Zal een veerkrachtige persoon het narcistisch misbruik stoppen?

 

 

Geen beloning verwachten noch directe beëindiging van het narcistisch misbruik.

Waar blijft de beloning voor je 200% inzet in je relatie met de narcist(e)?

Met een schadevergoeding voor het narcistisch misbruik zal je nog geen veerkrachtige persoon worden.

Niet voor de tijd dat je bestede aan hun eten, het geld voor hun hobby’s, het vervoer naar hun afspraken, de zorg voor hun familie, het luisteren naar hun problemen, het inwilligen van hun behoeftes, het verdragen van hun narcistisch misbruik enz.

Hun beloning zal je niet transformeren naar geluk.

Ze zullen niet veranderen. Het is een volgende fase in de afbraak van uw persoonlijkheid.  De dag zal uitblijven dat ze miraculeus zullen veranderd zijn in een zorgzame, medelevende persoon, die wroeging uit over hun daden.

Niemand belooft je om je te compenseren voor al het overwerk dat je hebt gedaan. Wat wel helpt dat is zelf veranderen en een veerkrachtige persoon worden door je droom niet te laten varen.

De kracht van stilte helpt dat je ontwikkelt tot een veerkrachtige persoon.

10 jaar geleden ontdekte ik opnieuw de kracht van stilte. Dat de mate van innerlijke vrede mee bepalend is hoe je leven zich ontplooid. Dat er lijden in de wereld is en we maatregelen kunnen nemen die dat lijden zou verminderen daar was ik reeds lang van bewust.

Ten slotte dienen we allen samen onszelf om te vormen naar geluk of onze planeet wordt onbewoonbaar.

Ellende heeft een spiritueel element om te evolueren naar een veerkrachtig persoon.

Maar had je me tien jaar geleden verteld dat lijden een spiritueel element had, zou dat als zinloos, nodeloos, onzinnig hebben weggevaagd. Nog meer zelfs: voor velen is het lijden een reden om niet te geloven of/en zich af te keren van een liefdevolle God en spiritualiteit.

Ik ga hier niet pleiten voor de machteloze God. Ik geloof dat je liefde ervaart tussen mensen als ze de narcistische trekjes opzij zetten.

Oorlog verwoest levens systematisch, zowel militaire als economische. Er is een grote hoeveelheid stelselmatige ideologie nodig om mensen te overtuigen om een ander te doden en hun ogen te sluiten voor de ontwikkelingen op Europees en wereldvlak.

Een ‘ik eerst ‘ideologie spreekt de narcistische trekjes in ons aan.

Heeft die verwoesting van het leven en de planeet dan een zin? Neen, alleen de vervulling van de wensen van een heel klein percentage (1%) die de goederen en geldstromen controleert.

De strijd voor een andere wereld, een andere politiek zal je bewustzijn aanscherpen en de verbondenheid doen groeien. Die strijd bevat ook een vleugje spiritualiteit.

Maar kan je geloven dat het uitzuigen en verwoesten van jouw persoonlijk leven ook spiritualiteit bevat?

Voor christenen is Jezus het grote voorbeeld van spiritueel lijden. Onschuldig vermoord en voor gek verklaard. Maar verrezen daar hebben sommigen het moeilijk mee.

Narcistische mishandeling wordt opzettelijk toegebracht door iemand van wie je houdt. Een persoon die ook van jou zou moeten houden. Je ouders, broer, zus, partner, kind enz. Maar het kan net zo een leraar zijn die meedoet met pesterijen.

Het richt je op wie je bent, de essentie van jezelf.

Het is een lange termijn berekende geniepige campagne om je onwaardig te doen voelen.

Als dat aanvangt vanaf je geboorte, en jaren verder gezet wordt in familierelaties kan het zelfs een tijd duren voor je je er van bewust bent.

Een aantal van de ideeën uit de omgeving waar je bent opgevoed worden geïnternaliseerd.

Je gaat jezelf geringschatten. Je ontwikkelt ook strategieën om in die situatie te overleven. Ondanks een erkennen van je positie in het gezin en ondanks de ontwikkeling van vaardigheden willen de narcisten in je familie je laten geloven dat andere mensen je in hetzelfde licht bekijken zoals zij jouw bekijken.

