Hechtingsproblemen bij kinderen.

Hechtingsproblemen.

Ondertussen weten we al wat meer over hechtingsproblemen bij kinderen dankzij o.a.het boek van Nicole Vliegen Hulpverlening aan kinderen met complex trauma.

De invloed van vroegkindertelijk trauma werd in een recente tekst besproken. Heb jij al de ACE test gedaan?

Ieder die meer over zichzelf wenst te weten, waarom hij of zij een zelfliefdetekort stoornis ontwikkeld heeft en daardoor in de handen kwam van een narcist raad ik het boek aan grondig te lezen: Van kwetsuur naar litteken.

Je kunt enkele veronderstellingen maken i.v.m. de soort hechting die Amy Winehouse  gehad heeft en het effect dat dit op haar ontwikkeling als volwassenen heeft gehad in de soort relaties die ze aanging.

De behoefte aan sociaal contact vanaf de conceptie.

Een baby bij de geboorte heeft constant contact met volwassenen nodig, hij moet overleven. Volwassenen reageren op  kenmerken van baby’s en gedurende de evolutie ontwikkelen we kenmerken die onze overleving bevorderen. Zoals het gehuil van baby’s die boven alle tonen te horen zijn.

Het begin van communicatie.

Voordat het kind geboren wordt, heeft de foetus zijn oor al ontwikkeld en is het eerste akoestische contact  dat van de baby met zijn moeder. Hij heeft een voorkeur voor de stem van zijn moeder.

Deze stem zorgt ervoor dat veranderingen plaatsvinden, zoals het verlagen van de hartslag van de foetus alleen met het geluid van haar stem.

Een pasgeborene kan menselijke gezichten niet herkennen omdat hun gezichtsvermogen niet volledig is ontwikkeld. Door taal kan het kind in staat zijn om gezichten te begrijpen.

Tussen de gezichten, geeft de baby de voorkeur aan dat van zijn moeder. Er is een koppeling tussen haar stem en haar gezicht. Ze kunnen ook expressies imiteren, omdat ze een aangeboren aanleg hebben voor die van hun soort.

Dit komt door spiegelneuronen.

Verschillen tussen gehechtheid, gehechtheidsgedrag en hechtingsproblemen bij kinderen.

Gehechtheid is een affectieve band. Het is een interne en genetische aanleg. De link is relatief stabiel.

Gehechtheidsgedrag zijn de zichtbare manifestaties. Het is heel intens en extern (gedrag). De intensiteit is afhankelijk van het individu en wordt geactiveerd door omgevingsstimuli. Het kan afhankelijk van de context toenemen of afnemen.

Representatief Model.

Bowlby betoogt dat het interne of representatieve model wordt gevormd door de mentale representatie van zichzelf en relaties met anderen tijdens de eerste levensmaanden. 

Deze representatie zal dienen om anderen te interpreteren, wat ze van hen verwachten en omvat affectieve en cognitieve componenten

Het representatiemodel is gevormd uit het type gehechtheid dat zich tijdens de kindertijd ontwikkelt. Het beïnvloedt ook de gehechtheid van volwassenen en de relaties van mensen met anderen gedurende het volledige leven.

Kinderen hebben een hechte en voortdurende relatie met een gehechtheidsfiguur om zich emotioneel te ontwikkelen zegt Bolwby (1983)

Het emotionele vermogen in een relatie is niet aangeboren, maar wordt verworven door de relatie en de link die we leggen met de figuur van gehechtheid in onze kindertijd.

Vaststelling van gehechtheidsproblemen bij kinderen en de verschillende stadia ervan.

Bowlby ontwikkelde de gehechtheidstheorie om de ontwikkeling van het kind uit te leggen. De baby doorloopt twee fasen: de vormingsfase en de manifestatiefase van de gehechtheid.

De ontwikkeling van gehechtheid is diepgaand. Het subject construeert via zijn gehechtheidsfiguren een model van de wereld en van zichzelf. Hieruit handelt hij, vooruitloopt op de toekomst en bouwt zijn plannen.

2 eerste maanden.

De baby is gericht op mensen en signalen.

Hij of zij is in staat om de moeder te onderscheiden.

Het is een periode van aanpassing en vertrouwdheid met vormen, kleuren en ritmes. Sommige zintuigen blijven zich ontwikkelen.

3-7 maanden.

De baby reageert anders op de figuur van de gehechtheid, omdat het de veiligheid garandeert.

De glimlach op die figuur komt vaker voor dan bij andere mensen

7 maanden – 3 jaar.

Het kind begint te bewegen, maar behoudt de nabijheid van de zorgfiguur.

De zorgfiguur geeft je de beveiliging die je nodig hebt om de wereld te verkennen.

Vanaf 3 jaar gaan de relaties van het kind richting autonomie.

Ze beginnen banden te vormen met gelijken. Het begint deze autonomie te claimen die de gehechtheid beïnvloedt.

