Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Hebt u een narcistische dochter in de familie? Deel 2

Narcisten hebben het altijd moeilijk met grenzen.

Ze overschrijden die, meestal op alle vlak. Ze houden zich ook weinig aan de wet. En zullen ook geen grenzen op leggen aan hun kinderen. In tegendeel ze misbruiken die emotioneel en wel of niet seksueel. De kans is dan ook groot dat als het zijn “liefde” voorwaardelijk is dat zijn dochter een narcistische dochter.

Of ze hebben grensoverschrijdend gedrag dat er ook voor zorgt dat de kinderen veel meer mogen dan in de meeste families.

De reactie van de moeder kan dan een overdreven reactie zijn, in een poging een balans te verkrijgen. De moeder wilt dan niet dat door het onvermogen van de narcistische vader er zich gedragsstoornissen ontwikkelen.

Kortom, als de vader een narcist is, dan zal het zeer moeilijk zijn om te voorkomen, dat zich  narcistisch gedrag bij één van de kinderen zou ontwikkelen.

Of daar nu de oorzaak genetisch of precies de dynamiek van de relaties is, zal heel moeilijk te bepalen zijn.

Feit is dat spiegelneuronen en hun werking er voor zorgt dat we gedrag modelleren door aanwezig te zijn bij een ander en dat kinderen dit gedrag ook van een narcistische ouder gaan spiegelen.

Een narcistische dochter zal dan ook het schuldgevoel van haar moeder gebruiken om de verwennerij te verkrijgen die ze wilt.

Ze heeft namelijk geleerd dat haar narcistische vader in staat was om voordelen te verkrijgen door schuldgevoelens te plaatsen op haar moeder.

Deze manipulatie techniek heeft zeker een tijd bij de moeder gewerkt en de effectiviteit van de vader bewezen voor de dochter.

M.a.w. de dochter heeft een praktijkopleiding gekregen in manipulatieve technieken van de vader die ze kan kopiëren bij een persoon waarvan ze gezien heeft dat het werkt.

De aantrekkelijkste weg voor de dochter is dan ook hetzelfde te doen.

De narcistische dochter heeft gezien dat de gewetenloosheid werkt.

Een moeder zal dan proberen om alsnog haar narcistische dochter te helpen om een gelukkig en gezond leven te ontwikkelen. Maar in de praktijk betekent die hulp weinig en levert weinig resultaat op.

Bovendien zoals hierboven al gezegd is het best mogelijk dat de dochter bipolair is. Dat er wel een zeker helend effect is door een herstellende band van de moeder is hoopvol.

Echter, het spreekt vanzelf dat dit genezend effect groter is naarmate de bipolaire dochter van de narcistische vader afstand genomen heeft.

Het verbeteren van de moeder – dochter relatie zal dan wel werken en beter werken naarmate er minder narcistische kenmerken zijn en minder de aanleg op emotioneel afhankelijke relaties te ontwikkelen.

Het succes hangt af van de mate dat de moeder haar zelfrespect, positief zelfbeeld en eigenwaarde heeft ontwikkeld.

Maar ook in het inzicht in de psyche van de dochter om haar een juiste opvoeding te geven en een goed contact mee te onderhouden. Het succes daarvan is niet louter eenzijdig de verantwoordelijkheid van de moeder wanneer de dochter de volwassen leeftijd heeft bereikt.

Of je dan als moeder kan helpen, en niet gewoon boos zijn, of zwelgen in medelijden en terug uitglijden in afhankelijkheid hangt af hoeveel je hebt geleerd uit je ervaringen en hebt kunnen onderscheiden wat het best werkt.

Kennis van narcisme, pedagogie en psychologie zal daar zeker een rol in spelen.

Nu is het ook mogelijk dat een kind uitzonderlijk onaardig is en haar gedrag verschrikkelijk. Dat het dus nodig is om vreselijk op te treden en dat dit frustraties veroorzaakt.

Kinderen kunnen bijten, slaan, zelfs van mensen in een rolstoel, aan het haar trekken. Dat zijn kinderen die niet jammeren of huilen als ze gestraft worden maar nog bozer worden.

Weinig kinderen zijn geboren met zo’n agressie, maar het is wel mogelijk. Dus het is zeker niet 100% dat de opvoeding zo’n gedrag kan veroorzaken.

Een volwassen narcistisch kind kan ook zo’n gedrag vertonen tegenover de moeder.

Meestal zal het dan passief-agressief gedrag zijn zoals zeggen dat ze gaat terug bellen maar het niet doen.

Sommige moeders zijn echter overbezorgd en obsessief in het controleren en ongevraagd advies geven. Daarop kan de reactie die te verwachten is bij kinderen juist tegengesteld zijn. Door al die ongevraagde adviezen kan de liefde immers verminderen.

Het lezen over narcisme en het lezen van beschrijvingen van mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zal uiteraard uw bewustzijn daarover verhogen en kan leiden tot het beter herkennen van zo’n stoornis bij uw eigen kinderen of in die van anderen.

narcistische dochter
Narcistische moeder gedragspatroon

Een narcistische vader zal zijn kinderen leren dat er niets mis mee is met een persoon die alleen aan zichzelf denkt.

Hij zal vertellen over  zijn voordelen die hij bij anderen door zijn manier van doen kan halen.

Sommige kinderen van narcisten denken dat ze uniek zijn en bijzonder, vooral dan het gouden kind. Over deze eigenschap van alleen aan zichzelf te denken en overal zijn profijt uit te slaan kan de narcist zelf fier zijn en dit van zichzelf uiten op een koele en afstandelijke manier, zoals iemand die zich precies daarom superieur voelt, en wie niet zo is, zwakte voor hem of haar uitstraalt.

 

hebt u een narcistische dochter
Hoe lang blijf je alles betalen voor je narcist?

De narcistische dochter met een ellendig leven.

Als je je dochter als een narcistische inschat, zou je als moeder kunnen bang zijn dat ze gedoemd is om een ellendig leven te leiden, zeker als ze dan ook nog introvert is.

Narcisten verbergen immers hun diepe onzekerheid. Onder een schild van superioriteit en arrogantie verbergen ze hun kwetsbaarheid. Zolang de verwachtingen van de narcisten echter ingevuld worden is er geen sprake van zich ellendig te voelen.

Ze voelen zich niet ongelukkig. Ze voelen zich steeds op jacht naar een nieuwe prooi en voelen zich snel verveeld. Hun leven lijkt saai als er geen chaos is. Maar als ze dat verwachten is er voor hen geen groot probleem

Je kunt immers niet verlangen naar liefde als je het niet kunt vatten.

Diepgaand zijn ze wel een miserabel persoon, maar je zult zeker niet iets bereiken door hun dat duidelijk te maken.

Naarmate ze ouder worden zal het moeilijker worden voor hen echte menselijke verbinden te hebben en echte vrienden, maar daar zijn ze dan ook aan gewoon.

Weinigen zullen hun gedrag tolereren, maar onder narcisten die geen sociopathie ontwikkeld hebben zullen ze zich wel thuis voelen.

Transformatie van het slachtoffer van narcistisch gedoe.

Daarom dat het zo belangrijk is de focus te leggen op wat je zelf kan veranderen. Dat is dan wat jij kunt veranderen aan jouw communicatie en hoe jij in het leven staat.

Kijk daarom eens met grote aandacht naar de teksten die gaan rond transformatie en motivatie want deze zijn gericht om je eigen leven in handen te nemen.

Word jij soms slapeloos, heb je gewichtsverlies, depressie, angst, voel jij je leeg?

Voel je jezelf verdoemd, voel jij je waardeloos of lijkt het dat je nooit iets goeds kunt doen of heb je soms gedachten rond zelfdoding?

Voel je je rusteloos, zenuwachtig, maak je je constant zorgen?

Heb je woede, heb je uitbarstingen van verdriet of geweld?

Herken je jezelf in de symptomen die hierboven beschreven staan?

Hoewel er vele situaties kunnen zijn die dergelijke symptomen veroorzaken, kan het zijn dat jij slachtoffer bent geworden van een narcist. In dat geval is het belangrijk dat je professionele hulp krijgt!

Hoe ben je in deze situatie als moeder terecht gekomen?

Veel moeders die slachtoffer zijn van een narcistische dochter, vragen zich vaak af hoe ze in deze situatie terecht zijn gekomen. Ze hebben jaren zo goed als mogelijk voor hun dochter gezorgd en hen waarschijnlijk in een complexe situatie opgevoed.

In het begin van de relatie met de dochter kon het zelfs zijn dat alles perfect leek, maar het is ook mogelijk dat deze dochter al vanaf het begin veel zorgen baarde bij jou. Deze dochter kan zich bijwijlen zeer charmant en liefdevol lijken.

Op bepaalde dagen bleek ze wel de perfecte dochter. Totdat de ware narcist boven kwam drijven.

De overgang kan heel plots gebeuren, maar ook tergend langzaam. Dat kan voor grote verwarring en onzekerheid zorgen die je als vernederend en fysiek-emotioneel slopend ervaart.

Het kan een nachtmerrie voor jou worden dat je niet meer loslaat.

Precies op het moment dat je fysiek en/of geestelijk aan de grond bent kan de narcistische dochter haar klauwen in jou zetten, een moment waarop de narcistische dochter aanvoelt dat ze jou in haar greep heeft.

Het maakt niet uit wat voor type narcist uw dochter is, het eindresultaat is vaak hetzelfde. Langzaam wordt het leven en het zelfvertrouwen van de moeder afgebroken totdat er niets meer over is.

Vaak zal de narcistische dochter dan uiteindelijk de relatie verbreken.

Dan gaat ze op zoek naar een nieuwe prooi. Dat kan dan ook haar narcistische vader zijn of een vriend waarvan ze denkt dat hij of zij voldoende nog leven en middelen heeft om daarvan te profiteren.

de narcist gebruikte zijn dochter om me in de relatie te stofzuigen, narcistische dochter
Kind van een narcistische vader: 18 voorbeelden

De moeder blijft dan uiteindelijk achter als een hoopje ellende, zich afvragend wat zij heeft gedaan om de ooit zo perfecte relatie kapot te maken.

Moeders zien het totaal verbreken van de relatie vaak niet als een reële optie. Ze houden van hun dochter en willen deze niet kwijt uit hun leven.

Als de narcistische dochter in de greep komt van de narcistische vader is dat zeer verontrustend voor haar, omdat het best mogelijk is dat de aanvallen op de moeder gaan escaleren.

Bijvoorbeeld kunnen ze tijdelijk samenwerken om de moeder volledig te verpletteren en haar te betichten van misbruik.

Dit kan leiden tot valse verklaringen zelfs tot in de rechtbank waar u dan beticht wordt een slechte moeder te zijn.

Waar u dan gedagvaard wordt om verhoogde alimentatie te betalen, voor zogenaamde studies die uw dochter gaat doen.(en niet doet)

Het is dan ook ook mogelijk dat als jij als moeder volhoudt dat de dochter die in de ban was van de narcistische vader tot inzicht komt als haar grenzen worden overschreden. Ze niet langer het slaafje wil zijn en meer zelfstandigheid verwacht en minder controle.

De narcistische vader wordt dan woedend en zijn verlatingsangst brengt hem tot razernij.

De persoonlijkheidsstoornis van de vader wordt dan volledig geprojecteerd op de dochter die dan mogelijk psychiatrische hulp gaat zoeken.

Er ontstaat dan een situatie waarbij de narcistische dochter zelf slachtoffer wordt en eigenlijk niet meer ziet dat de narcist slecht bezig is.

De dochter zoekt dan de schuld bij zichzelf en zal alles doen om de narcist te behagen. Het psychisch spel wat door de narcistische vader wordt gespeeld heeft de dochter zo mentaal gebroken dat zij de narcist in bescherming neemt.

Dat is eigenlijk net hetzelfde als hoe je je als moeder voelde tegenover jouw narcistische dochter.

In de mate dat jij als moeder in staat bent je leven her op te bouwen en je emotioneel los te maken, in die mate kun je dan als voorbeeld dienen voor het herstel van de relatie met je dochter en dus het herstel van de dochter van haar narcistische kenmerken of afhankelijkheid van de narcist.

Het is waarschijnlijk dat de meeste psychologen zullen aandringen op het herstel met de moeder en zullen pleiten voor een onafhankelijke relatie en dus scheiding met de narcistische vader.

Onvoorwaardelijke liefde?

Het is dan mogelijk dat de narcistische dochter haar fout inziet omdat ze ook werd misleid door de love bombing van de narcistische vader en dat de emotionele onafhankelijke moeder geherwaardeerd wordt omdat ze in staat is onvoorwaardelijke liefde te geven.

Dus in de mate dat de moeder onafhankelijkheid toont in haar relaties, ook tegenover de narcistische vader (ex-man) zal ze bijdragen aan het herstel van haar dochter. Maar daar zijn geen garanties.

De moeder en de dochter kan zo in de ban zijn van een narcist in de familie (ex) dat ze ernstige vormen van het slachtoffer syndroom aanneemt.

Hopelijk worden die symptomen herkend en wordt er de juiste hulp voor gezocht.

Symptomen worden door de slachtoffers dikwijls geminimaliseerd.

Het is daarom steeds belangrijk om door te verwijzen naar een huisarts. Hen te laten kennis maken met de kennis rond narcisme. Hun situatie te achterhalen en te luisteren. De mate dat het slachtoffer dan openstaat voor nieuwe informatie en zich kan herinneren zal een belangrijke rol spelen.

De veiligheid van de slachtoffers is dan het eerste aspect dat belangrijk is en ook het documenteren van de situatie.

Het slachtoffer laten opschrijven wat er is gebeurd. Als er vervolgbare feiten zijn gebeurd aandringen om een klacht neer te leggen.  Het documenteren met foto’s en kopijen van de situatie, de privacy (ook financieel) van het slachtoffer verzekeren met nieuwe wachtwoorden. De mogelijkheden voor hulpverlening aan slachtoffers aangeven.

Help in ieder geval om hen aan te zetten om professionele hulp te zoeken, zodat ze weer kunnen werken aan zichzelf en hun zelfvertrouwen.

Je hoeft geen professionele hulpverlener te zijn om hen te laten inzien dat ze gebruikt worden.

Deze slachtoffers verdienen hoop, erkenning dat ze misbruikt zijn.

Ze moeten overtuigd worden om wellicht juridische stappen te ondernemen waar je denkt dat er vervolgbare feiten zijn gebeurd.

Deze feiten kunnen zijn het leeghalen van een bankrekening, handtastelijkheden of fysiek geweld.

Zelfs ergers is mogelijk zoals dreiging met moord, intimidatie met zelfmoord, verkoop van goederen die behoren tot het slachtoffer.

Veel voorkomend is grensoverschrijdend gedrag zoals naakt rondlopen in huis, porno bekijken in het bijzijn van minderjarigen. Tot grensoverschrijdend gedrag rekenen we ook onfatsoenlijke handelingen doen zoals privé ruimtes betreden.

Ook seksuele handelingen doen met anderen of zichzelf in het bijzijn van het slachtoffer zonder dat daar de toestemming werd voor geven is grensoverschrijdend gedrag.

Belangrijk is om elk slachtoffer te laten inzien dat niet zij de schuld zijn in deze relatie.

Ook kan een situatie bestaan waar geen narcistische vader de bron is van de narcistische gedragingen van de dochter.

Narcist(e) of narcistische gedrag.

Meestal schrijf ik in mijn teksten narcist, maar liever zou ik schrijven persoon met “narcistisch”. Dus eerder het gedrag nader benoemen in plaats van ze een narcist te noemen (het etiket van de mens in plaats van het gedrag), of zegt dat ze NPD hebben (Narcistische persoonlijkheidsstoornis).

Maar dat vermindert de leesbaarheid. Toch ben ik overtuigd dat de persoon benoemen de polarisatie in de hand werkt.

Polarisatie kan ik een bepaalde fase een aanzet zijn voor het slachtoffer vanuit zijn of haar pijn en woede om afstand te nemen.  Immers gedrag zou kunnen geassocieerd worden met een gedragsverandering.

Die is echter zeer moeilijk te doen met een meestal niet meewerkende dader ook al ben je psychiater, en zeker niet als je een slachtoffer bent.

Het is veel genuanceerder om over een onverbeterlijk narcistisch gedrag te spreken toch in een later fase. Zoals je ook vaak hoort over ex-narcisten: hij of zij is nog geen haar beter.  Maar zo’n term maakt het minder leesbaar.

narcistische dochter narcistische zuster narcistische broer narcistische zoon
Ze geven je een gevoel van eigenwaarde alsof je achterlijk bent. DL1

Zoals je wel vermoedt kan in dit artikel alle genders vervangen worden:

Moeder kan vervangen worden door vader.  Dochter door zoon. Het is ook mogelijk dat verschillende personen in zo’n situatie lijden aan een andere persoonlijkheidsstoornis.

Vanzelfsprekend zal die stoornis dan gebruikt wordt door de narcist in zijn voordeel.

Welke ervaringen hebt u met narcistische kinderen in de familie?


door

Reacties

3 reacties op “Hebt u een narcistische dochter in de familie? Deel 2”

 1. Syl avatar
  Syl

  Klopt precies wat er staat en we zullen niet als slachtoffers maar als overlevers moeten proberen de cirkel van misbruik te doorbreken zodat t niet meer wordt overgedragen op de volgende generatie

 2. Pascale Daneels avatar
  Pascale Daneels

  Het blijft heel moeilijk als de kleinkinderen als pionnen worden gebruikt. Je mag er enkel voor zorgen als het nodig is. Als je zelf vraagt om de kleinkinderen te mogen zien word je afgescheept met excuses… Ik heb geen tijd… Enz. Maar als je dan als grootouder zelf niet kan word je afgeschilderd als ratmoeder en fake-grootmoeder.
  Ik heb volledig gebroken want ik ben nog een schim van mezelf.

 3. johanpersyn avatar

  Het is een zeer belangrijk stap dat je hebt genomen door volledig te breken en er aan te werken om jezelf terug te vinden. Ook je kleinkinderen zijn er niet bij gebaat dat je een schim zou blijven. De meeste kans dat je hebt om je kleinkinderen terug te ontmoeten als je terug dat licht, hoop en liefde in jezelf ervaart. Ik hoop dat narcisme.blog je daarbij helpt. Sterkte Johan

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.590 andere abonnees