Dan plots verschijnt je zielgenoot die belooft al je leed te verzachten. Je denkt dat je eindelijk gered bent en bouwt voluit aan je gezin, om vast te stellen na een tijdje dat jouw partner jou niet verdedigt, in tegendeel je achter je rug zwart maakt.

Dan als de narcist(e) zijn eerste fase is afgerond nl. wanneer je onzelfstandig bent geworden en je prioriteit je kinderen zijn geworden gaat jouw narcistische mishandelaar je doen geloven dat niemand om je geeft. Het narcistisch misbruik kan voluit beginnen.

Niemand zou om je moeten geven, omdat jij als persoon niet liefhebbend bent, geen verlossende kwaliteiten hebt en een verspilling van ruimte en tijd bent.

Je eigen familie verklaart u psychopathisch. Dan stel je vast dat je niet meer de veerkrachtige persoon bent die je voor de relatie was.

Partnergeweld en familie geweld.

Ze maken misbruik van je vergevingsgezinde persoonlijkheid en exploiteren je angst voor verlating.

Als je je verzet bant de familie je aanwezigheid in de familie, is er geen uitnodiging voor familiefeesten, komen ze niet op bezoek.

Uiteindelijk heeft je eigen familie iemand gevonden die je zou kunnen breken waarmee ze je van hen afhankelijk kunnen maken.

Voortaan ga je je hechten aan de narcistische leider in jouw familie ondanks (of eerder, paradoxaal genoeg, vanwege) de ellende waarin je je bevindt. Doe je dat niet dan manipuleren ze je kinderen om je als moeder te verstoten.

En sluiten ze je uit. En als je kinderen niet meedraaien in dat scenario worden ook zij uitgebannen.

Narcistische bejegening is verpletterend voor de geest want het is net alsof je kinderen fysiek, psychisch, emotioneel gevangen houdt die misbruikt worden .

Na een aantal jaren als die kinderen geen blad voor de mond meer houden kom je dan te weten dat er misbruik was.

 

Dat is de reden waarom het trauma zo moeilijk te overwinnen is.

We voelden ons zo volkomen hulpeloos, machteloos en hopeloos in onze geest. We voelden dat we de geestelijke kracht missen om voor onszelf en voor onze kinderen op te komen.

Wanneer gaat die ellende stoppen?

Daarna volgt de vraag : ga je opgeven of ga je onderzoeken hoe je kunt ontsnappen? Ga je grootschalig actie ondernemen om te ontglippen?

Je merkt dat als je het dreigt op te geven, stopt met een andere wijze te doen omdat de vorige niet goed deed je in een dieper gat terecht komt.

Opnieuw zoek je naar strategieën om met deze situatie om te gaan. Je bemerkt zelfs dat je jeugdstrategieën je daarbij moed geven.

Je werkt er dagelijks aan om niet op te geven. Gedachten die je vroeger had om jezelf moed in te pompen worden terug boven gehaald.

’s Nachts lig je wakker. Je zet muziek op dat je verlichting bezorgd. Je steekt je kaarsen aan. De herhaling van woorden (mantra) blijkt ook te helpen om de nacht door te komen. Je begint verhalen en biografieën te lezen.

Hoe ga ik die emotionele pijn verzachten? Kan je dat als spiritueel bekijken?

Je vraagt je af of je nog druk hoeft te maken dat je gebannen bent?

Wat als je je losmaakt van al die relaties die je niet steunden terwijl je misbruikt en verkracht werd en ze ervan op de hoogte waren? Als je vrij bent van al die relaties die kwaad spreken over jou tegenover je kinderen? Wat met die mensen die het misbruik toestopten?

Om wat voor redenen zou je hen nog nodig hebben? Een veerkrachtige persoon heeft die hypocrisie niet nodig rondom zich.

Door dat wakker liggen ’s nachts heb je geleerd dat mediteren helpt, bidden helpt, je hoofd leeg maken helpt.

En vraag je jezelf af : Wat als ik me dagelijks zou toewijden om dankbaar te zijn voor mijn leven en de activiteiten zou doen om innerlijke vrede te vinden? Dat zou kunnen van mij een veerkrachtige persoon maken.

Besef je dat als je je uiteindelijk niet had losgemaakt van die devaluerende relaties dat je nooit jezelf zou hebben ontdekt? Je kunt jezelf goed genoeg vinden ondanks al die vernederingen dat je hebt doorstaan.

