verspreiden van roddels of kritiek

naar een derde partij in een poging om de mening van een derde over de persoon negatief te beïnvloeden.

Sarcasme,

vijandige houding

kritische en ongezouten grappen 

Humor

die op een specifiek individu is gericht, is een vorm van passief-agressieve communicatie.

Indirect Geweld 

kritiek vermomd als compliment

klagen over onrechtvaardigheid en een gebrek aan waardering

krachtspelingen zoals vernietiging van eigendommen,

dichtslaande deuren

Wreedheid tegenover dieren.

Het niet afwerken van een taak, of alleen gedeeltelijk afwerken.

Norse houding

Sabotage

Waar komt passief-agressief gedrag op neer? 

Passief-agressief gedrag en communicatiestijlen zijn zelden effectief om mensen te krijgen wat ze willen, en hebben meer kans om brandstof toe te voegen aan de branden die al branden.

Een assertieve aanpak van het omgaan met conflicten heeft veel meer kans om beide partijen in een relatie te krijgen wat ze willen. Als er sprake is van episodes van misbruik, kan assertiviteit ook inhouden dat er stevige, gezonde en passende grenzen worden gesteld die de Non beschermen tegen verder misbruik.

Wat je niet moet doen als je geconfronteerd wordt met passief-agressief gedrag? 

Reageer niet met een passief-agressieve benadering van uzelf.

Voel je niet verantwoordelijk voor andermans passieve agressieve woorden of daden.

Welk type passief agressief gedrag je ook ervaart, je moet kalm en gecomponeerd blijven, zodat je de juiste reactie kunt formuleren. Hoewel het vaak pijnlijk is om dit gedrag te accepteren, kan het onthouden van de volgende punten u helpen kalm te blijven:

Veel voorbeelden van dit gedrag zijn niet bedoeld om pijnlijk te zijn maar bij de narcist kun je verwachten dat hij er zijn plezier in heeft.

Ze willen je emoties en gedrag beheersen.

U kunt hun gedrag niet controleren, maar u kunt uw eigen besturen, wat hen ervan weerhoudt hun doel te bereiken.

Deze post is nog niet voorbij, maar misschien ben je geïnteresseerd in:

Heb je een trauma binding met de narcist?

passief-agressief gedrag

Wat kun je doen als je geconfronteerd wordt met passief-agressief gedrag?

 

Spreek de waarheid, duidelijk, nauwkeurig en eenvoudig, verlaat dan het gesprek als dat niet genoeg is.

Doe iets gezonds en productiefs voor jezelf.

Menselijke wezens zijn sociale dieren.

We worden verondersteld om samen te werken, en we krijgen veel vreugde door interactie met anderen.

Hoewel we begrijpen hoe leuk het is om deel uit te maken van een groep, realiseren de meeste mensen zich niet hoe pijnlijk het kan zijn om te worden uitgesloten van een groep, een familie, een organisatie, zelfs van je eigen kinderen, of broers of zusters, enz.

Op één of andere manier voel je dat er iets gaande is.

 

Te meer omdat zo’n actie verschillende malen al voorviel. Je hebt al meer malen de gestoorde kantjes opgemerkt, je hebt ondervonden hoe moeilijk het is om een verbinding te leggen, de intenties zijn zeer onduidelijk.

Naarmate iemand meer narcistische trekjes heeft en zich superieur voelt, kun je verwachten dat die persoon uitsluiting of uitbanning als methode gaat gebruiken.

 

Passieve agressieve mensen kennen het maar al te goed.

Het is een subtiele truc van narcisten voordat ze aan de werkelijke agressie beginnen.

De passieve agressieve persoon lijkt te begrijpen hoe groepsdynamica werkt.

Ze weten dat ze je uit dingen of samenkomsten of evenementen kunnen houden en de enige die dat zal opmerken dat ben jij. Maar sommige gebruiken die methode van uitsluiting ook als signaal naar anderen om in de gunst te komen.

Het is een spel van triangulatie, in de hoop dat er een concurrentie zal ontstaan waar ze zichzelf belangrijk maken en met de voordelen kunnen weglopen.

En als dat niet lukt, kunnen ze zich verzekeren van een status quo, minstens dat hun leugens niet aan het licht komen, en hoe ze in het verleden hebben geprofiteerd dat dit verzwegen blijft.

Daarnaast rekenen ze erop dat ze geen pottenkijkers zullen hebben op hun handelingen.

Hun weinig empathisch vermogen zou hun weinig geduld, hun onvoorspelbaarheid, hun kwetsbaarheid, hun luiheid, hun pretentie en arrogantie, hun valsheid aan de dag kunnen brengen in de manier hoe ze met het kwetsbare omgaan.

De waarheid is dat de meeste mensen niet merken dat iemand anders slecht wordt behandeld en uitgesloten, maar niet als het duidelijk genoeg is om hen zich ongemakkelijk te laten voelen.

Hoe zou het immers kunnen dat iemand die zoveel inspanning gedaan heeft voor een ander, door de ontvanger uiteindelijk zo wordt behandeld?

Als iemand bijvoorbeeld op een agressieve, fysieke manier werd gepest, zou je kunnen reageren of spreken. Maar ogenschijnlijk is er niets aan de hand.

Immers we houden toch zo van mekaar niet waar.

Och wie dan de mooiste schijnvertoning speelt kan er mee weg.

Maar als het pesten passief agressief en subtiel is, zou je het misschien helemaal geen aandacht kunnen schenken.

laat controle los je kan niet overal controle over hebben

Enkele voorbeelden van achterwege blijven en uitsluiten zijn:

Niet worden uitgenodigd voor vergaderingen waar u zou moeten zijn

Alle anderen worden om hun mening gevraagd, maar u niet

U wordt niet opgenomen in rondes aan de bar of, koffie op het kantoor.

De enige zijn die niet wordt uitgenodigd voor een avondje uit, een evenement, een feest, enz

Uw advies wordt niet meer gevraagd, en je bent de laatste die de beslissing mag horen van een ander.

Kortom, overal waar een groep mensen samenkomt, met een gedeeld doel, is een kans voor de passief-agressieve pestkoppen om iemand buiten te laten.

Sommige families en personen hebben een traditie, verschillende records, professionele ervaring in het uitsluiten….

Nogmaals, dit is een situatie die moeilijk te behandelen is.

Hoe bewijs je dat iemand je opzettelijk heeft buitengesloten?

Misschien herinnert u zich verschillende keren dat u bent buitengesloten, maar behalve de passieve agressieve persoon merkt niemand anders op.

Dus, wanneer je het probleem ter sprake brengt, krijgt de passief-agressieve persoon wat ze willen – een confrontatie waarbij je op de slechterik lijkt.

Voordat je reageert, moet je zeker weten dat het een echt patroon is om je buiten te sluiten.

Zelfs dan moet je een antwoord kiezen — reageer niet.

Als je reageert, controleert de andere persoon je gedrag, en dat is wat ze willen.

Wanneer u reageert, neemt u de tijd om de juiste koers te bepalen.

Maar misschien moet je vooral eerst de vraag stellen of je er nog wel wilt bij horen.

Als zondebok van een ander heb je immers ook een soort macht nl de macht om te besluiten dat het je geen zak meer kan schelen. Fuck it !

Hoewel we begrijpen hoe leuk het is om deel uit te maken van een groep, realiseren de meeste mensen zich niet hoe belangrijk het is met wie je omgaat, wanneer je te weinig van jezelf houdt, heb je immers de neiging om narcisten toe te laten.

De enig manier om te kunnen zeggen fuck it, is door genoeg van jezelf te houden dat je het niet meer nodig hebt om bij een leugenachtige bende te horen.

Klaar voor de volgende stap? Misschien wil je een gesprek met me hebben over je problemen:


Klik hier voor een gesprek met Johan Persyn narcisme.blog

zoek redenen om te lachen en doe dit ook


Onthoud: je hebt de macht om op elk gewenst moment van het onbewuste naar het bewuste leven over te schakelen en te groeien in onoverwinnelijk worden! Als je het beu bent om je slachtoffer te voelen, dan is het vandaag een verdomd goede dag om helemaal onoverwinnelijk te worden.

Ik hoop dat deze post over onoverwinnelijk worden  je van dienst is! Als je het leuk vond, vergeet dan niet om het te delen.

Zoals altijd, heel erg bedankt voor het zijn van een mooie ziel!

Hoe krijgt de narcist(e) je niet meer klein? Onoverwinnelijk worden.


PS  Op zoek naar meer? Misschien wil je dit bericht ook lezen over hoe je je dromen kunt bevrijden of deze over hoe je je denken kunt verbeteren.


Pin It:

 

begin elk gesprek met een positieve gedachte

 

Liefs xx

Johan en Annemie Persyn Declercq

Wij zijn out-reachers die hier zijn om je te helpen onoverwinnelijk worden en je interne BS en blokkades te overwinnen, zodat je een ongelooflijk geweldig leven kunt maken!

We schrijven  over persoonlijke ontwikkeling, manifesteren & meer voor slachtoffers van narcisme.

Als je open staat om meer te leren van ons schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en krijg ons 21 — daagse programma “Leren omgaan met narcisme.”