“Een kind dat weet dat zijn gehechtheidsfiguur toegankelijk en gevoelig is voor hun eisen geeft hen een sterk en indringend gevoel van veiligheid. De hechtingsfiguren voeden het kind om de relatie te waarderen en voort te zetten” (John Bowlby)

De baby bouwt een mentaal kader  op waarin herinneringen verwachtingen oproepen van het toekomstige gedrag van de moeder tegenover hem of haar. Bovendien helpt dit schema je om je eigen zelfbeeld te maken.

Dat zelfbeeld kan bovendien zorgen voor de achteruitgang die ertoe kan leiden dat je verliefd wordt op de verkeerde persoon.

Hoe moeilijk het is om de spiraal van persoonlijke chaos te beheersen zonder te vervallen in datgene waarvan de mensheid meer beschaamd is als je geen inzicht hebt op je hechting, dan moet je het vroeg of laat zien door de soort relaties die je aangaat.

Volwassen verslavingsstijlen ten gevolge van hechtingsproblemen bij kinderen.

Ainsworth heeft 3 gehechtheidscategorieën vastgesteld die worden beïnvloed door de interactie tussen de zorgfiguur en de baby. De stijl van de gehechtheid beïnvloedt rechtstreeks de gehechtheid als volwassenen.

Veilige hechting bij kinderen

de zorgfiguren geven blijk van grote zorg voor de baby en detecteren nauwkeurig hun behoeften.

Veilig: nabijheid en contact met de zorgfiguur. Hij gebruikt zijn moeder als uitvalsbasis om te verkennen. Wanneer de moeder de kamer verlaat, neemt de verkenning af. Wanneer de moeder terugkeert, verblijden ze zich duidelijk.

Observatie in huis. Moeders zijn gevoelig en beschikbaar voor de verzoeken van de baby.

De volwassen gehechtheid van deze kinderen is veilig om te kunnen identificeren wat hen pijn doet. Als ze dat identificeren nemen ze afstand van die persoon.

Maar ze kunnen ook identificeren wat hen ten goede komt om dichterbij te komen. Als je die veiligheid op zichzelf hebt, dan zoek je het niet in andere mensen om je geliefd te voelen.

Amy Winehouse en overdreven normen in de maatschappij.

Ontwijkende gehechtheidsproblemen bij kinderen

De zorgfiguren verwerpen en verlaten de baby. Het kind leert vermijden om zijn emoties te uiten vanwege de angst afgewezen te worden.

Ontwijkend: het kind vermijdt de persoon die voor hem zorgt wanneer ze samen zijn. Ze gebruiken hun moeder niet als een veilige basis, ze zoeken haar niet.

Wanneer de moeder de kamer verlaat, behandelt ze een vreemdeling hetzelfde of soms positiever dan haar verzorger of gehechtheidsfiguurHij huilt niet wanneer hij zich losmaakt van zijn gehechtheidsfiguur.

Observatie in huis. De moeders waren ongevoelig voor de verzoeken van het kind. Kinderen maakten zich soms zorgen over de nabijheid van de moeder.

De volwassen hechting is gebaseerd op het afremmen van emoties, zelfs als ze negatief zijn. Daarom zullen ze ook vermijden om steun van anderen te zoeken wanneer ze negatieve emoties ervaren.

Family of Origin Wounds

Ambivalente hechtingsproblemen bij kinderen

hechtingsfiguren variëren in het al of niet gevoelig zijn voor de behoeften van de baby en ze reageren niet altijd. Deze veranderingen zijn niet afhankelijk van de baby, maar van de zorgfiguur die onvoorspelbaar is.

Het kind ontwikkelt een overgevoeligheid en manifesteert constant gehechtheidsgedrag .

Ambivalent: het verzet zich tegen de interactie en het contact met de verzorger, echter het vertoont nabijheids- en contactzoekgedrag. Wanneer hun moeder de kamer verlaat, voelen ze zich zo verloren dat ze niet in staat zijn om te verkennen.

Observatie in huis. De moeders hadden onbewust gehandeld. Ze waren warm en soms beschikbaar.  Soms waren koud en ongevoelig.

De gehechtheid als volwassene zal gebaseerd zijn op angstgevoelens voor verlating bij gedragingen van normale scheiding door een partner.

Gedesorganiseerde hechtingsproblemen bij kinderen.

Main en Solomon, 1986. Kinderen ervaren traumatische en onvoorspelbare situaties.

Gedesorganiseerd: Het kind toont de grootste onzekerheid . Wanneer de moeder terugkomt, kunnen ze haar verslaan om ze te kussen. Ze huilen hysterisch en zelfbeschadiging komt vaak voor. 

Ze kunnen de andere kant op kijken terwijl ze in de armen van hun moeder zijn. Na 18 maanden kunnen ze controlegedrag vertonen, maar ze zijn misleidend.

