Hebt u een narcistische dochter in de familie? Deel 1

De beste en gezondste manier om naast elkaar te bestaan, als je dat nog een leven kunt noemen,  is om ervoor te zorgen dat je je eigen grenzen stabiel en duidelijk zijn. Grenzen is een woord dat ik haat, maar het is handig hier om te gebruiken.

 

Een schuldgevoel bij niet-narcistische ouders over de opvoeding van hun kinderen.

In veel gesprekken hoor ik mijn gesprekspartner zeggen dat zij soms twijfelen of ze zelf ook geen narcist zijn. Als het een vrouw betreft dan duiden ze dikwijls hun moeder aan als narcist.

Het is een feit dat zelfs op forums van ondersteuningsgroepen voor slachtoffers van narcisten ook soms narcisten verschijnen.

Evenwel denk ik niet dat veel narcisten mij zullen bevrienden, dan hun situatie schetsen, tips vragen wat ze kunnen doen, om daarna te blijken zelf een narcist te zijn.

Nu kan ik me wel voorstellen dat een slachtoffer van narcisten ook bi-polariteit of borderline ontwikkelt en dat er tussen deze persoonlijkheidsstoornissen of moeilijkheden wel een aantal overlappende gedragingen zijn.

Moeder en vader kwetsuren zijn geen teken van een narcistische ouder.

Als moeder is er de opvoedingsrol, die nooit perfect kan vervuld worden, daar kan dus bij een narcistische dochter een moederwond ontstaan zonder dat er sprake is dat de moeder een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft.

Natuurlijk als de moeder een andere persoonlijkheidsstoornis heeft, depressief of zwaarmoedig van aard is zal dat zijn effect op de kinderen hebben. Het is ook best mogelijk dat vader en moeder geen zo’n goed koppel waren. Als gevolg daarvan werden de kinderen op verschillende manieren verwaarloosd.

In al deze gevallen zal het niet slagen in de opvoeding van je kinderen resulteren in een soort schuldgevoel bij de ouders. Ik kan me niet voorstellen dat een narcist daartoe in staat zou zijn, om zich schuldig te voelen over wat hij/zij gedaan heeft.

Natuurlijk zijn kinderen zeer kwetsbaar, en kan één enkele gebeurtenis een zware impact hebben op een kind, maar meestal is er sprake van een patroon.

Het gouden kind wordt super verwend, wordt steeds over het paard getild, en mag feitelijk volledig zijn eigen weg gaan.

Het kind heeft nooit geleerd zijn afspraken te houden en had geen enkele plicht te vervullen. Kortom geen enkele frustratie kon het aan.

Zo’n kind vervult zeker niet tijdens zijn jeugd een zondebok rol in de familie.

Als je met een narcistische dochter te maken hebt en je doet een poging om als moeder haar persoonlijkheidsstoornis als nog te repareren dan heb je geen kans op slagen. Daarvoor is niet het juiste kader en afstand tussen dader en slachtoffer.

Vooreerst is het weinig productief om een narcistische dochter te vertellen dat jij vindt dat zij een narcist is.

Dat klinkt bij de meeste wel als een verwijt.

Ook al is het gevolg van het lezen van een artikel of een boek waar je veel herkenning hebt gevonden met je eigen situatie dan is het beter om al die informatie te laten bezinken, in plaats van onmiddellijk de reddende engel te spelen.

Het onderwerp narcisme is vooreerst een zeer omvangrijk gebied.

Er wordt ook wel enkele nieuwe onderzoeken rond gedaan. Er bestaan veel misverstanden rond.

Een diagnose wordt meestal door een team van psychologen, therapeuten en psychiaters gemaakt. Dus zeker niet door de familie.

Helaas hebben weinig psychologen en therapeuten, ook voor de context van het slachtoffer, kunnen ze niet alle feiten van de context bekomen als ze geen contact hebben met familie en vrienden.

De kijk van een familielid kan dus nog al verschillend zijn van dit van het psychologisch team.

Je kunt moeilijk verwachten dat een familielid die een narcistische dochter heeft, op de hoogte is en de ervaring heeft om een diagnose te stellen.

Maar als geen enkel gesprek met een narcistische dochter helpt over wat in het verleden is gebeurd dan is er wel een kans dat bij beiden of bij één van de gesprekspartners persoonlijkheidsmoeilijkheden aanwezig zijn.

Emotionele afhankelijkheid van de narcist.

Als een gesprek echter leidt tot meer misbruik van een ouder dan kan je toch wel gaan denken dat je hier een relatie hebt tussen een emotioneel afhankelijke moeder en een narcistische dochter.

