Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Limieten aan zelfgenezing?

Een typische post op onze website over zelfgenezing heeft een paar ingrediënten:

Een kleurrijke afbeelding (denk aan groenblauw, mauve, een zacht koraal) met een kleine illustratie of grafiek, vergezeld van een bijschrift, meestal een paar honderd woorden lang, dat ingaat op een centraal onderwerp. Zijn dat limieten aan zelfgenezing of is dit juiste de nodige hoeveelheid in kleine beetjes?

Die kleuren zijn gekozen om je op je gemak te stellen. Blijkbaar worden ze ook als vrouwelijk beschouwd. Maar mannen lezen ook onze berichten en blogs. Als het enigszins kan plaatsen we er ook een video bij! Maar de meeste video’s vind je via ons YouTubekanaal, omdat de website anders vertraagd wordt.

Het gemiddeld aantal woorden op onze blogs is nu rond de 1200.

Dat is heel wat meer dan een tweet van de zo bewonderde politici en beroemdheden. De tekst bij Instagram is heel wat minder, maar in principe als ik verder de kwaliteit van de blogs zal stijgen kan dit niveau ook bereikt worden op Instagram. Daarmee kan zeker niet gezegd worden dat we niet ongenuanceerd te werken gaan bij onze holistische benadering.

We baseren ons advies op onze eigen ervaring als ervaringsdeskundige van narcisme en trauma.

Annemie als beoefenaar van de orthopedagogie met vooral kwetsbare groepen. We beroepen ons op verschillende theoretici zoals Andries Baert, René Girard, Manu Keirse, Dieter Burssens, Nicole Schoofs, Chris Van Dam, Randall Munroe, Paul Heyndrickx, Jef Barbier, Peter Dierinck enz. maar komen daar wel in op voor de mensenrechten.

Om armoede niet zomaar de individuele verantwoordelijkheid te noemen, en de kwetsbaarheid dat dit met zich meebrengt voor trauma gaat in tegen het establishment, maar niet tegen wijsheid.

Het is een verschuiving om de geestelijke gezondheid tevens bij de samenleving, het klimaat en de economische en sociale verhoudingen in de wereld te leggen.

Alsof dat het iets nieuws zou zijn dat die spanning ons niet bereikt via Twitter.

Het spreekt van zelf door die verschuiving en inzichten dat we enkele overtuigingen die we in de kindertijd hebben aangeleerd gaan moeten afleren en opnieuw enkele kernthema’s van de samenleving moeten aanleren.

Dat we daarbij zelf de grootste verantwoordelijkheid hebben is geen groot nieuws, en dat een pilletje het niet zal oplossen ook niet.

Dus, wat doet een zelfgenezer? 

Volgens ons kun je gemakkelijk financiële, emotionele en fysieke afhankelijkheid herkennen. Als je die codependentie hebt vastgesteld kun je beginnen met je innerlijke kind her op te voeden.

Je kunt ontdekken hoe je je ego kunt kalmeren, en trauma aanpakken op een manier die veranderingen in levensstijl omvat zonder de beperkingen van het diagnosegerichte establishment. 

Als je een trauma hebt opgelopen door verkrachting hoef je niet per se naar een psychiater. Als je in therapie bent spreekt het vanzelf om een afspraak met je psycholoog te maken en dat je naar de arts gaat ook.

Niet alleen kunnen je vrienden je steunen, maar je hebt ook enkele werktuigen waardoor je je trauma herstelt. Wat niet wil zeggen dat je daar bij een natuurlijk middel nodig hebt om de eerste dagen te kunnen slapen.

Welke gevestigde psychologische principes en behandelingen – zoals gesprekstherapie, de DSM-5 en het louter diagnosticeren van psychische problemen we daarmee overboord gooien besef ik niet, maar je kunt niet wachten om te handelen naar herstel.

Zelfgenezing in onze context gaat over trauma herstel! Niet over zware psychosen en andere zware psychiatrische problemen. Het gaat over rouw en verdriet verwerking en herstel van trauma’s!

Als dit als scepsis beschouwd wordt dan graag zelfs.

De eerste uren en de gesprekken die mensen na een acuut trauma voeren zijn van groot belang, omdat ze niet in de slachtofferrol zullen blijven, om hun rechten op te eisen, om hun schaamte te verminderen, en om sporen te verzamelen.

Er is ook niets mis mee om een eigen mening te vormen, vooral als het over je eigen lichaam gaat.

De zelfgenezing biedt – dat we zelfgenezende kracht die we nodig hebben in ons hebben, en we zelf naar boven kunnen brengen als we de tools gebruiken, en die leren kennen met een beetje begeleiding over hoe ze te gebruiken. Dat is zowel versterkend en bevestigend. 

Het is gemakkelijk te begrijpen waarom het concept van zelfgenezing aantrekkelijk is in de tijd waarin we leven!

