Categorieën
Bijbels maar geen godsdienst Familie groeitaak Nederland België Nederlandstalig René Girard video

De macht van de zondebok in de narcistische familie. Deel 2 video

De kracht en macht van de zondebok in de narcistische familie. Hoewel de sterke punten van de familie zondebok een doel wordt voor de narcist, zijn ze ook hun redding.

De Bijbelse zondebok.

Het Oude Testament Leviticus 16 vertelde van opofferende “zondebok”. Men offerde een sterke geit terwijl een andere sterke geit werd weggejaagd in de woestijn die de “zonden van de mens,” vrij maakte van haar schuld. Net als de rust tijdelijk terugkeert als de zondebok in de narcistische familie wordt uitgebannen.

De Bijbelse ceremonie in de Joodse cultuur noemt Jom Kipoer (de Grote Verzoendag).

Dag van de Vergevingen is de heiligste dag van het joodse jaar en daarmee de belangrijkste joodse feestdag. Op deze dag beslist God over het lot van de mensen in het komende jaar. Men belijdt zijn eigen en gemeenschappelijke zonden.

Men veronderstelt dat William Tyndale de term “escape goat” te hebben bedacht in zijn 1530 Engelse vertaling van de Bijbel, uit de Hebreeuwse versie.

De zondebok en zijn sterke punten.

De zondebok voelt de directe onrechtvaardigheid van zijn of haar rol. Het is pijnlijk, verwarrend, gekmakend, beschamend, onbehaaglijk, lastig, schrijnend, mishandelend en het gevolg is  vaak emotionele en fysiologische schade die een leven lang, duurt.

Letterlijk: mijn vrouw hield men doof tot een lerares het opmerkte.

Maar familie zondebokken zijn zowel aangeboren als  aangeleerd.

https://narcisme.blog/wp-content/uploads/2019/08/de-ontwikkeling-van-de-zondebok-van-de-narcist.mp4

Ze zijn niet willekeurig gekozen.

Integendeel, ze zijn meestal gekozen vanwege hun sterke punten. De narcist weet heel goed wie op zijn gebied het meest manipuleerbaar is. De narcist weet wie de meest zelfstandige-geest is. Hij richt zijn grootste bedreiging met projectie en straf naar die persoon.

De zondebok is aan de ene kant gewoon te vechten voor rechtvaardigheid binnen een inherent oneerlijk narcistisch systeem van de familie, zij verdedigt zichzelf en anderen vaak haaks op wat de narcist wil.

Door Annemie Declercq

Annemie behaalde aan de Hogeschool Gent een Bachelor diploma in Orthopedagogie. Ze heeft een passie voor het bouwen van groepsluiken werkwelzijn en het gebruikmaken van de goedstoel-methodiek en presentie.
Ze werkt al vele jaren om mensen te helpen werk te vinden en te behouden en dit als armoede consulente.
Ze houdt van fietsen, boeken, schrijven, wandelen en muziek luisteren.
Annemie Declercq is moeder van 3 kinderen, grootmoeder, pleegmoeder, en plusmama van 2. Ervaringsdeskundige narcistisch misbruik, ouderverstoting en zelfgenezer van trauma.

Voeg hieronder een reactie toe! Reactie annuleren