Zich losmaken van het narcistisch misbruik is maar de eerste stap die pas compleet wordt als je je dagelijkse toewijdt aan je rouwproces en de realisatie van je dromen. Inzicht in wat narcisme is en hoe de narcist(e) te werk gaat zal daarbij helpen.

Nadat ik door narcistisch misbruik was mishandeld, werd mijn zelf-waarde gestript.

Daarom kwam alle onzekerheid, angst en tekortkomingen die ik over mezelf had gevoeld naar boven.

Het was dat misbruik dat me dreigde in een depressie te storten.

Dan heb je gedachten als : Wat is het leven nog waard als je je kinderen verliest aan een psychopaat? En ze maar een tiental uur per jaar kunt ontmoeten.

Nadat ik door narcistisch misbruik was mishandeld , twijfelde ik niet alleen dat ik liefhebbend, begeerlijk, capabel of adequaat was.

Ik twijfelde zelfs aan mijn vermogen om mijn wonden te overleven. Ik was niet van plan nog een duurzame relatie aan te gaan.

Zou ik als een menselijk wezen op deze planeet leven, zou ik me als een narcist(e) gedragen, of zou ik me opsluiten in isolement?

Moest ik niet eerst voor mezelf zorgen en een veerkrachtige persoon worden, vooraleer ik opnieuw voor een ander kon zorgen?

Dit alles kenterde toen ik de beslissing nam om geen contact met de narcisten en hun vliegende apen aan te gaan in de toekomst. Dan kon ik mijn innerlijke verwonding helen, ongeacht wat het zou kosten.

Ik zou me dienen voor te bereiden om een nieuw leven op te bouwen, maar welke richting wist ik toen nog niet.

 

Ontelbare keren wilde ik niet doorgaan.

De frustratie was zo verwoestend. Ik bad dat ik ging liggen om te slapen en niet wakker worden.

Toen wist ik nog niet dat dit gevoel van hopeloosheid en slopende verdriet deel uitmaakte van een reis die me uiteindelijk zou leiden tot het waarderen en dankbaar zijn voor dit moeilijke en ingewikkelde leven van mij.

Ik vertrok alleen naar Zwitserland voor een paar weken. Las boeken over persoonlijke ontwikkeling. Wandelde en luisterde terwijl naar zelfhulp methodes. Stond stil bij een mooi uitzicht en paste toe wat ik geleerd had. Dat was 10 jaar geleden.

 

De reis van een veerkrachtig persoon.

In het begin verdroeg ik maandenlang van worstelen en lijden zonder te weten of ik vooruitgang boekte in mijn voorbereiding om een nieuwe richting in mijn leven te nemen.

Immers de aantrekkingskracht om terug te gaan naar mijn oude zelf bleef sterk. Ik dacht zelf aan het verkopen van windmolens.

Ik werkte trouwens onder een sterk narcistische baas en zijn zoontje, en ik had geen vrije tijd. Sport deed me ook herinneren aan de zogenaamde ‘goede tijden’ toen ik marathon loper en 100 km runner was, toen ik trainingen kon geven en mensen kon motiveren voor een betere gezondheid.

Was compleet weg van alle personen met narcistisch misbruik een brug te ver?

In hoeverre speelde misbruik amnesie en cognitieve dissonantie een rol om de status quo te behouden. Maar ik hield vol. Na het werk ’s nachts studeerde ik en zocht naar methoden hoe ik me zou losmaken.

Er moest meer in dit leven te vinden zijn voor mij dan narcistisch misbruik. Maar mijn objectiviteit werd vertroebeld door hen die er alle belang bij hadden dat ik geen veerkrachtig persoon werd.

Het duurde maanden voordat ik de kleinste overwinningen kon herkennen want ondertussen had mijn levensstijl zijn tol geëist op mijn welzijn.

De spiritualiteit van narcistische mishandeling onthulde zich in golven, zelfs rimpelingen. Ik bezocht nog een paar keer de bergen in Zwitserland en Italië.

Na belangrijke mijlpalen te hebben ervaren, begon ik te herkennen dat genezing binnen mijn bereik lag.

Maar, nog belangrijker, deze signalen waren ook een indicator dat ik groeide en evolueerde op een spiritueel niveau. In die periode stierven een groot aantal heel liefdevolle mensen uit mijn leven.

