Communicatie Patronen in de Bergrede van Jezus !

Wat deed Jezus toen hij een publieke figuur werd?

Hij hield bijeenkomsten, soms met een zeer grote menigte. Maar ook soms voor ingewijden zoals bij de Bergrede.

klik op de foto

Hij probeerde het geloof te veranderen.

Wanneer u wilt dat de overtuigingen van mensen veranderen kun je in toespraken communicatiepatronen gebruiken.

Eén van deze toespraken is de preek op de berg.

Als je geïnteresseerd bent hoe linguïstische patronen werden gebruikt in de redevoeringen van Jezus en specifiek in de Bergrede dan is dit artikel voor jou. Wellicht kan een techniek die door Jezus gebruikt werd ook vruchten leveren bij jou.

De Bergrede.

De Bergrede is volgens de christelijke overlevering de rede of onderwijzing van Jezus Christus gehouden op een berg in het Evangelie volgens Matteüs (Mat. 5-7).

In het Evangelie volgens Lucas (Luc. 6: 17-49) spreekt Jezus ongeveer dezelfde woorden uit, maar dan op een vlakte, in het open veld;

de Lucas-versie wordt dan ook wel als de Veldrede aangeduid.

klik op de foto

De Bergrede bestaat uit de zaligsprekingen, de spreuken en enkele praktische leefregels.

Volgens sommigen vervangt de Bergrede de leefregels zoals opgesteld in de Thora.

Volgens anderen zag Jezus zelf zijn Bergrede waarschijnlijk als een interpretatie van de Thora.

De Bergrede is vrij ingewikkeld te interpreteren volgens sommigen.

Alhoewel volgens mij, heel klaar soms.

Hij roept op om goed te zijn voor je naasten, hen te respecteren en niet te veroordelen en om goed te zijn voor jezelf.

Sommigen interpreteren de Bergrede door te zeggen dat Jezus het niet letterlijk bedoeld heeft, maar hij heeft willen uiteenzetten waar de diepere oorzaak van problemen liggen.

Wanneer iemand boos wordt, zal hij eerst bij zichzelf te rade moeten gaan of dit ook echt terecht is – en wanneer er dan reden is om boos te worden, weet dan zeker dat je geen zonde begaat in je boosheid.

Op deze manier heeft hij willen zeggen: wil je niet in de verleiding komen om iemand te vermoorden, probeer dan te voorkomen dat je überhaupt boos op iemand wordt.

Jezus geeft duidelijk aan tussen welke grenzen mensen zich mogen bewegen.

Lukas 6:12-19 vertelt daarnaast dat Jezus deze nacht tussen de aankomst bij de berg en de grote rede, wakend heeft doorgebracht.

Het is de enige keer dat wij lezen over een hele nacht vol gebed.

Één van de methoden om mensen te beïnvloeden in de vergaderingen of bijeenkomsten zijn het gebruik van ambiguïteitspatronen.

Jezus gebruikte specifieke ambiguïteitspatronen tijdens zijn toespraken tijdens speeches en ook op de Bergrede.

Er zijn specifieke ambiguïteitspatronen.

klik op de foto

Dubbelzinnige woorden.

Ik heb het niet over de dubbelzinnige woorden en ook niet over woorden die veranderen van betekenis als je ze vertaalt.

Ik zal praten over communicatiepatronen in meer in fasen verdeelde zinnen die ambiguïteit produceren.

Omdat soms woorden een verschillende betekenis hebben in verschillende talen, vertalers komen vertalers met totaal verschillende betekenissen voor deze Bijbelse teksten.

Daarom dat sommigen durven stellen dat de Bergrede niet letterlijk hoeft genomen te worden.

Sommigen voelen zich slecht als ze arm van geest genoemd worden. Anderen zijn blij dat te horen want dan zullen ze in de hemel komen.

Hoevelen zijn er hier arm van geest? Wie zich arm van geest voelt, steekt zijn hand op.

Ik praat niet over dubbelzinnige woorden, maar meer over uitdrukkingen zoals arm van geest.

Dit is wat onduidelijkheidspatronen of ambigue patronen doen:

Telkens  je iets zegt dat kan worden geïnterpreteerd op verschillende manieren, moeten mensen intern zoeken naar de betekenis van wat je zegt. Telkens als dat gebeurt in een toespraak gaan mensen op zoek “naar binnen, bij zichzelf ” om een ​​betekenis te vinden van wat u communiceert.

Het doel van al deze patronen is om dat te doen.

Intern zoeken om uw eigen betekenis te vinden.

Jezus wilde dat je nadacht over je eigen gedachten, zodat je je gedachten kunt veranderen in een betere richting.

