De uitdaging van co-ouderschap met een narcist.

Trouwen en scheiden van een narcist is hard, maar co-ouderschap met een narcist is bijna onmogelijk. Hun eisen, aanvallen, bedreigingen en pogingen om schuld op je af te schuiven daarin zijn ze zo bekwaam. Dat wil zeggen dat ze rammelen met de niet narcistische ouder . Met alle middelen saboteren ze zijn of haar geestelijke gezondheid.

Kortom het is een ware uitdaging co-ouderschap met een narcist te implementeren.

 

“Co-ouderschap met een narcist,” is voor mensen die een kind opvoeden onwaarschijnlijk moeilijk.

Naarmate meer narcistische kenmerken bij een partner te bemerken valt wordt het moeilijker om een co-ouderschap met een narcist vol te houden. Een narcist zal geen medewerking tonen voor het co-ouderschap. Redelijke of heldere communicatie bieden is ook al uitzonderlijk.

Zij zullen zeker niet om het even welke zorgtaak op zich nemen. Compassie en aandacht bieden in de opvoeding van het kind ligt voor de NPD ook ingewikkeld.

Trouwens één van de redenen waarom je huwelijk in een echtscheiding eindigde, was omdat het leven met een narcist het gewoon niet meer waard was. Hij had gewoon geen enkele vorm van empathie.

Je hoopte dat door te gaan scheiden je leven oneindig veel beter zou zijn.

Je zou je werk doen om de PTSS te genezen en een laag gevoel van eigenwaarde en depressie te overwinnen. Wat je verder ook deed in je huwelijk de dingen zouden beter zijn voor jou en je kinderen.

Gelukkig hebben jullie nu je eigen ruimte.

Het eventueel verhuizen was een zware klus. Maar eindelijk ben je veilig. Het is wel wat wennen. Je denkt soms nog op de lovebombing of liefdesbombardement fase, maar de afgelopen periode was heftig.

Daarom wil je je huis herinrichten. Wil je wat je doet denken aan de nare tijd laten verdwijnen. In je huis is het beeld van je narcistische ex niet meer gewenst.

Met dit voornemen vestig je grenzen rond uw huis. Eventueel sloten worden vervangen en er wordt ook gezorgd voor digitale veiligheid. Je huis is het heiligdom van je (en je kinderen). Laat je ex niet bij je thuis komen omdat ze al hun haat met zich meebrengen.

 

En nu je gescheiden bent, zijn sommige dingen beter.

Je hebt een beetje meer tijd om je dromen te realiseren. Gedaan ook met de jaloerse narcist als je knus met je kinderen speelt.  Maar het is niet omdat je gescheiden bent dat er een ontwikkeling aan empathie bij de narcist ontstaat.

Het gebrek daaraan is niet het gevolg van de relatie maar een persoonlijkheidsstoornis bij de narcist.

Wat het co-ouderschap met de narcist betreft, daar zal  de marteling die je ervaart dezelfde zijn als (of slechter dan) het was toen je getrouwd was.

U koos co-ouderschap voor uw kinderen, omdat ‘experts’ het promoten als de beste manier om te scheiden na de scheiding.

Ze denken echter dat het mogelijk is om wille van de charmes van de narcist en zijn overtuigingskracht. Maar de werkelijke narcist heeft een masker op die goed weet te acteren in de publieke ruimte.

Je volgde het expert advies dat de sleutel tot succesvol zou zijn, omdat ze uitgaan van eerlijke communicatie.

Daarom heb je afspraken gemaakt om het co-ouderschap te kunnen instellen.  Nou, je hebt geprobeerd en geprobeerd om grenzen en afspraken in te stellen om co-ouderschap met een narcist te doen werken.

Helaas is het leven nog steeds een hel als je met je ex praat want die houdt zich niet aan de afspraken. De crux van het probleem is dat co-ouderschap met een narcist niet beter werkt dan een huwelijk met een narcist.

Verlos jezelf van de schrikbewind door je veerkracht te ontwikkelen en verder te werken aan je groei. Een deel van de overgang van de controle van een narcist is door assertief (niet agressief) en emotieloos om te gaan met hen. Wanneer ze je gaan uitschelden, bestrijd je je instinct om jezelf te verdedigen.

Hang de telefoon op. Blokkeer hun nummer. Verwijder hen op sociale media. Doe de deur dicht en niet meer open zelfs als de kinderen er bij zijn. Of verwijder je uit hun aanwezigheid.

De manier van samenwerken zal voelen als contra ouderschap in plaats van co-ouderschap.

De niet NPD ouder zal elke negatieve handeling moeten compenseren om te proberen het evenwicht te houden. Hoewel er veel mensen zijn die begrijpelijk en duidelijk worstelen om hun kind nog in een relatie te houden met een narcist is dit artikel gericht op degenen die reeds zijn gescheiden of niet meer samenwonend zijn met de narcistische ouder.

Immers er is meer duidelijkheid en herstel voor de niet NPD als er afstand is met de narcist.

Dan wordt de niet NPD minder geconfronteerd met, en hoeft niet te reageren op de narcistische technieken. Eens de scheiding met de narcist is voltrokken kan het herstel bij de niet NPD beginnen. Bovendien zijn de levensomstandigheden meestal minder ingewikkeld of beginnen ze te verbeteren.

De NPD klaagt dat hij er alleen voor staat.

Even belangrijk is dan te beseffen dat dan ook een nieuw soort co-ouderschap met de narcist ontstaat. Waar meestal de ouderlijke zorg enkel de taak was van de niet-NPD tijdens het samenwonen, zal de NPD er nu alleen voor staan.

In de praktijk blijkt de nieuwe partner van de NPD een belangrijke rol te gaan spelen, of de grootouders. Zo kan de NPD ook de verantwoordelijkheid afschuiven op een ander.

Er zijn niet NPD partners die tijdens de omstandigheden van scheiding, meestal na een lange periode,  nog de moeite kunnen doen om hun kind in balans te houden als ze in contact komen met de narcistische ouder.

De niet- NPD wil zeker zijn kind niet verliezen. Met de narcist is dat soms anders, die laat soms weken van hem niet horen.

 

Dat wil niet zeggen dat observatie van de veiligheid van het kind geen prioriteit blijft en voorrang moet hebben in het co-ouderschap met een narcist.

Ikzelf heb ondervonden hoe zorgwekkend zo’n situatie is. Het is niet alleen een probleem van de schoolresultaten en om het gedrag op school goed op te volgen.

Ook de mogelijke eetstoornissen, de gevoeligheid voor pestgedrag, slaapgewoontes en de sociale integratie van het kind zijn aspecten die je aandacht verdienen tijdens het co-ouderschap met een narcist.

Het wordt zoveel moeilijker voor de buitenschoolse activiteiten zoals de sportclub, de dansclub of academie als de NPD niet wil meewerken om continuïteit te behouden.

Daarnaast kunnen bestaande vriendschappelijke relaties onmogelijk worden als het kind bij de NPD verblijft.

Immers is het best mogelijk dat de ouders van de vrienden daar niet mee aan willen werken door hun terechte twijfels.

Uiteindelijk moet het kind een “zeker” gevoel over zijn positie in zijn gezinsbeleving hebben die er voor zorgt dat het kind zich geliefd en aanvaard voelt.

De onwennige periode waarvan de meeste kinderen last hebben bij de overgang van een scheiding of nieuwe relaties met de ouders, die stopt uiteraard niet in deze situatie met een narcistische ouder. Immers meestal gaat de narcistische ouder in korte periodes over tot relaties met verschillende personen.

Dit is essentieel voor de geestelijke gezondheid van het kind. Anders wordt dit voor het kind een bijkomende stressfactor.

 

Het lijkt waanzinnig als een co-ouderschap met een narcist is neergehaald, of door de narcist wordt uitgehold.

Je denkt dat de narcist toch nog om het geluk zal geven van jullie kind samen. Maar op één of andere manier ondervind je gedrag dat lijkt op verwaarlozing of ouderverstoting.

Dan blijkt niet uit de praktijk dat er samenwerking is en respect met de niet-NPD ouder. In het licht van soortgelijk misbruik dan nog moeite doen lijkt onhaalbaar.

Dan is het ook alsof je leven door een terugkerende en verergerende nachtmerrie gaat. Op één of andere manier kun je het gevoel hebben dat je gevangen bent of dat je kinderen gegijzeld worden.

Wat aan professioneel advies ter beschikking staat met betrekking tot co-ouderschap met een narcist helpt helaas niet.

Er is weinig onderzoek naar verricht. Ook is er geen duidelijk bewijs of onderzoek dat uitlegt hoe narcistisch gedrag of co-ouderschap met een narcist gevoelsmatig het kind (eren) positief zou kunnen beïnvloeden.

Soms werkt de hulpverlening zelfs contra-productief omdat ze noch kennis of ervaring hebben van ouderschap van narcisten. Velen beschikken niet over het observatievermogen of de middelen om ouderverstoting te kunnen detecteren.

Er wordt te weinig aandacht besteedt aan de verschillende personen waarmee het kind contact heeft.

Het kind neemt immers niet iedereen in vertrouwen, nog wordt de informatie die ter beschikking staat van de verschillende contactpersonen samen gelegd.

Als er een onderzoek gebeurt dat is het meestal telefonisch met de schooldirectie. Het is best mogelijk dat de narcistische ouder in de perceptie van hoe er met het kind wordt omgegaan door de narcistische ouder een rol speelt.

De narcistische ouder kan zorgvuldig zijn imago ontwikkelen via schoolse activiteiten of een vriendenkring. Aangezien de narcist gekend is voor zijn charmante houding en overtuigingskracht, en het gemak waar mee hij in het openbaar kan acteren worden de feiten dikwijls geminimaliseerd.

 

De uitdaging van co ouderschap met een narcist Deel 2 from Johan Persyn on Vimeo.

Daarom heb ik dit artikel geschreven op basis van mijn ondervinding en onderzoek.

Ik heb werkende tips en een basisbegrip voor degenen die betrokken zijn in de dynamiek van co-ouderschap met een narcist.

Ik heb in het verleden de mogelijkheid van een positieve invloed voor het kind in twijfel getrokken. Toch zijn er een aantal kennissen die wel instaat zijn om die balans bij hun kinderen te realiseren.

Eén van de redenen zal het gematigd narcistisch karakter van de NPD zijn vooronderstel ik. Evenwel blijken deze moeders in het bijzonder een enorme veerkracht aan de dag te leggen, om hun cool en eigenwaarde te behouden.

Uw eigen veerkracht stimuleren daar heb je in een bepaalde mate controle over.

Je kunt die immers altijd verbeteren met de tools die ik ter beschikking stel. Een toename van veerkracht bij de niet NPD betekent echter niet dat daardoor de narcistische ouder in de positieve richting evolueert.
Waar we wel zeker van zijn is dat door verbetering van uw veerkracht je nog een beter rolmodel wordt voor jouw kind. Tevens dat jouw kind evenzeer veerkrachtiger wordt in de periode dat jij er mee omgaat.

Het meest vitale stukje informatie die ik kan geven is dat je als partner de ontwikkeling en het gedrag van een narcist niet kan veranderen. Noch zal je in staat zijn om een menselijke gedachtegang met de narcist te kunnen aanhouden.

Het is altijd gecompliceerd om een compromis te bereiken, zeker met een narcistische ouder. Je dient geen eerlijke verontschuldigingen voor de moeilijkheden die zij toebrengen aan u of uw kind te verwachten.

Narcisten hebben een grandioze dunk van zichzelf. Dus zeker ook hoe zij hun kind opvoeden.

Ze dunken dat ze  “speciaal” zijn. Daar ze denken boven iedereen te staan, heeft dit als gevolg dat het niet uitmaakt hoe hard je ook zou proberen om hun bij te brengen om de dingen te zien vanuit uw kind of uzelf.  Ze kunnen dat niet.  Zo’n verandering van perspectief zal dan ook nooit geschieden.

De grootste bekommernis bij co-ouderschap met een narcist moet worden dat jij er dient voor te zorgen dat uw kind de emotionele vaardigheden worden bijgebracht.

De emotionele vaardigheden komen niet van de narcist.  Misschien gaat een jeugdbeweging daarvoor zorgen. Immers je wenst dat voor uw kind de geestelijke gezondheid gewaarborgd blijft.

Immers in deze omstandigheden bij jij de enige die de geestelijke gezondheid kan waarborgen. Je dient daarom onverwijld verder te werken aan jouw herstel.

Helaas maar al te vaak lijden de kinderen door het emotioneel misbruik van de narcistische ouder.

Echter, in tegenstelling tot fysiek misbruik is er geen zichtbaar bewijs voor emotioneel misbruik. Daarom is het ongelooflijk moeilijk omdat te bewijzen aan de bevoegde autoriteiten.

Het kan ook onopgemerkt blijven als het kind misschien er niet overpraat. Het kind kan zwijgen hetzij uit angst of omdat ze denken dat het normaal is. Dat is trouwens hoe het kind die narcistische ouder altijd al gekend heeft. want het is alles wat ze hebben geweten en gezien van die bepaalde ouder.

Voor degenen die nog in een relatie met een narcist zijn is het raadzaam om alle verwachtingen te laten vallen hoe je hoopt dat de narcistische ouder van je kind houdt.

Dat is de voornaamste reden waarom je altijd je emoties onder controle houdt in het bijzijn van je kinderen maar tevens tegenover de narcist.

Niet reageren en onregelmatig reageren zorgt echter dat de interacties frustrerend of onaangenaam kunnen zijn.

Maar de narcist houdt van je pijn. Dus hoe meer je dat laat zien hoe meer hij beseft dat hij door je te kwetsen kan genieten. Het heeft voor het grootste deel brandstof aan het narcistisch gedrag.

Het is een stimulans voor zijn genot. Kortom dat spel kun je niet spelen. Zelfs als je het probeert zal je het nooit winnen. Immers in dit spel is de narcist getalenteerd geworden door jaren ervaring.

Daarentegen kan hij dat exponentieel veel sneller doordat er geen koppeling is met zijn emoties. Dit is de aard van het beestje, terwijl dat soort gedrag dat niet in lijn ligt met wie je bent.

Stel dat je in de eerste ronde van een discussie denkt dat je aan de winnende hand bent dan zal zonder enige twijfel de narcist 10 keer feller of meer manipulatief zijn in de volgende ronde.

Zij zullen ook waarschijnlijk worden gevoed met woede. Wat er ook gebeurt ze zullen een eventuele nederlaag zien als een uitdaging.

Zij zullen scherper, wreder, slimmer en uiteindelijk meer ongevoelig worden om ervoor te zorgen dat zelfs als je weer  “wint”, u vindt dat u een zeer hoge prijs betaalt voor zelfs maar te denken dat je hen verslagen hebt.

De narcist zal echter dat niet opgeven want hij kent geen normen. Je kunt er dus beter niet voor kiezen om hun spel te spelen, dat je niet kunt winnen.

In plaats daarvan kies voor een alternatieve manier om te communiceren, één die geen dramatische emoties vertoont.

Tijdens het co-ouderschap met een narcist eist de narcist naleving van regels die hij opstelt voor u en niets minder.

Dus als je vlot akkoord gaat met alles wat ze vragen is dat niet aanbevolen. Het kan verleidelijk zijn om te proberen ze op die manier als vriend te houden.

Maar dit is als je eerlijk bent meer ingegeven door angst voor wat er kan gebeuren als je dat niet zal doen.

Aan die angst mag je niet toegeven, want als ze dat zouden beseffen waarom zou de narcist dan de druk niet verhogen?

Dit zal leiden tot het opofferen van uw normen en waarden en vaak een enorme hoeveelheid tijd en kosten alleen om ze tevreden te houden.

Als u probeert om invloed  terug te krijgen en enige controle van je geest en onafhankelijkheid te behouden, kunnen de hel lijken los te breken.

Hoe dan ook kan de narcist een verscheidenheid van methoden proberen, met inbegrip van charme, verleiding, agressie, bedreigingen, triangulatie of zelfs op zoek gaan naar uw sympathie om u weer in een machteloze positie te plaatsen.

Als je geen conflict wilt, kon je in de val lopen om hard te moeten werken om ze stabiel en gelukkig te houden. Niet alleen zal dat betekenen dat u uw voorkeuren dient te verlaten maar ook dat u uw eigen prioriteiten en deze van uw kind verwaarloost.

Het kan voelen alsof “je bent verdoemd als je dat doet en ook als je dat niet doet”.

Helaas is dit vaak het geval. Daarom is het van essentieel belang om te leren zo veel mogelijk jouw emoties te vergrendelen.

Leer daarom alles wat je kunt over narcisme. Een reden is om te voorkomen dat je emotioneel reageert op de acties van de narcist. Door studie zal  je enigszins voorbereid zijn op hun volgende stap voordat ze hun volgende zet plaatsen. Het zal uw angst voor de onvoorspelbaarheid drastisch verminderen.

Dit vermindert de gevoelens van deflatie en frustratie. Het helpt ook om te voorkomen dat u denkt dat u gek bent als gevolg van de manier waarop ze lijken van nature in staat te zijn om u te manipuleren, te overzien en de controle van uw elke beweging dat u maakt te sturen.

Nogmaals, soms maken ze gebruik van technische mogelijkheden door dat u niet zorgt voor digitale veiligheid om u in verwarring te brengen.

Als de communicatie door co-ouderschap met de narcist consequent conflict veroorzaakt, dan is het van essentieel belang om het contact tot een absoluut minimum te beperken.

Het is verleidelijk om te worden geactiveerd en geprovoceerd om te reageren tegenover een inmenging in uw privé leven.  Wanneer narcisten kunnen  zullen ze krassen trekken in uw oude wonden, want daar zijn ze ervaren in, alleen maar om een ​​explosieve reactie te verkrijgen.

Sta boven elke trots. U hebt de acceptatie en waardering van de narcist niet nodig. De narcist zijn oordeel over u is van geen tel. Gebruik uw interne kracht om de verleiding te weerstaan om uit te barsten.

In de eerste plaats is dit waarop de narcist hoopt en naar uit kijkt omdat dit hem plezier bezorgt als hij je emotioneel of psychologisch uit balans kan halen.

Het wordt aanbevolen om harde grenzen te bouwen. Bovendien moet die grens op haar plaats blijven om zowel jezelf en je kind te beschermen terwijl het kind aan uw zorg is toevertrouwd.

Narcisten kennen geen grenzen.  Ze hebben geen respect voor grenzen. Uiteindelijk zullen ze alle moeite doen om jouw grenzen af te breken.

 

De reden dat ze een hekel hebben aan grenzen is omdat ze genieten van drama.

Daarbij als je de grenzen verdedigt houd je al hun belachelijkheid weg vanuit uw buurt. Daarom, wanneer je grenzen aflijnt moet je streng zijn. Heel consistent. Stel dat je je grenzen onderbreekt dan ga je de positie van de narcist versterken.

Dat kan ervoor zorgen dat je ten prooi valt aan hun tactiek. Wie weet of je gaat vallen voor hun fysiek, door het activeren van de trauma binding.

