De struikelblokken om te genezen van Narcistisch Misbruik?

 

Belangrijk is dat jij zo snel mogelijk van je trauma afkomt. Van je trauma genezen en persoonlijk groeien is een noodzaak omdat het trauma niet verder je leven zou vergallen en dingen onmogelijk maken.

In tegendeel als je geneest van je trauma zal je meer mogelijkheden hebben dan dat je voordien had.

Er zijn een aantal belemmeringen en verkeerde overtuigen die er voor zorgen dat een behandeling moeilijk verloopt, het speelt geen rol welke behandeling of zelfgenezing ‘het slachtoffer” gebruikt.

Het duurt soms vrij lang vooraleer een persoon een behandeling wil toepassen ook al is die persoon van de effectiviteit overtuigd.

In deze video komen nog een aantal belemmeringen aanbod die er voor zorgen dat er een hindernis dient overwonnen te worden om een bloeiend leven te kunnen leiden.

Bovendien vind je hieronder de algemene belemmeringen voor behandeling van ptss.

Deze studie vermeldt dat er online mogelijkheden zijn om ptss aan te pakken en tevens dat vrijwilligers zullen nodig zijn gezien hoeveelheid mensen die dienen behandeld te worden.

We bemerken dan ook dat de wachtlijsten voor het verkrijgen van een therapie lang zijn, zowel in Nederland als in België.

Uitdagingen voor het leveren van gezondheidszorg aan getraumatiseerde bevolkingsgroepen: belemmeringen voor PTSS-behandelingen en de behoefte aan nieuwe ontwikkelingen

In veel culturen kunnen traumalijders stigmatisering ervaren en een gebrek aan erkenning.

De negatieve rol van het ontbreken van sociale erkenning is onlangs aangetoond in verschillende onderzoeken.

Negatieve attitudes ten opzichte van overlevenden van trauma’s in een samenleving leiden tot vermijdende hulpzoekende gedragingen.

Het gebrek aan sociale erkenning van trauma’s en de gevolgen ervan resulteert in ontoereikend gezondheidszorgbeleid op nationaal niveau.

Vermijden en trauma openbaarmaking.

Een van de belangrijkste PTSS – symptomen is vermijding.

Overlevenden met PTSS – symptomen vermijden zeer vaak de onthulling van traumatische ervaringen en traumaherinneringen en zijn mogelijk terughoudend om hulp te zoeken.

Studies naar de openbaarmaking van trauma hebben aangetoond dat het een opvallende voorspeller is van PTSS – symptomen.

In combinatie met een gebrek aan erkenning van overlevenden, kan de onthulling van trauma’s worden beïnvloed.

Dit resulteert in het vermijden van gezondheidszorgdiensten, zelfs in contexten waar evidence-based behandelingen beschikbaar zijn.

Beperkte middelen. Er zijn aanwijzingen dat psychologische behandelingen (TF-CBT, EMDR, enz.) Voor overlevenden van trauma’s de meest effectieve behandelingen zijn voor PTSS.

Er zijn echter gekwalificeerde artsen of psychologen met training in traumagerichte behandelingen nodig om deze behandelingen te bieden.

Een slechte infrastructuur voor gezondheidszorg en het gebrek aan opleidingsinstituten kunnen in veel landen een opvallende belemmering vormen voor het aanbieden van op trauma geïnformeerde op bewijs gebaseerde behandelingen.

Verrassend genoeg is zelfs in veel Europese landen de toegang tot hoogwaardige evidence-based traumagerichte behandelingen beperkt, zoals blijkt uit de recente analyse van traumabehandelingen in zeven Europese landen.

Lopende conflicten en rampen.

Het is buitengewoon moeilijk om PTSS – behandelingen te geven in een land met een aanhoudend conflict of zelfs een oorlog.

Bevindingen uit studies in post-conflictgebieden geven ook aan dat de PTSS – percentages in deze landen aanzienlijk hoger zijn en in de algemene populatie tot 40% kunnen oplopen.