Als mensen hun gedachten veranderen, kan dit  leiden tot andere handelingen.

Jezus wist van zijn vader dat als je tegen mensen zegt je moet dat of dat doen, en niet dat andere doen, alsof je alle vruchten van de bomen mag eten, behalve dan van die éne boom, dan zullen de mensen vroeg of laat eten van die éne boom.

In plaats van mensen direct te vertellen wat ze moeten doen, net als wat Mozes deed, wilde Jezus dat de mensen zoeken in hun eigen gedachten.

Dat is natuurlijk veel effectiever in het uitdagen van de status quo in de samenleving.

Door het gebruik van dubbelzinnigheidspatronen gaan mensen zeer sterk nadenken en mogelijks veranderen.

Heb je ooit enkele zinnen gelezen in de Bijbel en het voelde alsof deze woorden alleen maar tot jou gericht waren, alsof ze iets persoonlijks tegen jou willen zeggen?

Steek je hand op als dat  zo is.

Jezus heeft een toespraak op een berg, en hij was echt goed in dit soort dingen, om mensen te laten nadenken over hun persoonlijke leven.

Als je de preek op de berg leest zult u het misschien nodig vinden dat je je vader vergeeft, anderen hun moeder,  andere mensen kunnen tot de conclusie komen  dat ze echt willen actie ondernemen en stoppen met praten over wat ze voor de arme mensen kunnen doen.

En degenen die niet goed genoeg die Bergrede lezen zullen daar nooit bij stil staan.

Wat er gebeurt met de  gedachten van mensen, als je dubbelzinnigheid patronen gebruikt, het is een functie van de geest, je kunt dat niet veranderen, waar  iets  niet volkomen duidelijk is, zal je geest automatisch een intern onderzoek doen, een zogenaamd.

Je kunt niet stoppen met denken, bewust of onbewust wanneer iemand dat transderivational patroon gebruikt.

klik op de foto

Het gebruik van metaforen.

Wanneer je iets gecommuniceerd hebt zonder een perfecte duidelijke betekenis, iedere keer dat u een metafoor  hoort bijvoorbeeld, dan gebruikt de spreker één van de meest krachtige  gereedschap om geloofsovertuigingen te veranderen, want dan kun je niet anders dan te beginnen om een ​​persoonlijke betekenis te vinden bewust of onbewust, afhankelijk van uw eigen ervaringen en begrip.

Wie heeft het al eens meegemaakt dat na een paar dagen enkele flarden van een toespraak bij u te binnen schieten, zonder aanleiding?

Goed voorbeeld daarvan is de Bergrede.

Elke keer dat je de Bergrede leest, kun je er een nieuwe visie inzien, het maakt niet uit wie je bent, het heeft hoe dan ook  betrekking op u . Telkens je die tekst herleest, begrijpt u een ander niveau van betekenis uit uw eigen gedachten.

Het punt dat ik wil maken is, wanneer je deze Bergrede leest, kun je niet stoppen met de zoekfunctie in je eigen geest.

Dat is de reden waarom je dat je de Bergrede vele malen kunt lezen zonder het gevoel dat het u verveelt, zoals eigenlijk geheel het nieuwe testament.

En dat is de reden waarom ik denk dat de gehele tijd  Jezus sprak in speciale patronen. Om u de keuze te laten om uw gedachten te veranderen.

Hoe dan ook als u niet wilt worden beïnvloed door de Bergrede, dan heb je maar twee keuzes

1) die tekst nooit meer lezen, hem vergeten, wat we maar al te graag doen, want dan moeten ons de vraag niet stellen of we wel genoeg doen.

2) of de tekst deconstrueren:  dat is het patroon van de taal in die tekst analyseren en in vraag stellen.

Als je echt doet wat de tekst u vraagt om te doen, namelijk zoeken naar uw eigen betekenis, dan gaat u uw veronderstellingen veranderen, en je gaat daarover spreken met andere mensen.

Je zult die patronen je eigen maken of “zij” met andere meningen maken andere patronen die op je afkomen en als ze op je afkomen, wilt u die patronen kunnen uitdagen en ze afbreken. Natuurlijk, als je niet weet hoe deze patronen werken, kun je ze niet uitdagen.

Ik vraag je niet om de betekenis van Jezus uit te dagen, ik vraag u om de betekenis van de Standaard uit te dagen.

Mensen vervormen dingen (met dubbelzinnigheden, veralgemeningen, weglatingen)  en dat is niet goed de hele tijd.

De Standaard vervalst de hele tijd. Lees eens een krant vanaf 7 jaar geleden over Bart De Wever in De Standaard en je zult niet geloven wat je leest.

