Narcistisch slachtofferschap?

Narcistisch slachtofferschap?

Narcistische grootheidswaanzin kenmerkt zich vaak door een overmatig slachtofferschap. Narcistische persoonlijkheden voelen zich vaak het slachtoffer vanwege hun onrealistische verwachtingen, overgevoeligheid en gebrek aan empathie. Narcisten spelen ook het slachtoffer om sympathie op te wekken en de verantwoordelijkheid voor hun beledigende gedrag te vermijden. In deze blog wordt hier dieper op ingegaan.

Narcistische persoonlijkheid speelt met slachtofferschap

Een eerste en belangrijkste pathologie van de narcistische persoonlijkheid is grootheidswaan. Dit wordt het duidelijkst weergegeven als arrogant recht hebben op een voorkeursbehandeling.

Een ander kenmerk van narcistische grootsheid dat lastig te zien en nog moeilijker te begrijpen is, is het continue spelen van het slachtoffer.

Waarom beschouwen narcisten zichzelf als slachtoffers?

Laten we de zelfbeklagende en zelfmedelijdende fantasieën van narcistische mensen eens nader bekijken. Waarom zien ze zich zo?

Gevoelens van ontbering.

Narcisten zijn gefixeerd op het idee dat ze ontberingen ondergaan. Ze vinden dat hun gevoelens, behoeften en bijzonderheden nooit genoeg eerbied krijgen.

Narcisten hebben het gevoel dat ze minder waard zijn omdat ze een onderontwikkelde identiteit hebben. Ze zijn niet in staat om hun eigen waarde in te schatten. Bovendien hebben ze een vervormde waarneming van hun eigen superioriteit die een ongemakkelijke spanning schept tussen de realiteit en hun overdreven verwachtingen van wat het leven aan hen te danken heeft.

Narcistische Overgevoeligheid.

Narcisten zijn bekend om hun heftige emotionele reacties en overgevoeligheid wanneer ze niet krijgen wat ze denken dat ze verdienen, aandacht, meegaandheid, bewondering of vormen van dienstverlening. Dit kan leiden tot gevoelens van oneerlijkheid of zelfs vervolgingswaan. Ze geloven dat er een heksenjacht op hen gaande is.

Narcisten voelen zich diep gekwetst door de alledaagse teleurstellingen en problemen die anderen makkelijk negeren.

Gebrek aan medeleven.

Narcisten zijn zelden of nooit in staat zich in te leven in een ander, wat betekent dat ze vaak alleen hun eigen perspectief hebben. Wanneer er teleurstelling of conflict is in hun relaties, zien ze zichzelf gewoonlijk als de partij die benadeeld is.

Slachtoffer Identiteit.

Mensen die in hun jeugd werden aangewezen als zondebok in een narcistische familieomgeving kunnen later een narcistische persoonlijkheid ontwikkelen. Ze zien zichzelf vaak sterk als slachtoffer en blijven hun ervaringen op die manier vormgeven in hun volwassen relaties.

Het zelf wordt georganiseerd rondom een alomvattend gevoel van slachtofferschap, dat bij het meer verborgen type narcist gebruikelijk is. Dit verborgen type narcisme lijkt minder behoefte te hebben aan aandacht en is kwetsbaarder dan de openlijke narcist, maar ze delen dezelfde onderliggende persoonlijkheidsstructuur, inclusief gevoelens van superioriteit en onderdrukte schaamte (splitsing), destructieve jaloezie en een verarming van empathie voor anderen.

Waarom narcisten de slachtofferhouding gebruiken?

Narcisten beschouwen hun ervaringen als onrechtvaardig omdat ze instabiel zijn en een groots gevoel nodig hebben om zichzelf te compenseren.

Het spelen van het slachtoffer is een manier om anderen te manipuleren en de verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag te ontlopen. Narcisten zijn erg afhankelijk van anderen om zich goed te voelen over zichzelf, dus het is gebruikelijk voor hen om schuldgevoelens bij anderen te wekken en hypocriet aandacht te geven.

De reden waarom is om sympathie of zorgzaamheid te verkrijgen voor zichzelf door zich voor te doen als het slachtoffer van onverschillige mensen of oneerlijke omstandigheden.

Mensen met een empathische stoornis kunnen bijzonder vatbaar zijn voor de slachtofferverhalen van narcisten, die vaak schadelijke verdraaiingen, weglatingen en regelrechte leugens over hun familieleden, vrienden of collega’s bevatten.

Veel narcisten worden zo bedreven in het afbeelden van zichzelf als lankmoedige slachtoffers van vreselijke exen of ondankbare volwassen kinderen. Ze slagen er op die manier in deze familieleden dus ook eigen kinderen of broers/zussen te vervreemden van andere familieleden en leden van de gemeenschap die ingaan op de vernietigende karaktermoorden van de narcisten.

Slachtoffer beschuldigen.

Met hun karaktereigenschappen van leeg, vervreemd, jaloers en minachtend, zijn narcisten relationele tegenstanders die anderen uitbuiten en vernederen om hun emoties te beheersen. Dit doen ze om hun gevoel van eigenwaarde te ondersteunen.

Ze zijn nog onvolwassen in hun ontwikkeling en leunen sterk op de afweermechanismen van hun kindertijd: ontkenning en projectie.

Het verderfelijkste aspect van narcistisch vals slachtofferschap is het slachtoffer de schuld geven, een vorm van projectie waarbij de narcist zich beledigend gedraagt tegenover iemand en die persoon vervolgens beschuldigt van misbruik.

Narcisten zijn bijvoorbeeld ontrouw, maar ze beschuldigen hun partner ervan tegen familie en vrienden. Een ander voorbeeld is het provoceren van een kind met spot of kritiek en dan zeggen dat het kind gevoelig, moeilijk of boos is.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media.

Waardering: 1 uit 5.

Lees meer

kenmerken toxische persoon

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees