Verlos ons van emotioneel misbruik door een narcist(e). +Video

Verlos ons van emotioneel misbruik door een narcist(e). +Video

Signalen van emotioneel misbruik door een narcist.

Emotioneel misbruik van kinderen.

Daarvan is sprake als de emotionele voeding van het kind naar de ouder gaat in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind.

Als kind het mislukte seksuele leven van een ouder moet aanhoren onder veel drama met daarbij alle details is dit volgens mij emotioneel misbruik het maakt niet uit welke de leeftijd is van het kind.

Het is dit emotioneel misbruik dat later in relaties voor de emotionele pijn en onrust en het gepieker zorgt bijvoorbeeld doordat bij elke erotische ervaring beelden van “vieze” situaties naar voor komen.

Kinderen kunnen later op die manier geremd zijn om relaties aan te gaan.

Aan de ene kant, omdat het moeilijk is met een partner over die intieme gevoelens te praten, aan de andere kant door dat het kind niet weet hoe het zal reageren op erotische prikkels. (grote onzekerheid)

Bij een ouder moeten slapen na een sterfgeval is emotioneel misbruik, omdat de behoeften van het kind worden opgeofferd aan de behoeften van de ouder.

De moeder is op die manier geen moeder en het kind geen kind. Het kind heeft te doen met de ouder en wil troosten en helpen. Het kind zal merken dat het de ouder niet kan helpen. Dan zal het kind denken dat het aan haar of hemzelf ligt.

Het is emotioneel misbruik van kinderen als ze gevraagd worden, omdat “een ouder zou blijven” waar hij of zij normaal wegloopt,  gedurende een conflict.

Als een ouder zijn kind niet kan loslaten, is het heel moeilijk voor het kind om de ouder los te laten, ook dat is emotioneel misbruik.

Een kind dat in een situatie gebracht wordt dat het een ouder moet beschermen tegen een andere ouder is emotioneel misbruik van een kind.

Dat kan natuurlijk niet lukken. Je kunt niet “de liefde” of  “bescherming”  aan een ouder geven die die ouder nodig heeft.

Een kind dat zijn ouders probeert te behagen zo dat er geen gewelddadig conflict uitbreekt, is ook emotioneel misbruik. (bemiddelingspositie)

Een ouder die ‘persoonlijke informatie’ bespreekt met zijn kind, die zouden dienen besproken te worden met de ouder, ook dat is emotioneel misbruik. Bijvoorbeeld het vreemdgaan van een ouder, de moeilijke jeugd van een ouder, het bij elkaar blijven voor de kinderen.

Het aangaan van een vreemd geheimpje, bijvoorbeeld het samen slapen in dezelfde kamer, bijvoorbeeld de vrijpartijen van een ouder met een ander, bijvoorbeeld het drankgebruik van een ouder, bijvoorbeeld arrestaties en accidenten is ook emotioneel misbruik.

Op die manier wordt het kind behandeld als een volwassene, terwijl je met al deze problematieken van de ouder, als kind er niets mee kan doen. Het kind kan dan geen kind zijn, en de ouder ontkent zijn ouderrol.

Als het kind steeds bij een ouder moeten blijven, omdat ze anders eenzaam is, en zo niet de ruimte hebben om als kind je ding te doen is emotioneel misbruik.

Verschillende confrontaties met een jammerende, huilende ouder die steeds over vroeger begint, terwijl ze zegt “Dat er niets is.” Als je vraagt wat er scheelt.

Uiteraard krijgt het kind dan ook de neiging om te huilen. Als een ouder tegenover een kind probeert te bewijzen hoe goed zij of hij wel is voor het kind, zal dat kind daardoor ook zeker geraakt worden en maakt het kind neerslachtig.(want dat is een valse voorstelling)

Een kind dat wordt ingezet om een probleem op te lossen dat een oudertaak is, brengt het kind in een loyaliteitsconflict.

Het ongevraagd advies krijgen van een ouder waar je niets mee kunt beginnen. Daar komt een rolverwarring uit voort. Dan krijg je een soort vriendschap relatie met je ouder.

Dat leidt er natuurlijk toe dat je weinig of geen echte vriendschappen ontwikkelt, want die krijgen niet de tijd. Die vriendschappen zouden ook concurrentieel zijn voor de “gevoelige” ouder.