Ik kwam daardoor terug in de kerk. Het gemis aan hen zette me aan om contact op te nemen met een vroegere vriendin uit een christelijke gemeenschap in mijn geboortestreek.

1) Ik begon te beseffen dat zelfzorg iets was dat ik nodig had om consequent aan deel te nemen.

Niet alleen omdat ik genas van emotionele mishandeling opgelopen tijdens een overval, maar omdat ik begon te vatten hoe belangrijk het was om mijn zuurstofmasker op te zetten voordat ik anderen kon helpen.

Het leven in een sportcentrum, met bowling, restaurant en dansgroepen enz. kan stressvol genoeg zijn zonder het extra obstakel van toxisch misbruik.

Het is alleen maar logisch dat als je geneest van narcistisch misbruik, je lichaam en geest extreme zelfzorg vereisen. Dat zou dus niet slagen als ik verder nieuwe relaties zou aangaan. Maar ook niet als ik tussen 90 à 100 uur per week bleef werken.

In deze geest begon ik sociale verplichtingen te verminderen,  “nee” te zeggen tegen vrienden en familie, een dutje te doen als ik me uitgeput voelde en tijd vrij te maken om geleide meditaties te doen. De televisie bleef ook uit.

Ik weerstond de drang om excuses toe te zenden waarom ik niet voor mezelf kon zorgen.

Zelfs de drukste manager verwerken zelfzorg in hun werkschema.

Zelfs alleenstaande moeders huren bij gelegenheid een oppas om zichzelf de energie te geven. Ik volhardde verder met mijn begeleide meditaties ‘s nachts. Ik hield een dagboek bij en deed spiegelwerk.

Als een vriend me vroeg om me te bezoeken en ik de energie niet had, weigerde ik respectvol. Ik nam het initiatief om een ​​weinig “egoïstisch” te zijn, omdat ik intuïtief begreep dat ik dat na lange tijd moest beginnen met het bluswerk te doen van andermans vuur.

2) Ik heb voltooid wat nodig was om mijn mentale en fysieke ruimte te beschermen.

Ik stemde niet langer in met overtredingen op mijn privacy en gemoedsrust.

Narcisten en andere Cluster – B ongeordende individuen trekken alles uit de kast wanneer ze proberen een vroegere bron van levering opnieuw in hun rijk van waanzin te brengen.

Ze doen alsof ze veranderd zijn. Om vrienden te willen zijn in het belang van “de kinderen”. Om gewoon een normale persoon te zijn die een typische breuk of scheiding doormaakt.

Ze gaan echter zo ver om je hun relatieproblemen met hun nieuwe partner te vertellen.

Creëer Vrede, Rust en Autonomie.

Mijn beslissing om vrede en rust in mijn leven te creëren, betekende dat ik geen van die dingen wilde of tolereerde.

Daar ik zo graag naar vrede en autonomie verlangde was ik bereid mijn werkgever in mijn leven te blokkeren.

Ik besloot bij hem stelselmatig uit de buurt te blijven en zijn grillen niet te beantwoorden. Daarom bleef ik uit de buurt van zijn zottigheden.

In plaats daarvan stak ik alle noodzakelijke muren op om mijn nieuwe gevoel van vrede te beschermen. Zo voelde ik dat mijn veerkracht groeide.

3) Het kon me niet schelen hoe ze allemaal zouden reageren op mijn beslissingen.

Ik stopte met me zorgen te maken of mijn levenskeuze iemand zou boos maken of hun leven irriteerde. Ik begon te begrijpen dat ware vervulling betekende dat ik mijn eigen dromen, verlangens en ambities respecteerde, ongeacht hoe anderen zouden reageren.

Emotionele afhankelijk kan stoppen om een veerkrachtige persoon te worden.

4) Ik ontdekte dat geen hoeveelheid liefde, zorgzaamheid of empathie een narcistische persoon zal kenteren.

Sterker nog, ik merkte dat het schadelijk en nadelig was voor mijn eigen welzijn om te geloven dat ik een ander persoon kon repareren, corrigeren, veranderen, genezen of redden wanneer ze geen noodzaak inzien om te veranderen.

Daardoor liet ik de fantasie vrij dat er manieren moeten zijn om aan anderen duidelijk te staven hoeveel ik gaf om hun droom.

Wat een prachtige kans voor ware samenwerking met krachtige personen door de focus op het narcistisch misbruik weg te gooien!

Helaas faalden zelfs mijn beste inspanningen van toewijding om zelfs een minuscule hoeveelheid empathie los te weken bij de narcisten in mijn leven.

Waarom? Omdat narcisten, om te begrijpen wat ik aanbood en te begrijpen wat narcisten zouden verliezen als ze niet op het voorstel ingingen, de capaciteit zou moeten hebben voor wederzijdse empathie.

Door empathie zouden ze begrip van het effect op een ander van narcistisch misbruik hebben en hun beslissingen veranderen.

Maar studies hebben aangetoond dat mensen die lijden aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis niet reageren als een normaal mens.

Integendeel, ze hebben structurele abnormaliteiten in de regio van de hersenen die gekoppeld zijn aan het vermogen tot empathie.

Wat dat betekent in termen van de leek voor wat narcisten betreft, dat er gewoon niemand antwoordt als het om de empathische eigenschap gaat. Alleen leugens en valse beloften.

Het leek erop dat mijn narcisten in mijn leven over het vermogen tot empathie beschikten – als ze doen alsof ze wroeging hebben.

Sommige maken dan de beloften dat ze in therapie zullen gaan. Anderen zweren dat ze gaan stoppen met liegen.

Maar voor de ongeordende geest van een narcist(e) zijn hun toezeggingen altijd fake.

Het is een kwestie van tijd voordat narcisten opnieuw met onacceptabel gedrag naar buiten komen.

Daarom leerde ik stoppen met trachten mensen onder controle te krijgen.

Dit is wat ik deed toen ik tevergeefs bleef worstelen om een ​​goed persoon te maken van narcisten in mijn leven.

Ik ben niet aansprakelijk voor hun wandaden.

Daarenboven leerde ik dat ik niemand kon beheersen. Bijgevolg keerde ik me naar binnen om mijn leven en mijn relatie met mezelf te helen.

Ik leerde de kunst van acceptatie.

5) Ik begon gewaar te worden dat een deel van mijn andere relaties een grote energie- en tijdverspilling waren.

Prioriteiten bepalen.

Ik maakte de gewoonte om mezelf te eren. Ik beëindigde alle relaties die niet mijn hoogste goed dienden of gewoon niet op een energetisch niveau goed voelden.

Dan bleek dat door hen soms narcistisch misbruik uitgevoerd werd in opdracht van de narcist(e).

Daardoor werd ik gevoeliger voor andere relaties die me kracht gaven.

Dit betekende niet dat ik een vriend in nood zou dumpen. Maar er waren er toch waarbij ik me gebruikt voelde, en dat waren diegenen waar ik overwoog om mee te stoppen.

6) Ik werd meer bezorgd over wat ik met mijn leven aan het doen was dan wat mijn narcisten deden.

Ik was niet langer geobsedeerd door narcisten in mijn leven. Wat de narcisten uitspookte was hun leven. Als zij zo verheugd waren dan snapte ik dat zij iemand nieuw uitzuigen.

In plaats daarvan concentreerde ik me op mijn toekomst om een veerkrachtige persoon te worden vrij van narcistisch misbruik. Op het worden van een veerkrachtige persoon.

Ik concentreerde me op de bestudering van dingen die betekenis voor me hadden.

Mijn overtuigingen inventariseren over mijn doel in mijn leven was mijn volgende belangrijke stap.

Ik dacht ook na over mijn spirituele overtuigingen en wetenschappelijke overtuigingen.

In toenemende mate vroeg ik me af hoe de rest van mijn leven eruit zou kunnen zien. Zou er nog narcistische misbruik volgen? Ik begon te beseffen dat mijn leven veel meer kon zijn wat ik wilde dat het was.

Mijn besluit stond vast dat ik het belang of niet-belang van mijn bestaande relaties zou revalueren om alleen mensen in mijn kring te houden die ik vertrouwde.

Mensen zouden eerst moeten bewezen hebben dat ze voorbij de oppervlakkigheid van beeld en materialisme waren. Mijn vrienden zouden voortaan geven om dezelfde zaken waar ik om gaf.