De medische kosten zijn ongekend hoog; verzekering dekt minder behandelingen dan ooit; geestelijke gezondheid wordt door de medische wereld nog steeds beschouwd als een tussen haakjes in plaats van een centraal facet van welzijn; en wellnessbedrijven die gezondheid aanmoedigen in plaats van de hulp van gevestigde professionals zoeken, zijn absoluut overal. En de professionals kunnen de vraag niet volgen!

Wat vroeger alleen voor de elite beschikbaar was, komt dankzij internet ook ter beschikking van de massa. De desinformatie blijft natuurlijk wel een gevaar. Je moet een beetje je weg kennen en de valkuilen vermijden.

De zelfgenezing-beweging heeft tot doel het idee te bevorderen dat een goede geestelijke gezondheid begint bij te luisteren naar je lichaam, en misschien zelfs daar eindigt.

Kortom, met de wil van het individu om gezond te bewegen, gezond te denken en gezond te eten.

Je hoeft daarvoor niet tegen de conventionele berichten rond geestelijke gezondheid en welzijn in te gaan want die zijn de laatste 50 jaar enorm geëvolueerd. Je kunt er eerder uitkiezen en zien wat voor je van toepassing is. Bepaalde ideeën van vroeger zoals elektroschok komen weer op de voorgrond zoals hier.

Wat we aanbieden en de zelfgenezing-beweging in het algemeen vormt een alternatief voor mensen die zich in de steek gelaten voelen door traditionele systemen van geestelijke gezondheidszorg waar de drempel te hoog ligt, en waar mensen behandelingsmoe zijn. Eigenlijk zouden die traditionele systemen zich dienen te concentreren op de “zware” gevallen.

Ontoegankelijkheid!

Dat komt door de ontoegankelijkheid (volgens gegevens verzameld door Mental Health America in zijn 2020 Access to Care-enquête, meldde 22,3% van alle volwassenen met een psychische aandoening dat ze niet de behandeling konden krijgen die ze nodig hadden, een statistiek die niet meer afgenomen sinds 2011), of een andere vervreemdende factor zoals een gebrek aan concrete resultaten, pure vermoeidheid of een combinatie van deze obstakels laat ik in het midden.

Natuurlijk zijn de besparingswoede van de rechtse regeringen op gezondheidsvlak ook een oorzaak. 

En blijkbaar zoeken veel mensen online naar een oplossing: LePera zelf heeft sinds juli 2018 meer dan 2 miljoen volgers verzameld en de tag zelfgenezing kreeg vanaf april 2020 meer dan 160.000 berichten. Op vandaag heeft dr. Nicole 4.4 miljoen volgers en 1724 eigen berichten. De tag #zelfgenezingdvermogen heeft (self-healers) 1884 berichten en in de Engelse taal 553.774 berichten. Het blijft dus groeien en een echte globale beweging.

Ik ben ook erg betrokken bij de zelfgenezers-gemeenschap. 

Ik wil dat iedereen weet dat er een kans is om te genezen van je mentale problemen door enkele werktuigen te gebruiken. Zoals ademwerk, egowerk, toekomstdagboeken, stretching, meditatie enz.

Ik waak over de toegankelijkheid en de transparantie. Coachen en Therapeuten dienen eveneens duidelijk te zijn over wat ze aanbieden en aan welke prijs. En niet van de zelfgenezingsbeweging hun terrein maken voor gemakkelijke winsten.

Ik ben het levende, ademende, zelfactualiserende bewijs dat wat [LePera en de zelfgenezingsbeweging] leert, werkt.

Sinds ik enkele adviezen toepas kan ik weer 8 km stappen in 90 min. Iets wat ik in de laatste 14 jaar niet meer voor mogelijk achtte. De invloed van de adviezen van Dr. Nicole en het formaat waarin ze dat brengt, had onmiddellijk effect.

Het stemt trouwens overeen met mijn antropologische visie nml. die van de mimetische ‘theorie’ ondertussen bewezen ontwerp met de spiegelneuronen van René Girard. Gecombineerd met de geleide verschuivingsmeditatie van Melanie en affirmaties heb ik goede resultaten. Daardoor heb ik mijn medicatie van spierverslappers en ontstekingsremmers tot een minimum kunnen brengen.

Tegen Zelfverraad een gemeenschappelijke strijd!

Na het lezen van een bericht over zelfverraad, begon ik eindelijk mijn eigen onvermogen om me aan mijn verplichtingen te houden in te zien als een gemeenschappelijke strijd, in plaats van een diepe persoonlijke fout.