Heb je ook zo’n ervaringen met mensen die verslaafd zijn waar de diepere oorzaak te vinden is in het misbruik in hun jeugd? Laat het ons weten.

Als je wilt contact opnemen kijk dan hier.

Ga naar Hoeveel vooroordelen heb jij over Amy Winehouse? D 2

Ik suggereer dat je grondig overweegt of het Quantum Healing Starters packet iets voor jou is, want het is een eenvoudig systeem dat iedereen kan gebruiken om zich te bevrijden van het trauma van narcistisch misbruik. Om dit te doen klik je hier.

Like onze Facebook pagina, verwittiging nieuwe post en chat …

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en u wenst uw narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze Privé Support Group VKoN. Lees eerst de info voordat uw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Zowel vrouwen als mannen kunnen misbruikers of slachtoffers zijn, dus beschouw mijn voornaamwoordkeuze niet als een gevolg dat het ene geslacht misbruikt en het andere het slachtoffer is.

Weet je dat de meerderheid van de mensen met een giftige relatie er nooit overheen komt?

In feite worden ze vaak jarenlang en soms decennia nadat de relatie is beëindigd, geconfronteerd met slopende psychologische en gezondheidseffecten. Deze mensen zijn op zoek naar een relatie expert rond narcisme.

Melanie Tonia Evans, een relatie expert rond narcisme, weet alles van het fenomeen narcisme en PTSS, ze heeft zelf twee levens- en bijna-dood narcistische misbruikrelaties meegemaakt die haar achterlieten met medische aandoeningen waarvan haar werd verteld dat ze onmogelijk te genezen waren.

Deze relatie expert rond narcisme ontwikkelde een genezingsmethode die tienduizenden mensen uit meer dan 120 verschillende landen heeft geholpen.

Tegenwoordig is Melanie de # 1 expert op het gebied van herstel van narcistisch misbruik ter wereld en ze weet, na meer dan 10 jaar mensen te hebben geholpen met genezen, waarom het zo moeilijk is om over giftige relaties heen te komen.

Met liefde,

Johan en Annemie Persyn Declercq

PS: Voer ook de groeitaken uit die je vindt door te zoeken op “narcisme.blog taak”.

Niets van deze site, of een pagina, moet worden opgevat als juridisch advies – je moet altijd zoeken naar de diensten van een jurist. Evenzo mag niets op deze site worden opgevat als medisch advies. Indien nodig moet een beroep worden gedaan op de hulp van een medische professional of een professional in de geestelijke gezondheidszorg.

Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt om het grote publiek, slachtoffers en overlevenden voor te lichten over misbruik. Houd er rekening mee dat een deel van de inhoud van deze site kan ‘triggeren’. 

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en u wenst uw narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze Privé Support Group VKoN.

Lees eerst de info voordat uw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Melanie Tonia Evans is een relatie expert rond narcisme.

Ze weet alles van het fenomeen narcisme en PTSS, ze heeft zelf twee levens- en bijna-dood narcistische misbruikrelaties meegemaakt die haar achterlieten met medische aandoeningen waarvan haar werd verteld dat ze onmogelijk te genezen waren.

Deze relatie expert rond narcisme ontwikkelde een genezingsmethode die tienduizenden mensen uit meer dan 120 verschillende landen heeft geholpen.

Tegenwoordig is Melanie de # 1 expert op het gebied van herstel van narcistisch misbruik ter wereld en ze weet, na meer dan 10 jaar mensen te hebben geholpen met genezen, waarom het zo moeilijk is om over giftige relaties heen te komen. Bekijk haar programma: http://bit.ly/herstelprogrammaMTE

Related Post
Share
Leave a Comment

Recent Posts

 • communicatie
 • communicatie met de narcist
 • Nederland België Nederlandstalig
 • Recent
 • werktuigen voor veerkracht weerbaarheid hulpeloosheid

Narcisten gebruiken apps om te bedriegen, je kunt hen ontdekken.

Zovelen die met een giftige narcist of psychopaat zijn uitgegaan of leven, hebben de triangulatie en het bedrog meegemaakt en… Read More

 • alleenstaande ouder
 • groeitaak
 • Nederland België Nederlandstalig
 • Recent
 • Transformeren naar geluk na misbruik door een narcist
 • zelfgenezing
 • zelfliefde

Als onze relatiepartners niet groeien helpt het ons niet.

Er is ons een idee over relaties verkocht dat niet in ieders relatiecontainer past.​​Nu ik officieel gepensioneerd in mijn leven… Read More

 • groeitaak
 • Nederland België Nederlandstalig
 • Recent
 • zelfgenezing
 • zelfzorg

EFT een dagelijkse tool om je emoties te verlichten. (taak)

Dus vandaag wil ik met jullie informatie delen om emotionele energie los te laten met EFT, die in ons lichaam… Read More

%%footer%%