Daarom bereidde ik me verder voor om met bepaalde vrienden te stoppen om ruimte te maken voor nieuwe en inspirerende relaties.

7) Ik concentreerde me niet langer op kwesties, maar op oplossingen.

Trouwens al die moeilijkheden waren 10 jaar daarvoor ook aanwezig.

Ik besefte dat ik de macht had om mijn omstandigheden te overstijgen en te veranderen, in plaats van te blijven geloven dat ik overgeleverd was aan krachten van buitenaf.

Ik accepteerde dat er voor elke actie een gelijke en tegenovergestelde reactie moest zijn.

voorbeelden ;

Als je ongewenste cadeaus krijgt zend ze terug naar de afzender en weiger ze.

Als je wordt lastig gevallen en beslopen wordt op straat dien dan een straatverbod in.

Je dient een gevecht te voeren om je vrijheid te beschermen.

8) Ik heb geleerd dat wat je toestaat zal doorgaan.

Een vriendin vertelde me hoe haar man haar kinderen behandelt. Ze ageert letterlijk om hem te doen stoppen met liegen. Zij wil laten zien dat zij zijn misbruik niet zal dulden door te trappen met haar voeten. Ze denkt dat ze het zo voor haarzelf opneemt. Dat ze haar waarden respecteert.

Hetzelfde bij de ex vrouw van mij. Aan het einde zag ik hoe zinloos prediking, ruzie maken of bewijzen geven was. Hoe vreselijk zij was, wat ik deed deed er niet toe zolang ik bij haar bleef of haar eruit zette.

Ik moest uiteindelijk accepteren dat niet alleen mijn geschillen belachelijk waren in het licht van haar voortdurende narcistische misbruik en profiteren. Ik had haar getraind in de mishandeling van mij door op den duur toch toe te geven, alsof ik de sjeik van Dubai ben.

Uiteindelijk leerde ik haar dat zij alles kon doen van narcistisch misbruik en dat er geen consequenties aan verbonden waren.

Totdat ik de krachtige keuze had gemaakt om haar te laten zien dat haar narcistische misbruik niet zou worden getolereerd werd ik een veerkrachtige persoon.

Ik ben eindelijk voor mezelf opgekomen op de enige manier die ik kon en dat was door haar geen geld te geven. Ik liep dan het risico op beschuldiging van verwaarlozing. Maar dat maakte me niet uit.

9) Te zijner tijd stopte ik aan te nemen dat wat mij overkwam een ​​straf was, maar een goddelijk geschenk.

Op een bepaald moment in mijn leven met mijn narcist(e), geloofde ik dat ik straf kreeg voor alle slechte daden. Ik dacht dat het een vorm van vergelding van God was omdat ik dacht dat Hij teleurgesteld in mij was en me narcistisch misbruik liet toedienen.

Ik had zoveel fouten gemaakt dat dit zeker allemaal plaatsvond omdat ik het verdiende.

Om deze overtuiging te bevorderen, verzekerden mijn narcisten me dat die slechte dingen met me gebeurden omdat ik een slecht persoon was.

En ik hield dit geloof jarenlang vast. Totdat ik het innerlijke werk begon te doen om mijn verwonding te genezen.

In de loop van de tijd zag ik dat de lessen die ik had gekregen in het leven niet bedoeld waren om me te bestraffen, maar om me te helpen de valse overtuigingen te overwinnen die ik al zo lang had.

Ik zou uiteindelijk de disfunctionele programmering zuiveren die ik had ontvangen.

Namelijk dat ik niet goed genoeg zou zijn, dat ik zwak was omdat ik een fysiek probleem had waarmee ik was geboren.

Ik begon te begrijpen dat mensen in mijn leven opdoken zodat ik de wonden kon helen die ik sinds mijn kindertijd had gedragen.

10) Ik heb geleerd dat transformatie de sleutel is om je beste leven tot nu toe te leven.

Toen ik me eenmaal distantieerde van emotionele mishandeling en manipulatie door gelijk wie, een goed perspectief had ontwikkeld over hoe relaties zouden moeten functioneren leerde ik om gezonde grenzen te stellen. Daardoor werd mijn leven ongelooflijk bevredigend en vredig.

Dat wil niet zeggen dat ik sinds ik verhuist ben, artikelen schrijf, pleegouder ben, gehuwd ben geen moeilijke tijden heb meegemaakt. Ervaren we niet allemaal ups en downs in het leven.