Een ouder die de slachtofferrol speelt, eventueel zelfs tegenover de andere ouder als dader en daarover spreekt met het kind is emotioneel misbruik.

Een ouder die tegen zijn kind zegt: Jij maakt me tenminste gelukkig. Of jij bent mijn lievelingetje. Daardoor krijg jij een ondergeschikte rol om je ouder gelukkig te maken.

Het leren jouw gevoelens ondergeschikt te maken aan de gevoelens van de ouders, is een teken van emotioneel misbruik.

Dingen als kind op je bordje krijgen zoals de ouder die steun zoekt, die je niet aankon geven was minstens zo erg.  Hoe moet een kind bijvoorbeeld antwoorden op de vraag “wat is de zin van het leven” of hoe moet het redenen verzinnen om dat een ouder geen zelfmoord zou plegen?

Op die manier krijg je als kind een verantwoordelijkheid die je als kind niet wilt, niet nodig hebt en belastend werkt. Daarbij word je als kind ook uitgespeeld tussen de ouders.

Een ouder die zich beklaagt dat ze het altijd alleen moet uitzoeken maakt het kind machteloos, vooral dan als ze de ouder zien wenen, want ze kunnen de ouder niet helpen.

Er is daarnaast ook van emotioneel misbruik sprake als een kind wordt ingezet in volwassen situaties. Bijvoorbeeld aan een kind van 12 jaar verplichten een demente bejaarde te helpen op het toilet.

Emotioneel misbruik van volwassenen door de narcist.

Omdat emotioneel misbruik zo’n populair onderwerp in de zelfhulp en psychologie geworden is, kunt u al bekend zijn met enkele signalen van emotioneel misbruik, zoals de intrekking van affectie, schelden, en controle.

Maar als je vermoedt dat je in een emotioneel gewelddadige relatie bent, kan je er zo ondergedompeld in zijn dat je het zeer destructief gedrag niet beseft.

Emotioneel misbruik wordt, in zekere zin, wazig normaal.

De term “emotionele mishandeling” wordt te vaak gebruikt de afgelopen tijd en dat is een gevaarlijke situatie.

Om de slachtoffers te respecteren, moeten we heel voorzichtig zijn om afzwakking te voorkomen.

Voor alle duidelijkheid: een ruzie met je partner waar je beiden dingen zegt waarvan je later spijt hebt, is geen emotioneel misbruik.

Jouw echtgenoot vergeet je verjaardag twee jaar op rij is geen emotioneel misbruik.

Deze gebeurtenissen kunnen enkele hobbels in je relatie teweeg brengen, maar als deze gebeurtenissen alleen staan, zijn ze geen misbruik.

Emotionele mishandeling is als volgt:

Je hebt elke ochtend een ziekmakende angst, omdat je bent geconfronteerd elke dag met psychologische oorlogsvoering. Dat veroorzaakt ook hyperwaakzaamheid en bij een heel klein kind een onveilige hechting.

Je bent voortdurend vermoeid. Daarbij besteed je al je energie om je partner te proberen tevreden te houden.  Uiteindelijk zul je je tot het besef komen dat die inspanningen tevergeefs zijn.

Je bent misselijk, angstig, bang in de omgang met je partner. Dit is jouw leven elke minuut van elke dag.

De goedbedoelde toon die wordt gebruikt, maakt dat het slachtoffer zich niet bewust is van de manipulatie en zich laat meetrekken in een negatieve spiraal.

Als het slachtoffer hem of haar confronteert met het gebeurde, dan ontkent de misbruiker. ‘Ik heb nooit gezegd dat …’ en ‘Ik weet niet waar je het over hebt …’ zijn hier voorbeelden van.

De narcist hecht totaal geen waarde aan jouw overtuigingen. Als je liever geen vlees eet, zal hij juist proberen om je op andere gedachten te brengen. Jouw grenzen interesseren hem eigenlijk totaal niet.

De narcist claimt naderhand dat jij degene bent die deze ruzies veroorzaakt door je houding en je gedrag en dan neemt hij of zij de slachtofferrol aan.

Hier zijn vijf eenvoudige richtlijnen om je te helpen bepalen of je relatie emotioneel gezond of emotioneel misbruik is.