Elke excuses over de imperfectie van de moeder leidt dan tot minder respect. Hoe meer excuses, hoe zwakker de narcistische dochter haar moeder ziet. Als je emotioneel afhankelijk bent omdat je een ‘pleaser’ persoonlijkheid hebt, ben je in de macht van de narcist.

Waarom zou dan een gesprek leiden tot een verandering? Integendeel daar zullen ze  misbruik van maken. Al wat je vertelt over je eigen achtergrond zal tegen je gebruikt worden.

Ze zullen uw schuldgevoelens nog meer gebruiken om van u te krijgen wat ze willen.

Denk maar niet dat je dan mededogen krijgt.

Geloof me de excuses, de cadeaus, het geld om een probleem op te lossen betekent niets voor een narcistische dochter. De beledigingen van uw narcistische dochter zullen u verder teleurstellen.

Vanzelfsprekend zal een moeder zich niet geweldig voelen over haar ouderschap. Maar dat ouderschap was natuurlijk niet alleen haar verantwoordelijkheid, de vader zal daar misschien een grotere rol in spelen dan de moeder wilt toegeven.

Wat het aandeel is van genetica hoe een persoon zich ontwikkelt is geen uitgemaakte zaak. Maar het is aannemelijk dat genetica een rol speelt. Maar genetica verlost je niet van het feit dat genetica zich enkel kan ontwikkelen in een bepaald milieu.

Ik stel evenwel vast in mijn gesprekken met mensen dat veel slachtoffers van narcisten het tweede kind zijn in een gezin, een kind dat niet verwacht werd en in veel gevallen ook ongewenst.

Zo’n situatie hoeft niet steeds het gevolg te zijn van een narcistische moeder of vader, maar het kan natuurlijk ook wel dat dit de situatie is.

De narcistische vader en zijn invloed op zijn kinderen.

De narcistische vader verkracht zijn vrouw die daardoor zwanger wordt en krijgt daardoor een ongewenst kind.

Of dit kind dan de onvoorwaardelijke liefde krijgt van zijn vader?

Ik denk niet dat die vader tot liefde in staat is. Er is een reden waarom hij zijn vrouw verkracht en daardoor een kind krijgt?

Misschien wil die man zijn vrouw uitbuiten, aan haar binden zodat hij zijn narcistische weg kan gaan. Het is niet automatisch dat we dan kunnen veronderstellen dat de moeder dat kind niet zal liefhebben, maar het maakt het wel complex.

Dat een narcistische vader deze situatie zal gebruiken om van zijn dochter een handlanger tegen zijn vrouw te maken kun je bijna met zekerheid verwachten.

Is dit dan genetica of is dit de dynamiek binnen een scheefgetrokken gezinsrelatie?

Denk dus maar niet dat het gemakkelijk is, zelfs al is de moeder een slachtoffer van een narcist (haar man), om die situatie voor de dochter in kaart te brengen.

De perikelen met de narcist stoppen nooit.

En ‘t is niet vanzelfsprekend dat de dochter dit gaat inzien en gaat kunnen weerstand aan de manipulatie technieken van de vader en zijn vliegende apen

Afgezien van de materiële voordelen waarmee ze kan worden uitgekocht en die het narcisme zullen bevorderen. Kinderen in zo’n complexe situatie kiezen dan voor wat hun het meeste vrijheid heeft, waardoor ze precies ook op het narcistische pad komen.

In veel gevallen zal de moeder zichzelf ook een schuldgevoel aanpraten voor het feit dat ze kinderen heeft met een narcistische man.

Het typische van een narcistische man is dat hij zijn slachtoffer kan bedriegen tot hij een groot deel van haar persoonlijkheid heeft vernietigd.

Als dan een dochter veel narcistische kenmerken vertoont of andere persoonlijkheidsstoornissen ontwikkelt dan zal de moeder zichzelf ook verantwoordelijk voelen.

Om dezelfde reden zal ze vinden dat ze alles uit de kast moet halen om haar dochter te redden van het narcisme. Als gevolg daarvan zal ze haarzelf als doormat te kijk leggen in de hoop dat veel liefde voor de narcistische dochter alsnog dat narcistisch kenmerk zal veranderen.

Enkele voorbeelden waar mogelijks een narcistische dochter in het spel is :

1.Deze moeder had al haar hele leven problemen met haar dochter, die nu 46 jaar is.

Soms stuurt die dochter haar op 1 dag 60 berichten vol van woede. Haar kleinzonen zijn 19 jaar en 14 jaar waar ze een nauwe band mee had.  Die hebben echter besloten om niet meer met de grootmoeder te praten.

In het verleden aanvaardde de moeder de schuld voor wat er was gebeurd waarvan zij nooit echt iets wist.