Bekijk het nieuwe herstelprogramma van Melanie.

Echt bruikbare suggesties.

Lees Meer Kijk meer.

cover book passive agressive behaviorPassive Aggressive Behavior. Instructions to Manage Passive Aggressive Individuals and How to Overcome It Paperback.

Ik wil je bedanken en feliciteren met het downloaden van het boek ‘Passieve agressie: instructies om passief agressieve personen te beheren en hoe je het kunt overwinnen’.

Dit boek bevat beproefde stappen en strategieën om passieve agressie in je eigen leven te overwinnen en hoe je daarmee omgaat in anderen.

Passieve agressie is een verklaring van bedreigende vibe vergeleken met anderen, hetzij direct of achterlijk. Het kan zich op verschillende manieren laten zien. Passieve agressie praktijken kunnen plaatsvinden in een breed scala aan verbindingen, van individu tot werk.

Er is een test die je laat weten of jij of iemand die je kent, communiceert met passief agressiegedrag. Dit boek zal helemaal duidelijk maken wat precies Passieve agressie is en de praktijken die het kan laten zien.

Op dat moment zul je meer te weten komen over enkele effecten of resultaten van passieve agressie methoden. Eindelijk zul je zien hoe je Passieve Agressie in je eigen leven kunt overwinnen en het in anderen kunt beheren.

Ook zul je leren welke stappen je kunt nemen om een ​​meer zelfverzekerd, bepaald individu te laten stoppen met alles wat passieve agressie is Zeer gewaardeerd weer om dit boek te downloaden, ik vertrouw erop dat je het op prijs stelt.

Passive Aggressive. Living with Passive Aggressive Behavior.  An Easy to Follow Step-By-Step Guide to Help You Cope with Hidden Aggression.Paperback.cover book living with passive aggressive behavior

 

Dit boek helpt je alles te leren wat je wilt weten over passief agressief gedrag.

Je zult versteld staan ​​hoe gemakkelijk het is om sommige van de zelfhulpbehandelingen te implementeren.

Het is een eenvoudig te volgen stap voor stap handleiding om u te helpen omgaan met verborgen agressie

Het omgaan met passieve agressieve stoornissen kan overweldigend zijn en het kan zeker een negatief effect hebben op je leven. Als u niet wilt betalen voor therapieën vanwege de hoge kosten, maar als u gezond wilt worden, is dit e-boek precies wat u nodig heeft.

De stapsgewijze handleiding helpt je door je reis te lopen en helpt je om aan de andere kant te komen met je passief agressief gedrag onder controle.

Tegen de tijd dat u klaar bent met dit boek, zult u een veel beter begrip hebben van wat passieve agressieve stoornissen zijn en manieren waarop u uzelf naar een gezonde plek kunt brengen.

Voor degenen aan de andere kant van de vergelijking krijg je hulp bij het omgaan met mensen met passief agressief gedrag.

Je zult alle informatie vinden die je nodig hebt, hier in dit boek:

Hoe jezelf te genezen

Tips en trips om je passief agressief gedrag onder controle te krijgen

Passieve agressieve stoornis en het effect op uw huwelijk

Omgaan met passieve agressieve stoornis bij kinderen

En meer!

Lees dit e-boek en krijg meer inzicht in passieve agressieve stoornissen. Wanneer de stappen worden gevolgd, kunnen de resultaten zeer positief zijn. Binnen een mum van tijd zou je veel beter kunnen omgaan en meer plezier hebben, het leven met je passief agressief gedrag onder controle kunnen uitvoeren.

 

cover book passive aggressionPassive-Aggression. A Guide for the Therapist, the Patient and the Victim.

 

Met absorberende details en deftigheid geeft Kantor klinische beschrijvingen van de dynamiek in dit over het hoofd gezien syndroom: Passief-agressieve persoonlijkheidsstoornis.

Het is een syndroom dat is geworteld in slecht onderdrukte, dun verhulde en indirect ontketende woede. Dit deel presenteert een wetenschappelijk gebaseerde benadering van de patiënt die hem of haar zal helpen om woede op een gezondere en soms levensreddende manier aan te pakken.

Een eclectische benadering — inclusief psychodynamische, cognitief-gedragsmatige en interpersoonlijke technieken — wordt gebruikt om de twee belangrijkste vragen van passieve agressie te beantwoorden: waarom is de passief-agressieve zo boos? En waarom kan hij of zij de boosheid niet directer uiten?

Therapeuten kunnen deze aanpak ook gebruiken om de slachtoffers van passieve agressie te helpen en het lijden dat optreedt in relaties met deze moeilijke mensen te minimaliseren.

passive aggressive disorderPassive: Aggressive Disorder EBOOK.