Probeer een open kijk op de feiten, vertrouw op je intuïtie, maak geen excuses. Je leven is te kostbaar om te accepteren dat het wordt slecht behandeld door iemand die niet kan achterhalen hoe te genezen van zijn / haar eigen gebrokenheid.

1) Steun versus Ontmoediging.

Kan je dromen en plannen met je partner delen? Zo neen, waarom niet?Wordt jouw opwinding over jouw nieuwe project of hobby beantwoord met hatelijke opmerkingen?

Gezonde relaties zijn ondersteunend.

Het betekent niet dat partners het altijd eens zijn over de plannen of volgende stappen, maar ze horen elkaar uit respect. Een ondersteunde partner is blij als kansen op je pad komen.

Klinkt dit als een andere wereld dan de jouwe? Besteed er aandacht aan om te onderscheiden hoe gezond jouw relatie wel is.

2) Bewondering versus Kritiek

Het lijkt erop dat iedereen complimenten heeft over uw nieuwe garderobe, recent gewichtsverlies, of uw laatste artikel.

Iedereen dat is met uitzondering van de enige persoon die feitelijk de juichende sectie zou moeten aanvoeren.

Een emotioneel misbruikende partner investeert in “het je naar beneden halen“.

Hij wil niet dat je een goed gevoel over jezelf hebt.

Als je dat doet, zou je je realiseren dat je dat nog beter kan ergens anders.

Dus in plaats van je te loven over je kwaliteiten, zul je reacties krijgen om je te beledigen en vernederen.

3) Empathie v. Onverschilligheid

Je bent echt verdrietig over de ziekte van uw hond, de beroerte van je oom, of het verliezen van een belangrijke wedstrijd.

Je kon echt gebruikmaken van een schouder om op te huilen.

Maar je weet dat je daarvoor niet kunt vertrouwen op je partner. Om de touwtjes in handen te hebben, zullen emotionele misbruikers je zeggen dat je je steeds moet focussen op hen en niet op anderen.

Hun tolerantie voor jouw ellende is beperkt, omdat ze het nodig hebben om snel terug te keren naar hun doel: misbruik maken van je.

Een liefdevolle partner is je zachte plek om te landen. Ze zullen mee treuren voor de verliezen in het leven.

Als uw partner er niet voor u is in de moeilijke tijden, moet je dat goed noteren.

4) Balans versus Chaos

Weinigen kunnen beweren dat hun relaties vrij zijn van rotsachtige momenten of zelfs rotsachtige periodes.

Het is bijna onmogelijk om je leven te hechten aan een andere, en het altijd met elkaar eens te zijn.

Bij gezonde paren uit zich dat in deze onaangename fasen, en richten zij zich erop om de dingen goed “uit te praten”.

Zij streven naar vrede in de relatie, want dat is wanneer ze op hun best zijn.

Omgekeerd gedijen emotioneel misbruik relaties op onrust.

Ze voelen zich zelden rustig of gebalanceerd. Als je relatie altijd chaotisch is, en je bent uitgeput van de emotionele chaos, dat is het tijd voor een serieuze relatie contemplatie.

5) De verantwoordelijkheid versus Schuld

Dat accident zou niet zijn gebeurd als je niet had gebeld net als ze de oprit opreed.

Als je hem niet had gevraagd om meer te helpen met de kinderen, kon hij meer tijd hebben gezet op het werk en had hij die promotie gekregen.

In feite, meestal alles wat fout gaat, is jouw schuld.

Of het iets is wat je vandaag deed of een overtreding van tien jaar geleden, je misbruiker heeft zijn of haar lopende lijst van dingen om tegen je over te schelden.

Omdat de emotionele misbruiker zijn rol niet kan zien krijgt u het toebedeeld.

Alle teleurstellingen in het leven van een misbruiker moet worden geëxternaliseerd. En jij bent het voor de hand liggende doelwit.

Een gezonde, niet-gewelddadige relatie is gebouwd op steun, bewondering, empathie, balans en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Als deze elementen samengebracht worden dan bouw je aan een respectvolle wederkerige liefdes relatie.

Als je relatie meer onrechtmatig voelt dan liefdevol, dan dien je hulp te zoeken bij een therapeut.

Het herkennen van misbruik is om zijn minst verwarrend.

Maar iedereen kan erkennen dat je een gezonde, liefdevolle relatie verdient.

Er is maar één ding dat niet onmogelijk is en dat is een persoon te zijn die niet opgeeft.

Sommige mensen zul jij toestaan dat ze je emotioneel misbruiken, omdatje het niet door hebt. Na een tijdje vraag je je dan af wat er verkeerd met jou is, je bent niet gek.

Dat is de reden dat je zult moeten leren om een bewuste inspanning doen om je innerlijke eigenwaarde terug te vinden.

Je gaat werken aan jezelf door te luisteren naar die innerlijke dialoog die de kwaliteit van je leven bepaalt.

Waarom Ik Voel Wat Jij Voelt Intuitie en het geheim van spiegelneuronen

Realisten zijn niet bang om te kijken naar de harde werkelijkheid waarin ze terecht gekomen zijn.

Ze scherpen hun observatievermogen door aandacht te besteden aan de details van de bedoelingen van mensen die achter een glamoureus uiterlijk een donkere realiteit verbergen.

Om een einde te maken aan het emotioneel misbruik dien je te leren om het volume van de kritiek van buiten en de kritiek van binnen op je gedrag te verminderen, zelf volledig uit te draaien.

Velen die emotioneel misbruikt worden, worden ook geïsoleerd door familie en vrienden van de misbruiker. Daardoor ben je meer alleen dan je ooit dacht.

Dat is wel even aanpassen, maar echt niet iets wat een bron van angst zou moeten zijn.

Het is een ongewilde vrijheid die je krijgt om je te bewijzen tegenover jezelf. dat je dingen alleen kunt gedaan krijgen. Daardoor kun je een gevoel van vrijheid ervaren.

Je wacht niet langer tot dat mensen dit of dat voor je zouden doen waardoor ze je in hun macht hebben. Afhankelijkheid is een frustrerende en vernederende ervaring.

Door alleen “uw eigen leven” aan te pakken, met eventueel een zeer kleine kring van mensen die je vertrouwt krijg je vertrouwen dat je elke situatie met tegenstand kunt besturen.

Denk er over op deze manier: afhankelijkheid is een gewoonte dat zo gemakkelijk wordt aangenomen.

Dat is dan ook de reden waarom de narcist zal proberen jou te programmeren met ideeën zoals je kunt het niet alleen. Je kunt niet zonder mij. Ik, de narcist, zo als ik zal je niemand meer krijgen, in tegendeel van de volgende man krijg je slagen.

Evenals narcistische kenmerken zijn ook deze afhankelijkheidskenmerken eigenschappen van onze cultuur.

Voor elk negatief psychologisch gevoel is het mogelijk om je tot een expert te wenden en een medicament voor genezing te vragen.

Televisie is er steeds om je te helpen tijd te doden.

Je hebt de keuze uit jobs die er net voor zorgen dat je het hoofd boven water houdt.

Het is moeilijk om te weerstaan aan dit ‘instant’ geluk, maar als je toegeeft, is het zoals in een gevangenis waarin je komt die je niet meer zo gemakkelijk kunt verlaten. Je wordt geleerd om steeds naar anderen te kijken voor hulp.

Door die attitude limiteer je je eigen opties en manoeuvreerruimte.

Wanneer de tijd onvermijdelijk aangebroken is dat je een zeer belangrijke beslissing moet nemen dan zul je je door die attitude geen hou vast meer aan jezelf hebben.

Dat is ook de reden waarom de narcist je verder afhankelijk van hem maakt.

Dat zorgt ervoor dat je in een onzichtbare gevangenis vertoeft. Beslissingen vanuit die positie worden dan ook altijd in het voordeel van de narcist genomen.

Waarom wil je dat? (zingevingsvraag)

Alleen als je de vraag stelt wat het belangrijkste is, wat de zingeving van je leven is, waarom je hier op de wereld bent, wat je waarden zijn? kun je starten met je emotioneel los te rukken van de narcist, en beslissingen nemen die in het voordeel zijn van jezelf.

Op een bepaald moment is het als dat je gaat moeten springen.

Al het schuldgevoel dat op jou werd gelaten en figuurlijk in je rugzak bevindt, zul je je niet onthouden dat je gaat moeten springen wil je je leven veranderen. Je kunt echter beter goed voorbereid zijn.