Om de vrede te bewaren.

Er zijn verschillende voorwaarden verbonden door de dochter bepaalt of ze weigert elk contact. De grootmoeder vindt dit het breken van haar hart want ze hadden zoveel goede herinneringen met haar kleinkinderen.

2. Haar oudste kind had een verborgen kant.

Ze bracht de moeder altijd aan het lachen. Zij was haar beste fan. Dat kind kreeg niet altijd wat het wilde als het moreel verkeerd was. Op haar 21 jaar keerde ze zich tegen de moeder.

Ze trouwde en had de moeder niet langer nodig. Ook haar kinderen werden tegen haar gedraaid. Ze verspreiden ook geruchtenover de moeder tegenover vrienden.

Ze is haar gevoel van eigenwaarde kwijt en haar persoonlijke geschiedenis wordt ontnomen en vervangen met leugens.

 

3. Een alleenstaande moeder heeft een dochter van 34 jaar.

Zij was de oudste van drie. Ze verliet het huis omdat ze volgens haar een slachtoffer was. De moeder was volgens de dochter oorzaak van alle problemen.

Haar 2 zonen zien ook het probleem met de dochter. De dochter heeft 3 kinderen.  Die kleinkinderen kwetsen elkaar voortdurend en de echtgenoot loopt op eierschalen.

Moeder en dochter leven in verschillende staten in de USA. De kleinkinderen zijn 3,6 en 8 jaar.  De dochter gebruikt anti-depressiva.

De kinderen hebben gewelddadige manieren.

Immers, de moeder schreeuwt ook tegen de kinderen.

Ze schreeuwen ook terug naar haar dat ze haar haten. En die respectloze woorden worden niet gecorrigeerd.

De narcistische dochter verpest de reputatie van de moeder ook tegenover haar zonen. Ze heeft haar schoonmoeder ervan overtuigd dat haar moeder een verschrikkelijk mens is.

Enkele e-mails die door de moeder werden verstuurd beantwoordde de dochter niet. Na vier jaar komt ze tot de conclusie dat ze haar eigen leven moet leiden en haar vreugde niet meer zal laten verknallen.

narcistische dochters johanpersyn.com narcistische zuster narcistische broer narcistische zoon

 

4. Haar dochter is een narcist vermoedt deze moeder.

Als moeder deed ze alles voor haar. De narcistische werd geplaatst in speciaal onderwijs. Ze hielp haar met haar huiswerk. De moeder kocht haar drie auto’s.

Ze loog  over het waarom van haar scheiding. De narcistische dochter zei dat hij had geprobeerd haar te wurgen.

Haar kleindochter was voor haar het belangrijkste ding ooit in haar leven. Zij was daar voor haar dochter en haar kleindochter tot drie jaar geleden. Zij hielp zorgen voor haar kleindochter, speelde met haar, keek samen naar films, soms betaalde ze voor haar kinderopvang.

Haar dochter werd gearresteerd, en was er een arrestatiebevel uitgevaardigd, zij bracht haar $600 om haar uit de gevangenis te houden. Ze betaalt een deel van de huur.

Ze heeft haar moeder nog nooit bedankt, maar dat is oké vindt de moeder.

 

Zij liet haar dochter en kleindochter bij haar leven toen de dochter werkloos was.

Ongeveer vier jaar geleden ontmoette haar dochter een nieuwe man via het internet, en hij leeft nu met haar.

In heel korte tijd zei haar dochter dat haar kleindochter niet meer de nacht kon doorbrengen bij de grootmoeder. Na een aantal maanden mocht de grootmoeder haar kleindochter niet meer zien en dat duurt nu al drie jaar.

Ze is bang dat de kleindochter zal denken dat ze haar verlaten heeft. Het doet de grootmoeder veel pijn.

Ze huurt een huis in het duurste onderdeel van de Dallas gebied om haar kleindochter alles te geven wat bij haar rijke buren past.

5. Deze moeder heeft een 22 jarig oude dochter die is gediagnosticeerd als een depressief individu met een bi-polaire stoornis.

Ze zou willen dat haar narcistische dochter het huis verlaat, maar ze kan nergens naartoe want ze heeft ook geen werk. De moeder voelt zich ten einde raad.

6.Haar  26-jarige dochter stuurt haar teksten die aanstootgevend, verwoestend en beledigend zijn.

De moeder krijgt verwijten omdat ze er niet op antwoord. Maar telefoongesprekken beantwoordt haar dochter zelf nooit.

Haar vader (waarvan de moeder gescheiden is) heeft haar alles wat ze wil want als ze het niet krijgt, dreigt ze met zelfmoord. Haar vader is bang voor haar woede.