Die ambiguïteitspatronen die de media gebruiken wijzigingen hoe mensen normaal praten. Zuurstof aan de economie, is besparen op de kap van de profiteurs.

Mensen doen deze dingen hoe dan ook, dit is hoe mensen praten.

Dit werkt, want dit is de manier waarop je hersenen zijn gebouwd om welke reden dan ook. Halve waarheden, veralgemeningen, niet specificeren enz.

Je hersenen zijn zo als dit, en dat betekent dat als je deze patronen juist onder de knie krijgt, je werkt in het kader van hoe mensen beslissingen nemen. Dat is hoe de media praat, hoe ze een verhaal uitvinden, hoe ze je overtuigingen veranderen.

Dit is wat er de hele tijd gebeurt.

Dit gebeurt in 99,99% van de gevallen. Dat is wat ik nu zelf doe. 99,99 is geen wetenschappelijke gevolg van een echt zoeken.

Ik maakte het op.

Precies wat er gebeurt met de meeste van de statistieken dat is waarom ik niet van statistieken hou over de meningen van het volk.

Alleen deze recente enquête over de islam dat 14% het eens is met ISIS.

Over welk  land gaat het? Welke vragen hebben zij gesteld om tot die conclusie te komen?

Hoeveel mensen deden mee met die vragenlijst?

Wanneer hebben ze dat gevraagd?

Dat is wat Jezus vraagt ​​je te doen: Welke ervaring heb je met vragenlijsten?

Je hoort de hele tijd over deze soorten bewijzen, maar ik ben bijna 63 jaar en ik ben  nog nooit gevraagd voor één van deze enquêtes, behalve aan de telefoon met het doel om te veranderen van het energiebedrijf.

Is hier al eens iemand gevraagd om een politieke enquête in te vullen?

In de hele toespraak van Jezus op de berg vraagt hij niet om iets specifiek te doen.

Het is gevuld met ambiguïteit om mensen, wat een transderivationele zoekopdracht genoemd te laten nadenken.

klik op de foto

Wat gebeurt er met de mensen die denken dat is een functie van de geest, over iets wat niet volkomen duidelijk is?

Je geest gaat of het een tekst is die je leest of een toespraak die je hoort dat is bewust of onbewust blijven zoeken naar een mening.

Wacht ik moet eventjes wat water drinken, omdat mijn geest komt droog te staan na het spreken over al deze nonsense.

Ok, een transderivationele zoektocht is, en ik denk niet dat ik dit woord uitgevonden heb, wanneer je iets wat niet een volkomen duidelijke betekenis heeft, zoals wanneer je een metafoor vertelt, wat ook één van de beste methodes is om overtuigingen te veranderen, maar dat is ook een geweldig hulpmiddel om berichten mee te delen, een ambiquiteitspatroon, die je verplicht bewust of onbewust te zoeken naar betekenis.

En dat is iets heel anders dan herhalen van de betekenis over iets die je vond  7 jaar geleden in de Standaard.

Of het betekent dat wat je  6 maand geleden vond over Griekenland, of Angela Merkel volkomen vergeten bent.

Ze proberen alleen maar om ons te manipuleren de hele tijd, net als iedereen aan het doen is.

En het is zeer effectief speciaal als u iets in de ochtend leest met een warme koffie.

Die gedachten gaan er in als zoetekoek.

Mensen zoeken gewoon soms naar hun eigen betekenis, en ze doen dat uit het gezichtspunt van hoe zij de wereld zien van binnen.

Voelen ze angst, dan reageren ze negatief op een grote groep mensen, zonder onderscheid.

Als voorbeeld nam ik wat  Jezus zei: Gezegend zijn de armen van geest want ze zullen het rijksgod zien. Wat betekent dat? Nou wie zijn die armen van geest?

Je kunt een verklaring vragen aan honderd verschillende mensen, en misschien zal iemand vinden dat Jezus daar een specifiek betekenis aangaf zoals een hart onder de riem steken voor de mentaal gehandicapten, maar ik zou beweren dat Jezus zegt: Zalig zijn de armen van geest, omdat elke keer dat je dat leest hij wilt dat je jezelf afvraagt:  “Ben ik arm van geest  of niet?”

Of je in het evangelie gelezen hebt of niet? Wie van u is hier arm van geest? Steek je hand op.

Waar wil je naartoe in je leven?

Wanneer u de Bergrede leest, en je die hele preek leest het maakt niet uit wie je bent, die Bergrede gaat over jou, omdat het erg ambigue is, omdat het wil dat je zoekt naar uw eigen betekenis, die leidt in de richting waar je wilt naar toe gaan in je leven.

De realiteit is dat elke keer dat je het leest, afhankelijk van wie je bent, je zult komen met een andere betekenis en een andere verklaring die voor u belangrijk is.