Ze kunnen zo overtuigend zijn dat ze het zelf compleet geloven door excuses, verleiding, vleierij, bedreigingen, woede of agressie.

Zij zullen elke techniek die kan leiden om u naar beneden te halen, te kwetsen, over stuur te brengen gebruiken. Alleen door het contact te beperken tot het absolute minimum kun je hun gedrag beperken.

Als je een barrière wegneemt zullen ze dat zien als een zwakte van uw kant.

Daarop zullen ze volhouden totdat ze rechtstreeks toegang hebben tot wat het ook is dat ze willen. Ze zullen het nemen of het nu uw tijd, emoties, geld, bezittingen of je energie is.

Zelfs als het ingaat tegen je natuurlijke karakter, wees stevig en assertief want als je passief bent zullen ze steeds over je heen lopen.

Omdat ze denken dat je zwak bent moeten ze je domineren. Zij zullen proberen om jou te controleren, niet alleen wat uw kind betreft, maar ook in diverse andere gebieden van je leven.

 

De narcist kan regelmatig uw kind vragen om tegen je te liegen om eventuele manipulatie op te zetten.

De leugens kunnen zijn om u te manipuleren voor geld. Maar ook voor ander bezit of om u onvoldoende en onbelangrijk te laten voelen als ouder of voor een ander gewin die zij als waardevol zien kunnen ze u manipuleren.

Onverwijld is het ook mogelijk dat ze vragen om te liegen om hun immer aanwezige drang naar criminaliteit te verbergen.

Ze zullen niet twee keer na denken over hoe hun kind zich voelt . Noch over het handhaven van de corruptie noch over de ambigue gevoelens waarvoor  de narcist zorgt door beledigingen te uiten tegenover de andere ouder.

Hun voornaamste zorg is om te slagen om voor zichzelf te profiteren van alle mogelijke middelen.

Als je kinderen klein genoeg zijn zullen ze liegen over wat je betaalt en ontvangt. Uiteraard zullen ze de schuld voor de scheiding in jouw schoenen schuiven.

Elke fout die zij hebben gemaakt zal als een leugen van jou worden bestempeld. Ze zullen het zoveel keer herhalen met agressie en overtuigingskracht dat jouw kind gaat twijfelen.

Hoewel pijnlijk is het om te weten dat je wordt voorgelogen door uw kind? Erg hé. Maar het is belangrijk om te onthouden dat dit niet de schuld is van jouw kind.

Ze moeten het bij de andere ouder uitzitten. Uiteindelijk liegen ze vaak uit angst voor wat er zou gebeuren als ze tegen hen ingaan en de waarheid vertellen.

Wat er dan gebeurt uit ondervinding, is dat er gedreigd wordt met moord en zelfmoord. Dan gaan we samen sterven zegt de narcist. Daarna barst de narcist in woede uit en wordt u kind gestampt en geslagen. Eventueel zal het daarover zwijgen om erger te voorkomen.

Het moeilijkste ding over dit aspect van de narcistische opvoeding is dat het kind zeer comfortabel opgroeit met liegen.

Ze zien ook dat liegen dikwijls loont. Naarmate ze daarmee instappen ervaren ze dat meer en meer als natuurlijk. Kortom uw kinderen kunnen vlooien krijgen ondanks al wat je voor hen doet.

Het is best mogelijk dat eens ze 18 jaar zijn plots verdwijnen en zich nestelen bij een criminele narcist. Het kan zelfs leiden tot het stadium waarin je nooit weet wanneer je kind de waarheid vertelt of oneerlijk aan het woord is.

Het zorgen dat een kind liegt is op tal van manieren schadelijk. Bij dit spiegel proces van de narcist zal het kind niet in het minst effectief leren zich narcistisch te gedragen.

De narcist vraagt uw kind om bepaalde informatie uit te vinden om juridisch tegen jou te gebruiken.

Het kan bijvoorbeeld aangestuurd worden om op school te vertellen dat het door u wordt geslagen.

Terwijl het kind bij uw verblijft kan het gevraagd worden om in uw documenten te spioneren, op uw laptop een app te plaatsen, uw wachtwoorden te claimen, foto’s te nemen of berichten en e-mails door te sturen. Daarom beveilig uw huis zeer goed en zorg voor een optimale digitale veiligheid.

Een ander probleem rakend aan bedrog is dat uw kind kan worden verteld om geheimen te houden met de narcist om te voorkomen dat u het antwoord hebt op fundamentele vragen.

Bijvoorbeeld het verzwijgen van een nieuwe relatie.

Het verzwijgen van een verhuis, zodat nieuwe regelingen niet tijdig kunnen getroffen worden. De meeste geheimen of leugens zijn er op gericht dat de illusie van de perfecte thuis met de narcist wordt geschapen.

Het kind wordt ook leugens verteld om te voorkomen dat het kind per toeval iets zou zeggen dat het tegendeel bewijst. Het kind wordt verteld bijvoorbeeld dat de vader werk heeft, terwijl hij dat niet heeft en ondertussen aan het gokken of op café is.

Wanneer uw kind bij jou is kan de narcistische ouder valse beloften maken om uw kind te overtuigen dat de narcist een beter verzorgende ouder is.

Ofwel omdat het zou lijken dat het kind meer aanhankelijk is tegenover de narcist om u te kwetsen. Ten tweede kan het ook met het oog zijn om uw kind te verleiden om terug te keren naar het huis van de narcist eerder dan geregeld.

De beloften worden vaak gebroken bij de terugkeer van het kind naar de narcist. Dan krijgt het kind een verbijsterd en verward gevoel.

Daar krijgt de niet narcistische ouder dan de schuld van om te verduidelijken dat de plannen plotseling veranderd zijn. Het is heel normaal dat narcisten allerlei regelingen op korte termijn en zonder geldig excuus veranderen.

Zij zien het als hun recht plannen te breken en maken zich geen zorgen voor elke angst of verdriet dat dit bij uw kind kan veroorzaken.

Drama uitlokken.

In de uiteindelijke analyse voor de goede opvoeding en emotionele stabiliteit van het kind is een vaste structuur enorm belangrijk. Op de lange termijn is het stellen van stevige grenzen voor uw kinderen van vitaal belang, omdat het leven met hun narcistische ouder zo onvoorspelbaar is.

In essentie ben jij alleen degene die stabiliteit aan je kind zal bieden.

Wanneer de zorg voor uw kind in een periode aan jou is toegekend kan de narcist meedogenloos contact met hen opnemen om hen te ondervragen over wat ze doen, waar ze naartoe gaan en wat je hebt gezegd aan hen.

