De Bijbelse zondebok.

Het Oude Testament Leviticus 16 vertelde van opofferende “zondebok”. Een geit dodelijk geofferd werd, terwijl een ander geit werd weggejaagd in de woestijn die de “zonden van de mens,” vrij maakte van haar schuld.

De Bijbelse ceremonie in de Joodse cultuur noemt Jom Kipoer (de Grote Verzoendag).

Dag van de Vergevingen is de heiligste dag van het joodse jaar en daarmee de belangrijkste joodse feestdag. Op deze dag beslist God over het lot van de mensen in het komende jaar. Men belijdt zijn eigen en gemeenschappelijke zonden.

William Tyndale van gasten wordt verondersteld de term “escape goat” te hebben bedacht in zijn 1530 Engelse vertaling van de Bijbel, uit de Hebreeuwse versie.

De zondebok en zijn sterke punten.

De zondebok voelt de directe onrechtvaardigheid van zijn of haar rol.

Het is pijnlijk, verwarrend, gekmakend, beschamend, onbehaaglijk, lastig, schrijnend, mishandelend en het gevolg is  vaak emotionele en fysiologische schade die een leven lang, duurt.

Letterlijk: mijn vrouw werd doof gehouden tot een lerares het opmerkte.

Maar familie zondebokken zijn zowel aangeboren als  aangeleerd.

https://narcisme.blog/wp-content/uploads/2019/08/de-ontwikkeling-van-de-zondebok-van-de-narcist.mp4

Ze zijn niet willekeurig gekozen.

Integendeel, ze zijn meestal gekozen vanwege hun sterke punten.

De narcist weet heel goed wie op zijn gebied het meest manipuleerbaar is.

De narcist weet wie de meest zelfstandige-geest is. Hij richt zijn grootste bedreiging met projectie en straf naar die persoon.

De zondebok is aan de ene kant gewoon te vechten voor rechtvaardigheid binnen een inherent oneerlijk narcistisch systeem van de familie, zij verdedigt zichzelf en anderen vaak haaks op wat de narcist wil.

Ga naar deel 3

You may also like...

Geef een reactie, vraag of antwoord. Dank je wel!