 

De passief-agressieve persoonlijkheidsstoornis kan worden omschreven als een dwangmatige persoonlijkheid met affectie. Deze individuen brengen een prikkelbare stemming en zurige stemming tot uitdrukking; agressie is vaak chagrijnig en zeurderig.

Ze zijn vaak depressief of somber en voelen zich pervers genoeg om het feest helemaal te bederven – zelfs voor zichzelf. Deze individuen concentreren zich op de negatieve dingen, ze zijn humeurig en pessimistisch.

overcoming hidden anger from spoiling your relationship

Een gids voor het aanpakken van specifieke problemen in verband met verborgen woede identificeert de negatieve berichten en de gevolgen van passief-agressief gedrag.

Dit boek bespreekt gebieden als de oorsprong van verborgen woede in de kindertijd, de invloed ervan op werk en relaties en strategieën om ongezonde patronen te doorbreken.

8 Keys to Eliminating Passive-Aggressiveness. Strategies for 8 keys to eleminating passive agressionTransforming Your Relationships for Greater Authenticity and Joy Paparback. Ebook

 

Veel mensen zeggen vaak “ja” tegen iets als ze liever “nee” zeggen. Ze bieden samenwerking door woorden, maar tonen hoe ze echt voelen – in acties die in tegenspraak zijn met hun woorden. Dat is passieve agressie.

In de kern gaat passieve agressie over het feit dat je niet jezelf bent, wat het onmogelijk maakt om een ​​zuivere relatie met anderen te hebben. Passieve agressie als communicatiemethode maakt iemand niet ‘slecht’.

Het is gewoon een strategie die in de kindertijd is geleerd als een coping-mechanisme, een moeilijk te breken gewoonte. Het veranderen van passief-agressief gedrag vereist kennis, hulpmiddelen en oefening, zoals hier uiteengezet.

Het boek biedt effectieve methoden om passieve agressie om te zetten in gezonde assertiviteit om opbouwend te communiceren via acht sleutels: Herken je verborgen woede; Verbind je emoties opnieuw met je gedachten; Luister naar je lichaam; Stel gezonde grenzen in; Communiceer assertief; Interactie Gebruik Mindfulness; Schakel de Enabler uit; en probleemoplossend voor betere resultaten. Hands-on oefeningen worden getoond, waardoor lezers zichzelf beter kunnen begrijpen.

is it passive aggressive? personalitiesPersonalities Is It Passive Aggressive?: Difficult? Stubborn? Hostile? Procrastination? Free Yourself Now!

Wat is passieve agressiviteit? Welke mensen in jouw leven vertonen dit gedrag? Hoe kun je passief agressief gedrag stimuleren? Passief Agressief: is het een passieve agressieve persoonlijkheid? Moeilijk? Eigenwijs? Vijandig?

“Free Yourself NOW” verklaart dit algemene en verraderlijke persoonlijkheidskenmerk, en hoe je ermee om kunt gaan.

Je zult ontdekken hoe passief agressief gedrag is gerelateerd aan pesten, en hoe je kunt herkennen wanneer passief agressief gedrag op jou is gericht.

Hier is een voorproefje van wat je kunt leren van dit inzichtelijke boek: “Je relaties, als ze gespannen zijn, kunnen een element van passief agressief gedrag bevatten.

Je zult het misschien niet weten omdat dit soort gedrag zich achter een façade verbergt en niet altijd zichzelf duidelijk maakt. Echter, is het net zo schadelijk als agressie, die op een fysieke manier wordt getoond en mentaal inderdaad langetermijneffecten kan hebben.

De schade van mensen die passieve agressiviteit gebruiken, kan langer duren. Het kan inderdaad langer duren dan de blauwe plekken die zijn achtergelaten van een pak slaag. Kinderen die het ervaren, kunnen doorgaan tot hun volwassenheid om de effecten te voelen. “

Heb je het gevoel dat mensen je altijd oppakken en je in je leven mengen? Heb je het gevoel dat wat je doet nooit goed genoeg is? Lijken de mensen om je heen altijd onredelijke eisen aan je te stellen?

Als dat zo is, hebt u misschien een passieve agressieve persoonlijkheid. Maak je geen zorgen – dit handige boek kan je leren jezelf beter te begrijpen, je relaties te verbeteren en een gelukkiger leven te leiden

Nu kopen om jezelf te bevrijden Ontdek hoe je deze lastige persoonlijkheidstrek kunt aanpakken Je zult zo blij zijn dat je deed “

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde bij elkaar toe te voegen.