Ze verwacht dat de moeder betaalt voor neuscorrectie, borstimplantaten, vakantiereizen, haarverlengingen. De dochter woont bij de vader.

De dochter zegt dat de moeder haar excuses moet aanbieden voor het misbruik dat ze zou gehad hebben in haar jeugd en die haar psychische problemen tot gevolg hadden.

Dat is allemaal de schuld van de moeder. Ze stuurde onlangs ‘s nachts om 3 uur een haatmai.

7. Zij heeft haar leven gewijd aan haar enige dochter die nu 40 jaar is, die alle symptomen heeft van NPD.

De counseling die ze kreeg heeft nooit gewerkt omdat ze altijd te slim af is bij iedereen. Zelfs bij de mensen die proberen haar te helpen. Ze maakte een poppenhuis voor haar barbie poppen en naaide outfits.

Haar dochter beschuldigt haar van het proberen om mensen om te kopen, met inbegrip van haar en haar familie, door zich aardiger voor te doen.

8. Onlangs realiseerde deze moeder haar, na bijna 40 jaar, dat haar dochter ook een narcist is.

Ze hadden samen een bedrijf gesticht en de dochter heeft hen financieel geruïneerd. Toen begon de woede.

9. Twintig jaar geleden vertelde haar narcistische dochter (daarna in counseling) de counselor dat haar vader haar seksueel had misbruikt vanaf een zeer jonge leeftijd.

De counselor geloofde haar… het was één en al leugen.

Ze vertelde ook de counselor dat ze had  gevraagd om hulp bij mij en dat de moeder had gezegd dat ze loog.

Ze maakte  dezelfde beschuldiging tegen mijn zus… een andere leugen. Dus niet alleen heb ik een waanzinnig narcistische dochter, maar ze is ook een pathologische leugenaar om aandacht te krijgen.

10. Deze moeder heeft vier prachtige kinderen die allen nu volwassen zijn en ook kinderen hebben.

Haar jongste dochter beschuldigt haar plots van hen te misbruiken toen ze klein waren. Zij weet dat ze haar best deed om hen een goed leven te geven. Haar drie andere kinderen zijn daarover overstuur.

11.Haar 28-jarige dochter vertoont alle eigenschappen van een narcist.

Zij moest bellen met de politie om haar uit haar huis te verwijderen. Op haar telefoon sprak ze afschuwelijke teksten in. Sinds een paar maanden gaat ze naar een counselor om de hulp te verkrijgen die ze nodig had.

Maar ze zal nooit blijven gaan want van zodra ze haar goed leren kennen verdwijnt ze.

12. Als deze moeder iets doet voor haar dochter doet ze dat zonder te verwachten iets in ruil te krijgen.

De moeder heeft ook geleerd om niet de verwachten dat haar dochter haar zal gedragen zoals zij dat wilt.

Een gevoel echter dat haar narcistische dochter haar niet waardeert duikt meer en meer op.  Ook dat ze teleurgesteld is in haar moeder. Zij doet dat dus alleen nog maar dingen wanneer ze het zelf wilt, niet omdat ze wilt dat haar dochter dankbaar is.

Bijgevolg wilt ze niet meer het gevoel hebben dat ze wordt gebruikt. Haar dochter liegt soms. De moeder is dan boos omdat ze door te liegen dingen gedaan heeft voor haar die ze eigenlijk niet wilde.

Zij wil niet meer dat haar dochter haar gedrag regelt.

De moeder hoopt dat naarmate haar dochter een vrolijker persoon wordt, ze beter zal behandeld worden. De moeder heeft zelf ook toe dat ze soms zeer narcistisch is geweest.

Maar het is niet haar standaard manier om volledig de gevoelens van een ander mens te negeren. De moeder probeert de beste persoon te zijn wie ze kan zijn.

Maar zegt daarbij dat als zij kan veranderen, dan kan haar dochter dat ook. Ze is vastbesloten om te helpen haarzelf te bestuderen (inzicht te krijgen). De moeder zegt dat ze zeer kritisch was tegenover haar moeder en streng opgevoed was door haar vader.

Zij vindt dat zij een super liefdevolle, gulle en vriendelijke persoon is net als haar grootmoeder. Ze zegt ook dat iedereen dat zegt.  Zij vindt dat haar dochter alleen leeft voor haarzelf en dat ze altijd krijgt wat ze wil.

Ze heeft een man waarvan ze alles krijgt dat zij nooit gehad heeft bij de moeder.

Die schuldgevoelens daarrond dienen wel doordacht te worden, niet om de verantwoordelijkheid voor de toen gemaakte keuze af te schuiven, maar omwille dat dat juist de bedoeling is van de narcist.

