Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

De struikelblokken om te genezen van narcistisch misbruik? +video

Belangrijk is dat je zo snel als het kan van je trauma afkomt. Van je trauma genezen en persoonlijk groeien is een noodzaak! Waarom? Omdat het trauma niet verder je leven zou vergallen en veel kansen in je leven onmogelijk maken. Helaas zijn er struikelblokken die genezen van narcistisch misbruik beletten.

In tegendeel als je geneest van je trauma zal je meer mogelijkheden hebben dan dat je voordien had.

Er zijn enkele belemmeringen en verkeerde overtuigen die ervoor zorgen dat een behandeling moeilijk verloopt. Het speelt geen rol welke behandeling of zelfgenezing “het slachtoffer” gebruikt er zijn nu verschillende struikelblokken die genezen van narcistisch misbruik belemmeren.

Het duurt vrij lang voordat een persoon een behandeling wil toepassen ook al is die persoon van de effectiviteit overtuigd.

In deze video komen nog enkele belemmeringen aanbod die ervoor zorgen dat er hindernissen dienen overwonnen te worden om een bloeiend leven te kunnen leiden.

Handboek EMDR een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma, struikelblokken genezen narcistisch misbruik
Klik op de foto voor meer info!

Bovendien vind je hieronder de algemene struikelblokken voor het genezen van narcistisch misbruik en behandeling van PTSS.

Deze studie vermeldt dat er online-mogelijkheden zijn om PTSS aan te pakken. Bovendien bevestigt deze studie dat vrijwilligers zullen nodig zijn (zoals wij) gezien de hoeveelheid mensen die dienen behandeld te worden.

We bemerken dan ook dat de wachtlijsten voor het verkrijgen van een therapie lang zijn, zowel in Nederland als in België.

Uitdagingen voor het leveren van gezondheidszorg aan getraumatiseerde bevolkingsgroepen: belemmeringen voor PTSS-behandelingen en de behoefte aan nieuwe ontwikkelingen!

In veel culturen kunnen traumalijders stigmatisering ervaren en een gebrek aan erkenning.

De negatieve rol van het ontbreken van sociale erkenning is aangetoond in verschillende onderzoeken. Negatieve attitudes ten opzichte van overlevenden van trauma’s in een samenleving leiden tot vermijdende hulpzoekende gedragingen.

Het gebrek aan sociale erkenning van trauma’s en de gevolgen ervan resulteert in ontoereikend gezondheidszorgbeleid op nationaal niveau.

De EMDR-revolutie, verander je leven herinnering na herinnering verander je leven herinnering na herinnering : een gids voor cliënten, struikelblokken genezen narcistisch misbruik
Klik op de foto voor meer info!

Vermijden en trauma openbaarmaking.

Een van de belangrijkste PTSS – symptomen is vermijding. Overlevenden met PTSS – symptomen vermijden de onthulling van traumatische ervaringen en traumaherinneringen. Bovendien zijn ze terughoudend om hulp te zoeken.

Studies naar de openbaarmaking van trauma hebben aangetoond dat het een opvallende voorspeller is van PTSS – symptomen. In combinatie met een gebrek aan erkenning van overlevenden, kan de onthulling van trauma’s worden beïnvloed.

Dit leidt tot het vermijden van gezondheidszorgdiensten. Dit vermijden is zelfs in contexten waar evidencebased behandelingen beschikbaar zijn.

Beperkte middelen.

We hebben aanwijzingen dat psychologische behandelingen (TF-CBT, EMDR, enz.) voor overlevenden van trauma’s de meest effectieve behandelingen zijn voor PTSS.

Er zijn echter gekwalificeerde artsen of psychologen met training in traumagerichte behandelingen nodig om deze behandelingen te bieden.

Een slechte infrastructuur voor gezondheidszorg en het gebrek aan opleidingsinstituten kunnen in veel landen een opvallende struikelblokken voor het genezen van narcistisch misbruik en voor het aanbieden van op trauma geïnformeerde op bewijs gebaseerde behandelingen.

Verrassend genoeg is zelfs in veel Europese landen de toegang tot hoogwaardige evidencebased traumagerichte behandelingen beperkt, zoals blijkt uit de recente analyse van traumabehandelingen in zeven Europese landen.

Vraagbaak EMDR oplossingen en tips voor emdr-behandelingen, struikelblokken genezen narcistisch misbruik
Klik op de foto voor meer info!

Lopende conflicten en rampen.

Het is buitengewoon moeilijk om PTSS – behandelingen te geven in een land met een aanhoudend conflict of zelfs een oorlog. Bevindingen uit studies in post-conflictgebieden geven ook aan dat de PTSS – percentages in deze landen aanzienlijk hoger zijn en in de algemene populatie en tot 40% kunnen oplopen.

Praktijkboek EMDR casusconceptualisatie en specifieke doelgroepen
Klik op de foto voor meer info!

Toekomstige aanwijzingen voor de ontwikkeling van het veld!

Daarom worden verschillende toekomstige aanwijzingen voor het traumatische stress-veld van onderzoek die relevant zijn voor nationale en internationale ontwikkelingen in de gezondheidszorg die kunnen bijdragen aan het verkleinen van de kloof van onbehandelde PTSS in getraumatiseerde populaties voorgesteld:

cover boek Casusboek EMDR
Klik op de foto voor meer info!

Culturele gevoeligheid.

We hebben belangrijk bewijs van de interculturele validiteit van de PTSS – diagnose. Er is echter een behoefte aan culturele gevoeligheid bij PTSS – behandeling. Meer interculturele studies zijn nodig om de effectiviteit van PTSS – behandelingen in landen buiten de hoog-inkomenslanden in Noord-Amerika en Europa te valideren.

Bovendien moeten therapeuten worden getraind om te kunnen oefenen in multiculturele omgevingen in de context van globalisering en migratie. Zowel het tekort aan studies als opleiding in multiculturele omgevingen vormen struikelblokken in het genezen van narcistisch misbruik.

Alternatieve modellen van gezondheidszorg. 

Er is een groeiend aantal onderzoeken dat aantoont dat op internet gebaseerde interventies even effectief kunnen zijn als traditionele face-to-face-behandelingen.

Wereldwijdestappen voor de ontwikkeling van e-klinieken met online meertalige beoordelingen en behandelmodules kunnen de toegang tot op bewijsmateriaal gebaseerde behandelingen van PTSS vergemakkelijken.

Zelfhulp op internet gebaseerde programma’s voor stressmanagement kunnen de kosten van behandelingen aanzienlijk verminderen en kunnen een nuttige oplossing zijn als preventie- en interventiemethode.

Betrokkenheid van niet-professionele vrijwilligers. 

De geestelijke gezondheidszorg instanties beschikken over onvoldoende geschoolde professionals in evidencebased traumabehandelingen kunnen toepassen. Daarom moeten we onze concepten van levering van geestelijke gezondheidszorg herzien om de struikelblokken op te ruimen voor het genezen van narcistisch misbruik zoals wij dan met de zelfgenezingsbeweging.

We moeten gebruikmaken van vrijwilligers en andere niet-professionals die effectieve zelfhulpprogramma’s kunnen verspreiden. Deze vrijwilligers kunnen helpen bij het aanpakken van de psychologische behoeften van overlevenden van trauma’s.

Wereldwijde kunnen train-the-trainers-programma’s het trainen van vrijwilligers en niet-professionals om behandelingen te geven, mogelijk in zelfhulp, vergemakkelijken.

Ga zelf op zoek naar iets wat je kunt doen ter overbrugging als je op een wachtlijst staat: zoals de adviezen rond zelfgenezing!

Bijvoorbeeld een mindfulness- of assertiviteitstraining. Het wijkteam in je buurt is goed op de hoogte van het aanbod in je regio. Ook kun je kiezen voor een tijdelijke lichtere therapie. Op de website van beroepsvereniging NVPA  vind je psychosociaal therapeuten in het hele land. Als je aanvullend verzekerd bent, krijg je enkele gesprekken vergoed.

En gebruik de adviezen die je op het internet kunt vinden om te voorkomen dat je verder afglijdt. Maak wel onderscheid tussen betrouwbare en minder betrouwbare sites.

Heb je vragen of suggesties? We antwoorden graag.

Steun elkaar in de commentaren!

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media.

Lees meer

knop voor alle groeitaken

Legale informatie. Dit artikel bevat algemene informatie van referentiekarakter en mag niet worden beschouwd als een alternatief voor de aanbevelingen van een arts. We zijn niet verantwoordelijk voor enige diagnose die door de lezer wordt gesteld op basis van het materiaal op de site. We zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere internetbronnen waarnaar in dit artikel wordt verwezen. Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan een arts.


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.587 andere abonnees