Er zijn dagen waar ik vernam dat ze van hun narcistische ouder tot 60 sms-en kregen.

Controle over het kind.

Vaak is dit puur om conflict te veroorzaken. Een andere reden is om de controle over de emoties van het kind te behouden.

Zij kunnen uw kind de aarde beloven, terwijl kunnen ze aan de telefoon vertellen hoeveel de narcist jouw kind wel mist. De narcist zal verwachtingen scheppen over hoeveel plezier ze zullen hebben wanneer ze terugkeren.

Sommige narcisten zullen over de termijn van wachten tot ze elkaar weerzien verrast doen, alsof jij leugens vertelt.  Ze proberen dus echt de sfeer van het kind gedurende het verblijf bij u te ondermijnen.

Wanneer het kind dat bij de narcist gaat verblijven blijken alle beloofde dingen meestal niet-bestaand. Die werden enkel gefantaseerd met het doel om drama uit te lokken zodat het kind zich niet kon ontspannen en genieten van de tijd samen met jou.

Het beperken van gesprekken, met uitzondering van noodsituaties, want dat verstoort meestal de sfeer wanneer uw kind zijn tijd doorbrengt met u.

Dit is één aspect van parallel parenting. (zie aanverwante artikelen)

De narcist zal niet vriendelijk zijn wanneer u de telefoongesprekken beperkt. Dat kan problemen op andere gebieden veroorzaken.  Toch is het beter, indien mogelijk, om te zien of u de oproepen  kort en bondig kunt houden.

Uiteraard door gsm, sociale media en e-mail heeft de narcist veel meer mogelijkheden om zijn eigen kinderen te stalken en te beïnvloeden.

Vooral in examens periodes en feestperiodes zal de narcist maximaal zijn best doen om een serene sfeer te verstoren. Vooral dan door zijn eigen problemen met zijn kinderen te delen en hun empathie te claimen.

In het algemeen zal het dus goed zijn om het contact van uw minderjarige kinderen met de narcist te beperken.

Het beperken van de tijd van uw ex om met uw kinderen te communiceren wanneer het uw tijd is, is een vrij voor de hand liggende grens om te implementeren.

Maar het beperken van het contact van uw kinderen met u terwijl zij bij hun andere ouder zijn, is ook belangrijk. Tenzij er een noodgeval is, zouden uw kinderen geen contact met u moeten opnemen omdat het hen opdringt om te horen wat uw ex van u denkt.

Misschien brengt hen dat in gevaar voor de woede dat over hen kan komen.

 

Het beperken van die tijd wilt niet zeggen dat u aan ouderverstoting doet.

In tegendeel je creëert er door een apart huishouden met zijn eigen regels. Je kunt natuurlijk niet vermijden dat de andere ouder negatief over je praat. Maar er is minder aanleiding.

Hobby’s en activiteiten zal waarschijnlijk volledig aan uw verantwoordelijkheid worden overgelaten. Jij zal dat dienen te organiseren en meestal voor het transport ook te dienen zorgen. Denk maar niet dat de narcist veel zal ondernemen voor uitstappen, vakanties en feesten. Hij besteedt liever zijn geld aan zijn eigen seksspeeltjes.

De narcist zal niet willen om daar zijn geld of tijd aan te besteden.

Regelmatig zal de narcist zelf proberen te ontglippen aan alimentatie, extra- kosten, kledij enz. Alles wat geld kost zal hij proberen op de niet NPD te schuiven.

Zoals tandartskosten, schoolboeken, schooluitstappen, fietskosten. Integendeel je kunt verwachten dat hij zal proberen het kindergeld en de studiebeurs in te pikken.

Mocht hij in de mogelijkheid verkeren dan zal hij het spaargeld van de kinderen in pikken en zelfs de fietsen stelen om ze dan verder te kunnen verkopen. Kijk de narcist probeert altijd om een direct voordeel te halen, dus ook uit zijn kinderen.

Echter, als uw kind in iets uitblinkt zal de narcist pogen om zich op de eerste rij te plaatsen.

Hij zal in zijn kennissen kring stoefen dat zijn kind universiteit volgt terwijl hij weigert om ook maar één bijdrage te leveren zonder dat er steeds een juridische procedure wordt ingesteld. Je moet dat dan ook tijdig doen.

Als je kind in iets uitblinkt dan voelt de narcist zich er exclusief bij betrokken. Immers in hun hoofd denken ze dat mensen het succes van hun kind als hun eigen persoonlijke succes zien. Ergens denken ze dat hun genen daar van de oorzaak zijn.

Zelfs als het  de hobby van het kind betreft,  iets wat je oorspronkelijk hebt geregeld, zal de narcist u proberen uit te sluiten en de aandacht en lof proberen op te strijken voor de hoge prestatie van het kind.

In plaats van in grote woede en razernij te ontsteken wat merendeel van de tijd gebeurt, zal de narcist euforisch zijn. Ook op die manier probeert de narcist het kind emotioneel aan hem te binden.

Houd een dagboek, documenteren van het geheel van omgaan bij.

Zorg dat alle besluiten die met de narcist zijn overeengekomen, met betrekking tot uw kind, worden op schrift gesteld. Liever indien mogelijk door een advocaat of de rechter overeengekomen.

Registreer alle feiten op data van wat er tussen u en de narcist gebeurt want je mag verwachten dat er geen eind komt aan terug naar de rechtbank moeten gaan. Wees dus voorbereid op alles.

Toch mag je verwachten dat ze helaas regelmatig terug op hun woord zullen komen.

Verschiet niet als ze zelfs totaal ontkennen dat enige vermelding van een overeenkomst heeft plaatsgevonden.

Blijf in contact met scholen, artsen en alle andere professionele centra zelf om ervoor te zorgen dat u de authentieke informatie ontvangt.

Als uitwisselingen aan het begin en het einde van contact sessies (bij bezoekregelingen) voortdurend verstoord, agressief of bedreigend verlopen, probeer dat dan te regelen ofwel met de narcist of via de rechter.

Het is absoluut een goed idee, indien nodig, met een vertrouwde vriend of familielid  u te laten begeleiden als getuige. Probeer drama te voorkomen door het zo kort mogelijk te houden bij het ophalen en droppen van uw kind.

Wees kort, informatief, vriendelijk, krachtig.