Door zijn bedrog, zijn “act van liefde” installeert de narcist een gevoel van naïviteit, en minderwaardigheid, waardoor de narcist zijn macht verwerft.

De verantwoordelijkheid ligt dan vooral in het zich niet meer schuldig voelen en het zelfrespect en eigenwaarde terug te krijgen, zonder de emotionele afhankelijkheid van de narcist.

In zo’n complexe situatie zal het leven van de narcistische dochter zeker niet gemakkelijk zijn, wat er kan toe leiden dat er een ononderbroken hulpvraag komt vooral op financieel en materieel vlak naar de moeder toe.

Gezien in veel gevallen een slachtoffer van een narcist een overgevoeligheid heeft, ook een empathisch vermogen en daarbij een co-afhankelijkheid heeft ontwikkeld, namelijk dat ze zich pas gelukkig voelt als ze een ander mag helpen, dan zal de narcistische dochter vooral haar moeder proberen uit te buiten.

Op die manier kan een narcistische familie situatie zich verder ontwikkelen van generatie op generatie.

Het is best mogelijk dat de narcistische dochter haar kinderen verwaarloost en dat grootmoeder voortdurend moet inspringen tot op een moment dat het wegnemen van de kleinkinderen meer voldoening heeft aan de narcistische dochter.

Maar sommige kinderen zijn meer driftig, moeilijker om eten te geven, of om in slaap te krijgen dan anderen. Dat dit allemaal situaties kunnen zijn waarin zich een narcistische stoornis ontwikkelt is best mogelijk, zeker als in de familie geschiedenis er reeds sprake is van narcistische kenmerken.

Narcisten hebben het altijd moeilijk met grenzen.

Ze overschrijden die, meestal op alle vlak. Ze houden zich ook weinig aan de wet. En zullen ook geen grenzen op leggen aan hun kinderen. In tegendeel ze misbruiken die emotioneel en al dan niet seksueel.

Of ze hebben grensoverschrijdend gedrag waarbij de kinderen zijn, dat er ook voor zorgt dat de kinderen veel meer mogen dan in de meeste families.

De reactie van de moeder kan dan een overdreven reactie zijn, in een poging een balans te verkrijgen. De moeder wilt dan niet dat door het onvermogen van de narcistische vader er zich gedragsstoornissen ontwikkelen.

 

Kortom als de vader een narcist is, dan zal het zeer moeilijk zijn omdat zich geen narcistisch gedrag bij één van de kinderen zou ontwikkelen.

 

Of daar nu de oorzaak genetisch of precies de dynamiek van de relaties is, zal heel moeilijk te bepalen zijn.

Feit is dat spiegelneuronen en hun werking er voor zorgt dat we gedrag modelleren door aanwezig te zijn bij een ander en dat kinderen dit gedrag ook van een narcistische ouder gaan spiegelen.

Een narcistische dochter zal dan ook het schuldgevoel van haar moeder gebruiken om de verwennerij te verkrijgen die ze wilt. Ze heeft namelijk geleerd dat haar narcistische vader in staat was om voordelen te verkrijgen door schuldgevoelens te plaatsen op haar moeder.

Deze manipulatie techniek heeft zeker een tijd bij de moeder gewerkt en de effectiviteit van de vader bewezen voor de dochter.

M.a.w. de dochter heeft een praktijk opleiding gekregen in manipulatieve technieken van de vader die ze kan kopiëren bij een persoon waarvan ze gezien heeft dat het werkt.

De aantrekkelijkste weg voor de dochter is dan ook hetzelfde te doen.

narcistische dochter johanpersyn.com narcistische zuster narcistische broer narcistische zoon

De narcistische dochter heeft gezien dat de gewetenloosheid werkt.

Een moeder zal dan proberen om alsnog haar narcistische dochter te helpen om een gelukkig en gezond leven te ontwikkelen. Maar in de praktijk betekent die hulp weinig en levert weinig resultaat op.

Bovendien zoals hierboven al gezegd is het best mogelijk dat de dochter bi-polair is. Dat er wel een zeker helend effect is door een herstellende band van de moeder is hoopvol.

Echter het spreekt vanzelf dat dit genezend effect groter is naarmate de bi-polaire dochter van de narcistische vader afstand genomen heeft.

Het verbeteren van de moeder – dochter relatie zal dan wel werken en beter werken naarmate er minder narcistische kenmerken zijn en minder de aanleg op emotioneel afhankelijke relaties te ontwikkelen.

Het succes hangt af van de mate dat de moeder haar zelfrespect, positief zelfbeeld en eigenwaarde heeft ontwikkeld.