Heeft die uitleg wat betekenis voor jou?

Dat is het doel van het gebruik van deze ambiguïteiten, en er zijn daarvan veel in de bijbel.

Maar Jesus riep niet alleen op om eerst goed na te denken voordat iemand te veroordelen.

Hij bracht ook mensen aan het lachen.

Wanneer de rechter bepaalt dat de arme zijn onderkleed moet afstaan aan zijn schuldeiser, moedigt Jezus hem aan ook zijn bovenkleed af te staan.

Zijn toehoorders hebben hier ongetwijfeld hard om gelachen en instemmend gejuicht. Want wie zijn onder- en bovenkleed uittrok, was naakt.

Strippen voor de ogen van de rechters, de schuldeiser en het publiek. Wie zou dat hier durven?

Een duidelijke daad van protest.

De machteloze beschaamt de machthebbers. “Jij wil mijn onderkleed? Hier, neem de rest ook maar! Nu heb je alles behalve mijn lichaam. Of Wil je dat ook hebben?”

Naaktheid was taboe in Israël, en het was niet de naakte die zijn waardigheid verloor, maar degene die naar de naaktheid keek of deze veroorzaakte.

Zo geeft Jezus meer voorbeelden van daden van verzet die het hele systeem van onderdrukking en onrecht ontmaskeren.

Laat me weten in de commentaren onderaan deze pagina welke uitleg u hebt voor de Bergrede.

klik op de foto

klik op de foto

klik op de foto

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en u wenst uw narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze Privé Support Group VKoN.

Lees eerst de info voordat uw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Zowel vrouwen als mannen kunnen misbruikers of slachtoffers zijn, dus beschouw mijn voornaamwoordkeuze niet als een gevolg dat het ene geslacht misbruikt en het andere het slachtoffer is.

Weet je dat de meerderheid van de mensen met een giftige relatie er nooit overheen komt?

In feite worden ze vaak jarenlang en soms decennia nadat de relatie is beëindigd, geconfronteerd met slopende psychologische en gezondheidseffecten. Deze mensen zijn op zoek naar een relatie expert rond narcisme.

Melanie Tonia Evans, een relatie expert rond narcisme, weet alles van het fenomeen narcisme en PTSS, ze heeft zelf twee levens- en bijna-dood narcistische misbruikrelaties meegemaakt die haar achterlieten met medische aandoeningen waarvan haar werd verteld dat ze onmogelijk te genezen waren.

Deze relatie expert rond narcisme ontwikkelde een genezingsmethode die tienduizenden mensen uit meer dan 120 verschillende landen heeft geholpen.

Tegenwoordig is Melanie de # 1 expert op het gebied van herstel van narcistisch misbruik ter wereld en ze weet, na meer dan 10 jaar mensen te hebben geholpen met genezen, waarom het zo moeilijk is om over giftige relaties heen te komen.

Bekijk even volgende Engelstalige programma’s want die hebben mij sterk geholpen:

Het narcistische herstelprogramma voor misbruik — Gouden lidmaatschap

Het Narcissistic Abuse Recovery Program — Speciale Gold-lidmaatschapsaanbieding

Het Narcissistic Abuse Recovery Program — Silver-lidmaatschap

Quantum Healing-startpakket

De Empowered Self Course

Transforming Family Of Origin Wounds

Annemie Declercq Orthopedagoge

Share
Leave a Comment

Recent Posts

 • Begrippen Narcisme
 • communicatie met de narcist
 • narcisme
 • narcist
 • Nederland België Nederlandstalig
 • onderzoek en research over narcisme
 • partnergeweld
 • Recent

Zijn vrouwelijke narcisten op zoek naar niet typische mannen?

Narcisme is niet genderneutraal Hollywood Ondanks desinformatiecampagnes met politieke agenda's en een toenemend aantal Hollywoodfilms en tv-series in de loop… Read More

 • narcist

De kans om anderen te helpen en weer van zichzelf te houden.

Eén van de dingen waarvoor ik dankbaar ben met deze feestdagen, is dat ik deze geweldige kans heb om anderen… Read More

 • afkicken van de narcist
 • groeitaak
 • Nederland België Nederlandstalig
 • Programma voor omgaan met narcisme
 • Recent
 • Transformeren naar geluk na misbruik door een narcist
 • Waarom werd ik door de narcist zo behandeld?

Kun je voor jezelf zorgen (zelf)partner? (groeitaak)

Ik weet dat je denkt dat narcisten je machteloos maken, ze laten je getraumatiseerd, verslagen en machteloos achter. Maar dit hoeft… Read More

%%footer%%