Zelfverraad wordt ons onbewust aangeleerd in de beïnvloedbare periode van voor 7 jaar, o.a. door parentificatie. Het is sinds dat inzicht dat ik opnieuw mijn passie op de eerste plaats heb gezet sinds 1998 waar ik die ben begin te verwaarlozen, namelijk lopen! Gelukkig ben ik mijn tweede passie in actie kunnen brengen vanaf 2010 door te online teksten te schrijven.

evolutie weg van narcisme, limieten aan zelfgenezing
De juiste groeitaken voor stimulering van zelfgenezing bij trauma!

Ik zag iedereen in mijn leven slagen, en ik voelde me vastgelopen, overweldigd en hopeloos ondanks het vele werk wat ik deed.

Daarna was het alsof ik steeds te laat kwam en me liet leiden door foute guru’s.

Natuurlijk heb ik dokter Nicole Lepera nog nooit ontmoet. Ik weet dat door video’s te bekijken je kunt het gevoel krijgen dat je iemand kent. Via sociale media kun je een imago opzetten, maar vroeg of laat komen er barsten in, te meer daar ik net met narcistische profielen wel wat ervaring heb.

In alle geval Dr Nicole doet me meer dan anders geloven dat genezing van mijn chronische rugpijnen kan, en dat ik op mijn 66 jaar misschien weer 10 km kan joggen. Dat is nog een grote weg af te leggen voor een marathon of een 100 km.

Voor mij zal dat een bewijs zijn van mijn trauma herstel en het zelfgenezend vermogen van mijn lichaam.

De tools die ik daarbij gebruik deel ik graag met je, omdat ze in geen geval gevaarlijk zijn. De effectiviteit is vooral de toepassing in babystapjes, anders kun je wel tijd verliezen.

We hebben hier sinds het begin juli 2021 grote veranderingen aangebracht aan onze levensstijl. Daardoor zijn er nu doelen binnen ons bereik, en ik mag samen met de werktuigen die Melanie aanbiedt dr. Nicole ook een lichtbaken noemen.

Op die manier kan ik nu mijn chronische rugpijnen beheersen.

Zonder de toepassing van het ademwerk en egowerk zou ik nu niet staan waar ik nu ben. Het helpt zowel de huidige pijnen te verlichten in mijn lichaam, als de overtuiging over mijn mogelijkheden te veranderen.

Sindsdien heb ik geen nieuwe fysieke problemen gekregen. Natuurlijk ga ik me een griepvaccin aanschaffen, neem ik nog medicatie voor een te hoge cholesterol. We controleren ook regelmatig onze bloeddruk en binnenkort volgen we onze hartslag tijdens de trainingen.

Het is meer dan 40 jaar geleden dat ik nog een therapeut geraadpleegd heb en het ziet er niet naar uit dat praattherapie in de toekomst nog een grote rol zou vervullen bij mij.

Ik vind het leuk dat de memes die dr. Nicole Lepera maakt duidelijk en beknopt zijn.

Maar ik zie er ook naar uit om haar boek te lezen. Als je haar podcast en haar blog volgt, heb je na een tijdje een overzicht van haar werkmethode, maar ik ben ervan overtuigd dat er in de toekomst door samenwerking met andere zelfgenezers nog nieuwe tools zullen bij komen.

Ze raken aan de algemene menselijke ervaring die we allemaal voelen. En dan volgt ze dat op met echt goede anekdotes en bruikbare items. Die tools zijn de kern van zelfgenezing.

 Het is niet zo dat ik ze allemaal elke dag doe, maar ik weet dat die tools er voor me zijn als ik klaar ben om aan één specifiek ding in mijn leven te werken.

Natuurlijk weten we dat de klimaatverandering en verontreiniging, het vernietigen van de biodiversiteit zijn invloed heeft op de fysieke en geestelijke gezondheid van de mens. Zelfgenezing zal daarbij een stuk helpen. Maar net zoals rond nieuwe virussen die daardoor overspringen op de mens ga je dat niet stoppen met zelfgenezing.

Die tools hebben minder en minder hun effect naarmate de problemen zwaarder worden.

Kalmte kan je redden, dat wel, maar in veel gevallen heb je bij verdrinken als gevolg van overstromingen een reddingsboot nodig. Zoals bij bosbranden alleen brandweerlieden van onderhang kan redden. Maar voor herstel van trouwens zal het nodig zijn om massaal die werktuigen kenbaar te maken en te verspreiden.

De strijd voor geestelijke gezondheid zal er door het volk moeten komen, gelijk met de strijd voor een gezond klimaat, en tegen de ongelijkheid. Er zijn limieten aan zelfgenezing, maar we moeten naar een nieuw ecosysteem voor mentale gezondheid waarin alle mogelijkheden worden betrokken en de gebruiker de keuzevrijheid heeft.

Ik hoop dat mijn ervaringen helpen om andere mensen te overtuigen enkele van die tools en zelfgenezingstips te gebruiken en te beoordelen wat het resultaat ze krijgen als ze deze 30 dagen toepassen.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media.

Lees meer

knop voor alle groeitaken

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.588 andere abonnees