Maar ook in het inzicht in de psyche van de dochter om haar een juiste opvoeding te geven en een goed contact mee te onderhouden. Het succes daarvan is niet louter eenzijdig de verantwoordelijkheid van de moeder wanneer de dochter de volwassen leeftijd heeft bereikt.

Of je dan als moeder kan helpen, en niet gewoon boos zijn, of zwelgen in medelijden en terug uitglijden in afhankelijkheid hangt af hoeveel je hebt geleerd uit je ervaringen en hebt kunnen onderscheiden wat het best werkt.

Kennis van narcisme, pedagogie en psychologie zal daar zeker een rol in spelen.

Nu is het ook mogelijk dat een kind uitzonderlijk onaardig is en haar gedrag verschrikkelijk. Dat het dus nodig is om vreselijk op te treden en dat dit frustraties veroorzaakt.

Kinderen kunnen bijten, slaan, zelfs van mensen in een rolstoel, aan het haar trekken. Dat zijn kinderen die niet jammeren of huilen als ze gestraft worden maar nog bozer worden.

Weinig kinderen zijn geboren met zo’n agressie, maar het is wel mogelijk. Dus het is zeker niet 100% dat de opvoeding zo’n gedrag kan veroorzaken.

Een volwassen narcistisch kind kan ook zo’n gedrag vertonen tegenover de moeder.

Meestal zal het dan passief-agressief gedrag zijn zoals zeggen dat ze gaat terug bellen maar het niet doen.

Sommige moeders zijn evenwel overbezorgd en obsessief in het controleren en ongevraagd advies geven en daarop kan de reactie die te verwachten is bij kinderen juist tegengesteld zijn. Door al die ongevraagde adviezen kan de liefde immers verminderen.

Het lezen over narcisme en het lezen van beschrijvingen van mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zal uiteraard uw bewustzijn daarover verhogen en kan leiden tot het beter herkennen van zo’n stoornis bij uw eigen kinderen of in die van anderen.

Een narcistische vader zal zijn kinderen leren dat er niets mis mee is met een persoon die alleen aan zichzelf denkt.

Hij zal vertellen over  zijn voordelen die hij bij anderen door zijn manier van doen kan halen.

Sommige kinderen van narcisten denken dat ze uniek zijn en bijzonder, vooral dan het gouden kind. Over deze eigenschap van alleen aan zichzelf te denken en overal zijn profijt uit te slaan kan de narcist zelf fier zijn en dit van zichzelf uiten op een koele en afstandelijke manier, zoals iemand die zich precies daarom superieur voelt, en wie niet zo is, zwakte voor hem/haar uitstraalt.

hebt u een narcistische dochter

De narcistische dochter met een ellendig leven.

Als je je dochter als een narcistische inschat zou je als moeder kunnen bang zijn dat ze gedoemd is om een ellendig leven te leiden, zeker als ze dan ook nog introvert is.

Narcisten verbergen immers hun diepe onzekerheid. Onder een schild van superioriteit en arrogantie verbergen ze hun kwetsbaarheid. Zolang de verwachtingen van de narcisten evenwel ingevuld worden is er geen sprake van zich ellendig te voelen.

Ze voelen zich niet ongelukkig. Ze voelen zich steeds op jacht naar een nieuwe prooi en voelen zich snel verveeld. Hun leven lijkt saai als er geen chaos is. Maar als ze dat verwachten is er voor hen geen groot probleem.

Je kunt immers niet verlangen naar liefde als je het niet kunt vatten.

Fundamenteel zijn ze wel een miserabel persoon, maar je zult geenszins iets bereiken door hun dat duidelijk te maken.

Naarmate ze ouder worden zal het moeilijker worden voor hen echte menselijke verbinden te hebben en echte vrienden, maar daar zijn ze dan ook aan gewoon.

Weinigen zullen hun gedrag tolereren maar onder narcisten die geen sociopathie ontwikkeld hebben zullen ze zich wel thuis voelen.

Transformatie van het slachtoffer van narcistisch gedoe.

Daarom dat het zo belangrijk is de focus te leggen op wat je zelf kan veranderen. Dat is dan wat jij kunt veranderen aan jouw communicatie en hoe jij in het leven staat.

Kijk daarom eens met grote aandacht naar de teksten die gaan rond transformatie en motivatie want deze zijn gericht om je eigen leven in handen te nemen.

Word jij soms slapeloos, heb je gewichtsverlies, depressie, angst, voel jij je leeg?

Voel je jezelf verdoemd, voel jij je waardeloos of lijkt het dat je nooit iets goeds kunt doen of heb je soms gedachten rond zelfdoding?

Voel je je rusteloos, zenuwachtig, maak je je constant zorgen?