Verder geef NOOIT toe dat je een fout hebt gemaakt wanneer je communiceert met je ex. Denk niet dat je hem daar mee gaat sussen. Als je van deze communicatiestijl afwijkt, is het enige wat je doet het geven van je ex munitie voor het slingeren van beledigingen en het misbruiken van je richting.

Een geweldig boek over deze communicatiemethode is BIFF: snelle reacties op mensen met een hoog conflict, hun persoonlijke aanvallen, vijandige e-mail en gespleten media voor sociale media door Bill Eddy.

Ook voor schriftelijke communicatie is die methode heel nuttig.

Negeer alle communicatie die geen betrekking heeft op de belangen van uw kind.

Ze kunnen proberen om u te laten acteren in een vooropgezette dramatische scène. Zodat ze die kunnen aandikken en gebruiken voor hun smaadcampagne tegenover familie en vrienden.

Welke de manier ook is waarop je reageert het zal altijd de “verkeerde” zijn. Vandaar dat het dus beter is om alle communicatie eenvoudig zoveel mogelijk te vermijden. Hoe meer met lege emoties de gesprekken gehouden worden, hoe minder aanleiding ze kunnen geven.

Frustratie loslaten.

Bijgevolg hoe moeilijker voor de narcist om die te gebruiken.  Zorg er dan wel voor dat je een activiteit met vertrouwvolle vrienden hebt waar je de opgedane frustratie met hun toestemming kunt loslaten.

Ongeacht hoe hard de narcist kan proberen om je als een verschrikkelijke ouder te profileren door het dramatiseren van  situaties en bekritiseren of scheldpartijen in het bijzijn van uw kind, onthoud altijd dat het enige dat telt uw kind is.

Het is immers uw kind dat wordt gevangen in het midden. Uiteraard heb je het juist.

Maar uw kind kunt u daar niet van overtuigen zonder het emotioneel over stuur te brengen op dat moment.

Reageren op die scheldpartijen is dan ook een verlenging van die mishandeling van het kind.

De enige efficiënte reactie daarop is dan ook uw trots en ego verbergen. Dus vanwege het welzijn van uw kinderen zal je de beledigingen negeren. Beter hou je de focus op u als een positief rolmodel.

Het laatste wat het kind nodig heeft om beide ouders te zien gevangen in een schreeuw wedstrijd.

Kortom vergeet niet, het is niet persoonlijk want het is narcistisch persoonlijkheidsstoornis gedrag. Toon geen twijfel over uw eigen gedachten. Dat is trouwens een grote gelegenheid om uw volwassenheid te tonen. Je hebt immers je eigen gedachten die compleet van de andere ouder kunnen verschillen.

Op die manier voedt u uw kind op tot een gezond individualisme in plaats van volgzaamheid. Hoe meer uw kinderen opgevoed worden tot onafhankelijkheid hoe meer ze zullen nadenken over het gedrag dat ze zullen ondervinden in de toekomst.

Dan zullen ze minder zich laten beïnvloeden, meer nadenken en minder bang zijn.

Je ex, de narcist, ziet jouw kinderen als verlengstukken van zichzelf die gecontroleerd moeten worden – niet gevoed.

Dus het bevorderen van individualisme en onafhankelijkheid in uw kinderen valt vierkant op uw schouders.

De narcistische ouder zal iedereen aanvallen als ze overwegen een bedreiging voor hen op een of ander manier te vormen.

Dus als ze denken dat je niet akkoord bent met hun opvoedingsmethode kunnen ze vinden dat hun reputatie in gevaar komt. In plaats van het uit te praten of een compromis te sluiten zullen ze heftig reageren met laster.

Meestal doen ze dit vooraf, zodat ze hun gang kunnen gaan, reeds wetende dat het volledig in gaat tegen het belang van het kind.

Vanwege al die reden is het belangrijk dat je het idee van het gelukkige co-ouderschap met een narcist begraaft.

Het werkt misschien voor mensen met een gezonde ex, maar het werkt niet voor jou. Omdat co-ouderschap onmogelijk is met een narcist, moet je van model wisselen naar parallel ouderschap. (Dit kan betekenen dat je je huidige opvoedingsplan moet aanpassen om dingen zwart en wit te maken.)

Dikwijls weigeren ze hulpverlening bij hen thuis, zodat ze geen adviezen moeten opvolgen. Ze ontkennen de stress die veroorzaakt wordt bij hen. Ze zullen ook ontkennen dat de kinderen überhaupt stress hebben bij hen. De schuld daarvan zullen ze toewijzen aan de niet_NPD.

Ze zijn wanhopig om voor zichzelf het “betere” ouder imago te verspreiden.

Hou dit narcistisch principe in gedachten namelijk ze denken dat jou naar beneden halen hen verheft.

Uiteraard dien je juist zo kalm mogelijk te blijven. Vaak wordt er over het hoofd gezien dat in beslissingen emoties niet de overhand mogen nemen en rationeel dienen genomen te worden en alleen gericht op het belang van uw kind.

Het zal dus door uw voorbeeld zijn dat kinderen zullen leren om op alternatieve manieren te reageren op het conflict.  Sommige kinderen worden met geweld geïntimideerd.

Er wordt met deuren gegooid, geroepen en geschreeuwd. Er wordt gevaarlijk en roekeloos gereden.

Dat gebeurt allemaal om de woede en razernij van de narcist te onderstrepen als niet gedaan wordt wat hij wenst.

Ook in die situatie is het mogelijk dat een kind dit gedrag van de narcist volledig verzwijgt om te vermijden dat er ‘ongelukken’ gebeuren. Dat hun moeder daar nog meer slachtoffer van zou worden.

Kinderen kunnen denken dat het woedend gedrag van de narcistische ouder zal stoppen als ze slaafs doen wat de ouder zegt.

De narcist zal ook zijn kind gebruiken als een trofee voor de presentatie van “zijn impeccable” ouderschap vaardigheden.

Ze zien niet het kind als een uniek individu dat hun eigen set van eisen en wensen heeft.  In plaats daarvan zien ze hun kind als een verlengstuk van zichzelf.

Om het anders te zeggen worden de kinderen vaak behandeld door de narcistische ouder alsof ze geen emoties hebben. De narcist denkt dat ze niet worden beïnvloed door een dramatische gebeurtenissen en de dramatiek waar de narcist telkens opnieuw voor zorgt.

Als de narcist door het kind op enigerlei wijze teleurgesteld wordt, waarmee zij worden geconfronteerd dan vervreemdt de narcist van het kind.

Het onafhankelijke kind wordt afgewezen of verbannen.

Het kind kan te horen krijgen dat het nu op de tweede plaats komt, na de nieuwe vriendin. Ook kan het kind vergeten worden voor feesten. De narcistische ouder kan een tijd zelf niet meer geïnteresseerd zijn in de schoolresultaten, in nieuwjaar of de verjaardag van het kind.

Helaas, dat betekent dat uw kind in de war komt over wat liefde betekent van de narcistische ouder.

 

Niet dat het kind door de scheiding niet verlangt naar die ouder. Maar telkens opnieuw wordt het teleurgesteld. De afspraken worden verzet en de beloftes die werden gedaan voor gezamenlijke activiteiten worden afgedaan.

Daardoor voelt kind zijn gebroken gezin en bekijkt het via kromgetrokken lenzen alsof het iets is dat veel aandoeningen heeft. Ze kunnen het gevoel hebben dat de liefde en aandacht van hun narcistische ouder moet worden verdiend. Dat klopt meestal ook.

Om deze reden kan het zijn dat zij verantwoordelijk zijn voor het verhelpen van de persoonlijkheidsstoornis van de narcist. (parentificatie) Het kind kan dan overstappen in een ouderrol waardoor het zijn jeugd verliest, maar ook emotioneel afhankelijk wordt van de narcist.

Het kan zelfs lijken alsof je kind gelukkig en natuurlijk valt in lijn met de narcist.

Immers voor de narcist tellen geen normen. Regels worden immers regelmatig veranderd. Stabiliteit en structuur daar kan een narcist zich niet in houden.

Net wat kinderen het meest nodig hebben. Evenwel geen schooltaken dienen te doen, eten wanneer het past, geen orde te moeten scheppen, nog te moeten opruimen kan voor het kind gemakkelijk lijken.

De complete vrijheid krijgen en overladen worden met materiële zaken is uiteraard ook aanlokkelijk en mogelijk gemaakt door het co-ouderschap met een narcist.

De narcist gaat immers niet uit van wat goed is voor het kind, maar wat goed is om het kind te laten doen wat hij wenst.  Het kan verrassend zijn maar goed om te onthouden dat het kan lijken vanaf de buitenkant alsof ze perfect gelukkig en comfortabel zijn binnen de ouder-kind relatie.

Kinderen kunnen in een bepaalde periode geen last hebben van de vervagende normen. Ze hebben echter ondertussen wel geleerd dat ze geen inspanning moeten doen om zich er aan te houden.

Geen regels voor mij.

Het zich moeilijk houden aan de regels, waarvan de narcistische ouder een goed voorbeeld was, kan dan in later jaren grotere moeilijkheden op leveren.

Maar bijvoorbeeld de seksuele normen van de narcistische ouder kan zolang het kind geen relaties wilt aangaan geen invloed hebben, maar zodra het kind een relatie aangaat zal de eigenaardige levenswijze waarin ze terecht gekomen zijn, wel moeilijkheden opleveren in de relaties van het kind.

Het kan ook zijn dat daardoor het kind van intimiteit afstand houdt, omdat dit bij het kind veel te veel beelden oproept vanuit het narcistische ouder gezin.

Gewoon omdat het kind voldoet aan de eisen van de narcist, betekent niet dat het kind tevreden is met zijn zorg.

Het kan behoorlijk op eieren moeten lopen om aan de eisen te voldoen en zich niet geaccepteerd weten om wat ze zijn. Ze kunnen daardoor meer gefocust zijn op hun zwaktes dan hun sterktes.

Narcistisch gedrag is zeer schadelijk en hoewel u uw kind dat niet kan laten weten dat er iets verkeerd is, is het essentieel om kinderen regelmatig  validatie te bieden.

Een groot deel van narcisme is geleerd gedragspatronen.

Dat wil zeggen dat wanneer kinderen getuige zijn van herhalingen van hetzelfde gedrag over een periode van tijd, ze daaraan wennen, die normering overnemen.

Begrijp dat de spiegelneuronen rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het aanleren van gedrag. Als de kritische functies worden uitgeschakeld, nog onvoldoende ontwikkeld zijn dan is er een grote beïnvloeding door hen die omgaan met de kinderen.

Uw kind leert narcistisch gedrag.

Een van de moeilijkste dingen om naar te kijken is wanneer uw kind onbewust narcistisch gedrag modelleert. Onvermijdelijk zal dat gebeuren door middel van het kijken naar en het kopiëren van de narcistische ouder.

Mensen gedragen zich op deze manier bewust of onbewust om vele redenen. Bij een groot deel van de narcisten blijft dat bewustzijn over het waarom volledig onbekend.

De gewenstheid van een bepaald gedrag als ouder.

Hoe moeilijk het ook is, we dienen zoveel mogelijk te vermijden om te oordelen over een persoon, maar wel over de gewenstheid van een bepaald gedrag. Op die manier tonen we ook een gepast mededogen en respect. Hoe je daar dan met de kinderen over praat heb ik in een ander artikel beschreven.

Het helpt bewust om de narcist aan de grenzen te houden als je hen confronteert met hoe hun hele leven al is geweest, en zich tegenover anderen hebben gedragen.

Hoewel dit geen excuus is.

Ze hebben altijd de kansen laten liggen om te veranderen.

Er is therapie mogelijk, maar de meeste narcisten zijn daar niet toe bereid omdat ze hun partner als gek beschouwen. Immers ze achten zich ook superieur aan een therapeut.

We dienen ons evenwel duidelijk te realiseren dat we niet voor één moment moeten toestaan ​​of accepteren dat dit soort narcistisch gedrag ons infecteert en onze levens vernietigt.

 

Toch wil ik er op wijzen dat een aantal genetische factoren een rol spelen. De mate waarin  en hoeveel is nog niet duidelijk. Genetische factoren hebben we niet onder onze controle.

Je kunt enkel je best doen om in gegeven omstandigheden met de gegeven kinderen je best te doen om een kwalitatieve ouder te zijn. Of uw kinderen een persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen houdt een groter risico in als een ouder een narcist is. De mate hoeveel op het spectrum zal meebepalend zijn.

Toch een statistische kans mag er niet toe leiden dat je door jouw zijn en interactie geen solidaire kinderen opvoedt.

Evenzo denk ik dat we open en medelevend aan het feit dienen te zijn dat narcisme een persoonlijkheidsstoornis is.

 

Bijgevolg is co-ouderschap met een narcist een lijdensweg en worden kinderen in de richting van narcisme en ouderverstoting geduwd.

Vandaar dat het dan ontzettend belangrijk is het op een objectieve manier te bekijken en op te volgen. We kunnen leren wat narcisme allemaal in houdt en onze kinderen volgens hun leeftijd die kennis bijbrengen.

Narcisten hebben geen eigen emoties die ze kunnen verbinden met ander gedrag. Hun denken wordt beïnvloed door hun emoties.

Gezien ze niet reflecteren over hun eigen leven en anderen de schuld geven hebben ze geen duidelijkheid over hun gevoelens. Even belangrijk is dat ze wel zien hoe de gevoelens te bespelen bij iemand anders zonder zich betrokken te voelen wat de consequenties daarvan zijn.

Compenseer uw kind emotioneel waar mogelijk voor eventuele nadelige effecten dat het gedrag van de narcistische ouder op hen kan hebben. Bijvoorbeeld de ongezonde voeding en gebrek aan beweging en gebrek aan creativiteit compenseren met het tegendeel.

Helaas, uw ex-partner is vaak degene die al uw zwakheden en gebreken kent. Dit omvat precies welke knoppen hij moet drukken om een ​​explosieve reactie te krijgen, wat je dient te vermijden.

Overeenkomstig wanneer de narcist ziet dat ze niet meer van invloed zijn op je gedrag, zullen ze hun tactiek en technieken uiteindelijk aanpassen. Zoals je weet zijn narcisten lafaards. Ze geven gemakkelijk op.

Na verloop van tijd, is het waarschijnlijk dat de jacht op levering bij jou zal volledig verdwijnen. Evenwel mag je niet vergeten dat na een aantal jaren de narcist nog pogingen zal ondernemen om je terug te stofzuigen.

Het significante ding waarvan narcisten houden is die dingen doen waarvan ze denken dat alle ogen op hen zullen gericht zijn.

 

Zodra je je ogen wegneemt en ze weghoudt zullen ze niemand hebben om naar hun prestaties te kijken. Het kan niet worden gegarandeerd, maar net als iedereen die van drama geniet, is het enige volledig plezierig, terwijl ze op het podium staan en terwijl het publiek erbij wordt betrokken.

Deze dynamiek is een constante uitdaging. Zoals meermaals bewezen heb je  professionele hulp en advies nodig om de schade die de narcist veroorzaakt te beperken. Zowel u als uw kind hebben een volledige ondersteuning nodig.

Als je co-ouderschap met een narcist hebt overleefd, gefeliciteerd!

Het spijt me gewoon dat het opvoeden van je kind zoveel lastiger was dan het moest zijn. Als je het meemaakte dat een narcist je opvoedde, ook gefeliciteerd! Het is een van de moeilijkste ervaringen die je ooit zult meemaken.

Als je het hebt overleefd, ben je zeer sterk en moedig.

Alle uitdagingen in je leven zullen verbleken in vergelijking met de triomf van het overleven van de overheersing van de narcistische ouder. Ook de wanhoop als je er alleen voor staat zal verbleken. Immers nu heb je niet meer te lijden onder de overheersing van de narcistische ouder.

Dit gaat tot heel diep in je hart en in de zingeving van het leven zelf. Kortom je hebt de bron leren kennen die de machteloosheidverdrijft.

Nadat je dit artikel hebt gelezen over co-ouderschap met een narcist, heb je waarschijnlijk al gemerkt dat het een specifieke manier van omgaan betreft. In het algemeen is het de bedoeling om het contact met je ex te elimineren.  We noemen dit parallel parenting.

Je onderhoudt het minimum aan contact.  Jij gaat het leeuwendeel van de verantwoordelijkheid nemen voor het opvoeden van gelukkige, gezonde kinderen.

Deze nieuwe regels voor je leven kunnen zelfs vermoeiend lijken want dit was niet je droomleven.

Maar het maken van deze veranderingen en het inzetten van je moeite zal het absoluut waard maken als ouder.  Immers waar je op hoopte toen je scheidde was de beloning van een beter leven .

Ze zal hun  een mooi nalatenschap geven, als je dat een troost mag zijn, maar een reis in dit leven dat de moeite waard is. Immers, U doorbreekt een familiale geschiedenis van narcistisch misbruik.

Kom regelmatig terug naar mijn website zoals zoveel dagelijkse lezers. Want dan kan je de kennis ook gebruiken in jouw leven.

Je mag me ook altijd contacteren via Facebook/ Messenger. Bijgevolg is mij volgen aan te raden. Daar hou ik van omdat we dan verbonden zijn, dat heeft moed. Toegepaste kennis is macht.

Van je horen wat jou het meeste raakte heeft me ook richting aan toekomstige artikels.

Bovendien zijn andere lezers ook nieuwsgierig om te horen wat jij nog zou willen toevoegen.

Laat me weten of je creatief kon werken met dit artikel. Wat zijn jouw bevindingen over co-ouderschap met een narcist?

Daarnaast kun je nu ook dit artikel downloaden in de audioversie. Als je liever dit artikel beluistert met als titel “de uitdaging van co-ouderschap met een narcist.” doe het met aandacht.

Tevens bedankt, zoals altijd om aardig en creatief te zijn in de reacties en de solidariteit met slachtoffers van narcisten te verspreiden.

 

Johan Persyn

Je merkt misschien dat terwijl je aan het lezen bent dat een aantal negatieve gedachten wegsmelten. Je kunt versteld staan van je positieve veranderen als je je blijft verdiepen en actie gaat ondernemen. Klik hier.

 

 

1 Feedback on “De uitdaging van co-ouderschap met een narcist.”

  1. Ja, gedeelde smart is halve smart. En ik gun het de ex-partners van narcistische persoonlijkheden dat ze hun kinderen nog bij zich kunnen hebben. Maar het doet pijn om het gehele artikel te lezen, dingen te lezen als ‘het emotioneel opvoeden komt op uw schouders’, als je al 1,5 jaar niet meer kunt opvoeden omdat je kinderen zijn gaan geloven wat je ex over je heeft gezegd. Omdat ze bang zijn voor de gevolgen als ze nog wel naar je toe gaan. Dat is een van de ergste dingen: wie zorgt er nu emotioneel voor mijn kinderen, nu ze alle dagen bij hun narcistische moeder zijn? Ik moet eigenlijk (onder meer) aanzien dat zij een persoonlijkheidsstoornis aan het ontwikkelen zijn. Dat die cyclus maar door gaat, een ramp voor het kind, een ramp voor de samenleving. Maar ondanks die rampspoed kun je nergens terecht.

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.