Maar toen ik mezelf begon te eren en mijn waarde te erkennen, stond ik niet langer toe dat negatieve mensen mijn leven domineerden, dicteerden hoe ik het moest leven en hun narcistisch misbruik deden slikken.

Ik tolereerde niet langer onaanvaardbaar gedrag of respectloze mensen en hun deprimerende attitudes.

In het begin was het moeilijk om te handelen op manieren die in contrast stonden met hoe ik normaal zou handelen. Ik wilde erkenning, verantwoording en rechtvaardigheid.

En hoewel mijn leven het resultaat was van alle beslissingen die ik tot dat moment had genomen, ontdekte ik dat ik niet hulpeloos ben. Ik stelde me mijn beste leven voor dat in vervulling zou gaan en werkte er vervolgens aan om het mogelijk te maken.

Als je een giftige relatie probeert te achterhalen is dat zo afschuwelijk en verlammend als het in het begin voelt om geen contact te gaan. Er komt geen einde aan.

Het lichaam en de geest hebben wijsheid. Ze weten hoe ze zichzelf moeten helen van narcistisch misbruik als je de omstandigheden creëert waarin ze dat kunnen doen.

Geef ze die kans door een veerkrachtige persoon te worden – je wonden te helen en die eigenschappen van jezelf te veranderen waardoor je kwetsbaar bent voor een narcistisch misbruik.

De belangrijke vraag die mensen me stellen is : Hoe blijf je dat volhouden?

Om de grote vraag te beantwoorden Hoe blijf je gaan? Dag voor dag ervoor zorgen dat je op deze dag begint te realiseren wat je in dit artikel hebt gelezen, en elke ochtend opnieuw een verbintenis aangaat met jezelf.

Het zal je niet dienen om passief voort te doen met zitten wachten op een magische remedie. Je krijgt alleen resultaat als je actie onderneemt.

Er zijn honderdduizenden mensen zoals jij die positie hebben genomen tegen hun gewelddadige partners en narcistisch misbruik en toch na veel persoonlijke inspanningen een veerkrachtig persoon geworden zijn.

Je hebt een voorproefje gekregen van het goede leven – en die smaak van vrijheid.  Verbondenheid met empathische mensen en persoonlijke groei is te zoet om terug te keren naar het bekrompen leven die je had.

Vergeet nooit, er zijn geen garanties. De veiligste investering die je kunt doen is op jezelf – op je eindeloze vermogen om te leren en te groeien en bij te dragen met je speciale gaven aan de wereld. Deel dit artikel met je beste en vertrouw volle vrienden. Ze zullen je er dankbaar voor zijn!

 

Johan Persyn.

Aanverwante teksten.

mentaal kapitaal e-boekMentaal kapitaal versterk je mentale veerkracht en vermijd burn-out.
Veerkracht onze natuurlijke weerstand tegen een leven vol stressVeerkracht. Onze natuurlijke weerstand tegen een leven vol stress.
Werkboek Hooggevoeligheid & Mindfulness geluk, veerkracht & intuïtieWerkboek Hooggevoeligheid & Mindfulness geluk, veerkracht & intuïtie.
Allemachtig via veerkracht naar invloedAllemachtig via veerkracht naar invloed.
Veerkracht Auteur: Aagje Vanwalleghem Taal: NedeVeerkracht.
De cirkel is rond mijn lessen over leven, liefde, geluk en veerkrachtDe cirkel is rond mijn lessen over leven, liefde, geluk en veerkracht.
Werkboek veerkracht ontwikkelenWerkboek veerkracht ontwikkelen.
Optie B confronteer tegenslag, bouw veerkracht en vind Optie B confronteer tegenslag, bouw veerkracht en vind gelukgeluk.
Vergroot de veerkracht in jezelf en je teamVergroot de veerkracht in jezelf en je team.
Aan de slag met positieve psychologie meer veerkracht en zelfvertrouwen voor leerlingen van 10 tot 15 jaarAan de slag met positieve psychologie meer veerkracht en zelfvertrouwen voor leerlingen van 10 tot 15 jaar.

1 Feedback on “Zal een veerkrachtige persoon het narcistisch misbruik stoppen?”

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.