Heb je woede, heb je uitbarstingen van verdriet of geweld?

Herken je jezelf in de symptomen die hierboven beschreven staan?

Hoewel er vele situaties kunnen zijn die dergelijke symptomen veroorzaken, kan het zijn dat jij slachtoffer bent geworden van een narcist. In dat geval is het belangrijk dat je professionele hulp krijgt!

Hoe ben je in deze situatie als moeder terecht gekomen?

Veel moeders die slachtoffer zijn van een narcistische dochter, vragen zich vaak af hoe ze in deze situatie terecht zijn gekomen. Ze hebben jaren zo goed als mogelijk voor hun dochter gezorgd en hen waarschijnlijk in een complexe situatie opgevoed.

In het begin van de relatie met de dochter kon het zelfs zijn dat alles perfect leek, maar het is ook mogelijk dat deze dochter reeds vanaf het begin veel zorgen baarde bij jou. Deze dochter kan zich bijwijlen zeer charmant en liefdevol lijken.

Op bepaalde dagen bleek ze wel de perfecte dochter. Totdat de ware narcist boven kwam drijven.

De overgang kan heel plots gebeuren maar ook tergend langzaam. Dat kan voor grote verwarring en onzekerheid zorgen die je als vernederend en fysiek/emotioneel slopend ervaart.

Het kan een nachtmerrie voor jou worden dat je niet meer loslaat.

Precies op het moment dat je fysiek en/of geestelijk aan de grond bent kan de narcistische dochter haar klauwen in jou zetten, een moment waarop de narcistische dochter aanvoelt dat ze jou in haar greep heeft.

Het maakt niet uit wat voor type narcist uw dochter is, het eindresultaat is vaak hetzelfde. Langzaam wordt het leven en het zelfvertrouwen van de moeder afgebroken totdat er niks meer over is.

Vaak zal de narcistische dochter dan uiteindelijk de relatie verbreken. Dan gaat ze op zoek naar een nieuwe prooi. Dat kan dan evenzeer haar narcistische vader zijn of een vriend waarvan ze denkt dat hij/zij voldoende nog leven en middelen heeft om daarvan te profiteren.

De moeder blijft dan uiteindelijk achter als een hoopje ellende, zich afvragend wat zij heeft gedaan om de ooit zo perfecte relatie kapot te maken.

Moeders zien het totaal verbreken van de relatie vaak niet als een reëele optie. Ze houden van hun dochter en willen deze niet kwijt uit hun leven.

Als de narcistische dochter in de greep komt van de narcistische vader is dat zeer verontrustend voor haar, omdat het best mogelijk is dat de aanvallen op de moeder gaan escaleren.

Bijvoorbeeld kunnen ze tijdelijk samenwerken om de moeder volledig te verpletteren en haar te betichten van misbruik.

Dit kan lijden tot valse verklaringen zelfs tot in de rechtbank waar u dan beticht wordt een slechte moeder te zijn, waar u dan gedagvaard wordt om verhoogde alimentatie te betalen, voor zogenaamde studies die uw dochter gaat doen.(en niet doet)

Het is dan ook evenzeer mogelijk dat als jij als moeder volhoudt dat de dochter die in de ban was van de narcistische vader tot inzicht komt als haar grenzen worden overschreden. Ze niet langer het slaafje wil zijn en meer zelfstandigheid verwacht en minder controle.

 

De narcistische vader wordt dan woedend en zijn verlatingsangst brengt hem tot razernij.

De persoonlijkheidsstoornis van de vader wordt dan volledig geprojecteerd op de dochter die dan mogelijks psychiatrische hulp gaat zoeken.

Er ontstaat dan een situatie waarbij de narcistische dochter zelf slachtoffer wordt en eigenlijk niet meer ziet dat de narcist slecht bezig is.

De dochter zoekt dan de schuld bij zichzelf en zal alles doen om de narcist te behagen. Het psychisch spel wat door de narcistische vader wordt gespeeld heeft de dochter dusdanig mentaal gebroken dat zij de narcist in bescherming neemt.

Dat is eigenlijk net hetzelfde als hoe je je als moeder voelde tegenover jouw narcistische dochter.

In de mate dat jij als moeder in staat bent je leven her op te bouwen en je emotioneel los te maken, in die mate kun je dan als voorbeeld dienen voor het herstel van de relatie met je dochter en dus het herstel van de dochter van haar narcistische kenmerken of afhankelijkheid van de narcist.

Het is waarschijnlijk dat de meeste psychologen zullen aandringen op het herstel met de moeder en zullen pleiten voor een onafhankelijke relatie en dus scheiding met de narcistische vader.