Maar als je niet springt kan je parachute nooit opengaan. In het leven dien je terug te kunnen recht staan wanneer je gevallen bent.  Dat zal niet gemakkelijk gaan. Je kunt al je moed verzamelen om aan het werk te gaan.

Vervolgens kun je aandacht besteden aan wat je de volgende 24 uur zult doen om je leven te veranderen in de richting van minder afhankelijkheid en tevredenheid met jezelf zijn en tevreden zijn met je tijdelijk alleen-zijn.

emotioneel misbruik
Tools voor zelfgenezing emotioneel misbruik!

Immers, je hebt 24 uur zoals iedereen.

Net zoals de president van een land, bedrijf of organisatie.

In die 24 uur periode kun je je eigen leven breken en kun je maken dat je vooruitgang maakt in je leven.

Je kunt naar jezelf kijken in de spiegel en tegen jezelf zeggen dat je 100% echt gelooft dat de narcist je niet meer zal verslaan, zal afhankelijk maken.

Het zal ook heel belangrijk zijn om je een veel beter gevoel te geven dat je doet wat je zegt te zullen doen. Het is ook gemakkelijk als je tegen jezelf zegt dat je iets zal doen en dat je het dan ook doet.

Zoals het inpakken van de spullen van de narcist. Het vervangen van een slot. Het einde maken aan een volmacht over je rekening enz.

Wat zegt uw waardesysteem?

Onder de lezers zijn er mensen die zeggen dat ze hun onafhankelijkheid willen. Ze willen het emotioneel misbruik en ander misbruik stoppen.

Ze zeggen de beste vader of moeder te willen zijn voor hun kind, maar het waardesysteem waarin ze geloven is dat ze vinden dat je niet kunt scheiden, want eens getrouwd altijd getrouwd.

Uiteraard als je alleen komt te staan, zul je het alleen moeten doen, en wordt het complex.  Als je waardesysteem zegt dat je je niet te veel moet vermoeien dan gaat er van je doel weinig tot stand komen.

Uiteraard als je de narcist buiten zet zul je je misschien minder inkomsten hebben of een moeilijke financiële situatie tegemoet gaan, omdat je bijvoorbeeld voor het huis een uitkering moet doen.

Als je vroeger veel kon consumeren, ga je nu meer moeten produceren, en minder kunnen consumeren. Spaarzaamheid zal dan een belangrijke waarde moeten worden.

Je kunt hier veel artikels lezen, waarvoor dank, maar deze artikels kunnen vanuit een ander waardesysteem geschreven zijn dan dat waardesysteem die je de afgelopen jaren gehanteerd hebt (bewust of onbewust).

Aan uw waardesysteem zul je je eerst iets moeten veranderen, wil je ook enkele tips toepassen.

Goede bedoelingen en intelligentie zijn nooit genoeg om iets te veranderen.

Om te beginnen met iets aan je situatie te doen zul je je dienen om te springen.

Uw angst voor het onbekende moeten overwinnen. Je zult moeten strategisch nadenken en niet meer vanuit een behoefte om anderen te behagen, tevreden te stellen en ja te knikken.

Als je je verder laat drijven door je angst zoals in het verleden, dan is het tijd in te zien dat je gewoon geworden bent aan emotioneel misbruik al van kindsbeen?

Jezelf terug vinden.

Dus het is tijd om jezelf terug te vinden en bewust te beslissen wat je wilt hoe je leven zal zijn. Het is tijd om te beslissen wat je wilt, wat de belangrijke zingevingen in je leven zijn.

Daarvoor zal je dienen op een andere manier te denken dat je gewoon was.

Je zult vechten tegen het verdwijnen van het zopas ontstane inzicht en licht, want dat inzicht is net zoals een parachute, het moet worden geopend wil het zijn functie kunnen uitvoeren.

Eigenlijk komt het neer als je wilt bereiken dat je je eigen leven kunt uitbouwen zonder de narcist “dat je waar je aandacht naar toe gaat”, zal moeten controleren.

De aandacht die je besteedde aan alle tegenstrijdig berichten van de narcist zal moeten verminderen, om je aandacht te vangen voor jezelf.