Toekomstige aanwijzingen voor de ontwikkeling van het veld

 

Daarom worden verschillende toekomstige aanwijzingen voor het traumatische stress-veld van onderzoek die relevant zijn voor nationale en internationale ontwikkelingen in de gezondheidszorg die kunnen bijdragen aan het verkleinen van de kloof van onbehandelde PTSS in getraumatiseerde populaties voorgesteld:

  1. Culturele gevoeligheid . We hebben substantieel bewijs van de interculturele validiteit van de PTSS – diagnose. Er is echter een behoefte aan culturele gevoeligheid bij PTSS – behandeling. Meer interculturele studies zijn nodig om de effectiviteit van PTSS – behandelingen in landen buiten de hoog-inkomenslanden in Noord-Amerika en Europa te valideren. Bovendien moeten therapeuten worden getraind om te kunnen oefenen in multiculturele omgevingen in de context van globalisering en migratie.
  2. Alternatieve modellen van gezondheidszorg . Er is een groeiend aantal onderzoeken dat aantoont dat op internet gebaseerde interventies even effectief kunnen zijn als traditionele face-to-face-behandelingen.
  3. Wereldwijde initiatieven voor de ontwikkeling van e-klinieken met online meertalige beoordelingen en behandelmodules kunnen de toegang tot op bewijsmateriaal gebaseerde behandelingen van PTSS vergemakkelijken.
  4. Zelfhulp Op internet gebaseerde programma’s voor stressmanagement kunnen de kosten van behandelingen aanzienlijk verminderen en kunnen een nuttige oplossing zijn als preventie- en interventiemethode.
  5. Betrokkenheid van niet-professionele vrijwilligers. We zullen binnenkort niet over voldoende geschoolde professionals in evidence-based traumabehandelingen beschikken. We moeten onze concepten van levering van geestelijke gezondheidszorg herzien.
  6. We moeten gebruikmaken van vrijwilligers en andere niet-professionals die effectieve zelfhulpprogramma’s kunnen verspreiden en kunnen helpen bij het aanpakken van de psychologische behoeften van overlevenden van trauma’s.
  7. Wereldwijde kunnen train-the-trainers-programma’s het trainen van vrijwilligers en niet-professionals om behandelingen te geven, mogelijk in zelfhulp, vergemakkelijken.

Heb je vragen of suggesties? We antwoorden graag.

De EMDR-revolutie, verander je leven herinnering na herinnering verander je leven herinnering na herinnering : een gids voor cliënten

 

Handboek EMDR een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotr

 

Vraagbaak EMDR oplossingen en tips voor emdr-behandelingen

 

Praktijkboek EMDR casusconceptualisatie en specifieke doelgroepen

 

cover boek Casusboek EMDR

 

EMDR EBOOK Tooltip de meest effectieve traumatherapie

 

cover book Trauma-Focused CBT for Children and Adolescents Treatment Applications

e-book

 

https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=53616&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Ftrauma-focused-cbt-for-children-and-adolescents%2F9200000005220193%2F&name=struikelblokken%20om%20te%20genezen&subid=e-book

paperback

 

Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten met de methode: traumagerichte cognitieve gedragstherapie

 

Werkboek voor ouders bij de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie

 

cover boek Handboek preventieve interventie voor pleeg- en adoptieouders bij jonge kinderen met een problematische gehechtheid

Annemie Persyn Declercq
Orthopedagoge

Ik wil je gewoon laten weten dat dit je laatste kans is om met ons mee te doen aan de eendaagse interactieve workshop You Can Thrive After Narcissistic Abuse dit weekend.

Op 26 en 27 september organiseert Melanie Tonia Evans het “You Can Thrive After Narcissistic Abuse evenement”. Dit is een live online Première Global Healing workshop voor iedereen die lijdt aan misbruik van een echtgenoot, partner, familielid, vriend, baas, collega of ander individu.

Klik voor meer info

Als je “narcistische” relaties hebt meegemaakt, kan ik je sterk aanbevelen om deel te nemen aan dit hele dag “healing event”.

Ik ken Melanie’s werk en wat ze zal delen is de meest geavanceerde en impactvolle informatie over genezing van giftige en beledigende relaties.

Klik hier om uw ticket voor deze baanbrekende misbruikherstel gebeurtenis veilig te stellen.

Wanneer je nu inschrijft krijg je bovendien de “50 Traits of a Narcissist Checklist” zodat u kunt achterhalen of u te maken hebt met een narcist.

Plus een exclusieve 35 minuten durende videotraining genaamd “The 6 Mistakes That People Make When Recovering From Abuse”. Dit biedt een uitstekend startpunt voor je genezingsreis.

Klik hier om je ticket te reserveren en om alle speciale bonussen te ontvangen.

Zowel vrouwen als mannen kunnen misbruikers of slachtoffers zijn, dus beschouw mijn voornaamwoordkeuze niet als een implicatie dat het ene geslacht misbruikt en het andere het slachtoffer is.

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en u wenst uw narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze Privé Support Group VKoN. Lees eerst de info voordat uw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Annemie Persyn Declercq

Geef een reactie, vraag of antwoord.