Het is dan mogelijk dat de narcistische dochter haar fout inziet omdat ze evenzeer werd misleid door de love bombing van de narcistische vader en dat de emotionele onafhankelijke moeder geherwaardeerd wordt omdat ze in staat is onvoorwaardelijke liefde te geven.

Dus in de mate dat de moeder onafhankelijkheid toont in haar relaties, ook tegenover de narcistische vader (ex-man) zal ze bijdragen aan het herstel van haar dochter. Maar daar zijn geen garanties.

De moeder en de dochter kan zo in de ban zijn van een narcist in de familie (ex) dat ze ernstige vormen van het slachtoffer syndroom aanneemt.

Hopelijk worden die symptomen herkend en wordt er de juiste hulp voor gezocht.

Symptomen worden door de slachtoffers dikwijls geminimaliseerd.

Het is daarom steeds belangrijk om door te verwijzen naar een huisarts. Hen te laten kennis maken met de kennis rond narcisme. Hun situatie te achterhalen en te luisteren. De mate dat het slachtoffer dan openstaat voor nieuwe informatie en zich kan herinneren zal een belangrijke rol spelen.

De veiligheid van de slachtoffers is dan het eerste aspect dat belangrijk is en ook het documenteren van de situatie.

Het slachtoffer laten opschrijven wat er is gebeurd. Als er vervolgbare feiten zijn gebeurd aandringen om een klacht neer te leggen.  Het documenteren met foto’s en kopijen van de situatie, de privacy (ook financieel) van het slachtoffer verzekeren met nieuwe wachtwoorden. De mogelijkheden voor hulpverlening aan slachtoffers aangeven.

Help in ieder geval om hen aan te zetten om professionele hulp te zoeken zodat ze weer kunnen werken aan zichzelf en hun zelfvertrouwen.

Je hoeft geen professionele hulpverlener te zijn om hen te laten inzien dat ze gebruikt worden.

Deze slachtoffers verdienen hoop, erkenning dat ze misbruikt zijn.

Ze moeten overtuigd worden om wellicht juridische stappen te ondernemen waar je denkt dat er vervolgbare feiten zijn gebeurd.

Deze feiten kunnen zijn het leeghalen van een bankrekening, handtastelijkheden of fysiek geweld.

Zelfs ergers is mogelijk zoals dreiging met moord, intimidatie met zelfmoord, verkoop van goederen die behoren aan het slachtoffer.

Veel voorkomend is grensoverschrijdend gedrag zoals naakt rondlopen in huis, porno bekijken in het bijzijn van minderjarigen of onfatsoenlijke handelingen doen zoals privé ruimtes betreden of seksuele handelingen doen met anderen of zichzelf in het bijzijn van het slachtoffer zonder dat daar de toestemming werd voor geven.

Belangrijk is om elk slachtoffer te laten inzien dat niet zij de schuld zijn in deze relatie.

Evenzeer kan een situatie bestaan waar geen narcistische vader de bron is van de narcistische gedragingen van de dochter.

Narcist(e) of narcistische gedrag.

 

Meestal schrijf ik in mijn teksten narcist maar liever zou ik schrijven persoon met “narcistisch” . Dus eerder het gedrag nader benoemen in plaats van ze een narcist te noemen (het etiket van de mens in plaats van het gedrag), of zegt dat ze NPD hebben (Narcistische persoonlijkheidsstoornis).

Maar dat vermindert de leesbaarheid. Toch ben ik overtuigd dat de persoon benoemen de polarisatie in de hand werkt.

Polarisatie kan ik een bepaalde fase een aanzet zijn voor het slachtoffer vanuit zijn/haar pijn en woede om afstand te nemen.  Immers gedrag zou kunnen geassocieerd worden met een gedragsverandering.

Die is echter zeer moeilijk te bewerkstelligen met een meestal niet meewerkende dader ook al ben je psychiater, en zeker niet als je een slachtoffer bent.

Het is veel genuanceerder om over een onverbeterlijk narcistisch gedrag te spreken toch in een later fase. Zoals je ook vaak hoort over ex-narcisten : hij/zij is nog geen haar beter.  Maar zo’n term maakt het minder leesbaar.

 

Zoals je wel vermoedt kan in dit artikel alle genders vervangen worden:

Moeder kan vervangen worden door vader.  Dochter door zoon. Het is evenzeer mogelijk dat verschillende personen in zo’n situatie lijden aan een andere persoonlijkheidsstoornis.

Vanzelfsprekend zal die stoornis dan gebruikt wordt door de narcist in zijn voordeel.

Welke ervaringen hebt u met narcistische kinderen in de familie?

 

Johan Persyn

 

 

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.