Hoeveel uren ben je niet verloren door te piekeren over een uitspraak van een narcist in het verleden? Al die tijd heb je nu als je voortaan beslist die tijd te gebruiken voor het uitbouwen van je toekomst.

Je kunt het moeilijk hebben in het begin om je aandacht bij datgene te houden dat jezelf kunt controleren. Dat is je eigen leven.

Maar je kunt dat leren, door het te doen. Leer goed je gedachten te controleren want je taalkundige en creatieve keuzes, de woorden die je gebruikt om je realiteit te beschrijven geven een terugkoppeling aan je realiteit.

Jij bent de kunstenaar van je leven, jij bent de vraag en het antwoord waar je naar op zoek was.

We zijn alles, ook al had je over jezelf het gevoel van een belachelijke waarde. Je bent ook bewustzijn. Bovendien ben je energie. Het grootste mirakel in het universum dat ben jij.

Het is heel belangrijk dat je voor jezelf zorgt. Voor de korte tijd dat je hier op de wereld bent. Dat je dan doet wat je graag doet.  Dat je inspanningen resultaten opleveren. Je kunt autoriteit geven aan het geloof in je eigenwaarde. Namelijk je bent niet minder of meer dan een ander.

Je leven kan een stuk levenskunst worden, want alles wat minder zou zijn zou een tragedie zijn. En daar heb je genoeg van.

Schep je nieuwe leven door te zorgen dat je hongerig bent naar een betere toekomst.

Een visie kan realiteit worden, zelfs al leek ze eerst onmogelijk. Hoe zal je het doen? Laat het me weten in de commentaren of zend me een persoonlijk bericht op mijn Facebook.

Dit artikel is niet bedoeld om te diagnosticeren of een gids te zijn voor zelfdiagnose. Het enige doel van dit artikel is strikt voor leerzame doeleinden.

Mijn doel is om de lezer  te laten nadenken om schadelijke individuen beter te vermijden en te leven vanuit zijn eigen waarden.

Iedereen hoopt dat je dankzij deze post meer inzicht hebt gevonden. Dan vergeet je niet om te reageren. Ook commentaar geven en delen is belangrijk voor de solidariteit met anderen.

Vond je deze informatie nuttig? Laat dit dan hieronder weten. Misschien kun je je ervaringen delen met anderen.

Als we een gezond, waarheidsgetrouw, veilig en authentiek leven willen leiden, moeten we niet langer voor onszelf liegen over de mensen met wie we een relatie hebben.

We moeten stoppen met proberen mensen met een gebrekkig karakter te herstellen of te veranderen of te tolereren, alhoewel ze zeggen ‘Ik zal veranderen. ‘

Het karakter van een persoon is iemands karakter.

Het is de samenstelling van hun innerlijke identiteit. We kunnen allemaal mensen zoeken, afstemmen en verbinden met een hoge integriteit. Weet alsjeblieft dat er genoeg goede mensen zijn.

Ik zou je graag willen helpen genezen van de patronen van pathologische mensen met een lage integriteit die hun denkwijze op jou hebben geprojecteerd.

De waarheid is dat we misschien alles weten wat we denken dat we moeten doen. Het is de innerlijke programmering van onze oude traumapatronen die ons over de schreef brengen om contact te maken met veel gezondere en veiligere mensen.

Lees meer

Deel dit artikel met de mensen van wie je houdt en waarvan je weet dat ze zelf geen anderen uitsluiten in je gemeenschappen, zodat zij en hun families ook kunnen ontsnappen aan misbruik.

knop voor alle groeitaken

Reacties

2 reacties op “Verlos ons van emotioneel misbruik door een narcist(e). +Video”

  1. Anoniem avatar
    Anoniem

    Dank wederom voor de super goede en adequate en lieve informatie. Elke keer leer ik weer. Elke keer helpt het mijn bewustwording te vergroten en steeds alerter te worden en te blijven. En natuurlijk de zelfzorg en zelfliefde: zo belangrijk, en zo lastig om die te implementeren en en zo fijn als dat steeds beter lukt.

  2. johanpersyn avatar

    Om vrij te worden kunnen we niet anders dan te werken aan onszelf, onszelf versterken en focus op onze dromen. Veel succes! Johan

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees