Categorieën
Familie groeitaak René Girard video

De macht van de zondebok in de narcistische familie. Deel 2 video

De kracht en macht van de zondebok in de narcistische familie. Hoewel de sterke punten van de familie zondebok een doel wordt voor de narcist, zijn ze ook hun redding.

De Bijbelse zondebok.

Het Oude Testament Leviticus 16 vertelde van opofferende “zondebok”. Men offerde een sterke geit terwijl een andere sterke geit werd weggejaagd in de woestijn die de “zonden van de mens,” vrij maakte van haar schuld. Net als de rust tijdelijk terugkeert als de zondebok in de narcistische familie wordt uitgebannen.

De Bijbelse ceremonie in de Joodse cultuur noemt Jom Kipoer (de Grote Verzoendag).

Dag van de Vergevingen is de heiligste dag van het joodse jaar en daarmee de belangrijkste joodse feestdag. Op deze dag beslist God over het lot van de mensen in het komende jaar. Men belijdt zijn eigen en gemeenschappelijke zonden.

Men veronderstelt dat William Tyndale de term “escape goat” te hebben bedacht in zijn 1530 Engelse vertaling van de Bijbel, uit de Hebreeuwse versie.

De zondebok en zijn sterke punten.

De zondebok voelt de directe onrechtvaardigheid van zijn of haar rol. Het is pijnlijk, verwarrend, gekmakend, beschamend, onbehaaglijk, lastig, schrijnend, mishandelend en het gevolg is vaak emotionele en fysiologische schade die een leven lang, duurt.

Letterlijk: mijn vrouw hield men doof tot een lerares het opmerkte.

Maar familie zondebokken zijn zowel aangeboren als  aangeleerd.

https://narcisme.blog/wp-content/uploads/2019/08/de-ontwikkeling-van-de-zondebok-van-de-narcist.mp4

Ze zijn niet willekeurig gekozen.

Integendeel, ze zijn meestal gekozen vanwege hun sterke punten. De narcist weet heel goed wie op zijn gebied het manipuleerbaarst is. De narcist weet wie de zelfstandigste geest is. Hij richt zijn grootste bedreiging met projectie en straf naar die persoon.

De zondebok is aan de ene kant gewoon te vechten voor rechtvaardigheid binnen een inherent oneerlijk narcistisch systeem van de familie, zij verdedigt zichzelf en anderen vaak haaks op wat de narcist wil.

UMC Utrecht Hoe kunnen we u helpen?

Ga naar deel 3

Highbrow mix lowbrow cultuur signaal potentiële narcist date

Gratis bronnen narcisme – traumaherstel

Referenties: Narcissistic Projection

Not okay een provocerende komedie over narcisme (video)

Forgiveness ~ Step 3: Sharing Your Hurt With Someone

Forgiveness ~ Step 8: Giving the Injury a Meaning in Your Life

Forgiveness ~ Step 7: Understanding those you did wrong

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren